Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  ΤΟΜΕΑ
--ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
-ΤΗΝ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΟ  ΣτΕ

Eως 3.000 ευρώ για την τριετία 2016-2018 είναι το ποσό των αναδρομικών από τα κομένα δώρα που διεκδικουν όχι μονο οι  εν ενεργεία υπαλληλοι της δημόσιας  διοικησης αλλα και ολοι οι  υπαλλήλοι  του  ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Η πλήρης  κατάργηση των επιδομάτων των εορτών και  του επιδόματος αδείας (τα 1000 ευρώ δηλαδή 500+250+250) που έγινε με τον νόμο 4093/12 κρίθηκε αντισυνταγματική.Οι πρώτες περικοπές που έγιναν με τον ν3833/10 και τον ν3845/10 είχαν κριθεί με παλιότερη απόφαση του 2015 ,του ΣτΕ, συνταγματικές.Το αν η απόφαση θα ισχύσει αναδρομικά θα κριθεί από τη δίκη που θα γίνει στην ολομελεια του ΣτΕ  την 1η Φεβρουαρίου 2019. Πάντως η  απόφαση επηρεάζει τόσο τους υπηρετούντες με έννομη σχέση δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ και σε ΝΠΠΔ, τους υπηρετούντες ΙΔΑΧ, όσο και τους υπηρετούντες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι ορος το παρόν δεν χρειάζεται καμία άλλη ενέργεια, πέραν της αίτησης μη παραγραφής, η οποία πρέπει να κατατεθεί μέχρι και σήμερα 31/12/2018 (από όσους δεν κατατέθηκε).

Όπως τονίζει σε δήλωση του  στα ‘ΝΕΑ’ ο αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ κ. Δημήτρης Μπράτης η απόφαση του ΣΤ τμήματος του ΣτΕ που ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία(6-1) κρίνει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν4093/12 με τις οποίες περικόπηκαν εντελώς τα δώρα των Δημοσίων Υπαλλήλων που είχαν διαμορφωθεί,μετά τις περικοπές των ν3833/10και 3845/10,στο ποσό των 1000 ευρώ ετησίως(500 δώρο χριστουγέννων 250 Πάσχα και 250 επίδομα αδείας).
Η κυβέρνηση –προσθέτει ο κ. Μπράτης-μετά και την απόφαση του ΣΤ τμήματος του ΣτΕ ,η οποία κατά την εκτίμηση των νομικών ,δεν θα αλλάξει στην ολομέλεια,οφείλει να επανανομοθετήσει άμεσα τα δώρα και να χορηγήσει τα αναδρομικά σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους,όπως έκανε πρόσφατα με τους ένστολους ,τους πανεπιστημιακούς και τους γιατρούς.Η χώρα δεν πρέπει να γίνει ένα απέραντο δικαστήριο.Ήδη το σύνολο σχεδόν των Δημοσίων υπαλλήλων έχει  καταθέσει στην υπηρεσία τους ,σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΕΔΥ,την αίτηση διακοπής  της παραγραφής των αναδρομικών και αναμένουμε και την απόφαση της ολομέλειας,η οποία εκδικάζει την υπόθεση την 1η του Φλεβάρη του 2019,για να καθορίσουμε τις περαιτέρω ενέργειές μας.

Όπως παρατηρεί ,σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ για τα επιδόματα εορτών και αδείας η δικηγόρος-νομική σύμβουλος  της ΑΔΕΔΥ κ. Μαργαρίτα Παναγοπούλου κατόπιν μίας πρώτης μελέτης των εκδοθεισών αποφάσεων του ΣτΕ, παρατηρούνται τα εξής:

 α) Η απόφαση (το σκεπτικό όλων είναι όμοιο) έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας για λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και στρατιωτικούς (όπως και για τους διαδίκους δικαστικούς υπαλλήλους) που έλαβε χώρα από 1.1.2013 με τον ν.4093/2012(περ.1 της υποπ.Γ1 της παρ.Γ του άρθρου πρώτου αυτού) είναι αντισυνταγματική. Μειοψήφησε ένας και μόνον Σύμβουλος.

β) Η απόφαση δεν όρισε τίποτα αναφορικά με το πότε θα ισχύσει η αντισυνταγματικότητα αυτή, ήτοι αναδρομικά ή για το μέλλον (δηλαδή από την δημοσίευσή της και εφεξής). Ως εκ τούτου, το εν λόγω ζήτημα ενδεχομένως να τεθεί στην Ολομέλεια, στην οποία η ΑΔΕΔΥ μπορεί να ασκήσει παρέμβαση υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ.1 ν.2479/1997 που ορίζει τα εξής: «1.α. Σε δίκη ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία, εν όψει των ισχυρισμών των διαδίκων ή της τυχόν παραπεμπτικής απόφασης, τίθεται ζήτημα αν διάταξη τυπικού νόμου είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα ή όχι, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν παρέμβαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, τα οποία δικαιολογούν έννομο συμφέρον σε σχέση με την κρίση του ζητήματος αυτού, εφόσον το αυτό ζήτημα εκκρεμεί σε δίκη ενώπιον άλλου δικαστηρίου ή δικαστικού σχηματισμού του αυτού κλάδου δικαιοσύνης στην οποία είναι διάδικοι».

 γ) Από το σκεπτικό της αποφάσεως προκύπτει ότι τούτη δεν αφορά ασφαλώς μόνον τους δικαστικούς υπαλλήλους που ήταν διάδικοι στις οικείες υποθέσεις που κρίθηκαν από το ΣτΕ, αλλά όλους τους υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ως εκ τούτου, η απόφαση επηρεάζει τόσο τους υπηρετούντες με έννομη σχέση δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ και σε ΝΠΠΔ, τους υπηρετούντες ΙΔΑΧ, όσο και τους υπηρετούντες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

δ) Για τα διοικητικά δικαστήρια η απόφαση είναι πλήρως δεσμευτική (επί ποινή αναιρέσεως), λόγω του ότι έχει εκδοθεί με την διαδικασία του προδικαστικού ερωτήματος του άρθρου 1 ν.3900/2010 με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απόσχουν από το σκεπτικό της.

ε) Στο σκεπτικό της αποφάσεως, με παραπομπή στην σχετική νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ Ολ.668/2012, 3404-3406/2014, 3372, 3373/2015 κ.α), αναφέρεται ρητώς ότι δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των ν.3833/2010, 3845/2010 και 4024/2011 λόγω των θεσπισθέντων με αυτές μισθολογικών μέτρων (περικοπές αποδοχών και επιδομάτων).

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 3 ΕΚΑΤΟΜ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Αναδρομικά τριών ταχυτήτων διεκδικούν πανω από 3 εκατομ. συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι που σπεύδουν μαζικά  στο ‘’παρά πέντε’’ για  να υποβάλλουν εως τη Δευτέρα  31  Δεκεμβρίου 2018  αίτησεις  για διακοπή της παραγραφής .Η  ‘τυχη’ των αναδρομικών από το ΣτΕ αναμένεται να κριθεί εντός του 2019.
Επισημαίνεται ότι ο ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ(επικουρικό) θα κληθούν στις 23 Ιανουαρίου 2019 να λογοδοτήσουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί δεν εφαρμόζουν τις μέχρι τώρα αποφάσεις του, που προβλέπουν διακοπή αντισυνταγματικών μειώσεων με επιστροφές χρημάτων στους συνταξιούχους. Βλέποντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει εκτελέσει τις αποφάσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου τα σωματεία των συνταξιούχων  προσέφυγαν εκ νέου στο ΣτΕ , και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Συμμόρφωσης κατά της μη εφαρμογής των επίμαχων αποφάσεων.Η πρόεδρος του ΣτΕ,  Αικατερίνη Σακελλαροπούλου προσδιόρισε να συζητηθούν οι αιτήσεις στις 23 Ιανουαρίου 2019 και όρισε εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας  Σοφία Βιτάλη.Έτσι, στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα συζητηθούν  στις 23 Ιανουαρίου 2019 οι αιτήσεις Σωματείων συνταξιούχων (του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του  ΕΤΑΤ (ήδη ΕΤΕΑ), κ.λπ.) κατά  της άρνησης της Κυβέρνησης να εφαρμόσει μια σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου του έτους 2015, με τις οποίες κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  οι περικοπές των συντάξεων κυρίων και επικουρικών του ιδιωτικού τομέα που έγιναν το 2012.
Με  τα νέα δεδομένα , τα αναδρομικά διεκδικούν οι παρακάτω  3  κατηγορίες  συνταξιούχων  και δημοσίων υπαλλήλων:
1.ΟΙ  νέοι συνταξιούχοι, με αίτηση από 13/5/2016 και μετά, που ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου. Η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς δημιουργεί συνταξιούχους δύο ταχυτήτων: τους παλαιούς, που συνταξιοδοτήθηκαν προτού τεθεί σε ισχύ ο νόμος Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016 και θα συνεχίσουν να εισπράττουν την προσωπική διαφορά, και τους νέους, οι οποίοι αποχώρησαν από την εργασία τους μετά τις 12 Μαΐου 2016 και η σύνταξή τους είναι χαμηλότερη από εκείνη των παλαιών γιατί υπολογίστηκε με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.Πάντως  θα πρέπει  να επισημανθεί ότι  μειώσεις  εως και 40% , που φθάνουν και τα 465 ευρώ το μήνα, εχουν περίπου 200.000 νέοι συνταξιούχοι, που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13/05/2016(νόμος Κατρούγκαλου) ο οποίος επέφερε συνολικά 22 περικοπές σε συντάξεις και επιδόματα οδηγώντας στη φτωχοποίηση τους απόμαχους της  δουλειάς.
3. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι  δικαιώθηκαν με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επαναφορά των δώρων που σταμάτησαν να παίρνουν από το 2013 και μετά. Τονίζεται ότι προσθεσμία εως  τις 31/12/2018 έχουν οι  δημόσιοι υπάλληλοι για την υποβολή της αίτησης για διακοπή της παραγραφής  μετά και την πρόσφατη απόφαση του ΣΤ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τα αναδρομικά των δώρων και του επιδόματος αδείας. Η απόφαση του ΣΤ’ τμήματος του ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις για την περικοπή των δώρων έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου για οριστική – τελική κρίση.
 Υποβάλλοντας αίτηση στην υπηρεσία ή δικαστική προσφυγή έως 31/12/2018, διεκδικούνται τα αναδρομικά των ετών 2016, 2017 συν το τρέχον 2018.Έως 31/12/2018 από τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους διεκδικούνται συνολικά 3.000 ευρώ μικτά..Το πλέον σημαντικό των διεκδικήσεων είναι, όχι η καταβολή των αναδρομικών, αλλά ότι εάν η υπόθεση έχει θετική κατάληξη, το κράτος θα υποχρεωθεί από εδώ και πέρα να επαναφέρει τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, μόνιμα πλέον. Η μόνιμη επαναφορά αυτών των επιδομάτων είναι περίπου 700.000.000 ευρώ κατ’ έτος. Το αναδρομικό κόστος είναι περίπου 1,8 δισ. ευρώ εφάπαξ.
3. Οι παλιοί  συνταξιούχοι (που είχαν πάρει σύνταξη μέχρι 12/5/2016) οι οποίοι δικαιούνται αναδρομικά από τις μειώσεις που είχαν μετά το 2013 από το δεύτερο Μνημόνιο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι.
 Tην ιδια ‘ωρα με καταιγιστικό ρυθμό όλα τα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία της χώρας δικαιώνουν όσους συνταξιούχους και εν ενεργεία εργαζομένους προσφεύγουν και ζητούν την αναδρομική καταβολή των τριών Δώρων-επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας) καθώς και την εφεξής και κατ’έτος καταβολή τους.
Όλα τα κατώτερα Δικαστήρια της χώρας μας συμμορφώνονται με τις αμετάκλητες αποφάσεις τής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’αριθ. 2287-2290/2015), με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (υπ’αριθ. 1-4/2018) και με τις υπ’αριθ. 127/2016 και 1227/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τονίζεται ότι οι συνταξιούχοι που είχαν υποβάλει αγωγές πριν από την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, τον Ιούνιο του 2015, δικαιούνται αναδρομικά από 1/1/2012 έως και την ημερομηνία υποβολής της αγωγής. Αυτές είναι κατά κύριο λόγο οι υποθέσεις που εκδικάζονται τώρα και βλέπουν το φως της δημοσιότητας.Όσοι συνταξιούχοι κινήθηκαν δικαστικά από τον Ιούλιο του 2015 και μετά, βρίσκονται «μπλεγμένοι» μεταξύ απόφασης του ΣτΕ και νόμου Κατρούγκαλου, με τον οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να ανακόψει το κύμα των διεκδικήσεων. Δικαστήρια επιδικάζουν επιστροφές ποσών, από τον Ιούλιο του 2015 έως και τον Μάιο του 2016, ενώ υπάρχουν αποφάσεις που τα αναδρομικά εκτείνονται και μετά την ψήφιση του επίμαχου νόμου(13 Μαΐου 2016).
Όλα πάντως θα κριθούν από την επικείμενη πολυαναμενόμενη  απόφαση του ΣτΕ για την συνταγματικότητα του νόμου  Κατρούγκαλου. Σημείο κλειδι θεωρείται το άρθρο 14, που αφορά τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων, καθώς πρόκειται για τον μηχανισμό με τον οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να «ξεπεράσει» τα δημοσιονομικά αδιέξοδα που δημιούργησε η πρώτη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, τον Ιούνιο του 2015.

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ  ΑΔΕΔΥ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ  31/12/2018

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018


ΤΡΙΤΗ ΜΑΤΙΑ

ΗΛΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

ΝΕΟΠΤΩΧΟΙ

Τα νέα  κυβερνητικά πανηγύρια  αφορούν αυτή τη φορά  στην  αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.Ζητωκραυγάζουν αποκρύπτοντας την τραγική πραγματικότητα που επικρατεί στην αγορά εργασίας με τους νεόπτωχους εργαζόμενιυς των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καθώς  και στην μαζική φυγή των νέων στο εξωτερικό.
H αύξηση που αναμένεται να δοθεί από τον Ιανουάριο του 2019 δεν θα ξεπερνά τα 20 έως 25 ευρώ μηνιαίως – ήτοι 3,5% ως 4%. Δηλαδή ο νέος κατώτατος μισθός υπολογίζεται να διαμορφωθεί στις αρχές του 2019 στα 606 έως 610 ευρώ από τα 586 ευρώ που είναι σήμερα. Η αύξηση θα είναι υψηλότερη για τους νέους κάτω των 25 ετών, αφού αναμένεται να καταργηθεί ο λεγόμενος υποκατώτατος μισθός που ισχύει από το 2012 και φθάνει τα 511 ευρώ.

Kι ενώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει –να θυμηθούμε ότι ο κ.Τσίπρας  είναι υποσχεθεί επαναφορά του κατώτατου στα 751 ευρω-την ιδια ωρα γιγαντώνεται η γενιά των φτωχών εργαζομένων, με μισθό 327 ευρώ(καθαρά), δηλαδή χαμηλότερο ακόμη και από το επίδομα ανεργίας (360 ευρώ) .Πλέον ο ένας στους τρεις μισθωτούς στην Ελλάδα απασχολείται πλέον με μερική απασχόληση και μισθό – βοήθημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Μπροστά σε  αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα η κυβέρνηση  μιλάει για αύξηση λίγων ευρώ στους μισθούς, τη στιγμή που με τις αλλεπάλληλες μειώσεις του αφορολογήτου που ψήφισε -ήδη από το 2016 στα 8.636 ευρω , ενώ από το 2020 στα 5.681 ευρω , από 9.545 ευρω το 2014- όλοι οι χαμηλόμισθοι στη χώρα μας θα χάσουν έναν ολόκληρο μισθό.
Μάλιστα τα επίσημα στατιστικά  στοιχεία δείχνουν ότι έχει επέλθει πλήρης αποσύνθεση στην ελληνική αγορά εργασίας όπου το 38% των εργαζομένων έχουν αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο( 3,39 ευρώ την ώρα ή 27,12 ευρώ την ημέρα) μισθό.Εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια το όριο της φτώχειας θα βρεθεί σε υψηλότερα επίπεδα, διότι εκτός από τη μείωση των εισοδημάτων δημιουργείται σταδιακά μια νέα κατηγορία, οι λεγόμενοι εργαζόμενοι - φτωχοί, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα εργάζονται με ευέλικτη μορφή απασχόλησης και οι αμοιβές τους θα κυμαίνονται από 200 έως 300 ευρώ τον μήνα, δηλαδή κάτω από 4.150 ευρώ ετησίως, που είναι το όριο της φτώχειας σήμερα.

ΤΑ ΝΕΑ -19/12/2018

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

ΚΡΑΧ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ:160.ΟΟΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ!!!
Ξεπερνούν τις 160.000 το σύνολο των πράξεων που εκκρεμούν στον ΕΦΚΑ,για το δημόσιο (έκδοση  μειωμένων  συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων, αναγνώριση προϋπηρεσιών,αναπροσαρμογές συντάξεων,τροποποιήσεις πράξεων κλπ).
 Οι δημόσιοι  υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται  περιμένουν πάνω απο 2,5  χρόνια  για να λάβουν τη  ψαλιδισμένη  σύνταξη τους λόγω της χαώδους κατάστασης που επικρατεί στον διαλυμένο ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία  :
-Εκκρεμούν από πριν το 2016 μέχρι σήμερα : 10.000 κανονισμοί συντάξεων.
-5000 μεταβιβάσεις( μειωμένες νέες συντάξεις λόγω θανάτου).
-15.000 αποφάσεις ανασπροσαρμογής συντάξεων κι αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου.
-100.000 αποφάσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας και στρατιωτικής θητείας κλπ.
Γενικά το σύνολο των πράξεων που εκκρεμούν για τους δημόσιους υπαλλήλους στον ΕΦΚΑ,,ξεπερνά τις 160.000. 
Όπως δηλώνει στα ‘ΝΕΑ’ ο αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Μπράτης, το σύστημα απονομής των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων έχει μπλοκάρει εδώ και καιρό,αφού υπάρχουν 160.000 και πλέον  συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες,οι οποίες δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης προσωπικού.Οι υποσχέσεις –προσθέτει-του υφυπουργού εργασίας κ.Πετρόπουλου ότι θα ενισχύσει με 50 ακόμη υπαλλήλους την αρμόδια διευθυνση  του ΕΦΚΑ,που απονέμει τις συντάξεις των Δημοσίων Υπαλλήλων ,αποδείχθηκε ότι ήταν ‘’λόγια του αέρα’’ .Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στην αρμόδια διεύθυνση περίπου 50 υπάλληλοι και με την έκδοση των συντάξεων(απονομή σύνταξης)ασχολούνται 10-15 ,ενώ οι αιτήσεις είναι χιλιάδες.Οι υπόλοιποι ασχολούνται με τις δεκάδες χιλιάδες άλλες συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες που υπάρχουν(αναγνώριση προϋπηρεσιών,αναπροσαρμογές συντάξεων,τροποποιήσεις πράξεων κλπ).Κατα τον κ.Μπράτη η  κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και σε λίγους μήνες ούτε αυτές οι ελάχιστες συντάξειςπου εκδίδονται σήμερα,δεν θα μπορούν να εκδοθούν.Τόσο χαοτική είναι η κατάσταση που ούτε το ίδιο το υπουργείο δεν έχει  αξιόπιστα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των υποθέσεων που εκκρεμούν.Όπως προσθέσει ο κ. Μπράτης αυτή η τεράστια καθυστέρηση  έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να βρίσκονται σε απόγνωση.Το σύστημα είναι έτοιμο να καταρρεύσει και γι αυτό οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ έχουν κάνει δεκάδες κινητοποιήσεις,αναδεικνύοντας την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο οργανισμός.Κι αντί ο αρμόδιος υφυπουργός ο κ.Πετρόπουλος να δώσει λύσεις ,πανηγυρίζει για δήθεν πλεονάσματα τη στιγμή που χιλιάδες συντάξεις δεν έχουν εκδοθεί κι οι συνταξιούχοι δεν πληρώνονται.
Όπως παρατηρεί η γεν. γραμματέας  του ΕΝΔΙΣΥ(Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων) Πόπη Μουρίκη ''το Γενικό Λογιστήριο του Κράτος  δεν έχει αλληλογραφήσει εδώ και 27 μήνες σε πάρα  πολλές περιπτώσεις με Υπουργεία και υπηρεσίες,  ώστε να δοθούν οι εισφορές από το 2002 και μετά προκειμένου να υπολογιστούν οι συντάξεις με τον 4387/16(νόμος Κατρουγκαλου).  Υπάρχουν -προσθέτει- και περιπτώσεις που έχει γίνει η σχετική αλληλογραφία, όπου όμως οι υπηρεσίες δυσκολεύονται να δώσουν τις απαιτούμενες εισφορές  ( π.χ σε καθηγητές καθώς και δασκάλους από διάφορα σχολεία) και βέβαια υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που υπάρχουν οι εισφορές από το 2002 και μετά στον φάκελο συνταξιοδότησης, αλλά λόγω  διαδοχικής δεν υπάρχει το λογισμικό από 1/6/2016 έως και σήμερα.
Σημειώνεται ότι στο  στάδιο της προανακριτικής  διαδικασίας βρίσκεται η  μηνυτήρια αναφορά  η οποία κατέθεσε προς τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών το ΕΝΔΙΣΥ (Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων) κατά της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας της Εφης Αχτσιόγλου και των διοικητών του ΕΦΚΑ και του Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου καταγγέλλοντας ότι σκοπίμως δεν καταβάλλονται οι συντάξεις ώστε η κυβέρνηση να δημιουργεί υπέρπλεόνασμα στον ΕΦΚΑ για να το εμφανίζει στους δανειστές.Ακολουθούν μαζικές αγωγές  με διεκδίκηση  μεγάλων χρηματικών ποσών από τους υπευθύνους.
Πάντως από τις 21  Δεκεμβρίου 2018 τα εκκαθαριστικά των παλιών συνταξιούχων (συνταξιοδοτηθέντες πρίν τον Μαιο του 2016) θα ειναι διαφορετικα σε σχέση με το  παρελθον δεδομένου ότι θα προστεθεί η προσωπική  διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου.Σε  1,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, η προσωπική διαφορά θα είναι θετική, δηλαδή τους βγαίνει ότι παίρνουν παραπάνω από τη σύνταξη που επανυπολογίστηκε.Για παράδειγμα, σήμερα έχουν σύνταξη 1.200 ευρώ και με το νόμο Κατρούγκαλου η σύνταξη (ανταποδοτική και εθνική) βγαίνει στα 950 ευρώ. Εχουν επομένως θετική διαφορά 250 ευρώ (1.200-950=250) την οποία θα συνεχίσουν να λαμβάνουν χωρίς να μειωθεί .
Σε περίπου 600.000 συνταξιούχους –συμφωνα με  το υπουργείο Εργασίας- οι προσωπικές διαφορές είναι αρνητικές, δηλαδή η σημερινή τους σύνταξη είναι μικρότερη από αυτή που βγάζει ο επανυπολογισμός του Κατρούγκαλου, και θα πρέπει να πάρουν την αύξηση της διαφοράς αυτής σε πέντε ετήσιες δόσεις από το 2019 ως και το 2023.
Ειδικότερα  συμφωνα με τα στοιχεία του  υπουργείου Εργασίας :
- Η μεγαλυτερη κατηγορία από τους  δικαιούχους αυξήσεων είναι αυτή που αφορά περίπου 400.000 χαμηλοσυνταξιούχους (με απολαβές από 420-500 ευρώ το μήνα) οι οποίοι δικαιούνται αυξήσεις ύψους 50 ευρώ το μήνα, οι οποίες όμως θα τους καταβληθούν τμηματικά σε βάθος 5ετίας, με πρώτη καταβολή ποσού 10 ευρώ στις 1/1/2019 και αντίστοιχο ποσό θα προστίθεται στη σύνταξή τους στις αρχές  των επόμενων 4 ετών έως το 2023.Έτσι η πλήρης καταβολή της αύξησης των 50 ευρώ το μήνα θα ολοκληρωθεί το 2023. Στους παραπάνω συνταξιούχους γήρατος περιλαμβάνονται και αρκετές δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχων από τις 280.000 που ελάμβαναν το ΕΚΑΣ (κυμαίνονταν από 30-200 ευρώ το μήνα)  το οποίο τους κόπηκε με απαίτηση των θεσμών ως προαπαιτούμενο του τρίτου Μνημονίου.
-Περίπου 180.000 συνταξιούχοι χηρείας που σήμερα λαμβάνουν 260 ευρώ θα λάβουν συνολική  αύξηση ύψους 110 ευρώ το μήνα η οποία όμως και σε αυτούς θα καταβληθεί τμηματικά και ανά έτος με ολοκλήρωση σε 5 χρόνια δηλαδή το 2023. Με αρχή την1/1/ 2019. όπου θα λάβουν 22 ευρώ και αντίστοιχο ποσό θα προστίθεται στη σύνταξή τους αρχές κάθε χρόνου μέχρι στο 2023.
-Περίπου 50.000 χαμηλοσυνταξιούχοι αναπηρίας (σε σύνολο 250.000 συνταξιούχων αναπηρίας) θα λάβουν από 1/1/2019 αύξηση 16 ευρώ το μήνα με κατάληξη το 2023 όπου  τελικά η αύξηση θα διαμορφωθεί σταδιακά στα 80 ευρώ το μήνα.


 Πάντως η κυβέρνηση-σύμφωνα με την προσφιλή της τακτική- αποκρύπτει τις δραματικές περικοπές σε συντάξεις και επιδόματα που επέφερε ο νόμος Κατρούγκαλου (επέφερε 21 μειώσεις στις συντάξεις,υψους 10 δις. ευρω).
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ-ΑΥΞΗΣΗ ΕΩΣ  25  ΕΥΡΩ

Από 20  εως  25  ευρώ(περίπου 4%) θα είναι η αύξηση που σχεδιάζεται να δοθεί στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα από τον Ιανουάριο του 2019.Δηλαδή ο νέος κατώτατος μισθός υπολογίζεται να διαμορφωθεί στις αρχές του 2019 στα 606 έως 610 ευρώ από τα 586 ευρώ που είναι σήμερα. Η αύξηση θα είναι υψηλότερη για τους νέους κάτω των 25 ετών, αφού αναμένεται να καταργηθεί ο λεγόμενος υποκατώτατος μισθός που ισχύει από το 2012 και φθάνει τα 511 ευρώ.Οι αποφάσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού και η δρομολόγηση της κατάργησης του υποκατώτατου μισθού για νέους κάτω των 25 ετών, αναμενεται να ληφθούν  από το υπουργείο Εργασίας προς τα τέλη Ιανουαρίου.
Kι ενώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την επερχόμενη μικρή αύξηση του  κατώτατου μισθού (να θυμηθούμε ότι ο κ.Τσίπρας  είναι υποσχεθεί επαναφορά του κατώτατου στα 751 ευρω),την ιδια ωρα γιγαντώνεται η γενιά των φτωχών εργαζομένων, με μισθό 327 ευρώ(καθαρά), δηλαδή χαμηλότερο ακόμη και από το επίδομα ανεργίας (360 ευρώ) .Πλέον ο ένας στους τρεις μισθωτούς στην Ελλάδα απασχολείται πλέον με μερική απασχόληση και μισθό – βοήθημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Μπροστά σε  αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα η κυβέρνηση  μιλάει για αύξηση λίγων ευρώ στους μισθούς, τη στιγμή που με τις αλλεπάλληλες μειώσεις του αφορολογήτου που ψήφισε -ήδη από το 2016 στα 8.636 ευρω , ενώ από το 2020 στα 5.681 ευρω , από 9.545 ευρω το 2014- όλοι οι χαμηλόμισθοι στη χώρα μας θα χάσουν έναν ολόκληρο μισθό.Μάλιστα τα επίσημα στατιστικά  στοιχεία δείχνουν ότι έχει επέλθει πλήρης αποσύνθεση στην ελληνική αγορά εργασίας όπου το 38% των εργαζομένων έχουν αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο( 3,39 ευρώ την ώρα ή 27,12 ευρώ την ημέρα) μισθό.Εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια το όριο της φτώχειας θα βρεθεί σε υψηλότερα επίπεδα, διότι εκτός από τη μείωση των εισοδημάτων δημιουργείται σταδιακά μια νέα κατηγορία, οι λεγόμενοι εργαζόμενοι - φτωχοί, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα εργάζονται με ευέλικτη μορφή απασχόλησης και οι αμοιβές τους θα κυμαίνονται από 200 έως 300 ευρώ τον μήνα, δηλαδή κάτω από 4.150 ευρώ ετησίως, που είναι το όριο της φτώχειας σήμερα.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι  θέσεις των επιστημονικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων για την προωθούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού εχουν ήδη  υποβληθεί  στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ,έχουν ως  εξης:
-Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) επισημαίνει τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν από την αύξηση του μισθού στις επιχειρήσεις που δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα της κρίσης και στους κλάδους που εξαρτώνται από τον διεθνή ανταγωνισμό. Κλειδί για την αύξηση του μισθού, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, είναι η σύνδεση του ποσοστού αύξησης με τη μέση παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.Ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα όχι μόνο δεν σημειώνουν αυξητικές τάσεις, αλλά αντίθετα μειώνονται.Ο μέσος μισθός από 1.011,2 ευρώ το 2014 διαμορφώθηκε σε 982,4 το 2017. Δηλαδή μειώθηκε κατά 3%. Γι' αυτό εκφράζει την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη αύξηση άνω του 3% για προεκλογικούς λόγους. Μάλιστα, οικονομετρικές μελέτες δείχνουν ότι η αύξηση πάνω από 3%-5% θα έχει επίπτωση στην αγορά εργασίας και θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας κατά 15%.

 -Η  έκθεση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)  προτείνει μια μεγάλη αύξηση έως 10% ( 58 ευρώ). Στη μελέτη ο επιστημονικός φορέας σημειώνει ότι δεν έλαβε υπόψη του μόνο τα γνωστά οικονομικά μοντέλα αλλά και κοινωνικές παραμέτρους με στόχο την ενίσχυση των χαμηλόμισθων.
-Στην έκθεσή του το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) παρουσιάζει δύο σενάρια: το πρώτο με αύξηση 5% και το δεύτερο με 10%. Η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, μέρος του οποίου θα επιστρέψει στην κατανάλωση ενώ θα ενισχυθούν και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ωστόσο, όπως τονίζει η έκθεση της ΕΣΕΕ, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει την αμοιβή της μερικής απασχόλησης, το ύψος του επιδόματος ανεργίας, τις παροχές μητρότητας αλλά και τα άλλα βοηθήματα που χορηγεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Θα αυξηθεί επίσης η κατώτατη εισφορά των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως και η επικουρική σύνταξη, καθώς για τον υπολογισμό αυτών των παροχών και των εισφορών λαμβάνεται υπόψη το ύψος του κατώτατου μισθού.Ο ΟΑΕΔ, που θα υποστεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, υπολογίζει ότι μια αύξηση 1% του κατώτατου μισθού θα του κοστίσει 10,621 εκατ. ευρώ
Τέλος από την πλευρά της, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) ζητά να επιστρέψει ο κατώτατος μισθός στα επίπεδα που ήταν προ κρίσης, δηλαδή στα 751 ευρώ

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

ΜΙΑ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ


Μία  ιστορική  φωτογραφία της Νέας  Χορωδίας Λευκάδας.Πρόκειται για τη συναυλία που έδωσε το 1976 στο πρωτο χορωδιακό  φεστιβάλ που οργανωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων  της ‘Εμπορικής’  τράπεζας, στο  ξενοδοχείο ‘Χίλτον’ στην Αθήνα.Μαέστρος ήταν η αείμνηστη Αλίκη Κόγκα και πρόεδρος του σωματείου ο αειθαλής Σπύρος Κόγκας.

Οι περισσότεροι δεν είναι πιά κοντά μας αλλά  άφησαν τη σφραγίδα τους στον Λευκαδίτικο πολιτισμό.
Διακρίνονται οι χορωδοί:Νεοπτέλεμος Κουμουνδούρος,Πάνος Κομεντινός,Διονύσης Σκυριανός(Σουροκρασής),Πάνος Μεσσήνης(Μούρτας),Σπύρος Κατωπόδης(Κορομλέος),Σωτήρης Παρίσης(πάπιος),Θεοδόσης Γουργιώτης,Απόστολος Φραγκούλης,ο αξέχαστος πατέρας μου Πάνος  Γεωργάκης-Λαμπούρης(φημισμένος μπάσος),ο Νίκος Διγενής(τσικολίνο),Ανδρέας Κονιδάρης,οι αδελφοί Κατωπόδη(Σπύρος καΙ Γιώργος),Γιώργος Αυγερινός(Μπατίστας),Ηλίας  Γεωργάκης(ήμουν τότε μαθητής-16 ετών),Θέμος Αγγελόπουλος,Θοδωρής  Αραβανής(Θοδωράκης της Ανθής).
ΥΓ Υπάρχουν και 2-3  ακόμη που δεν τους θυμάμαι και ζητώ  συγγνώμη.Οσοι  γνωρίζουν ας βοηθήσουν

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

ΤΡΙΤΗ ΜΑΤΙΑ

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

ΜΥΣΤΗΡΙΑ

H επισήμανση του υφυπουργού Εργασίας Τ. Πετρόπουλου ότι με το νόμο Κατρούγκαλου (συντάξιοδοτήσεις μετά το Μάιο του 2016) καταβάλλονται μεγαλύτερα ποσά συντάξεων , αποδεικνύει  πως κοροϊδεύει χωρίς αιδώ και υποτιμά την νοημοσύνη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων.Ειναι ο ίδιος που αλαζονικά  δήλωνε ότι τον σταματούν στο δρόμο καταστηματάρχες και του δίνουν συγχαρητήρια για το νέο σύστημα των ασφαλιστικών εισφορών προς τους ελεύθερους επαγγελματίες.Ενα δυσβασχατο σύστημα- με τα γνωστά  χαράτσια και την αγρία φορολογία  -τον οποίο ο ίδιος αλλάζει με νέο νόμο από το νέο ετος!Ειναι ο ίδιος που διέλυσε τον ΕΦΚΑ και έχει οδηγήσει σε τέλμα την έκδοση χιλιάδων συντάξεων σε σημείο  υποψήφιοι συνταξιούχοι να πεθαίνουν στην αναμονή  για να λάβουν τη σύνταξη τους.Ειναι ο ίδιος που εμπαίζει τους  απόμαχους της  δουλειάς  για τα αναδρομικά και τους οδηγεί στα  δικηγορικά και λογιστικά γραφεία .

Η αλήθεια για τον αντιασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου είναι σκληρή και πικρή  για την δήθεν αριστερή κυβέρνηση. Mε το νόμο αυτό ισοπεδώθηκαν οι συντάξεις(κύριες και επικουρικές), τα εφάπαξ, τα μερίσματα, κόπηκαν ακόμη και οι αναπηρικές συντάξεις,το ΕΚΑΣ  αλλά και οι συντάξεις χηρείας. Μειώθηκαν δραματικά τα ποσά των νέων συντάξεων (από τον Μάιο του 2016) έως 40%. Παράλληλα ο νόμος Κατρούγκαλου δημιούργησε ένα άδικο κοινωνικά και κυρίως αναλογιστικά ασφαλιστικό σύστημα, με συντάξεις οι οποίες είναι πολύ χαμηλότερες από τις εισφορές που θα καταβληθούν. Ένα σύστημα -έκτρωμα  παγκοσμίου  σύλληψης στο οποίο όσοι έχουν πληρώσει περισσότερες εισφορές λαµβάνουν τελικά χαµηλότερες συντάξεις! Είναι χαρακτηριστικό ότι  συμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕΔΥ η συντριπτική πλειοψηφία – το 95% – των υπαλλήλων του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα βγαίνει στη σύνταξη με 35 έως 40 χρόνια υπηρεσίας και οι υπάλληλοι αυτοί έχουν μειώσεις από 300 έως 400 ευρώ τον μήνα!

Τώρα πώς γίνεται όλοι οι επιστημονικοί φορείς, τα εργατικά συνδικάτα και τα κόμματα της  αντιπολίτευσης να ζητούν την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου( για τον οποίο εχουν προσφύγει στο ΣτΕ και αναμένεται η κρίσιμη απόφαση)  όταν ο κ.Πετρόπουλος  δηλώνει ότι το νέο συστημα δίνει αυξήσεις στις συντάξεις ,αποτελεί πράματι  ένα μεγάλο μυστήριο.  Όμως μυστήριο δεν  αποτελεί η πλήρης απομόνωση του από την κοινωνία την οποία νομίζει ότι κοροιδευει..

ΤΑ ΝΕΑ-12.12.2018

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ:ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ-
-ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ-ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

Μπαράζ αγωγών για αναδρομικά – στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης –, αυτή τη φορά από χιλιάδες νέους συνταξιούχους (με σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου), αναμένεται να προκαλέσει η κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε την περικοπή των συντάξεων για τους παλιούς συνταξιούχους μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Κι αυτό γιατί η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς δημιουργεί συνταξιούχους δύο ταχυτήτων: τους παλαιούς, που συνταξιοδοτήθηκαν προτού τεθεί σε ισχύ ο νόμος Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016 και θα συνεχίσουν να εισπράττουν την προσωπική διαφορά, και τους νέους, οι οποίοι αποχώρησαν από την εργασία τους μετά τις 12 Μαΐου 2016 και η σύνταξή τους είναι χαμηλότερη από εκείνη των παλαιών γιατί υπολογίστηκε με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Θα πρόκειται δηλαδή για ακόμη ένα κύμα προσφυγής μαζί με αυτό των συνταξιούχων που ζητούν τις επιστροφές των αναδρομικών από τις περικοπές των συντάξεών τους και των δώρων εξαιτίας του Μνημονίου.Ηδη συνταξιουχικές οργανώσεις και δικηγορικά γραφεία  αναμένουν την δημοσίευση της σχετικής διάταξης στο ΦΕΚ προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάθεση των αγωγών.
 Θα πρέπει να τονιστεί ότι με τον αντιασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου ισοπεδώθηκαν οι συντάξεις, τα εφάπαξ, τα μερίσματα, κόπηκαν ακόμη και οι αναπηρικές συντάξεις, αλλά και οι συντάξεις χηρείας. Μειώθηκαν δραματικά τα ποσά των νέων συντάξεων (από τον Μάιο του 2016) έως 40%. Παράλληλα ο νόμος Κατρούγκαλου δημιούργησε ένα άδικο κοινωνικά και κυρίως αναλογιστικά ασφαλιστικό σύστημα, με συντάξεις οι οποίες είναι πολύ χαμηλότερες από τις εισφορές που θα καταβληθούν. Οι συντάξεις του δημόσιου συστήματος ασφάλισης είναι υποχρηματοδοτημένες. Δηλαδή, οι εισφορές που καταβάλλονται είναι πολύ υψηλότερες από τις τελικές συντάξεις.Επίσης, από το 2020 καταργείται πλήρως το ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους των 664 ευρώ, έπειτα από μια περίοδο (2015-2019) σταδιακής μείωσης, η οποία έχει στοιχίσει ήδη το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους των 774 ευρώ.
Tην ιδια ‘ωρα με καταιγιστικό ρυθμό όλα τα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία της χώρας δικαιώνουν όσους συνταξιούχους και εν ενεργεία εργαζομένους προσφεύγουν και ζητούν την αναδρομική καταβολή των τριών Δώρων-επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας) καθώς και την εφεξής και κατ’έτος καταβολή τους.
Όλα τα κατώτερα Δικαστήρια της χώρας μας συμμορφώνονται με τις αμετάκλητες αποφάσεις τής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’αριθ. 2287-2290/2015), με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (υπ’αριθ. 1-4/2018) και με τις υπ’αριθ. 127/2016 και 1227/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τονίζεται ότι οι συνταξιούχοι που είχαν υποβάλει αγωγές πριν από την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, τον Ιούνιο του 2015, δικαιούνται αναδρομικά από 1/1/2012 έως και την ημερομηνία υποβολής της αγωγής. Αυτές είναι κατά κύριο λόγο οι υποθέσεις που εκδικάζονται τώρα και βλέπουν το φως της δημοσιότητας.Όσοι συνταξιούχοι κινήθηκαν δικαστικά από τον Ιούλιο του 2015 και μετά, βρίσκονται «μπλεγμένοι» μεταξύ απόφασης του ΣτΕ και νόμου Κατρούγκαλου, με τον οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να ανακόψει το κύμα των διεκδικήσεων. Δικαστήρια επιδικάζουν επιστροφές ποσών, από τον Ιούλιο του 2015 έως και τον Μάιο του 2016, ενώ υπάρχουν αποφάσεις που τα αναδρομικά εκτείνονται και μετά την ψήφιση του επίμαχου νόμου(13 Μαΐου 2016).
Όλα πάντως θα κριθούν από την επικείμενη απόφαση του ΣτΕ για την συνταγματικότητα του νόμου  Κατρούγκαλου. Σημείο κλειδι θεωρείται το άρθρο 14, που αφορά τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων, καθώς πρόκειται για τον μηχανισμό με τον οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να «ξεπεράσει» τα δημοσιονομικά αδιέξοδα που δημιούργησε η πρώτη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, τον Ιούνιο του 2015.
Σχετικά με την υπο ψήφιση  διάταξη- για τη μη περικοπή των συντάξεων από 1-1-2019, ο δικηγόρος κ. Δημήτρης  Μπούρλος- αναλύει τις αλλαγές:

Α. Κύριες συντάξεις.

Στους «παλαιούς» συνταξιούχους που η σύνταξή τους υπολογίσθηκε όπως όριζαν οι διατάξεις πριν την εφαρμογή του ν. 4387/2016 και επανυπολογίσθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 ν. 4387/2016, ακόμη και αν μετά τον επανυπολογισμό προβλέπεται μηνιαίο ποσό χαμηλότερο του σήμερα καταβαλλομένου, θα συνεχίσει να καταβάλλεται το ίδιο ποσό. Η διαφορά μεταξύ του παλαιού υπολογισμού και του επανυπολογισμού θα καταβάλλεται ως «προσωπική διαφορά» η οποία από 1-1-2023 θα συμψηφίζεται κατ΄ έτος με τις ετήσιες αναπροσαρμογές των συντάξεων μέχρι την πλήρη εξάλειψή της. Στα πλαίσια αυτά θα συνεχίσουν να καταβάλλονται και τα οικογενειακά επιδόματα (προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών), στις περιπτώσεις που σήμερα καταβάλλονται στους συνταξιούχους.  Στους «νέους» συνταξιούχους, δηλαδή αυτούς που η σύνταξή τους υπολογίσθηκε με τον νόμο 4387/2016, θα συνεχίσει από 1-1-2019 να καταβάλλεται το ίδιο ποσό που καταβάλλεται σήμερα. Όσοι δε από αυτούς είχαν τα bonus «προσωπικής διαφοράς» επειδή υπέβαλαν αιτήσεις εντός 2016, 2017 και 2018 και η διαφορά ποσού σύνταξης μεταξύ παλαιού και νέου τρόπου υπερέβαινε το 20%, θα συνεχίσουν να έχουν την προσαύξηση της σύνταξης με την «προσωπική διαφορά». Ας σημειωθεί ότι για την κατηγορία αυτή δεν προβλέπεται συμψηφισμός της «προσωπικής διαφοράς» με τις μελλοντικά προσδοκώμενες (από 1-1-2023) αυξήσεις των συντάξεων, που βεβαίως σημαίνει ότι θα τύχουν κανονικά των μελλοντικών αυξήσεων των συντάξεων.

Γι΄αυτούς τέλος που θα υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά την 1-1-2019, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 30 του ν. 4387/2016, χωρίς προφανώς καμία «προσωπική διαφορά» και χωρίς προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών. Να υπενθυμίσουμε δε ότι τα οικογενειακά επιδόματα πλέον έχουν εξέλθει του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και χορηγούνται όχι με βάση κοινωνικοασφαλιστικές προϋποθέσεις αλλά αμιγώς με εισοδηματικά κριτήρια.

Β. Επικουρικές συντάξεις

Για όλους τους συνταξιούχους θα συνεχίσει η καταβολή του ίδιου ποσού σύνταξης που καταβάλλεται και σήμερα. Στις δε περιπτώσεις που μετά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων (Ιούνιος-Ιούλιος 2016) ένα τμήμα του ποσού σύνταξης κατεβάλλετο ως «προσωπική διαφορά» (αφορά περιπτώσεις που το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης υπελείπετο των 1.300 ευρώ), το τμήμα αυτό για το οποίο με τον ν. 4472/2017 είχε νομοθετηθεί περικοπή έως 18%, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται κανονικά.

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018


Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018


MEIΩΣΕΙΣ-ΣΟΚ ΕΩΣ 465 ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ-ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

Μειώσεις  εως και 40% , που φθάνουν και τα 465 ευρώ το μήνα, εχουν περίπου 200.000 νέοι συνταξιούχοι, που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13/05/2016(νόμος Κατρούγκαλου) ο οποίος επέφερε συνολικά 22 περικοπές σε συντάξεις και επιδόματα οδηγώντας στη φτωχοποίηση τους απόμαχους της  δουλειάς.Κι αυτό όταν η κυβέρνηση  πανηγυρίζει για την αναστολή της περικοπής της προσωπικής διαφοράς των παλιών ασφαλισμένων, για το 2019 ενώ αρνέιται να συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις και να επιστρέψει τα αναδρομικά.

Η ΑΔΕΔΥ παρουσίασε  χτες την υπ’ αριθμ. 9397/1-12-17 απόφαση του ΕΦΚΑ για την απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένο  με 40 χρόνια υπηρεσίας, ο οποίος έχει μηνιαία μείωση στην κύρια σύνταξη του κατά 464,97 ευρώ τον μήνα.Συγκεκριμένα η σύνταξη του υπαλλήλου  αν υπολογιζόταν με τον Ν. 3863/2010 θα ήταν 1574,02 ευρώ όπως λέει η απόφαση του ΕΦΚΑ, με τον νόμο Κατρούγκαλου διαμορφώνεται στα 1019,05 ευρώ.Δηλαδή η μείωση είναι 464,97 ευρώ τον μήνα.

Επισημαίνεται ότι ο νόμος Κατρούγκαλου- εκτός από τις δραματικές  περικοπές στις συντάξεις- επέφερε και τις παρακάτω πρόσθετες περικοπές:

--Από το 2020 καταργείται πλήρως το ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους των 664 ευρώ, μετά από μία περίοδο (2015 -2019) σταδιακής μείωσης, η οποία έχει στοιχήσει ήδη το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους των 774 ευρώ.
-- Από το 2019 έως και το 2022, επίσης, δεν θα καταβληθούν οι προβλεπόμενες ονομαστικές αυξήσεις (βάσει της εξέλιξης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού) σε όλες τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις. 
--Επικουρικές συντάξεις τις οποίες έχουν αιτηθεί ασφαλισμένοι από την 1η Ιανουαρίου 2015 και έπειτα, υπόκεινται μειώσεις έως και 50% κατ΄ εφαρμογή των περικοπών που υπέστη 1 στις 5 καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις τον Ιούνιο του 2016.
--- Μετά από μία μεταβατική περίοδο, από το 2022, όλοι οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να βγουν στη σύνταξη μόνο εφόσον έχουν κλείσει 40 έτη ασφάλισης στα 62 έτη τους ή αλλιώς θα βγαίνουν στη σύνταξη στα 67 τους εφόσον έχουν κλείσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης
-- Για τις συντάξεις χηρείας  ο νόμος Κατρούγκαλου για πρώτη φορά καταργεί σύνταξη (χηρείας) αφού προβλέπει ότι ο επιζών σύζυγος, αν είναι κάτω των 52 ετών, δεν παίρνει σύνταξη. Παράλληλα μειώθηκε το ποσό της σύνταξης από 70% σε 50%.
--Τα μερίσματα τα οποία λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έχουν μειωθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2016 κατά 40%. Οι μειώσεις αυτές ισχύουν σε κάθε δημόσιο υπάλληλο (που υπάγεται στο ΜΤΠΥ) ο οποίος βγαίνει στην σύνταξη.
--Τα εφάπαξ τα οποία αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013 καταβάλλονται μειωμένα  έως 20%.
-- Η νέα  εισφορά 6% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ αλλά και η αυξημένη εισφορά 6% (από το 4%) σε όλες τις κύριες συντάξεις για τον ίδιο λόγο ισχύει κανονικά από την 1η Ιουλίου του 2015, έστω και αν έχει διορθωθεί η βάση υπολογισμού της.  

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, ο ίδιος νόμος δημιούργησε σοβαρές αδικίες και ανισότητες. Έτσι τα επίσημα στοιχεία καταδεικνύουν ότι «με το νόμο Κατρούγκαλου καταγράφονται αδικίες σε βάρος ασφαλισμένων που καταβάλλουν μεγάλες εισφορές επί πολλά χρόνια, προς όφελος άλλων που έχουν μικρότερη ασφαλιστική συνεισφορά. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ασφαλισμένοι με υψηλές συντάξιμες αποδοχές που υφίστανται μεγάλες μειώσεις.Μάλιστα, με τον ίδιο νόμο, οι συντάξεις είναι χαμηλότερες από τις εισφορές που καταβάλλονται. Από το 2019 και μετά, οι συντάξεις του δημόσιου συστήματος ασφάλισης θα είναι υποχρηματοδοτημένες. Δηλαδή οι εισφορές που καταβάλλονται θα είναι πολύ υψηλότερες από τις τελικές συντάξεις!

Τονίζεται ότι οι συνταξιούχοι αναμένουν με αγωνία την κρίσιμη απόφαση της ολομέλειας του  ΣτΕ  για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου(4387/2016).Την κατάργηση του νόμου ζητεί η αντιπολίτευση, τα εργατικά συνδικάτα ,οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς κα. Η σημαντικότερη απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας κατά του νόμου Κατρούγκαλου δεν έχει ακόμη εκδοθεί (συζητήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο) και αναμένεται εντός των προσεχών μηνών. Συνολικά έγιναν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 23 προσφυγές κατά του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) με τον οποίο καθορίστηκε ο νέος τρόπος ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, καθώς και οι νέες ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών.Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει φορείς και οργανώσεις πολιτών, μεταξύ των οποίων ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η ΑΔΕΔΥ, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, Ενώσεις αποστράτων αξιωματικών κ.λπ., οι οποίοι ζητούν να ακυρωθεί ο ασφαλιστικός νόμος.Το Ενιαίο Δικτυο Συνταξιούχων ασκησε προσφυγή κατά των εφαρμοστικών – ερμηνευτικών διατάξεων και των Υπουργικών αποφάσεων του ν.4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου), που έχουν να κάνουν με τον επανυπολογισμό - αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων και επικουρικών καθώς και την περικοπή άνω των 1.300,00 ευρώ μικτών κύριας και επικουρικής (στις οποίες αλλάζει την αρχική απόφαση συνταξιοδότησης, μειώνοντας την δραματικά).

αρθρο ΗΛΙΑ  ΓΕΩΡΓΑΚΗ  ΣΤΑ 'ΝΕΑ'  4/12/2018

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:’ΈΚΟΨΑΝ’ 10 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ 10 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ!

Αύξηση  10 ευρω το μήνα  θα δώσει η κυβέρνηση το 2019 στους χαμηλοσυνταξιούχους από τους οποίους θα κόψει το ΕΚΑΣ ενώ επέβαλε συνολικές περικοπές 10 δις. ευρω μέσω του νόμου Κατρούγκαλου. Την ίδια ωρα που η κυβέρνηση, με την άρνηση της να καταβάλει τα αναδρομικά στους συνταξιούχους ,τους οποίους εχει οδηγήσει σε μία ανευ προηγουμένου ταλαιπωρία,πανηγυρίζει για τα ψίχουλα που θα δώσει το νέο ετος σε περίπου 600.00 συνταξιούχους οι οποίοι, μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων τους με βάση το νόμο Κατρούγκαλου θα λάβουν αυξήσεις στις αποδοχές τους,οι οποίες όμως θα τους καταβληθούν τμηματικά σε βάθος 5ετίας, δηλαδή από το 2019 μέχρι το 2023.Κι αυτό καθώς προέκυψε, λόγω του επανυπολογισμού των καταβαλλόμενων  αποδοχών τους, ότι δικαιούνται υψηλότερη σύνταξη από αυτή που λαμβάνουν σήμερα (προέκυψε δηλαδή θετική  προσωπική διαφορά).
Ειδικότερα:
- Η μεγαλυτερη κατηγορία από τους  δικαιούχους αυξήσεων είναι αυτή που αφορά περίπου 400.000 χαμηλοσυνταξιούχους (με απολαβές από 420-500 ευρώ το μήνα) οι οποίοι δικαιούνται αυξήσεις ύψους 50 ευρώ το μήνα, οι οποίες όμως θα τους καταβληθούν τμηματικά σε βάθος 5ετίας, με πρώτη καταβολή ποσού 10 ευρώ στις 1/1/2019 και αντίστοιχο ποσό θα προστίθεται στη σύνταξή τους στις αρχές  των επόμενων 4 ετών έως το 2023.Έτσι η πλήρης καταβολή της αύξησης των 50 ευρώ το μήνα θα ολοκληρωθεί το 2023. Στους παραπάνω συνταξιούχους γήρατος περιλαμβάνονται και αρκετές δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχων από τις 280.000 που ελάμβαναν το ΕΚΑΣ (κυμαίνονταν από 30-200 ευρώ το μήνα)  το οποίο τους κόπηκε με απαίτηση των θεσμών ως προαπαιτούμενο του τρίτου Μνημονίου.
-Περίπου 180.000 συνταξιούχοι χηρείας που σήμερα λαμβάνουν 260 ευρώ θα λάβουν συνολική  αύξηση ύψους 110 ευρώ το μήνα η οποία όμως και σε αυτούς θα καταβληθεί τμηματικά και ανά έτος με ολοκλήρωση σε 5 χρόνια δηλαδή το 2023. Με αρχή την1/1/ 2019. όπου θα λάβουν 22 ευρώ και αντίστοιχο ποσό θα προστίθεται στη σύνταξή τους αρχές κάθε χρόνου μέχρι στο 2023.
-Περίπου 50.000 χαμηλοσυνταξιούχοι αναπηρίας (σε σύνολο 250.000 συνταξιούχων αναπηρίας) θα λάβουν από 1/1/2019 αύξηση 16 ευρώ το μήνα με κατάληξη το 2023 όπου  τελικά η αύξηση θα διαμορφωθεί σταδιακά στα 80 ευρώ το μήνα.
Πάντως η κυβέρνηση-σύμφωνα με την προσφιλή της τακτική- αποκρύπτει τις δραματικές περικοπές σε συντάξεις και επιδόματα που επέφερε ο νόμος Κατρούγκαλου (επέφερε 21 μειώσεις στις συντάξεις,υψους 10 δις. ευρω).Ειδικότερα με το νόμο Κατρούγκαλου, καμία κατηγορία συνταξιούχων ή υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένων δεν γλίτωσε έως τώρα, ούτε θα γλιτώσει μελλοντικά από αυτές τις ανατροπές.Ετσι(μεταξύ αλλων):
1- Μετά από μία μεταβατική περίοδο, από το 2022, όλοι οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να βγουν στη σύνταξη μόνο εφόσον έχουν κλείσει 40 έτη ασφάλισης στα 62 έτη τους ή αλλιώς θα βγαίνουν στη σύνταξη στα 67 τους εφόσον έχουν κλείσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.
2-- Μειώθηκαν  δραματικά  τα ποσά των νέων συντάξεων(από το Μαιο του 2016) εως 35%.Παράλληλα ο νόμος Κατρούγκαλου δημιούργησε ένα άδικο, κοινωνικά και κυρίως αναλογιστικά ασφαλιστικό σύστημα, με συντάξεις οι οποίες είναι πολύ χαμηλότερες από τις εισφορές  που θα καταβληθούν. Οι  συντάξεις του δημόσιου συστήματος ασφάλισης  είναι υποχρηματοδοτημένες. Δηλαδή, οι εισφορές που καταβάλλονται  είναι πολύ υψηλότερες από τις τελικές συντάξεις.
3- Από το 2020 καταργείται πλήρως το ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους των 664 ευρώ, μετά από μία περίοδο (2015 -2019) σταδιακής μείωσης, η οποία έχει στοιχήσει ήδη το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους των 774 ευρώ.
4 Από το 2019 έως και το 2022, επίσης, δεν θα καταβληθούν οι προβλεπόμενες ονομαστικές αυξήσεις (βάσει της εξέλιξης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού) σε όλες τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις. 
5-Επικουρικές συντάξεις τις οποίες έχουν αιτηθεί ασφαλισμένοι από την 1η Ιανουαρίου 2015 και έπειτα, υπόκεινται μειώσεις έως και 50% κατ΄ εφαρμογή των περικοπών που υπέστη 1 στις 5 καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις τον Ιούνιο του 2016.
6-- Για τις συντάξεις χηρείας  ο νόμος Κατρούγκαλου για πρώτη φορά καταργεί σύνταξη (χηρείας) αφού προβλέπει ότι ο επιζών σύζυγος, αν είναι κάτω των 52 ετών, δεν παίρνει σύνταξη. Παράλληλα μειώθηκε το ποσό της σύνταξης από 70% σε 50%.
7- Τα μερίσματα τα οποία λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έχουν μειωθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2016 κατά 40%. Οι μειώσεις αυτές ισχύουν σε κάθε δημόσιο υπάλληλο (που υπάγεται στο ΜΤΠΥ) ο οποίος βγαίνει στην σύνταξη.
8-Τα εφάπαξ τα οποία αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013 καταβάλλονται μειωμένα  έως 20%.
9- Η νέα  εισφορά 6% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ αλλά και η αυξημένη εισφορά 6% (από το 4%) σε όλες τις κύριες συντάξεις για τον ίδιο λόγο ισχύει κανονικά από την 1η Ιουλίου του 2015, έστω και αν έχει διορθωθεί η βάση υπολογισμού της.  Oσον αφορά  στα αναδρομικά, που διεκδικούν μαζικά οι συνταξιούχοι,όλα θα κριθούν από την επικείμενη απόφαση του ΣτΕ για την συνταγματικότητα του νόμου  Κατρούγκαλου. Σημειο κλειδι θεωρείται το άρθρο 14, που αφορά τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων, καθώς πρόκειται για τον μηχανισμό με τον οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να «ξεπεράσει» τα δημοσιονομικά αδιέξοδα που δημιούργησε η πρώτη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, τον Ιούνιο του 2015.
Σε περίπτωση ο νόμος Κατρούγκαλου κριθεί συνταγματικός, δεν τίθεται θέμα επιστροφής των κομμένων νέων συντάξεων, ούτε φυσικά επαναφοράς των συντάξεων στο επίπεδο που ήταν προ του 2011.
Μένουν, δηλαδή, μόνο δύο σενάρια επιστροφής των περικοπών: Είτε να δοθούν αναδρομικά για την περίοδο Ιουνίου 2015-Μάιου 2016, είτε να δοθούν αναδρομικά για την περίοδο Ιουνίου 2015 –Δεκεμβρίου 2018
Σε περίπτωση που ο νόμος Κατρούγκαλου κριθεί αντισυνταγματικός, τότε θα κριθούν αντισυνταγματικά δύο βασικά σημεία του:
*Ο τρόπος υπολογισμού των νέων συντάξεων, δηλαδή των συντάξεων τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μετά την 12/5/2016. Συνεπώς θα τεθεί θέμα επιστροφής των περικοπών τις οποίες υπέστησαν μέσω του περιορισμού της αρνητικής "προσωπικής διαφοράς" τους…
*Ο τρόπος με τον οποίο έλαβε υπόψιν την απόφαση του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας των νομοθετικών παρεμβάσεων του 2011-2012.
Έτσι θα τεθεί θέμα ακύρωσης του επανϋπολογισμού των συντάξεων που ήδη καταβαλλόνταν κατά την 12η /5/2016 (σ.σ. των "παλιών" συντάξεων), επιστροφής των περικοπών τις οποίες υπέστησαν τουλάχιστον για την περίοδο μετά το 2015, αλλά και επαναφοράς των συντάξεων στο επίπεδο που βρίσκονταν πριν τις περικοπές του 2011.

Στο μεταξύ η  Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για την επιχείρηση παραπλάνησης της κοινής γνώμης, σχετικά με το συνταξιοδοτικό και τον νόμο – σφαγείο (Ν. 4387/2016) -όπως τον χαρακτηρίζει- που ψήφισε στη Βουλή στις 13/05/2016.Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, ενώ ο Νόμος Κατρούγκαλου ήδη εφαρμόζεται και 200.000 νέοι συνταξιούχοι, που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13/05/2016, έχουν μειώσεις μέχρι και 40% τον μήνα, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αναστολή της περικοπής της προσωπικής διαφοράς των παλιών ασφαλισμένων, για το 2019.Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η υπ’ αριθμ. 9397/1-12-17 απόφαση του ΕΦΚΑ για την απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένο με 40 χρόνια υπηρεσίας, θα υπάρχει  μηνιαία μείωση στην κύρια σύνταξη του κατά 464,97 ευρώ τον μήνα. Αν η σύνταξη του εν λόγω ασφαλισμένου υπολογιζόταν με τον Ν. 3863/2010 θα ήταν 1574,02 ευρώ όπως λέει η απόφαση του ΕΦΚΑ, με τον νόμο Κατρούγκαλου διαμορφώνεται στα 1019,05 ευρώ.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση της η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει τοποθετηθεί με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο απέναντι στον Νόμο – σφαγείο του Κατρούγκαλου που πετσοκόβει όλες τις συντάξεις, εκμηδενίζει τις συντάξεις χηρείας και κατεδαφίζει πλήρως το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο Νόμος αυτός δεν παίρνει καμία βελτίωση. Πρέπει άμεσα να καταργηθεί, μαζί με όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους
».


Δημοφιλείς αναρτήσεις