Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

ΟΔΗΓΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-TI ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ
Το νέο καθεστώς έκδοσης των αναπηρικών  συντάξεων  παρουσιάζει ο ΕΦΚΑ .Τονίζεται ότι με το νόμο Κατρούγκαλου επήλθαν περικοπές και  στις  αναπηρικές  συντάξεις.Ετσι  για τους αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας έως 67%, καθώς τους χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης. Για ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% δίνεται το 75% της εθνικής σύνταξης, ενώ ολόκληρη δίνεται μόνο σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Επισημαίνεται  ότι το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει να προχωρήσει  στη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για τις συντάξεις αναπηρίας.Ειδικότερα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός που φέρνει ενιαίες προϋποθέσεις για την έκδοση αναπηρικών συντάξεων των πριν με τους μετά το 1993 ασφαλισμένων. Το μέτρο αποτελεί προαπαιτούμενο στη μεταμνημονιακή εποπτεία της τρόικας και ψηφισμένο μέτρο στον νόμο Κατρούγκαλου. Ήδη έχει εκδοθεί σχετικό πόρισμα της επιτροπής που συστάθηκε στο υπουργείο Εργασίας. Ο κορμός των αλλαγών είναι ότι οι προϋποθέσεις για αναπηρική σύνταξη θα είναι ενιαίες για όλους τους ασφαλισμένους, είτε έχουν ένσημα μέχρι το 1992 είτε μετά το 1993. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν όπως εξετάζεται για όσους κάνουν αίτηση για χορήγηση αναπηρικής σύνταξης από την έκδοσή του και μετά. Δηλαδή δεν θα αφορούν τους ήδη συνταξιούχους αναπηρίας.Μεταξυ αλλων εξετάζεται οι νέες αναπηρικές συντάξεις να εκδίδονται με μικρότερα ποσά από το παρελθόν, ενώ με τις νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης καθιερώνεται η 15ετία ως ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος πραγματικής ασφάλισης για έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης.Η αναπηρική σύνταξη θα χορηγείται ωστόσο και με μία πενταετία εργασίας, εφόσον υπάρχουν 2 έτη ασφάλισης μέσα στην τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι προϋποθέσεις του ΙΚΑ είναι αυτές που θα εφαρμοστούν και για τους παλαιούς μέχρι 1το 992 ασφαλισμένους των υπόλοιπων Ταμείων.
Ας  δουμε όμως την ενημέρωση από τον ΕΦΚΑ με την μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων για τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης αναπηρίας και το ποσό της σύνταξης
1.Έχει αλλάξει κάτι ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016;
Ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δεν έχει αλλάξει η νομοθεσία, αλλά σύντομα θα καθοριστούν νέοι ενιαίοι κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ. Για εξειδικευμένες πληροφορίες κάθε ασφαλισμένος μπορεί να αποτείνεται στην υπηρεσία συντάξεων του ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος κλπ).
2.Έχω συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας για δύο χρόνια και έληξε η σύνταξή μου. Δικαιούμαι παράταση μέχρι να περάσω από υγειονομική επιτροπή;
Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε για έξι ακόμα μήνες το ποσό που σας είχε χορηγηθεί, εάν το ποσοστό αναπηρίας με το οποίο συνταξιοδοτηθήκατε ήταν τουλάχιστον 67%.
3.Πότε μονιμοποιείται η σύνταξη λόγω αναπηρίας;
Μέχρι τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλους τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας του ΕΦΚΑ, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Για εξειδικευμένες πληροφορίες κάθε ασφαλισμένος μπορεί να αποτείνεται στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος κλπ).
4.Έχω υποβάλει αίτηση για χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας. Ποιο ποσό δικαιούμαι;
Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με το ποσοστό αναπηρίας.
5.Έχω υποβάλει αίτηση για χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα. Ποιο ποσό δικαιούμαι;
Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με το ποσοστό αναπηρίας. Το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 768,00€.
6.Σε πόσο χρονικό διάστημα θα μου χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας;
Εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά, η προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας εκδίδεται μετά την οριστικοποίηση των γνωματεύσεων ΚΕΠΑ.
7.Έχω καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67%. Θα μειωθεί η εθνική σύνταξη;
Το ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω αναπηρίας χορηγείται πλήρες όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι τουλάχιστον 80%. Για μικρότερα ποσοστά, μειώνεται ως εξής:
α) για ποσοστό αναπηρίας από 50% μέχρι 66,99% κατά 50%
β) για ποσοστό αναπηρίας από 67% μέχρι 79,99% κατά 25%
Η μείωση διαρκεί για το αντίστοιχο προς τη διάρκεια της αναπηρίας χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του ποσοστού αναπηρίας, αναπροσαρμόζεται αναλόγως και το ποσό της εθνικής σύνταξης.
8.Έχω καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και δεν έχω 15 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα ούτε 15 χρόνια ασφάλισης. Δικαιούμαι εθνική σύνταξη;
Στους υποψήφιους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δεν ελέγχεται η διάρκεια της μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Όταν υπάρχει χρόνος ασφάλισης για λιγότερο από 15 χρόνια, το ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω αναπηρίας είναι ίσο με 346,60€.
9.Δικαιούμαι κατώτατο όριο σύνταξης λόγω αναπηρίας;
Στις συντάξεις που χορηγούνται λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου από 13.5.2016 και μετά το ποσό της σύνταξης, εθνικής και ανταποδοτικής, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 768,00 €.
10.Ποιους χρόνους μπορώ να αναγνωρίσω για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ως μισθωτός με ασφάλιση τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;
Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, ο οποίος αναγνωρίζεται με εξαγορά, λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης λόγω αναπηρίας, εφόσον ο ασφαλισμένος φέρει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 900 ημέρες ασφάλισης.
11.Μπορεί να εργαστεί ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας; Τι επιπτώσεις θα έχει;
Εξακολουθούν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων φορέων στον ΕΦΚΑ μέχρι την καθιέρωση ενιαίων κανόνων. Για εξειδικευμένες πληροφορίες κάθε ασφαλισμένος μπορεί να αποτείνεται στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος κλπ).

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2020
To  χάρτη των νεων κοινωνικών επιδομάτων που προωθεί η κυβέρνηση από το νέο ετος παρουσιάζουν ‘ΤΑ ΝΕΑ’.Το επίδομα των 2.000 ευρώ για κάθε γέννα, η αύξηση των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και το κουπόνι για τους παιδικούς σταθμούς είναι οι δράσεις στον τομέα της πρόνοιας τις οποίες θα εφαρμόσει  η υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου.Ολα τα επιδόματα που δίνονται σήμερα θα συνεχίσουν να καταβάλλονται με στόχο να ενισχυθούν .
Συγκεκριμένα:
1- Επίδομα αλληλεγγύης: Το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης ( ΚΑΕ) θα  μετονομαστεί σε Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα χορηγηθεί σε περισσότερους δικαιούχους (πχ μονογονεικές οικογένειες) μέσω της διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων. Το κονδύλι αναμένεται το 2020 να αυξηθεί στο 1 δις ευρώ με στόχο να αντιμετωπιστούν στοχευμένα τα φαινόμενα της ακραίας φτώχειας. Στόχος της κυβέρνησης είναι το 0,5% του ΑΕΠ να διατίθεται για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Ωστόσο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα συνδυαστεί και με πρωτοβουλίες για εργασία. Ειδικότερα θα συνδυαστεί με οικονομικές πρωτοβουλίες, όπως η χορήγηση μικρών δανείων, μέτρο που εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία στην Γαλλία. Εκεί, κατόρθωσαν να κινητοποιήσουν ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο περιθώριο, και παρόλα αυτά δημιούργησαν πολύ γρήγορα οικογενειακές ή προσωπικές, μικρές επιχειρήσεις.
2-Επίδομα τοκετού: Η πριμοδότηση περισσότερων από 90.000 ζευγαριών που θα κάνουν παιδί, με το επίδομα των 2.000 ευρώ θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2020. Για την καταβολή του κονδυλίου συνολικού ύψους 180 εκατ. ευρώ για τον πρώτο χρόνο, θα τεθούν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία εξετάζεται να διευρυνθούν για να περιλάβουν περισσότερους δικαιούχους με εξαίρεση όσες οικογένειες έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα (περίπου το 15%).
.
3-Θα καταβάλλεται κανονικά και η επιδότηση ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.Το προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου σήμερα έχει συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ απευθύνεται σε 260.000 νοικοκυριά και 667.000 δικαιούχους.
4--Θα επεκταθεί στα δύο έτη μετά τον τοκετό, από 18 μήνες, η προστασία από απόλυση για τις εργαζόμενες μητέρες, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής του χρόνου κατά τον οποίο θα γίνει χρήση της άδειας εγκυμοσύνης και λοχείας. Δηλαδή θα μπορεί και επισήμως η μέλλουσα μητέρα να λάβει άδεια 4 εβδομάδες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και τον υπόλοιπο χρόνο να τον μεταφέρει στην άδεια λοχείας.
5- Παιδικοί σταθμοί: Για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, εφόσον η οικογένεια πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λαμβάνει κουπόνι ύψους 180 ευρώ τον μήνα για 10 μήνες τον χρόνο, το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώνει σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής της. 
Στο μεταξύ  εντός του  Σεπτέμβριου σχεδιάζεται  να καταβληθεί το επίδομα των πολυτέκνων και τρίτεκνων ασφαλισμένων μητέρων του ΟΓΑ χωρίς να γίνει τελικά κλήρωση .Πρόκειται για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων 1.000 ευρω  σε 1.000 πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ και το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων 700€ σε 4.000 τρίτεκνες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί κλήρωση όμως σύμφωνα με πληροφορίες επειδή ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος από τις προσφερόμενες θέσεις θα δοθεί σε όλες τις ασφαλισμένες.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες οι οποίες:


είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2018) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΗΛΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αντικίνητρα για την υποδηλωμένη εργασία προωθεί το υπουργείο Εργασίας  οπως  αποκάλυψαν το περασμένο Σάββατο  ΤΑ ΝΕΑ.
.Ειδικότερα στο υπο κατάθεση αναπτυξιακό νομοσχέδιο εχει ενσωματωθεί διάταξη  η οποία θα προστατεύει όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής, που υποκρύπτει, όμως, πλήρη απασχόληση. Αυτό θα  γινει αυξάνοντας το κόστος, δηλαδή το μισθό υπέρ του εργαζομένου στις επιπλέον ώρες εργασίας, πέραν της συμφωνηθείσας .Για κάθε επιπλέον ώρα θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση στον εργοδότη, με μισθό υπέρ του εργαζομένου σε ποσοστιαία αναλογία πάνω στο ωρομίσθιο.
Ειδικότερα  με την προωθούμενη  διάταξη  του υπουργείου Εργασίας θα προβλέπεται η αύξηση κατά 10% του κόστους της υπερωρίας  για κάθε ώρα έως τις 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα που αντιστοιχούν στο νόμιμο ωράριο της πλήρους απασχόλησης. Η αύξηση θα επιβαρύνει τον εργοδότη και αντίστοιχα θα ενισχύει το ημερομίσθιο του εργαζόμενου   για την επιπλέον εργασία όσων απασχολούνται με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.  Η επιβάρυνση θα λειτουργεί ως αντικίνητρο  ώστε ο εργοδότης να κρίνει περισσότερο συμφέρουσα την πρόσληψη με πλήρη απασχόληση. Αν ο εργοδότης αρνείται να συμμορφωθεί , ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά το αυξημένο ημερομίσθιο.
Τονίζεται ότι η αδήλωτη εργασία έχει μειωθεί στο 8,94% στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας το 2018, από 12,4% το 2017, 13,58% το 2016, 16,48% το 2015 και 19,17% το 2014, όπως διαπιστώνει η  έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις». Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση καθοριστικό ρόλο για την κάμψη της αδήλωτης εργασίας έπαιξε το τσουχτερό πρόστιμο 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο που θεσπίστηκε στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του. Ο νέος στόχος του υπουργείου αφορά την  συρρίκνωση της υποδηλωμένης, φθηνής εργασίας σε συνδυασμό με την αύξηση της πλήρους απασχόλησης. Με την υποδηλωμένη εργασία που υπολογίζεται ότι «λειτουργεί» το 10% της αγοράς  εργασίας κυρίως οι υπηρεσίες, ο τουρισμός και ο επισιτισμός, ο εργοδότης δηλώνει και ασφαλίζει τον εργαζόμενο για λιγότερες ώρες ενώ στην πραγματικότητα δουλεύει πάνω από 8 ώρες. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό  δουλεύουν 12-15 ώρες την ημέρα χωρίς ρεπό για 30 ημέρες. Αυτός είναι ο κανόνας στο ζενίθ της σεζόν. Και όμως δηλώνονται και ασφαλίζονται για 4ωρη απασχόληση. Η νέα μόδα φέτος είναι η μαζική απασχόληση «ενοικιαζόμενων» εργαζόμενων από γραφεία της Πάτρας και της Αθήνας, τα λεγόμενα δουλεμπορικά. Αυτοί οι εργαζόμενοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και δε λαμβάνουν επιδόματα και αποζημιώσεις.
Με άλλη διάταξη θα καθιερωθεί ηλεκτρονικό μητρώο συνδικαλιστών  προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον σκηνές βιαιοπραγίας  για την νομιμοποίηση των συνέδρων , όπως αυτές που σημειώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαμάτα.
Με την ηλεκτρονική ταυτότητα θα πιστοποιείται ότι το μέλος του σωματείου φέρει την ιδιότητα του εργαζόμενου και δεν είναι συνταξιούχος η μέλος σωματείου «σφραγίδα».
Παράλληλα θα καθιερωθεί η  ηλεκτρονική ψηφοφορία εξ αποστάσεως και η  λήψη αποφάσεων, με προεξέχουσα  τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη απεργίας.
Ο ηλεκτρονικός συνδικαλισμός συνδέεται με την 4η βιομηχανική επανάσταση, τη ρομποτική και τις ραγδαίες αλλαγές  στην αγορά εργασίας καθώς εδώ και καιρό οι συνδικαλιστές προβληματίζονταν πως θα αποκτήσουν πρόσβαση στους e-εργαζομένους, τους λεγόμενους και ψηφιακούς νομάδες.

Συνδικαλιστές αλλά και εκπρόσωποι των εργοδοτών επισημαίνουν ωστόσο ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των μελών των οργανώσεων.
Άλλη διάταξη θα προσδίδει νέες δυνατότητες στο σύστημα Εργάνη ώστε να λειτουργεί ως πολυεργαλείο που θα ελέγχει ποιες ώρες έχει δηλωθεί ο εργαζόμενος ότι θα δουλέψει και πόσο συχνά αυτό αλλάζει , γεγονός που κινεί την υποψία ότι υποκρύπτεται υποδηλωμένη εργασία.Επίσης η Εργάνη θα « βλέπει» πλέον όσους αμείβονται με εργόσημο . Με την προωθούμενη διάταξη , οι εργοδότες θα υποχρεωθούν , καθώς εκδίδουν το εργόσημο στο ταμείο της τράπεζας η ηλεκτρονικά , να δηλώνουν τα στοιχεία του εργαζόμενου που απασχολούν. Με τη μηχανογραφική διασύνδεση , θα μπλοκάρεται η καταβολή επιδομάτων ,όπως είναι το επίδομα ανεργίας για τα άτομα που αμείβονται με εργόσημο.

Με άλλη διάταξη θα μπαίνει και πάλι στοπ στην υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων αν δεν έχουν προηγουμένως καταβληθεί η ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

 Στο ίδιο νομοσχέδιο θα προστεθεί και μια ασφαλιστική ρύθμιση που θα αφορά στην εξίσωση των εξόδων κηδείας  που χορηγούν τα πρώην ταμεία με δεδομένο ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές από ταμείο σε ταμείο. Σήμερα υπάρχουν λίγα ευγενή ταμεία που χορηγούν ως έξοδα κηδείας το ποσό των 5.000 ευρώ ενώ το πρώην ΙΚΑ χορηγεί 700 ευρώ. Με τη διάταξη  οι γενναιόδωρες παροχές θα εξισωθούν με τις παροχές του ΙΚΑ με αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι των πρώην ταμείων  να χάσουν  μεγάλος μέρος των  προνομίων που απολαμβάνουν μέχρι σήμερα. Ακόμη, το υπουργείο εργασίας υπόσχεται ότι με τις νέες διατάξεις θα συντμηθεί ο χρόνος αναμονής για την καταβολή των εξόδων κηδείας που φτάνει σήμερα και τα δύο χρόνια.

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ(ΟΔΗΓΟΣ-8 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)

ΠΟΙΟΙ –ΠΟΣΑ ΚΑΙ  ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΆΒΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Τελος στην αγωνία των συνταξιουχων για την επιστροφή των αναδρομικών πρόκειται να βάλει η αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ.Το βασικό σενάριο που εεπεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας προβλέπει να καταβληθούν τα ‘’κουτσουρεμένα’’ αναδρομικά ενός δεκαμήνου στους συνταξιούχους.Αφορούν ποσά που κυμαίνονται από 660 έως 7.000 ευρώ.  Δεν αποκλείεται όσοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια μπορεί να δικαιωθούν με περισσότερα αναδρομικά. Πρόκειται για τα αναδρομικά του 10μήνου το οποίο μεσολαβεί ανάμεσα στην απόφαση – βόμβα του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015 και στην ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016.
Να σημειωθεί ότι στον ΕΦΚΑ εκτιμούν ότι πάνω από 1,6 εκατ. ηλεκτρονικές αιτήσεις έχουν υποβληθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα, ενώ υπολογίζεται ότι 1,5 εκατ. Συνταξιούχοι έχουν καταθέσει αγωγές .
‘ΤΑ ΝΕΑ’ με αφορμή ερωτήσεις αναγνωστών  συνταξιουχων ετοιμασε ένα χρήσινμο οδηγό  για το όλο θέμα των αναδρομικών με την μορφή 8 ερωτήσεων-απαντήσεων:
1.Πότε αναμενεται να εκδοθει  η κρίσιμη απόφαση του ΣτΕ  για τα αναδρομικα των συνταξιουχων ???
  ΑΠ: Η  κρίσιμη  απόφαση του ΣτΕ κατά του νόμου Κατρούγκαλου δεν έχει ακόμη εκδοθεί , καθυστερεί  σημαντικά ( εκδικάστηκε στις 4-10-2017) και   αναμένεται εντός των προσεχών μηνών και πάντως  εντός του  2019 με μεγάλη πιθανότητα το  δίμηνο  Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.Η απόφαση αυτή του ΣτΕ  θα   επηρεάσει  και τις κινήσεις της  νέας πολιτικής  ηγεσίας  του υπουργείου Εργασίας.Το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µε όλες τις αλλαγές θα έρθει στη Βουλή µετά τη δηµοσίευση των κρίσιµων αποφάσεων του ΣτΕ ,για µια σειρά από επιµέρους µεταρρυθµίσεις του νόµου Κατρούγκαλου. Το   «κλειδί»  για τα αναδρομικά και για πόσους μήνες θα αφορούν βρίσκεται στη νέα απόφαση που θα εκδώσει το ΣτΕ για τη συνταγματικότητα ή την αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του νόμου Κατρούγκαλου. Αν βγει συνταγματικός ο νόμος στον επανυπολογισμό συντάξεων, τότε τα αναδρομικά είναι «κλειδωμένα» για ένα 10μηνο (Ιούλιος 2015-Απρίλιος 2016) αλλά δεν θα μπορούν να διεκδικηθούν μετά τον Μάιο του 2016, παρά μόνον για όσους έχουν ήδη προσφύγει στα δικαστήρια. Αν ο νόμος βγει αντισυνταγματικός, τότε υπάρχει ζήτημα επιστροφών και μετά το 2016, χωρίς δικαστικές προσφυγές.Ειδικότερα στην κριση  του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έχουν βρεθεί ο επανυπολογισµός των παλαιών συντάξεων, κύριων και επικουρικών, η ενοποίηση όλων των Ταµείων σε έναν ασφαλιστικό Οργανισµό, οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών, το ύψος και ο υπολογισµός των νέων συντάξεων κ.ά.Σε αυτό πλαίσιο, οι δικαστικές κρίσεις για τη συνταγµατικότητα των εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών (που µεταρρυθµίστηκαν ωστόσο πρόσφατα), αλλά και για την ένταξη αγροτών, αυτοαπασχολούµενων, δηµοσίων υπαλλήλων και µισθωτών στην ίδια ασφαλιστική στέγη, είναι κοµβικές και θα κρίνουν την επόµενη ηµέρα για τον ΕΦΚΑ. Πιο κρίσιµη θα είναι η απόφαση για τη συνταγµατικότητα του επανυπολογισµού κύριων και επικουρικών συντάξεων, καθώς θα «δείξει» το εύρος των αναδροµικών που διεκδικούν 2,5 εκατοµµύρια συνταξιούχοι.Ιδιαίτερη σηµασία θα έχει η απόφαση για τις επικουρικές συντάξεις, καθώς ο επανυπολογισµός συνδυάστηκε µε περικοπές για 250.000 συνταξιούχους.Πάντως νομικοι κύκλοι επισημαίνουν ότι αν τελικά ο νόμος Κατρούγκαλου κριθεί αντισυνταγματικός τα αναδρομικά που θα επιστρέψει το Δημόσιο σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς το ποσό θα φτάσει τα 12 δισεκ. ευρώ.
2. Ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο για τα αναδρομικά???
ΑΠ:Πρόκειται για το σενάριο επιστροφής αναδρομικών για το δεκάμηνο Ιουλίου 2015 – Μαΐου 2016.Για το δεκάμηνο αυτό  το κόστος των διεκδικούμενων αναδρομικών ποσών ανέρχεται σε 2,5 με 3 δισ. ευρώ, δηλαδή οι επιστροφές -πλην των δώρων- υπολογίζεται ότι κοστίζουν 180 εκατ. το μήνα.Με δεδομένα ότι θεωρείται απαγορευτικό για το Δημόσιο να επιστρέψει ένα επιπλέον ποσό αυτού του του ύψους μηνιαίας, έχει επικρατήσει η άποψη να μοιραστεί σε βάθος περίπου 6 ετών δηλάδη σε 70- 72 δόσεις.
3. Ποιες είναι οι κατηγορίες των συνταξιουχων που δικαιουνται τα αναδρομικά???
ΑΠ:Οι κατηγορίες των συνταξιούχων που δικαιούνται αναδρομικά στις συντάξεις τους είναι οι εξής:

-.Περίπου  1,5 εκατομμύριο παλαιοί συνταξιούχοι που προέρχονται από τα ταμεία: ΙΚΑ, Δημοσίου, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Σε αυτούς  οφείλεται να επιστραφούν οι μειώσεις από τους νόμους 4051 και 4093 γιατί ο ΕΦΚΑ τις επιβάλλει παρανόμως από τον Ιούνιο του 2015 όταν κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.
-.Περίπου  190.000 νέοι συνταξιούχοι που αποχώρησαν από 13/05/2016 έως 31/12/2018 και αποδεδειγμένα πήραν μικρότερη ή καθόλου προσωπική διαφορά με το νόμο Κατρούγκαλου.
- Περίπου 300.000 συνταξιούχοι με επικουρική από τα ταμεία του ΕΤΕΑΕΠ .

- Περίπου 80.000 συνταξιούχοι διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης που αποχώρησαν από 13 Μαΐου 2016 και μετά, οι οποίοι με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, έχουν εκ νέου επανυπολογισμό σύνταξης και διακιούνται αύξηση ως και 110 ευρώ το μήνα.
--. Απόστρατοι οι οποίοι πήραν λιγότερα ή και καθόλου αναδρομικά στις πληρωμές του Δεκεμβρίου με το νόμο 4575/2018.
4.ΕΡ:Ποιο είναι το ιστορικό του προβλήματος με αναδρομικα΄των συνταξιουχων
ΑΠ:Η υπόθεση των "αναδρομικών" αφορά στις επιστροφές των περικοπών τις οποίες υπέστησαν οι συντάξεις την περίοδο 2011-2012 και τις οποίες  διεκδικούν κοντά 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων.Η διεκδίκηση των συνταξιούχων  αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2015, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε (μετά από σχετικές προσφυγές) ως αντισυνταγματικές τις προαναφερθείσες μειώσεις.Ωστόσο, το Μάιο του 2016 τέθηκε σε ισχύ, αφού τον ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος "ενσωμάτωσε" τις αποφάσεις που έλαβε ο ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015 περί αντισυνταγματικότητας των περικοπών του 2011-12.Έτσι, προέκυψε ένα χρονικό, 10μηνης διάρκειας "κενό" μεταξύ του Ιουλίου του 2015 (δηλαδή τον επόμενο μήνα από την απόφαση του ΣτΕ) και του Απριλίου του 2016 (δηλαδή του μήνα πριν την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου), κατά τον οποίο είχαν κριθεί μεν αντισυνταγματικές οι μειώσεις που είχαν ισχύσει από το 2011-2012, αλλά δεν είχε τεθεί σε ισχύ (πχ αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2015) ο νόμος Κατρούγκαλου.
5..ΕΡ Ποια είναι τα ποσά που διεκδικούνται???
ΑΠ:Οι συνταξιούχοι διεκδικούν ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 7.000 ευρώ το άτομο . Οι επιστροφές για ένα δεκάμηνο για τους συνταξιούχους διαμορφώνονται ως εξής:
-Αναδρομικά έως 7.400  ευρώ για τους συνταξιούχους του Δημοσίου
-Αναδρομικά έως 6.770 ευρώ για τους συνταξιούχους ΔΕΚΟ-Τραπεζών
-Αναδρομικά έως 6.402 ευρώ για συνταξιούχους του ΙΚΑ
-Αναδρομικά έως 3.300 ευρώ για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ
-Αναδρομικά έως 1.300 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους (με άθροισμα συντάξεων έως 1.000 ευρώ)
-Αναδρομικά έως 3.850 ευρώ για συνταξιούχους του ΝΑΤ. Αν επιστραφεί και η μείωση του 7% που κρίθηκε αντισυνταγματική για τις συντάξεις του ΝΑΤ με απόφαση του Εφετείου τότε τα αναδρομικά ξεπερνούν τα 7.000 ευρώ.
6. Ποιες περικοπές στους συνταξιουχους εχουν κριθεί αντισυνταγματικές?
ΑΠ:Στο  «κάδρο» των αναδροµικών περιλαµβάνονται οι πέντε περικοπές που κρίθηκαν αντισυνταγµατικές από το ΣτΕ το 2015:
-Μείωση κατά 12% στο τµήµα της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.
-Μείωση που εφαρµόζεται κλιµακωτά 5%-20% για συντάξεις ή άθροισµα συντάξεων από 1.000 ευρώ και άνω.
-Μείωση στις επικουρικές κλιµακωτά 10%-20% από το πρώτο ευρώ.
-Πλήρης περικοπή των δώρων και επιδόµατος αδείας, που για τις κύριες συντάξεις ήταν στο ποσό των 400€, 200€ και 200€.
-Περικοπή των δώρων στις επικουρικές, δηλαδή δύο επικουρικές ανά έτος.
7.ΕΡΠοιά είναι η θέση των δανειστών στο θέμα των αναδρομικών :
ΑΠ: Στην τρίτη έκθεση της Κομισιόν αναφέρονταν και το ενδεχόμενο να υπάρξουν δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις – κλειδιά. Ουσιαστικά τόνιζαν την ανάγκη για λήψη ισοδύναμων μέτρων κάτι το οποίο ξορκίζει το οικονομικό επιτελείο την ώρα που επιδιώκει ανακούφιση των πολιτών από τα φορολογικά βάρη.
8..ΕΡ:Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης στο ολο θέμα
ΑΠΣυμφωνα με όσα δήλωσε  πρόσφατα ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης στην,  πρόθεση της κυβέρνησης είναι να επιστραφούν στους συνταξιούχους ποσά από μειώσεις  που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ, στο πλαίσιο όμως των "δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας''.

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019
 OI ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Αλλαγές στην επιδοματική πολιτική προωθεί η κυβέρνηση, ενώ για το επίδομα τοκετού των 2.000 ευρώ για κάθε γέννα, θα τεθούν για το 2020 εισοδηματικά κριτίρια. Συγκεκριμένα:
Ειδικότερα και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το αρμόδιο υπουργείο:
-Επίδομα τοκετού: Εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ζευγάρια που θα αποκτήσουν παιδί, θα λάβουν το επίδομα των 2.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2020. Για την καταβολή του κονδυλίου συνολικού ύψους 180 εκατ. ευρώ για τον πρώτο χρόνο, θα τεθούν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία εξετάζεται να διευρυνθούν για να περιλάβουν περισσότερους δικαιούχους με εξαίρεση όσες οικογένειες έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα (περίπου το 15%).
-Επιπλέον μέτρα θα ληφθούν όπως η καθιέρωση της τηλε-εργασίας και η ημιαπασχόληση στο Δημόσιο. Επίσης αναμένεται να επεκταθεί η αδεια στα δύο έτη μετά τον τοκετό, από 18 μήνες, η προστασία από απόλυση για τις εργαζόμενες μητέρες, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής του χρόνου κατά τον οποίο θα γίνει χρήση της άδειας εγκυμοσύνης και λοχείας. Δηλαδή θα μπορεί και επισήμως η μέλλουσα μητέρα να λάβει άδεια 4 εβδομάδες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και τον υπόλοιπο χρόνο να τον μεταφέρει στην άδεια λοχείας.
-Επίδομα αλληλεγγύης- ΚΕΑ: Το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης ( ΚΑΕ) θα μετονομαστεί σε Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες θα χορηγηθεί σε περισσότερους δικαιούχους (πχ μονογονεικές οικογένειες) μέσω της διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων.
-Παιδικοί σταθμοί: Για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, εφόσον η οικογένειά πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λαμβάνει κουπόνι ύψους 180 ευρώ τον μήνα για 10 μήνες τον χρόνο, το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώνει σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής της.
Μελετάται επίσης η επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών, με ποιοτικό πρόγραμμα ώστε να εξυπηρετούνται οι γονείς.


Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019


NEO  NOMOΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα πάνω-κάτω στην αγορά εργασίας: Ποιες ανατροπές έρχονται για εργαζομένους και εργοδότες


Οι διατάξεις του νομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί τον Σεπτέμβριο θα στοχεύουν στο νοικοκύρεμα της αγοράς εργασίας η οποία από το 2015 βρήκε διεξόδους και παραθυράκια αποφυγής των ασφαλιστικών εισφορών.
Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν το προσωπικό τους με υποκρυπτόμενη πλήρη εργασία αντί της μερικής που δηλώνουν, θα πληρώνουν αυτή τους την πρακτική πολύ ακριβά.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα», το επιτελείο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση έχει έτοιμες νέες διατάξεις νόμου με σκοπό την αποκάλυψη φαινομένων μερικής απασχόλησης - μαϊμού και κάθε παραπανίσια ώρα εργασίας πέραν της δηλωθείσας θα κοστίζει στους εργοδότες προσαύξηση ωρομισθίου 10% έως 15%.
Στην αντίθετη περίπτωση οι κυρώσεις της εργατικής νομοθεσίας καραδοκούν, ένα σαφάρι 18.000 ελέγχων του ΕΦΚΑ και του ΣΕΠE βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το πρόστιμο των 10.500 ευρώ παραμένει παραπάνω από ενεργό.
«Πρέπει να νοικοκυρευτεί η αγορά, η οποία από το 2015 βρήκε διέξοδο στην εικονική ευέλικτη εργασία» διαμηνύει, σύμφωνα με πληροφορίες, στους συνεργάτες του ο Γιάννης Βρούτσης και προετοιμάζει ένα ακόμα νομοσχέδιο το οποίο είναι βέβαιο πως θα πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις και πολιτική αντιπαράθεση.
Χωρίς τροπολογίες, σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, οι διατάξεις του νομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί τον Σεπτέμβριο κλείνουν την πόρτα στην υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων από εργοδότες οι οποίοι δεν έχουν προηγουμένως καταβάλει ή ρυθμίσει τις οφειλές τους επί ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον επιχειρείται με άλλες διατάξεις η αποκάλυψη των πλασματικών δικαιούχων επιδομάτων για εργαζομένους με εργόσημο, οι οποίοι μέχρι σήμερα παραμένουν άγνωστοι για το σύστημα Εργάνη. Η «ευέλικτη» εργασία η οποία στην πραγματικότητα τείνει προς την πλήρη γίνεται, με άλλες διατάξεις, ακριβότερη.
Το κερασάκι στην τούρτα τού υπό κατάρτιση νομοσχεδίου είναι οι αλλαγές στα έξοδα κηδείας. Μετά την ψήφιση των νέων διατάξεων τα έξοδα κηδείας θα καταβάλλονται αυτόματα και αυθημερόν στους δικαιούχους πλησιέστερους συγγενείς των θανόντων και θα είναι ενιαία για όλους. Εξοδα κηδείας από τα λεγόμενα «ευγενή» Ταμεία του παρελθόντος, τα οποία έφταναν ή και ξεπερνούσαν τα 5.000 ευρώ, θα περιοριστούν στη ζώνη των 750-800 ευρώ.
Με άλλες διατάξεις στο ίδιο νομοσχέδιο, όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους «Τα Νέα», οι ορκωτοί ελεγκτές πιάνουν δουλειά στον ΕΦΚΑ. Ο Γιάννης Βρούτσης πολλές φορές στο παρελθόν είχε έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τα πλεονάσματα του ΕΦΚΑ, τα οποία συνέβαλαν καταλυτικά στο πολιτικό αφήγημα των υπερπλεονασμάτων από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ο σημερινός υπουργός Εργασίας υποστηρίζει ότι πλεονάσματα σε έναν φορέα ο οποίος επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με 16 δισ. ευρώ δεν νοούνται και τώρα με τις νέες διατάξεις καθιερώνει τη σύνταξη ισολογισμού στον ΕΦΚΑ, αναδρομικά από το 2016. Αμεσα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πρόσληψη εταιρείας η οποία θα αναλάβει τη σύνταξη ισολογισμών στον ΕΦΚΑ, τους οποίους, όπως ορίζει ο νόμος, θα πρέπει να υπογράφουν ορκωτοί ελεγκτές. Οπως τονίζει ο Γιάννης Βρούτσης σε συνομιλητές του, θα πρέπει να αποκαλυφθεί η «πραγματική κατάσταση του ΕΦΚΑ ώστε να μην μπορεί ο κάθε υπουργός να λέει τα δικά του».
Ο ΕΦΚΑ, με τα πλεονάσματα των προηγούμενων ετών, έθρεψε το αφήγημα των υπερπλεονασμάτων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγάλο «κόλπο», όπως έχουν καταγγείλει στο παρελθόν οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, στήθηκε κυρίως τη διετία 2017-18 με όχημα τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για εκκρεμείς συντάξεις. Το έλλειμμα του ΕΦΚΑ μετουσιώθηκε σε πλεόνασμα, ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε με τη σειρά του πρωτογενές υπερπλεόνασμα, το οποίο, όπως είναι γνωστό, μοιραζόταν στη συνέχεια υπό μορφή κοινωνικών μερισμάτων.


ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Η διαμάχη κυβέρνησης και αντιπολιτευσης για τη διάταξη  που καταργεί τον βάσιμο λόγο απόλυσης(δηλαδή την υποχρέωση του εργοδότη να αναφέρει στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τους λόγους για τους οποίους απέλυσε έναν εργαζόμενο του), φέρνει στην επιφάνεια  την τραγική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας και δυστυχώς καμία κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει.Στον ιδιωτικο τομέα επικρατεί μια εργασιακή ζούγκλα αφου καταγράφεται μια πρωτοφανής εκτόξευση της φθηνής πλήρους απασχόλησης και της γενικευμένης εργασιακής ευελιξίας Τα  επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι  γιγαντώνεται η γενιά των φτωχών εργαζομένων με μισθό 317 ευρώ (καθαρά), δηλαδή χαμηλότερο ακόμη και από το επίδομα ανεργίας (360 ευρώ). . Η παρατεταμένη ύφεση και η υψηλή ανεργία στις συνθήκες βίαιης ανατροπής των εργασιακών σχέσεων που βίωσε η ελληνική οικονομία έχουν μετατρέψει σε ζούγκλα την αγορά εργασίας, με τους εργαζόμενους να φθάνουν στο σημείο να δουλεύουν αδιαμαρτύρητα απλήρωτοι για πολλούς μήνες από φόβο μη χάσουν τη δουλειά τους. Το φαινόμενο με τους απλήρωτους εργαζoμένους παίρνει διαστάσεις επιδημίας ενώ οι ατομικές συμβάσεις είναι πλέον καθεστώς, όπως και η μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής. Και ας μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη φυγή, νέων κυρίως, Ελλήνων στο εξωτερικό συνεχίζεται .
Την ίδια ώρα, η παγίωση ενός κλίματος απαισιοδοξίας στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, οι «μηδενικές προσδοκίες» για την αύξηση των αποδοχών τους, το μαζικό αίσθημα ανασφάλειας για τη διατήρηση της θέσης δουλειάς τους, με την ποιοτική υποβάθμιση των όρων εργασίας να συνεχίζεται, βρισκονται στην ημερήσια  διάταξη.
Οταν οι γονείς μας, παρά την Κατοχή, τους πολέμους, τον Εμφύλιο και τη φτώχεια κατόρθωσαν - ξεπερνώντας τους εαυτούς τους - να μας παραδώσουν μια Ελλάδα ελεύθερη, δυνατή, με ανάπτυξη και ευκαιρίες απασχόλησης, εμείς παραδίδουμε στα παιδιά μας την Ελλάδα της ανεργίας, της απαξίωσης και της οικονομικής παρακμής. Εχουμε χρέος να αντιδράσουμε. Να αντιδράσουμε και για τη δική μας αξιοπρέπεια.
Γιατι είναι ο μοναδικός βάσιμος λόγος είναι  η αξιοπρέπεια.
ΗΛΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ-'ΤΑ ΝΕΑ'

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Σειρά από επιδόματα και παροχές για εκατομμύρια δικαιούχους περιλαμβάνει η ατζέντα πληρωμών για τις επόμενες δύο εβδομάδες.
 Οι καταβολές ξεκινούν από σήμερα  Παρασκευή 23 Αυγούστου και κορυφώνονται την ερχόμενη εβδομάδα, όταν θα πληρωθούν και οι συντάξεις σε 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους.
Σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΕΚΑ) καθορίζει τις ημερομηνίες πληρωμών, ως εξής:
• Παρασκευή 23 Αυγούστου θα καταβληθούν τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα μηνός Αυγούστου. Συνολικά θα καταβληθούν 67,4 εκατ. ευρώ σε 153.379 δικαιούχους.
• Δευτέρα 26 Αυγούστου θα καταβληθεί το επίδομα στέγασης (ενοικίου) σε όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα έως 31 Ιουλίου και αυτή έχει εγκριθεί. Η πληρωμή αφορά 279.014 νοικοκυριά που περιλαμβάνουν περισσότερα από 738.000 μέλη. Το συνολικό ποσό είναι ύψους πάνω από 33,84 εκατ. ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.
• Δευτέρα 26 Αυγούστου θα καταβληθούν το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε 1.629 δικαιούχους, συνολικού ποσού περίπου 383.000 ευρώ, και το επίδομα ομογενών, σε 8.656 δικαιούχους, συνολικού ποσού περίπου 304.000 ευρώ, για τον μήνα Αύγουστο.
• Τρίτη 27 Αυγούστου θα καταβληθεί το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 31 Ιουλίου. Συνολικά έχει προγραμματιστεί να καταβληθούν 57,6 εκατ. ευρώ σε 272.643 δικαιούχους - νοικοκυριά με περισσότερα από 482.000 μέλη. Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.
• Τρίτη 27 Αυγούστου θα καταβληθούν οι συντάξεις και τα επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων μηνός Σεπτεμβρίου, σε 34.240 δικαιούχους συνολικού ποσού περίπου 10,75 εκατ. ευρώ.
Την ερχόμενη βδομάδα, σειρά παίρνει ο ΕΦΚΑ με την πληρωμή των κύριων συντάξεων σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους, ενώ η αυλαία πέφτει με την καταβολή των επικουρικών, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Προσοχή. Με πρόσφατο νόμο, οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων έχουν αλλάξει. Οι αλλαγές αφορούν τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους και ειδικότερα για ελεύθερους επαγγελματίες (πρ. ΟΑΕΕ) και αγρότες (πρ. ΟΓΑ), ώστε οι συντάξεις τους να καταβάλλονται την 4η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα (προπληρώνονται δηλαδή) και όχι την πρώτη εργάσιμη του τρέχοντος μηνός όπως ίσχυε. Οι μισθωτοί από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πληρώνονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Οι επικουρικές αντίθετα δεν προπληρώνονται όπως οι κύριες αλλά καταβάλλονται τη δεύτερη εργάσιμη του τρέχοντος μηνός.
Αναλυτικά:
• Ο πρ. ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις στις 27 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη.
• Ο πρ. ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις στις 27 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη.
• Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις στις 29 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη.
• Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις στις 29 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη.
• Το ΝΑΤ και το ΚΕΑΝ θα καταβάλουν τις συντάξεις στις 29 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη.
• Τα υπόλοιπα πρ. Ταμεία του υπουργείου Εργασίας θα καταβάλουν τις συντάξεις στις 29 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη.
• Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 29 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη.
• Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλει τις επικουρικές συντάξεις στις 3 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη.

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

ΤΟ 'ΨΑΛΙΔΙ' ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ(ΟΔΗΓΟΣ)
Δυο ταχύτητες ισχύουν στην απασχόληση συνταξιούχων.Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο  διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε αυτούς που είχαν συνταξιοδοτηθεί και εργάζονταν ήδη στις 13-5-2016, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου, και εκείνους που βγήκαν στη σύνταξη με το νέο καθεστώς.
Για τους νέους συνταξιούχους που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου (Μάιος 2016) είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ) περικόπτεται το 60% του συνόλου των ακαθάριστων συντάξεων.Ειδικό  καθεστώς  ισχύει  για τους συνταξιουχους  του ΟΑΕΕ.Ο νέος νόµος,  δινει ανάσα σε χιλιάδες επαγγελµατίες που επιθυµούν να εργάζονται και µετά τη συνταξιοδότησή τους διατηρώντας τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές,Ευνοϊκότερο καθεστώς ισχυει  για τους αγρότες. Δεν θα περικόπτεται η σύνταξή τους εφόσον το εισόδημα από τις αγροτικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τα 4.923 ευρώ ετησίως. Επιπλέον αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων που διορίζονται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
Ειδικότερα ειδικές  διατάξεις οσον αφορά την απασχόληση συνταξιουχων ισχύουν για τους συνταξιουχους του ΟΑΕΕ,Ειδικότερα με έγγραφο του ΕΦΚΑ στις 4/1/2019 γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 4554/2018, οι οποίες, µεταξύ άλλων, ρυθµίζουν την απασχόληση των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ και άλλων ελεύθερων επαγγελµατιών µετά τη συνταξιοδότησή τους. Με τις σχετικές διατάξεις του νόµου   παρέχεται  η δυνατότητα για πρώτη φορά σε χιλιάδες επαγγελµατίες να διατηρούν τις επιχειρήσεις τους ενεργές και ταυτόχρονα να καταθέτουν αίτηση για σύνταξη στον ΕΦΚΑ, χωρίς να είναι απαραίτητο να διακόψουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
Ως γνωστόν, πολλοί ελεύθεροι επαγγελµατίες, προκειµένου να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης, ήταν υποχρεωµένοι να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους ή να τις µεταβιβάσουν σε κάποιο µέλος της οικογένειάς τους. Με τη διάταξη αυτή εισάγεται σηµαντική αλλαγή στο καθεστώς της συνταξιοδότησής τους και αποκτούν το δικαίωµα και οι ασφαλισµένοι αυτοί να αποφασίζουν τη συνέχιση ή µη της δραστηριότητάς τους, όπως και οι υπόλοιποι ασφαλισµένοι του ΕΦΚΑ (µισθωτοί κ.λπ.).Τονίζεται ότι :
-. Από τις 18/7/2018 οι καταστατικές διατάξεις ορισµένων φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (π.χ. ΟΑΕΕ) αλλάζουν ως προς την απαίτηση για διακοπή της απασχόλησης του υποψήφιου συνταξιούχου, δεδοµένου ότι δεν απαιτείται πλέον διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας των ελεύθερων επαγγελµατιών προκειµένου να ασκήσουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωµα. Ολες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που υποβάλλονται από ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι επιθυµούν να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους ως απασχολούµενοι συνταξιούχοι, εξετάζονται κατ' ουσίαν κανονικά.
-Οι παραπάνω ρυθµίσεις αφορούν όλους τους εργαζοµένους, αυτοαπασχολούµενους που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ, καθώς και τους επαγγελµατίες που κατέχουν ειδική άδεια άσκησης συγκεκριµένου επαγγέλµατος (π.χ. φυσικοθεραπευτές, οδοντοτεχνίτες, βενζινοπώλες, ηλεκτρολόγοι κ.λπ.), την οποία θα εξακολουθήσουν να κατέχουν για όσο χρονικό διάστηµα δραστηριοποιούνται µετά την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης.
-Οι ασφαλισµένοι ελεύθεροι επαγγελµατίες που θα αποφασίσουν να κάνουν χρήση του δικαιώµατός τους για συνέχιση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας υποχρεούνται να δηλώσουν στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι συνεχίζουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ως µισθωτοί ή µη µισθωτοί, προκειµένου να εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016, δηλαδή να περικοπεί η σύνταξή τους για όσο διάστηµα εργάζονται, όπως συµβαίνει για τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Είναι σηµαντικό οι ενδιαφερόµενοι ασφαλισµένοι να γνωρίζουν ότι:
α) Η µείωση της σύνταξης κατά 60% επιβάλλεται στους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται ή να αυτοαπασχολούνται, µόνο όµως για όσες ηµέρες αντιστοιχούν στην απασχόλησή τους, για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης.
β ) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιείται από τους απασχολούµενους συνταξιούχους µπορεί να αξιοποιηθεί για προσαύξηση της καταβαλλόµενης κύριας σύνταξης, χωρίς περιορισµούς. Το ύψος της προσαύξησης υπολογίζεται για κάθε έτος απασχόλησης µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε µία ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, επί των συντάξιµων αποδοχών που προκύπτουν βάσει του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016, για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η απασχόληση του συνταξιούχου, ενώ ο συνταξιούχος θα λάβει τελικά το 60% του ποσού που προκύπτει.
γ ) Οι συνταξιούχοι που αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση οφείλουν µε δήλωσή τους να ενηµερώσουν τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ. Εάν δεν υποβάλουν σχετική δήλωση, τότε προκύπτει καταλογισθέν ποσό που επιβάλλεται στον συνταξιούχο µε ετήσιο επιτόκιο 4,56%. Η παρακράτηση του ποσού αυτού θα γίνεται από τις ήδη καταβαλλόµενες συντάξεις και µέχρι το 1/4 αυτών, έως την εξόφληση της οφειλής.
Για το ισχύον καθεστώς  απασχόλησης συνταξιούχων παρέχει σχετικές οδηγίες  ο ΕΦΚΑ μέσα  από ένα μικρό οδηγό. Αναλυτικότερα οι 10 ερωτήσεις - απαντήσεις για το ισχύον καθεστώς στην απασχόληση συνταξιούχων έχει ως εξής:
1.Τι επιπτώσεις έχει στο ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος η ανάληψη εργασίας από τον συνταξιούχο του ΕΦΚΑ;
Εφόσον ο συνταξιούχος άρχισε να εργάζεται / αυτοαπασχολείται από 13-5-2016 και μετά με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρόνο εργάζεται.
2.Συνταξιούχος πριν από τις 13-5-2016 αναλαμβάνει εργασία για πρώτη φορά στον ιδιωτικό τομέα από την ημερομηνία αυτή και μετά. Θα επηρεαστεί το ποσό της σύνταξής του;
Επειδή ο συνταξιούχος άρχισε να εργάζεται από 13-5-2016 και μετά με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρόνο εργάζεται.
3.Συνταξιούχος πριν από τις 13-5-2016 αναλαμβάνει εργασία για πρώτη φορά στο εξωτερικό από την ημερομηνία αυτή και μετά. Θα επηρεαστεί το ποσό της σύνταξής του;
Επειδή ο συνταξιούχος άρχισε να εργάζεται από 13-5-2016 και μετά, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρόνο εργάζεται.
4.Συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα πριν από τις 13-5-2016 συνεχίζει εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα κατά την ημερομηνία αυτή και μετά. Θα επηρεαστεί το ποσό της σύνταξής του;
Θα εφαρμοστούν οι προϊσχύουσες του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 διατάξεις, δηλαδή θα μειωθεί κατά 70% το ποσό της σύνταξης που ξεπερνά τα 1.007 ευρώ.
5.Συνταξιούχος του δημόσιου τομέα πριν από τις 13-5-2016 συνεχίζει εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα κατά την ημερομηνία αυτή και μετά. Θα επηρεαστεί το ποσό της σύνταξής του;
Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998, δηλαδή θα μειωθεί η σύνταξή του κατά 70%.
6.Πότε αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης γήρατος εξαιτίας της εργασίας του συνταξιούχου;
Οταν αναλάβει εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης (το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης είναι αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ http: //www.statistics.gr/el/register-general-government-entities) από 13-5-2016 και μετά, και για όσο διάστημα εργάζεται με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (εγκ. ΕΦΚΑ 33/2017).
7.Επηρεάζεται το ποσό της σύνταξης όταν υπάρχουν έσοδα από πνευματικά / συγγενικά δικαιώματα;
Οχι, δεν επηρεάζεται το ποσό της σύνταξης (ΓΕ Σ78/10/348217/9-3-2018).
8.Πώς επηρεάζεται η σύνταξη των συνταξιούχων του τ. ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ) λόγω απόκτησης εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα;
Η νομοθεσία που ορίζει ότι το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 60% λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας, για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, εφαρμόζεται σε όσους συνταξιοδοτούνται από τον ΟΠΕΚΑ από 1-1-2025 και μετά.
9.Συνταξιοδοτήθηκα από τον ΕΦΚΑ το 2017 και έχω εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Θα μειωθεί το ποσό της σύνταξής μου;
Το ποσό της σύνταξης θα μειωθεί υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα σε ετήσια βάση ξεπερνά το ποσό των 4.923,12 ευρώ.
10.Συνταξιοδοτήθηκα από το τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πριν από τις 13-5-2016 και έχω εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, χωρίς υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον τ. ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ). Θα μειωθεί το ποσό της σύνταξής μου;
Το ποσό της σύνταξης δεν θα μειωθεί.

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019


ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ  ΣΤΙΣ 'ΧΡΥΣΕΣ' ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Εκδόθηκε  η εγκύκλιος με την οποία θεσπίζεται ανώτατο όριο στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσοτέρων της μιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και εφόσον μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και 31.12.2016.Το νέο ανώτατο όριο σύνταξης ορίζεται στο 12πλασιο της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, (ήτοι στο ποσό των 4.608 ευρώ), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας.
– Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί των συντάξεων που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (12-5-2016) ή ανατρέχουν στην ανωτέρω ημερομηνία.
– Ποσά συντάξεων που έχουν ήδη απονεμηθεί ή επαναϋπολογισθεί μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου και υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ανώτατο όριο προσαρμόζονται στο νέο οριζόμενο ως άνω ποσό από την ημερομηνία έναρξης καταβολής ή επαναϋπολογισμού τους. Τυχόν επιπλέον διαφορές συντάξεων αναζητούνται ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.
Μετά την έκδοση της εγκυκλίου αναμένεται να «ξεπαγώσουν» και να υπογράφουν οι οριστικές αποφάσεις απονομής περίπου 2.000 συντάξεων που αφορά όσους ασφαλίζονταν με τα όσα ίσχυαν πρίν από τον ν. 4387/2016, αλλά αιτήθηκαν συνταξιοδότησης μετά τον ν. 4387/2016 και μετά την 01.01.2019. Το παλαιό σύστημα για κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων δεν προέβλεπε ανώτατα όρια εισφορών δεν προέκυπταν και ανώτατα όρια συντάξεων.
Όπως  προβλεπεται στην εγκύκλιο:

Α. Συντάξεις που υπάγονται στο ανώτατο όριο

1. Κάθε μηνιαία κύρια σύνταξη ή περισσότερες της μιας συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016, συμπεριλαμβανομένων και των συντάξεων του πρώην ΟΓΑ, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και 31.12.2016.

2. Κάθε μηνιαία κύρια σύνταξη ή περισσότερες της μιας συντάξεις του ΕΦΚΑ λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που έχουν χορηγηθεί έως και τις 12.5.2016 ή ανατρέχουν στην ίδια ημερομηνία και που επανυπολογίσθηκαν με βάση τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016
όπως ισχύουν.

3. Ως σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων για την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου ορίζεται η μικτή μηνιαία σύνταξη/συντάξεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους προσαυξήσεις (π.χ. επίδομα τέκνων, προσωπική διαφορά των άρθρων 6 και 94 του ν. 4387/2016).

4. Τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας, δηλαδή το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα απολύτου αναπηρίας και το επίδομα ανικανότητας, εξαιρούνται από την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν καθορισθεί πριν την εφαρμογή του ν. 4623/2019.

Β. Ποσό ανωτάτου ορίου μηνιαίας κύριας σύνταξης ή αθροίσματος κύριων συντάξεων

Ως ανώτατο όριο μηνιαίας κύριας σύνταξης ή συντάξεων ορίζεται το ακαθάριστο ποσό που αντιστοιχεί στο δωδεκαπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν.4387/2016 που αντιστοιχεί σε είκοσι χρόνια ασφάλισης, όπως το ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά. Το ανώτατο όριο κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ανέρχεται σε 4.608 € (= 12 * 384).

Γ. Έναρξη εφαρμογής του ανωτάτου ορίου

Το ανώτατο όριο σύνταξης προκειμένου για συντάξεις που έχουν χορηγηθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις αυτές εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους.

Για όσους ελάμβαναν σύνταξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4387/2016 και των οποίων η σύνταξη επανυπολογίστηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016 το ανώτατο όριο της κοινοποιούμενης διάταξης εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής του νέου ποσού που προέκυψε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης κατ' εφαρμογήν των διατάξεων αυτών, ήτοι την 1.1.2019, καθότι για το προγενέστερο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι 31.12.2018, είχε εφαρμογή το άρθρο 13 του ν.4387/2016 που έθετε συγκεκριμένο πολύ μικρότερο ανώτατο όριο σύνταξης ανάλογα με το αν ελάμβανε ο συνταξιούχος μία ή περισσότερες συντάξεις.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις το υπερβάλλον του ανωτάτου ορίου καταβαλλόμενο ποσό μηνιαίας σύνταξης/συντάξεων αναζητείται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθέν και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν με παρακράτηση του 20% της καταβαλλόμενης σύνταξης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού.

Δ. Κρατήσεις επί του νέου ανωτάτου ορίου και παραδείγματα περιορισμού σύνταξης στο νέο ανώτατο όριο

Επί του ακαθάριστου ποσού των 4.608,00 €, εφαρμόζεται αρχικώς η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ - όπου αυτή επιβάλλεται - και η οποία ΕΑΣ αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του αρθ. 44 του ν. 3986/2011 καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν.3986/2011. Δηλαδή: 4.608 * 14% = 645,12 €.

Στη συνέχεια στο εναπομείναν ποσό της σύνταξης μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ παρακρατείται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης ύψους 6% (άρθ. 44 του ν. 4387/2016)Δηλαδή: 4.608 - 645,12 = 3.962,88 €.
3.962,88 * 6% = 237,77 €.

Συνεπώς, το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.725,11 €.

Εξυπακούεται ότι για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων που με βάση διατάξεις νόμων έχουν εξαιρεθεί από την ΕΑΣ η εξαίρεση εξακολουθεί υφιστάμενη και επί του νέου ανωτάτου ορίου σύνταξης. Το ίδιο συμβαίνει και εφόσον υφίσταται εξαίρεση από την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του ανωτάτου ορίου σύνταξης ή συντάξεων το καθαρό ποσό που καταβάλλεται στον συνταξιούχο προκύπτει μετά τον υπολογισμό των νόμιμων κρατήσεων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Έτσι σε περίπτωση αυξομείωσης του ύψους των νομίμων κρατήσεων μεταβάλλεται και το καταβαλλόμενο καθαρό ποσό.

Ακολουθούν παραδείγματα βάσει του τρέχοντος συστήματος κρατήσεων:

Παράδειγμα 1:

α. Συνταξιούχος μετά την 12.05.2016, λαμβάνει ακαθάριστο ποσό σύνταξης ύψους 5.984 € (384 € εθνική και 5.600 € ανταποδοτική). Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ακαθάριστο ανώτατο όριο των 4.608 €, συνεπώς ο συνταξιούχος θα λάβει ακαθάριστο μηνιαίο ποσό σύνταξης που ανέρχεται σε 4.608 €. Το καθαρό προ φόρου ποσό της καταβληθείσας σύνταξής του ανέρχεται στο ποσό των 3.725,11 €.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 120 του ν. 4623/2019, στην περίπτωση που καταβάλλεται στον συνταξιούχο το ποσό των 5.984 €, το ανώτατο όριο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και οι επιπλέον διαφορές αναζητούνται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης (3.725,11 * 20% = 745,02 €) και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης.

β. Το ίδιο ως άνω ισχύει και στην περίπτωση που συνταξιούχος λαμβάνει ακαθάριστο ποσό σύνταξης ύψους 5.984 € (384 € εθνική, 5.300 € ανταποδοτική και 300 € προσαύξηση του άρθ.30 του ν. 4387/2016.)

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

ΟΙ 10 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Ολο το πακέτο των 10 παρεμβάσεων του  υπουργείου Εργασίας  σε  συντάξεις, ασφαλιστικό και εργασιακά παρουσιάζουν ‘ΤΑ ΝΕΑ’.Ξεχωρίζουν οι αποφάσεις για την επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιουχους, το νέο  συστημα των επικουρικων συνταξεων,οι αλλαγες στο νόμο Κατρούγκαλου και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.Ειδικότερα:
1.ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ:Κλειδί  για τα αναδρομικά  των συνταξιουχων θα είναι η   κρίσιμη  απόφαση του ΣτΕ κατά του νόμου Κατρούγκαλου η οποία  καθυστερεί  σημαντικά ( εκδικάστηκε στις 4-10-2017) και   αναμένεται εντός των προσεχών μηνών και πάντως  εντός του  2019 με μεγάλη πιθανότητα το  δίμηνο  Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.Η απόφαση αυτή του ΣτΕ  θα   επηρεάσει  και τις κινήσεις της  νέας πολιτικής  ηγεσίας  του υπουργείου Εργασίας.Το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µε όλες τις αλλαγές θα έρθει στη Βουλή µετά τη δηµοσίευση των κρίσιµων αποφάσεων του ΣτΕ ,για µια σειρά από επιµέρους µεταρρυθµίσεις του νόµου Κατρούγκαλου. Ειδικότερα οσον αφορά  για τα  αναδρομικά των συνταξιουχων  το  «κλειδί»  για τα αναδρομικά και για πόσους μήνες θα αφορούν βρίσκεται στη νέα απόφαση που θα εκδώσει το ΣτΕ για τη συνταγματικότητα ή την αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του νόμου Κατρούγκαλου. Αν βγει συνταγματικός ο νόμος στον επανυπολογισμό συντάξεων, τότε τα αναδρομικά είναι «κλειδωμένα» για ένα 10μηνο (Ιούλιος 2015-Απρίλιος 2016) αλλά δεν θα μπορούν να διεκδικηθούν μετά τον Μάιο του 2016, παρά μόνον για όσους έχουν ήδη προσφύγει στα δικαστήρια. Αν ο νόμος βγει αντισυνταγματικός, τότε υπάρχει ζήτημα επιστροφών και μετά το 2016, χωρίς δικαστικές προσφυγές.Όπως  έγραψαν ‘ΤΑ ΝΕΑ’ το βασικο σενάριο είναι να καταβληθούν  σε δόσεις από 36  εως 60 μήνες,τα  ‘ κουτσουρεμένα’ αναδρομικά  ενός   δεκαμήνου στους συνταξιούχους.Πρόκειται για  τα αναδροµικά  του 10µήνου το οποίο  µεσολαβεί ανάµεσα στην απόφαση-βόµβα του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015 και στην ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016. Αφορούν ποσά που κυµαίνονται από 660 έως 7.000 ευρώ.
2.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΒΑΣΙΜΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΛΥΣΗΣ:Υπογράφθηκε χτες από τον υπουργό Γιάννη Βρούτση η εγκύκλιος που καταργεί τον βάσιμο λόγο απόλυσης,δηλαδή την υποχρέωση του εργοδότη να αναφέρει στο Σύστημα Εργάνη τους λόγους για τους οποίους απέλυσε έναν εργαζόμενό του. Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση η κατάργηση της εγκυκλίου «γλιτώνει» τον εργαζόμενο από το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δηλαδή ο επόμενος εργοδότης δε θα έχει τη δυνατότητα να δει απευθείας το φάκελο του εργαζομένου όπου θα αναφέρονται οι λόγοι και οι αιτίες που τον απέλυσε ο προηγούμενος εργοδότης του.

3.ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ :Η υλοποίηση της εξαγγελίας για σταδιακή μείωση των εισφορών σε κύρια σύνταξη από 20% σε 15% εντός πενταετίας  προκειμένου να αναπνεύσουν οι επιχειρήσεις από το μη μισθολογικό κόστος και να ενισχυθεί η ανάπτυξη, θα εξαρτηθεί από την πορεία των οικονομικών του ΕΦΚΑ. Προς το παρόν η ηγεσία του υπουργείου εξετάζει σενάρια για μείωση των εισφορών που δεν συνδέονται με την κύρια σύνταξη, όπως είναι οι εισφορές υπέρ υγείας, επικουρικής ασφάλισης και ανεργίας.Η μείωση των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και τους αγρότες δεν έφερε την πολυπόθητη αύξηση των εσόδων γι' αυτό και εξετάζονται νέα σενάρια ελάφρυνσης των εισφορών για τους μη μισθωτούς. Εξετάζεται ακόμα και η αποσύνδεση των εισφορών από το ύψος του εισοδήματος αλλά και η επαναφορά μιας δικαιότερης κλίμακας τεκμαρτών εισοδημάτων επί των οποίων θα καταβάλλονται οι εισφορές. Καθοριστικό ρόλο ωστόσο για τις τελικές αποφάσεις θα παίξει η απόφαση του ΣτΕ για τη συνταγματικότητα η μη του νόμου Κατρούγκαλου όσον αφορά τις εισφορές των μη μισθωτών.

4.ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ: Αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του δημόσιου επικουρικού σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου το ύψος τηςσύνταξηςνα καθορίζεται όχι μόνο από τα έτη ασφάλισης και τις αποδοχές αλλά και από την απόδοση του χαρτοφυλακίου του ασφαλισμένου.Το νέο μοντέλο θα έχει κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα με εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα και θα αφορά μόνο τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1/1/2021.Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς θα αρχίσει το Σεπτέμβριο ενώ το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές θα κατατεθεί στη Βουλή το Δεκέμβριο ώστε η εφαρμογή του να αρχίσει τους πρώτους μήνες του 2021. Με το νέο σύστημα, οι επικουρικές θα υπολογίζονται με τις ίδιες παραμέτρους, με τη μόνη διαφορά ότι οι εισφορές του ασφαλισμένου θα επενδύονται ή δεν θα επενδύονται με δική του απόφαση. Το νέο αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2021 και θα αφορά όσους ενταχθούν τότε στην αγορά εργασίας.-Η νέα επικουρική αφορά μόνο στους νέους ασφαλισμένους, δηλαδή όσους μπαίνουν στην αγορά εργασίας από 1/1/2021.Η νέα επικουρική είναι υποχρεωτική για όλους. Οι εισφορές παραμένουν στα σημερινά επίπεδα. Κάθε ασφαλσμένος έχει τον ατομικό του λογαριασμό στο ΕΤΕΑΕΠ.

5.ΛΕΥΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:Το υπουργείο θα καθιερώσει το λευκό μητρώο επιχειρήσεων για να επιβραβεύσει τους επιχειρηματίες οι οποίοι είναι συνεπείς στην πληρωμή των εισφορών και τηρούν την εργατική νομοθεσία. τα βασικά κίνητρα που θα δοθούν θα είναι η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών μέσω σχετικών προγραμμάτων και η υπέρβαση της γραφειοκρατίας.

6.ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ : Η επαναλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ, του ασφαλιστικού βιογραφικού δηλαδή που θα ενσωματώσει σταδιακά τα χρόνια ασφάλισης των Ελλήνων είναι επίσης μία από τις επείγουσες προτεραιότητες της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας. Με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το Νοέμβριο ένα τμήμα των εκκρεμών συντάξεων θα ενταχθεί στο νέο ψηφιοποιημένο σύστημα με στόχο οι ψηφιακές συντάξεις να εκδίδονται ακόμα και σε λίγες μέρες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργού Γιάννη Βρούτση την 1η Ιουνίου 2020 το 34,37% των νέων συντάξεων θα βγαίνει αυτόματα, τον Ιανουάριο του 2021 το 57,76% θα εκδίδεται ψηφιακά ενώ τον Ιούνιο του 2021 θα έχει ενσωματωθεί το 90% των υπό έκδοση συντάξεων. Με την ψηφιοποίηση θα μειωθεί δραστικά ο όγκος των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων που ξεπερνούν τις 450.000 σύμφωνα με τον κ. Βρούτση.

7.ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΤΑΞΕ ΩΝ :Για την ανταποδοτικότητα των  συντάξεων η  νεα κυβέρνηση   σχεδιάζει να καθιερώσει νέους νέους , βελτιωμένους  συντελεστές αναπλήρωσης, αλλά το εύρος των αλλαγών θα εξαρτηθεί από την κατεύθυνση που θα δείξει η απόφαση του ΣτΕ. Πρόθεσή  είναι να αλλάξουν οι συντελεστές για την ανταποδοτική σύνταξη, ώστε όσοι έχουν περισσότερα χρόνια ασφάλισης να παίρνουν μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη.Σε κάθε περίπτωση όμως, η απόφαση του ΣτΕ θα δείξει ποιες αλλαγές θα γίνουν και στην ουσία ποιο θα είναι το νέο ασφαλιστικό για τα επόμενα χρόνια.Η άρση των αδικιών του νόμου Κατρούγκαλου, σε σχέση με τα έτη εργασίας και τις εισφορές που καταβάλλονται, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης.Ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/16, δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων πριμοδοτώντας όσους επιλέγουν να εισφοροδιαφεύγουν, καθώς δεν παρέχει κίνητρο ασφάλισης πέραν των 20 ετών.  Το στοιχείο της ανταποδοτικότητας μεταξύ παροχής και ετών ασφάλισης θα αντιμετωπιστεί με αναλογικότερους και δικαιότερους συντελεστές αναπλήρωσης.Στο πλάνο του υπουργείου Εργασίας βρίσκεται η επανεξέταση των βασικών ρυθμίσεων, κυρίως η αποκατάσταση της αναλογικότητας στις συντάξεις, με βελτιώσεις στα ποσοστά αναπλήρωσης πρωτίστως για όσους έχουν πάνω από 30 ή 35 έτη, ώστε το τελικό ποσό σύνταξης να αντανακλά σε καλύτερη αναπλήρωση του μισθού.
8.ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΝΟΜΟΣ:Σχεδιάζεται να   θεσμοθετηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής, εξ αποστάσεως, ψηφοφορίας, για την επιλογή των συνδικαλιστικών εκπροσώπων σε ένα σωματείο ή οργάνωση, αλλά και για την προκήρυξη απεργίας. Η διάταξη που πέρασε το 2018, υπό την εποπτεία αλλά και τις πιέσεις της τρόικας των δανειστών, και προβλέπει την παρουσία του 50+1% των οικονομικά ενεργών μελών μιας πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στη γενική συνέλευση, ώστε να τεκμαίρεται απαρτία και να ληφθεί έγκυρη απόφαση για απεργία, δεν θα αλλάξει.Απλώς, θα προστεθεί η δυνατότητα συμμετοχής μελών εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικής ψήφου.Η δεύτερη προωθούμενη παρέμβαση αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών κι εργαζομένων. Στόχος αυτής της διάταξης είναι η οργάνωση ενός μητρώου μελών για κάθε συνδικαλιστική οργάνωση με τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτήν και άρα διαφάνεια στη συμμετοχή των συνδικαλιστών σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει το σωματείο ή η οργάνωση. Προσοχή όμως. Η καταγραφή των μελών θα ισχύει τόσο για τις οργανώσεις των εργαζομένων όσο και για των εργοδοτών.
9.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ:Εντός  του φθινοπώρου   πρόκειται να δημοσιοποιηθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα των επανυπολογισμένων συντάξεων προκειμένου οι συνταξιούχοι να δουν τι εισπράττουν από 1η Ιανουαρίου 2019.
Τονίζεται ότι  η προηγούμενη κυβέρνηση   έκρυβε   παρανόμως -προκαλώντας  θύελλα αντιδράσεων και προσφυγές στη δικαιοσύνη- σε περισσότερους από 1.500.000 παλιούς  συνταξιούχους τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου  Οι λόγοι της απόκρυψης ηταν οι παρακάτω:
 1-Για να μην δει το 95% των συνταξιούχων την αρνητική  προσωπική διαφορά.
2-Να μην διαπιστώσουν με τα ίδια τους τα μάτια οι συνταξιούχοι το ύψος της μείωσης που θα είχαν αν τελικά εφαρμοζόταν ο ν.4472/2017 (νόμος Αχτσιόγλου), ως συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου.
Διευκρινιζεται ότι το ολο θέμα αφορά τις παλιές συντάξεις, όσες δηλαδή καταβάλλονταν έως και 12 Μαΐου 2016(πρίν την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου) και έχουν επανυπολογιστεί με βάση τον τύπο του νόμου Κατρούγκαλου και απονέμονται από τον περασμένο Ιανουάριο επανυπολογισμένες
Η  κατηγορία αυτή των συνταξιουχων  δεν έχουν λάβει ενημερωτικά σημειώματα, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν το αποτέλεσμα του επανυπολογισμο.
10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ :Για το επίδομα τοκετου από 1/1/2020 θα δοθούν οριζόντια και για όλους 2.000 ευρώ για κάθε γέννα. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις  η κυβέρνηση εξετάζει να μπει ταβάνι για κάποια υψηλά εισοδήματα.  Επίσης εξετάζεται να δοθούν κίνητρα σε νεαρά άτομα που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Παράλληλα θα υπάρχει αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο η μητέρα να λαμβάνει την άδεια τοκετού όποτε εκείνη επιθυμεί και ενώ γίνονται διαβουλεύσεις για χαμηλό συντελεστή στα βρεφικά γάλατα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις