Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ(ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ 65 ΣΤΑ 67: ΠΟΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ-ΠΟΙΟΙ ΣΩΖΟΝΤΑΙ

Όλο το νομοσχέδιο, με την βαριά ''καμπάνα'' κατα 2 έτη στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στους περισσότερους ασφαλισμένους απο το 2013, τις περικοπές στις συντάξεις και στο εφάπαξ και τις ανατροπές στους συνταξιούχους του ΟΓΑ εχει ως εξης:

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Η αύξηση των ετών συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 θα γίνει άπαξ το 2013. Οι χαμένοι του νέου μέτρου θα ειναι όσοι δεν εχουν προλάβει να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά και άλλες κατηγορίες τις οποίες αναφέρουμε στη συνέχεια. Το μέτρο θα συμπαρασύρει και τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας. Ειδικότερα το σχέδιο νόμου όσον αφορά στο αρθρο για την αυξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αναφέρει τα εξής

1. Απο 1.1.2013 για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας και Τραπέζης της Ελλάδος εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του νόμου 3863/2010(σσ νόμος Λοβέρδου) οπως ισχύει ως προς τα ορια ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης οπως αυτα διαμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις απο 1.1. 2015.

2. Απο 1/1/2013 όλα τα ορια ηλικίας της παραγράφου 1(σσ δηλαδή του νόμου 3863/2010 ή νόμου Λοβέρδου) καθως και όλα τα προβλεπόμενα την 31.12.2012 ορια ηλικίας συνταξιοδότησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασιας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, πλην ΝΑΤ αυξάνονται κατα 2 έτη.

3. Απο την αύξηση των ορίων ηλικίας ή και του χρόνου ασφάλισης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων καθως και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων β)οι ασφαλισμένοι στους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011.

4. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μεχρι 31/12/2012, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, οπου αυτα προβλέπονται δεν θίγονται και δύναται να ασκηθούν οποτεδήποτε.

5. Οι ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασιας, Κοινωνικης Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι μέχρι 31.12.2012 εχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ΄ετος προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, οπως αυτές καθορίζονται με το αρθρο 10 του ν. 3863/2010 οπως; ισχύει(σσ το αρθρο 10 αναφέρεται στα ορια ηλικίας συνταξιοδότησης και στους αναγνωριζόμενους χρόνους) ή απο προγενέστερες γενικές ή άλλες διατάξεις, δύναται να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που κατα περίπτωση κατοχυρώνουν.

ΟΙ μεγάλοι χαμένοι του μέτρου θα είναι οι παρακάτω τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων:

1. Για τους ασφαλισμένους πριν από το1983 όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέαγια συνταξιοδότηση με 35ετία αυξάνεται το όριο ηλικίας από τα 58 στα 60έτη, στους ελεύθερους επαγγελματίες(ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ κ.λπ.) αυξάνεται για την 35ετία το όριο ηλικίας από τα 60 στα 62, για τις γυναίκες η 15ετία από τα 60 αυξάνεται στα 62.

2. Για τους ασφαλισμένους μετά το1983 στον ιδιωτικό τομέα η 35ετία στα 58 γίνεται 35ετία στα 60, για τους ελεύθερους επαγγελματίες η 35ετία στα 60 αυξάνεται στα 62. Για τις μητέρες ανηλίκων με 5.500 ημέρες ασφάλισης για μειωμένη σύνταξη το όριο ηλικίας από τα 55 έτη το 2012 αυξάνεται στα 57 και για πλήρη από τα 60 έτη στα 62. Για τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα η 35ετία από τα 58 έτη αυξάνεται στα 60 και για τις μητέρες ανηλίκων με 25ετία το όριο ηλικίας από τα 55 αυξάνεται στα 57.

3. Για τους ασφαλισμένους μετά το1993 το 60ό έτος για μειωμένη σύνταξη αυξάνεται στο 62ο και από τα 65 με 15ετία αυξάνεται στα 67 αλλά με 20ετία.

4-Για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αυξάνεται απο το 2013 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης απο τα 60 στα 62 έτη.

5-Για τους ασφαλισμένους στα οικοδομικά αυξάνεται απο τα 58 στα 60 έτη το 2013).

6. Για τους αγρότες αυξανεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης απο τα 65 στα 67.

Παραδείγματα αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

•Μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με ανήλικο που θα συμπλήρωνε την 1/1/2013 τα 5.500 ένσημα είχε δικαίωμα να λάβει πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών (από 60 ετών που ισχύει φέτος) και μειωμένη στα 60 (από 55 φέτος). Με την προσθήκη 2 ετών θα έχει το δικαίωμα στα 67 την πλήρη και στα 62 για μειωμένη.

•Γυναίκα δημόσια υπάλληλος με 3 παιδιά και 25 έτη ασφάλισης το 2013 θα εισέπραττε τη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών (από 55 ετών που ισχύει έως και φέτος με 23 έτη ασφάλισης). Με την προσθήκη δύο ετών θα χρειάζεται να συμπληρώσει το 67ο.

Αντίθετα δεν θίγονται:

--Οσοι εχουν 25ετια στο δημόσιο και ευρύτερο δημοσιο τομέα εως την 31-12-2012(ακολουθουν το ισχύον καθεστώς).

-Οσοι ασφαλισμένοι πριν το 1983 εχουν 35ετία χωρις όριο ηλικίας(στα ταμεία που ισχύει).

-Οι μητέρες ανηλίκων με 5500 ένσημα στο ΙΚΑ και 25ετια στο δημόσιο.

2. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Απο 3-12% θα ειναι η νέα εισφορά που θα επιβληθεί απο 1-1-2013 στις συντάξεις (άθροισμα κύριας και επικουρικής) που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Ειδικότερα οι μειώσεις στις συντάξεις- σύμφωνα με το νομοσχέδιο- εχουν ως εξής:

----Ποσό σύνταξης ή συντάξεων ανω των 1000,01 ευρω και εως 1500 ευρω μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατα 3% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1000,01 ευρω.

---Ποσό σύνταξης ή συντάξεων απο 1500,01 ευρω εως 2000,00 ευρω μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατα 6% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1455,01 ευρω.

--Ποσό σύνταξης ή συντάξεων απο 2.000,01 ευρω μειώνεται κατα ποσοστό 12% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1880,01 ευρω.

Επί αθροίσματος συντάξεων το ποσό της μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε σύνταξη και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικου φορέα ή τομέα. Για τον υπολογισμό του ποσοστού της μείωσης λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο ποσό σύνταξης ή συντάξεων την 31.12.2012 μετά τις μειώσεις και τις παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς συνταξιουχων.

παραδείγματα: Οι απώλειες στις μεσαίες συντάξεις διαμορφώνονται ως εξής:

•Συνταξιούχος που λαμβάνει 1.200 ευρώ (π.χ. 700 ευρώ κύρια και 500 ευρώ επικουρική) θα χάνει 36 ευρώ το μήνα και 432 ευρώ τον χρόνο. Αν συνυπολογιστεί και η απώλεια των δώρων (800 ευρώ στην κύρια + 2 επικουρικές συντάξεις, δηλ 1.000 ευρώ) η μείωση φτάνει στα 2.232, δηλ. χάνει σχεδόν 2 συντάξεις (1,86).

•Δύο συντάξεις θα χάσει και ο χαμηλοσυνταξιούχος κάτω των 64 ετών με σύνταξη 486 ευρώ + επικουρική 120 ευρώ + ΕΚΑΣ 230 ευρώ: Μολονότι δεν θα του επιβληθεί νέα εισφορά καθώς λαμβάνει κάτω από 1.000 ευρώ κύρια + επικουρική. Χάνει το ΕΚΑΣ (230 ευρώ Χ12 μήνες= 716 ευρώ) και τα δώρα (800 ευρώ + 240 ευρώ=1.040 ευρώ) δηλ. συνολικά 1.756 ευρώ που αντιστοιχούν στο εισόδημα που είχε με τις συντάξεις και το ΕΚΑΣ.

3. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΓΑ: Απο 1.1.2013 η μηνιαία συνταξη υπερηλίκων του ν. 1296/1982(ΟΓΑ) καταβάλλεται εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

--Εχουν συμπληρώσει το 67ο ετος της ηλικίας τους.

--Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι συνταξη απο οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, και επίσης, σε περίπτωση εγγάμων, δεν λαμβάνει ο/η σύζυγός τους συνταξη μεγαλύτερη απο το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος του άρθρου 4 του ν. 4169/1961.

-Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

----Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα τους καθως και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4320 ευρω ή στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα καθως και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8640 ευρω. Εκκρεμείς αιτήσεις καθώς αιτήσεις που υποβάλλονται μεχρι 31.12.2012 κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πλην του ορίου ηλικίας που ορίζεται στο 65ο ετος. Με τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια, επανακρίνονται απο 1.1.2013 και όσοι εχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.

Επίσης προβλέπεται αυξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του ΟΓΑ για υγειονομική περίθαλψη σε 25,87% το μήνα έναντι 14,65% που ειναι σήμερα. Η αυξηση αφορά εισφορές ασφαλισμένων που δεν εχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα για χρόνο ασφάλισης μεχρι 31.12.2012.

4. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ: Στους ασφαλισμένους -σε 22 φορείς πρόνοιας- μέχρι 31-12-1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας τους απο 1.8.2010 και μετά στους οποίους δεν εχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφαπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ μειώνεται απο 1,94% εως 83%(ανάλογα το ταμείο).

Η ρύθμιση προβλέπει τη μείωση του βοηθήματος από 1.94% στον τομέα πρόνοιας αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ και θα φτάνει έως και 83% στον τομέα πρόνοιας εργοληπτών δημοσίων έργων του ΕΤΑΑ. Στους μεγάλους ''χαμένους'' είναι μεταξύ άλλων οι υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι υπάλληλοι φαρμακευτικών εργασιών, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 41.52% έως και 63.91%. Το ποσοστό της μείωσης αποφασίστηκε με βάση αναλογιστικές μελέτες που δείχνουν απόκλιση μεταξύ του καταβαλλόμενου βοηθήματος και των εισφορών που έχουν καταβληθεί.

Θα πρέπει να τονιστεί οτι οι μειώσεις για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (του ΤΑΥΤΕΚΩ) θα εφαρμοστούν παράλληλα με την περικοπή που είχε γίνει τον Νοέμβριο. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι θα δουν μέσα σε έναν χρόνο το εφάπαξ τους να μειώνεται δύο φορές. Επίσης στο ιδιο νομοσχέδιο προβλεπεται οτι:

---Η ποσοστιαία μείωση 42.29% στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο τομέας ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ(Ταμείο Πρόνοιας Δημοσιων Υπάλληλων) για χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε μετά την 1.1.2006 εχει εφαρμογή και στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούνται οι αποχωρούντες υπάλληλοι, ασφαλισμένοι στο καθεστώς του ν. 103/1975 απο το νομικό πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/1975 για χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε μεχρι 31.12.2005, σύμφωνα με το αρθρο 21 του ν. 3232/2004.

-Στα πρόσωπα που δεν εχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφαπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης καταβάλλεται η αποζημίωση λόγω αποχώρησης απο την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, του ν. 3198/1955 σε συνδυασμό με το ν. 2112/1920 οπως ισχύουν. Το ποσό της καταβαλλομένης αποζημίωσης ειναι ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που εχει πραγματοποιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα-τομέα πρόνοιας προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Σε καμία περίπτωση η εν λόγω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 15.000 ευρώ.

-Απο 1.1.2014 το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται σε ολους τους ασφαλισμένους των φορέων τομέων πρόνοιας υπολογίζεται σύμφωνα με τη νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές.

5. ΕΚΑΣ: Απο 1.1.2014 το ΕΚΑΣ(Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιουχων) καταβάλλεται με την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας.

6. ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ: Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους ασφαλιζόμενους απο 1-1-1993 μισθωτούς, ισχύει απο 1.1.2013 και για τους υπαγχθέντες στην ασφάλιση μεχρι 31.12.1992 μισθωτούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασιας-Κοιν. Ασφάλισης. Οπου απο γενική ή καταστατική διάταξη προβλεπεται μεγαλύτερο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, αυτό διατηρείται..

7. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΩΡΩΝ: Απο 1.1.2013 τα επιδόματα και δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται απο οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους ολων των φορέων και τομέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασιας -Κοιν. Ασφάλισης και του ΟΓΑ, του ΝΑΤ και της τράπεζας Ελλάδος, καταργούνται.

Επίσης με άλλα άρθρα του νομοσχεδίου:

-Προβλέπεται η κατάργηση των συνδικαλιστικών συντάξεων(σσ εχει ήδη ανακοινωθεί απο τον υπουργό Εργασιας Γ. Βρούτση).

-Προβλέπεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου και πληρωμών συντάξεων. Ειδικότερα απο 1.7.2013 η ΗΔΙΚΑ ΑΕ(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρωμών συντάξεων των δικαιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του δημοσιου.

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ(ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ-ΣΟΚ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ)Χωρίς τέλος είναι η λίστα των σκληρών μέτρων που περιλαμβάνονται στο νέο Μνημόνιο και τα οποία θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση εντός των προσεχών ημερών, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την εκταμίευση της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ. Το δημοσιονομικό πακέτο έχει κλείσει στα 13,5 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία, εκ των οποίων τα 10,5 δισ. ευρώ θα προκύψουν από τη μείωση δαπανών και τα 3 δισ. ευρώ από την αύξηση της φορολογίας. Όμως ο βασικός κορμός των μέτρων άνω των 9,2 δισ. ευρώ θα εφαρμοστεί εντός του 2013. Το πακέτο των νέων περικοπών σε μισθούς, συντάξεις και επίδόματα θα αποτελέσει την 'ταφόπλακα'στην κοινωνική εξαθλίωση.

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Η αύξηση των ετών συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 θα γίνει «εφάπαξ» το 2013. Στην απόφαση αυτή κατέληξαν κυβέρνηση και τροικα. Λογω της μεγάλης αυτής ανατροπής επικρατεί κύμα φυγής στη σύνταξη και εντονη ανησυχία στούς ασφαλισμένους. Οι χαμένοι του νέου μέτρου θα ειναι οσοι δεν εχουν προλάβει να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οπως ειναι φυσικό το μέτρο θα συμπαρασύρει και τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας. Αγνωστο είναι αν θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις ή αν θα υπάρξουν εξαιρέσεις για κατηγορίες ασφαλισμένων (π.χ. βαρέα και ανθυγιεινά). Στην ουσία πρόκειται για μεταφορά εφαρμογής του νόμου Λοβέρδου 3863/2010 κατά δύο έτη νωρίτερα(το 2013 αντί το 2015) με ποινή τα δύο πρόσθετα έτη. ΟΙ μεγάλοι χαμένοι του μέτρου θα είναι οι παρακάτω τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων:

1. Για τους ασφαλισμένους πριν από το1983 όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέαγια συνταξιοδότηση με 35ετία αυξάνεται το όριο ηλικίας από τα 58 στα 60έτη, στους ελεύθερους επαγγελματίες(ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ κ.λπ.) αυξάνεται για την 35ετία το όριο ηλικίας από τα 60 στα 62, για τις γυναίκες η 15ετία από τα 60 αυξάνεται στα 62, ενώ για τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα τα 35έτη χωρίς όριο ηλικίας αυξάνονται στα 37 χωρίς όριο ηλικίας.

2. Για τους ασφαλισμένους μετά το1983 στον ιδιωτικό τομέα η 35ετία στα 58 γίνεται 35ετία στα 60, για τους ελεύθερους επαγγελματίες η 35ετία στα 60 αυξάνεται στα 62. Για τις μητέρες ανηλίκων με 5.500 ημέρες ασφάλισης για μειωμένη σύνταξη το όριο ηλικίας από τα 55 έτη το 2012 αυξάνεται στα 57 και για πλήρη από τα 60 έτη στα 62. Για τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα η 35ετία από τα 58 έτη αυξάνεται στα 60 και για τις μητέρες ανηλίκων με 25ετία το όριο ηλικίας από τα 55 αυξάνεται στα 57.

3. Για τους ασφαλισμένους μετά το1993 το 60ό έτος για μειωμένη σύνταξη αυξάνεται στο 62ο και από τα 65 με 15ετία αυξάνεται στα 67 αλλά με 20ετία.

Παραδείγματα αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

•Μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με ανήλικο που θα συμπλήρωνε την 1/1/2013 τα 5.500 ένσημα είχε δικαίωμα να λάβει πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών (από 60 ετών που ισχύει φέτος) και μειωμένη στα 60 (από 55 φέτος). Με την προσθήκη 2 ετών θα έχει το δικαίωμα στα 67 την πλήρη και στα 62 για μειωμένη.

•Η σύνταξη της 35ετίας σε ηλικία 58 ετών που ίσχυε το 2010, από 1/1/2013 θα «κλείδωνε» με 38έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών. Με την προσθήκη 2 ετών θα χρειάζονται 40 έτη ασφάλισης.

•Ασφαλισμένος στα βαρέα και ανθυγιεινά, την 1/1/2013 θα χρειαζόταν 11.400 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 60 ετών. Με την προσθήκη 2 ετών θα χρειάζεται από τον επόμενο χρόνο να συμπληρώσει 12.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.

•Γυναίκα δημόσια υπάλληλος με 3 παιδιά και 25 έτη ασφάλισης το 2013 θα εισέπραττε τη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών (από 55 ετών που ισχύει έως και φέτος με 23 έτη ασφάλισης). Με την προσθήκη δύο ετών θα χρειάζεται να συμπληρώσει το 67ο.

2. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Απο 3-12% θα ειναι η νέα εισφορά που θα επιβληθεί στις συντάξεις (άθροισμα κύριας και επικουρικής) που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Ειδικότερα οι μειώσεις στις συντάξεις εχουν ως εξής:

- Σε ποσά από 1.000 έως 1.500 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής) η εισφορά θα είναι 3%

- Σε ποσά από 1.501 έως 2.000 ευρώ η εισφορά θα είναι 5%

- Σε ποσά άνω των 2.000 ευρώ η εισφορά θα είναι 12%.

Οι απώλεις στις μεσαίες συντάξεις:

•Συνταξιούχος που λαμβάνει 1.200 ευρώ (π.χ. 700 ευρώ κύρια και 500 ευρώ επικουρική) θα χάνει 36 ευρώ το μήνα και 432 ευρώ τον χρόνο. Αν συνυπολογιστεί και η απώλεια των δώρων (800 ευρώ στην κύρια + 2 επικουρικές συντάξεις, δηλ 1.000 ευρώ) η μείωση φτάνει στα 2.232, δηλ. χάνει σχεδόν 2 συντάξεις (1,86).

•Δύο συντάξεις θα χάσει και ο χαμηλοσυνταξιούχος κάτω των 64 ετών με σύνταξη 486 ευρώ + επικουρική 120 ευρώ + ΕΚΑΣ 230 ευρώ: Μολονότι δεν θα του επιβληθεί νέα εισφορά καθώς λαμβάνει κάτω από 1.000 ευρώ κύρια + επικουρική. Χάνει το ΕΚΑΣ (230 ευρώ Χ12 μήνες= 716 ευρώ) και τα δώρα (800 ευρώ + 240 ευρώ=1.040 ευρώ) δηλ. συνολικά 1.756 ευρώ που αντιστοιχούν στο εισόδημα που είχε με τις συντάξεις και το ΕΚΑΣ.

Επίσης το νεο μνημόνιο προβλέπει:

-Μείωση των εφάπαξ από τον Ιανουάριο του 2013 κατά 23% για τους δημοσίους υπαλλήλους και αναδρομική κράτηση με τη μορφή φόρου 3% στις συντάξεις σε όσους εχουν ήδη εισπράξει το εφάπαξ.

- Κατάργηση δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας απο τις συντάξεις.

-Μείωση συντάξεων για τους μη ασφαλισμένους (του ΟΓΑ) κατά 30 ευρώ για όσους δεν εχουν δικό τους σπίτι και 50 ευρώ για τους ιδιοκτήτες.

-ΕΚΑΣ σε όσους εχουν συμπληρώσει τα 64 χρόνια.

5. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: Εως τον Απρίλιο νομοθετείται ο ισχύων κατώτατος μισθός της ΕΓΣΣΕ (586 ευρώ) μαζί με τα κλιμάκια των τριετιών, αλλά, χωρίς το επίδομα γάμου. Με τη διατήρηση των τριετιών εργαζόμενος με πάνω από 9 έτη προϋπηρεσίας που με βάση την αρχική αξίωση της τρόικας θα υποχρεωνόταν να εργαστεί με το βασικό μισθό των 586,08 ευρώ, θα εισπράττει 761,90 ευρώ (όσα δηλ. αντιστοιχούν με βάση το σημερινό καθεστώς των πολυετιών που, όπως για όλους τους εργαζομένους, ισχύει μόνο για την ένταξη στο μισθολογικό κλιμάκιο και όχι για την εξέλιξη, καθώς το Μνημόνιο Νο2 απαγορεύει αύξηση λόγω ωρίμασης μέχρις ότου η ανεργία πέσει κάτω από το 10%). Ο αμειβόμενος με τα κατώτατα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας θα χάσει, ωστόσο, την προσαύξηση λόγω γάμου. Το συγκεκριμένο επίδομα θα μπορεί να καταβάλλεται «μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία των εργοδοτικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ που, όμως, θα δεσμεύει μόνο τα μέλη τους» καθώς έχει καταργηθεί η κήρυξη ως γενικής υποχρεωτικής και η επέκταση με απόφαση υπουργού κάθε συλλογικής σύμβασης στα μη μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων (δηλ. σε όσους δεν εκπροσωπούνται στη διαπραγμάτευση).

Επίσης μετά την ψήφιση του νέου Μνημονίου οι απολύσεις θα γίνουν αυτόματα φθηνότερες έως και 50%. Οι προειδοποιημένες απολύσεις που οδηγούν στην καταβολή μειωμένων κατά 50% ποσών, θα είναι πιο εύκολες αφού μειώνονται σε 1- 4 (από 1-6) οι μήνες της προειδοποίησης. Φθηνότερες (αλλά, πάντως, πιο ακριβές από τις προειδοποιημένες) θα είναι και οι απροειδοποίητες απολύσεις για όσους έχουν πάνω από 16 χρόνια στον ίδιο εργοδότη. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται κανονικά μέχρι τα 12 μηνιάτικα που αντιστοιχούν (μαζί με την προσαύξηση του 1/6 έναντι των δώρων) έως τα 16 χρόνια και από εκεί και πάνω θα καταβάλλεται ένα «έξτρα» ποσό, το οποίο θα υπολογίζεται για όλους τους επιπλέον μήνες που δικαιούται ο εργαζόμενος, αλλά με πλαφόν τα 2.000 ευρώ. Δηλ. έως 24.000 ευρώ (12Χ2.000 ευρώ) για εργαζόμενο με 28 έτη υπηρεσίας, ο οποίος δικαιούται 24 μηνιάτικα ως αποζημίωση σε περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσης. Οποιος εργαζόμενος αλλάζει εργοδότη θα μένει στα 12 μηνιάτικα (δεν θα δικαιούται έξτρα ποσό). Ακόμη με ελαστικά - κυμαινόμενα ακόμη και από τη μια ημέρα στην άλλη (ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης) ωράρια και χωρίς πρόσθετη αμοιβή (+30% για την 6η ημέρα και +20% για την υπερωρία) θα μπορούν να απασχολούνται οι εργαζόμενοι (θα υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για αποσύνδεση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων από το ωράριο εργασίας σε όσους κλάδους ισχύει νομοθετικά το πενθήμερο ή υπάρχει περιορισμός με συλλογικές συμβάσεις εργασίας). Αν και διατηρείται το όριο της 40ωρης εβδομαδιαίας εργασίας και τα ελαστικά ωράρια θα εφαρμόζονται με συλλογικές συμβάσεις (και ενδεχομένως με ατομικές συμφωνίες, αν ο νόμος δεν καλύψει το κενό που θα υπάρχει, αν δεν υφίσταται συλλογική ρύθμιση ή σωματείο) ένας εργαζόμενος θα μπορεί να εργάζεται έως 10 ώρες την ημέρα με ενδιάμεση ημερήσια ανάπαυση 11ωρών και λιγότερες ώρες (μέχρι να συμπληρώσει το 40ωρο) άλλη ημέρα ή άλλες ημέρες μέσα στο εξαήμερο.

Τέλος οσον αφορά τις ανατροπές στη φορολογία  την πλήρη ανατροπή στο φορολογικό σύστημα που διέπει περίπου 1.000.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις καθώς και περίπου 700.000 κατ΄ επάγγελμα αγρότες θα επιφέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση και αναμένεται να δώσει τις επόμενες ημέρες στη δημοσιότητα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις θα φορολογούνται από το 2013 με συντελεστή 26% για κέρδη ως 40.000 ευρώ και από 'κεί και πάνω η φορολογία θα είναι 33%. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ, καθώς όλα τους τα εισοδήματα θα προκύπτουν με βάση τα βιβλία τους, δηλαδή με βάση τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιούν μέσα σε ένα έτος. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει από το 2014 να επιβάλει στους κατ' επάγγελμα αγρότες να φορολογούνται βάσει των βιβλίων τους με κατάργηση του αφορολογήτου και φορολόγηση με συντελεστή 13% επί των κερδών τους. Από την άλλη, επιβαρύνσεις θα προκύψουν για τις οικογένειες με παιδιά, καθώς καταργείται το αυξημένο αφορολόγητο των 7.000 ευρώ για όσους προστατεύουν ένα παιδί, 9.000 ευρώ για 2 παιδιά, 13.000 ευρώ για τρία παιδιά κ.ο.κ., ενώ παραπάνω φόρους θα πληρώσουν εκείνοι που κάθε χρόνο εμφάνιζαν τόκους στεγαστικών δανείων για δάνειο κύριας κατοικίας, ενοίκια για κύρια κατοικία των ίδιων ή των παιδιών τους που σπουδάζουν, δίδακτρα για φροντιστήρια, πραγματοποιούσαν δωρεές - χορηγίες κτλ. Αυτό διότι κατ' εντολήν της τρόικας καταργείται η έκπτωση φόρου 10% από τις παραπάνω δαπάνες.
------------------------------------------------------------------------------------
OΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:


Δημόσιος Τομέας - Μισθολογική Δαπάνη

1 Κατάργηση των δώρων (1.000 ευρώ μεικτά τον χρόνο) των υπαλλήλων στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

2 Διαθεσιμότητα 2.000 υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2012. Άλλες 25.000 αποχωρήσεις εντός του 2013 (6.250 ανά τρίμηνο).

3 Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου και στις ΔΕΟ με πλαφόν στις αποδοχές τα 1.900 ευρώ ανά μήνα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, υπερωριών, επιδομάτων).

4 Κλιμακωτές μειώσεις μισθών στα ειδικά μισθολόγια οι οποίες τίθενται σε ισχύ αναδρομικά από 1η Αυγούστου 2012. Για αποδοχές έως 1000 ευρώ το ποσοστό μείωσης ορίζεται στο 2%, από 1001 έως και 1.500 ευρώ στο 10%, από 1.501 έως και 2.500 ευρώ στο 20%, από 2.501 μέχρι 4.000 στο 30% και για ποσά άνω των 4.000 η μείωση είναι 35%.

5 Επέκταση του κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις στη Γενική Κυβέρνηση ως το 2016.

6 «Πάγωμα» προσλήψεων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και μείωση του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου κατά 151 εκατ. ευρώ το 2013 και επιπλέον 34 εκατ. ευρώ το 2014, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και συμβούλων.

7 Περιστολή του μισθολογικού κόστους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά 75 εκατ. ευρώ από τον Ιανουάριο του 2013.

8 Καταργούνται τα επιδόματα επίτευξης δημοσιονομικών στόχων και απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων.

9 Υποχρεωτικές θα είναι οι μεταθέσεις προσωπικού εντός της Γενικής Κυβέρνησης και από περιοχή σε περιοχή.

10 Μειώνεται ο αριθμός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τις 15.226 στις 2.000 ετησίως. Επίσης, μείωση του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά 90%.

11 Χάνεται το δικαίωμα πρόσληψης για συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αν αυτή δεν γίνει εντός τριετίας από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Συντάξεις - Κοινωνικά Επιδόματα

1 Κατάργηση 13ης και 14ης σύνταξης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

2 Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη (και στα ενδιάμεσα στάδια) από 1ης Ιανουαρίου 2013.

3 Κλιμακωτές μειώσεις στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής). Για συντάξεις από 1.000 έως 1.500 ευρώ το ποσοστό μείωσης διαμορφώνεται στο 3%, από 1.501 έως και 2.000 ευρώ στο 5% και για συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ στο 12%. Για τα ειδικά μισθολόγια οι μειώσεις θα είναι αντίστοιχες με εκείνες που θα επιβληθούν στους εν ενεργεία υπαλλήλους.

4 Μείωση του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων κατά 23% και επιβολή εισφοράς 3% στις κύριες συντάξεις όσων έλαβαν εφάπαξ από το 1995 και μετά.

5 Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και για ασφαλισμένους προ του 1993.

6 Αντικατάσταση όλων των οικογενειακών- πολυτεκνικών επιδομάτων με ένα (με εισοδηματικά κριτήρια) και κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων για τα τέκνα αναδρομικά από φέτος.

7 Κατάργηση του ΕΚΑΣ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 64ο έτος ηλικίας.

8 Μείωση του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων κατά 50 ευρώ ή 30 ευρώ, ανάλογα με το αν διαθέτουν ή όχι ιδιόκτητη κατοικία.

9 Κατάργηση των ειδικών επιδομάτων ανεργίας.

Αγορά καυσίμων

1 Απελευθέρωση της διακίνησης καυσίμων με την υιοθέτηση διατάξεων που θα επιτρέπουν σε ανεξάρτητα πρατήρια να έχουν ή να νοικιάζουν φορτηγά ανεξαρτήτως μεγέθους, να νοικιάζουν δημόσιας χρήσης φορτηγά για μεταφορά καυσίμων. Επίσης να επιτραπεί σε οποιοδήποτε φορτηγό? ανεξαρτήτως χωρητικότητας να εισέρχεται στα διυλιστήρια και τα τελωνεία για τη μεταφορά καυσίμων με τη δικιά τους επωνυμία.

2 Εισαγωγή τεχνικών λεπτομερειών για την εφαρμογή του συστήματος μέτρησης εισαγωγής - εξαγωγής σε όλους τους σταθμούς.

3 Έκδοση υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση συστήματος GPS.

Νέοι φόροι - Φορολογική Διοίκηση

1 Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης θα διατηρηθεί μέχρι το 2018 και προσαρμόζεται στη νέα φορολογική κλίμακα.

2 Αυξάνονται οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων από τον Μάρτιο του 2013 για να προσεγγίσουν τις εμπορικές.

3 Αύξηση της φορολογίας στους τόκους των καταθέσεων από 10% σε 15% το 2014.

4 Αναδρομική κατάργηση των φοροαπαλλαγών από την τρέχουσα χρήση.

5 Φορολόγηση των αγροτών με 6% και βάσει εσόδων-εξόδων.

6 Επιβάλλεται φόρος στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ (2 με 4%).

7 Επιλογή μόνιμου γενικού γραμματέα εσόδων και θέσπιση διατάξεων με τις οποίες θα δίνονται αρμοδιότητες στη νέα γραμματεία.

8 Προώθηση νόμου για τη δημιουργία ειδικής μονάδας με 100 ελεγκτές για τον έλεγχο μεγάλων φορολογουμένων και μονάδας με 50 ελεγκτές για τους πλούσιους αυτοαπασχολούμενους.

Υγεία - ΕΟΠΥΥ

1 Συγχώνευση όλων των ταμείων χωρίς καμία εξαίρεση στον ΕΟΠΥΥ.

2 Λήψη πρόσθετων μέτρων από φέτος για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, με την υποχρέωση των φαρμακείων να αντικαθιστούν συνταγογραφούμενα φάρμακα με το προϊόν της ίδιας δραστικής ουσίας, το οποίο έχει τη χαμηλότερη τιμή στην κατηγορία αναφοράς.

3 Θεσμοθέτηση νέου ορίου για το claw-back (επιστροφές από φαρμακευτικές εταιρείες) του 2013 στα 2,4 δισ. ευρώ.

4 Περιορισμός των παροχών του ΕΟΠΥΥ και αύξηση του κόστους για την ιδιωτική περίθαλψη.

5 Αναθεώρηση των αμοιβών και του αριθμού των διαγνωστικών κέντρων με τα οποία συνεργάζεται ο ΕΟΠΥΥ, καθώς και με τους φυσιοθεραπευτές.

6 Εισαγωγή ενός συστήματος ενδεικτικών τιμών για τις επιστροφές των ιατρικών μηχανημάτων.

7 Αύξηση των εισφορών που δίνουν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, στα επίπεδα των μελών του ΕΟΠΥΥ.

Κλειστά Επαγγέλματα

1 Νομοθετική παρέμβαση για την άρση των περιορισμών που ακόμη υφίστανται στα επαγγέλματα των ορκωτών λογιστών, φορολογικών συμβούλων και λογιστών, εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, ιδιωτικών γραφείων, συμβούλων εργασίας, κτηματομεσιτών, αναλογιστών, τουριστικών οδηγών, φορτοεκφορτωτών, ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, εκτελωνιστών, ιδιοκτητών περιπτέρων και καντίνων σε δημόσιο χώρο, τουριστικών γραφείων, ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ξενόγλωσσων σχολείων, ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρων εκπαίδευσης μετά τη δευτεροβάθμια βαθμίδα, και πρακτορείων διανομής Τύπου.

2 Άρση της υποχρεωτικής παρουσίας του δικηγόρου σε μία σειρά συμβολαιογραφικών πράξεων. Δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους επαγγελματίες του νομικού τομέα να διενεργούν έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας.

3 Εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει ένα σύστημα προπληρωμένων - προκαθορισμένων ποσών για κάθε δικαστική ενέργεια ή παρουσία δικηγόρου, η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με ένα ποσό αναφοράς.

4 Στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης η κυβέρνηση προωθεί την αποσύνδεση της φορολόγησης μηχανικών και δικηγόρων από τις ελάχιστες νόμιμες αμοιβές/ποσά αναφοράς. Η μεταρρύθμιση αυτή τίθεται ένα ισχύ σαν μέρος της νέας φορολογικής νομοθεσίας από τον Ιανουάριο του 2013.

5 Αίρονται οι περιορισμοί στις άδειες για λιμουζίνες και μικρά τουριστικά λεωφορεία κάτω των 12 θέσεων και επιτρέπονται οι εναλλακτικές υπηρεσίες μεταφοράς σε ξενοδοχεία και τουριστικά πρακτορεία με την ενοικίαση βαν και τζιπ 4X4.

6 Κάθε επαγγελματική ένωση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει σε ιστοσελίδα της ενδεικτικές αμοιβές για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία.

Εμπόριο

1 Καταργείται η προϋπόθεση ελάχιστου χώρου προκειμένου να επιτρέπεται η πώληση τροφίμων.

2 Επιτρέπεται σε καταστήματα γενικού εμπορίου η πώληση και άλλων, πέραν από τρόφιμα, προϊόντων που υπόκεινται σε υγειονομικές προϋποθέσεις.

3 Επιτρέπεται στα σούπερ-μάρκετ η πώληση προσυσκευασμένου κρέατος, τυριού και ψαριού και απελευθερώνεται η πώληση προϊόντων για βρέφη.

4 Αποσυνδέεται το ωράριο εργασίας για τους υπαλλήλους της επιχείρησης (όπως ορίζονται στον νόμο 1037/1971 και τη σχετική νομοθεσία) από τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης.

5 Ρυθμίζεται ο νόμος ώστε να γίνεται σαφές ότι το «σπάσιμο» της βάρδιας επιτρέπεται σε όλα τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων όσων λειτουργούν σε συνεχές ωράριο.

6 Εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι για τη μεταφορά ευπαθών αγαθών στα φορτηγά δημόσιας χρήσης με τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης.

Συγκοινωνίες

1 Τα εισιτήρια σε ΟΑΣΑ, ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ αυξάνονται τουλάχιστον κατά 25% τον Μάρτιο του 2013

Αγορά ενέργειας - ΔΕΗ

1 Μέσα στον Νοέμβριο η κυβέρνηση υποβάλλει ένα σχέδιο για την αναδιάρθρωση της ΔΕΗ με στόχο αφενός να προετοιμαστεί η ιδιωτικοποίησή της και αφετέρου να γίνει ανταγωνιστική ως προς τις άλλες επιχειρήσεις της απελευθερωμένης αγοράς του ηλεκτρισμού. Το σχέδιο θα εξειδικεύσει ποια τμήματα της ΔΕΗ θα ιδιωτικοποιηθούν και σε πιο χρονικό πλαίσιο.

2 Αυξάνονται τα τιμολόγια της ΔΕΗ στις αρχές του 2013 με εξαίρεση τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

3 Δρομολογείται μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων της ΔΕΗ, καθώς η κυβέρνηση θα παραδώσει στην τρόικα μελέτη ειδικού της ευρωπαϊκής αγοράς για να συγκρίνει τις συνολικές απολαβές των υπαλλήλων της ΔΕΗ «με τις βέλτιστες πρακτικές» των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόμοια σύγκριση θα γίνει και ως προς τις πρακτικές των ιδιωτικών εταιρειών της Ελλάδας εντός του τελευταίου τριμήνου του 2012.

Επενδύσεις - Αποκρατικοποιήσεις

1 Περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 300 εκατ. ευρώ.

2 Αναθεώρηση του στόχου για τις αποκρατικοποιήσεις στα 25 δισ. ευρώ έως το 2020.

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ).


Ολα δείχνουν οτι το 2013 και το 2014 θα ειναι εφιαλτικές χρονιές. Δυστυχώς τα χειρότερα έπονται. Το πακέτο των νέων περικοπών σε μισθούς, συντάξεις και επίδόματα θα αποτελέσει την 'ταφόπλακα'στην κοινωνική εξαθλίωση. Η κατάθλιψη κυριαρχεί παντού. Τα βάρβαρα οικονομικά μέτρα οδηγούν σε κλοπή της ζωής μας. Τα παιδιά μας καταδικασμένα στην ανεργία. Η λέξη φτώχεια ειναι πλέον το ''σήμα κατατεθέν'' στην καθημερινότητα. Αντικαταθλιτικά χάπια και αυτοκτονιες λογω χρεών. Χαράτσια, μειώσεις μισθών-συντάξεων και εφαπαξ(εως 50%), απολύσεις, λουκέτα και έκρηξη της ανεργίας ερχονται να προστεθούν σε μια κοινωνία που ήδη αναστενάζει απο την τρόικα (σσ η οποία κυβερνά τη χώρα).. Κανεις δεν συμμερίζεται οτι τα νοικοκυριά εχουν χρέη στις τράπεζες, εχουν δάνεια που δεν μπορουν να τα ξεπλήρώσουν. Ξεπούλημα των ΔΕΚΟ. Η ανεργία σε υψη- σοκ με 1.400.000 ανεργους(κυριως νεους) με προβλεψη να φθάσει στο 34% το 2013! Και η εγκληματικότητα στο ζενίθ. Παντού μαζικές απολύσεις και εργασιακός μεσαιωνας. Τέλος το δημόσιο το οποίο ηδη υπολειτουργεί. Πλήρης διάλυση στις δημόσιες υπηρεσίες και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ερχονται αμοιβές-συντάξεις και εργασιακές σχέσεις τύπου Κίνας, Ινδίας και χωρών του Τρίτου Κόσμου. Ιδιωτικός και δημόσιος τομέας θα εχουν σε λίγους μήνες μισθούς των 700-800 ευρώ και συντάξεις σε χαμηλότερα επίπεδα. Εναι δεδομένο. Οπως ειναι δεδομένο οτι ερχονται και ακομη σκληρότερα μέτρα μαζι με πλειστηριασμούς σπιτιών -καταστημάτων λογω της αδυναμίας ανταπόκρισης των δανειοληπτών. Η υφεση φερνει υφεση και η φτώχεια περισσότερη φτώχεια.

Σοκάρουν τα νεα μέτρα που προβλέπει το νέο μνημόνιο τα οποία παρουσιάζει την Κυριακή 21/10/2012 το ''Βήμα της Κυριακής''.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται περικοπές -αναδρομικές απο 1ης Αυγούστου- στα ειδικά μισθολόγια που θα ξεκινούν από 2% και θα φτάνουν κλιμακωτά ως και 35%. Προβλέπεται κούρεμα μισθών στις ΔΕΚΟ ώστε οι μεικτές αποδοχές των εργαζομένων να μην ξεπερνούν τα 1.900 ευρώ τον μήνα. Επίσης καταργούνται τα δώρα και επιδόματα σε Δημόσιο και ΟΤΑ πέραν του ενιαίου μισθολογίου. Μειώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι (μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις) παντού σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού στους φορείς και τους οργανισμούς που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Επίσης, στα μέτρα περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τη μείωση του προσωπικού στα σχολεία, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ που δεν έχει σχέση με τη διδασκαλία ενώ καταργούνται όλοι οι περιορισμοί που υπήρχαν στις μετατάξεις εργαζομένων στο Δημόσιο.

Στο νέο μνημόνιο περιλαμβάνεται η καθιέρωση "πόθεν έσχες" για όλους όσοι παίρνουν επίδομα από το Δημόσιο ή τα Ταμεία τους. Θα ελέγχονται όλοι και εφόσον έχουν εισοδήματα π.χ. άνω των 30.000 ευρώ των χρόνο ή μεγάλη περιουσία θα χάνουν το επίδομα. Κάτι ανάλογο θα εφαρμοστεί και για τις συντάξεις των ανύπαντρων θυγατέρων στρατιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων οι οποίες σε πρώτη φάση θα χάσουν τη μισή σύνταξη.

Σε ο,τι αφορά τους συνταξιούχους:

-Καταργούνται τα δώρα

-Νέα εισφορά από 3% ως 12% στο άθροισμα κυρίας και επικουρικής σύνταξης

-Αυξάνονται οι εισφορές σε όλα τα Ταμεία στα όρια των εισφορών του ΙΚΑ.

-Αυξάνεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κόστος των φαρμάκων.

Επιπλέον, αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης κατα 2 χρόνια, με γενική εφαρμογή χωρίς εξαιρέσεις, ακόμη και για όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα. Ωστόσο, ισχύει η συνταξιοδότηση με 40 χρόνια ασφάλισης.

Στο μνημόνιο προβλέπεται επίσης, μεταξύ άλλων, η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, η μείωση των αποζημιώσεων απόλυσης, η διεύρυνση του ωραρίου όλης της αγοράς και ειδικά των σουπερμάρκετ που θα ανοίγουν μία ώρα νωρίτερα το πρωί και θα κλείνουν μία ώρα αργότερα το βράδυ.

Αναλυτικά τι προβλέπει το νέο μνημόνιο σύμφωνα πάντα με το "Βήμα της Κυριακής

Εξανεμίζονται εισοδήματα ύψους 14 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας για: δημοσίους υπαλλήλους, μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, και αγρότες, σύμφωνα με το «Βήμα της Κυριακής».

- Μειώσεις σε μισθολόγια και αναδρομικά

- Αμεση εφαρμογή των μέτρων

-Αιματηρές περικοπές στις συντάξεις

-Πλήττονται σκληρά οι άνεργοι

Αναλυτικά οι περικοπές σε συντάξεις, σε επιδόματα και στον δημόσιο τομέα:

Μισθολογικό κόστος δημοσίου τομέα

1 Ειδικά μισθολόγια

Προβλέπεται η θέσπιση νομοθεσίας για τη μείωση των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων των ειδικών μισθολογικών καθεστώτων. Εξαιρούνται τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και διακοπών.

Ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2012, με την ακόλουθη κλίμακα μείωσης:

2% για μισθούς κάτω των 1.000 ευρώ

10% για μισθούς που κυμαίνονται από 1.000 έως 1.500 ευρώ.

20% για το τμήμα μισθών μεταξύ 1.500 και 2.000 ευρώ

30% για μισθούς από 2.500 έως 4.000 ευρώ και

35% για μισθούς μεγαλύτερους των 4.000 ευρώ.

2 Μισθολογικό κόστος

Θέσπιση νομοθεσίας για τη μείωση του μισθολογικού κόστους του δημοσίου κατά 151 εκατ. Ευρώ το 2013 κα επί πλέον 34 εκατ. ευρώ το 2014. Συμπεριλαμβάνονται η μείωση του κόστους των συμβούλων (κατά 11 εκατ. ευρώ το 2013), καθώς και το πάγωμα των προσλήψεων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

3 Νέο μισθολόγιο

Εφαρμογή νέου μισθολογίου του προσωπικού της Βουλής με στόχο την εξοικονόμηση 14 εκατ. ευρώ το 2013 και επί πλέον 194 εκατ. ευρώ το 2014.

4 Εποχικά επιδόματα

Θέσπιση νομοθεσίας για την κατάργηση των δώρων στο δημόσιο τομέα για εργαζόμενους στην κεντρική διοίκηση και τις τοπικές κυβερνήσεις, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου. Τα μέτρα αυτά θα εξοικονομήσουν 424 εκατ. ευρώ το 2013.

5 Εργασιακή εφεδρεία

Το 1% των δημοσίων υπαλλήλων θα τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Θέσπιση νομοθεσίας για την κατάργηση όλων των εξαιρέσεων από το ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου τομέα που εισήχθη το 2011. Οι δαπάνες υπολογίζεται ναμειωθούν κατά 15 εκατ. ευρώ το 2013.

6 Φορολογικά επιδόματα

Κατάργηση των κινήτρων επίτευξης στόχων των δημοσίων υπαλλήλων για την εξοικονόμηση 13 εκατ. ευρώ το 2013 και επί πλέον 66 εκατ. ευρώ το 2014.

7 Μπόνους απόδοσης

Θέσπιση νομοθεσίας για την κατάργηση του μπόνους απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Θα εξοικονομηθούν 36 εκατ. ευρώ το 2013 και 178 εκατ. ευρώ το 2014.

8 Περικοπές στην Παιδεία

Θέσπιση τριών νομοσχεδίων για να:

α) επιτραπούν οι υποχρεωτικές μεταθέσεις των εκπαιδευτικών από τη μία περιοχή στην άλλη

β) να γίνει συγχώνευση σχολικών μονάδων και

γ) να μετακινηθεί διοικητικά το προσωπικό από τον υπόλοιπο δημόσιο τομές προς το υπουργείο Παιδείας.

Μετά την έγκριση των νομοσχεδίων, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για τη μείωση του αριθμού του μη μόνιμου διδακτικού προσωπικού σε ετήσια βάση από 15.226 σε 2.000 δασκάλους.

9. ΑΕΙ

Μείωση του προσωρινού προσωπικού των πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων κατά 90% (βάσει του προγράμματος «Αθηνά»).

10. ΟΤΑ

Θέσπιση νομοθεσίας για τη μείωση του μισθολογικού κόστους των ΟΤΑ κατά 75 εκατ. ευρώ. (τίθεται σε ισχύ από 1-1-2013).

11. Ο κανόνας 1 προς 5

Επέκταση του κανόνα 1 προς 5 για τις προσλήψεις στην κεντρική κυβέρνηση μέχρι το 2016.

12. ΔΕΚΟ

Θέσπιση νομοθεσίας για την ένταξη όλων των ΔΕΚΟ στο ενιαίο μισθολόγιο. Θα ισχύσει από 1-1-2013.

Μείωση του μέσου μηνιαίου κόστους σε 1.900 ευρώ το μέγιστο. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι ασφαλιστικές εισφορές, τα επιδόματα, οι υπερωρίες και οι μη μισθολογικές παροχές.

13. Υποχρεωτικές Μεταθέσεις

Θέσπιση νομοθεσίας που επιτρέπει τις υποχρεωτικές μεταθέσεις προσωπικού (οριζόντιες και κάθετες), μέσα στη γενική κυβέρνηση και από τη μία περιοχή στην άλλη.

14. Ελάχιστες Προσλήψεις

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον περιορισμό των προσλήψεων στα κέντρα μεταλυκειακής και επαγγελματικής κατάρτισης σε 500 άτομα ετησίως και για την αφαίρεση της εγγύησης εργασίας μετά την αποφοίτηση.

Θέσπιση νομοθεσίας για όλες τις προσλήψεις που γίνονται από τον ΑΣΕΠ ώστε να λήγει μετά από τρία χρόνια η υποχρέωση διορισμού, εάν η πρόσληψη δεν έχει πραγματοποιηθεί.

15. Μειωμένη σύνταξη

Κατάργηση της διάταξης που παρέχει πλήρη σύνταξη σε δημοσίους υπαλλήλους με 20 έτη υπηρεσίας σε περίπτωση απόλυσης

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1. Επί πλέον 2 χρόνια για σύνταξη

Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια. Θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2013. Η αύξηση θα εφαρμοσθεί στο νόμιμο όριο συνταξιοδότησης (και σε οποιαδήποτε ηλικία συνταξιοδότησης για τις ειδικές ομάδες) και στα ελάχιστα προαπαιτούμενα για τη λήψη σύνταξης. Αυτή η αύξηση δεν θα επηρεάσει τη θεμελίωση του δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης στα 40 έτη.

2. Μειώνεται το «εφάπαξ»

Μείωση των εφάπαξ συντάξεων κατά 23% για τους δημοσίους υπαλλήλους που έπαιρναν εφάπαξ σύνταξη κε εισαγωγή φόρου 3% στις κύριες συντάξεις των συνταξιούχων του δημοσίου που έχουν ήδη λάβει τις εφάπαξ συντάξεις τους πριν από το 2010. Θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2013.

3. Μητρώο συντάξεων

Έκδοση από το υπουργεί Οικονομικών και το υπουργείο Εργασίας, κοινού υπουργικού διατάγματος για την εισαγωγή ενός μητρώου συντάξεων που θα το διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ.

Το διάταγμα θα απαιτήσει τα ασφαλιστικά ταμεία να υποβάλλουν στοιχεία στην ΗΔΙΚΑ για τη σύνταξη μέχρι τη 10η ημέρα κάθε μήνα, για το σύνολο κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Το σύστημα πρέπει να οργανωθεί και να λειτουργήσει μέχρι το Δεκέμβριο του 2012.

Οι πληρωμές θα παρακρατούνται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων. 4. Περικοπές

Θέσπιση νομοθεσίας για την εφαρμογή των ακόλουθων περικοπών με βάση το μητρώο συντάξεων της ΗΔΙΚΑ:

α) Μείωση συνολικής μηνιαίας σύνταξης (κύριας και επικουρικής) για κάθε συνταξιούχο κατά:

3% για συντάξεις από 1.000 έως 1.500 ευρώ,

5% για συντάξεις από 1.500 έως 2.000 ευρώ και

12% για συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ.

β) Περικοπή για τα ειδικά μισθολογικά καθεστώτα 20,6% (24,6% για τους δικαστές). Θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2013

5. Εξορθολογισμός

Περαιτέρω εξορθολογισμός συντάξεων με:

Α) κατάργηση όλων των εποχικών επιδομάτων για τις επικουρικές και τις κύριες συντάξεις. (συμπεριλαμβάνονται τα εποχικά επιδόματα του ΟΓΑ).

Β) Πόθεν έσχες συντάξεις για ανύπαντρες θυγατέρες που δικαιούνταν σύνταξη πριν από τον Ν. 3865/2010.

Γ) Μείωση των επιδομάτων των μη ανταποδοτικών συντάξεων για τους αγρότες κατά 30 ευρώ μηνιαίως.

Δ) Κατάργηση των ειδικών επιδομάτων σύνταξης στους συνδικαλιστές.

Ε) Χρήση ολοκληρωμένων διασταυρώσεων για την κατάργηση επιδομάτων σύνταξης που δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια από το 2013.

6. Κριτήρια για πρόωρες συντάξεις

Νομοθεσία για την αύξηση των κριτηρίων πρόωρης σύνταξης από 18 έως 24 έτη καταβολής εισφορών. Θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2013

Κοινωνικά Επιδόματα

1. «Πόθεν έσχες» για όλους

Εκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας), για να καθ9οριστούν οι διοικητικές διαδικασίες κα ιτα σχετικά έγγραφ, ώστε να στηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο «πόθεν έσχες», ε βάση το εισόδημα και την ιδιοκτησία. (οι διαδικασίες «πόθεν έσχες» θα πρέπει να έχουν τεθεί σε λειτουργία έως τον Ιανουάριο του 2013.

2. Μειώσεις για ανασφάλιστους

Θέσπιση νομοθεσίας για τη μείωση επιδομάτων για τα ανασφάλιστα άτομα ανάλογα με το αν ο δικαιούχος ενοικιάζει ή όχι τον τόπο κατοικίας του (περικοπή 50 ευρώ) για τους ιδιοκτήτες και 30 ευρώ για τους μη ιδιοκτήτες), με στόχο την εξοικονόμηση 13 εκατ. ευρώ το 2013 και επί πλέον 13 εκατ. ευρώ το 2014.

3. Κατάργηση φοροαπαλλαγών

Θέσπιση νομοθεσίας για την αντικατάσταση των οικογενειακών επιδομάτων με ένα συγκεκριμένο επίδομα για τη μείωση των δαπανών κατά 86 εκατ. ευρώ το 2013. Κατάργηση των φοροαπαλλαγών βάσει εισοδήματος για τα έσοδα του 2012 με στόχο την εξοικονόμηση 339 εκατ. ευρώ, το 2013.

4. Επιστροφές με μέτρο

Αναδιάρθρωση του συστήματος επιστροφής των εξόδων μεταφοράς για επιλεγμένες κατηγορίες ασθενών ώστε να επιστρέψουν στο επίπεδο του 2009.

5. Καταργούνται τα εποχικά επιδόματα

Κατάργηση των εποχικών επιδομάτων για εργαζόμενους σε βιομηχανίες με εποχικά κριτήρια απασχόλησης (κατασκευές, τουρισμός, εκπαίδευση) με στόχο την ετήσια εξοικονόμηση 70 εκατ. ευρώ από το 2013.

6. Γεωγραφικά κριτήρια

Μείωση επιδόματος ανεργίας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές για την εξοικονόμηση 20 εκατ. ευρώ το 2013

7. Συγχώνευση εταιριών

Θέσπιση νομοθεσίας για την κατάργηση των ειδικών επιδομάτων σε ανέργους λόγω συγχώνευσης εταιριών. Θα εξοικονομηθούν περίπου 10 εκατ. ευρώ και θα ισχύσει από το 2013.

8. Στο στόχαστρο το ΕΚΑΣ

Στόχευση βοηθητικών συντάξεων του ΕΚΑΣ σε άτομα άνω των 64 ετών, για την εξοικονόμηση 115 εκατ. ευρώ από το 2013.

9. Κόβονται από αγρότες

Θέσπιση νομοθεσίας για την κατάργηση δύο προγραμμάτων για την οικονομική ενίσχυση των αγροτών για να εξοικονομηθούν 25 εκατ. ευρώ το 2013.

10. Νέα κοινωνικά προγράμματα

Θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία νέων κοινωνικών προγραμμάτων:

Α) Επιδόματα ίσα με 200 ευρώ μηνιαίως για διάστημα 12 μηνών προς τους μακροπρόθεσμα αν ανέργους που έχουν εξαντλήσει όλο το διάστημα περιοχής του επιδόματος ανεργίας (12 μήνες), δεδομένου ότι δεν έχουν τα προσόντα για άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα και έχουν φορολογήσιμο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ, με ανώτατο όριο δαπανών 35 εκατ. ευρώ.

Β) Εφαρμογή ενός συστήματος Εγγύησης Ελάχιστου Εισοδήματος σε δύο πιλοτικές περιοχές της χώρας με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, με ανώτατο όριο δαπανών 20 εκατ. ευρώ.

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Η ΚΡΥΦΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΥΛΟΥ


'εκδοση Τσιρίμπαση
φωτο :Νίκος Κατωπόδης-Πανοθώμος


Tα μονόξυλα, τα πριάρια, οι ψαρόβαρκες. Οι φίλοι μας. Σαν μεθυσμένοι αλήτες λικνίζονται στο μώλο. Παρατεταγμένες στη σειρά λές και ετοιμάζονται για μάχη. Έτοιμες να πετάξουν, κόβοντας τα σχοινιά. Το χειμώνα έρμαια του γραιγολεβάντε. Και το καλοκαίρι αναζητούν το γλυκό το μαϊστράλι. Με την όστρια και τον γαρμπή ΄'συνομιλούν'. Με παρέα τους γλάρους. Αχώριστοι φίλοι των ψαράδων. Με μιά 'ερωτική' σχέση μεταξύ τους. Και αυτή η σχέση φαίνεται στην περίοδο κατα την οποία αρχίζουν οι μικροεπισκευές και τα χρωματίσματα. Με την ευλάβεια που τις ξύνουν απο την καρίνα ως τα ίσαλα. Χρησιμοποιώντας το καμινέτο και το μίνιο για να 'γιατρέψουν' τα τραύματα. Με ενα τραγούδι ψιθυριστά στο στόμα. Αλλά αξιοθαύμαστη ειναι και η τέχνη που τις βάφουν. Με την ευθεία γραμμή στα ίσαλα. Αλλά και την καλλιγραφία στο όνομα. Η 'Φανερωμένη'. ο 'Γλαύκος', η ΄Σοφία', ο 'Αη Λιάς', η 'Ελένη', ο 'Αη Νικόλας'. Τα μονόξυλα, τα πριάρια, οι ψαρόβαρκες. Οι φίλοι μας.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αντιγράφω για το Πριάρι απο το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας:

Το πριάρι είναι ένα οξύπρυμνο σκάφος με επίπεδο πυθμένα που χρησιμοποιείται στις λιμνοθάλασσες και στις εκβολές των ποταμών στη Δυτική Ελλάδα. Το πριάρι ανήκει σε μια μεγαλύτερη οικογένεια σκαφών με επίπεδο πυθμένα που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα σε περιοχές των ελληνικών ακτών του Ιονίου πελάγους. Οι τρεις βασικές περιοχές, όπου υπάρχουν αυτά τα σκάφη είναι η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, ο Αμβρακικός και γύρω από την πόλη της Λευκάδας, όπου υπάρχουν εκτεταμένες περιοχές με αβαθή νερά. Τα πριάρια ανάλογα με το μέγεθός τους είχαν και διαφορετικές ονομασίες στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. "Τα μικρά πριάρια λέγονταν γαΐτες, τα μικρότερα γαϊτοπούλες, τα δε μεγαλύτερα, υψηλά και πλατειά πισκαρέσες". Τα τελευταία χρησιμοποιούνταν ως μεταφορικά συνήθως για το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα των ιστιοφόρων που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν την πόλη του Μεσολογγίου. Τα πριάρια της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου κατασκευάζονταν στο Μεσολόγγι και το Αιτωλικό, τα πριάρια του Αμβρακικού κυρίως στην Πρέβεζα και πιθανώς σε άλλες μικρότερες πόλεις της περιοχής, ενώ στη Λευκάδα ναυπηγεία υπήρχαν στην πόλη της Λευκάδας και στο Νυδρί στις περιοχές Βλυχό και Στενό. Αν και η χρήση τέτοιου είδους σκαφών στις λιμνοθάλασσες του Ιονίου πρέπει να είναι αρκετά παλαιά, οι πληροφορίες που υπάρχουν από ιστορικές πηγές είναι ελάχιστες. Στο Μεσολόγγι, το Αιτωλικό και τη Λευκάδα αναφέρεται ότι από το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα έως τα μέσα του 18ου οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν κάποιου είδους μονόξυλα για την πλεύση τους στις αβαθείς περιοχές της θάλασσας. Τα πριάρια στο Μεσολόγγι αναφέρονται επίσης στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Τα σκάφη αυτά χρησιμοποιούντο κυρίως για ψάρεμα με διάφορους τρόπους. Από αυτούς, ο πιο χαρακτηριστικός στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου είχε ένα μεγάλο τετράγωνο δίχτυ που κρεμόταν διαγωνίως από δύο διασταυρωμένες κεραίες, οι οποίες με τη σειρά τους κρέμονταν από ένα άλλο ξύλο που στηριζόταν, σε οριζόντια περίπου θέση, σε ένα κοντό κατάρτι στην πλώρη του πριαριού. Το δίχτυ με όλο το σύστημα μπορούσε να πέσει απότομα στη θάλασσα ή να σηκωθεί το ίδιο γρήγορα, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν μια μεγάλη απόχη. Με τον τρόπο αυτό παγιδεύονταν τα ψάρια στα αβαθή νερά, που στα περισσότερα σημεία της λιμνοθάλασσας δεν ξεπερνούσαν το μισό μέτρο βάθους.

Τα πριάρια είναι απλές κατασκευές που βασίζονται κυρίως στο περίγραμμα του επίπεδου πυθμένα τους. Ο σκελετός τους αποτελείται από νομείς καρφωμένους πάνω στον πυθμένα και σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, οι οποίες ανάλογα με το μήκος του σκάφους ποικίλλουν από 30 έως 40 εκατοστά. Οι πλευρές των νομέων έχουν πολύ ελαφρές καμπυλότητες που διαμορφώνονται κυρίως με το σκεπάρνι ή με κατάλληλες πλάνες. Το πέτσωμα κάθε μιας πλευράς αποτελείται συνήθως από τρεις σανίδες καρφωμένες επάνω στους νομείς και με τις απολήξεις τους να στερεώνονται σε ειδικά διαμορφωμένες εγκοπές (ασσούς) πάνω στα ποδοστάματα.

Τα πριάρια έχουν περιορισμένο πλωριό και πρυμνιό κατάστρωμα και ένα περιμετρικό οριζόντιο σανίδι στο εσωτερικό του σκάφους και στο ύψος του καταστρώματος. Ο κεντρικός χώρος είναι ανοιχτός και συνήθως υπάρχει ξύλινο δάπεδο που στηρίζεται στην επάνω επιφάνεια των επίπεδων στρώσεων των νομέων.

Τα πριάρια της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου δεν έφεραν κουπιά, αλλά μόνο το σταλίκι, ένα κοντάρι με το οποίο ακουμπούσαν στον πυθμένα και έσπρωχναν το σκάφος. Το σταλίκι ήταν στρογγυλό και παχύτερο στο κάτω μέρος του που έμπαινε στη θάλασσα. Στο ίδιο άκρο καρφωνόταν μικρή ισοσκελής ξύλινη γωνιά για να αυξάνει η επιφάνεια επαφής με τον πυθμένα. Το μέρος αυτό από το σταλίκι ονομαζόταν σταλικοπόδι. Στα πριάρια της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου χρησιμοποιούσαν και ένα είδος πανιού σακολέβας πάνω σε ένα κοντό κατάρτι που μπορούσε να τοποθετηθεί κοντά στην πλώρη. Η ιδιόρρυθμη αυτή σακολέβα είχε ράντα και μια λοξή αντένα, αρκετά ψηλότερα από τη θέση που την είχαν οι σακολέβες της ανοικτής θάλασσας. Τα πριάρια του Αμβρακικού και της Λευκάδας έφεραν κουπιά αντί για σταλίκι για να μπορούν να κινηθούν σε πιο βαθιά νερά. Οι σκαλμοί για τα κουπιά αυτά υπήρχαν αρκετά έξω από το σκάφος σε ένα κάθετο ως προς το σκάφος δοκάρι στην πρύμνη του σκάφους. Τα πριάρια αυτών των περιοχών μπορούσαν επίσης να κινηθούν με ένα μικρό πανί σακολέβας, χωρίς ράντα, που έμοιαζε περισσότερο με τη γνωστή σακολέβα της ανοιχτής θάλασσας.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΥΓ: ΑΝΑΔΗΜΟΣΕΥΩ ΑΠΟ ΤΟ MYLEFKADA(http: //www. mylefkada.gr)/ ENA KATAΠΛHKTIKO KEIMENO TOY HΛ. ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΓΑΤΖΙΑ -ΚΑΝΑΡΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

Η Λευκάδα από παλιά είχε δυό μώλους. Τον Μώλο που έβλεπε κατά τον Μαΐστρο-Τραμουντάνα και ατένιζε το Ιβάρι, το Κάστρο, την Γύρα και τον Πίσω Μώλο που έβλεπε κατά τον Λεβάντε και ατένιζε τα τηγάνια της Αλυκής, Το Ποντίκι, τις Λάσπες, τον Αυλαίμονα και την Περατιά. Πώς έλαχαν έτσι κανένας δεν το γνώριζε σε αυτή την πόλη. Παλιά όλοι έβλεπαν σε τέσσαρα σημεία. Στην Φανερωμένη, στην Λάμια και πέρα μακριά στο βάθος δεξιά στην κορφή του Μέγα Όρους και αριστερά στην κουκίδα του Προφήτη Ηλία.

Αυτή ήταν η πόλη με τον στραβό δρόμο του Κάστρου που δεν σάχνει ποτέ, με το στενοσόκακα που σε οδηγούσαν στην ανέχεια των χαμηλών σπιτιών, με το Παζάρι, με την πλακόστρωτη Πλατεία, με τα μικρομάγαζα και τους βιοπαλαιστές, με τις ταβέρνες των ψαράδων και τα μαγέρικα των νεοφερμένων χωρικών. Αυτή ήταν η πόλη. Μια πόλη κατηφής την μια και την άλλη χαρούμενη. Φτωχιά την μια και την άλλη να τα πετάει. Σκεφτική την μια και την άλλη ανέμυαλη. Σε αυτήν την πόλη ζούσε κόσμος και κοσμάκης. Ψηλά στα διώροφα και τριώροφα κατοικούσαν οι κονομημένοι με τα λιοστάσα, τα περιβόλια και το υπηρετικό προσωπικό. Πιο ψηλά οι αρχόντοι με τους παλικαράδες, τις χοντρές περιουσίες και τις ασπρουλιάρες γυναίκες. Δίπλα οι επιστήμονες με τα ψηλά κολάρα, τα λεπτά γούστα, τις καλοντυμένες γυναίκες και τα μακριά χέρια. Παρακάτω οι μικρεμπόροι με τα μικρομάγαζα. Ακόμα πιο κάτω οι μπαξεβάνηδες του Αγίου Μηνά με τα οπωρικά τους, τις γυναικάρες τους, τις κοπελιάρες τους και την ελεγχόμενη φτώχεια. Ακόμα πιο χαμηλά οι χαλκωματένιοι ψαράδες του Π΄λιού και της συνοικίας των Μαύρων. Υπήρχε και πιο χαμηλά αλλά αυτή η κοινωνία δεν έβλεπε, δεν ήθελε να δει, δεν ενδιαφέρονταν να δει άλλο πιο κάτω.

Οι παλιότεροι κάτοικοι ήταν αυτοί του Π΄λιού. Ψαράδες στην πλειοψηφία τους. Ψαράδες του φτενού νερού του τενάγους που απλώνονταν από τους Μύλους ως το Φανάρι του Μελεούνη. Μάθανε από τους Μπουρανέλους της Βενετίας την τέχνη της ψαροσύνης των βολκών, των καλαμωτών και των διχτυών, πήρανε το όνομά τους και το δώσανε σε όλους κατοίκους της πόλης. Μπουρανέλοι!!!

Άνθρωποι σχεδόν άκακοι, χαροκόποι της ζωής, μ΄ ένα ποτήρι στο χέρι, σχεδόν σπουργίτια που ζούσαν στα μικρά φτωχικά σπίτια και που συχνά ένα τραμέντζο χώριζε τα μυστικά τους. Αυτόν τον κόσμο τον βρήκε έτσι ακριβώς ο Πόλεμος, η Κατοχή και η Απελευθέρωση. Σαν τελειώσαμε από αυτά και οι καιροί άλλαξαν, ο κόσμος άλλαξε, τα σπίτια άλλαξαν, οι άνθρωποι άλλαξαν μέχρι και η Λάμια άλλαξε και από φαλακρή έβαλε λίγη πράσινη τσίπα πάνω της και κάλυψε εκείνη την σταχτιά γύμνια της. Μαζύ μ΄ αυτά στα πριάρια μπήκαν μηχανές Μαλκότση, η προπέλα δούλεψε, η ταχύτητα αυξήθηκε, τα αυτοκίνητα αποστράτευσαν τον Γλάρο, τα ραδιόφωνα ένωσαν την οικουμένη, ο κόσμος μεγάλωσε και έφτασε ως την Αυστραλία και την Αμερική. Η Αθήνα έγινε ένα σάλτο και ο κόσμος χάθηκε απ΄ του Π΄λιού αφήνοντας πίσω του λίγους ψαράδες, λίγα πριάρια, λίγα δίχτυα απλωμένα στο μώλο και ένα κόσμο που κι αυτός χάθηκε μέσα σε χίλια δυό νέα επαγγέλματα. Σε πολλούς που άλλαξαν ζωή έμεινε η νοσταλγία της ήρεμης θάλασσας, η λάμπα της ασετιλίνης της πριάς, η Φώσσα, το Πλακερό, τα Διαβασίδια, ο Ντούσμανης, ο Αη Νικόλας το Νησάκι.

Αυτά τους μείνανε μαζύ με την μεγάλη τους καρδιά, την αθωότητα των αισθημάτων τους και την άδολη ανθρωπιά τους. Μείνανε λίγοι. Πολύ λίγοι. Κι αυτοί λιγοστεύουν και σώνονται και χάνονται μαζύ με τα πριάρια, τα καλαμωτά, τα χειροποίητα δίχτυα, τα τραμέντζα της ανθρωπιάς, τα χαμηλά σπιτάκια που χωρούσαν τόσα πολλά όνειρα. Και ο Αη Νικόλας στο Νησάκι πόσο θα αντέξει ακόμη στα κύματα και τα νερά που σηκώνονται να τον πάρουν στο βυθό της επερχόμενης θύελλας........ Έτσι είναι τα πράγματα. Ο Σουμίλας θέλει στρατό και η πόλη, όπως την ξέραμε, βυθίζεται ανάμεσα στις πολυκατοικίες και τους φαρδείς δρόμους που απομακρύνουν τους ανθρώπους και βυθίζουν τα αισθήματά τους και τη ζωή τους σε αυτό το καθρεφτάκι του συμφέροντος που αντανακλάει τον Ήλιο χωρίς να ζεσταίνει τις καρδιές τους.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΒΑΡΚΑΡOΛΑ

Στης νυχτιάς τη σιγαλιά

σχίζει η βάρκα τα νερά,

μεθυσμένο το φεγγάρι

αλητεύει στο Ιβάρι.

Έρχεται η βαρκαρόλα

ξεκινάει η καντάδα

του Αυγούστου φεγγαράδα

ομορφούλα μου Λευκάδα.

Έρχεται η βαρκαρόλα

τα μονόξυλα αμόλα

μια παρέα οι ψαράδες

με τις πίκρες φιλενάδες.

Στης νυχτιάς τη σιγαλιά

με τ' αστέρια συντροφιά,

πάμε μέχρι το Καρνάγιο

η ζωή θέλει κουράγιο,

με τραγούδια και κιθάρες

Πόντε μου, Πέντε καμάρες.

Βγάλτε δίχτυα και καμάκια

τα κουπιά ειναι μεράκια,

μια παρέα οι ψαράδες

με τις πίκρες φιλενάδες.

(στίχοι:Ηλίας Γεωργάκης

μουσική: Νίκος Θάνος-Μορίνας).

--------------------

O ΑΗ ΛΙΑΣ ΤΟ ΠΥΡΟΦΑΝΙ


(Στη μνήμη του πατέρα μου)


Ο Αη Λιάς ενα πριάρι

στον πίσω μώλο κατοικεί

ενας ξενύχτης που με χάρη

ακροβατεί με το σχοινί.

Εχει παρέα το Ιβάρι

και δίπλα του τη 'Μαριορή'

εχει στα ύφαλα χορτάρι

κι ενα στην πλώρη του γυαλί.

Κι όταν περνά τα Διαβασίδια

στού Αη Νικόλα τα νερά,

τρέμει αργά το πυροφάνι

στού φεγγαριού τη ζωγραφιά.

Καμάκι, απόχη και κουπιά

και η ζωή να προχωρά

σαν πυροφάνι στα ανοιχτά

στις αλυκές και στη Λυγιά.

Όρθιος στην πλώρη ο ψαράς

έκανε την πίκρα του σκοπό

μέσα στις φουρτούνες της ζωής

έχει το κουράγιο οδηγό.

Ο Αη Λιάς το πυροφάνι

τη νύχτα χάνει τα λογικά

τρελές οι σκέψεις

για τον βαρκάρη

κάνε Κυρά μου,

τα όνειρα μου

αληθινά.

Μπασά- βγαλσά

χωρίς πανιά

ειν΄η δική μας μοίρα

μπασά-βγαλσά

πιό δυνατά

να φτάσουμε στη Γύρα.

(στίχοι:Ηλίας Γεωργάκης-μουσική:Νίκος Θάνος-Μορίνας)

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

H ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝΜια γειτονιά. Μια τόση μικρή γειτονιά. Οπως στου Πουλιού, οπως στην Αγια Κάρα, οπως στο μώλο. Με τόσους όμως αγγέλους. Αληθινούς αγγέλους. Και για μια(ακομη) περίεργη συνωμοσία οι φίλοι να ειναι δίπλα-δίπλα. Οπως στη ζωή. Έτσι και στο θάνατο. Κατω απο τη μεγάλο γέρικο ευκάλυπτο, γύρω απο το μνήμα του πατέρα μου(ο οποίος ειναι σίγουρος οτι το εχει μετατρέψει σε πριάρι με το καντήλι πυροφάνι και ψαρεύει στις γειτονίες του φεγγαριού)- στην πλευρά της παλιάς Λευκάδας -ειναι μαζεμένοι όλοι οι φίλοι. Λες και ήταν προσχεδιασμένο. Ο Νικος ο Καρφάκης, ο Ανδρέας ο Κοκκόλιας, πιό κάτω ο Πανος ο Κομεντινός, ο Πανος ο Μεσσηνης(Μουρτας), ο Γεράσιμος Γρηγόρης, ο Σπύρος ο Μπουμπούς με τη Μαύρα τη μάνα του. Εκεί κοντά ο Κώστας ο Καμινάρης, ο Θόδωρος ο Στράτος, ο Νικος Βρακατσέλης, ο Τσοτσοφόλιας, ο Βουλης ο Βρεττός, ο Γιάννης Αθηνιώτης, ο Λακης Μαμαλούκας, ο Νιονιος ο Τσαμπαρής, ο Γιαννης ο Σπρομηλιος(Παπουτσόπουλος), η Ζηνοβία Σταυρακα, ο Ανδρέας Νησιωτης(Μουτρούκαλης) με τα παιδιά του. Και πολλοί άλλοι που ζητώ συγγνώμη που δεν τους θυμάμαι. Μια ατέλειωτη γειτονιά παλιών μπρανέλων που σφράγισαν με το πέρασμα τους μια εποχή. Μια μοναδική εποχή. Aλλα και άλλοι νέοι, τόσοι νέοι με αγάπη για τη ζωή, που έφυγαν τόσο γρήγορα αλλά και τόσο αδικα απο κοντά μας. Οπως η Κωσταντινα Φραγκούλη, ο Νικος Βρακατσέλης, ο Σπύρος Πολιτης, Ο Πλάτων Γρηγόρης, ο Γιώργος Γουριώτης, ο Γιώργος Τσερές, ο Γιαννης Κατωπόδης, ο Νικος ΣερδινιάρηςΑλλα και αλλά νέα παιδιά που με τα τροχαία μας πλήγωσαν με τη φυγή τους. Και ας με συγχωρήσουν οι συγγενείς όσων ξέχασαν. Αλλά πιστεύω, είμαι σίγουρος, οτι αυτοί που φεύγουν για πάντα απο κοντά μας ζουν μέσα απο εμάς. Γιατί είμαστε εμείς...(σσ ευχαριστώ απο καρδιάς τον Παναγ. Καλιολια για το ποίημα που εγραψε για την πατέρα μου):

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΡΟΜΗΛΙΟΣ

Και πάλι θα σε βρω σε κάποια άκρη

εκεί που ο καημός γίνεται δάκρυ,

στις βάρκες, στο Ιβάρι και στο μώλο

που βρίσκαμε μαζί το κόσμο όλο,

θα κρύψουμε στις χούφτες μας στον ήλιο

και πάλι θα σε βρω Γιάννη Σπρομήλιο.

Μαζί στα μακροβούτια στο μουράγιο

εκεί που η καρδιά θέλει κουράγιο,

θα στρίψουμε τσιγάρο με αλμύρα

καπνό θα αναστήσουμε στη Γύρα.

Στο γήπεδο θα μπούμε απ΄τη τρύπα

θα πιούμε, θα μεθύσουμε, στου Μυτα

θα δούμε στον 'Απόλλωνα' ταινίες

μαζί στα μανουάλια στις κηδείες,

θ' ανάψουμε φωτιές στον Αη Γιάννη

με τρύπια παντελόνια στο λιμάνι

ψάρεμα με σάπια καλαμίδια

προσκύνημα στα άδεια τα στασίδια

θα τρέξουμε ξυπόλυτοι στούς δρόμους

παίζοντας κλέφτες κι΄ αστυνόμους.

Κι ας λένε η ζωή δεν ειναι ωραία

εμείς πάντα θα κάνουμε παρέα,

θα ψάχνουμε φεγγάρια μες στον ήλιο

εκεί που θα σε βρω Γιάννη Σπρομήλιο.

Στίχοι: Ηλιας Π. Γεωργάκης

Μουσική: Νίκος Θάνος-Μορίνας.

-----------------------------------------------

ΣΤΟΝ ΠΑΝΟ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Κοντόβραδο ξεκίναγες με τις αρματωσιές σου

στην πρύμνη του μονόξυλου κρατώντας το τιμόνι

λάμπα, καμάκι, και λαδιά, μαζί κι’ οι τονιές σου

σαν το λυκόφως έπεφτε, κι’ άρχιζε να νυχτώνει

κάτω απ’ τον πόντε έβγαινες κι’ άφηνες το λιμάνι,

πολλοί σε χαιρετούσανε, τους έλεγες ατάκες

βιαζόσουνα στο πέλαγος να βγεις για πυροφάνι

και ορθοπλώριζες γραμμή, όρτσα κατά τις πλάκες

πολλές φορές τη διαδρομή την κάναμε μαζί

πολλές οι νύχτες που’ σουνα για μένα ο δάσκαλός μου

καθόμουν κάπου απόμερα, ή τράβαγα κουπί,

κι’ ήταν χαρά για μένανε τούτος ο ερχομός μου.

Προσπάθησα την τέχνη σου κι’ εγώ να εμπεδώσω,

μια νύχτα όμως κύματα,- χωρίς να υπολογίσω-

μ’ έκαναν… αναπάντεχα στις πλάκες να «ξαπλώσω»

και ήθελα δεν ήθελα, νύχτα να κολυμπήσω!

Μου’ δωσες τα καμάκι σου, «χτύπα μου λες μια πέρκα»

κι’ εγώ το πήρα βιαστικά χωρίς καν να μετρήσω,

το κάρφωσα στα γρήγορα, μα έσπασα μια πέτρα

κι’ η πέρκα εχάθη στο βυθό, δίχως να την χτυπήσω!

Τα χρόνια φύγαν γρήγορα κι’ αφήσαν αναμνήσεις

φύγαν χωρίς επιστροφή, πιστά σε κάποιους νόμους

κι’ αν μας σφραγίσαν την ψυχή με τόσες συγκινήσεις

μας δέσαν ανεξίτηλα με πίκρες, και με πόνους.

Φίλε μου Πάνο άτυχε τούτη η ζωή η λίγη

που μας γεμίζει μ’ όνειρα, και τόσες προσδοκίες

σαν φθάσει κείνη η στιγμή για πάντα να μας φύγει

αφήνει για κληρονομιά, κάποιες ψηλές αξίες.

Και σύ που πάλεψες σκληρά στο πάλκο των αγώνων

της ανθρωπιάς, και της τιμής σ’ όλη τη διαδρομή σου

άσβεστη ναν’ η μνήμη σου στα βάθη των αιώνων

κι’ ανάλαφρη εκεί ψηλά να μείνει η ψυχή σου.
Παναγ. Καλλιόλιας (17-6-2011 )
-------------------------------------------------


Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝΔυσβάσταχτο, άδικο και αντιαναπτυξιακό θα ειναι και το νέο πακέτο των μέτρων-σόκ που έρχεται πρός ψήφιση στη Βουλή-εν μέσω απεργιών- εντός των προσεχών ημερών και θα αφορά την περίοδο 2013-2014. Σημειώνεται οτι για την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου έχει εξαγγελθεί νέα πανεργατική απεργία απο ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.
Το νεο πακέτο περικοπών σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές πολιτικές θα οδηγήσει την οικονομία σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση, αποσύνθεση και κατάρρευση, το λαό και τη νεολαία στον σύγχρονο Καιάδα της ανεργίας, που αναμένεται σύντομα να σπάσει το φράγμα του 30%, και τη χώρα μας σε ακόμα μεγαλύτερη οικονομική κοινωνική καταστροφή. Eιναι δεδομένο οτι και το 2013 η οικονομική κατάσταση θα ειναι χειρότερη με μεγάλα θύματα τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Και όχι μόνο. Αγρότες, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικά το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού θα πληρώσουν πάλι τις αδιέξοδες και καταστροφικές πολιτικές της τρόικα. Νεες μειώσεις μισθών και συντάξεων, αδυσώπητη φοροεπιδρομή, έκρηξη της ανεργίας και ανατροπές στο ασφαλιστικό θα ειναι το επισφράγισμα στην κοινωνική εξαθλίωση. Έπεσε το βιοτικό μας επίπεδο σε αυτό της 10ετίας του 1970. Οι μισθοί και οι συντάξεις μειώθηκαν από 30 έως 50% και το λεγόμενο κόστος εργασίας μειώθηκε με τους μεγαλύτερους ρυθμούς όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Τα εργοστάσια και οι άλλοι τόποι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε αντεργατικές γαλέρες, σε μεσαιωνικά κάτεργα.

ΜΙΣΘΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Κατα την περίοδο 2010-2011 οι περικοπές των συντάξεων και οι μειώσεις των μισθών ανήλθαν αθροιστικά σε 16,2 δις ευρώ δηλ. 8% του ΑΕΠ χωρίς να έχει μειωθεί η ανεργία, το δημόσιο χρέος και η ύφεση. O συντάξεις και τα εφάπαξ εχουν μειωθεί εως και 40% ενω κατά 50% έχει μειωθεί το μέσο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών, δηλαδή αυτό που απομένει μετά τους φόρους και τις μειώσεις των μισθών, σε σχέση με το 2009. Το Μνημόνιο προβλέπει πρόσθετη μείωση 15% για τη διετία 2012 - 2014, κάτι που συνεπάγεται νέες μειώσεις μισθών ενω έρχονται και νέες περικοπές στα ειδικά μισθολόγια του δημοσιου(πχ στρατιωτικοί, αστυνομικοί, γιατροί κα). Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, οι συντάξεις για περίπου 2 εκατομμύρια δικαιούχους τα τελευταία δύο χρόνια με την εφαρμογή των Μνημονίων μειώθηκαν έως και 40%. Αναλυτικότερα, το 40% των συνταξιούχων (περίπου 1.000.000) είχε μείωση με την κατάργηση του δώρου και των επιδομάτων, το 35% των συνταξιούχων έχασε το 10%, άλλοι 625.000 συνταξιούχοι είχαν μείωση που άγγιξε το 40% και αφορούσε κυρίως όσους έπαιρναν συντάξεις από 2.000 ευρώ και άνω ή το ποσό της σύνταξής τους ήταν πάνω από 1.000 ευρώ, αλλά η ηλικία τους μικρότερη των 55 ετών.

Ειδικότερα με το νέο πακέτο μέτρων για το 2013-2014 προβλέπεται νέα μείωση των συντάξεων. Προβλέπεται νέα μείωση των συντάξεων 1.000 ευρώ και πάνω (αθροιστικά κύρια και επικουρική) και από το πρώτο ευρώ. Η κλίμακα προβλέπει παρακρατήσεις εισφορών από 1.000.000 συνταξιούχους ως εξής:

-Από τα 1.000 ευρώ - 1.500 ευρώ εισφορά 2%, δηλ. αν η κύρια και η επικουρική σύνταξη είναι 1.400 ευρώ, θα παρακρατούνται 28 ευρώ τον μήνα.

-Από 1.500,01 - 2.000 ευρώ εισφορά 5% (π. χ σε κύρια + επικουρική 1.800 ευρώ η παρακράτηση θα είναι 90 ευρώ).

-Από τα 2.000,01 ευρώ και πάνω, εισφορά 10% (π.χ. με 2.200 ευρώ κύρια + επικουρική η μηνιαία εισφορά θα είναι 220 ευρώ).

Επίσης στο νεο πακέτο μέτρων προβλέπεται αυξηση γενικού ορίου συνταξιοδότησης στα 67 απο τα 65 έτη. Το μέτρο θα ισχύσει απο το 2013 και θα επιβαρύνει και τα ενδιάμεσα ορια συνταξιοδότησης κατα 2 έτη. Η εφαρμογή του μέτρου άγνωστο παραμένει εάν θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις ή εξαιρέσεις για κατηγορίες ασφαλισμένων, καθώς σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει παλαιούς και νέους ασφαλισμένους που δεν έχουν προλάβει να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ενώ το μέτρο θα συμπαρασύρει και τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας. Οι αλλαγές θα αφορούν σίγουρα τον ιδιωτικό τομέα ενώ ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί εάν θα αφορά το δημόσιο καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε εμπόδια στην εφαρμογή του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος των δημοσίων υπαλλήλων. Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης σίγουρα θα γίνει σε δύο δόσεις: το όριο ηλικίας θα πάει στο 66ο έτος από την 1η Ιανουαρίου 2013 και στο 67ο έτος από την 1η Ιανουαρίου 2014. Ουσιαστικά οι παρεμβάσεις στα όρια ηλικίας που έχουν τεθεί επί τάπητος είναι δύο:

1. Η αύξηση του γενικού ορίου συνταξιοδότησης κατά μία διετία, δηλαδή από το 65ο στο 67ο έτος. Το μέτρο αγγίζει το σύνολο των νέων ασφαλισμένων, που μπήκαν στην αγορά εργασίας μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Ωστόσο ανατροπές έρχονται και για χιλιάδες ασφαλισμένους που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1993 αλλά δεν έχουν προλάβει να θεμελιώσουν δικαίωμα. Να σημειωθεί πως στον δημόσιο τομέα η θεμελίωση γίνεται με 25ετία, ενώ στα ασφαλιστικά ταμεία απαιτείται να συμπληρωθούν τόσο τα έτη ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων).

2. Η αύξηση κατά μία διετία των ειδικών ορίων συνταξιοδότησης, που επιτρέπουν την έξοδο πριν τα 65. Αυτό μεταξύ άλλων θα επηρεάσει όσους παίρνουν μειωμένη σύνταξη, τους εργαζόμενους στα βαρέα αλλά και όσους έχουν 35 έτη ασφάλισης. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν τελικά θα υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους πριν το 1993 που δεν έχουν προλάβει να θεμελιώσουν δικαίωμα. Έτσι, κατά δύο χρόνια θα αυξηθούν και τα «ενδιάμεσα» όρια ηλικίας που επιτρέπουν την έξοδο πριν από τα 65 έτη. Τυχόν αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 θα επηρεάσει άμεσα και όσους ασφαλισμένους θέλουν να αποχωρήσουν με ειδικές διατάξεις (π.χ. μειωμένη σύνταξη, βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα). Μεταξύ άλλων θα επηρεαστούν οι ασφαλισμένοι που έχουν 35ετία. Το διάστημα 2013 έως 2015 προβλεπόταν σταδιακή αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης. Σε περίπτωση που επισπευσθούν οι αλλαγές τη νέα χρονιά θα απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και επομένως επηρεάζονται εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, μισθωτοί ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες και ανεξάρτητα απασχολούμενοι. Στα περισσότερα Ταμεία η μειωμένη σύνταξη καταβάλλεται σήμερα στα 60. Σε περίπτωση που το όριο για πλήρη σύνταξη πάει στα 67, η μειωμένη σύνταξη θα καταβάλλεται στα 62. Η αύξηση αναμένεται να γίνει σε μία διετία, δηλαδή το όριο να πάει στα 61 το 2013 και στα 62 το 2014.

Πως διαμορφώνονται τα όρια ηλικίας από 1.1.2013

ΙΚΑ

Άνδρες ασφαλισμένοι πριν το 1993 (Κάθε έτος εργασίας αντιστοιχεί σε 300 ημέρες ή 300 ένσημα):

- Με 4.500 και στα 65 που ισχύει σήμερα η σύνταξη θα πάει στα 66 το 2013 και στα 67 το 2014

- Με 4.500 και στα 60 μειωμένη η σύνταξη θα πάει στα 61 το 2013 και στα 62 το 2014

- Με 10.000 ημέρες ασφάλισης και στα 64 η σύνταξη θα πάει στα 65 το 2013 και στα 66 το 2014

- Με 10.500 ημέρες ασφάλισης και στα 60 η σύνταξη θα πάει στα 61 το 2013 και στα 62 το 2014

Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993:

- Με 4.500 ημέρες ασφάλισης θεμελιώνει δικαίωμα στα 62 σήμερα το 2013 θα πρέπει να συμπληρώσει το 63ο και το 2014 το 64ο

- Με 4.500 μπορεί να πάρει σήμερα μειωμένη στα 57 ενώ το 2013 στα 58 και το 2014 στα 59

- Με 10.000 ένσημα παίρνει πλήρης στα 58 και 6 μήνες και το 2013 στα 59 και 6 μήνες ενώ το 2014 στα 60 και 6 μήνες.

Άνδρες - γυναίκες ασφαλισμένοι πριν το 1993, υπαγόμενοι στο καθεστώς Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων:

- Με 10.500 παίρνει πλήρης σύνταξη στα 56 και 6 μήνες και μειωμένη στα 54 και 6 μήνες, το 2013 θα πάρει στα 57 και 6 μήνες πλήρης και στα 55 και 6 μήνες μειωμένη, ενώ το 2014 θα πάρει στα 58 και 6 μήνες πλήρη και στα 56 και 6 μήνες μειωμένη.

Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993 που υπάγονται στο καθεστώς ασφάλισης των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων:

- Με 4.500 ένσημα μπορεί να πάρει σύνταξη στα 57 σήμερα, το 2013 στα 58 και το 2014 στα 59.

Γυναίκες - μητέρες με ανήλικα παιδιά ασφαλισμένες πριν το 1993:

- Με 5.500 ημέρες ασφάλισης μπορεί να πάρει σήμερα πλήρης στα 60 και μειωμένη στα 55, το 2013 61 πλήρης και 56 μειωμένη ενώ το 2014 62 πλήρης και 57 μειωμένη. Σε περίπτωση που μητέρες έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα 31/12/2010, δηλαδή έχουν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης το όριο ηλικίας για να βγουν στη σύνταξη είναι 55 ετών για πλήρη και 50 μειωμένη σύνταξη. Όσες όμως συμπληρώνουν 5.500 ημέρες μέσα στο 2012 τότε βγαίνουν με τα προηγούμενα όρια.

Ελεύθεροι επαγγελματίες:

- Με 37 έτη σήμερα συνταξιοδοτούνται στο 60ο έτος, το 2013 θα συνταξιοδοτηθούν στο 61ο και το 2014 στο 62ο.

ΑΝΕΡΓΙΑ: Ξεπέρασε και το 25% η ανεργία στη χωρα μας με περισσότερα από 1.000 άτομα να χάνουν τη δουλειά τους κάθε ημέρα. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2012 ανήλθε στο 25,1% έναντι 17,8% τον Ιούλιο του 2011 και 24,8% τον Ιούνιο του 2012. Στις ηλικίες 15-24 ετών, η ανεργία άγγιξε το 54,2%! Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα είναι υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της Ευρώπης ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2008 οι άνεργοι ήταν μόλις 364.000 και έφθασαν το 1.261.604 το 2012. Μάλιστα για το 2013 προβλέπεται έκρηξη της ανεργίας. Εκτιμάται ότι θα φθάσει στο τέλος του 2013, το 29% στατιστικά, ενώ το πραγματικό ποσοστό θα έχει εκτιναχθεί στο 34%.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: Περικοπή κατα 50% των αποζημιώσεων των απολύσεων απαιτει η τρόικα παράλληλα με τις ανατροπές στον κατώτατο μισθό και στο ωράριο εργασίας. Η δραστική περικοπή των αποζημιώσεων των απολύσεων εκτιμάται οτι θα επιφέρει έκρηξη των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα και κατ' επέκταση περαιτέρω άνοδο της ανεργίας φοβάται η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το κείμενο του σχεδίου μνημονίου που έχει αποστείλει η τρόικα στην ελληνική πλευρά για τα εργασιακά και αποκάλυψε το Σάββατο 13/10/2012 το Mega, αναφέρεται συγκεκριμένα στα σχέδια για κατώτατο μισθό, ωράριο εργασίας και αποζημιώσεις.

Το κείμενο, ειδικότερα, προβλέπει:

-Για τον κατώτατο μισθό: «Με το νέο πλαίσιο, ο κατώτατος βασικός μισθός, οι ωριμάνσεις και τα οικογενειακά επιδόματα, που ορίζει σήμερα η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, θα αντικατασταθούν σταδιακά από έναν μηχανισμό κατώτατου μισθού ο οποίος θα νομοθετηθεί από την κυβέρνηση αφού γίνουν οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Aυτό το σύστημα του κατώτατου μισθού θα αρχίσει να μπαίνει σε εφαρμογή από την πρώτη Απριλίου του 2013 και θα ολοκληρωθεί το Απρίλιο του 2015».

- Για το ωράριο εργασίας: «Μεγαλύτερη ευελιξία στην διευθέτηση των συνολικών ωρών εργασίας ανά εβδομάδα, που καλύπτει το μάξιμουμ των ημερών εργασίας, των ωρών εργασίας και τους περιορισμούς στις βάρδιες και στις άδειες».

- Σε ό,τι αφορά στη μείωση των αποζημιώσεων, υπάρχει μια ασαφής διατύπωση που μπορεί να ερμηνευθεί και ως πρόταση για μείωση των αποζημιώσεων έως και 50%. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι αναφορικά με το κόστος απόλυσης θα πρέπει «να μειωθεί η περίοδος προειδοποίησης στους 3 μήνες και η αποζημίωση έως 12 μήνες»

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ:

-Μαχαίρι στα εφάπαξ: Αναδρομική επιστροφή μέρους των χάρη που πήραν οι συνταξιούχοι των 22 ταµείων πρόνοιας, που µε βάση τις αναλογιστικές µελέτες χορηγούσαν υψηλότερο εφάπαξ σε σχέση µε τις εισφορές, αλλά και μαχαίρι εως 83% στο εφαπαξ βοήθημα προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που εχει ετοιμάσει το υπουργειο Εργασιας.

- Περικόπτονται προνοιακά επιδόματα. Εκτός της λίστας των μέτρων είναι η περικοπή των επιδομάτων των ΑΜΕΑ(ατομα με ειδικές ανάγκες). Πάντως σε ενα εκατομμύριο υπολογίζονται οι επιδοματούχοι που θα υποστούν απώλειες.

-Περικοπές στα ειδικά μισθολόγια: Πρόσθετες μειώσεις 700 εκατ. ευρώ θα έχουν στα ποσά των συντάξεων που θα λάβουν όσοι αμείβονται με ειδικά μισθολόγια (τα οποία αναπροσαρμόζονται) συμπεριλαμβανομένων και 30.000 στρατιωτικών - αστυνομικών λόγω της κατάργησης της αυτόματης μισθολογικής προαγωγής.

-Μείωση στα 720 ευρώ θα υποστούν στις συντάξεις τους οι ανύπαντρες θυγατέρες (περίπου 10.000 θα χάσουν συνολικά 39 εκατ. ευρώ).

- Για να λαμβάνεται η κατώτατη συνταξη στα 65 θα απαιτούνται εφεξής τουλάχιστον 20 έτη (6.000 ημέρες ασφάλισης) αντί των 15 (4.500 ημέρες). Οι πρόσθετες ημέρες ασφάλισης θα μπορούν, ωστόσο, να εξαγοραστούν με πλασματικά χρόνια και εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν 30 εκατ. ευρώ μέσα σε 1 χρόνο, αν η αύξηση επιβληθεί αυτόματα. Το μέτρο αφορά 150.000 ασφαλισμένους.

-Περικοπή του ΕΚΑΣ για όσους είναι κάτω των 64 ετών.

-: Καταργούνται πλήρως τα δώρα σε όλες τις συντάξεις. Διευκρινίζεται οτι η περικοπή των συντάξεων του ΟΓΑ κατά 30 ευρώ παραμένει στο πακέτο, αλλά δεν θα περικοπούν τα δώρα όπως θα συμβεί για τους υπόλοιπους συνταξιούχους.

-: Κατάργηση των 500, των 250 και των 250 ευρώ το μήνα, τα οποία καταβάλλονται σήμερα ως Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής αδείας στο δημόσιο

- Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου στις ΔΕΚΟ.

-Νέα φορολογικά μέτρα. Η κατάργηση όλων ή των περισσοτέρων φοροαπαλλαγών σε συνδυασμό με την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου για τα προστατευόμενα τέκνα θα φέρει ακόμη περισσότερα φορολογικά βάρη σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Παράλληλα έρχονται ανατροπές στο φορολογικό καθεστώς 800.000 αυτοαπασχολούμενων και στην φορολόγηση των μισθωτών και συνταξιούχων
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟ ΓΕΛΙΟ (AΓΙΟΜΑΥΡΙΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ).-Kυριε Μανούδη, υπέβαλλα μια αιτηση στον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας.

-Και τι ζητάτε?

-Α! την νήσον... Σικελίαν(σσ η απάντηση σε ύφος μπλαζέ).

Ο διάλογος μεταξύ του αξέχαστου καθηγητή Μανούδη και του Πάνου Κατωπόδη(ο επιλεγόμενος λόγιος απο τα Βουρνικά με τα ανέκδοτα και το ανεξάντλητο χιούμορ του ο οποίος οραματίζονταν την ίδρυση μιας ανεξάρτητης κοινωνίας ποιητών και φιλοσόφων απο όλα τα μέρη του κόσμου).

Οι Ακαρνάνες λέγανε οτι όταν σε περονιάσει το νερό της Μεγάλης Βρύσης γίνεσαι μπιτ μπ(ου)ρανέλος. Οι μπρανέλοι λοιπόν αυτοί οι διαφορετικοί χαρακτήρες, γνήσιοι, πνευματώδεις, με κουλτούρα και με ενα μοναδικό χιούμορ. Χάθηκαν οπως και η παλιά Λευκάδα. Αλλά όσοι έζησαν αυτή τη μοναδική εποχή κουβαλάνε μόνο ευχάριστες και μοναδικές αναμνήσεις. Παρά τη φτώχεια και τις κακουχίες. Ατελείωτες οι ιστορίες, οι φάρσες και τα καλαμπούρια. Φοβεροί τύποι. Κι αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα των μπρανέλων. Το χιούμορ, ο αυτοσαρκασμός, η διαφορετική προσέγγιση της ζωής, ο ιδιόρρυθμος τρόπος σκέψης.

' 'Η Λευκάς κύριε έχει 35000 ηθοποιούς'' απάντησε κάποτε ο Σπύρος Φιλιππας -Παναγος στον αείμνηστο Φρεντι Γερμανό όταν αυτός είχε μεινει έκπληκτος με το Λευκαδίτικο πνεύμα.
Αλήθεια και ποιος δεν θυμάται τον Ταγέα και τον Μπίρια. Ο Γεράσιμος καλόκαρδος και μεγάλη ψυχή - είχε ένα καροτσίνι τη Σούζη -και σύχναζε στου ''Μυτα''. Ο Σταυρος ο Ταγέας φώναζε 'Αβάρααα!΄'. Και ποιος δεν θυμάται τον Αντρέα τον Όπερα ή Ριγολέτο(που έσπρωχνε το καροτσινι του σφυρίζοντας ριγολέτο) τον μπάρμπα Αντρέα με τα γλυκά του, τ΄' αμπαλι στου Πάλα, τον Βαλαμόντε(Κοκονιώρο) με τις διαλέξεις, τον αξέχαστο Βούλη Βρεττο, τον Μπρουμη, τον Μπολσεβίκο, το Ζακχαίο, τον Σεραφείμ, το φοβερό Ζαχαρή με τις φάρσες του, το Γιάννη το Δεσύλα, τον Άγγελο τον Παταλέα, τον Σπυραντωνη, το

Νιόνιο τον Πατσά αλλα και τόσοι άλλοι οπως ο Σπύρος Φιλιππας Πανάγος, ο Μαλιαρής, ο Τσίνας, ο ΄συρματένιος'', ο Νιονιος ο Σοροκρασής, ο Λιωρης με την παράγκα του, ο Κοτσώλος, ο Αντωνης Κανιός, ο καθηγητης Μανούδης, ο Γούρμος, ο Γιάννης ο Σπρομήλιος κα. Ένας φοβερός τύπος ήταν και ο Νικος ο Μανιώρος, οδοκαθαριστής με αισθήματα και ανωτερότητα, γνωστός για τις αγαθοεργίες του. Φορούσε κατακόκκινο πηλίκιο, πάντα στολισμένο με ενα φρέσκο άλικο γαρίφαλο, πουκάμισο κόκκινο και κόκκινο περιβραχιόνιο και ενα απίθανο μουστάκι.

Φυσικά ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις φάρσες και στα καλαμπούρια ήταν ο Ζαχαρής Κατωπόδης(φωτογραφία). Ανεπανάληπτος, μοναδικός.
Υπάλληλος του ΤΕΒΕ, λοιπόν, θέλησε να κάνει τον έξυπνο και πείραξε τον Ζαχαρή που αμέσως πάει και βρίσκει τον παλιό καφετζή Γιάννη Βλάχο και του λέει:

-Επειδή σ΄αγαπάω και σε σέβομαι, όπως με σέβεσαι και εσύ και σου έχω και εμπιστοσύνη θα σου πώ ενα μυστικό αλλά θα μου δώσεις το λόγο σου πως δεν θα το πεις σε κανέναν. Να εδώ και 6 μήνες στους συνταξιούχους του ΤΕΒΕ που πολεμήσανε στην Αλβανία δίνουνε μια έκτακτη ενίσχυση απο 500 δραχμές το μήνα αλλά τις κρατάει ο τάδε υπάλληλος, Εγώ το έμαθα τυχαία στην Αθήνα, πήγα και ζήτησα τα λεφτά μου και τα πήρα αναδρομικά! Τα ιδια και με ανάλογο τρόπο είπε και σ΄αλλους δυο-τρείς κι ενας-ενας πήγαινε και ζητούσε τα... καθυστερούμενα με αποτέλεσμα να βρει τον μπελά του ο υπάλληλος γιατί κανένας δεν πίστευε τους.. όρκους του πως δεν είχε ιδέα! Μάλιστα για να το γλεντήσει ο Ζαχαρής πήγε και ο ίδιος και προεβαλλε τις αξιώσεις του κι όταν προσπάθησε ο υπάλληλος να τον διαβεβαιώσει οτι δεν σταλθήκανε τέτοια χρήματα ο Ζαχαρής τον αποστόμωσε. Ξέρω εγώ, ειναι απο τα.. μυστικά κονδύλια! Βρέθηκε μάλιστα κάποιος ζόρικος να απειλήσει τον υπάλληλο, που στην απόγνωση του πήγε νύχτα στο σπίτι κάποιου κουμπάρου του και κατάφερε με χίλια παρακάλια να βγάλει το μυστικό! Κι απο τότε, όταν βλέπει τον Ζαχαρη... αλλάζει καντούνι.!!!

--Μια αλλη ιστορία: Ο Ζαχαρής, πήγε για δουλειά στην Αθήνα παρέα με έναν συνάδελφο του δερματέμπορα, λίγο αφελή και πολύ τσιγκούνη. Καθίσανε να φάνε. Βλέποντας ο Ζαχαρής μια γύφτισσα λέει πως θα πάει στην τουαλέτα. Σε διάστημα λίγων λεπτών τη συναντάει κρυφά και την ενημερώνει σχετικά με το... ιστορικό του φίλου του! Η πανέξυπνη γύφτισσα αρπάζοντας την ευκαιρία ήρθε στο τραπέζι τους.

-Να σε πώ την μοίρα σου;

-Αει ξεφορτώσου μας να φάμε την μακαρονάδα γιατί μας τάραξε η πείνα,

πετιέται ο Ζαχαρής.

-Εγώ λέω το κύριο να το πώ τη μοίρα του, πώχει σεβντά μεγάλο. Άνοιξε το χέρι

σου. Τρία παιδιά έχεις, το ενα δεν ειναι καλό.

-Τι λέει αυτή πετιέται πάλι ο Ζαχαρής. Διώξτην να ησυχάσουμε.

-Οχι λέγε, λέγε!

-Ασήμωσε να σε πώ!!!.

Ο Ζαχαρής παράτησε το φαΐ και προσποιούνταν τον κατάπληκτο ενώ η γύφτισσα αράδιαζε χαρτί και καλαμάρι, όλα τα οικογενειακά, κατάλληλα διανθισμένα, του θύματος της φάρσας που τάχε χαμένα κι ασήμωνε και ξανασήμωνε. Λέγεται, μάλιστα, πώς όταν γύρισε στη Λευκάδα, τσακώθηκε με τον αδελφό του γιατί η γύφτισσα του είπε πως τον κλέβει!!

- Πριν πολλά χρόνια λοιπόν κάποιοι μπρανέλοι εκαναν δήθεν σερενάτα κοντά στο σπίτι του εισαγγελέα και κάποια στιγμή χρησιμοποίησαν χυδαίο λεξιλόγιο. Την άλλη μέρα ο εισαγγελέας διέταξε ανακρίσεις καλώντας ορισμένους νυκτόβιους. Ενα βράδυ στην ταβέρνα του Φραγκούλη, ο Γιάννης ο Εμπλαστρας αρχισε με στόμφο να λέει:''.... Με εκάλεσε ο εισαγγελέας στο γραφείο του και χωρίς να μου προσφέρει καφέ, με ανέκρινε. Εγώ εθίγην βαθύτατα, σηκώνομαι απο την καρέκλα μου και του λέω: Βρε αχρείε, βρε ανόητε, βρε φτωχέ άνθρωπε, ξέρεις ποιός είμαι εγω;; Του είπα πάρα πολλά και μετά βίας, απο αξιοπρέπεια δεν τον χτύπησα. 'Εμειναμε όλοι άναυδοι και μέσα στην ταβέρνα επικρατούσε σιωπή θανάτου και όλοι τον κοιτούσαν με απορία. Μέχρι που κάποιος τον ερώτησε: 'Και ο εισαγγελέας τι σου ειπε;;;''. Και ο Γιάννης με υφος γαλαζοαίματου απαντά:'Α. αυτός δεν με άκουε, γιατί όλα αυτα τα ελεγα στο σπίτι μου σιγά σιγά για να μην ξυπνήσω την σειρήνα μου....'(σσ'. καταλαβαινετε τι γέλιο και τι φάπα έπεσε).

Μια, αλλη, αληθινη ιστορία ειναι αυτη την με την 'Εντελβαις' την ομορφη βάρκα του Γιαννη Καρύδη. Ο γιος του ο Νιόνιος με τον παιδικο του αυθορμητισμό, βλεποντας την ομορφη βάρκα να σκίζει -με το καινούργιο πανί της τα νερά στο κανάλι- φωναξε με ενθουσιασμό:" Ω δρόμο πατέρα!!! 'Η φράση αυτη εγινε... φειγ βολάν απο τους μπουρανελους -και ακομη και σημερα οι παλιοί τη λένε για πειραγμα-σε σημειο ο μικρός Νιονιος να κλειστει απο τα πειράγματα μεσα στο σπιτι του για πέντε μέρες.

-Ακομη μια απο αυτες τις ιστοριες που δειχνουν το λευκαδιτικο χιουμορ ειναι αυτη με το Νιονιο το Κοτσώλο που συχνά-πυκνα την αφηγειται- με καταπληκτικό τροπο -ο Ηλιας Λογοθέτης. Ειναι η ιστορία οπου στο αποκριάτικο 'Πανθεον΄, στο χορό του Όρφέα΄ ο Νιονιος ντυθηκε, μαζι με τον διδυμο αδελφό του, με ψηλα καπέλα και επισημα ρούχα και αρχισαν να τραγουδουν ενα τραγουδι σε διασκευή-μελοποιηση του Νικου Μορίνα: 'Ετουτη τη βραδιά/θα δωσουμε σ΄ολους μπρίο/κέφι καλη καρδιά/και την καλή μας  συντροφιά. /Αποψε οι δυο μας αλλάξαμε στολές/μαυρο παπιόν /παράξενο μαλλί/. Αποψε οι δυο θα κανουμε το παν/ για να χαρειτε ολοι σας πολύ.'

Κι ενω το νουμερο 'ετρεχε' κανονικά καποιος θαμώνας φωναξε με δυνατη φωνη απο τη γαλαρία:

---Κοτσώλοοοοοο.....

Ο Νιόνιος, χωρις να τα χάσει, σταματησε το νουμερο και εβαλε τα χερια του- σαν χωνι -στο στομα του και απάντησε με στόμφο:

----Της μάνας σου τον κ....!...

Αυλαία φωναξε αμέσως ο κομπέρ. Και καταλαβαινετε τι εγινε. Πανζουρλισμός.

-Και μια άλλη ιστορία:Ο Σωτήρης ο Βαρζέλης ήταν ταμίας στην 'Εθνική' τράπεζα. Λεπτός, καλοντυμένος  και ασθενικός. Το χειμώνα φορούσε γκέτες στα παπούτσια του για να ζεσταίνεται, διπλά γιλέκα, χοντρό παλτό, μπερέ στο κεφάλι και κασκόλ στο λαιμό που το έβγαζε το Πάσχα. Σύχναζε στο φαρμακείο του Σπύρου Ζερβού. Πάντοτε έπαιρνε δυναμωτικά σιρόπια. Στις 12 το μεσημέρι ακριβώς ερχότανε ο συνοδός του ο Γιώργος Αραβανής-Κόμης που τον συνόδευε αλαμπρατσέντο σπίτι του. Έμεινε στο σπίτι του Σικελιανού. Για να μην κρυολογεί όταν σκούπιζε την κάμαρη του, η υπηρεσία του Κωνσταντίνα, έμπαινε στη ντουλάπα και άμα αργούσε η Κωνσταντινα φώναζε:

-Νετάρισες; Για θα σκάσω.

Μια μέρα ήρθε τρεχάτη στο φαρμακείο του Ζερβού, η Κωσνταντινα και αλαφιασμένη είπε οτι ο σιόρ Σωτηράκης είχε μεγάλο πυρετό 37 και δύο και οτι πρέπει να στειλει τον γιατρό τον Σουμέτα να τον εξετάσει. Σε ερώτηση του φαρμακοποιού πως συνέβηκε αυτό το κάζο, απάντησε η Κωσταντινα:

-Μου φαίνεται οτι ο σιορ Σωτηράκης πήγε στο παραθύρι να κάνει χάζι και η λάστρα(το τζάμι) είχε χαραμάδα. Απο κει μπήκε αέρας στη μύτη του και πουντάρισε....

Ο σιόρ Σωτηράκης έγινε καλά αλλά μυαλό δεν έβαζε. Έτσι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στις 5 το πρωί κατέβηκε στην πλατεία μπαρμπουλωμένος και παρέα με τους μπρανέλους, ξεκίνησε ακολουθώντας τη μουσική που έπαιζε τη Διάνα πηγαίνοντας στον Αη Μηνά. Μόλις έφθασε η πομπή στο ύψος του καφενέ του Τσαμπαρή που ήταν η προβολή του όλο λάστρα και καδινέλα, λέει ο σιόρ Σωτηράκης:

-Δεν θα μου δώστε και μένα την αμποξούλα μου;

-Αμποξούλα θέλει ο σιόρ Σωτηράκης, λέει ο Φωτάκιας, κι΄ αρχίζει με νόημα τ΄αμπομα, απο το Χαμπέο το Γιώργη, στον Καρκαλίτσο, στο Λέτσο, στο Βαγενά τον Ντίνο, στο Τζεβελέκη τον Αντώνη και ο Φωτάκιας τελευταίος με ντάνο δίνει την αμποξούλα στον σιόρ Σωτηράκη που εξαφανίστηκε! Ρε παιδιά που ειναι ο σιορ Σωτηράκης. Πουθενά. Μια στιγμή κάποιος λέει:

-Παιδιά κοιτάτε να γελάστε: Ο σιόρ Σωτηράκης καθιστός επάνω σ΄ενα μαρμάρινο τραπέζι του Τσαμπαρη χωρις να πάθει ούτε γρατσουνιά, παρόλο που σπάσανε τελάρα και λάστρες. Ήτανε η τελευταία χρόνια που φαρομάναγε γιατί έπαθε πνευμονία απο το ατζάρδο του και αυτό και πέθανε(Χρονογράφημα του Κώστα Ζερβού, Φεβρουάριος 1979, 'Ηχω της Λευκάδας').

--Ο Σπύρος Ανυφαντής(Μπρούμης) είχε λατινιέρικο. Δεινός καλαμπουρτζής με βαριά φωνή και πολύτεκνος. Με δυσκολία τα έφερνε βόλτα και χρωστούσε στο ΤΕΒΕ. Ο εισπράκτορας Φαοκοιμίσης(Ρομποτής) τον παρέπεμψε στο δικαστήριο.

-Γιατί κύριε Ανυφαντή δεν πληρώνεις το ΤΕΒΕ;, τον ερώτησε με αυστηρό υφος ο πρόεδρος.

-Θα πλερώσω κύριε πρόεδρε,. θα πλερώσω, απαντάει ο Μπρούμης

Και ανοίγει ενα τσουβάλι γεμάτο χιλιάδες δεκάρες για να εκδικηθεί τον Φαοκοιμίση ο οποίος.. ακόμη τις μετράει.

---Kαποτε ενας φτωχός και αβουλος μπρανέλος επιασε κάποτε στο σπιτι του τη γυναικα του με τον φίλο της:

-Εσυ φεύγα, δεν εχω καμια δουλειά μαζι σου, ειπε στον ανδρα. Και αμεσως βγάζει τη ζωνη του και αρχίζει να δερνει τη γυναικα του.

-Λέγε μωρή, θα το ξανακάνς; Και δωστου με την λουρίδα.

Η μοιχαλίς δεν απαντούσε, ωσπου στο τέλος ο συζυγος απεφάνθη:

-Ω! δεν κρέν, θα το ξανακάν.

Και σταμάτησε το ξύλο, γιατι το θεώρησε περιττό αφου θα το... ξανάκανε.

-Προπολεμικά( αλλά και μεταπολεμικά) η συγκοινωνία Λευκαδας-Πειραια γινόταν με πλοία, με ενδιάμεσους σταθμούς. Ο ''Γλάρος''΄, η ΄'Λουτσίντα'', το ''Πάτραι'' και η ΄Πύλαρος' ήταν ορισμένα απο τα πλοία που προσέγγιζαν την προβλήτα του λιμανιού ή αγκυροβολούσαν άροδο και η εξυπηρέτηση των επιβατών γινόταν με βάρκες. Εδώ έγινε στη δεκαετία του ' 50 (με το ΄Πάτραι΄') ενα δυστύχημα με ανατροπή βαρκας στο λιμάνι. Μεταξύ των επιβατών που έπεσαν στη θάλασσα ήταν και ο Σπύρος Φιλιππας-Πανάγος (ο αείμνηστος συγγραφέας και δημοσιογράφος με το εκρηκτικό χιούμορ). Ο κυρ Σπύρος λοιπόν (οπως τον φώναζαν) αφηγειται στο θρυλικό στέκι στου Μουτρούκαλη τηνπεριπέτεια που έζησε, μέσα στο καταχείμωνο, όταν με βαρκα προσπάθησε να επιβιβαστεί στο πλοίο (που ήταν αγκυροβολημένο στη μεση του λιμανιού) αλλά ενα ξαφνικό μπουρίνι την ανέτρεψε και έπεσαν όλοι μαζί με τα μπαγκάζια στη θάλασσα(σσ μάλιστα είχαμε και νεκρό). Ο κυρ Σπύρος με το ενα χέρι κρατούσε μια μικρή τσάντα - οπου μέσα είχε και τα ποιήματα του και πήγαινε στην Αθήνα για να τα εκδώσει. Έτσι για να μην πνιγεί με το ενα χέρι κρατούσε υπό μάλης την δερμάτινη τσάντα(που μάλιστα είχε δανειστεί) και με το άλλο κολυμπούσε απεγνωσμένα ώστε να πιαστεί απο ενα κουπί της βαρκας που επέπλεε.

-''Αστραπές, βροντές, κύματα προσπαθώ να πιαστώ και να μην πνιγώ, κρατάω και την τσάντα και δος του '''', αφηγούνταν με παραστατικό τροπο ο κυρ Σπύρος την φοβερή εμπειρια του, βάζοντας για χάριν της αφήγησης και την υπερβολή Και οπως ήταν εκφραστικός έκανε με τα χέρια του τις κινήσεις.

- 'Κυρ Σπύρο η τσάντα τι είχε μέσα'', τον διέκοψε ο Φιλος (Θεόφιλος) ο Μπάλτσας(σσ ο πατέρας της διάσημης μετζοσοπράνο Αγνής);;;

---Και δίνω μια απλωτή με το ενα χερι, συνέχισε ο κυρ Σπύρος, αστραπές, βροντές, χαμός. Λες και ήμουν χαμένος στον ωκεανό. Κολυμπούσα με το ενα χέρι και με το άλλο κρατούσα τη τσάντα. Παναγια Φανερωμένη βόηθα!!!

- ''Κυρ Σπύρο η τσάντα τι είχε μέσα'', τον διέκοψε, πάλι, ο Φιλος ο Μπάλτσας.

Τότε σηκώνεται εξαγριωμένος ο Παναγος και με θυμό-αλλά και με υποτιμητικό ύφος- του λέει:

--'' Όχι Μωρε π.... δεν σου λέω. ΅Εγώ πνίγομαι και εσύ με ρωτάς τι είχε μέσα

η τσάντα''!

---Ο Ζαχαρής Κατωπόδης ηταν ο μεγαλυτερος φαρσέρ της παλιάς Λευκάδας. Ο ανθρωπος-χαμόγελο. Σατανικο μυαλό. Μοναδικό χιουμορ. Μυθικες οι φάρσες του. Η καλυτερη ομως φάρσα που σκάρωσε ειχε σχέση με εμπόριο.. γατων. Για καιρο σκάρωνε αυτη τη φαρσα. Με μεθοδικότητα. Στην αρχη ελεγε για τα Ιταλικά καράβια που ερχονται να πάρουν χέλια απο το Ιβάρι. Μιλησε για τις σχεσεις του με Ιταλους εμπόρους και διέδωσε εντέχνως οτι του ανεθεσαν την οργανωση μια ξεχωριστης λαικης αγοράς στη Λευκάδα. Κυκλοφορησε, λοιπον- παραμονή Πρωταπριλιάς- στην πολη και στα χωριά ενα φειγ βολάν που εγραφε τα εξης: ''Ιταλική Λαική Αγορά. Σας ανακοινούμεν οτι αυριον ερχεται στη Λευκάδα και  θα παραμεινει 24ωρες μια περίεργη Ιταλική Λαική Εταιρεία η οποία θα διαθέτει προς πώληση διάφορα ενδιαφέροντα ειδη λαικής τέχνης. Εχει πχ σπουδαια μηχανηματα που θα εκθέσει εις το κινηματογραφοθέατρο 'Τσιριμπαση'. 'Ενα αλλος ειδος που θα διαθέσει ειναι πολλά και διαφορα ειδη σκυλιών παγκοσμίου προελεύσεως. Ο ιδιος ομιλος ενδιαφέρεται και θα αγοράσει απο δω ο,τι εντόπιο προιον της αρεσκειας του. Το ενδιαφέρον θα ειναι για ολους μας αρκει να σημειωθεί οτι θα προβουν εις αγοράν και ζωων πχ γάτες κλπ. Πληροφοριες παρέχει ο κ. Γ...Λ...(καφενείον).''

Αυτο ηταν το περιεχομενο του φειγ βολάν. Εξυπνα γραμμένο. Και φυσικά σε κανένα δεν περασε απο το μυαλο οτι προκειται φαρσα. Το νεο κυκλοφορησε παντού, Σε ολο σχεδον το νησί. Και εγινε της κακομοιρας. Ολοι ετρεχαν να πιάσουν γάτες. Τσουβάλια με γάτες, αυτοκινητα με γάτες, φορτηγάκια με γάτες. Στην πολη ενας εβγαλε απο την κάμαρα τα παιδιά του και τις γέμισε με γάτες. Αλλος εκλεισε σε τσουβάλια γάτες και οταν η ανυπτοπτη γυναικα του ανοιξε την πορτα επεσε λιποθυμη γιατι νομισε οτι το σπιτι γέμισε φαντάσματα. Ταξί απο χωρια του νησιου ηρθαν πολη γεμάτα γάτες. Πολλοι ηταν και οι αγρότες που κουβαλησαν και τους σκύλους τους. Τα παιδια στους δρόμους που δεν αφηναν τις γάτες στην ησυχια τους, δεν σταματουσαν να μαζευουν γατες. Ενα πραγματικο πανδαιμονιο. Η Κυριακη της Πρωταπριλιάς ηρθε. ο Ζαχαρής - με υποσχέσεις για χρήματα- επεισε τους συνεργατες του να κουβαλησουν καρέκλες και τραπεζια στο 'Φοινικα΄, το θερινο κινηματογράφο στην παραλια. Και ολοι περιμεναν με αγωνια το αυτοκινητο της Ιταλικής εταιρειας. Ο Ζαχαρής(... ως γατα), την ΄κοπάνησε΄για την Αθηνα. Και οσο περνουσε η ωρα ο κόσμος αρχισε να δυσανασχετούσε. Και μεσα σε λίγες ωρες οταν εγινε αντιληπή η φάρσα γεμισε η Λευκάδα απο αδεσποτους σκύλους και γατες. Το γεγονος ειναι αληθινό. Και δειχνει οτι η παλιά Λευκάδα ηταν θρυλική. Και ανεπανάληπτη.

- Ο Αγγελος ήταν ένας φοβερός τύπος της παλιάς Λευκάδας. Παμφάγος και αχόρταγος. Λαίμαργος με όλη τη σημασία της λέξης. Σπούδαζε στην Αθήνα ώσπου μια μέρα έλαβε ένα τηλεγράφημα: "βρακατσάνοι γουρμάσανε". Και ο Αγγελος έφυγε για πάντα από την Αθήνα για να ικανοποιήσει τη λαιμαργία του τρώγοντας βρακατσάνους. Αλλά η φοβερή, αληθινή, ιστορία με τον Αγγελο είναι η παρακάτω που μας αφηγείται συχνά ο Ηλίας Λογοθέτης (Φρούφαλος). Ο Αγγελος, λοιπόν, για πολλούς μήνες έκανε μεγάλη οικονομία ώστε να προετοιμαστεί για το μεγάλο τραπέζι. Ένα μοναδικό τσιμπούσι. Αλλά δεν ήθελε με καμία δύναμη να τον πάρει χαμπάρι η μάνα του. Της είπε ότι έχει υποχρέωση σε κάποιους Πρεβεζάνους. Αγόρασε λοιπόν αυγοτάραχο, σαλάμια, γάμπαρες, μια μεγάλη γαλοπούλα, μια τεράστια συναγρίδα, ένα μικρό χοιρίδιο, σαλάτες, τυριά, γλυκά, κρασιά, ούζο και φρούτα. Όλα τα καλούδια. Και είχε ετοιμαστεί για ένα λουκούλλειο δείπνο. Η μεγάλη βραδιά έφθασε. Και ο Αγγελος λέει στη μάνα του: "Μάνα, θα έρθουν οι καλεσμένοι αλλά επειδή θ' αρχίσουν τ' αφσκόλογα πήγαινε για ύπνο". Πράγματι η μάνα του Αγγελου αποσύρθηκε στην κάμαρά της. Της έβαλε και το καδινάτσο για σιγουριά. Οι καλεσμένοι έφθασαν γύρω στις 10 το βράδυ. Ο Αγγελος κατέβηκε τη σκάλα για να τους υποδεχθεί. Καλώς τους. Καλησπέρα. Καλώς το Γιάννη, καλώς το Νίκο, καλώς το Χρίστο. Χαθήκαμε ρε παιδιά, είχα καιρό να σας δω. Και άρχισε να ανεβαίνει τη σκάλα με τρόπο σαν ν' ανέβαιναν και οι καλεσμένοι του. Μετά από λίγο άρχισε το τσιμπούσι. Ο Αγγελος ήταν μεγάλος μίμος. Και άρχισε τους διαλόγους:

--- Παναγία μου τη ψαρούκλα είναι αυτή!

--- Και το γουρουνόπουλο είναι φοβερό.

--- Καλά Αγγελε, η γαλοπούλα σου είναι το κάτι άλλο.

Και να το τσούγκρισμα των ποτηριών. Εβίβα, γεια σου, να 'σαι καλά Αγγελε, πάντα από τέτοια. Και τα ρέστα. Η ώρα περνούσε. Οι διάλογοι συνεχίζονταν μαζί και το φαγητό. Τα μαχαίρια και τα κουτάλια χτυπούσαν στα πιάτα.

--- Εις υγείαν.

--- Είναι όλα υπέροχα!

-- Μπράβο Αγγελε, σου χρωστάμε και εμείς τραπέζι στην Πρέβεζα....

Η ώρα είχε φθάσει 5 το πρωί. Οι καλεσμένοι (εννοείται) έφυγαν. Και η μάνα του Αγγελου κατάφερε να διακρίνει από τη χαραμάδα της πόρτας το γιο της πεσμένο με τα μούτρα πάνω στο τραπέζι, σκασμένο απ' το φαΐ. Και σταυροκοπήθηκε. "Μπα το ξεπατωμένο", μονολόγησε. Ο Αγγελος κατάφερε το απίστευτο. Το μοναδικό. Έφαγε μόνος του όλα τα φαγητά. Μέχρι σκασμού. Είχε παραθέσει τραπέζι στον εαυτό του!!!

-Τον αποκαλούσαν, Μπολσεβίκο γιατί -όπως λέγανε-απο μικρό παιδί γιατί ήταν κατάμαυρος και μικροκαμωμένος. Στην κεντρική αγορά ήταν τομαγαζίτου: ''Οινομαγειρείο η φτώχεια, Αγγελος Σταγιάννος''. Μονίμως με ενα γαρίφαλο στο αριστερό του αυτί, πλατύ μάλλινο ζωνάρι και καλή καρδιά. Το μαγαζί του ήταν διακοσμημένο με τη τότε Βασιλική οικογένεια, με λιθογραφίες εποχής και με ενα καντήλι σε εικονοστάσι. Κλασικός τυπος Λευκαδίτη με το κρασί του, το καλαμπούρι, το μεζέ και το τραγούδι. Και φυσικά μόνο.... μπολσεβίκος δεν ήταν. Αλλά αυτό το παρατσούκλι το πλήρωσε ακριβά. Μόλις ήρθανε οι Γερμανοί στη Λευκάδα ζήτησαν να τον γνωρίσουν αμέσως.

-Εσύ είσαι ο Μπολσεβίκος, τον ρώτησαν.

-Ναι, απάντησε αυθόρμητα ο Αγγελος. Και τότε τον πλάκωσαν αλύπητα στο ξύλο ενώ τον έκλεισαν για 20 ημέρες στο φρούριο του Τεκέ, στην Ακαρνανία, στο δρόμο για τη Λευκάδα!

Δημοφιλείς αναρτήσεις