Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διογκώνονται τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.Στο τέλος του 2015 οι βεβαιωμένες προς είσπραξη οφειλές έφτασαν τα 15,3 δισ. ευρώ, από 14,3 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου, σύμφωνα με  έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).Στην έκθεση επισημαίνεται ότι το 39% των οφειλετών έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ, ενώ λίγοι μεγαλοοφειλέτες, ήτοι 1.028, συγκεντρώνουν το 23% των χρεών.
Ενδεικτικό του προβλήματος της εισφοροαποφυγής είναι και το στοιχείο της έκθεσης που δείχνει ότι το 19,18% των οφειλών δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να χρωστούν για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 80,82% (ποσό 12,4 δισ. ευρώ) ξεκίνησε να οφείλει στα ταμεία πριν από το 2009.
Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2015 από το ΚΕΑΟ είχαν αποσταλεί 261.906 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Τον Δεκέμβριο ξεκίνησε η ηλεκτρονική αποστολή κατασχετηρίων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων, και πλέον, η κοινοποίηση των κατασχετηρίων εγγράφων, η παραλαβή των εκθέσεων επίδοσης, καθώς και η αποστολή των δηλώσεων τρίτου, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.
Το συνολικό ποσό των οφειλών για τις οποίες ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα, ανήλθε στα 10,07 δισ. ευρώ ενώ το ποσό που απώλεσε ρύθμιση και επίσης ξεκίνησε η ίδια διαδικασία, ανήλθε στο 1,09 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα το ποσό των ρυθμισμένων οφειλών φτάνει στα 5,24 δισ. ευρώ.
Από την κεντρική παρακολούθηση οφειλετών που πραγματοποιεί το ΚΕΑΟ, διαπιστώνεται ότι έντονη παραβατικότητα παρατηρείται σε μονοπρόσωπες ΕΠΕ και σε Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ).
Οι συνηθέστεροι τρόποι που εκδηλώνεται το φαινόμενο αυτό είναι:
*Δημιουργία οφειλών από επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο εργασιών που ανήκουν σε επιχειρηματίες χωρίς προσωπική περιουσία, τα δε περιουσιακά στοιχεία που αυτοί ή άλλες επιχειρήσεις τους διέθεταν στο παρελθόν, έχουν διοχετευθεί σε τρίτους.
*Δημιουργία οφειλών από εταιρίες χωρίς περιουσιακά στοιχεία με εικονικούς υπεύθυνους, που δηλώνουν σαν έδρα κάποιο λογιστικό ή δικηγορικό γραφείο, εμφανίζουν πολλά παραρτήματα, ασφαλίζουν προσωπικό άλλων επιχειρήσεων και στο τέλος πτωχεύουν.
*Δημιουργία οφειλών από εταιρίες με διαχειριστές, μέλη ή Διευθύνοντες Συμβούλους, πρόσωπα χωρίς περιουσιακά στοιχεία ή πρόσωπα κατά των οποίων δεν έχει νόημα η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
Τέτοια πρόσωπα είναι συνήθως:
α) Υπερήλικοι, συνηθέστερα γονείς ή στενοί συγγενείς του επιχειρηματία, καθώς και πάρα πολύ νεαρής ηλικίας.
β) Οικονομικοί μετανάστες / αλλοδαποί, με κατοικία την έδρα της εταιρίας.
γ) Κάτοικοι εξωτερικού χωρίς περιουσία στην Ελλάδα.
δ) Υπάλληλοι της επιχείρησης, των οποίων η εμπειρία/ προϋπηρεσία δεν δικαιολογεί την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης.
*Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα, το ίδιο αντικείμενο εργασιών και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με επιχείρηση που δημιούργησε οφειλές και κατόπιν έπαψε να υποβάλλει ΑΠΔ. Στη νέα αυτή επιχείρηση ασφαλίζεται και το προσωπικό της παλιάς.
*Δημιουργία οφειλών μεγάλου ύψους από επιχειρήσεις (συνηθέστερα εταιρίες φύλαξης ή καθαριότητας), που αναλαμβάνουν έργα σαν υπεργολάβοι και παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων.Πολλές φορές στις εταιρίες αυτές ασφαλίζεται και το προσωπικό του πραγματικού αναδόχου του έργου.
Οι εταιρίες που έχουν εντοπιστεί να ακολουθούν τις παραπάνω πρακτικές, είναι δεκάδες και εντοπίζονται στους τομείς τουρισμού, εστίασης, ψυχαγωγίας – κέντρα διασκέδασης, παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας και οι σχετικές οφειλές ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ.
Το τελευταίο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς προχώρησε η διαδικασία διαχωρισμού των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών. Επίσης συνεχίζεται και ο έλεγχος αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες στο ΚΕΑΟ. Χρησιμοποιείται το μέτρο της αναστολής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ, ήδη σε 395 επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη αφερεγγυότητας και οι 88 από αυτές έσπευσαν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 2015, ξεκίνησε η ηλεκτρονική αποστολή κατασχετηρίων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Πλέον η κοινοποίηση των κατασχετήριων εγγράφων, η παραλαβή των εκθέσεων επίδοσης αυτών, καθώς και η αποστολή των δηλώσεων τρίτου, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της ανταλλαγής κρυπτογραφημένων και ψηφιακά υπογεγραμμένων μηνυμάτων.

Το ΚΕΑΟ εντόπισε από το σύνολο των οφειλετών που έχει στη διάθεσή του, 52.088 περιπτώσεις που ικανοποιούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που έχουν τεθεί για να χαρακτηριστεί η οφειλή τους, ως «εισπράξιμη». Οι συνολικές οφειλές των οφειλετών αυτών ήταν 4,44 δισ. ευρώ.

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΕίναι ιδέα, είναι αγάπη, είναι πάθος.Κι ας είναι μια μικρή επαρχιακή ομάδα  ποδοσφαίρου.Με αυτή την ομάδα γεννηθήκαμε, με αυτή μεγαλώσαμε και γι’ αυτό την έχουμε αιώνια στην καρδιά μας.
Τηλυκράτης Λευκάδας.Ο πρώτος αθλητικός όμιλος στη Λευκάδα ιδρύθηκε το 1925 από μαθητές του γυμνασίου και είχε το όνομα ''Σαπφώ'.(διατηρήθηκε μέχρι το 1926). Με το ΝΔ 1926 συστήθηκε Διεύθυνση Εθνικής Φυσικής Αγωγής (ΔΕΦΑ). Έτσι δόθηκε στους νομάρχες το δικαίωμα να ιδρύουν συλλόγους Εθνικής Φυσικής Αγωγής(ΣΕΦΑ). Με βάση αυτό το ΝΔ ιδρύθηκε στη Λευκάδα(από τη Νομαρχία Πρεβέζης) ο σύλλογος Εθνικής Φυσικής Αγωγής 'ο Τηλυκράτης'(χρονολογία ίδρυσης 3-5-1927).
Ο πρώτος 'Τηλυκράτης' ήταν ο μόνος ΣΕΦΑ και ήταν Σύλλογος Εθνικής Φυσικής Αγωγής, αρχικά με τμήμα αθλητισμού στίβου, ποδοσφαίρου κλπ αθλοπαιδιών και τμήμα εκδρομικό και κολύμβησης. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Τηλυκράτη αποτέλεσαν οι: Χριστ. Λάζαρης, Αναστ. Μανούδης, Ιωάννης Σταματέλος, Θρασύβουλος Αραβανής και Τάκης Καλυβιώτης. Η δράση του συλλόγου αρχίζει από το 1928 με πρώτο γυμναστή στον Ευστάθιο Σάντα. Κατά διαστήματα στα επόμενα χρόνια ιδρύθηκαν διάφοροι άλλοι όμιλοι οι οποίοι στη συνέχεια συγχωνεύθηκαν στο Τηλυκράτη. Έχει για χρώματα το μπλε και το κόκκινο, που συμβολίζουν δύο μεγάλες αγάπες των Αγιομαυριτών. Το μπλε την Ελλάδα και το κόκκινο το ποδόσφαιρο. Στις φανέλες, στο αριστερό μέρος υπάρχουν τα κεφαλαία γράμματα ΤΛ που σημαίνουν Τηλυκράτης Λευκάδας. Το όνομα του Τηλυκράτη('ο άνθρωπος που κρατεί μακρύ δόρυ») ανήκει σε Λευκαδίτη πλοίαρχο(εδώ ο ιστορικός Παν. Ροντογιάννης βάζει ερωτηματικό για το αν ήταν πλοίαρχος) ο οποίος διακρίθηκε ιδιαίτερα στη ναυμαχία στους 'Αιγός Ποταμούς'(στα τέλη Αυγούστου του 405 πχ) όπου καταστράφηκε οριστικά η Αθηναϊκή δύναμη. Τον Τηλυκράτη εικόνιζε ο ένας από τους λαμπρούς εκείνους ανδριάντες των 'ναυάρχων', που οι νικητές στήσανε στους Δελφούς μετά τη ναυμαχία(Παυσανίας 10.9,4):<<'Λακεδαιμονίων δε απαντικρύ τούτων αναθήματα εστίν επ΄Αθηναίων, Διόσκουροι και Ζεύς και Απόλλων τε και ΄Αρτεμις. Ανάκεινται δε και όπισθεν των κατειλεγμένων, όσοι συγκατειργάσαντο τω Λυσάνδρω τα εν Αιγός ποταμοίς ή αυτών Σπαρτιατών ή από των συμμαχησάντων εισί δε οίδε εκ δε Αμβρακίας και Κορίνθου τε και Λευκάδος Τηλυκράτης και Πυθόδοτος Κορίνθιος και Αμβρακιώτης Ευαντίδας.''.
Η μακρόχρονη πορεία του Τηλυκράτη στα ποδοσφαιρικά πράγματα είχε και κάποιες μεταπτώσεις για την ομάδα. Το 1963 με στόχο την εκπροσώπηση του λευκαδίτικου ποδοσφαίρου σε μεγαλύτερες κατηγορίες (κυρίως στη Β' Εθνική) ο Τηλυκράτης συγχωνεύτηκε με τη δεύτερη μεγάλη ομάδα της Λευκάδας, τον Λευκάτα (είχε ιδρυθεί το 1951), και έφτιαξαν τον Παλλευκάδιο. Το δικτατορικό καθεστώς των στρατοκρατών έδωσε στον σύλλογο το όνομα «Φοίνικας» Λευκάδας. Τις πρώτες ημέρες της μεταπολίτευσης το 1974, η ομάδα πήρε και πάλι το πραγματικό της όνομα, Τηλυκράτης, που συνεχίζει την πορεία της με επιτυχία.
Εκτός από τη συμμετοχή  του το  2011-12 και 2012-13 στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, η κορυφαία στιγμή, στην πολύχρονη χρονη ιστορία του Τηλυκράτη(μαζί με  την κατάκτηση κυπέλων στην περιφέρεια της Ηπείρου) ήταν η προσπάθεια του το 1975 να βρεθεί στη Β' Εθνικη-επαγγελματική- κατηγορία.

Στις 20 Μαρτίου του 1975 -ως πρωταθλητής του Νοτίου Ομίλου Ηπείρου- άρχισε από το Γύθειο τους αγώνες διαβαθμίσεως για τη Β' Εθνική κατηγορία. Εκεί νίκησε με 2-1 τον Πανγυθειακό. Το πρώτο γκόλ πέτυχε ο Πάνος Πολίτης στο 12' με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στο 17' ισχυρότατο σούτ του Κολογγιού προσέκρουσε στο δοκάρι. Στο 76' ισοφάρισε ο Χατζάρας του Πανθυγειατικου και στο 87΄εσημειωσε το νικητήριο τέρμα ο Γιώργος Χρήστου με κεφαλιά κατόπιν σέντρας του Γαντζία. Η σύνθεση ήταν Κόγκας, Γατζίας, Καράμπαλης, Σκληρός, Φούκας, Γιώργος Πολίτης(Ντάιντας)Λογοθέτης, Γράψας, Πάνος Πολίτης, Ε. Θερμός,. Κολογγιός. Στο 73' λόγω τραυματισμου ο Γράψας αντικαταστάθηκε από τον Γ. Χρήστου ενώ ο Θερμός αντικαταστάθηκε από τον Γραμματικόπουλο.

Μετά από μια σειρά νικηφόρων αγώνων(πχ 5-0 επί της ΑΕΚ Τριπόλεως) έρχεται στις 14/5/1975 ο ιστορικός αγώνας στην Αθήνα(γήπεδο Ηλιούπολης) με τον Άγιο Δημήτριο(Μπραχάμι). Ο αγώνας αυτός ήταν ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας αφού με μια νίκη επί του πανίσχυρου Αγίου Δημητρίου είχε μεγάλες πιθανότητες να βρεθεί στη Β΄κατηγορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Τον αγώνα παρακολούθησαν περίπου 1200 Λευκαδίτες (αριθμός-ρεκόρ ) μεταξύ των οποίων και σύσσωμο το ΔΣ του συλλόγου Λευκαδίων Αττικής το οποίο το ιδιο βράδυ παρέθεσε δείπνο στην αποστολή του 'Τηλυκράτη' -στην ταβέρνα ''Σβίγγος'' στην Κυψέλη. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός αλλά παρά την μεγάλη προσπάθεια η Λευκαδίτικη ομάδα ηττήθηκε με 2-0(Πάτσης 19', Φωτουλάκης 87'). Οι αθλητικές εφημερίδες της εποχής έγραψαν για τον 'Τηλυκρατη': '''Τρομερή ομάδα με δεμένη άμυνα, έξοχο κέντρο και επίθεση φωτιά, είναι ένα συγκρότημα με μεγάλες αξιώσεις''. Στους διακριθέντες της αναμέτρησης ηταν οι: Γράψας, Λογοθέτης, Παν. Πολίτης και Χρήστου. 
Να επισημάνω ότι από την ομάδα πέρασαν πολλοί προπονητές μεταξύ των οποίων οι:Γιώργος Μεσσήνης(Ρεγάντος), ο αειμνηστος Γιώργος Μάλφας(γυμναστής),Αντ.Μανταλόπουλος,ο Νίκος Σάντας,Π. Καραλής, Παναγ. Μεντής(από την Τρίπολη),Γ. Γκαμπέτας, Γ. Κώνστας, Γ. Παππάς κα.
Για μια εξαετία(εκτός του ότι ημουν και ποδοσφαιριστής ) παρακολουθούσα όλους τους αγώνες του ‘Τηλυκράτη’’ ως ανταποκριτής των αθλητικών εφημερίδων της Αθήνας(ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ ΚΑΙ ΜΠΑΛΛΑ).Για πρώτη φορά στην ιστορία  του ο Τηλυκράτης(αλλα και ο Γυμναστικός Σύλλογος Λευκάδας) φιλοξενήθηκαν στις σελίδες των μεγάλων αθλητικών εφημερίδων με πανελλαδική εμβέλεια και απήχηση.

Θυμάμαι ότι ήταν καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές: ο Πάνος Πολίτης, ο Γιώργος Πολίτης(Νταιντας), o Πάνος Σκληρός, ο Λάκης Αρωνης, Γεράσιμος Κολογγιός, Θωμάς Γληγόρης, Χρήστος Γατζίας, Πάνος Χαλκιάς, Ανδρέας Κόλακας, Έκτωρ Θερμός, ο Γιώργος Χρήστου, ο Σπύρος Φούκας, ο Ζώης Λογοθέτης, ο Θανάσης Γράψας, ο Λάμπρος Φούκας, αλλα και ο  αειμνηστος  γυμναστής Γιώργος  Μάλφας και τόσοι άλλοι που ας με συγχωρήσουν αν τους ξέχασα. Λευκαδίτες ποδοσφαιριστές που ίδρωσαν, μάτωσαν για τη φανέλα, χωρίς οικονομικά κίνητρα αλλά με όπλο την αγάπη τους για το άθλημα και τη Λευκάδα μας.

Τέλος να σημειωθεί ότι ειμαι ο στιχουργός  του υμνου του ‘Τηλυκράτη’-’ ο οποίος μελοποιήθηκε από τον μαέστρο  Διονύση Γράψα.Οι στίχοι του έχουν ως εξης:
                
  ΥΜΝΟΣ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Το μπλέ σβύνει στο Κάθισμα
Το κόκκινο στο  αίμα
Το όνειρο που πίστεψα
Ήταν μόνο για σένα.

Ψηλά ως  την Ελάτη
Να φτάσεις Τηλυκράτη
Ανίκητη ομάδα
Καμάρι στη Λευκάδα.

Πρώτος σε κάθε άθλημα
Πίστη πάντα στη νίκη
Αυτή που σου ανήκει
Να βάζεις  υποθήκη.

Ψηλά ως  την Ελάτη
Να φτάσεις Τηλυκράτη
Ανίκητη ομάδα
Καμάρι στη Λευκάδα.Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΤου ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Το προτεινόμενο κυβερνητικό σχέδιο για το ασφαλιστικό δεν περικόπτει μόνο 1,8 δις. ευρω από τις τσέπες ολων-μεσω των μειώσεων  στις συντάξεις και την έκρηξη  των ασφαλιστικών εισφορών-αλλα στην ουσία δεν αντιμετωπίζει το μείζον και διαχρονικό  πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της κρίσης στο ασφαλιστικό σύστημα είναι χαρακτηριστικό να αναφερθεί  ότι το 2016 θα πρέπει να κοπούν από τις συντάξεις ποσό ύψους 1,8 δις. ευρω ενώ την ίδια  χρονιά το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων θα είναι 1,6 δις. ευρω.  Κι αυτό καταγράφεται, όταν  στα 4 δισ. ευρώ εκτιμάται η δαπάνη για 270.000  αιτήσεις  συνταξιοδότησης που έχουν κατατεθεί ακόμη και πριν από 3 χρόνια και δεν έχουν ακόμη καταβληθεί!!!

Τονίζεται ότι από τις  12 μειώσεις των συντάξεων και την αύξηση των ορίων ηλικίας το ασφαλιστικό σύστημα επιδείνωσε το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων, εξοικονόμησε κάποιους πόρους, αλλά οι πόροι αυτοί απορροφήθηκαν από τις απώλειες του συστήματος από την ανεργία, την εισφοροδιαφυγή, αλλά και από τον γοργό ρυθμό αύξησης των συνταξιούχων.
Οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν ότι το ασφαλιστικό σύστημα θα επιβιώσει μόνο εάν μετατοπισθεί το κέντρο βάρους της αντιμετώπισης των χρηματοοικονομικών προβλημάτων της κοινωνικής ασφάλισης στην ανάπτυξη, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και  τις επενδύσεις.Παράλληλα παρατηρούν ότι δεν  είναι  δυνατόν να υπάρξει αποκατάσταση των σοβαρών ανισορροπιών στη βιωσιμότητα και κοινωνική αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης όταν μια χώρα όπως η Ελλάδα, έχει  4.740.000 άτομα εργατικό δυναμικό, 3.500.000 άτομα στην απασχόληση(εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι με ελαστικές μορφές απασχόλησης αλλά και απλήρωτοι), 1.240.000 άτομα στην ανεργία και 2.650.000 άτομα στη σύνταξη.(σσ για να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό θα έπρεπε να έχει 3-4 εργαζόμενους για κάθε συνταξιούχο).

Ας δούμε όμως πως φθάσαμε στο σημερινό αδιέξοδο:Εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 80 δις. εύρω οι απώλειες στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων τα οποία λεηλατήθηκαν από το ίδιο το κράτος( Τράπεζα της Ελλάδος, χρηματιστήριο, PSI, δομημένα ομόλογα).Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κατά 22 δισ. ευρώ μειώθηκαν τα ρευστά  διαθέσιμα  του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα τα πέντε τελευταία πέντε χρόνια!Συγκεκριμένα από τα 26 δισ. ευρώ που έφταναν τα ρευστά διαθέσιμα των Ταμείων το 2009, άγγιξαν τα 4  δισ. ευρώ το 2014(στοιχεία ΙΝΕ ΓΣΕΕ).Αν υπήρχε  το ποσό αυτό και παρά τις παθογένειες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, δεν θα είχαμε σήμερα πρόβλημα με τις περικοπές των συντάξεων.

Η πρώτη μεγάλη  απώλεια ξεκίνησε με τον αναγκαστικό νόμο 1611/1950, η ισχύς του οποίου έληξε το 1994. Ο νόμος επέβαλλε την κατάθεση των αποθεματικών των Ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδας και ο τόκος καθοριζόταν από την αρμόδια Νομισματική Επιτροπή. Οι τόκοι που ορίζονταν επί δεκαετίες ήταν αρκετά χαμηλότεροι του πληθωρισμού και του επιτοκίου τραπεζικών καταθέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1955 - 1973 η Νομισματική Επιτροπή όρισε ένα επιτόκιο 4% για τα αποθεματικά των Ταμείων, όταν τα επιτόκια των καταθέσεων κυμαίνονταν μεταξύ 5% και 9,5%.
Οι μεγαλύτερες απώλειες των Ταμείων προκλήθηκαν στην περίοδο 1974-1994, όταν ο πληθωρισμός αυξήθηκε δραστικά στο επίπεδο του 20% περίπου. Σε όλη αυτή την περίοδο, τα ειδικά επιτόκια της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν κατώτερα των τρεχόντων επιτοκίων καταθέσεων. Για την περίοδο 1951- 1975 οι απώλειες υπολογίζονται σε 58 δισ. ευρώ.
Εξάλλου  στη δεκαετία του 1990 αρχικά με το νόμο 2076/1992 η κυβέρνηση της ΝΔ έδωσε τη δυνατότητα να τοποθετούν οι διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων μέχρι και το 20% των αποθεματικών τους στο χρηματιστήριο.
Ύστερα ήρθε το ΠΑΣΟΚ και με το νόμο 2676/1999 αύξησε το ποσοστό στο 23%. Επίσης, με μια σειρά άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, διευρύνθηκε το ''τζογάρισμα'' των αποθεματικών και διευκολύνθηκε η ανάμειξη των τραπεζών στη «διαχείριση» των αποθεματικών.Υπολογίζεται ότι οι ζημιές των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο την περίοδο 1999-2002 ήταν πάνω από 3,5 δισ. ευρώ.
Και φυσικά ακολούθησε το  σκάνδαλο με τα  δομημένα ομόλογα και το  κουρεμα με το PSI  το  οποίο προκάλεσε απώλειες στο συστημα υψους 12,5 δις. ευρω.

Και η ταφόπλακα στο ασφαλιστικό συστημα ηρθε με την οικονομική κρίση.Οι  απώλειες που καταγράφουν τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω της ύφεσης είναι τεράστιες.Οι απώλειες αυτές έχουν προκληθεί από την αύξηση της ανεργίας, τη μείωση των μισθών, τη γενικευμένη ελαστικοποίηση της εργασίας, την εισφοροδιαφυγή, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την κατάργηση κοινωνικών πόρων. Κοστολογώντας τις απώλειες των Ταμείων από όλους τους παράγοντες κατά την περίοδο της κρίσης,κατά την ΠΟΠΟΚΠ- το σύνολο των απωλειών αγγίζει τα 33 δισ. ευρώ.Ετσι η  ανεργία  στερεί από το σύστημα πάνω από 7 δισ. ευρώ. Η μείωση μισθών κατά 20 μονάδες οδηγεί σε απώλειες 3 δισ. ευρώ. Η εισφοροδιαφυγή, η αδήλωτη εργασία και οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, οδηγούν σε έλλειμμα 8,5 δισ. ευρώ. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5% κοστολογείται για τα ταμεία σε «τρύπα» 1,2 δισ. ευρώ. Η περικοπή των κοινωνικών πόρων έχει κόστος 1 δισ. ευρώ ενώ  καταγράφεται  σταδιακή συρρίκνωση της κρατικής χρηματοδότησης (18,9 δις. ευρώ το 2010 και 8,6 δις. ευρώ το 2015-2018)

Eξάλλου νέα βόμβα στα θεμέλια του ασφαλιστικού συστήματος  αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού.Αξίζει να σημειωθεί ότι η γήρανση του πληθυσμού συμβάλλει σήμερα στην αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 15% και το 2050 η επιβάρυνση αυτή θα προσεγγίσει το 27%.Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία πενταετία οι νέοι συνταξιούχοι στη χωρα μας ανήλθαν σε 600.000 (αυξηση συνταξιοδοτικων δαπανων κατά 25%) Βάσει των δημογραφικών προβολών  έως το 2030, οι Έλληνες θα συνεχίσουν να περνούν το ¼ της ενήλικης ζωής τους ως συνταξιούχοι.  Η γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα συμβάλλει στην σταδιακή αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών και η συσχέτισή της με το υψηλό επίπεδο ανεργίας επιδεινώνει την δυσαναλογία εργαζομένων-συνταξιούχων  ακόμη και εάν μηδενιστεί η ανεργία στην χώρα μας.

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

ΤΟ 13ΑΡΙ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΜειώσεις συντάξεων για ολους καθώς  και μείωση εισοδημάτων μέσω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών φέρνει το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο  ασφαλιστικό.Η ‘Λαική Ενότητα’ κατέγραψε το 13άρι των άγριων  περικοπών:

1:Από 1/1/2016 και μέχρι το 2019, καταργείται σταδιακά το ΕΚΑΣ, που σήμερα χορηγείται σε 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους, που θα οδηγηθούν κάτω από τα όρια της ακραίας φτώχειας με μείωση μηνιαίου εισοδήματος 193 ευρώ κατά μέσο όρο.

2:Οι συντάξεις υπερηλίκων ανασφάλιστων Ελλήνων και ομογενών, 360 ευρώ το μήνα, μετατρέπονται σεΕπίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τόσο αυστηρές προϋποθέσεις, που δεν θα το πάρει σχεδόν κανείς.

3:Οριστικοποείται το  ‘’σπάσιμο’’ της κύριας σύνταξης σε εθνική και αναλογική - ανταποδοτική, ώστε η κυβέρνηση να εφαρμόσει την μνημονιακή δέσμευσή της για μεγαλύτερη σύνδεση εισφορών –παροχών με στόχο μετατροπή του δημόσιου, καθολικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης σε κεφαλαιοποιητικό και εξατομικευμένο.

4.Η λεγόμενη εθνική σύνταξη, ύψους 384 ευρώ, δίνεται με τέτοιες προϋποθέσεις που μεγάλες κατηγορίες δικαιούχων – κυρίως ΑμεΑ με αναπηρία μικρότερη του 80% και όσοι/ες φύγουν με μειωμένη σύνταξη πριν την πλήρη θεμελίωση ασφαλιστικού δικαιωμάτος τους - θα παίρνουν πολύ λιγότερα από αυτό το ποσό.

5.Το αναλογικό- ανταποδοτικό τμήμα της κύριας σύνταξης υπολογίζεται με τέτοιο τρόπο, λόγω του ότι ο συντάξιμος μισθός καθορίζεται με το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών στο σύνολο του εργασιακού βίου και κυρίως οι συντελεστές αναπλήρωσης μειώνονται, ώστε η τελική σύνταξηνα είναι μειωμένη για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2016 από 15% έως 30%.

6.Οι ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις θα επανυπολογιστούν με βάση τα όσα ισχύουν για τους «νέους» συνταξιούχους. Όταν προκύπτει μείωση, αυτή θα δίνεται ως προσωπική διαφορά, που όμως θα βαίνει μειούμενη μετά τον Ιούλιο 2018, με συνέπεια τη μείωση και των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων.

7.Μεγάλο μέρος από τις ήδη καταβαλλόμενες κυριες συντάξεις θα μειωθεί από τώρα, όπως για τους 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους, που παίρνουν το σταδιακά καταργούμενο ΕΚΑΣ, και για τους 500.000, που παίρνουν επιδόματα τεκνων που άμεσα μειώνονται.

8.Μειώσεις έχουν ήδη γίνει από την παρούσα κυβέρνηση στις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις λόγω αύξησης της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη, λόγω μείωσης της κατώτερης σύνταξης για όσους/σες συνταξιοδοτούνται μετά την 1/7/2015 και λόγω αύξησης από 19-8-2015, τηςποινής κατά 10% επιπλέον ετησίως για όσους/ες κάνουν χρήση του δικαιώματος πρόωρηςσυνταξιοδότησης.


9:Στις επικουρικές συντάξεις εφαρμόζεται για όλους/ες η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, που μετονομάζεται σε κανόνα βιωσιμότητας και προβλέπει άμεσες και συνεχείς μειώσεις για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την 1-1-2016, αλλά και στις ήδη καταβαλλόμενες μετά τον Ιούλιο του2018, που έχουν ήδη μειωθεί από την παρούσα κυβέρνηση κατά 6% λόγω θέσπισης αντίστοιχου ποσοστού κράτησης για υγειονομική περίθαλψη.

10:Για τις εφάπαξ παροχές καθιερώνεται νέος μαθηματικός τύπος, σύμφωνα με τον οποίο οι νέεςμειώσεις θα κυμανθούν από 10% έως 15%, ενώ για τα μερίσματα του μετοχικού ταμείου πολιτικών υπαλλήλων θα φτάσουν στο 30%.

11:Αυξάνονται υπέρμετρα οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων και, κυρίως, των αγροτών που τριπλασιάζονται και, μαζί με τις άλλες μνημονιακές και φορολογικές υποχρεώσεις τους, οδηγούνται ουσιαστικά στην έξοδο από το επάγγελμά τους και στην ανεργία.

12:Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική ασφάλιση 1% για τους εργοδότες και 0,5% για τους εργαζομένους, των οποίων οι μισθοί θα έχουν αντίστοιχη μείωση.


13:Ενοποιούνται όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης και εφάπαξ (πρόνοιας) σε ένα υπέρ-ταμείο. Η δημιουργία ενός υπέρ – Ταμείου κύριων συντάξεων για όλους, και μάλιστα άμεσα, με συμπίεση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων προς τα κάτω, θα προκαλέσει λειτουργικό χάος, οργανωτική παραλυσία και ταλαιπωρία έως βασανισμό υπαλλήλων και ασφαλισμένων. Θα αυξήσει το χρόνο αναμονής για χορήγηση συντάξεων, θα χειροτερεύσει το επίπεδό τους. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ :ΠΩΣ ‘ΕΞΟΝΤΏΝΟΥΝ’ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ-ΑΓΡΟΤΕΣ


Έως και   60% ανέρχεται η   ατομική ασφαλιστική επιβάρυνση των επαγγελματιών-επιστημόνων   που φέρνουν τα χαράτσια του 26,5% (20% για την κύρια σύνταξη, 6,5% για την υγεία) για όσους δηλώνουν εισόδημα μεταξύ 15.000-50.000 ευρώ., όπως προβλέπεται το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο  ασφαλιστικό.Οι επιστημονικοί φορείς κάνουν λόγο για ‘εξόντωση΄και απορρίπτουν την βελτιωτική  πρόταση του πρωθυπουργού η οποία προβλέπει τα εξής:

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ:

1.Για την πρώτη πενταετία άσκησης επαγγέλματος: Υπολογισμός των εισφορών στο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή στα 468 €, αντί για τα 586 €.

2.Για τα δύο πρώτα χρόνια άσκησης επαγγέλματος: Εισφορά στο 14% αντί για 20%.

3.Για τα επόμενα τρία χρόνια άσκησης επαγγέλματος: Εισφορά στο 17%, αντί για 20%


Β. ΑΝΕΡΓΟΙ

1.Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όσους βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγέλματος.

2.Οικονομική ενίσχυση ανέργων, μέσω ειδικού λογαριασμού που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ.

Γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ «ΜΠΛΟΚΑΚΙ»

 Εισφορά 6% αντί για 20%. Το υπόλοιπο της εισφοράς θα καταβάλλεται από τον εργοδότη.

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΩΝ

1.Κλιμακωτή αύξηση των εισφορών για τα εισοδήματα από 12000 ευρώ και επάνω, ώστε οι μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες να προστατεύονται από υπερβολικές επιβαρύνσεις. 

2.Για εισόδημα έως 12.000, οι εισφορές είναι ήδη χαμηλότερες σε σχέση με ότι ισχύει σήμερα.


Σημειώνεται ότι με την πρόταση Κατρούγκαλου οι επιβαρύνσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πολλαπλασιαστούν, ακόμη περισσότεροι αυτοπασχολούμενοι θα οδηγηθούν στην ανεργία και θα υπάρξει αύξηση της εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει 38,5% εισφορές επί του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος (20% εισφορά για κύρια σύνταξη, 7,5% εισφορά για επικουρική σύνταξη και 6,95% εισφορά για την υγειονομική περίθαλψη, 4% για εφάπαξ). Αν μετά την αφαίρεση των εισφορών, προστεθεί 26% φορολόγηση, τότε έχουμε ένα εξωπραγματικό 54,5% των εσόδων του αυτοαπασχολούμενου να πηγαίνει στο κράτος. Χωρίς μάλιστα να έχουμε υπολογίσει τις έκτακτες εισφορές, την προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος!
Σύμφωνα με μέλη της ΕΣΕΕ(εμποροι)  οι αυξήσεις που θα υποστούν ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα είναι υπέρογκες. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας που σήμερα αξιοποιεί τη δυνατότητα να πληρώνει εισφορές για τρεις κατηγορίες χαμηλότερα, με ετήσιο εισόδημα 70.000 ευρώ πληρώνει σήμερα ετησίως 3.960 ευρώ. Με το νέο σύστημα, θα πληρώσει 14.066 ευρώ, ήτοι αύξηση 355%.Ακόμη κι αν δεν έχει πέσει ασφαλιστικές κατηγορίες, πληρώνει μαζί με τις εισφορές υγείας 8.508 ευρώ. Με το νέο σύστημα πάει σε 14.066 ευρώ συν 4.888 εισφορές υγείας. Αύξηση 123%, που ανεβαίνει σε 223% μαζί με τις εισφορές υγείας.Εκτιμάται πως περίπου 100.000 ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, με εισόδημα μεταξύ 20.000 και 70.000 ευρώ τον χρόνο, θα βρεθούν αντιμέτωποι με αύξηση εισφορών.
Σύμφωνα με τους γιατρούς - το νέο ασφαλιστικό σύστημα. στραγγαλίζει τους ιδιώτες γιατρούς Ήδη 1 στους 3 ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς αδυνατεί να καταβάλλει τις εισφορές του, ενώ το ποσοστό αναμένεται να εκτιναχθεί εάν εφαρμοστούν οι ισοπεδωτικές ρυθμίσεις του σχεδιαζόμενου ασφαλιστικού συστήματος.Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), η αύξηση των εισφορών που θα κυμανθεί στο 32% με  34% του καθαρού εισοδήματος σε συνδυασμό με την φορολόγηση που αντιστοιχεί στο 35% δημιουργεί συνολική επιβάρυνση της τάξεως του 70% επί των καθαρών εισοδημάτων των γιατρών.
Αυτό σημαίνει ότι ένας γιατρός που δηλώνει ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πρέπει να καταβάλει σε φόρους και εισφορές 14.000 ευρώ. Ο ΠΙΣ λαμβάνει ως αφετηρία για τους υπολογισμούς του το εισόδημα των 20.000 ευρώ τον χρόνο, διότι με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για το 2014 αυτό είναι το δηλωθέν καθαρό εισόδημα του μέσου όρου των αυτοαπασχολούμενων γιατρών.

Οσον αφορά τους δικηγόρους,νέοι και παλαιοί δικηγόροι υποχρεούνται να καταβάλουν για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές το 67%, το 82% έως και το 100% του εισοδήματός τους.

Τέλος ισχυρό  χτύπημα έρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 για τους αγρότες-που έχουν ξεσηκωθεί- όταν και οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και οι αγρότες πλέον θα καλούνται να πληρώσουν το 14% του εισοδήματός τους για εισφορά υπέρ σύνταξης. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται το 2018 στο 17% και από το 2019 και μετά θα πληρώνουν το 20%. Αντίστοιχα ορίζεται πως η εισφορά για υγεία θα είναι στο 6,95% του εισοδήματος και για ΛΑΕ στο 0,5%. Δηλαδή συνολικά οι επιβάρυνση θα αγγίξει το 27,5%.

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:ΠΩΣ ΑΦΑΙΡΟΥΝ 1,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΟΛΩΝ


 Αφαίμαξη 1,8 δισ. Ευρω από τις τσέπες όλων επιχειρεί η κυβέρνηση μέσα από τις δραματικές περικοπές στις συντάξεις και των έκρηξη των ασφαλίστρων  που φέρενει το  προτεινόμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Ο συνολικός λογαριασμός των μέτρων που πρέπει να λάβει η ελληνική πλευρά για να εκπληρώσει τον μνημονιακό στόχο πρέπει να ανέλθει στο 0,25% του ΑΕΠ για το 2015 (ήτοι περίπου 425 εκατ. ευρώ και στο 1% του ΑΕΠ για το 2016, ήτοι περίπου 1,8 δισ. ευρώ). Ουσιαστικά  επιχειρείται αφαίρεση ύψους 1,8 δις ευρώ από τα εισοδήματα των συνταξιούχων, των εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων  και επιστημόνων . Τονίζεται ότι από τις μειώσεις των συντάξεων και την αύξηση των ορίων ηλικίας- που έχουν ήδη επιβληθεί - το ασφαλιστικό σύστημα επιδείνωσε το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων, εξοικονόμησε κάποιους πόρους, αλλά οι πόροι αυτοί απορροφήθηκαν από τις απώλειες του συστήματος από την ανεργία, την εισφοροδιαφυγή, αλλά και από τον γοργό ρυθμό αύξησης των συνταξιούχων.Ειδικότερα:

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:Οι σημερινοί συνταξιούχοι θα έχουν με το  κυβερνητικό  νομοσχέδιο περικοπές στο ΕΚΑΣ, στο εφάπαξ και στα μερίσματα του  δημοσιου.Ανοικτό παραμένει να υπάρξει μείωση στις κύριες καταβαλλόμενες συντάξεις(όπως απαιτούν οι  θεσμοί) καθώς και στις επικουρικές συντάξεις σε περίπτωση  που δεν γίνει αποδεκτή η κυβερνητική πρόταση για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,5% για εργοδότες-εργαζόμενους.
Όσον αφορά το ΣΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων) κόβεται  από εφέτος για 60.000 χαμηλοσυνταξιούχους,  λόγω αυστηροποίησης των εισοδηματικών κριτηρίων .Ο ένας  στους πέντε συνταξιούχους που παίρνουν  το ΕΚΑΣ  θα είναι  για εφέτος ο χαμένος του νέου νομοσχεδίου.Τονίζεται ότι σταδιακά, μέχρι 1/1/2020  θα  κόβεται το επίδομα και στους υπόλοιπους(συνολικά οι δικαιούχοι είναι 300.000) ώστε να καταργηθεί εντελώς.
Σημειώνεται ότι με το πρόσφατο, τρίτο, μνημόνιο έγινε και  12η περικοπή στους ήδη συνταξιούχους (αύξηση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ).

ΑΓΡΟΤΕΣ:Βαρύ χτύπημα έρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 για τους αγρότες-που έχουν ξεσηκωθεί- όταν και οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και οι αγρότες πλέον θα καλούνται να πληρώσουν το 14% του εισοδήματός τους για εισφορά υπέρ σύνταξης. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται το 2018 στο 17% και από το 2019 και μετά θα πληρώνουν το 20%. Αντίστοιχα ορίζεται πως η εισφορά για υγεία θα είναι στο 6,95% του εισοδήματος και για ΛΑΕ στο 0,5%. Δηλαδή συνολικά οι επιβάρυνση θα αγγίξει το 27,5%.
Πάντως ο  υπουργός Εργασίας αφήνει παράθυρο ότι μπορεί η επιβολή του χαρατσιού 20% στο εισόδημα των αγροτών για τον κλάδο σύνταξη να μην γίνει σε τρία αλλά σε περισσότερα χρόνια.Συγκεκριμένα ανέφερε πως "μπορεί να δούμε παράταση της μεταβατικότητας", που ήδη ισχύει στο προσχέδιο του νέου Ασφαλιστικού για τους αγρότες, μιας και το 20% θα "σπάσει" σε 14% το 2017, 17% το 2018 και, τέλος, 20% το 2019.Επίσης σχεδιάζεται να ανακοινωθεί πως η κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ευρώ θα υπολογίζεται με βάση το 70% και όχι το 80% του εισοδήματος του ανειδίκευτου εργάτη. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως η εισφορά θα υπολογίζεται σε μηνιαίο εισόδημα 410 ευρώ και όχι 468 ευρώ, με αποτέλεσμα να ανέρχεται το 2019 (όταν και θα παρακρατείται το 20%) σε 82 ευρώ τον μήνα.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:Με το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων,υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στους παλιούς συνταξιούχους και σε όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1 Ιανουαρίου του 2016 και μετά. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση προκύπτει για δύο λόγους: Πρώτον αλλάζουν οι συντελεστές για όσους έχουν πολλά χρόνια εργασίας στο ενεργητικό τους, καθώς μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Δεύτερον διευρύνεται η βάση υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών. Από τα 5 καλύτερα μισθολογικά χρόνια, τα οποία λειτουργούσαν ως βάση υπολογισμού μέχρι αυτή τη στιγμή, φτάνουμε σήμερα στον υπολογισμό σύμφωνα με το σύνολο των αποδοχών του εργασιακού βίου.Οι δύο παράγοντες που αναφέραμε οδηγούν σε μείωση, η οποία μεσοσταθμικά θα είναι της τάξεως του 15% - όχι για τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι θα έχουν οριακές μεταβολές ή δεν θα εμφανίσουν μειώσεις - όσο κυρίως για τις συντάξεις των 600-700 ευρώ, όπου θα εμφανίζονται διαφορές σε βάρος των νέων συνταξιούχων.

Παραδείγματα:
1. Ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό 800 ευρώ και 35 χρόνια ασφάλισης σήμερα λαμβάνει σύνταξη 781 ευρώ.

Με τον 3863/10(νόμος Λοβέρδου-Κουτρουμάνη) θα λάμβανε 734 ευρώ.
Με την πρόταση Κατρούγκαλου θα λάβει 699 ευρώ.

2. Εργαζόμενος με 30 χρόνια ασφάλισης και μισθό 800 ευρώ, σήμερα λαμβάνει 691 ευρώ.

Με τον 3863 θα λάμβανε 649,5 ευρώ.Με τη νέα πρόταση θα λάβει 619 ευρώ.

3. Ασφαλισμένος με 25 χρόνια στην αγορά εργασίας με μισθό 800 ευρώ, σήμερα παίρνει 624 ευρώ.

Με τον 3863 θα έπαιρνε 586,5 ευρώ.Με την πρόταση Κατρούγκαλου θα λάβει 585 ευρώ.

4. Εργαζόμενος με 35 χρόνια ασφάλισης και μισθό 1500 ευρώ, σήμερα παίρνει σύνταξη 1.130 ευρώ.

Με τον 3863 θα έπαιρνε 1.062,2 ευρώ.Με την πρόταση της κυβέρνησης θα εισπράξει 972 ευρώ.

5. Εργαζόμενος με 35 χρόνια εργασίας και συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ παίρνει σήμερα σύνταξη 1.381 ευρώ.Με την πρόταση Κατρούγκαλου θα παίρνει 1.168 ευρώ

Τονίζεται ότι με το σχέδιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που προτείνει η κυβέρνηση, τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων κυμαίνονται για μισθούς από 800 ευρώ έως 5.800 ευρώ σε μία κλίμακα που ξεκινά από το 44,14% για τις υψηλές συντάξεις και φθάνουν έως το 77,86% για τις χαμηλές συντάξεις, ενώ με τον ν.3863 τα ποσοστά αναπλήρωσης για το ίδιο εύρος μισθών είναι από 59,75% έως και 70,86%.Κοντολογίς  από την κυβερνητική πρόταση οι κυρίως ωφελημένοι είναι οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, κυρίως όσοι έχουν μισθούς μικρότερους από 1.200-1.300 ευρώ, που πληρώνουν και μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι μισθωτοί με αποδοχές άνω των 1.400 ευρώ.
Παράλληλα στο κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνονται μέτρα που θίγουν τους ηδη χαμηλοσυνταξιουχους όπως είναι η περικοπή του ΕΚΑΣ, των εφάπαξ και των μερισμάτων ενω απο το ΄τσεκούρι’ των γλυτώνουν ούτε οι αναπηρικές συντάξεις.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ:Η  ατομική ασφαλιστική επιβάρυνση των επαγγελματιών-επιστημόνων   που φέρνουν τα χαράτσια του 26,5% (20% για την κύρια σύνταξη, 6,5% για την υγεία) για όσους δηλώνουν εισόδημα μεταξύ 15.000-50.000 ευρώ., φθάνει εως το 60%. Ειδικότερα προβλέπεται ότι  από την 1/1/2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.Σε κάποιες περιπτώσεις η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, π.χ. σε ένα δικηγόρο, είναι περισσότερο από πενταπλάσια. Συγκεκριμένα, ένας δικηγόρος που δηλώνει εισόδημα 70.000 και πάνω, μέχρι τώρα πληρώνει ετησίως 4.500 ευρώ ενώ με τη νέα πρόταση το ποσό αυτό θα φτάσει περίπου στις 27.000 ευρώ.

Παντως ο υπουργός Εργασιας Γ. Κατρούγκαλος  δηλώνει «ανοικτός» σε διορθωτικές κινήσεις και αναμένει σήμερα  τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων.

Στα σενάρια που επεξεργάζεται το υπουργείο περιλαμβάνονται:

1.Να τεθεί όριο έτσι ώστε οι ασφαλιστικές εισφορές (που εκπίπτουν ως δαπάνη) και οι φόροι να μην ξεπερνούν ένα ποσοστό του καθαρού εισοδήματος (55% - 60%, ανάλογα με το εισόδημα).

2.Να ισχύσουν «κλειστές» κλίμακες εισοδήματος και ύψους εισφορών, χωρίς να αλλάζει ο κανόνας της καταβολής του 20% για σύνταξη και του 6,95% για ασθένεια. Να μειωθεί το ανώτατο όριο του ασφαλιστέου εισοδήματος που το σχέδιο νόμου όρισε στο  10πλάσιο του κατώτατου νομοθετημένου μισθού ή να μπουν «κόφτες», χαμηλότερη αντιστοιχία (4πλάσιο, πλάσιο, 6πλάσιο) ανά ύψος εισοδήματος.

3.Για τους νέους επαγγελματίες και επιστήμονες να ισχύει στα πρώτα τρία έως πέντε χρόνια της άσκησης δραστηριότητας, το χαμηλό ασφάλιστρο των 93,76 ευρώ για σύνταξη και 32,58 ευρώ για την υγεία που θα έχουν οι αγρότες (ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα 468,80 ευρώ).ΙΣΟΒΙΤΕΣΙσοβίτες στην
Ανασφάλεια
Της καθημερινότητας,
Με τις νύχτες
Να κυλάνε από
Συνήθεια με χάπια
Και αλκοόλ.
Μετέωροι
Σε φρούδες
Αναμονές.
Χάσαμε το
Ονειρο
Ηττημένοι
Από τη ζωή
Πληγωμένοι
Από τους ανθρώπους
Προδομένοι
Από τους πολιτικούς
Δεσμώτες του διαδικτύου
Αιχμαλωτοι της τηλεόρασης
Και της πλήξης στα κουμπια
 Του κινητού
Υπερχρεωμενοι
Και στη μοναξιά.
Και προσποιούμαστε
Ότι ζούμε..
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΕΡΓΙΑ:ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣΝέα αύξηση σημείωσε η εγγεγραμμένη ανεργία με την  Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα να  εκτιμά ότι  η ανεργία το 2016 στη χώρα μας θα εκτοξευτεί στο 28,1%.

Τα στοιχεία για τον εφιάλτη της ανεργίας είναι σοκαριστικά:

--Σε 350.000 οικογένειες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος.
 -Η  μακροχρόνια ανεργία (δηλαδή άνεργος πάνω από 12 μήνες) κινείται στο  73,1%  όταν κάθε άνεργος είναι άνεργος περισσότερο από 2,5 έτη.
-Το 48,5% πλήττει τους νέους και τις νέες (18-24 ετών) .  
--Oι 9 στους 10 ανέργους  βρίσκονται στο περιθώριο  και δεν λαμβάνουν καμία απολύτως στήριξη από τον ΟΑΕΔ, ούτε ως επίδομα ανεργίας ούτε ως επιδότηση απασχόλησης.

Την ιδια ωρα τα νεα στοιχεία του ΟΑΕΔ δείχνουν ότι κατά 1,72% αυξήθηκε τον Δεκέμβριο ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων.
Στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Δεκέμβριο 2015, ανήλθε σε 858.802 άτομα, καταγράφοντας αύξηση 1,72% σε σχέση με το Νοέμβριο..Από αυτά 452.651 (ποσοστό 52,71%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 406.151 (ποσοστό 47,29%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 339.735 (ποσοστό 39,56%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 519.067 (ποσοστό 60,44%).
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Δεκέμβριο 2015, ανήλθε σε 188.859 άτομα. Από αυτά 62.161 (ποσοστό 32,91%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 126.698 (ποσοστό 67,09%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 74.016 (ποσοστό 39,19%) και οι γυναίκες σε 114.843 (ποσοστό 60,81%).Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Δεκέμβριο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα)ανέρχεται σε 186.737 άτομα, από τα οποία οι 106.497 (ποσοστό 57,03%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 80.240 (ποσοστό 42,97%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 83.102 (ποσοστό 44,50%) και οι γυναίκες σε 103.635 (ποσοστό 55,50%).
Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 85.511 (ποσοστό 45,79%) είναι κοινοί, 2.801 (ποσοστό 1,50%) είναι οικοδόμοι, 80.240 (ποσοστό 42,97%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 17.066 (ποσοστό 9,14%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.056 (ποσοστό 0,57%) είναι εκπαιδευτικοί, και 63 (ποσοστό 0,03%) είναι λοιποί..

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΗ 13η μείωση των νέων συντάξεων  (έως 30%), η οποία έρχεται με το κυβερνητικό  σχέδιο για το νέο ασφαλιστικό, φέρνει στην επικαιρότητα το δραματικό επίπεδο  διαβίωσης  των συνταξιούχων αλλά και το σοβαρό κίνδυνο και νέων μελλοντικών περικοπών αν δεν υπάρξει οικονομική ανάκαμψη και εισροή νέων πόρων στο σύστημα.
Κατά γενική ομολογία  το ασφαλιστικό σύστημα θα επιβιώσει μόνο εάν μετατοπισθεί το κέντρο βάρους της αντιμετώπισης των χρηματοοικονομικών προβλημάτων της κοινωνικής ασφάλισης στην ανάπτυξη, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και  τις επενδύσεις.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της κρίσης στο ασφαλιστικό σύστημα είναι χαρακτηριστικό ότι το 2016 θα πρέπει να κοπούν από τις συντάξεις ποσό ύψους 1,8 δις. ευρω ενώ την ίδια  χρονιά το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων θα είναι 1,6 δις. ευρω.  Κι αυτό καταγράφεται, όταν  στα 4 δισ. ευρώ εκτιμάται η δαπάνη για 270.000  αιτήσεις  συνταξιοδότησης που έχουν κατατεθεί ακόμη και πριν από 3 χρόνια και δεν έχουν ακόμη καταβληθεί.

Οι λόγοι που οδήγησαν το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), στη χώρα μας, σε ασφυξία οικονομική και λειτουργική είναι το παρατεταμένο υψηλό επίπεδο της ανεργίας (26%), η μείωση των μισθών (40%-45%), η εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή (15 δισ. ευρώ), οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά (17,4 δισ. ευρώ), το PSI (απώλειες 12,5 δισ. ευρώ), η μείωση της κρατικής επιχορήγησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία καθως και οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις .

Οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση παρατηρούν ότι δεν  είναι  δυνατόν να υπάρξει αποκατάσταση των σοβαρών ανισορροπιών στη βιωσιμότητα και κοινωνική αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης όταν μια χώρα όπως η Ελλάδα, έχει  4.740.000 άτομα εργατικό δυναμικό, 3.500.000 άτομα στην απασχόληση(εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι με ελαστικές μορφές απασχόλησης αλλά και απλήρωτοι), 1.240.000 άτομα στην ανεργία και 2.650.000 άτομα στη σύνταξη.(σς για να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό θα έπρεπε να έχει 3-4 εργαζόμενους για κάθε συνταξιούχο).

Σημειώνεται ότι με το πρόσφατο, τρίτο, μνημόνιο έγινε και  12η περικοπή στους ήδη συνταξιούχους (αύξηση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ).

Ήδη από 20% έως και άνω του 50% μειώθηκαν οι συντάξεις των ήδη συνταξιούχων μέσα από 12 συνεχείς ειδικές ή άλλες πρόσθετες εισφορές-περικοπές που επιβλήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία 6 χρόνια.

Ειδικότερα οι συντάξεις ΙΚΑ των 700 ευρώ (τιμές 2010) έχουν υποστεί μειώσεις της τάξης του 19,9%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η προσαρμογή στις συντάξεις των 1.500 ευρώ, καθώς οι σωρευτικές μειώσεις ανήλθαν στο 32%, ενώ η μείωση εκτινάσσεται στο 47%, στην περίπτωση υψηλών συντάξεων στο ΙΚΑ, της τάξης των 3.000 ευρώ. Αντίστοιχα, στο Δημόσιο, οι συντάξεις των 1.250 ευρώ έχουν υποστεί σωρευτικά μειώσεις της τάξης του 22,5%. Η μείωση ανέρχεται στο 34,1% στην περίπτωση παροχών 1.875 ευρώ, ενώ ξεπερνά το 50% στις πολύ υψηλές συντάξεις των 3.750 ευρώ, για τις οποίες βέβαια έχουν καταβληθεί αντίστοιχα πολύ υψηλές εισφορές για πολλά χρόνια. Όσο για τις συντάξεις του ΟΓΑ, οι οποίες κόντρα στο κλίμα της εποχής αυξήθηκαν το 2010, μειώθηκαν με την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης. Σωρευτικά, οι μειώσεις στις πολύ χαμηλές συντάξεις των αγροτών αγγίζουν το 8,4%.
Τονίζεται ότι από τις μειώσεις των συντάξεων και την αύξηση των ορίων ηλικίας το ασφαλιστικό σύστημα επιδείνωσε το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων, εξοικονόμησε κάποιους πόρους, αλλά οι πόροι αυτοί απορροφήθηκαν από τις απώλειες του συστήματος από την ανεργία, την εισφοροδιαφυγή, αλλά και από τον γοργό ρυθμό αύξησης των συνταξιούχων. 

Σήμερα τα επίσημα στοιχεία του  υπουργείου Εργασίας δείχνουν ότι οι 6 στους 10 συνταξιούχους στη χώρα μας παίρνουν σύνταξη κάτω από 700 ευρω και μάλιστα το 44.8% των συνταξιούχων παίρνουν μηναία σύνταξη κάτω από το όριο σχετικής  φτώχειας των 665 ευρω.

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:ΠΏΣ Η ''ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ'' ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ


 Οι κυβερνητικές  προτάσεις για το νέο ασφαλιστικό, οι οποιες  προκαλουν θύελλα αντιδράσεων, οδηγούν όχι σε μεταρρύθμιση αλλα  σε απορρύθμιση μέσα από συνδυασμό των χαμηλότερων συντάξεων με πολύ μεγαλύτερες εισφορές για ορισμένους κλάδους όπως είναι οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.Παράλληλα δεν συνδυάζει με μια σχετική αναλογικότητα εισφορές - παροχές και μεταφέρει τα βάρη σε μεγάλο βαθμό στους νέους συνταξιούχους και εργαζόμενους. Ταυτόχρονα δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο ένα σύστημα που δεν δημιουργεί κίνητρο ασφάλισης.

Οσον αφορά το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων,υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στους παλιούς συνταξιούχους και σε όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1 Ιανουαρίου του 2016 και μετά. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση προκύπτει για δύο λόγους: Πρώτον αλλάζουν οι συντελεστές για όσους έχουν πολλά χρόνια εργασίας στο ενεργητικό τους, καθώς μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Δεύτερον διευρύνεται η βάση υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών. Από τα 5 καλύτερα μισθολογικά χρόνια, τα οποία λειτουργούσαν ως βάση υπολογισμού μέχρι αυτή τη στιγμή, φτάνουμε σήμερα στον υπολογισμό σύμφωνα με το σύνολο των αποδοχών του εργασιακού βίου.Οι δύο παράγοντες που αναφέραμε οδηγούν σε μείωση, η οποία μεσοσταθμικά θα είναι της τάξεως του 15% - όχι για τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι θα έχουν οριακές μεταβολές ή δεν θα εμφανίσουν μειώσεις - όσο κυρίως για τις συντάξεις των 600-700 ευρώ, όπου θα εμφανίζονται διαφορές σε βάρος των νέων συνταξιούχων. Το γεγονός αυτό μπορεί από τη μία πλευρά να συντάσσεται με τη λογική ότι "οι παλιοί διασώζονται", στην πραγματικότητα όμως πρόκειται μεγάλη αδικία, η οποία προκύπτει από το συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού. Κι αυτό γιατί θα δημιουργηθούν δύο ταχύτητες συνταξιούχων, οι οποίοι θα έχουν βγει στη σύνταξη με διαφορά ακόμα και λίγων μόλις μηνών.

Παραδείγματα:
1. Ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό 800 ευρώ και 35 χρόνια ασφάλισης σήμερα λαμβάνει σύνταξη 781 ευρώ.

Με τον 3863 θα λάμβανε 734 ευρώ.

Με την πρόταση Κατρούγκαλου θα λάβει 699 ευρώ.

2. Εργαζόμενος με 30 χρόνια ασφάλισης και μισθό 800 ευρώ, σήμερα λαμβάνει 691 ευρώ.

Με τον 3863 θα λάμβανε 649,5 ευρώ.

Με τη νέα πρόταση θα λάβει 619 ευρώ.

3. Ασφαλισμένος με 25 χρόνια στην αγορά εργασίας με μισθό 800 ευρώ, σήμερα παίρνει 624 ευρώ.

Με τον 3863 θα έπαιρνε 586,5 ευρώ.

Με την πρόταση Κατρούγκαλου θα λάβει 585 ευρώ.

4. Εργαζόμενος με 35 χρόνια ασφάλισης και μισθό 1500 ευρώ, σήμερα παίρνει σύνταξη 1.130 ευρώ.

Με τον 3863 θα έπαιρνε 1.062,2 ευρώ.

Με την πρόταση της κυβέρνησης θα εισπράξει 972 ευρώ.

5. Εργαζόμενος με 35 χρόνια εργασίας και συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ παίρνει σήμερα σύνταξη 1.381 ευρώ.

Με την πρόταση Κατρούγκαλου θα παίρνει 1.168 ευρώ

Τονίζεται ότι με το σχέδιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που προτείνει η κυβέρνηση τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων κυμαίνονται για μισθούς από 800 ευρώ έως 5.800 ευρώ σε μία κλίμακα που ξεκινά από το 44,14% για τις υψηλές συντάξεις και φθάνουν έως το 77,86% για τις χαμηλές συντάξεις, ενώ με τον ν.3863 τα ποσοστά αναπλήρωσης για το ίδιο εύρος μισθών είναι από 59,75% έως και 70,86%.Κοντολογίς  από την κυβερνητική πρόταση οι κυρίως ωφελημένοι είναι οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, κυρίως όσοι έχουν μισθούς μικρότερους από 1.200-1.300 ευρώ, που πληρώνουν και μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι μισθωτοί με αποδοχές άνω των 1.400 ευρώ.

Παράλληλα στο κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνονται μέτρα που θίγουν τους ηδη χαμηλοσυνταξιουχους όπως είναι η περικοπή του ΕΚΑΣ, των εφάπαξ και των μερισμάτων.

Τέλος, οσον αφορά την αυξηση των ασφαλιστικών εισφορών, εκτιμάται ότι  στο  60%  φθάνει η  ατομική ασφαλιστική επιβάρυνση των επαγγελματιών  που φέρνουν τα χαράτσια του 26,5% (20% για την κύρια σύνταξη, 6,5% για την υγεία) για όσους δηλώνουν εισόδημα μεταξύ 15.000-50.000 ευρώ.
Βαρυ χτύπημα έρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 για τους αγρότες όταν και οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και οι αγρότες πλέον θα καλούνται να πληρώσουν το 14% του εισοδήματός τους για εισφορά υπέρ σύνταξης. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται το 2018 στο 17% και από το 2019 και μετά θα πληρώνουν το 20%. Αντίστοιχα ορίζεται πως η εισφορά για υγεία θα είναι στο 6,95% του εισοδήματος και για ΛΑΕ στο 0,5%. Δηλαδή συνολικά οι επιβάρυνση θα αγγίξει το 27,5%

Ειδικοί στην ασφάλιση εκτιμούν ότι από το 2019 η αύξηση στις εισφορές τους θα φθάσει το 42% (62% σωρευτικά), ένα «χαράτσι» που θεωρείται εξοντωτικό και θα οδηγήσει σε έξαρση της ανασφάλιστης εργασίας.

Για παράδειγμα στη χαμηλή κατηγορία το ασφάλιστρο από 34 ευρώ θα αυξηθεί στα 48,6 ευρώ.

- στην τρίτη κατηγορία που είναι και η δημοφιλέστερη καθώς εκεί ανήκει το 65% των ασφαλισμένων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) - περίπου 375.000 άτομα - η αύξηση θα είναι 22 ευρώ (από 50 ευρώ που καταβάλλει μηνιαίως ένας ασφαλισμένος σήμερα θα κληθεί να πληρώσει 72 ευρώ)

- στην τέταρτη κατηγορία η αύξηση θα είναι 27,5 ευρώ το μήνα (από 62 ευρώ στα 89,5 ευρώ)

- στην πέμπτη, η αύξηση θα είναι 32,58 ευρώ (από 74 ευρώ στα 106,58),

- στην έκτη, η αύξηση θα είναι 37,45 (από 86 στα 123,45 ευρώ),

- ενώ στην έβδομη και υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία οι εισφορές μηνιαίως θα αυξηθούν από 98 στα 140 ευρώ (επιπλέον 42 ευρώ το μήνα).
� 42 ευρώ το μήνα).

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ 1,7 ΕΚΑΤΟΜ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Στο  60%  φθάνει η  ατομική ασφαλιστική επιβάρυνση των επαγγελματιών  που φέρνουν τα χαράτσια του 26,5% (20% για την κύρια σύνταξη, 6,5% για την υγεία) για όσους δηλώνουν εισόδημα μεταξύ 15.000-50.000 ευρώ.
Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης- με θύματα τους 1,7 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και τον  ΟΓΑ από το σωρευτικό "χαράτσι" 26,5% που επιδιώκει να επιβάλει η κυβέρνηση για τον κλάδο κύριας σύνταξης και τον κλάδο υγείας τους από την 1/1/2017 -προκαλεί θύελλα αντιδράσεων και η   κυβέρνηση αναζητεί διορθωτικές κινήσεις.
 Ο υπουργός Εργασιας Γ. Κατρούγκαλος  δηλώνει «ανοικτός» σε διορθωτικές κινήσεις και αναμένει σήμερα  τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων.

Στα σενάρια που επεξεργάζεται το υπουργείο περιλαμβάνονται:

1.Να τεθεί όριο έτσι ώστε οι ασφαλιστικές εισφορές (που εκπίπτουν ως δαπάνη) και οι φόροι να μην ξεπερνούν ένα ποσοστό του καθαρού εισοδήματος (55% - 60%, ανάλογα με το εισόδημα).

2.Να ισχύσουν «κλειστές» κλίμακες εισοδήματος και ύψους εισφορών, χωρίς να αλλάζει ο κανόνας της καταβολής του 20% για σύνταξη και του 6,95% για ασθένεια. Να μειωθεί το ανώτατο όριο του ασφαλιστέου εισοδήματος που το σχέδιο νόμου όρισε στο  10πλάσιο του κατώτατου νομοθετημένου μισθού ή να μπουν «κόφτες», χαμηλότερη αντιστοιχία (4πλάσιο, πλάσιο, 6πλάσιο) ανά ύψος εισοδήματος.

3.Για τους νέους επαγγελματίες και επιστήμονες να ισχύει στα πρώτα τρία έως πέντε χρόνια της άσκησης δραστηριότητας, το χαμηλό ασφάλιστρο των 93,76 ευρώ για σύνταξη και 32,58 ευρώ για την υγεία που θα έχουν οι αγρότες (ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα 468,80 ευρώ).
 

Τονίζεται ότι  ειδικά για τους αγρότες που καταβάλουν χαμηλές εισφορές το νομοσχέδιο του υπουργείου προβλέπει την άμεση αύξηση κατά 42,85% και από το 2017 (οπότε θα συνδεθούν τα ασφάλιστρα με το εισόδημα) να καταβάλλουν το 14% υπέρ σύνταξης, το 2018 το 17% και από το 2019 και μετά το 20% προβλέποντας, ωστόσο, ελάχιστο εισόδημα υπολογισμού της εισφοράς στα 468,80 ευρώ το μήνα για οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, εκτιμάται ότι παραμένουν ως ενεργοί ασφαλισμένοι περίπου οι μισοί από τους αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Στους αγρότες, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, καθώς το 62% των οφειλετών, ήτοι 171.613 άτομα, οφείλουν έως 2000 ευρώ. Μάλιστα το ποσό των οφειλών τους αντιστοιχεί στο 27,8% των συνολικών χρεών που σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΓΑ για το Α' εξάμηνο του 2015 ανέρχονται σε 427,636 εκατ. ευρώ. Ήδη, όπως επισημαίνουν στελέχη του Οργανισμού, τα έσοδα του ταμείου των αγροτών από ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν μειωθεί, καθώς από 221,974 εκατ. ευρώ (34,67% του συνόλου των απαιτήσεων) το Α εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 182,251 εκατ. ευρώ (29,91%).

Παντως ο υφυπουργός Εργασίας Α,Πετρόπουλος υποστηρίζει ότι μόνο 4.500 αγρότες θα έχουν ασφαλιστική επιβάρυνση άνω του 13%,  δηλώνοντας επίσης ότι περίπου ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες αγρότες είναι αυτοί που θα καταβάλουν εισφορές σε μία χαμηλή κλίμακα. «Παρά τα όσα λέγονται δεν θα υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση των αγροτών, δηλαδή δεν θα συμβεί να έχουμε μία δήμευση της αγροτικής περιουσίας με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση», τόνισε, ενώ πρόσθεσε: «Μόνο τεσσεράμισι χιλιάδες αγρότες θα έχουν μια επιβάρυνση άνω του 13% σε σχέση με ό,τι καταβάλουν σήμερα».

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

ΚΥΜΑ ΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΤρέχουν να βγούν στη σύνταξη χιλιάδες ασφαλισμένοι σε όλα τα ταμεία , ενόψει των μεγάλων  ανατροπών  που φέρνει το κυβερνητικό  νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό.Οπως παρατηρεί ο πρώην υπουργός Εργασιας Γ. Κουτρουμάνης καταγράφεται κύμα φυγής το τελευταίο διάστημα από το ασφαλιστικό -τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα- καθώς δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος και το πιο πιθανό είναι να ισχύσει από την ημερομηνία δημοσίευσης. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο οι διατάξεις του νομοσχεδίου να πάει αναδρομικά από την 1/1/2016.

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο :

1.Φέρνει μειώσεις έως 30% στις νέες  συντάξεις. Οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση  προειδοποιούν  για κίνδυνο έκρηξης φαινομένων μαύρης εργασίας εφόσον κάποιος αντιληφθεί πως ο,τι δώσει από το 25ο μέχρι το 35ο έτος της εργασίας του δεν θα του επιστραφεί.

2.Θίγει ακόμη και οι συντάξεις αναπηρίας.Οπως προβλέπεται στις περιπτώσεις αναπηρίας – που μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε – ο ασφαλισμένος που χάνει την ικανότητα προς εργασία θα μένει «επί ξύλου κρεμάμενος». Είναι ενδεικτικό ότι με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 67% ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει μόνο το 50% της «εθνικής» σύνταξης ενώ με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79% θα λαμβάνει το 75% της «εθνικής» σύνταξης!
 
Στο μεταξύ σε   δηλώσεις του ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος  απέκλεισε μειώσεις στις κύριες συντάξεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για «ψαλίδι» στις επικουρικές, ενώ έκανε λόγο ακόμη και για σύγκρουση με τους δανειστές, αν απορριφθεί η ελληνική πρόταση.Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε ότι οι δανειστές δεν έχουν στείλει ακόμα επίσημη απάντηση για το ασφαλιστικό και σημείωσε: Πάμε να διαπραγματευτούμε πολλά πράγματα, αλλά η μείωση των κύριων συντάξεων είναι έξω από το τραπέζι, αν δεχτούν την πρότασή μας, ναι αυτό σημαίνει σύγκρουση και θα μεταθέσουμε τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να κάνουμε το ζήτημα του ασφαλιστικού ευρωπαϊκό.«Θέλουμε γρήγορη αξιολόγηση, γιατί μετά θα έρθει και η ελάφρυνση του χρέους, αλλά δεν θέλουμε αξιολόγηση πάση θυσία, θέλουμε ένα ασφαλιστικό που θα φέρει ελπίδα για το μέλλον», πρόσθεσε ο υπουργός Εργασίας.
Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας, τόνισε ότι οι δανειστές θέλουν εισοδηματικά κριτήρια για την εθνική σύνταξη και υπογράμμισε ότι οι εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι με βάση το πραγματικό εισόδημα.
Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, ο κ. Κατρούγκαλος είπε: ‘’Όταν πας να διαπραγματευτείς, λες ένα πράγμα είναι έξω από το τραπέζι, δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα εκτός. Θα πάμε να παλέψουμε, ώστε να μην μειωθούν οι επικουρικές.
«Εγγυόμαστε ότι δεν θα μειωθούν για 12η φορά οι συντάξεις», επανέλαβε και υπογράμμισε: «Θέλουμε η ασφάλιση να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα, να βοηθά τα φτωχά και μεσαία εισοδήματα με μια αξιοπρεπή σύνταξη. Η πρότασή μας το καλύπτει αυτό».
Τελος  ο υπουργός Εργασιας αναγνώρισε  ότι δεν είναι δυνατή η πρόβλεψή του να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία έως το τέλος Ιανουαρίου.
«Δεν προλαβαίνουμε για το τέλος του Γενάρη» εξήγησε, «γιατί θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση, δεν μπορεί να μπει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο όπως το ασφαλιστικό. Σκοπεύουμε να το καταθέσουμε μέσα στο Γενάρη, ώστε η ψηφοφορία να γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου», τόνισε.

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΚΟΒΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ(MAZI ME TO ΕΚΑΣ)Μαχαίρι ακόμη και στις αναπηρικές συντάξεις(μαζί με το ΕΚΑΣ) βάζει το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο ασφαλιστικό.
Οπως προβλέπεται στις περιπτώσεις αναπηρίας – που μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε – ο ασφαλισμένος που χάνει την ικανότητα προς εργασία θα μένει «επί ξύλου κρεμάμενος». Είναι ενδεικτικό ότι με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 67% ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει μόνο το 50% της «εθνικής» συνταξης ενώ με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79% θα λαμβάνει το 75% της «εθνικής» σύνταξης!!!
Οσον αφορά το ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων) κόβεται  από εφέτος για 60.000 χαμηλοσυνταξιούχους,  λόγω αυστηροποίησης των εισοδηματικών κριτηρίων .Ο ένας  στους πέντε συνταξιούχους που παίρνουν  το ΕΚΑΣ  θα είναι  για εφέτος ο χαμένος του νέου νομοσχεδίου.Τονίζεται ότι σταδιακά, μέχρι 1/1/2020  θα  κόβεται το επίδομα και στους υπόλοιπους(συνολικά οι δικαιούχοι είναι 300.000) ώστε να καταργηθεί εντελώς.
Όπως προβλέπεται  στην κυβερνητική πρόταση για το νέο ασφαλιστικό, η οποία στάλθηκε στους θεσμούς,το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται από 1.1.2016 και έως την 31.12.2019 στους ήδη συνταξιούχους και στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, οι οποίοι εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης.
Τα ποσά του επιδόματος:
α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι 7.216 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 230 ευρώ μηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.216,01 και μέχρι του ποσού των 7.972 καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος σύμφωνα με τα παρακάτω:
βα. Από 7.216,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.518 ποσό 172,50.
ββ. Από 7.518,01 και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ, ποσό 115 ευρώ.
βγ. Από 7.720,01 και μέχρι του ποσού των 7.972 ποσό 57,50 ευρώ.
γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους λόγω γήρατος δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού ΕΚΑΣ που τυχόν δεν είχε καταβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης διάταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν χορηγείται.

Θα πρέπει  να τονιστεί ότι ο  συνολικός λογαριασμός των μέτρων που πρέπει να λάβει η ελληνική πλευρά για να εκπληρώσει τον μνημονιακό στόχο πρέπει να ανέλθει στο 0,25% του ΑΕΠ για το 2015 (ήτοι περίπου 425 εκατ. ευρώ και στο 1% του ΑΕΠ για το 2016, ήτοι περίπου 1,8 δισ. ευρώ).
Αναλυτικά:
-Προσαρμογή στις εφάπαξ παροχές που χορηγεί το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων: 87 εκατ. ευρώ.
-Σταδιακή μείωση δικαιούχων του ΕΚΑΣ (αναπροσαρμογή ετήσιων εισοδηματικών κριτηρίων): 223 εκατ. ευρώ.
-Σταδιακή αύξηση εισφορών υπέρ κύριας σύνταξης ασφαλισμένων στο ΟΓΑ: 102 εκατ. ευρώ.
-Προσαρμογή στο μέρισμα που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: 146 εκατ. ευρώ (υπάρχει και πρόβλεψη 21 εκατ. ευρώ για το 2015).
-Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες: προκύπτει δαπάνη 62 εκατ. ευρώ.
--Εναρμόνιση του ποσοστού της εισφοράς υπέρ του κλάδου σύνταξης με αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: προκύπτει δαπάνη 26 εκατ. ευρώ.
--Παρεμβάσεις στις επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑ) των παλαιών ασφαλισμένων: 200 εκατ. ευρώ.
--Αντικατάσταση της βάσης υπολογισμού των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες (των ασφαλιστικών κλάσεων με στοιχεία πραγματικού εισοδήματος). Για το συγκεκριμένο μέτρο δεν υπάρχει δημοσιονομική εκτίμηση.Οπως επισης  δεν υπάρχει εκτίμηση και για το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.
-Διόρθωση στο μέτρο απόδοσης εισφορών συνταξιούχων υπέρ του κλάδου υγείας: προκύπτει αρνητικό αποτέλεσμα 29 εκατ. ευρώ.

--Αύξηση των εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης κατά 1 ποσοστιαία μονάδα (0,5 μονάδα για εργοδότες και 0,5 μονάδα για εργαζόμενους): 346 εκατομμύρια ευρώ.

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ 7 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΟΔΗΓΟΣ)Βαριά  ‘’καμπάνα’’με μειώσεις  συντάξεων , για όσους συνταξιοδοτηθούν από  εφέτος , περικοπές στο ΕΚΑΣ  και στο εφάπαξ αλλά και μεγάλη αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, προβλέπει μεταξύ άλλων το κυβερνητικό  σχέδιο για το νέο  ασφαλιστικό το οποίο στάλθηκε στους θεσμούς.Με το σχέδιο αυτό καθιερώνονται συντάξεις  δύο ταχυτήτων, οδηγώντας σε απώλειες (μεσοσταθμικά 15%) τις νέες συντάξεις προκειμένου να διασώσει τις σημερινές.Μαλιστα εκτιμάται ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ασφαλισμένοι   θα έχουν απώλειες εως 30%.
Ειδικότερα οι 7  ανατροπές που επέρχονται με το προτεινόμενο κυβερνητικό νομοσχέδιο, είναι οι παρακάτω:

1.ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:Μειώσεις έως 30% στις νέες(2016) συντάξεις (ήδη μειώθηκαν 12 φορές). Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όσο απομακρυνόμαστε από τα 20 χρόνια ασφάλισης, οι μειώσεις αυξάνονται, με τις μεγαλύτερες να έρχονται για όσους φεύγουν με 35 χρόνια.
Ειδικότερα στο κυβερνητικό σχέδιο προβλέπεται ότι από την 1/1/2016 η σύνταξη γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ) και της ανταποδοτικής σύνταξης, η οποία θα υπολογίζεται στις αποδοχές ή στο εισόδημα επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο και κλιμακούμενου, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, ποσοστού αναπλήρωσης από 0,80% έως 2%.Οι νέες  κύριες συντάξεις θα είναι χαμηλότερες σε σχέση με όλα όσα ίσχυαν έως σήμερα, αφού το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης θα υπολογίζεται όχι μόνο στο σύνολο του χρόνου ασφάλισης και τις χαμηλότερες αποδοχές, αλλά και με βάση κλιμακούμενα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης που ευνοούν τους χαμηλόμισθους

Οι νέοι κλιμακωτοί συντελεστές υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης πάνω στην οποία  θα προστίθεται  η  εγγυημένη από το κράτος εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, δίνουν αναλογικά,  για τα ίδια χρόνια ασφάλισης,  υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης σε όσους εμφανίζουν χαμηλές αποδοχές και εισοδήματα. Και, ταυτόχρονα, ένα ισχυρό κίνητρο εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής σε μια περίοδο που αναζητούνται έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία και τον κρατικό προϋπολογισμό.Ειδικότερα με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, οι συντάξεις που θα αποδίδονται στο εξής, θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις σημερινές, αλλά και σε σχέση με εκείνες που θα δίνονταν με το νόμο 3863/2010. Για παράδειγμα, με το παλιό σύστημα, ένας μισθωτός με 35ετία με μισθό την τελευταία πενταετία γύρω στα 1.500 ευρώ, το ποσοστό αναπλήρωσης ήταν 70% και η αποδιδόμενη σύνταξη 1.040 ευρώ. Με το νέο σύστημα, επειδή πλέον θα υπολογίζονται οι μισθοί όλου του εργάσιμου βίου και όχι της τελευταίας μόνο πενταετίας, ο συντάξιμος μισθός του εργαζόμενου θα είναι μόλις 1.026 ευρώ. Το ποσοστό αναπλήρωσης από το 70%, με βάση την κυβερνητική πρόταση θα είναι για τα 35 χρόνια ασφάλισης, μόλις 38,68%! Ετσι, το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης θα είναι μόλις 396 ευρώ. Η προσθήκη σε αυτό το ποσό της «εθνικής» σύνταξης των 384 ευρώ οδηγεί σε τελικό ποσό σύνταξης στα 780 ευρώ! Δηλαδή, η σύνταξη που βγαίνει με το νέο σύστημα είναι μειωμένη κατά 25%!
Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει τον επανϋπολογισμό όλων των καταβαλλόμενων συντάξεων από το 2018 και μετά, τη μείωση του τμήματος που ξεπερνά τα ποσά τα οποία θα προκύψουν με βάση τα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης.Παράλληλα  . εως 15,75% (αντί του 20% - 40%)καθιερώνεται  το ποσοστό αναπλήρωσης για τις επικουρικές. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μείωσης των επικουρικών παρότι οι εργοδοτικοί φορείς δέχτηκαν να στηρίξουν την πρόταση για αύξηση κατά 1%  των ασφαλιστικών εισφορών στον κλάδο επικούρησης.  
Διευκρινίζεται ότι στο  σχέδιο Κατρούγκαλου προβλέπεται ότι όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης δεν θα υπολογιστούν με βάση τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν με την υπόδειξη των δανειστών εντός του 2015, αλλά με βάση τα όσα ίσχυαν έως τις 31/12/2014.Για τις αιτήσεις που θα κατατεθούν εντός του 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό της εκδιδόμενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα εκδιδόταν με το προηγούμενο καθεστώς κατά ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς θα καταβληθεί στον δικαιούχο ως «προσωπική διαφορά». Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 συνεχίζει να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο της διαφοράς, και επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4) της διαφοράς.

2.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Το σχέδιο Κατρούγκαλου
 προβλέπει αυξήσεις από 1-1-2017 στις εισφορές  των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων.Σε κάποιες περιπτώσεις η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, π.χ. σε ένα δικηγόρο, είναι περισσότερο από πενταπλάσια. Συγκεκριμένα, ένας δικηγόρος που δηλώνει εισόδημα 70.000 και πάνω, μέχρι τώρα πληρώνει ετησίως 4.500 ευρώ ενώ με τη νέα πρόταση το ποσό αυτό θα φτάσει περίπου στις 27.000 ευρώ. Ειδικότερα προβλέπεται ότι  από την 1/1/2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή τα 117,20 ευρώ. Με την πρόβλεψη νέου ανώτατου ορίου (5.860 ευρώ) και εισφορά για σύνταξη 20% επί του φορολογητέου εισοδήματος, επαγγελματίες ή επιστήμονας με ετήσιο εισόδημα 60.000 ευρώ θα πρέπει να καταβάλει για την κύρια σύνταξη 14.064 ευρώ το χρόνο,  αν έχει εισόδημα 40.000 ευρώ θα πληρώνει 8.000 ευρώ, αν έχει 20.000 ευρώ θα πληρώνει 4.000 ευρώ και αν έχει 15.000 ευρώ η ετήσια εισφορά του θα είναι 3.000 ευρώ. Εκτός από τις εισφορές υπέρ της σύνταξης, το νομοσχέδιο προβλέπει και την επιβάρυνση του ασφαλίστρου υπέρ υγείας. Δηλαδή ένας επαγγελματίας που πλήρωνε 90 ευρώ το μήνα για υγειονομική περίθαλψη , από την 1/1/2017 θα πληρώνει 115 ευρώ.Ο κ. Κατρούγκαλος υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να ισχύσει για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και τους νέους επιστήμονες, προκειμένου να ελαφρυνθούν, για τρία χρόνια η κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία που προβλέπεται για τους αγρότες και αντιστοιχεί με 93 ευρώ εισφορά το μήνα.

Εξάλλου προβλέπεται και τριπλασιασμός των  εισφορών για τους αγρότες. Από την 1/1/2017 οι αγρότες καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους. Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα ως φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα (468,8 ευρώ που αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου μισθού). Η αύξηση της εισφοράς στο 20% (δηλαδή ο τριπλασιασμός) θα γίνει, ωστόσο,  σταδιακά εντός τριετίας: Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος του ποσοστού υπολογισμού ασφαλίστρου κλάδου σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10% από 7% (+42,7%)  επί των ασφαλιστικών κατηγοριών. Από 1.1.2017 το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, σε 14%, από 1.1.2018 αυξάνεται σε 17% και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

3.ΕΚΑΣ:Το επίδομα περικόπτεται. Από 1/1/2016 περίπου 60.000 δικαιούχοι του ΕΚΑΣ σταματούν να παίρνουν το επίδομα λόγω αυστηροποίησης των εισοδηματικών κριτηρίων και, σταδιακά, μέχρι 1/1/2020 κόβεται το επίδομα και στους υπόλοιπους, ώστε να καταργηθεί εντελώς. Εάν πάρουμε υπόψη ότι αυτό το δικαιούνται οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αυτό σημαίνει ότι περίπου 300.000 οικογένειες θα οδηγηθούν κάτω από τα όρια της ακραίας φτώχειας με μείωση μηνιαίου εισοδήματος 193 ευρώ κατά μέσο όρο.Όπως προβλεπεται το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται από 1.1.2016 και έως την 31.12.2019 στους ήδη συνταξιούχους και στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, οι οποίοι εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης.
Τα ποσά του επιδόματος
α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι 7.216 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 230 ευρώ μηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.216,01 και μέχρι του ποσού των 7.972 καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος σύμφωνα με τα παρακάτω:
βα. Από 7.216,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.518 ποσό 172,50.
ββ. Από 7.518,01 και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ, ποσό 115 ευρώ.
βγ. Από 7.720,01 και μέχρι του ποσού των 7.972 ποσό 57,50 ευρώ.
γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους λόγω γήρατος δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού ΕΚΑΣ που τυχόν δεν είχε καταβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης διάταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν χορηγείται.

4.ΕΦΑΠΑΞ:Το εφάπαξ μειώνεται κατά 10%. Μολονότι η εισφορά ασφάλισης για εφάπαξ παροχή ορίζεται σε ποσοστό 4%, το ποσό της εφάπαξ παροχής θα είναι μικρότερο. Και θα υπολογίζεται ως εξής σε δύο τμήματα: Για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως την 31/12/2013, θα αποτελείται από το γινόμενο του 70% των συνταξίμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης για τους μισθωτούς και από το γινόμενο του 85% των συνταξίμων αποδοχών, στις οποίες έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τον χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1/1/2014 και μετά, για τους μισθωτούς, αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες το τμήμα της εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης από 1/1/2014 και εφεξής, θα υπολογίζεται με βάση την αρχή της ισοδυναμίας και το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

5.ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ::Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετονομάζεται σε Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αποτελεί το μοναδικό φορέα παροχής κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ εντάσσονται από 1.1.2016 όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, με την εξαίρεση του ΝΑΤ και του ΟΓΑ που διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων.

6 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ:Ακριβαίνουν τα πλασματικά έτη ασφάλισης.Συγκεκριμένα, ενώ σήμερα ο κάθε μήνας πλασματικής ασφάλισης στοιχίζει 167 ευρώ, το νέο νομοσχέδιο φέρνει αναλογικό καθορισμό του κόστους, εξισώνοντάς το με το 20% του εισοδήματος.Συνεπώς, ασφαλισμένος με 2.000 εισόδημα θα πρέπει να καταβάλει πλέον τίμημα 400 ευρώ.


7. ΝΕΟ ΠΛΑΦΟΝ:Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή έως το 2018 με βάση ό,τι ισχύει σήμερα, το καταβαλλόμενο καθαρό ποσό κάθε ατομικής σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο της εθνικής σύνταξης δηλαδή τα 2.304 ευρώ (αντί 2.774) και το άθροισμα του καταβαλλομένου καθαρού ποσού των συντάξεων από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., ή οιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, το οκταπλάσιο, δηλαδή τα 3.072 ευρώ (αντί των 3.360 σήμερα).

Δημοφιλείς αναρτήσεις