Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

http://content-mcdn.imerisia.gr/pegasus/Multimedia/pdf/_6__465_1_-__8_id3398552.pdf

Εκδόθηκε σήμερα η ερμηνευτική εγκύκλιος του νόμου 4336/2015 του υπουργείου Εργασίας για τα νέα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης στα συνταξιοδοτικά ταμεία του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, κλπ).Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, θεσπίζεται νέο επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, πέραν του υφισταμένου, στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.
Με βάση την ίδια εγκύκλιο, θεσπίζονται ως όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της ΕλλάδΚΟΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!!!

Σοβαρό ζήτημα για τις αναπηρικές συντάξεις ανακύπτει από το σχέδιο Κατρούγκαλου για το νέο  ασφαλιστικό καθώς όσον αφορά στην εθνική σύνταξη, αυτή θα δίνεται ολόκληρη μόνο στην περίπτωση αναπηρίας άνω του 80%. Για μικρότερα ποσοστά θα δίνεται το 70% ή και το 50%.
Οσον αφορά τους  νέους συνταξιούχους(με τον τρόπο αλλαγής υπολογισμού των  συντάξεων), οι μειώσεις μεσοσταθμικά για μεσαία εισοδήματα της τάξης των 750 με 800 ευρώ θα ανέλθουν στο 15%, ενώ για υψηλά εισοδήματα άνω των 2.000 ευρώ, οι μειώσεις θα φτάσουν και στο 30% Για 40 χρόνια ασφάλισης, το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής και της εθνικής σύνταξης προσεγγίζει το 60% του συντάξιμου μισθού, όταν με τα σημερινά δεδομένα αγγίζει ή και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 75%. Σύμφωνα με ειδικούς, μεγάλοι χαμένοι θα αποδειχθούν οι εργαζόμενοι για πολλά έτη, με υψηλές αποδοχές, πάνω από 2.000 ευρώ, καθώς θα δουν τη σύνταξή τους μειωμένη κατά 30% σε σχέση με αυτή που θα έπαιρναν αν εφαρμοζόταν το διπλό σύστημα υπολογισμού που προβλέπει ο νόμος Λοβέρου - Κουτρουμάνη (3863/2010).

Τονίζεται ότι εκτός από το ‘μαχαίρι’ στο ΕΚΑΣ, μειώσεις προβλέπονται για τα εφάπαξ κατά περίπου 10%, ενώ και για τις νέες επικουρικές συντάξεις το ποσοστό αναπλήρωσης πέφτει για 40 έτη ασφάλισης στο 18%, όταν σήμερα κάποιος μπορούσε να λάβει επικουρική σύνταξη ακόμη και 40%-50% της κύριας σύνταξής του, για 35 έτη ασφάλισης.

Διευκρινίζεται ότι στο  σχέδιο Κατρούγκαλου προβλέπεται ότι όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης δεν θα υπολογιστούν με βάση τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν με την υπόδειξη των δανειστών εντός του 2015, αλλά με βάση τα όσα ίσχυαν έως τις 31/12/2014.Για τις αιτήσεις που θα κατατεθούν εντός του 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό της εκδιδόμενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα εκδιδόταν με το προηγούμενο καθεστώς κατά ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς θα καταβληθεί στον δικαιούχο ως «προσωπική διαφορά». Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 συνεχίζει να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο της διαφοράς, και επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4) της διαφοράς.
   με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α` 115).
Επίσης, από 1.1.2022, θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.
Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι:
α) Στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι και 18.8.2015, δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται σύμφωνα με το άρθρο 1 της Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2311, Β΄).
β) για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από 19.8.2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4336/2015) και εφεξής, θεσπίζεται νέο επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, πέραν του υφισταμένου.
Εξαιρούνται από την ανωτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως διαφαίνεται στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσης:
α. οι ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα,
β. όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, και
γ. οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
Παράλληλα, προβλέπεται, ρητώς, ότι διασφαλίζονται (και επομένως δεν θίγονται από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης) τα θεμελιωμένα έως και 18.8.2015 συνταξιοδοτικά δικαιώματα και μπορούν αυτά να ασκηθούν οποτεδήποτε.

Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος.

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Σε αναζήτηση πρόσθετων  περικοπών  στο  ασφαλιστικό ύψους 700 εκατομ.ευρω για το 2016(πέραν των μειώσεων που προβλέπεται από το νέο προϋπολογισμό) αναζητεί εναγωνίως η κυβέρνηση για να παρουσιάσει εντός των προσεχών ημερών την πρόταση της για το νέο ασφαλιστικό.Αν δεν εγκριθεί από τους δανειστές η πρόταση που θέτει η κυβέρνηση, για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών , τότε  η μείωση των δαπανών των 700 εκατομ.ευρω  θα καλυφθεί από την περικοπή των κύριων συντάξεων κλιμακωτά 3%-20% μέσω του επανυπολογισμού τους .
Σημειώνεται ότι για το 2016 στο νέο κρατικό προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα, που προκαλούν εξοικονόμηση στη συνταξιοδοτική δαπάνη της τάξης του 1,112 δισ. ευρώ, σωρευτικά για τη διετία 2015 – 2016.
Το ποσό αυτό προκύπτει από:
-- Αύξηση εισφοράς υγείας στις κύριες συντάξεις από 4% σε 6% (532,5 εκατ. ευρώ).
-- Επιβολή εισφοράς υγείας 6% στις επικουρικές συντάξεις (178 εκατ. ευρώ)
--Επίδραση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων στα εφάπαξ (77,9 εκατ. ευρώ).
--Εφαρμογή συντελεστή προσαρμογής στα εφάπαξ (86,9 εκατ. ευρώ).
-- Σταδιακή αύξηση εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ (102 εκατ. ευρώ).
--Μείωση δικαιούχων παροχής ΕΚΑΣ, μέσω αναπροσαρμογής ετήσιων εισοδηματικών κριτηρίων (223 εκατ. ευρώ).
--Εναρμόνιση του ποσοστού εισφοράς υπέρ κλάδου σύνταξης, με αυτές του ΙΚΑ (-25,8 εκατ. ευρώ).

Οι βασικοί άξονες της κυβερνητικής πρότασης για το νέο ασφαλιστικό είναι η  διατήρηση του μοντέλου εθνική - ανταποδοτική σύνταξη, που θα διανέμεται μέσω ενός ταμείου - μαμούθ κύριας ασφάλισης, η παραμονή του ΕΤΕΑ ως υπερ-φορέα επικουρικής σύνταξης και η εφαρμογή ενιαίων κανόνων εισφορών και παροχών για όλους.

Στις επικουρικές προωθούνται κλιμακωτές περικοπές που θα διασώζουν συντάξεων έως 160-170 ευρώ . Η κατώτερη επικουρική σύνταξη θα ανέλθει στα 173 ευρώ –δηλαδή κοντά στη μέση επικουρική του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ.Επίσης μελετάται  αύξηση εισφορών κατά 1 μονάδα, η οποία θα επιμεριστεί σε εργοδότες και εργαζόμενους (0,5 + 0,5). Αυτό σημαίνει ότι θα ανέλθουν από 3 + 3% στο 3,5% για εργοδότες και 3,5% για εργαζόμενους οι εισφορές που θα αποδίδονται υπέρ της Επικουρικής Ασφάλισης.

Παράλληλα δημιουργείται Ενιαίος Φορέας Κύριας Ασφάλισης, στον οποίο θα ενταχθούν όλα ανεξαιρέτως τα ταμεία κύριας ασφάλισης, με διαφορετικές διευθύνσεις για τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και τους ναυτικούς. Αυτό σημαίνει ότι θα επέλθει  εφαρμογή ενός ενιαίου κανονισμού παροχών - εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους.Οι ανατροπές θα γίνουν τόσο μέσω της αύξησης των εισφορών για μεγάλες ομάδες ασφαλισμένων, κυρίως τους αγρότες, όσο και μέσω του ενιαίου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Βάση θα είναι τα 384 ευρώ (60% του μέσου εισοδήματος), δηλαδή η «εθνική σύνταξη». Θα χρηματοδοτείται από τη φορολογία και πάνω σε αυτή θα «χτίζεται» το τελικό ποσό της παροχής, με την προσθήκη της «αναλογικής σύνταξη» που συνδέεται με τα έτη ασφάλισης και το μισθό ή το εισόδημα (στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων ή αγροτών). Οι συντελεστές αναπλήρωσης θα είναι ίδιοι για όλους. Οι δανειστές ζητούν ποσοστό αναπλήρωσης όχι μεγαλύτερο από 48% - 55%, ενώ η ελληνική πλευρά επεξεργάζεται σενάρια με ποσοστά αναπλήρωσης ακόμη και 65%.

Τέλος προωθείται  ανακεφαλαιοποίηση των αποθεματικών των ταμείων ώστε να καλυφθεί μέρος της απώλειας που φθάνει τα 40 δισ ευρώ, μέσω της αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας αλλά και της δημιουργίας ενός ταμείου στο οποίο θα συγκεντρώνονται πόροι υπέρ του ασφαλιστικού.  Σε πρώτη φάση η κυβέρνηση επιδιώκει να μετατρέψει τους υπό κατάργηση κοινωνικούς πόρους που ενισχύουν ορισμένα ταμεία  σε ενιαίο πόρο υπέρ του συστήματος ενώ στη συνέχεια θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ποσοστό των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις, τα κοιτάσματα ορυκτών και υδρογονανθράκων αλλά και από τον περιορισμό της ανασφάλιστης εργασίας που τον τελευταίο έτος έχει ενισχύσει τα έσοδα των ταμείων.

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΚΟΠΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΕπιμένει η κυβέρνηση  στην πρόταση για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στην κύρια και κατά 0,50% στην επικουρική για τις εργοδοτικές και κατά 0,50% στην επικουρική για τους εργαζόμενους) έτσι ώστε να αυξήσει τα έσοδα και να «μετριάσει» τις περικοπές στις συντάξεις.
Από τα σενάρια που επεξεργάζονται αυτή την περίοδο στο  υπουργείο Εργασίας,οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα δουν τη σύνταξή τους να μειώνεται κατά μέσο όρο από 5% έως και 7%, οι συνταξιούχοι ΙΚΑ θα έχουν μειώσεις από 2% έως και 3% (κατά μέσο όρο). Όσον αφορά στους συνταξιούχους του ΤΕΒΕ θα έχουν μειώσεις έως και 15%, ενώ σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες η μείωση των συντάξεων θα φτάσει και το 20%.
Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την υιοθέτηση ενός κοινού συντελεστή αναπλήρωσης για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς συνταξιούχους ο οποίος σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου Εργασίας  θα κυμαίνεται μεταξύ 60%-65% του συντάξιμου μισθού (57% για την κύρια + 8% για την επικουρική) ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και το  μισθό έναντι 100% (80% η κύρια + 20% η επικουρική)  που ήταν για τους «παλαιούς» και 85%-90% ( 70% η κύρια + 15%-20% η επικουρική )  για τους «νέους» ασφαλισμένους.  Αυτό σημαίνει ότι οι μειώσεις θα κυμανθούν μεταξύ 10%- 20%  για τις καταβαλλόμενες συντάξεις . Την ίδια ώρα οι δανειστές ζητούν το ποσοστό αναπλήρωσης να μην υπερβεί το 55% ( 48% +7%) και να προβλεφθεί ρήτρα «διόρθωσης» των παραμέτρων του Ασφαλιστικού με βάση το ΑΕΠ, τα έσοδα κ.λπ, με ποσοστά αναπλήρωσης για την κύρια σύνταξη από 57% έως 65%.Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο υπουργός εργασίας κ. Κατρούγκαλος δεσμεύτηκε ότι θα διασφαλιστούν οι χαμηλές συντάξεις με διατήρηση της προσωπικής διαφοράς . Δηλαδή ακόμα κι αν ο επανυπολογισμός  με βάση χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης δείξει μικρότερα ποσά , οι συντάξεις δε θα μειωθούν .

Επίσης το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει:

--Την καθιέρωση της  εθνικής  σύνταξης με «ρήτρα ανάπτυξης» ίση με το η οποία χορηγείται σε όλους όσοι έχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλιση.Η εθνική σύνταξη θα χρηματοδοτείται από τη φορολογία .Δεν αποτελεί κατώτατη σύνταξη αλλά τη βάση στην οποία προστίθεται κάθε φορά η σύνταξη που χρηματοδειται με εισφορές,βάσει του ισχύοντος αναδιανεμητικού  συστήματος.

--Tην σύσταση ενός ταμείου  κύριας σύνταξης με επιμέρους  υποδιοικήσεις για τη σύνταξη μισθωτών, αυτοαπασχολουμένων ,επιστημόνων, αγροτών.ΟΓΑ και  ΝΑΤ παραμένουν  αυτοτελή  νομικά πρόσωπα για την άσκηση των μη συνταξιοδοτικών τους αρμοδιοτήτων.

---  Θα δημιουργηθεί ενιαίος «κουμπαράς» για τους διατηρούμενους κοινωνικούς και άλλους πόρους, καθώς και μέρους της περιουσίας του Δημοσίου με τελικό στόχο την ανακεφαλαιοποίηση του συστήματος.


-- Θα προβλέπονται μέτρα για την αύξηση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών και τη δραστική αντιμετώπιση της «μαύρης» εργασίας.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ‘’Σωσίβιο’ στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών(με την οποία διαφωνουν οι δανειστές) ώστε να μην είναι μεγάλες οι μειώσεις στις συντάξεις,αναζητεί η κυβέρνηση όπως προκύπτει από το σχέδιο  του υπουργού Εργασίας Γ.Κατρουγκαλου το οποίο συζητήθηκε    στη  συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ‘Συρριζα’’ .Ο υπουργός Εργασίας προτείνει, την επιβολή αύξησης των εισφορών κατά μια ποσοστιαία μονάδα προκειμένου το «κούρεμα» των συντάξεων να είναι μικρότερο. Η  πρόταση  Κατρούγκαλου αναμένεται να οριστικοποιηθεί  στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΚΟΙΠ υπό τον Γ. Δραγασάκη ώστε μέσα στις προσεχείς μέρες να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τονίζεται πάντως ότι η κυβερνητική πρόταση για το νέο ασφαλιστικό θα πρεπει να εγκριθεί από τους δανειστές.Το ασφαλιστικό, που αποτελεί κομβικό θέμα του δεύτερου πακέτου προαπαιτουμένων, πρέπει να προωθηθεί στη Βουλή έως τις 20 Δεκεμβρίου. Όσο καθυστερεί η οριστικοποίηση των μέτρων, τόσο θα μετατίθεται η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και η έναρξη της συζήτησης για το δημόσιο χρέος . Ο υπουργός Εργασίας προκρίνει την περικοπή των συντάξεων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόμησης 1,8 δισ. ευρώ  τη διετία 2015-2016 μέσω του επανυπολογισμού τους με βάση ενιαίο συντελεστή, αντί των οριζόντιων μειώσεων.

Ειδικότερα:

1-Προτεινεται να υπάρξει ενιαίος συντελεστής για την αναπλήρωση των συντάξεων και να υιοθετηθεί ρήτρα προσαρμογής τους ύψους των συντάξεων και των εισφορών ανάλογα με την αυξομείωση του ΑΕΠ..Κατα τον υπουργό Εργασίας ‘’οχι οριζόντιες μειώσεις αλλά επανυπολογισμός των συντάξεων με  βάση  ενιαίο συντελεστή και εξσφάλιση των χαμηλών συντάξεων  με διατήρηση  προσωπικής  διαφοράς.Εξαίρεση από την εξασφάλιση προσωπικής διαφοράς των πρόωρων συντάξεων. Δηλαδή, ακόμα κι αν ο επανυπολογισμός, με βάση χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης, δείξει μικρότερα ποσά, οι συντάξεις δεν θα μειωθούν ή το υπερβάλλον ποσό θα καταβάλλεται από το κράτος. Αυτή η διασφάλιση δεν θα ισχύει για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.  Συγκεκριμένα  σχεδιάζεται οι   συντελεστές να περιλαμβάνουν ένα ποσοστό αναπλήρωσης 52% έως 78% με διάφορες ρήτρες (π.χ ηλικίας, ανάπτυξης, απασχόλησης) ενώ θα λαμβάνουν υπόψη και το «πακέτο» των έξι περικοπών  που έχουν υποστεί οι κύριες συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ  και οι επικουρικές από το 2011 το οποίο σε ακραίες περιπτώσεις φθάνει και το 45% σε σχέση με το αρχικό ποσό. Εν συνεχεία η ηγεσία του υπουργείου θα επιβάλλει νέες κλιμακωτές μειώσεις από 10% έως 20% στις συνολικές συντάξιμες αποδοχές που παραμένουν ακόμα υψηλές (πάνω από 1000 ή πάνω από 2.000 ή πολυσυνταξιούχοι)

2:Καθιερώνεται εθνική σύνταξη με «ρήτρα ανάπτυξης» ίση με το η οποία χορηγείται σε όλους όσοι έχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλιση.Η εθνική σύνταξη θα χρηματοδοτείται από τη φορολογία .Δεν αποτελεί κατώτατη σύνταξη αλλά τη βάση στην οποία προστίθεται κάθε φορά η σύνταξη που χρηματοδειται με εισφορές,βάσει του ισχύοντος αναδιανεμητικού  συστήματος.Στην εθνική σύνταξη προστίθεται με όμοιους κανόνες για όλους:
Α.Παροχή σύνταξης με βάση το υφιστάμενο σύστημα προκαθορισμένων  παροχών(όχι νοητής  κεφαλαιοποίησης) με ενιαίο συντελεστή  αναπλήρωσης επί του μισθού ή του εισοδήματος.
Β.Καταβολή εισφορών ανάλογα με το μισθό ή το εισόδημα.
Τόσο η εθνική οσο και η ανταποδοτική σύνταξη τελούν υπό την εγγύηση του κράτους.

3.Το  ΕΚΑΣ θα μετατραπεί σε επίδομα αλληλεγγύης υπερηλίκων, το οποίο δεν θα ενισχύει μόνο τους συνταξιούχους, αλλά και τους ανασφάλιστους υπερήλικες που δεν παίρνουν σύνταξη, με παρέμβαση του Κουαρτέτου. Το τριτο μνημονιο παντως προβλεπει ότι η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ θα αρχίσει από το Μάρτιο του 2016, καθώς το 20% των δικαιούχων θα χάσουν το επίδομα μέσω της αυστηροποίησης των εισοδηματικών κριτηρίων.

4.Για τις επικουρικές προτείνονται δυο σενάρια.Το ένα προβλέπει ένταξη των επικουρικών  και των επαγγελματικών   ταμείων ιδιωτικού δικαίου επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑ.Το δεύτερο προβλέπει  πρόσθεση της  επικουρικής στη κύρια σύνταξη με σκοπό την εξασφάλιση  υψηλότερης συνολικής σύνταξης.

5.Προτείνεται  η σύσταση ενός ταμείου  κύριας σύνταξης με επιμέρους  υποδιοικήσεις για τη σύνταξη μισθωτών, αυτοαπασχολουμένων ,επιστημόνων, αγροτών.ΟΓΑ και  ΝΑΤ παραμένουν  αυτοτελή  νομικά πρόσωπα για την άσκηση των μη συνταξιοδοτικών τους αρμοδιοτήτων.

Σημειώνεται ότι το τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού το οποίο δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή προβλέπει για το ασφαλιστικό, μέτρα ύψους 1,8 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα: 
--Περικοπές 10% στις δαπάνες για επικουρικές συντάξεις (ενδεχομένως μέσω μεσοσταθμικής μείωσης 6% στις επικουρικές)
--Μείωση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ κατά 20% μέσω νέων εισοδηματικών κριτηρίων 
--Αύξηση των εσόδων από εισφορές στον ΟΓΑ κατά 30%
--Νέο συντελεστή υπολογισμού των εφάπαξ (πχ μέσω μείωσης 5-8% ).
--Παρακρατήσεις 6% σε όλες τις συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ ( ισχύουν ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο).


Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΜειώσεις στις επικουρικές συντάξεις κατά 6% μεσοσταθμικά το  2016 και μικρή αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο για τις επικουρικές συντάξεις ώστε να  παραμεινει η αυτοτέλεια του ΕΤΕΑ(Επικουρικο μισθωτών) με τους 1,2 εκατομ. συνταξιούχους.Οι παρεμβάσεις στις επικουρικές περιλαμβανονται στο νέο ασφαλιστικο που παρουσιαζεται αυριο από τον υπουργό Εργασιας Γ.Κατρούγκαλο στο Συμβουλιο Κοινωνικής Πολιτικής με στόχο να ψηφιστεί εντός του Δεκεμβρίου και εφόσον φυσικά εγκριθεί από τους δανειστές.
Ειδικότερα το σχέδιο για τις επικουρικές  προβλεπει:

1.Νεες  κλιμακωτές μειώσεις,  6% κατά μέσο όρο,  προστατεύοντας τις συντάξεις τουλάχιστον  έως τα 100 ευρώ. Ο νέος κρατικός προυπολογισμός(2016) προβλέπει ότι η δαπάνη για τις επικουρικές συντάξεις θα μειωθεί κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ. 

2-Αυξηση των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες θα κυμαίνονται στο 0,5% για εργοδότες και ίσο ποσοστό για εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι θα ανέλθουν από 3 + 3% στο 3,5% για εργοδότες και 3,5% για εργαζόμενους οι εισφορές που θα αποδίδονται υπέρ της Επικουρικής Ασφάλισης.

Στο σκέλος των περικοπών, υπολογίζεται ότι μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά περίπου 400.000 συνταξιούχοι, που προέρχονται κυρίως από το Δημόσιο και από πρώην ΔΕΚΟ. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση θα καταστεί δυνατό να εξοικονομηθούν έως και 300 εκατ. ευρώ.

Σημειωνεται ότι τα ταμεία που δίνουν επικουρικές συντάξεις, οι οποίες είναι υψηλότερες από το μέσο όρο και έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ είναι τα εξής:
 * ΤΕΑΠΕΤΕ (Εργαζόμενοι πρώην Εμπορικής Τράπεζας): 522 ευρώ.
* ΕΛΕΜ (μηχανικοί): 385 ευρώ.
* ΤΕΑΥΝΤΠ (ναυτικοί πράκτορες): 360 ευρώ.
* ΤΕΑΠ ΕΤΒΑ (εργαζόμενοι πρώην ΕΤΒΑ): 345 ευρώ.
* ΤΕΑΠ ΕΡΤΤ (εργαζόμενοι ΕΡΤ και Τουρισμού): 311 ευρώ.
* ΤΕΑΠ ΔΕΗ (εργαζόμενοι ΔΕΗ): 243 ευρώ.
 * ΤΕΑΠΟΚΑ (Εργαζόμενοι στην Κοινωνική Ασφάλιση): 236 ευρώ.
 * ΤΑΥΕΚ (Εμποροϋπάλληλοι): 230 ευρώ.
 * ΤΑΔΚΥ (Δημοτικοί και Κοινοτικοί Υπάλληλοι): 225 ευρώ.
 * ΤΕΑΕΙΓΕ (Εκπαιδευτικοί ιδιωτικής εκπαίδευσης): 224 ευρώ.
* ΤΕΑΠ ΟΤΕ (εργαζόμενοι ΟΤΕ): 197 ευρώ.
*ΤΕΑΠΟΖΟ (Οινοποιία – ζυθοποιία): 195 ευρώ.
 * ΤΕΑΔΥ – ΚΥ (δημόσιοι υπάλληλοι): 177 ευρώ.
*ΤΕΑΧ (χημικοί): 177 ευρώ.
* ΤΣΕΑΠΓΣΟ (εργαζόμενοι ΗΣΑΠ): 176 ευρώ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία (ΠΟΠΟΚΠ), το ΕΤΕΑ είχε προϋπολογίσει για το 2015 μειώσεις συντάξεων 8% την 1/1/15 και επιπλέον 7% την 1/7/15, λόγω εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Τελικά  το ταμείο έλαβε 70 εκατ. ευρώ από τον μικρό κουμπαρά του ΑΚΑΓΕ και το προβλεπόμενο έλλειμμα εκτιμάται σε 88 εκατ. ευρώ. Στις υποχρεώσεις του ταμείου πρέπει να προστεθούν και 129.885 συντάξεις σε καθυστέρηση, με μέσο χρόνο απονομής 12 με 20 μήνες.Σύμφωνα με την ΠΟΠΟΚΠ, παρά τις τεράστιες απώλειες (2,5 δισ. ευρώ σε ονομαστικές αξίες από το PSI και 200 εκατ. ετησίως από τόκους, 1 δισ. τουλάχιστον από εθελούσιες - προσυνταξιοδοτικά τραπεζών, 125 εκατ. ετησίως από κατάργηση κοινωνικών πόρων), η μόνη χρηματοδότηση που έλαβε το ενιαίο ταμείο ήταν 120 εκατ. (50 εκατ. το 2014 και 70 εκατ. το 2015) από τον λογαριασμό Ειδικής Εισφοράς, στον οποίο η ετήσια συνεισφορά των συνταξιούχων του ξεπερνά τα 125 εκατ.
Τονίζεται ότι η αναλογία ασφαλισμένων - συνταξιούχων ξεπερνά το 2/1 και τα αποθεματικά του ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, ενώ οι εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τους εργαζομένους στα ταμεία, η οικονομική αυτάρκεια του ΕΤΕΑ θα ήταν δεδομένη αν εξέλιπαν έστω και μερικώς οι υφεσιακές μνημονιακές πολιτικές που επιβαρύνουν το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον


Πάντως το ΕΤΕΑ  με τη ρευστοποίηση 2.119.416 μεριδίων (σε σύνολο 53.801.905 μεριδίων)-  που κατέχει το ΕΤΕΑ στο Κοινό Κεφάλαιο της Τραπέζης της Ελλάδος- θα συμπληρώσει τα 50 εκατ ευρώ τα οποία του λείπουν  αυτό το μήνα για να πληρώσει τις επικουρικές συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου σε 1.100.000 συνταξιούχους .

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΠρος  τα μέσα Δεκεμβρίου μετατίθεται η  ψήφιση του νέου ασφαλιστικού με τις νέες περικοπές στις συντάξεις  υψους 700 εκατομ.ευρω για το 2016 Αυρίο ή την Τετάρτη ο υπουργός Εργασίας Γ.Κατρούγκαλος θα παρουσιάσει την πρόταση του στο Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής  και στη συνέχεια θα συνέλθουν τα κυβερνητικά όργανα. Η κυβερνητική πρόταση θα τεθεί  στις αρχές Δεκεμβρίου  σε  διαπραγμάτευση με τους επικεφαλής του κουαρτέτου οι οποίοι ζητούν άμεσες δραστικές περικοπές.Συνολικά, καταγράφονται μέτρα ύψους 1,4 δισ. ευρώ από το ασφαλιστικό, εντός του 2016 εκ των οποίων τα 688 εκατ. ευρώ θα αφορούν τις νέες περικοπές στις συντάξεις μέσω του επαναυπολογισμού τους.
Στα μέτρα  για το  ασφαλιστικό που ‘κλείδωσαν’’  είναι ο επανυπολογισμός  των συντάξεων(και των σημερινών συνταξιούχων) με βάση την ηλικία που αποχώρησαν οι ασφαλισμένοι, τον χρόνο ασφάλισης που είχαν και το ύψος της σύνταξης που πήραν σε σχέση με τον μισθό του.Ειδικός  αλγόριθμος θα χρησιμοποιηθεί για τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων, με στόχο να εξοικονομηθούν από 700 εκατομ.ευρω για το 2016. Οι μειώσεις θα είναι  μεγαλύτερες στην περίπτωση ασφαλισμένων σε ειδικά ταμεία, που είχαν υψηλούς μισθούς, λίγα έτη ασφάλισης και υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης.  Βασικός κανόνας για την αναπροσαρμογή των συντάξεων θα είναι η εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους συνταξιούχους, τους εν ενεργεία και τους μελλοντικούς.
Επίσης «κλείδωσε» το οργανωτικό σχήμα, με τη δημιουργία ενός ταμείου με ξεχωριστές διευθύνσεις ή λογαριασμούς επικούρησης και εφάπαξ,
Αντιδράσεις εξέφρασαν οι θεσμοί στο θέμα της εθνικής σύνταξης, καθώς επιμένουν στην καθιέρωση εισοδηματικών κριτηρίων.Εξάλλου ενστάσεις εκφράζονται για το θέμα της αύξησης των εισφορών, παρότι η κυβέρνηση επιμένει πως μια έστω πρόσκαιρη αύξηση θα δώσει ανάσα στα έσοδα των ταμείων και θα οδηγήσει σε σημαντικά μικρότερες μειώσεις συντάξεων.
Τη  πρώτη γεύση των περικοπών στις συντάξεις το νέο έτος  δίνει ο νέος προυπολογισμός.Ετσι:
-Από τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης που, όπως υπογραμμίζεται, θα αποκαταστήσει μέσω ενιαίων κανόνων (δηλαδή νέα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης) «την ισότητα και την αλληλεγγύη τόσο μεταξύ των παλαιών όσο και μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων», προβλέπεται να εξοικονομηθούν 685 εκατ. ευρώ (172 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο και 513 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του ιδιωτικού τομέα).
-Από την εφαρμογή συντελεστή μείωσης στα εφάπαξ θα εξοικονομηθούν 134,3 εκατ. ευρώ.
-Θα «κοπούν» 223 εκατ. ευρώ από δικαιούχους του ΕΚΑΣ.
-Θα περικοπούν 40,7 εκατ. ευρώ από κοινωνικούς πόρους.
-Θα αυξηθούν κατά 102 εκατ. ευρώ οι εισφορές των αγροτών στον ΟΓΑ στο πλαίσιο της αλλαγής του «χάρτη» των ασφαλιστικών εισφορών

Συνολικά, από τα μέτρα του '15 και του '16 οι περικοπές θα φτάσουν τα 1,838 δισ. ευρώ.Τονίζεται ότι για το 2016, προβλέπεται έλλειμμα ύψους 2,121 δισ. ευρώ για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ). Για το τρέχον έτος προβλέπεται ότι το έλλειμμα θα ανέλθει στα 1,302 δισ. ευρώ, υψηλότερο κατά 334 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το έλλειμμα 968 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί κατά το 2014.

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

ΛΕΥΚΑΔΑ


Ξανάρθες στις πεδιάδες του ήλιου
Κυνηγημένη απο χίμαιρες και αναμνήσεις.
Στο περβάζι της νοσταλγίας
Μυρίζεις άνθια κατάλευκα
Μέσα σε χρώματα βιολέτας
Και σ΄ανθισμένα περιβόλια.
Στην ολοκέντητη ποδιά σου
Που ξεδιπλώνεται
Σ΄ακρωτήρια και όρμους
Ακουμπώ τα ονειρά μου.
Αφρογέννητη πατρίδα της μούσας.
Σε ροδαυγές χρυσοστόλιστες
Καλωσορίζεις τον πόθο.
Λαμπρόχρωμη πλημμύρα των αισθήσεων.
Συναυλία της αλμύρας και του πεύκου.
Γλυστράς στο σώμα του καλοκαιριού
Ονειροπολείς στις κάτασπρες αυλές
Στους πόντζους και στα στενοσόκακα.
Χαμένη ηλιαχτίδα στους Σκάρους.
Παραδομένη στ΄ άνεμου τη δόνηση
Αγέρωχη δρασκελίζεις τη νύχτα,
Κρύβοντας τα κύματα στο Κάστρο.
Μυριοπόθητη γαλήνη του Ιβαριού.
Σκυμμένη στις ξανθές ανταύγειες
Στης Λάμιας τη γλυκιά ανατολή.
Μαντεύεις τη βγαλσά στον Πόντε.
Φωλιάζεις στους έρωτες στους Μύλους.
Κουρασμένο απομεσήμερο στο Πέραμα.
Αλαφρογέρνεις στα μονόξυλα του μώλου,
Ανοίγοντας τα βλέφαρα της μέρας.
Οσο ζώ μακριά σου
Νοιώθω να με καλείς.
Γιά πάντα θα είμαι δίπλα σου
Και θα σ΄αγγίζω.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ
ΗΛΙΑ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ‘ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΠΛΕ’(1990)

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Τα βασικά σημεία του νέου ασφαλιστικού ,που θα οδηγήσει σε  νέες μειώσεις συντάξεων, παρουσιάζει αύριο το απόγευμα στην Πολιτική Γραμματεία του ‘Συριζα’’ ο υπουργός Εργασίας Γ.Κατρούγκαλος.Με την αυριανή διαδικασία  ανοίγει ο διάλογος-εξπρές για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.Θα ακολουθήσει την ερχόμενη εβδομάδα συνεδρίαση του  υπουργικού συμβουλίου ώστε μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου να ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο θα  προβλέπει τα εξής;

1.Προωθειται επανυπολογισμός όλων των συντάξεων(και των σημερινών συνταξιούχων) με βάση την ηλικία που αποχώρησαν οι ασφαλισμένοι, τον χρόνο ασφάλισης που είχαν και το ύψος της σύνταξης που πήραν σε σχέση με τον μισθό του.Ειδικός  αλγόριθμος θα χρησιμοποιηθεί για τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων, με στόχο να εξοικονομηθούν από 700 έως 900 εκατ. ευρώ, για το 2016. Οι μειώσεις θα είναι  μεγαλύτερες στην περίπτωση ασφαλισμένων σε ειδικά ταμεία, που είχαν υψηλούς μισθούς, λίγα έτη ασφάλισης και υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης.  Βασικός κανόνας για την αναπροσαρμογή των συντάξεων θα είναι η εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους συνταξιούχους, τους εν ενεργεία και τους μελλοντικούς.

2-Εξετάζεται  μεσοσταθμική μείωση 6% στις υψηλές επικουρικές συντάξεις και αύξηση 1% στις ασφαλιστικές εισφορές (που σήμερα είναι 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη)  με στόχο  τη διατήρηση της αυτοτέλειας και της βιωσιμότητας της επικουρικής ασφάλισης υπό το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

3 :Καθιερώνεται η  εθνική σύνταξη, μια σύνταξη η οποία  θα είναι και η μόνη που θα εγγυάται το κράτος και θα υπολογίζεται στο 60% του μέσου εισοδήματος, ποσοστό που μεταφράζεται σήμερα στα 384 ή στα 390 ευρω. Από κει και πάνω τα χρήματα που παίρνει κάθε συνταξιούχος θα υπολογίζονται ξεχωριστά για τον καθένα με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο του εργασιακού του βίου.  Η εθνική - κοινωνική σύνταξη θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.


4.Εξετάζεται η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών α αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες  μονάδες -σταδιακά έως το 2018- ώστε να περιοριστεί το «μαχαίρι» στις συντάξεις . Οι εκπρόσωποι των δανειστών εμφανίζονται αντίθετοι στο σενάρια αύξησης των εισφορών για τους εργοδότες και τους  εργαζόμενους..Υπενθυμίζεται πως πέρυσι τον Ιούλιο είχαν μειωθεί  στο 2,9% οι ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων, ενώ είχαν μειωθεί και κατά 1% οι εισφορές των εργαζομένων.

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

TO NEO ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ 35ΕΤΙΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑΤρεις βασικές κατηγορίες μελλοντικών συνταξιούχων του ΙΚΑ διαμορφώνουν οι νέες διατάξεις για τα συνταξιοδοτικά ηλικιακά όρια: 
-Ευνοημένοι είναι οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τις 10500 ημέρες ασφάλισης κατά το έτος 2011.
-Χαμένοι θα είναι εκείνοι  που συμπληρώνουν τις 10500 ημέρες ασφάλισης κατά το έτος 2012.
-Δεν τους "πιάνουν" τα μεταβατικά αυξημένα όρια συνταξιοδότησης μέχρι το 2022 όσους ασφαλισμένους συμπληρώνουν για πρώτη φορά τις 10500 ημέρες ασφάλισης μετά την 1/1/2013. Για αυτούς προβλέπεται απευθείας η συνταξιοδότηση, σε ηλικία 62 ετών με συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης 
Κλειδί αποτελεί ο χρόνος κατά τον οποίο συμπληρώνουν ή μπορούν να συμπληρώσουν (με αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων) τον ελάχιστο καταρχήν απαραίτητο, προς θεμελίωση, χρόνο ασφάλισης των 10500 ημερών ασφάλισης.
Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από το νόμο .4336/2015 με τον οποίο θεσπίστηκαν τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης τα οποία αυξάνονται σταδιακά από ισχύος του νόμου (δηλαδή από 19/8/2015) έως την 1/1/2022.
Ως προς την σύνταξη 35ετίας για τους μισθωτούς- ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνονται, για την μεταβατική περίοδο 18/8/2015 έως 31/12/2021 ως εξής:
Για τους ασφαλισμένους που είχαν συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011, με ή χωρίς εξαγορά πλασματικού χρόνου, απαιτούνται ως προς τον συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ημέρες ασφάλισης ενώ το νέο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησής τους διαμορφώνεται ανάλογα με το έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας τους, με τον ακόλουθο τρόπο:    

-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 19/8/2015 έως 31/12/2015 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 1/1/2016 έως 31/12/2016 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 59 ετών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 1/1/2017 έως 31/12/2017 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 1/1/2018 έως 31/12/2018 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 60 ετών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 1/1/2019 έως 31/12/2019 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 1/1/2020 έως 31/12/2020 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 61 ετών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 1/1/2021 έως 31/12/2021 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών.

Για τους ασφαλισμένους που είχαν συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2012, με ή χωρίς εξαγορά πλασματικού χρόνου, απαιτούνται ως προς τον συνολικό χρόνο ασφάλισης 11.100 ημέρες ασφάλισης ενώ το νέο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησής τους διαμορφώνεται ανάλογα με το έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν το 59ο έτος της ηλικίας τους, με τον ακόλουθο τρόπο:    

-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 19/8/2015 έως 31/12/2015 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 59 ετών και 5 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 1/1/2016 έως 31/12/2016 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 59 ετών και 9 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 1/1/2017 έως 31/12/2017 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 1/1/2018 έως 31/12/2018 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 1/1/2019 έως 31/12/2019 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 11 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 1/1/2020 έως 31/12/2020 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 61 ετών και 3 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 1/1/2021 έως 31/12/2021 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 61 ετών και 8 μηνών.


Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕA


 Τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την άδεια μητρότητας και τις διευκολύνσεις προς τους εργαζόμενους γονείς με σχέση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου,αναλύει  έγγραφο που κατέθεσε  στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γ.Κατρούγκαλος.Ειδικότερα:
 
--Άδεια μητρότητας .Από τις διατάξεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 και του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 - 2001, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2874/2000, η διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται στις 17 εβδομάδες για τις εργαζόμενες σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Από αυτές, τις οκτώ εβδομάδες πρέπει να πάρει η εργαζόμενη πριν από τον τοκετό και τις υπόλοιπες 9 μετά. Η τήρηση των χρονικών διαστημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που η εργαζόμενη γεννήσει πρόωρα, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, έτσι ώστε ο χρόνος της άδειας να φθάνει συνολικά τις δεκαεπτά (17).  
--- Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.   Με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 θεσμοθετήθηκε «ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας», με μορφή αδείας η οποία χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας. Η διάρκεια της είναι έξι (6) μήνες, ενώ η εργαζόμενη επιδοτείται και καλύπτεται ασφαλιστικά - από τον Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με το κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Επίσης, όπως προβλέπεται από την παραπάνω διάταξη εκδόθηκε Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προκειμένου να ρυθμιστούν η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, (ΦΕΚ 833/Β/9.5.2008). Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011, (Α'170), αποσαφηνίσθηκε ο κύκλος των δικαιούχων της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008. Ειδικότερα, ορίσθηκαν τα εξής : «2. Η αληθής έννοια του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 είναι ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτού εμπίπτει η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα και για την εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τις ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-2005.(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005)»  
--- Άδεια φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο): Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993, του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/2003, των άρθρων 8 και 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 και του άρθρου 2 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014, οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μια ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται εναλλακτικά ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού. Η ανωτέρω δυνατότητα ισχύει για τον πατέρα ακόμη και στην περίπτωση που η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη.   Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώματος αυτού. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία . Το μειωμένο ωράριο θηλασμού και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η εργαζόμενος /-η με αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά. Η ανωτέρω άδεια, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. Ειδικότερα, για το θέμα της χορήγησης της άδειας φροντίδας παιδιού στον πατέρα στην περίπτωση που η μητέρα δεν εργάζεται, από τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις δεν προκύπτει σχετικό δικαίωμα.  
-- Γονική άδεια ανατροφής:   Με το άρθρο 50 του ν. 4075/2012, ορίζεται το δικαίωμα της γονικής άδειας ανατροφής, διάρκειας τεσσάρων μηνών, άνευ αποδοχών, μέχρι το παιδί να φθάσει την ηλικία των έξι ετών, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, εφόσον έχουν ένα έτος προϋπηρεσία, συνεχόμενη ή διακεκομμένη, στον ίδιο εργοδότη, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. Η άδεια αυτή χορηγείται ως ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα του εργαζόμενου προκειμένου να ενθαρρυνθούν και οι δύο γονείς να ασχοληθούν με την ανατροφή του παιδιού. Στις περιπτώσεις δε που ένα παιδί στερείται παντελώς τον ένα γονέα λόγω θανάτου, μη αναγνώρισης του από τον πατέρα, ή στην περίπτωση που ο ένας εκ των γονέων έχει καθ' ολοκληρία στερηθεί τη γονική μέριμνα, ορίζεται ότι τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται στο διπλάσιο ο άλλος γονέας. Καλύπτονται επίσης ισότιμα οι ανάγκες των γονέων που υιοθετούν ή αναδέχονται τέκνο ηλικίας έως έξι ετών.   Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών   Με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012, καθιερώνεται ειδική γονική άδεια διάρκειας δέκα εργασίμων ημερών κατ' έτος, με αποδοχές, για την αντιμετώπιση των αναγκών των φυσικών, θετών και ανάδοχων γονέων παιδιών, τα οποία πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του, ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, η οποία χορηγείται έπειτα από αίτηση του εργαζόμενου, κατά απόλυτη προτεραιότητα και μέχρι την ηλικία των δέκα οκτώ ετών του παιδιού.  
-- Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου :  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993) και του άρθρου 10 της ΕΓΣΣΕ του 2000-01, (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001) η άδεια γάμου ορίζεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και σε πέντε εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΕΓΣΣΕ του 2000-01, σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές  
-- Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών   Τέλος, με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012, καθιερώνεται ειδική άδεια, χωρίς αποδοχές, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες νοσηλείας των παιδιών μέχρι 18 ετών. Η άδεια αυτή χορηγείται χωρίς άλλη προϋπόθεση, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και μέχρι τριάντα εργάσιμες ημέρες κατ' έτος.
--  Μονογονεϊκές οικογένειες   Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Επίσης, γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω των αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
--  Άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1483/1984, του άρθρου 4 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2008 - 2009 και της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3896/2010 στους εργαζόμενους πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας κάθε φορά, μέχρι την συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Η άδεια απουσίας χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς, ενώ σε περίπτωση που και οι δύο είναι δικαιούχοι του ανωτέρω δικαιώματος, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως δεν μπορεί συνολικά και για τους δύο γονείς να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες.  
--- Άδεια σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού ή άλλου εξαρτημένου μέλους   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001, του άρθρου 7 Ν. 1483/84, του άρθρου 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 και της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3896/2010, οι γονείς και των δύο φύλων δικαιούνται να λαμβάνουν άδεια χωρίς αποδοχές σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού ή άλλου εξαρτημένου μέλους της οικογένειάς τους. Η διάρκεια της φθάνει τις έξι (6) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος εφόσον προστατεύουν ένα παιδί, τις οκτώ (8) ημέρες για δύο παιδιά και τις δεκατέσσερις (14) ημέρες για περισσότερα από δύο παιδιά.  
--Ανάδοχοι γονείς .  Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009, όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους ανάδοχους γονείς.
--  Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία .  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1483/1984 οι γονείς που εργάζονται σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα άτομα και έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, μπορούν να ζητήσουν να μειωθεί το ωράριο εργασίας τους κατά μία ώρα την ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.  

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός κ. Γιώργος Χουλιαράκης, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας στους δημόσιους υπαλλήλους και περιγράφονται αναλυτικά οι κατηγορίες εκείνες εργαζομένων στο δημόσιο που επιβαρύνονται με την αύξηση των ορίων ηλικίας.
Οι αλλαγές στα όρια ξεκινούν από 19 Αυγούστου 2015 και μετά. Αντίθετα, ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης αφορά όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά, αλλά και όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2014 και έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία από 1/9/2015 και μετά.
Στην ίδια εγκύκλιο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του κατώτατου ορίου σύνταξης. Επίσης, αποσαφηνίζεται και ο νέος τρόπος υπολογισμού του ποσού της μείωσης της σύνταξης στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος αποχωρεί πριν τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
Η παρούσα εγκύκλιος αφορά:
- Υπαλλήλους/λειτουργούς του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή άλλων ΝΠΔΔ οι οποίοι υπάγονται στο συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου (καταβολή σύνταξης από το Δημόσιο).
- Υπαλλήλους άλλων ΝΠΔΔ, οι οποίοι διέπονται από το ίδιο με τους δημόσιους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς και οι συντάξεις τους βαρύνουν τους οικείους φορείς.
- Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος (κατά το μέρος που η εγκύκλιος αυτή αφορά τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης).
Αναλυτικά:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3865/2010 καθιερώθηκε νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων του Δημοσίου, για όσους υπαλλήλους-λειτουργούς του Δημοσίου καθώς και στρατιωτικούς θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά.
Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, για τα έτη υπηρεσίας τους από 1/1/2011 και μετά, δικαιούνται:
α. βασική σύνταξη, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισής τους από 1/1/2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους.
β. τμήμα σύνταξης, που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισής τους μέχρι 31/12/2010, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες προϊσχύουσες του ν. 3865/2010 συνταξιοδοτικές διατάξεις και τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισής τους από 1/1/2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους (αναλογικό ποσό σύνταξης).
2. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του ν. 4336/2015, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4337/2015, επεκτάθηκε ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και σε όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2014 και αποχωρούν από την υπηρεσία από 1/9/2015 και μετά.
Παράδειγμα: Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 1/8/1982 και αποχωρεί από την υπηρεσία την 3/8/2016. Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 33 έτη.
Η σύνταξη του ανωτέρω υπαλλήλου με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 3865/2010 θα υπολογισθεί ως εξής:
α. για την υπηρεσία του από 1/8/1982 μέχρι και 31/12/2007 (25 έτη υπηρεσίας), με βάση τις διατάξεις του π.δ. 169/2007, όπως αυτές ίσχυαν πριν την ισχύ του ν. 3029/2002, β. για την υπηρεσία του από 1 /1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας), με βάση τις διατάξεις του ν. 3029/2002 και γ. για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 3/8/2016 (έτη 5, μήνες 8), με βάση τις διατάξεις του ν. 3865/2010.
Για την υπηρεσία του αυτή, δικαιούται:
- βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360x5/33 (συνολικός χρόνος ασφάλισης)=54,5€ μηνιαίως και
- αναλογική σύνταξη για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 31/8/2016 (5 έτη υπηρεσίας). Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό αποτελεί το συνολικό ποσό της σύνταξης.

Προϋποθέσεις καταβολής κατώτατου ορίου σύνταξης

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007 προβλέπεται για τους υπαγομένους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου κατώτατο όριο σύνταξης το οποίο ανέρχεται σε 364,45 € μηνιαίως. Οι διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4337/2015, ορίζουν ότι όσοι έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1/7/2015 και εφεξής, χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνουν μέχρι τη συμπλήρωση του έτους αυτού το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους. Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, η σύνταξή τους θα αναπροσαρμοσθεί στο ποσό των 364,45€.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Η συμπλήρωση του προαναφερόμενου 67ου έτους της ηλικίας για την καταβολή του ποσού του κατώτατου ορίου σύνταξης των 364,45€, δεν ισχύει για όσους:
- είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ 169/2007,
- λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην Υπηρεσία και ένεκα ταύτης,
- λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες λόγω βίαιου συμβάντος ή τρομοκρατικής ενέργειας,
- λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.

Καταβολή μειωμένης σύνταξης λόγω αποχώρησης πριν τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας

Προβλέπεται νέος τρόπος υπολογισμού της μείωσης της σύνταξης στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος αποχωρεί από την υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας. 
Ειδικότερα ορίζεται ότι το ποσό της μειωμένης σύνταξης το οποίο προκύπτει με βάση τις προϊσχύουσες του ν. 4336/2015 διατάξεις μειώνεται περαιτέρω κατά 10%. Η πρόσθετη αυτή μείωση (10%) θα ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση νέου ορίου ηλικίας.
Παράδειγμα: Υπάλληλος που με βάση τα νέα όρια ηλικίας μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας και αποχωρεί από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας. Εάν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2011, το ποσοστό μείωσης της σύνταξής του ανέρχεται σε 24% (4 έτη x 6% για κάθε έτος).
Έστω ότι το ακαθάριστο ποσό της βασικής σύνταξης πριν τη μείωση ανέρχεται σε 1.000€. Το ποσό αυτό λόγω της ανωτέρω μείωσης θα διαμορφωθεί σε 760€ μηνιαίως, ποσό το οποίο θα λαμβάνει ο δικαιούχος καθ' όλη τη διάρκεια του συνταξιοδοτικού του βίου.
Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις της περ. β της παρ. 16 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4337/2015, το προαναφερόμενο ποσό των 760€ θα μειωθεί περαιτέρω κατά 10% και θα διαμορφωθεί σε 684€, ποσό το οποίο θα λαμβάνει ο δικαιούχος μέχρι τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας του (νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής του).

Αύξηση ορίων ηλικίας για την καταβολή σύνταξης

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου, που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 31/12/2012 και δεν έχουν συμπληρώσει το κατά περίπτωση ισχύον όριο ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης μέχρι και την 18/8/2015 (προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015), αυξάνονται σταδιακά από 19/8/2015 έως και την 1/1/2022 σύμφωνα με τους ακόλουθους Πίνακες 1 και 2.

Πώς θα διαβάσετε τους πίνακες

Στη στήλη «Ηλικία» αποτυπώνεται το ισχύον κατά την 18/8/2015 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, ενώ στη στήλη «Ηλικία συνταξιοδότησης» αποτυπώνεται το ισχύον κατά περίπτωση από 19/8/2015 μέχρι και την 1/1/2022 νέο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.
- Τα πρόσωπα που υπάγονται στους Πίνακες, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας, όπως αποτυπώνεται στους Πίνακες αυτούς, κατά περίπτωση και αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος κατά το οποίο τα προαναφερόμενα πρόσωπα συμπληρώνουν το ισχύον, κατά περίπτωση, μέχρι και την 18/8/2015, όριο ηλικίας συνταξιοδότησής τους.
- Στις περιπτώσεις που το ισχύον κατά την 18/8/2015 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι δεκαδικός αριθμός, για την εφαρμογή των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός.
- Εάν το προβλεπόμενο από τους Πίνακες μεταβατικό όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1/1/2022, η σύνταξη καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο αυτό όριο ηλικίας.

Εφαρμογή πίνακα 1

Υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 31/12/2012 και δεν έχουν συμπληρώσει το κατά περίπτωση ισχύον όριο ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης μέχρι και την 18/8/2015 (προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015), υπάγονται στον Πίνακα 1 εφόσον με βάση τις ισχύουσες κατά την 18/8/2015 συνταξιοδοτικές διατάξεις: 
α. έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2010 και λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 16 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:
αα. με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (εάν έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι την 31-12-1982) ή
ββ. με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας ή με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (εάν έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο από 1-1-1983 και μετά).
β. έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 36 ετών ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας.
γ. έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και του 59ου έτους της ηλικίας.
2. Το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανωτέρω προσώπων αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν αθροιστικά τα προαναφερόμενα, κατά περίπτωση, έτη ασφάλισης και το ισχύον την 18/8/2015, κατά περίπτωση, όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Επιπρόσθετα για την υπαγωγή στον Πίνακα 1, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ανωτέρω πρόσωπα να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν τα κατά περίπτωση ως άνω αναφερόμενα έτη ασφάλισης μέχρι την 31 /12/2021.
Ειδικά όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα:
α. δεν έχουν συμπληρώσει τα ως άνω, κατά περίπτωση, έτη ασφάλισης μέχρι και την 31/12/2021, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, είτε με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας τους είτε υπαγόμενα στον Πίνακα 2. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση υπαγωγής τους στον Πίνακα 2, ως ισχύοντα κατά την 18/8/2015 όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και όχι αυτά τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την υπαγωγή στον Πίνακα 1 (55ο, 58ο και 59ο) σε συνάρτηση με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων ετών ασφάλισης (35, 36 και 37).
β. έχουν συμπληρώσει τα ως άνω, κατά περίπτωση, έτη ασφάλισης μέχρι και την 31/12/2021, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία αυτή το ισχύον, κατά περίπτωση, μέχρι την 18/8/2015 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, η σύνταξη μπορεί να καταβληθεί κατά το έτος που τα πρόσωπα αυτά συμπληρώνουν το νέο όριο ηλικίας, το οποίο αποτυπώνεται στον Πίνακα 1 και αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν τα κατά περίπτωση ισχύοντα ως άνω έτη υπηρεσίας.
γ. δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι και την 18/8/2015 τα κατά περίπτωση ισχύοντα ως άνω έτη ασφάλισης (35 ή 37) για καταβολή της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, από 19/8/2015 και μετά, υπάγονται στον Πίνακα 1, ως έτος δε βάσης για την εισαγωγή τους στις παραμέτρους του Πίνακα ορίζεται το 58ο ή το 55ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα, όπως αυτό διαμορφώνεται στην οικεία στήλη του προαναφερόμενου Πίνακα. Από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι όσοι συμπληρώνουν από 19/8/2015 και μετά τα κατά περίπτωση έτη ασφάλισης (35 ή 37) για καταβολή της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, υπάγονται στον Πίνακα 1, όπως δε ρητά αναφέρεται στο Μέρος της Εγκυκλίου αυτής «ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ», όσοι έχουν συμπληρώσει τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης (35 ή 37), κατά περίπτωση μέχρι και την 18/8/2015, δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 6 του ν. 4336/2015 σχετικά με τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας και επομένως εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την Υπηρεσία.

Εφαρμογή Πίνακα 2

Υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 31 /12/2012 και δεν έχουν συμπληρώσει το κατά περίπτωση ισχύον όριο ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης μέχρι και την 18/8/2015 (προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015), υπάγονται στον Πίνακα 2 εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον Πίνακα 1. 
Τα ηλικιακά όρια του Πίνακα 2 ισχύουν και επί των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με την συμπλήρωση 30έτούς υπηρεσίας και του 55ου έτους της ηλικίας τους ή με την συμπλήρωση 30ετούς υπηρεσίας και του 60ού έτους της ηλικίας τους, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Επισημαίνεται ότι για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2013 και μετά, ήδη ισχύουν τα γενικά ηλικιακά όρια όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τους νόμους 3865/2010 και 4093/2012, ήτοι το 67ο για πλήρη σύνταξη και το 62ο για μειωμένη ή εναλλακτικά δυνατότητα συνταξιοδότησης με 40 χρόνια ασφάλισης και συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας.

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Εξαιρέσεις από την αύξηση των ορίων ηλικίας

Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 με τις οποίες αυξάνονται σταδιακά από 19/8/2015 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν έχουν εφαρμογή για τις ακόλουθες κατηγορίες υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου:
α. για όσους αποχώρησαν από την Υπηρεσία (λύση της υπαλληλικής σχέσης) μέχρι και την 18/8/2015. Για τα πρόσωπα αυτά για τα οποία, είτε εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης, είτε έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική πράξη και η σύνταξή τους τελεί υπό αναστολή (λόγω μη συμπλήρωσης του κατά περίπτωση ισχύοντος ηλικιακού ορίου), εξακολουθούν να ισχύουν τα ηλικιακά όρια που ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο της αποχώρησής τους από την Υπηρεσία.
β. για αυτούς που απολύθηκαν από την Υπηρεσία λόγω ανικανότητας από 19/8/2015 και μετά ή αποχώρησαν από την Υπηρεσία με παραίτηση από την ίδια ημερομηνία και μετά και ανήκουν στην κατηγορία των πασχόντων από τις «ειδικές παθήσεις» (παραπληγικοί, τετραπληγικοί, τυφλοί, νεφροπαθείς , πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία κλπ), καθώς και γι' αυτούς που ενώ έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και αποχωρήσει πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης καταστούν στο μεταξύ ανίκανοι κατά ποσοστό τουλάχιστον 67% (υποπερ. αα & ββ της περ. β της παρ.3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007).
γ. για όσους με βάση την προϊσχύουσα του ν. 4336/2015 συνταξιοδοτική νομοθεσία μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 35 ή 37 ετών ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, κατά περίπτωση και κατά την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει τα έτη αυτά. Για τα πρόσωπα που συμπληρώνουν τα 35 ή 37 έτη ασφάλισης μετά την ανωτέρω ημερομηνία, το 58ο ή 55ο έτος ηλικίας λογίζεται ως όριο ηλικίας για τις ανάγκες εφαρμογής των Πινάκων 1 & 2 κατά περίπτωση.
δ. για τους εκπαιδευτικούς που είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 και κατά την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει τα 30 έτη και το 55ο έτος της ηλικίας τους ή τα 30 έτη και το 60ό έτος της ηλικίας τους, κατά περίπτωση. Εάν μία εκ των δύο προϋποθέσεων (30 + 55 ή 30 + 60 κατά περίπτωση) δεν έχει συμπληρωθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, το νέο όριο ηλικίας των προσώπων αυτών αυξάνεται με βάση τους Πίνακες 1 ή 2, κατά περίπτωση, όπως και των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων.
ε. για όσους κατά την 18/8/2015 έχουν συμπληρώσει τόσο τον απαιτούμενο για τη συνταξιοδότησή τους χρόνο ασφάλισης όσο και το προβλεπόμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας για την καταβολή πλήρους σύνταξης.
στ. για τους γονείς που έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η συμπλήρωση 25ετίας για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης. Χρήση του δικαιώματος αυτού, για συνταξιοδότηση με ευνοϊκότερους όρους, μπορεί να ασκηθεί από τον ένα εκ των γονέων, κατόπιν κοινής δήλωσής τους. Σε περίπτωση διάζευξης ή διάστασης των γονέων, το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από αυτόν που έχει την επιμέλεια του παιδιού.
ζ. για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των σωφρονιστικών καταστημάτων (υποπερ. εε της περ. β της παρ.3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007).
η. για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που απασχολούνται στις ειδικότητες της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α'78), δηλ. στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, τους εργάτες αφοδευτηρίων, τους εργάτες ταφής - εκταφής νεκρών κλπ.

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΠΩΣ ΘΑ ΄’ΚΟΥΡΕΥΤΟΥΝ ‘ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

       

Επαναυπολογισμός των συντάξεων(παλαιών και νέων συνταξιούχων), μέσω ενός αλγόριθμου που θα ονομαστεί κοινωνικός συνταλεστής, με  βάση την ηλικία που αποχώρησαν οι ασφαλισμένοι, τον χρόνο ασφάλισης που είχαν και το ύψος της σύνταξης που πήραν σε σχέση με τον μισθό τους , είναι το κλειδί της πρότασης του υπουργού Εργασίας Γ. Κατρούγκαλου για το νέο ασφαλιστικό.Η πρόταση Κατρούγκαλου θα τεθεί πρός συζήτηση στα κομματικά όργανα του ‘Σύρριζα’ την ερχόμενη εβδομάδα.Στόχος είναι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου το νέο ασφαλιστικό να έχει ψηφιστεί στη Βουλή.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να επιτευχθεί η μνημονιακή  δέσμευση της Ελλάδας για μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης από φέτος μέχρι το 2018, συνολικά κατά 1,9% του ΑΕΠ ή περίπου 3,5 δισ. ευρώ.Από αυτά έχουν προϋπολογιστεί για το 2015-16 μέτρα της τάξης του 1,1 δισ. ευρώ και μένουν άλλα 700 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περικοπές συντάξεων.

Ειδικότερα προωθείται επανυπολογισμός όλων των συντάξεων με βάση την ηλικία που αποχώρησαν οι ασφαλισμένοι, τον χρόνο ασφάλισης που είχαν και το ύψος της σύνταξης που πήραν σε σχέση με τον μισθό του.Ειδικός  αλγόριθμος θα χρησιμοποιηθεί για τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων, με στόχο να εξοικονομηθούν από 700 έως 900 εκατ. ευρώ, για το 2016.
Για τον επανυπολογισμό θα συνυπολογίζονται τα παρακάτω:
1.Ο xρόνος ασφάλισης . Στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι έφυγαν με λίγα έτη ασφάλισης,
2.  Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, με χαμένους όσους συνταξιοδοτήθηκαν σε μικρή ηλικία. Μικρότερες θα είναι οι μειώσεις σε όσους έφυγαν με πλήρη σύνταξη, μετά τα 60 ή τα 62. 
3.Το  ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο θα είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που ισχύει σήμερα και σίγουρα αυτό που ίσχυε στο παρελθόν.

 Εκτιμάται ότι οι μειώσεις θα είναι  μεγαλύτερες στην περίπτωση ασφαλισμένων σε ειδικά ταμεία, που είχαν υψηλούς μισθούς, λίγα έτη ασφάλισης και υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης.  Βασικός κανόνας για την αναπροσαρμογή των συντάξεων θα είναι η εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους συνταξιούχους, τους εν ενεργεία και τους μελλοντικούς.

Όσον αφορά την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων   προβλέπεται η σύσταση  ενός ενιαίου φορέα ασφάλισης, στον οποίο θα ενταχθούν τόσο οι μισθωτοί (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και οι αγρότες και οι ναυτικοί. Προωθείται δε η διατήρηση του ΟΓΑ και του ΝΑΤ όχι ως ασφαλιστικοί οργανισμοί, αλλά ως φορείς πρόνοιας και λοιπών παροχών, σε αγρότες και ναυτικούς. Ο ΟΓΑ ,σύμφωνα με το σενάριο αυτό, διατηρείται μεν ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο όμως απογυμνώνεται από όλες τις συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές του αρμοδιότητες διατηρώντας μόνο τις προνοιακές. Δηλαδή την καταβολή της προνοιακής σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων και των παροχών αγροτικής εστίας.
Για  τις επικουρικές συντάξεις εξετάζεται  μεσοσταθμική μείωση 6% στις υψηλές επικουρικές συντάξεις και αύξηση 1% στις ασφαλιστικές εισφορές (που σήμερα είναι 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη)  με στόχο  τη διατήρηση της αυτοτέλειας και της βιωσιμότητας της επικουρικής ασφάλισης υπό το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
Επίσης καθιερώνεται η  εθνική σύνταξη, μια σύνταξη η οποία  θα είναι και η μόνη που θα εγγυάται το κράτος και θα υπολογίζεται στο 60% του μέσου εισοδήματος, ποσοστό που μεταφράζεται σήμερα στα 384 ή στα 390 ευρω. Από κει και πάνω τα χρήματα που παίρνει κάθε συνταξιούχος θα υπολογίζονται ξεχωριστά για τον καθένα με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο του εργασιακού του βίου.  Η εθνική - κοινωνική σύνταξη θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  Μελετάται η επιβολή ρήτρας ανάπτυξης στη νέα Εθνική Σύνταξη με βάση την οποία "αυτόματα" θα αυξάνεται η σύνταξη όταν αυξάνεται το ΑΕΠ, ενώ θα μειώνεται η σύνταξη όταν μειώνεται το ΑΕΠ.

Δεδομένη θεωρειται η σταδιακή -εντός τριετίας προβλέπει το 3ο Μνημόνιο- επιβολή ενιαίας εισφοράς για την κύρια σύνταξη στα επίπεδα του 20% που είναι στο ΙΚΑ (6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη) .
Σχετικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, το τρίτο   μνημόνιο, ειδικά για τον ΟΓΑ, προβλέπει ακόμη και τριπλασιασμό των εισφορών για τους αγρότες λόγω αλλαγής του συστήματος, αφού μέχρι τώρα κατέβαλαν βάσει εισοδηματικών κλάσεων και στο εξής θα πληρώνουν ανάλογα με το πραγματικό (όχι το ονομαστικό) εισόδημά τους. Οι αυξήσεις θα γίνουν σε βάθος τριών έως πέντε ετών.Όλα αυτά σημαίνουν ότι η κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ από τα 360 ευρώ που είναι σήμερα μπορεί να φτάσει τα 158 ευρώ, ενώ η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά στον ίδιο ταμείο από τα 60 -65 ευρώ που είναι σήμερα μπορεί να ξεπεράσει τα 120 ευρώ.

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

ΧΩΡΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ( ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ)


Χώρα συνταξιούχων, ανέργων και οικονομικά μη ενεργών πολιτών είναι σήμερα η Ελλάδα με ανάλογες συνέπειες στην οικονομία και στο σύστημα κοινωνικής  ασφάλισης. Συνολικά ο πληθυσμός της Ελλάδας που δεν εργάζεται  είναι πάνω από 7 εκατ.!!!

Ο ομότιμος καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου κ.  Σάββας Ρομπόλης παρατηρεί: ‘’Μια χώρα όπως η Ελλάδα, με 4.740.000 άτομα εργατικό δυναμικό, 3.500.000 άτομα στην απασχόληση, 1.240.000 άτομα στην ανεργία και 2.650.000 άτομα στη σύνταξη, δεν μπορεί να προσδοκά ούτε αποκατάσταση των σοβαρών ανισορροπιών στη βιωσιμότητα και κοινωνική αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ούτε ανάταξη του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Σε μια τέτοια προοπτική, εγκυμονείται ο κίνδυνος μονιμοποίησης της φτωχοποίησης σημαντικού τμήματος του πληθυσμού και σοβαρής καθίζησης του παραγωγικού και τεχνολογικού υπόβαθρου. ‘’

Τα νεα(επίσημα) στοιχεία είναι εντυπωσιακά:

--- Ο αριθμός των συνταξιούχων(στοιχεία 2015) της χώρας ανέρχεται σε 2.656.007 άτομα. Εως 50% είναι οι μειώσεις στις συντάξεις λόγω των μνημονίων ενώ έρχεται και νέο ‘’ψαλίδι’’ λόγω των μέτρων που προβλέπει το τρίτο  μνημόνιο.Οι 6 στους 10 συνταξιούχους στη χώρα μας παίρνουν σύνταξη κάτω από 700 ευρω και μάλιστα το 44.8% των συνταξιούχων παίρνουν μηναία σύνταξη κάτω από το όριο σχετικής  φτώχειας των 665 ευρω.

----Ο αριθμός των ανέργων(2015)  κινείται στα  1.196.736 άτομα.Οι προβλέψεις της Κομισιόν   για την ανεργία στη χώρα μας προβλέπουν  ότι το 2015 θα διαμορφωθεί στο 25,7% και το 2016 στο 25,8%..Σε 350.000 οικογένειες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος.  Η  μακροχρόνια ανεργία  κινείται στο  73,1%  όταν κάθε άνεργος είναι άνεργος περισσότερο από 2,5 έτη.Σημερα  καταγράφεται ένα  παρατεταμένο υψηλό επίπεδο της ανεργίας (25% εφέτος  από 9,5% το 2009) από το οποίο το 48,5% πλήττει τους νέους και τις νέες (18-24 ετών) .  Oι 9 στους 10 ανέργους  βρίσκονται στο περιθώριο  και δεν λαμβάνουν καμία απολύτως στήριξη από τον ΟΑΕΔ, ούτε ως επίδομα ανεργίας ούτε ως επιδότηση απασχόλησης.

--- Ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός (τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθε σε 3.296.280 άτοµα

--Το σύνολο των απασχολουµένων  ανήλθε σε 3.591.407 άτοµα.Ωστόσο  κάτω από τα 815 ευρώ  είναι σήμερα ο μέσος καθαρός μισθός στη χώρα μας ενώ με μηνιαίο μισθό  346 ευρώ απασχολούνται μισό εκατομμύριο  μερικώς απασχολούμενοι.Παράλληλα ενα εκατομμύριο είναι οι απλήρωτοι (από 1 - 5 μήνες) εργαζόμενοι  στον ιδιωτικό τομέα. Οι 7 στις 10 θέσεις εργασίας που ανοίγουν είναι προσωρινής απασχόλησης, οι λεγόμενες και ευέλικτες μορφές εργασίας.

‘’Με αυτά τα δεδομένα, παρατηρεί ο κ. Σ.Ρομπόλης, η ελληνική οικονομία, στην πολύπλευρα δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, έχει ανάγκη από τον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός σοκ επενδυτικής, αναπτυξιακής, παραγωγικής, τεχνολογικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους επίλυσης του ελληνικού προβλήματος στην αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης του χρέους, αξιοποίησης των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πόρων, καθώς και των επιχειρηματικών συμπράξεων τεχνολογίας, καινοτομίας, δικτύων και υποδομών με τη δημιουργία συνθηκών επενδύσεων (δημόσιων και ιδιωτικών), νέων θέσεων εργασίας και εισοδήματος, επιλέγοντας ως ηγετικούς κλάδους την ενέργεια, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τα τρόφιμα-ποτά, τα δομικά-μεταλλικά ορυκτά, τον τουρισμό (με ενδυνάμωση των διακλαδικών του διασυνδέσεων), τις νέες τεχνολογίες και τη φαρμακοβιομηχανία. Έτσι, είναι προφανές ότι η εκ των ων ουκ άνευ μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στον προαναφερόμενο μετα-νεοφιλελεύθερο κύκλο ανάπτυξης θα προσδώσει σε αυτήν ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής, της τεχνολογίας, της εργασίας και του κοινωνικού κράτους.’’

ΓΙΑ ΕΝΑΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ‘ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ’-ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ-ΕΝΑΡΞΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015Οι παραστάσεις του έργου του Γεωργίου Μ. Βιζυηνού «Το Αμάρτημα της Μητρός μου», σε σκηνοθεσία Ηλία Λογοθέτη και παραγωγή της εταιρείας ‘’ΩΔΗ’’, (για ένατη χρονιά), συνεχίζονται στο ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ- Πειραιώς 256.
Έναρξη παραστάσεων 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. (Κάθε Σάββατο: 20.30 και Κυριακή στις 19.00).Εκτός των ημερομηνιών : 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015 και 23 και 24 Ιανουαρίου 2016.
Το διήγημα του Γεωργίου Βιζυηνού «Το Αμάρτημα της Μητρός μου» παρουσιάζεται χωρίς καμία απολύτως αλλαγή στη γλώσσα ή περικοπή του κειμένου. Έργο αριστουργηματικό, γραμμένο από ένα μέγιστο Συγγραφέα που πίστευε ότι το ζήτημα της γλώσσας, << το περί νεοελληνικής γλώσσης ζήτημα είναι ουσιωδέστερον ακόμη και αυτού του ανατολικού ζητήματος>> για το Έθνος μας.
Ο Γεώργιος Βιζυηνός αυτοσυστήνεται στο Αμάρτημα της Μητρός μου με τον παροιμιώδη ιλιγγιώδη τρόπο του και ο συνταρακτικά γραμμένος μύθος του ομώνυμου διηγήματος ζωντανεύει επί σκηνής. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τραγούδια που ακούγονται είναι ποιήματα του Γεωργίου Βιζυηνού και μελοποιήθηκαν ειδικά για την παράσταση.
Η παράσταση παράλληλα με την εξέλιξη της πλοκής, αναδεικνύει τη γοητεία της γλώσσας, τη λεπτότητα των αισθημάτων και τις αποχρώσεις του χαρακτήρα του Βιζυηνού και της μητέρας του και αποτελεί μια σύγχρονη πρόταση χρήσης εικαστικού και μουσικού περιβάλλοντος.
Κι’ από τότε που θρηνώ
Το ξανθό και γαλανό
και ουράνιο φώς μου,
μετεβλήθη εντός μου
και ο ρυθμός τού κόσμου
Θέατρο ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ- Πειραιώς 256 -(πάρκινγκ-δωρεάν)-Ηλεκτρικός-Στάση καλλιθέας.
Τηλ. 21065/10973, 6974967250.
Σάββατο 8.30 και Κυριακή 7.00
Έναρξη 21 Νοεμβρίου.
Εκτός των ημερομηνιών : 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015 και 23 και 24 Ιανουαρίου 2016
Τιμές εισιτηρίων: 15€,10€, 5€
του Βιζυηνού και της μητέρας του και αποτελεί μια σύγχρονη πρόταση χρήσης εικαστικού και μουσικού περιβάλλοντος.
Κι’ από τότε που θρηνώ
Το ξανθό και γαλανό
και ουράνιο φώς μου,
μετεβλήθη εντός μου
και ο ρυθμός τού κόσμου
Θέατρο ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ- Πειραιώς 256 -(πάρκινγκ-δωρεάν)-Ηλεκτρικός-Στάση καλλιθέας.
Τηλ. 21065/10973, 6974967250.
Σάββατο 8.30 και Κυριακή 7.00
Έναρξη 21 Νοεμβρίου.
Εκτός των ημερομηνιών : 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015 και 23 και 24 Ιανουαρίου 2016
Τιμές εισιτηρίων: 15€,10€, 5€
---------------------------------------------------------
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ
‘’ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ’’
Σκηνοθεσία: ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Σκηνογραφία: ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗ
Μουσική: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΗΝΙΑΔΑΚΗΣ
Φωτισμοί: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
Παίζουν οι ηθοποιοί:
ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ , ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΗ ,ΣΑΒΒΑΣ ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ
Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ –ΜΟΝΙΜΗ Η ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣΜείωση συντάξεων εως 48% και μείωση μισθών έως 35% οδήγησαν κατά  την περίοδο των μνημονίων 2010-2015 , στην φτωχοποίηση ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού .  Τρεις στους δέκα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ενώ καταγράφεται μια πολύ σοβαρή ανεργία της τάξεως του 25,5%, δηλαδή 1.240.000 άνεργους, εκ των οποίων 50% είναι νέοι.Από το 2010 έως το 2013 η μισθωτή εργασία έχασε 37 δισ. από τη μείωση των μισθών και την αύξηση της φορολογίας. Οι δε αυτοαπασχολούμενοι έχασαν 4 δισ. μόνο από την αύξηση της φορολογίας. Έχει διευρυνθεί  η κοινωνική ανισότητα, γι' αυτό και έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, από 2 σε 3 εκατ.

Ο ομότιμος καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου κ.  Σάββας Ρομπόλης παρατηρεί: ‘’Μια χώρα όπως η Ελλάδα, με 4.740.000 άτομα εργατικό δυναμικό, 3.500.000 άτομα στην απασχόληση, 1.240.000 άτομα στην ανεργία και 2.650.000 άτομα στη σύνταξη, δεν μπορεί να προσδοκά ούτε αποκατάσταση των σοβαρών ανισορροπιών στη βιωσιμότητα και κοινωνική αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ούτε ανάταξη του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Σε μια τέτοια προοπτική, εγκυμονείται ο κίνδυνος μονιμοποίησης της φτωχοποίησης σημαντικού τμήματος του πληθυσμού και σοβαρής καθίζησης του παραγωγικού και τεχνολογικού υπόβαθρου. ‘’

 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:Εως 50% είναι οι μειώσεις στις συντάξεις λόγω μνημονίων ενώ έρχεται και νέο ‘’ψαλίδι’’ λόγω των μέτρων που προβλέπει το τρίτο  μνημόνιο.
Σε  τέσσερα χρόνια με έξι διαφορετικούς νόμους (3845/2010, 3847/2010, 3863/2010, 3986/11, 4051/12 και 4093/13) οι συνταξιούχοι είδαν τη σύνταξή τους να μειώνεται από 14,3% οι χαμηλότερες (κατάργηση δώρων και επιδόματος άδειας αν δεν είχαν άλλη μείωση) έως και 48% ανάλογα με το ύψος τους.Πρόσφατα με το τρίτο μνημόνιο επιβλήθηκε και  η αύξηση της εισφοράς ασθενείας από 4% στο 6% στην κύρια σύνταξη και η επιβολή αντίστοιχης εισφοράς 6% στην επικουρική είναι η πρόσφατη (από την 1η Ιουλίου) περικοπή που καταλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις συντάξεις. Το νέο Μνημόνιο προβλέπει ότι σχεδόν το 1/3 της δημοσιονομικής εξοικονόμησης που πρέπει να προκύψει το 2016 θα προέλθει από τις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις.Συγκεκριμένα η εξοικονόμηση από τις συνταξιοδοτικές δαπάνες πρέπει να φτάσει το 1% του ΑΕΠ ή τα 1,8 δισ. ευρώ το 2016, αφού πρώτα εξοικονομηθούν 450 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος του 2015,Για τα ποσά αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν με ισοδύναμα και  θα γίνει περικοπή συντάξεων εκτιμούν στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης προσδιορίζοντας μάλιστα το μεσοσταθμικό ποσοστό της περικοπής για συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ στο 11%-13%.

Σήμερα τα επίσημα στοιχεία του  υπουργείου Εργασίας δείχνουν ότι οι 6 στους 10 συνταξιούχους στη χώρα μας παίρνουν σύνταξη κάτω από 700 ευρω και μάλιστα το 44.8% των συνταξιούχων παίρνουν μηναία σύνταξη κάτω από το όριο σχετικής  φτώχειας των 665 ευρω.

Τονίζεται ότι οι περικοπές που έγιναν στις συντάξεις έχουν ως εξής:

--Τέσσερις περικοπές επιβάλλονται κάθε μήνα στις κύριες συντάξεις που ξεπερνούν συγκεκριμένα ποσά: Εισφορά 3% - 14% παρακρατείται σε συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Επιπλέον μείωση 6% -10% επιβάλλεται σε συνταξιούχους κάτω των 60 ετών για τον υπόλοιπο ποσό, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.700 ευρώ και ακολουθούν μειώσεις 40% στο υπερβάλλον ποσό για συνταξιούχους κάτω των 55 ετών, αν μετά την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης απομένουν άνω των 1.000 ευρώ ή 20% για ποσό άνω των 1.200 ευρώ στους συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος. Μείωση ποσοστού 12% επιβάλλεται, τέλος, αφού αφαιρεθούν οι προηγούμενες μειώσεις στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.
--Τρεις είναι οι βασικές περικοπές στις επικουρικές που ξεπερνούν τα 300 ευρώ. Επιβάλλονται μειώσεις 3% - 10% στο αρχικό ποσό, μείωση 30% στο υπερβάλλον των 150 ευρώ, παρακρατήσεις 10% - 20% για τα άνω των 200 ευρώ ποσά. Οριζόντια  μείωση 5,2% έχει γίνει σε όλες τις επικουρικές συντάξεις του ΕΤΕΑ, όπου εκκρεμεί η εφαρμογή της «ρήτρας» μηδενικού ελλείμματος, δηλ. νέες μειώσεις αν δεν βρεθούν «ισοδύναμα» . 
--Μειώσεις 5% - 20% επιβάλλονται, ανάλογα με το ύψος του αθροίσματος των μηνιαίων συντάξεων (κυρίων, επικουρικών και μερισμάτων) που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ (από 1.000 ευρώ έως και 1.500 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ. Από 1.500,01ευρώ έως και 2.000 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01ευρώ. Από 2,000,01ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01ευρώ.

ΜΙΣΘΟΙ:Με μηνιαίο μισθό  346 ευρώ απασχολούνται μισό εκατομμύριο  μερικώς απασχολούμενοι, το  παραδοσιακό 8ωρο εργασίας οδεύει προς κατάργηση, οι μισθοί έπέστρεψαν’’ στα επίπεδα του  2002,ένα εκατομμύριο είναι οι απλήρωτοι εργαζόμενοι και 1,2 εκατομμύρια είναι οι άνεργοι(οι οποίοι  θα αυξηθούν το 2016) εκ των οποίων το 73% είναι  στην ανεργία πάνω από ένα έτος !!!Τα νέα  στοιχεία-σοκ  του ΙΚΑ και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ δείχνουν ότι σήμερα η αγορά εργασίας ‘σηματοδοτείται’’ με εξευτελιστικούς μισθούς, ανασφάλιστη εργασία και πλήρη ανατροπή των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων .Έτσι χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα πληρώνονται με καθυστέρηση αρκετών μηνών , είναι ‘’ευάλωτοι’ στην ανεργία  και αναγκάζονται  να δουλεύουν με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Τα στοιχεία είναι  εντυπωσιακά:
-Ένα εκατομμύριο είναι οι απλήρωτοι (από 1 - 5 μήνες) εργαζόμενοι  στον ιδιωτικό τομέα.

-Μισό εκατομμύριο είναι οι  υποαπασχολούμενοι (μέχρι 4 ώρες, επισήμως, την ημέρα με τις  μισές αποδοχές) ενώ 1,5 εκατ. είναι οι αμειβόμενοι, περιοδικά, με «μαύρα». Μάλιστα οι 7 στις 10 θέσεις εργασίας που ανοίγουν είναι προσωρινής απασχόλησης, οι λεγόμενες και ευέλικτες μορφές εργασίας, φαινόμενο που σηματοδοτεί το τέλος του παραδοσιακού 8ωρου εργασίας.

 --Κάτω από τα 815 ευρώ  είναι σήμερα ο μέσος καθαρός μισθός στην Ελλάδα(ιδιωτικός τομέας)  ενώ με μηνιαίο μισθό  346 ευρώ απασχολούνται μισό εκατομμύριο  μερικώς απασχολούμενοι!Μετά την επιβολή των capital controls οι επιχειρήσεις  προχώρησαν  σε νέα    περικοπή των μισθών  είτε με την αλλαγή των συμβάσεων εργασίας (από πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής εργασία) είτε ακόμη και με την απευθείας μείωση των ονομαστικών αποδοχών μέσω των ατομικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων.Συμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αυτή τη στιγμή, διαμορφώνεται μόλις στα 1008,13 ευρώ μεικτά. Επί αυτού του μισθού επιβάλλονται οι ακόλουθες κρατήσεις:
-- 156 ευρώ ως ασφαλιστική εισφορά.
37 ευρώ ως παρακράτηση για τον φόρο εισοδήματος.

Mαλιστα, πρόσφατη έρευνα ,έδειξε ότι μέχρι και το 60% του μισθού τους καλούνται να καταβάλλουν σε φόρους και εισφορές οι μισθωτοί..Mισθωτός με μικτές αποδοχές ύψους 2.400 ευρώ το μήνα (ποσό που είναι κατά 67% μεγαλύτερο από τον μέσο μισθό) και δύο παιδιά πληρώνει το 60% του μισθού σε φόρους και εισφορές, ποσοστό σχεδόν 20% μεγαλύτερο από τις εισφορές στη Γερμανία και 70% περισσότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.Αντίστοιχα, για μισθωτό με μέσες μικτές αποδοχές 1.440 ευρώ το μήνα, η Ελλάδα έχει υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό των μισθών σε σύγκριση με Ολλανδία, Φινλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, ενώ μόνο τρεις χώρες έχουν αισθητά υψηλότερες εισφορές από τις ελληνικές.
Τα στοιχεία της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν  ότι ο δείκτης για τους μισθούς κατά το 2ο τρίμηνο του 2015 υποχώρησε κατά 4,2% συγκριτικά με το β’ τρίμηνο του 2014. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ 10ετίας. Από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για την περίοδο 2006-2015 προκύπτει ότι ουδέποτε σε αυτή την περίοδο, έχει καταγραφεί τέτοια τιμή στον συγκεκριμένο δείκτη. Μάλιστα, αν κανείς πάει ακόμη πιο πίσω στον χρόνο, θα διαπιστώσει ότι οι μισθοί οδεύουν ολοταχώς προς τα επίπεδα της …δραχμής, δηλαδή τα επίπεδα που ίσχυαν το 2002.

Τονίζεται τέλος ότι η  νέα  έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία(2015) αναδεικνύει  τη δραματική υποβάθμιση του επιπέδου ζωής των ελλήνων επισημαίνοντας ότι η αγοραστική δύναμη του πραγματικού κατώτατου μισθού την περίοδο 2010-2014 μειώθηκε κατά 24,9% και κατά 34,5% για τους νέους κάτω των 25 ετών.


Δημοφιλείς αναρτήσεις