Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019


BΡΟΧΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ξεκινησε-με βροχή ενστασεων- η ηλεκτρονική ένσταση στον ΕΦΚΑ κατά των εκκαθαριστικών των νέων επανυπολογισμένων συντάξεων. Η εφαρμογή άνοιξε και οι ενστάσεις υποβάλλονται ήδη στην ψηφιακή πλατφόρμα www.efka.gov.gr.
Tο χρονοδιάγραμμα  για όλους όσοι επιθυμούν να αμφισβητήσουν τον επανυπολογισμό έχει πλέον τρία χρονικά ορόσημα με απόσταση 60 ημερών το ένα από το άλλο: Εντός 60 ημερών από την στιγμή που ο συνταξιούχος έλαβε γνώση του επανυπολογισμού μπορεί να υποβάλλει ένσταση στον ΕΦΚΑ. Συνεπώς η πρώτη προθεσμία λήγει στα τέλη Νοεμβρίου. Η ένσταση υποβάλλεται στην εφαρμογή που άνοιξε την Τρίτη 15/10 στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Εκεί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτημα ή ένσταση στα όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα όλοι οι συνταξιούχοι που το επιθυμούν. 
Το δεύτερο χρονικό ορόσημο είναι εκ νέου διάρκειας 60 ημερών. Ειδικότερα, αν ο ΕΦΚΑ δεν απαντήσει σε χρονική περίοδο 60 ημερών από την υποβολή της ένστασης θεωρείται ότι σιωπηρώς την απέρριψε. Το τρίτο και τελευταίο χρονικό ορόσημο αφορά στη δικαστική προσφυγή. Μετά τη σιωπηρή απόρριψη από τον ΕΦΚΑ ο συνταξιούχος έχει στη διάθεσή του άλλο ένα 60ήμερο προκειμένου να ασκήσει, εφόσον το επιθυμεί, προσφυγή για να προσβάλλει την αναπροσαρμογή της σύνταξής του. Η εν λόγω προσφυγή μπορεί να ασκηθεί και ομαδικά σε ενιαία νομική βάση ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων της χώρας όπως έχει γίνει και με τις αγωγές των αναδρομικών. Θολή είναι ακόμη η εικόνα για τις αγωγές των συνταξιούχων του Δημοσίου, καθώς αρμόδιο έως τώρα ήταν το Ελεγκτικό Συνέδριο ενώ πλέον φαίνεται ότι θα πρέπει να ασκηθούν στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Ως γνωστόν τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα αποκάλυψαν µετά από εννέα µήνες καθυστέρησης, αποκλίσεις σε σχέση µε την καταβαλλόµενη σύνταξη (η οποία αναγράφεται ως «προσωπική διαφορά») από 200 έως και περισσότερα από 350 ευρώ. Οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά δεν θα λάβουν αύξηση στο ποσό της σύνταξής τους για τα επόµενα έως και 20 χρόνια. Σύµφωνα µε τους ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, όπως προβλέπει ο νόµος, από το 2023 και µετά θα ξεκινήσουν να δίνονται αυξήσεις, όµως αυτές θα συµψηφίζονται µε την προσωπική διαφορά του συνταξιούχου. Αυτό σηµαίνει ότι οι παλαιοί συνταξιούχοι δεν θα πάρουν καµία αύξηση, αφού είναι πολύ δύσκολο σταδιακά οι αυξήσεις να φτάσουν τα 200 έως και 300 ευρώ, καθώς θα απαιτούνται περισσότερα από 15 έως και 20 χρόνια.Παράλληλα οι παλαιοί συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη πριν από τον νόµο Κατρούγκαλου των οποίων οι συντάξεις επανυπολογίστηκαν µπορούν να προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη βασιζόµενοι και στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του επανυπολογισµού δεν θα έπρεπε να αφαιρούνται από το αρχικό ποσό οι περικοπές που εφαρµόστηκαν στις συντάξεις το 2012 (Ν. 4093/12 και 4051/2012) που έχουν κριθεί αντισυνταγµατικές. Οι περισσότεροι θα µπορούσαν να διεκδικήσουν ποσά που φτάνουν έως και τα 150 ευρώ τον µήνα τουλάχιστον ανάλογα µε την περίπτωση.Επίσης στα εκκαθαριστικά σηµειώµατα δεν αναφέρονται οι συντάξιµες αποδοχές µετά την αναπροσαρµογή τους, ούτε και οι συντάξιµες αποδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον επανυπολογισµό σε πολλές περιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι τα εκκαθαριστικά αναφέρουν τον αριθµό των ετών ασφάλισης µε βάση τον οποίο έχει υπολογιστεί η σύνταξη του δικαιούχου, σε κανένα σηµείο δεν αναφέρουν τις συντάξιµες αποδοχές επί των οποίων έχει υπολογιστεί η νέα ανταποδοτική σύνταξη.
Οι παλαιοί συνταξιούχοι (σ.σ.: όσοι βγήκαν στη σύνταξη πριν από τον νόµο Κατρούγκαλου) των οποίων οι συντάξεις επανυπολογίστηκαν µπορούν (εξ ου και η ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής ενστάσεων, η οποία θα λειτουργήσει από τις 15 Οκτωβρίου) να προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη βασιζόµενοι στα εξής επιχειρήµατα:
– Στο εκκαθαριστικό σηµείωµα δεν αναγράφεται αναλυτικά ο τρόπος επανυπολογισµού και εποµένως αυτο, δεν µπορεί να αποτελέσει αυτοτελή ατοµική διοικητική πράξη, όπως είναι η απόφαση συνταξιοδότησης.
-Στα εκκαθαριστικά σηµειώµατα δεν αναφέρονται οι συντάξιµες αποδοχές µετά την αναπροσαρµογή τους, ούτε και οι συντάξιµες αποδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον επανυπολογισµό σε πολλές περιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι τα εκκαθαριστικά αναφέρουν τον αριθµό των ετών ασφάλισης µε βάση τον οποίο έχει υπολογιστεί η σύνταξη του δικαιούχου, σε κανένα σηµείο δεν αναφέρουν τις συντάξιµες αποδοχές επί των οποίων έχει υπολογιστεί η νέα ανταποδοτική σύνταξη.
-∆εν γίνεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού, αλλά θα εξακολουθούν να εφαρµόζονται περικοπές της διαδοχικής ασφάλισης που καταργήθηκαν µε τον ν. 4387/16.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις