Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

TO NEO ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ 35ΕΤΙΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑΤρεις βασικές κατηγορίες μελλοντικών συνταξιούχων του ΙΚΑ διαμορφώνουν οι νέες διατάξεις για τα συνταξιοδοτικά ηλικιακά όρια: 
-Ευνοημένοι είναι οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τις 10500 ημέρες ασφάλισης κατά το έτος 2011.
-Χαμένοι θα είναι εκείνοι  που συμπληρώνουν τις 10500 ημέρες ασφάλισης κατά το έτος 2012.
-Δεν τους "πιάνουν" τα μεταβατικά αυξημένα όρια συνταξιοδότησης μέχρι το 2022 όσους ασφαλισμένους συμπληρώνουν για πρώτη φορά τις 10500 ημέρες ασφάλισης μετά την 1/1/2013. Για αυτούς προβλέπεται απευθείας η συνταξιοδότηση, σε ηλικία 62 ετών με συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης 
Κλειδί αποτελεί ο χρόνος κατά τον οποίο συμπληρώνουν ή μπορούν να συμπληρώσουν (με αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων) τον ελάχιστο καταρχήν απαραίτητο, προς θεμελίωση, χρόνο ασφάλισης των 10500 ημερών ασφάλισης.
Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από το νόμο .4336/2015 με τον οποίο θεσπίστηκαν τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης τα οποία αυξάνονται σταδιακά από ισχύος του νόμου (δηλαδή από 19/8/2015) έως την 1/1/2022.
Ως προς την σύνταξη 35ετίας για τους μισθωτούς- ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνονται, για την μεταβατική περίοδο 18/8/2015 έως 31/12/2021 ως εξής:
Για τους ασφαλισμένους που είχαν συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011, με ή χωρίς εξαγορά πλασματικού χρόνου, απαιτούνται ως προς τον συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ημέρες ασφάλισης ενώ το νέο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησής τους διαμορφώνεται ανάλογα με το έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας τους, με τον ακόλουθο τρόπο:    

-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 19/8/2015 έως 31/12/2015 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 1/1/2016 έως 31/12/2016 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 59 ετών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 1/1/2017 έως 31/12/2017 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 1/1/2018 έως 31/12/2018 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 60 ετών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 1/1/2019 έως 31/12/2019 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 1/1/2020 έως 31/12/2020 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 61 ετών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 58ο έτος, από 1/1/2021 έως 31/12/2021 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών.

Για τους ασφαλισμένους που είχαν συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2012, με ή χωρίς εξαγορά πλασματικού χρόνου, απαιτούνται ως προς τον συνολικό χρόνο ασφάλισης 11.100 ημέρες ασφάλισης ενώ το νέο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησής τους διαμορφώνεται ανάλογα με το έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν το 59ο έτος της ηλικίας τους, με τον ακόλουθο τρόπο:    

-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 19/8/2015 έως 31/12/2015 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 59 ετών και 5 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 1/1/2016 έως 31/12/2016 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 59 ετών και 9 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 1/1/2017 έως 31/12/2017 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 1/1/2018 έως 31/12/2018 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 1/1/2019 έως 31/12/2019 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 11 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 1/1/2020 έως 31/12/2020 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 61 ετών και 3 μηνών.
-Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος, από 1/1/2021 έως 31/12/2021 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 61 ετών και 8 μηνών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις