Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(νόμος 3865/2010).

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(νόμος 3865/2010).1-Αυξάνονται εντός τριετίας τα κατά περίπτωση ισχύοντα για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους εξομοιούμενους μ’ αυτούς όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Αυτο σημαινει επιβαρυνση εως και 15 ετη.

2- Εξισώνονται από 1-1-2011 οι άνδρες και οι γυναίκες, που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες προσωπικής-οικογενειακής κατάστασης, ως προς τις προϋποθέσειςκαι τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, 3-Καθιερώνεται ως ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίαςτους,

4-Ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν. 3865/2010) δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαλλήλους που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (με βάση ταισχύοντα κατά περίπτωση) μέχρι την 31-12-2010, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις και τα ηλικιακά όρια για τη συνταξιοδότησή τους, όσο και ως προς τον τρόπο υπολογισμού τηςσύνταξής τους.

5- Θεσπίζεται για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του δημοσίου η δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου με εξαγορά χρόνουγια κάθε παιδί, που χρησιμεύει για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικούδικαιώματος του/τηςυπαλλήλου καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης.

6. Εντάσσονται στο ΙΚΑ ολοι οι προσλαμβανόμενοι απο 1.1.2011 στο δημοσιο, υπαλληλο

ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ:

1-Οι ανδρες και γυναίκες που δεν είχαν έως τα τέλη του 2010 τουλάχιστον 25ετία και «χάνουν» δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35ετία (αυξάνεται στα 40 έτη με ηλικία το 60ό).

2-Οι γυναίκες με ανήλικα παιδιά ή με 3 παιδιά (στα 52 το 2011 ενώ δεν είχαν όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση, στα 55 το 2012 και στα 65 το 2013). Θίγονται και όσες δεν έχουν παιδιά (αυξάνεται το 2013 στο 60ό από το 55ο το όριο ηλικίας για πρόωρη συνταξιοδότηση).

3-Οι γυναίκες - ασφαλισμένες στα βαρέα και ανθυγιεινά ( το όριο ηλικίας αυξάνεται από τα 53, στα 54 το 2011, στα 56 το 2012 και στα 58 το 2013).

4-Οι γονείς αναπήρων (το ποσοστό ανικανότητας που πρέπει να φέρει το ανίκανο παιδί για να τύχει ο γονέας ευνοϊκότερης συνταξιοδοτικής μεταχείρισης, αυξάνεται από 50% σε 67% με την πρόσθετη προϋπόθεση «η ανικανότητα να συνεπάγεται την αδυναμία άσκησης κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος»).

5-Οσους ήλπιζαν να κερδίσουν συνταξιοδοτικά αναγνωρίζοντας τα χρόνια σπουδών ώστε να θεμελιώσουν το 2010 δικαίωμα (η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με την αναγνώριση - προσμέτρηση ετών σπουδών σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ανατρέχει πριν από την 01-01-2011).

ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ:

1-Δεν θίγονται, όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 31/12/2010 (κατά βάση την 25ετία) ούτε από τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που ξεκίνησαν την 1/1/2011 και ολοκληρώνονται την 1/1/2013 ούτε και από τις μειώσεις των συντάξεων τις οποίες προβλέπει ο νέος νόμος (αλλαγή του τρόπου υπολογισμού με μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης και αύξηση της ποινής, μείωση από το 4,5% σε 6% κάθε χρόνο, σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης). Η κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων «χάνει», ωστόσο, αρκετές «ευνοϊκές» ρυθμίσεις (π.χ. τις αναγνωρίσεις 4 - 7 πλασματικών ετών) που δίνονται, ως «αντίβαρο» για τις παραπάνω ανατροπές, σε όσους δεν είχαν θεμελιώσει με τη λήξη του 2010 συνταξιοδοτικό δικαίωμα και, με το νέο νόμο, επιβαρύνονται με 5 έως και 15 επιπλέον χρόνια εργασίας.

2-Ανδρες με 3 παιδιά (αποκτούν για 2 χρόνια δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης, με τους όρους που ισχύουν για τις γυναίκες είτε είχαν θεμελιώσει είτε όχι συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο τέλος του 2010) με ανήλικο (εφόσον θεμελιώνουν το 2011 και το 2012 δικαίωμα, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 52 και στα 55 αντίστοιχα) ή με ανάπηρα μέλη οικογενείας (συνταξιοδοτούνται στα 50 αντί 65). Οι άνδρες αποκτούν, ακόμη και αν δεν έχουν παιδί, δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης με 25ετία στα 56 (από 60) το 2011 και στα 58 (από 60) το 2012.

3-Εκπαιδευτικοι άνδρες και γυναίκες, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διατηρούν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με 30 έτη υπηρεσίας και 55 ετών ή 30 έτη υπηρεσίας και 60 ετών για όσους έχουν διορισθεί πριν ή μετά την 1-1-1983, αντίστοιχα εφόσον είχαν συμπληρώσει έως τις 31/12/2010 την 25ετία. Οι ευνοϊκές αυτές διατάξεις παύουν να ισχύουν για όσους και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011.

4-Οφελος θα έχει σημαντική μερίδα γυναικών που για λίγους μήνες ή λίγες ημέρες έχασαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν ως μητέρες ανηλίκων τέκνων (με μειωμένο ηλικιακό όριο) επειδή η ενηλικίωση του παιδιού τους με βάση την ημερομηνία γέννησης είχε προηγηθεί του χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (ως ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών ορίζεται, πλέον, η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους).

5-Ανδρες και γυναίκες με παιδιά που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2011 και μπορούν να αναγνωρίσουν ο καθένας έως και 5 χρόνια ως συντάξιμο (1 για το πρώτο παιδί, 2 για το δεύτερο και άλλα 2 για το τρίτο) επιπλέον των άλλων πλασματικών χρόνων (σπουδών, ανεργίας, κενών ασφάλισης, εκπαιδευτικής άδειας κ.ά.). Η αναγνώριση είναι με εξαγορά (6,67% των συντάξιμων αποδοχών κάθε μήνα) για κάθε παιδί, ενώ θα μπορούν και οι δύο να ασκήσουν το δικαίωμα.

ΕΞΙΣΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Στο πλαίσιο της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, παρέχεται η δυνατότητα και στους άνδρες υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2011 και μετά, έχοντας κατά το χρόνο της θεμελίωσης ανήλικο παιδί να συνταξιοδοτούνται με το ίδιο ηλικιακό όριο που ισχύει και για τις γυναίκες υπαλλήλους μητέρες ανηλίκων παιδιών. Έτσι και για τους άνδρες και για τις γυναίκες υπαλλήλους που συμπληρώνουν 25ετή συντάξιμη υπηρεσία ή 25ετή ασφάλιση κατά περίπτωση το 2011 και κατά τον «κρίσιμο» αυτό χρόνο έχουν ανήλικο παιδί, η καταβολή της σύνταξης θα είναι δυνατή με τηνσυμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας τους, ενώ για όσους συμπληρώνουν την ως άνω 25ετία το 2012, η καταβολή της σύνταξης θα είναι δυνατή με την συμπλήρωση του 55ουέτους της ηλικίας τους. Για όσους θα συμπληρώσουν την 25ετία από 01-01-2013 και μετά, σταματά πλέον η ευνοϊκότερη συνταξιοδοτική μεταχείριση των ανδρών και γυναικών υπαλλήλων με ανήλικα παιδιά, σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους και ορίζεται το 65ο έτος της ηλικίας ως ενιαίο όριο ηλικίας για την συνταξιοδότηση. Επισημαίνεται, ότι οι ισχύουσες από 01-01-2011 διατάξεις που προβλέπουν την εξίσωση των ανδρών και γυναικών υπαλλήλων με ανήλικα παιδιά ως προς τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετούς συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης κατά περίπτωση) μέχρι31-12-2010. Έτσι, για άνδρα υπάλληλο πατέρα ανήλικου παιδιού που κατά την 31-12-2010 είχεσυμπληρώσει 25ετή συντάξιμη υπηρεσία/ασφάλιση, άρα είχε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010, εφόσον αποχωρήσει από την υπηρεσία (με παραίτηση), τοόριο ηλικίας για την καταβολή της σύνταξής του θα εξακολουθήσει να είναι εκείνο που ίσχυε πριν την εξίσωση ανδρών και γυναικών με ανήλικα παιδιά, ήτοι το 65ο.

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: Για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου θεσπίζεται η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου για κάθε παιδί. Ο χρόνος αυτός ανέρχεται σε ένα έτος για το πρώτο παιδί, σε δύο επί πλέον έτη για το δεύτερο παιδί και σε δύο έτη για το τρίτο παιδί. Από το τέταρτο παιδί και πάνω δεν αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος. Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου δεν αφορά υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν την 21/7/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των σχετικών διατάξεων). Αν και ο εν λόγω χρόνος αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις ως «πλασματικός» λογίζεται ισοδύναμος με τις λοιπές θεμελιωτικές συντάξιμες υπηρεσίες

Διευκρινίσεις:

α) Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου αφορά παιδιά που βρίσκονται εν ζωή.

β) Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την προσαύξηση της σύνταξης με την προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει ο/η υπάλληλος 15ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία.

γ) Το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου αυτού μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς, αφού από καμιά διάταξη του νόμου δεν περιορίζεται η άσκηση του δικαιώματος σε έναν από τους δύο γονείς. Το αντίθετο θα συνιστούσε παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας αφού θα επεφύλασσε διαφορετική μεταχείριση έναντι του νόμου σε πρόσωπα που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες.

Υπενθυμίζουμε ότι παρόμοια «διάκριση» των συζύγων στο παρελθόν για το οικογενειακό επίδομα που αποτελεί «παρακολούθημα» της σύνταξης και όχι «κύρια» παροχή κρίθηκε ως αντισυνταγματική θέτοντας σε δικαστικές περιπέτειες επί μακρόν όλη τη Δημόσια Διοίκηση και τους ενδιαφερόμενους.

δ) Σε περίπτωση που ο γονέας έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ο πλασματικός χρόνος για παιδί ή για παιδιά αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σε έναν μόνο φορέα κατ΄ επιλογή.

ε) Ο χρόνος παιδιών μπορεί μεν να συνιστά, εφόσον αναγνωρισθεί, συντάξιμο χρόνο/χρόνο ασφάλισης, επειδή όμως δεν είναι χρόνος ασφάλισης που αντιστοιχεί σε χρόνο υπηρεσίας (ημέρες εργασίας/ασφάλισης) δεν συνυπολογίζεται στην απαιτούμενη 5ετία τακτικού - μονίμου υπαλλήλου (1500ημέρες εργασίας/ασφάλισης) που πρέπει να έχει συμπληρωθεί στις περιπτώσεις όπου το Δημόσιο ως απονέμων φορέας εφαρμόζει τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

στ) Ο αναγνωριζόμενος πλασματικός χρόνος για τα παιδιά, όσον αφορά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αντιμετωπίζεται συνταξιοδοτικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται για τους άνδρες υπαλλήλους ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (με διαφοροποίηση μόνο ως προς την καταβολή εισφοράς εξαγοράς του χρόνου αυτού).

ζ) Ο/η υπάλληλος μπορεί να αναγνωρίσει και μέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούνται να αναγνωρίσει (σε μήνες).

η) Μετά την εκτέλεση της σχετικής αναγνωριστικής πράξης από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων, η πράξη αυτή δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται ως προς τον αναγνωριζόμενο με αυτή χρόνο. Μπορεί πάντως ο/η υπάλληλος που έχει αναγνωρίσει μέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούται, να ζητήσει με νέα αίτησή του την αναγνώριση του επί πλέον χρόνου που επιθυμεί.

-Για πρώτη φορά στην συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου θεσπίζεται η αναγνώριση ως συνταξίμων των ετών σπουδών για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 και αφορά τόσο τους «παλαιούς» όσο και τους «νέους» ασφαλισμένους.

Διευκρινίσεις:

α) Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με την αναγνώριση/προσμέτρηση ετών σπουδών σε καμιά περίπτωση δεν ανατρέχει πριν την 1/1/2011.

β) Ο αναγνωριζόμενος χρόνος σπουδών δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου αφού δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία.

γ) Χρόνος σπουδών που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο/χρόνο ασφάλισης δεν μπορεί να αναγνωρισθεί συντάξιμος με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δηλ. υπάλληλος ο/η οποίος/α απέκτησε το πτυχίο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας/εργασίας του/της, με ασφάλιση, μπορεί να αναγνωρίσει μόνο εκείνο το χρόνο από τις σπουδές του/της που δεν συμπίπτει με το χρόνο εργασίας/ασφάλισής του/της.

δ) Απαραίτητη προϋπόθεση για να προβεί ο/η υπάλληλος σε αναγνώριση ως συντάξιμων των ετών σπουδών είναι να έχει συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών (όχι κατ΄ ανάγκη δημόσια).

ε) Ως χρόνος σπουδών λογίζεται αυτός που προβλέπεται από τον οργανισμό ή από τη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία της κάθε Σχολής κατά το χρόνο της αποφοίτησης και εκφράζεται μόνο σε ακέραια χρόνια.

στ) Υπάλληλος που διαθέτει περισσότερα του ενός πτυχία, μπορεί να αναγνωρίσει ως χρόνο σπουδών το χρόνο που απαιτείτο για την απόκτηση του πτυχίου που χρησιμοποίησε για να διορισθεί ή να μεταταγεί ή να ενταχθεί στη θέση που κατέχει, δηλ. στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος δεν υπολογίζεται αθροιστικά.

ζ) Ως χρόνος σπουδών λογίζεται επίσης και ο χρόνος εκείνος που διανύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας του/της υπαλλήλου σε μέση επαγγελματική σχολή και οδήγησε στην απόκτηση πτυχίου που χρησίμευσε για την πρόσληψη/διορισμό του/της υπαλλήλου.

η) Προκειμένου για υπαλλήλους με πτυχίο ΤΕΙ ως χρόνος σπουδών λογίζεται και το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης που απαιτείται κατά το χρόνο της αποφοίτησής του/της για την απόκτηση του πτυχίου.

θ) Χρόνος σπουδών που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο/χρόνο ασφάλισης δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ως συντάξιμος με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ι) Ειδικά, προκειμένου για τις νοσηλεύτριες (μαίες, επισκέπτριες αδερφές, αδερφές νοσοκόμες) θα μπορούν και αυτές που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1/1/2011 να μπορούν να αναγνωρίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την κτήση του πτυχίου τους (ακέραια) έτη σπουδών, εφόσον το πτυχίο αυτό χρησίμευσε για την πρόσληψη/τον διορισμό τους.

Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας: Για τα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 από τον χρόνο της εκπαιδευτικής άδειας που τυχόν έχουν λάβει μπορεί να αναγνωρισθεί ως συντάξιμος χρόνος δύο ετών ανεξάρτητα από τον συνολικό χρόνο που διήρκεσε η εκπαιδευτική τους άδεια.

Από τους χρόνους που αναφέρονται στο νόμο (έτη σπουδών, εκπαιδευτική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού ηλικίας μέχρι 6 ετών) συναθροιζομένου και του χρόνου ης στρατιωτικής θητείας (προκειμένου για άνδρες υπαλλήλους) ο/η υπάλληλος μπορεί να αναγνωρίσει κατ΄ ανώτατο όριο:

- τέσσερα έτη εφόσον θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011.

- πέντε ( έτη εφόσον θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012.

- έξι ( έτη εφόσον θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013 και

- επτά έτη εφόσον θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2014.

Ο μέχρι 5 έτη πλασματικός χρόνος παιδιών που μπορεί ν΄ αναγνωρισθεί ως συντάξιμος είναι προφανές ότι δεν υπάγεται στους ως άνω περιορισμούς…

-Χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού: Διευρύνεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού ηλικίας μέχρι 6 ετών, αφού πλέον θα μπορεί να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος, ο χρόνος που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διοικητικές διατάξεις και όχι μόνο ο χρόνος που μπορούσε να αναγνωριστεί ως συντάξιμος με βάση συγκεκριμένες συνταξιοδοτικές διατάξεις. Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού δεν πρέπει να συγχέεται με τον πλασματικό χρόνο παιδιών, ο οποίος σχετίζεται αποκλειστικά με την ύπαρξη και μόνο παιδιού/παιδιών. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου άδειας ανατροφής παιδιού και του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας, αφορούν τόσο τους «παλαιούς» όσο και τους «νέους» ασφαλισμένους.

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Οταν (δεν) ζεις για τη ζωή

Οταν (δεν) ζεις για τη ζωή
Ηταν δεν Ηταν στα ‘80. Με το µικρό µουστάκι και το παλιό Καντέτ. Μετην παραδοσιακή τραγιάσκα και την αυτοπεποίθηση µιας υπερήφανης αλλά µατωµένης γενιάς. Το κηδειόσηµο στη γέρικη µονοκατοικία µε συγκλόνισε. Ζούσαµε πάνω από 15χρόνια δίπλααλλά δενµιλήσαµε ποτέ. Ούτεµια καληµέρα. Εγώ σε µιατεράστια πολυκατοικία µε τη µοναξιά και την τηλεόραση για χορηγούς και αυτός σεένα χαµόσπιτο µε κληµαταριές και µπουκαµβίλιες. Στενοχωρήθηκα. Πικράθηκα στ’ αλήθεια. Η ζωή µας έχει περάσει πλέονστη διάσταση της αδιέξοδης ρουτίνας. Ξέρουµε ότιαντί για γράµµατα θα βρούµε λογαριασµούς. Φοβόµαστε τις ληστείες. Και όχι µόνον. «Τρέµουµε» τις αρρώστιες καιτον θάνατο.∆εν έχουµεαντιστάσεις. Ούτε αντοχές. Η εθνική µας κατάθλιψη έχει σχέση µετο Μνηµόνιο, τις άγριες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, µε την ανεργία των παιδιών µας, µε τα ληγµένα «θέλω». Ζωή χωρίς προοπτική. Θυσίες χωρίς αντίκρυσµα σε ένα χρεοκοπηµένο πολιτικό σύστηµα. Οι επιθυµίες αντικαταστάθηκαν από τους εφιάλτες της καθηµερινότητας. Οµήρους µάς πήρανε τα χρόνια. Κοιµόµαστε και ξυπνάµε µε αδιέξοδα. Και προσποιούµαστε ότι ζούµε καλά για να µη µας σχολιάζει ο διπλανός. Ο φθόνος ριζωµένος στις ψυχές. Ο ένας βγάζει το µάτι του άλλου. Καλύτερα να ζούµε ένα όνειρο, γιατίαπό την αλήθεια και την πραγµατικότητα της καθηµερινής ζωής δεν µπορεί να γίνει πλέον κάποιος ευτυχισµένος.
n Και να πώς τελείωνα σε ένα σηµείωµα που έγραψα για τον ίδιο πριν από χρόνια, µε τίτλο: «Οταν ζεις για τη ζωή»: «Είµαι σίγουρος ότι ο συµπαθής συνταξιούχος της διπλανής µονοκατοικίας δεν έχει τέτοια προβλήµατα. Ξέρει να ζει ήρεµος, µε χαµόγελο, µε αξίες, µε αξιοπρέπεια, µε σεβασµό στο περιβάλλον. Ζει για τηζωή. Αλλωστε, γι’ αυτό δεν ενδίδει στα εκατοµµύρια των µεγαλοεργολάβων για να γκρεµιστεί το σπίτι του. Γι’ αυτό είναι οάνθρωπος που όλοι ζηλεύουµε στην πολυκατοικία µας αλλά ποτέ δεν θα τον ακολουθήσουµε. Ποτέ δεν θα του µοιάσουµε».
Καληνύχτα (για πάντα), αξέχαστε γείτονα. (ΤΑ ΝΕΑ-26/01/2011).

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Οι 8 νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό

Οι 8 νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό

1. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Στο αναθεωρημένο μνημόνιο ορίζεται ρητώς ότι οι
όποιες προσαρμογές χρειαστούν στις παραμέτρους του κύριου ασφαλιστικού
συστήματος, καθώς και η μεταρρύθμιση των επικουρικών ταμείων και των ταμείων
πρόνοιας θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2011, ύστερα από διαβούλευση
με την τρόικα. Τα επικουρικά ταμεία -τα οποία αυτήν τη στιγμή καλύπτουν
περίπου 800.000 συνταξιούχους- θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις παροχές τους
με βάση την οικονομική τους βιωσιμότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όσα
Ταμεία δεν είναι οικονομικά βιώσιμα, θα πρέπει να περικόψουν τις επικουρικές
συντάξεις, οι οποίες θα πέσουν ακόμα και κάτω από το 20% του συντάξιμου
μισθού. Σήμερα οι επικουρικές συντάξεις παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις
στα ασφαλιστικά ταμεία και μπορεί να φτάνουν έως και το 80% του συντάξιμου
μισθού. Εκτιμάται οτι εννέα στα δέκα επικουρικά ταμεία κινδυνεύουν να μην
«περάσουν» τις εξετάσεις και να αναγκαστούν να μειώσουν τις συντάξεις Ηδη
εγκρίθηκε η διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη
αναδόχου που θα εκπονήσει τις απαιτούμενες αναλογιστικές μελέτες για τα
ταμεία επικουρικής ασφάλισης. Τον διαγωνισμό θα διενεργήσει η Εθνική
Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) και η προϋπολογισμένη δαπάνη υπολογίζεται σε 185.000
ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τον φετινό προϋπολογισμό της αρχής. Συμφωνα με
τον κυβερνητικο σχεδιασμό όσοι ασφαλιστικοί φορείς έχουν ελλείμματα, θα
πρέπει να μειώσουν τις καταβαλλόμενες συντάξεις. Το ποσοστό της μείωσης δεν
θα είναι ενιαίο, αλλά θα εξαρτάται από την κατάσταση του κάθε Ταμείου.
Στόχος είναι οι επικουρικές συντάξεις να διαμορφώνονται στο 20% του
συντάξιμου μισθού. Κυκλοι του υπουργειου Εργασιας τονιζαν οτι δεν είναι
δυνατόν επιοκουρικα ταμεια να χορηγούν συντάξεις στο 40% ή και 45% της
κύριας σύνταξης και σε πέντε χρόνια να μην έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν
τις παροχές τους!. Οι όποιες μειώσεις στις συντάξεις θα γίνουν σε δόσεις για
να μην υπάρξουν βίαιες ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Μαλιστα
εξετάζεται να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος από 3 έως και 10 χρόνια,
ανάλογα με το ποσοστό μείωσης σε κάθε ασφαλιστικό φορέα. Οριστικά οι αλλαγές
θα αγγίξουν τους νέους συνταξιούχους, δηλαδή όσους εγκαταλείψουν την εργασία
τους μετά το 2012.

2. ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ: Για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ισχύουν οι
ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου με βάση τις οποίες δεν θα θιγούν όσοι
έχουν συμπληρώσει τις ελάχιστεςπροϋποθέσεις (δηλαδή 4500 ένσημα εκ των
οποίων τα 3600 είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά), ενώ από 1/7/2010 θα
εφαρμοστεί η νέα λίστα. Οι όποιες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
για όσους εξαιρεθούν από τη νέα λίστα ή ενταχθούν σε αυτή θα ξεκινήσουν
σταδιακά από 1/1/2012 και για τις περισσότερες κατηγορίες από 1/1/2015.

3. ΜΗΤΕΡΕΣ: Για τις μητέρες ασφαλισμένες θα παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς
του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Δηλαδή θα
δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς του συγκεκριμένου διαστήματος, ώστε να
συνυπολογίζεται και στα συντάξιμα έτη και στο ύψος της σύνταξης. Ως γνωστόν

με το νόμο 3863/2010, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.

4. ΕΚΑΣ: Αλλαγή των προϋποθέσεων χορήγησης του ΕΚΑΣ. Τα νέα εισοδηματικά
κριτήρια, θα περιορίσουν τους δικαιούχους κατά περίπου 20.000. Και αυτό,
γιατί στα εισοδηματικά κριτήρια του νέου έτους, θα υπολογίζονται όλα τα
εισοδήματα, ακόμη και αυτά που προέρχονται από τόκους καταθέσεων ή μερίσματα
και φορολογούνται αυτοτελώς. Στόχος του υπουργείου είναι να περιοριστούν οι

δικαιούχοι, κόβοντας τους «εισοδηματίες» που λαμβάνουν επίδομα και
ταυτόχρονα έχουν έσοδα πολλών δεκάδων χιλιάδων από πηγές εκτός σύνταξης.

5. ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Καθιερωνεται η κάρτα εργασίας με την οποία απεικονίζεται
ηλεκτρονικά η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του εργαζόμενου, καθώς και το
ωράριο εργασίας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία καταχωρούνται με On-Line σύνδεση
στο κεντρικό σύστημα (Ι.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ.). Θεσμοθετείται υποχρέωση
του ΣΕΠΕ(Επιθεωρητές εργασιας) να επιβάλλει κυρώσεις και για την ανασφάλιστη
εργασία. Επισημαίνεται ότι η ένταξη της επιχείρησης στο σύστημα ηλεκτρονικής

καταγραφής (κάρτα εργασίας) από κοινού με την έγκαιρη καταβολή των
ασφαλιστικών τους εισφορών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση σταδιακά από τον
Ιούλιο του 2011 μέχρι το 2013 των ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% (εργοδότες
και εργαζόμενοι). Κατα το υπουργειο Εργασίας το όφελος από την εφαρμογή της
κάρτας εργασίας για τον εργοδότη θα είναι η σημαντική μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών και άρα η μείωση του μη μισθολογικού κόστους. ευρώ
εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει το μέτρο της κάρτας εργασίας θα έχει όφελος:

6. ΟΦΕΙΛΕΣ: Θα υπάρξει νέα ρύθμιση οφειλών, προς τα ασφαλιστικά ταμεια η
οποία θα συνδέεται με την καταβολή των τρεχουσών εισφορών κι ένα μέρος, της
τάξης του 20%, των «παγωμένων» οφειλών, κάθε μήνα.

7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Μεσω ενός νεου σωματος-το Σώμα Πιστοποιημένων
Εισηγητων(ΣΠΕ), θα γίνεται η διαδικασία της υποχρεωτικής προσωρινής σύνταξης
η οποία θα απονέμεται σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεια σε διάστημα ενός μηνός.

8. ΕΡΓΟΣΗΜΟ: Από 1-3-2011 σχεδιάζει η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να θέσει σε
εφαρμογή τη διάταξη του Ν. 3863/10 με την οποία η ασφάλιση του
απασχολούμενου οικιακού προσωπικού θα γίνεται με το ειδικό εργόσημο, με τη
ειδική πολύπτυχη επιταγή συγκεκριμένης χρηματικής αξίας. Στο ποσό του
εργόσημου θα περιλαμβάνεται το ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό
της εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου. Ο απασχολούμενος θα παραλαμβάνει από
τον εργοδότη όπου απασχολήθηκε, το εργόσημο (μορφή επιταγής) και θα το
εξοφλεί σε οποιαδήποτε τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση με τον οικείο
ασφαλιστικό οργανισμό, εν προκειμένω με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στη συνέχεια το
πιστωτικό ίδρυμα θα αποδίδει τις εισφορές στο ΙΚΑ και θα καταχωρείται η
ασφάλιση στον εργαζόμενο. Με τη διάταξη που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ φιλοδοξεί να περιορίσει την ανασφάλιστη εργασία, που στις
περιπτώσεις απασχόλησης οικιακού προσωπικού ανέρχεται σε ιδιαίτερα μεγάλα
ποσοστά,

Το ποσοστό του ασφαλίστρου ανέρχεται σε 35,40% (22,18% εργοδότη-13,22%
ασφαλισμένου) επί των προβλεπόμενων ή των συμφωνημένων αποδοχών που δεν
μπορεί να είναι κατώτερες του εκάστοτε ισχύοντος Ημερομισθίου Ανειδίκευτου
Εργάτη (33,04 ευρώ). Στις συνήθεις περιπτώσεις, για τις οικιακές βοηθούς,
υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης για 4 ώρες ημερησίως που αμείβεται με το 50%
του ΗΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, η θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας προϋποθέτει
την πραγματοποίηση 90 ημερών απασχόλησης κατά το προηγούμενο έτος ή το
προηγούμενο 15μηνο αφαιρουμένων των 3 τελευταίων μηνών πριν την υποβολή του
αιτήματος.


Ας δούμε ορισμένες περιπτώσεις απασχολούμενου οικιακού προσωπικού που θα
αφορα η ρύθμιση με το εργόσημο.

-Υπηρεσίες οικογενειακής φροντίδας (καθαριότητα κλπ).

-Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων.

-Μικροεπισκευές με εξαίρεση εκείνων που συνιστούν οικοδομικές εργασίες

-Φυλάξη και μεταφορά παιδιών, ηλικιωμένων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.

-Υπηρεσίες αισθητικής φροντίδας (κομμωτική, περιποίηση προσώπου-σώματος).

-Νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων.

-Εργάτες γης που δεν καλύπτονται από τον ΟΓΑ.

Για την έναρξη της ασφάλισης ο εργοδότης πρέπει να απογραφεί στο αρμόδιο
Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκεί δηλαδή όπου θα παρέχεται η εργασία.

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες σε ΔΕΚΟ - τράπεζες που είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι τις 31/12/2010 και όσες είχαν 5.500 ημέρες εργασίας και ανήλικο παιδί μένουν ανέπαφοι από το νέο ασφαλιστικό νόμο. Οι υπόλοιπες κατηγορίες (κυρίως γυναίκες και μητέρες ανηλίκων) θα επιβαρυνθούν με 5 έως 15 επιπλέον χρόνια εργασίας, αν δεν αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια ασφάλισης.
Ας δούμε ομως ποιοι θίγονται , οπως αναλύεται σε σχετικη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασιας:
1. Ασφαλισμένοι πριν από την 1.1.1983 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 για διάφορους λόγους (π.χ. διακοπή εργασίας - μη συνεχής ασφαλιστικός βίος). Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια ασφάλισης εφόσον έχουν τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης και, έτσι, να αντιμετωπίσουν την αύξηση των ορίων που ξεκίνησε από την 1/1/2011.
Παράδειγμα: Ασφαλισμένη στο ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν την 1/1/1983, με 22 έτη ασφάλισης, και ηλικία 55 ετών την 31.12.2010 που δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τότε - θα θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης κατά το έτος συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας της (αφού συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της το έτος 2015) και μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης (είτε το έτος 2013 κατά το οποίο θα είναι ήδη 58 ετών, είτε το έτος 2011 κατόπιν αναγνώρισης τριών πλασματικών ετών).
2. Ασφαλισμένοι από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992 που με το προηγούμενο καθεστώς θα συνταξιοδοτούνταν με 35ετία σε ηλικία 58 ετών. «Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 αυξάνεται από 1.1.2011 ο χρόνος ασφάλισης κατά 1 έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Επιπλέον, αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 και το όριο ηλικίας μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.
Παράδειγμα: Ασφαλισμένος στην Τράπεζα της Ελλάδας από 1.1.1984, ηλικίας την 31.12.2010, 53 ετών συνταξιοδοτείται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Ο συγκεκριμένος στην ηλικία των 60 ετών θα έχει συμπληρώσει 33 έτη (26 μέχρι το 2010 και 7 μέχρι τη συμπλήρωση των 60 ετών) πραγματικής ασφάλισης και θα δικαιούται να αναγνωρίσει μέχρι 7 έτη ασφάλισης σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 10 (ο συνολικός χρόνος των 7 ετών μειώνεται αναλόγως αν είχε αναγνωρίσει χρόνια ασφάλισης με τον προηγούμενο νόμο).
3. Ασφαλισμένες με 15έτη ασφάλισης και ηλικία μικρότερη των 60 ετών. Η συνταξιοδότηση με χρόνο ασφάλισης 15 ετών δεν προβλεπόταν από τις καταστατικές διατάξεις των Ειδικών Ταμείων αλλά ορίστηκε αργότερα με την ένταξη στο ΙΚΑ? ΕΤΑΜ. Ειδικά για τις γυναίκες - ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας, με την παρ. 15 του ν. 3863/2010 προβλέπεται και η σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας από το 60ό στο 65ο. Και κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης (κατά τα έτη 2011-2014) οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξης στο όριο ηλικίας, όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ορίου ηλικίας για πλήρη.
Παράδειγμα: Ασφαλισμένη στο ΤΑΠ-ΟΤΕ από την 1.11.1992 ηλικίας 52 ετών την 31.12.2010 δικαιούται πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, αφού το 60ό έτος της ηλικίας της το συμπληρώνει το 2018, όταν δηλαδή σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 έχει ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος και απαιτείται πια η συμπλήρωση του 65ου έτους.
Η ασφαλισμένη αυτή, αφού θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους σύνταξης το 2018 έχει δικαίωμα αναγνώρισης το έτος αυτό μέχρι 7 ετών για προσαύξηση της πλήρους σύνταξής της. Εναλλακτικά, η ίδια ασφαλισμένη, εφόσον αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο ασφάλισης μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης μεταξύ 55ου και 60ού έτους της ηλικίας, ώστε να συμπληρώσει τα απαιτούμενα από άλλη διάταξη 25 έτη ασφάλισης.
4. Οι ασφαλισμένοι από 1.1.1983-31.12.1992 των (πρώην) Ειδικών Ταμείων θεμελίωναν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Με τη νέα διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, η δυνατότητα αυτή καταργείται από την 1.1.2011 (το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει το σχετικό δικαίωμα για 2 χρόνια ακόμη).
5. Οι ασφαλισμένες - μητέρες ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 2010 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 50 ετών ή 5.500 ένσημα και τα 55 (για πλήρη) ή τα 50 (για μειωμένη σύνταξη).
-Αυξάνεται κατά 1 έτος κάθε χρόνο από 1.1.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας με την επιφύλαξη -μεταξύ άλλων- ειδικών διατάξεων για εργαζόμενους σε Βαρέα και Ανθυγιεινά. Επιπλέον, όπου προβλέπεται χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε γυναίκες ασφαλισμένες σε όριο ηλικίας μικρότερο του 60ού, το όριο αυτό αυξάνεται κατά 1 έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού. Για να υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα πλήρους σύνταξης μέχρι 31/12/2010 η ασφαλισμένη θα πρέπει μέχρι αυτή την ημερομηνία να πληροί αθροιστικά τόσο το χρόνο ασφάλισης όσο και την ηλικία που προβλέπονται κατά το έτος 2010 (25 έτη ασφάλισης και 60ό έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη ή 55ο έτος για μειωμένη), όπως προέβλεψε ο ν. Πετραλιά και διατήρησε η κυβέρνηση ειδικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ασφαλισμένες οι οποίες μέχρι την 31.12.2010 έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους, έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης, ενώ θα θεμελιώσουν δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους.
Παραδείγματα:
-Ασφαλισμένη στο ΤΣΠ-ΕΤΕ από την 1.1.1983 ηλικίας, με 27 έτη ασφάλισης, 59 ετών το 2010 - έχει ήδη θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης και θα θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης όταν συμπληρώσει το 60ό έτος, δηλαδή το 2011 (άρα μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος).
-Μητέρα ανήλικου παιδιού που το 2012 συμπληρώνει 25 έτη υπηρεσίας στον ΟΤΕ (ασφάλιση ΤΑΠ-ΟΤΕ) και ταυτόχρονα έχει ανήλικο παιδί - θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2011 (και όχι όπως εκ παραδρομής αναγράφει η εγκύκλιος το 2012) και δικαιούται πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας ή μειωμένη στο 50ό έτος.
-Σύνταξη και με 5.500 ένσημα: Παρέχεται δυνατότητα συνταξιοδότησης μητέρων με ανήλικα με 5.500 ένσημα (όπως ισχύει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) και στην περίπτωση των ασφαλισμένων μητέρων των (πρώην) Ειδικών Ταμείων όπου από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας τους προβλέπεται η συνταξιοδότηση γυναικών με ανήλικα παιδιά. Τα όρια ηλικίας (55ο για πλήρη και 50ό για μειωμένη) αυξάνονται από 1-1-2011 μέχρι να ανέλθουν το 2013 στο 65ο για πλήρη και στο 60ό για μειωμένη.
-Καμία ανατροπή, ως προς τα όρια συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης δεν θα έχουν - ακόμη κι αν παραμείνουν στην εργασία τους - οι ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1983 που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 δηλ. όσοι έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010 τα 25 έτη ασφάλισης. Στα χρόνια αυτά, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, μπορούν να περιλαμβάνονται και αναγνωρίσεις με βάση όσα ίσχυαν έως πέρυσι και όχι με βάση τη νέα λίστα των πλασματικών χρόνων όπως σπουδών, μαθητείας κ.ά..
-Διαδοχική ασφάλιση: Με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ακυρώνει, παράλληλα, τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης για να λάβουν δεύτερη σύνταξη όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Όπως τονίζεται «ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μέχρι τις 31/12/1992 σε δύο ασφαλιστικούς φορείς με παράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση, οι οποίοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι ή έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για πλήρη συνταξιοδότηση σε έναν ασφαλιστικό φορέα, δε δικαιούνται να κάνουν χρήση του δικαιώματος αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων της παρ. 18 του αρ. 10 ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα για λήψη δεύτερης σύνταξης, αναφέρει η εγκύκλιος». Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να ισχύσει και σε όλα τα άλλα ταμεία.

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑ 'ΝΕΑ'' ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑ 'ΝΕΑ'' ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/1/2011 ΜΑΖΙ ΜΕ 'ΤΑ ΝΕΑ'ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 130 ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ,ΣΕ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΤΑΑ(ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ).

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Χαµένοι στην τεχνολογία

[ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ]
Χαµένοι στην τεχνολογία

Του Ηλία Γεωργάκη

Η ΕΊΔΗΣΗ είναι εντυπωσιακή. Εως το τέλος του έτους θα είναι έτοιµη η κάρτα του πολίτη, στην οποία θα περιλαµβάνονται ο ΑΜΚΑ, τα στοιχεία ταυτότητας και του ΤΑΧΙS, καθώς και το δηµοτολόγιο. Με την κάρτα αυτή θα µπορεί ο πολίτης να πραγµατοποιεί ηλεκτρονικά όλες τις συναλλαγές του µε το ∆ηµόσιο και να τη χρησιµοποιεί ως ταυτότητα. Πράγµατι, η τεχνολογία σε έναν µεγάλο βαθµό έχει βοηθήσει να είναι η ζωή µας καλύτερη. Οχι όµως για όλους. Η πλειονότητα των Ελλήνων βασανίζεται για να µυηθεί στα µυστικά της σύγχρονης τεχνολογίας. Για παράδειγµα, ο κυρ Χρήστος, ο οποίος νόµιζε ότι το «χαµηλ.
µπατάρ.» στην οθόνη του κινητού του είχε σχέση µε άραβα τροµοκράτη και όχι µε τηνένδειξη «χαµηλή µπαταρία». Ο συµπαθ ήςσυνταξιούχος, εκτός από την οργή του για την περικοπή της σύνταξής του, συνεχίζει να ταλαιπωρείται µε τα τεχνολογικά επιτεύγµατα. Μετά την κάρτα του ΑΜΚΑ, υποχρεώθηκε να παίρνει µέσω τραπέζης την πενιχρή σύνταξή του. Και έτσι «φορτώθηκε» µε pin το οποίο µπερδεύει µε το pin του κινητού του. Με το οποίο έχει αποκτήσει µια σχέση µίσους, αφού δεν µπορεί µε καµία δύναµη να το... κουµαντάρει. Εχει βάλει στη διαπασών την ένταση για να το ακούει όταν χτυπάει, αλλά, µοιραία, ο θόρυβος ξεσηκώνει και τους διπλανούς. Και ο ίδιος φωνάζει δυνατά νοµίζοντας ότι ο συνοµιλητής του δεν τον ακούει. Ασε που για να πάρει τηλέφωνο ή για να απαντήσει σε κλήση πρέπει να αλλάξει τα γυαλιά του και η διαδικασία είναι χρονοβόρα σε σηµείο... εξοργισµού! Kαι σαν να µην έφτανε µόνο το κινητό, τελευταία – µε τα µέτρα ασφαλείας στις τράπεζες – παραµένει εγκλωβισµένος, θορυβηµένος και αγανακτισµένος ανάµεσα στις δύο πόρτες ασφαλείας, ακούγοντας οδηγίες από γυναικείες φωνές και βλέποντας λαµπάκια να αναβοσβήνουν. Εύλογη, λοιπόν, η αγανάκτησή του. Μια αγανάκτηση και άλλων συµπολιτών µας που µέσα στη σκληρή οικονοµική κρίση, µε τη λιτότητα και τα χρέη, παίρνει διαστάσεις εφιάλτη. Χαµένοι στην τεχνολογία, λοιπόν, σε µια τεχνολογία που αδυνατεί να συλλάβει πως τα κύτταρα του εγκεφάλου σ’ έναν 70χρονο είναι σαν τις καµένες αντιστάσεις. (TA NEA 20/1/2011)

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑ 'ΝΕΑ'' ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/1/2011 ΜΑΖΙ ΜΕ 'ΤΑ ΝΕΑ'ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 130 ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ,ΣΕ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΤΑΑ(ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ).

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ:

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
Με 5 έως 15 επιπλέον χρόνια εργασίας, αν δεν αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια ασφάλισης επιβαρυνονται με το νεο ασφαλιστικο και οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες σε ΔΕΚΟ - τράπεζες(ειδικά ταμεια). Αντίθετα δεν θιγονται οι ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες που είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι τις 31/12/2010 και όσες είχαν 5.500 ημέρες εργασίας και ανήλικο παιδί.
Eιδικότερα συμφωνα με σχετικη εγκύκλιο το υπουργειου Εργασιας θίγονται:
1. Ασφαλισμένοι πριν από την 1.1.1983 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 για διάφορους λόγους (π.χ. διακοπή εργασίας - μη συνεχής ασφαλιστικός βίος). Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια ασφάλισης εφόσον έχουν τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης και, έτσι, να αντιμετωπίσουν την αύξηση των ορίων που ξεκίνησε από την 1/1/2011.
2. Ασφαλισμένοι από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992 που με το προηγούμενο καθεστώς θα συνταξιοδοτούνταν με 35ετία σε ηλικία 58 ετών. «Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 αυξάνεται από 1.1.2011 ο χρόνος ασφάλισης κατά 1 έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Επιπλέον, αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 και το όριο ηλικίας μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.
3. Ασφαλισμένες με 15έτη ασφάλισης και ηλικία μικρότερη των 60 ετών. Η συνταξιοδότηση με χρόνο ασφάλισης 15 ετών δεν προβλεπόταν από τις καταστατικές διατάξεις των Ειδικών Ταμείων αλλά ορίστηκε αργότερα με την ένταξη στο ΙΚΑ. Ειδικά για τις γυναίκες - ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας, με την παρ. 15 του ν. 3863/2010 προβλέπεται και η σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας από το 60ό στο 65ο. Και κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης (κατά τα έτη 2011-2014) οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξης στο όριο ηλικίας, όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ορίου ηλικίας για πλήρη.
4. Οι ασφαλισμένοι από 1.1.1983-31.12.1992 των (πρώην) Ειδικών Ταμείων θεμελίωναν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Με τη νέα διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, η δυνατότητα αυτή καταργείται από την 1.1.2011 (το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει το σχετικό δικαίωμα για 2 χρόνια ακόμη). 5. Οι ασφαλισμένες - μητέρες ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 2010 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 50 ετών ή 5.500 ένσημα και τα 55 (για πλήρη) ή τα 50 (για μειωμένη σύνταξη).
-Η αύξηση των ορίων: Αυξάνεται κατά 1 έτος κάθε χρόνο από 1.1.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας με την επιφύλαξη -μεταξύ άλλων- ειδικών διατάξεων για εργαζόμενους σε Βαρέα και Ανθυγιεινά. Επιπλέον, όπου προβλέπεται χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε γυναίκες ασφαλισμένες σε όριο ηλικίας μικρότερο του 60ού, το όριο αυτό αυξάνεται κατά 1 έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού,
-Για να υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα πλήρους σύνταξης μέχρι 31/12/2010 η ασφαλισμένη θα πρέπει μέχρι αυτή την ημερομηνία να πληροί αθροιστικά τόσο το χρόνο ασφάλισης όσο και την ηλικία που προβλέπονται κατά το έτος 2010 (25 έτη ασφάλισης και 60ό έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη ή 55ο έτος για μειωμένη), όπως προέβλεψε ο ν. Πετραλιά και διατήρησε η κυβέρνηση ειδικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ασφαλισμένες οι οποίες μέχρι την 31.12.2010 έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους, έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης, ενώ θα θεμελιώσου ν δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους.
-Σύνταξη και με 5.500 ένσημα: Παρέχεται δυνατότητα συνταξιοδότησης μητέρων με ανήλικα με 5.500 ένσημα (όπως ισχύει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) και στην περίπτωση των ασφαλισμένων μητέρων των (πρώην) Ειδικών Ταμείων όπου από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας τους προβλέπεται η συνταξιοδότηση γυναικών με ανήλικα παιδιά. Τα όρια ηλικίας (55ο για πλήρη και 50ό για μειωμένη) αυξάνονται από 1-1-2011 μέχρι να ανέλθουν το 2013 στο 65ο για πλήρη και στο 60ό για μειωμένη.
-Καμία ανατροπή, ως προς τα όρια συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης δεν θα έχουν - ακόμη κι αν παραμείνουν στην εργασία τους - οι ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1983 που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 δηλ. όσοι έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010 τα 25 έτη ασφάλισης. Στα χρόνια αυτά, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, μπορούν να περιλαμβάνονται και αναγνωρίσεις με βάση όσα ίσχυαν έως πέρυσι και όχι με βάση τη νέα λίστα των πλασματικών χρόνων όπως σπουδών, μαθητείας κ.ά..
-Διαδοχική ασφάλιση: Με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίαςκαι Κοινωνικής Ασφάλισης ακυρώνει, παράλληλα, τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης για να λάβουν δεύτερη σύνταξη όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Όπως τονίζεται «ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μέχρι τις 31/12/1992 σε δύο ασφαλιστικούς φορείς με παράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση, οι οποίοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι ή έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για πλήρη συνταξιοδότηση σε έναν ασφαλιστικό φορέα, δε δικαιούνται να κάνουν χρήση του δικαιώματος αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων της παρ. 18 του αρ. 10 ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα για λήψη δεύτερης σύνταξης, αναφέρει η εγκύκλιος». Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να ισχύσει και σε όλα τα άλλα ταμεία.

Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ).

ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ).

1. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1993).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΠΟ 1-1-2011
1. Τροποποιείται διάταξη η οποία προβλέπει συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και 35 έτη ασφάλισης - και για το έτος 2011 ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης ανακαθορίζεται σε 36 έτη, για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος ως τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Ως όριο ηλικίας για την εφαρμογή των παραπάνω παραμένει το 60ο.
2. Ορίζεται ότι κατά τη μεταβατική περίοδο από 2011 έως 2015, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος με το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης. Επομένως ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται με τόσα έτη ασφάλισης, όσα απαιτούνται, κατά το έτος που συμπληρώνει την 35ετία. Διευκρίνιση: ανακαθορισμός του χρόνου ασφάλισης από 1-1-2011 αφορά όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, είτε επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις ΟΑΕΕ είτε με τις καταστατικές διατάξεις των καταργούμενων Ταμείων ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ.
3. Το όριο ηλικίας των 60 ετών ή μικρότερο αυτού που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, αυξάνεται κατά ένα έτος για κάθε χρόνο από 1-1-2011 μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Στον ΟΑΕΕ, η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή μόνο στις γυναίκες ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ – πρώην ΤΣΑ οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου σε ηλικία 60 ετών με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης.
Β) ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
α) 60 ετών και 35 έτη ασφάλισης: Ασφαλισμένοι οι οποίοι έως την 31-12-2010 έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης, θα συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, δηλαδή και μετά την 1-1-2011 χωρίς τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, εφόσον βέβαια συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συμπλήρωση της 35ετίας έως την 31-12-2010 προσμετράται και χρόνος αναγνώρισης βάσει αρθρ. 40 Ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί έως την 31-12-2013. Ο αναγνωριζόμενος στον ΟΑΕΕ χρόνος ασφάλισης βάσει του παραπάνω άρθρου είναι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας. Επομένως ο ασφαλισμένος του Οργανισμού ο οποίος έχει ως την 31-12-2010 χρόνο ασφάλισης μικρότερο της 35ετίας, συμπληρώνει όμως 35ετία με την αναγνώριση του στρατού, θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν θα απαιτηθούν οι αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, εφόσον η αίτηση αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας υποβληθεί έως 31-12-2013.
β) 37 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας: Δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως την 31-12-2010 συμπληρώνουν 37 έτη ασφάλισης και συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρθρ. 16 παρ. 1 Ν. 3232/04. Επομένως, όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 37 έτη ασφάλισης από την 1-1-2011 και μετά, δεν θα μπορούν πλέον να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.
Γ) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ
Δεν επέρχεται καμία μεταβολή και εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1-1-2011 οι παρακάτω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων του Οργανισμού:
α) 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών.
β) 25 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας σε μητέρες – συζύγους αναπήρων.
γ) 15 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, για άτομα που φέρουν συγκεκριμένης μορφής αναπηρία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις Ν. 612/77 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (τύφλωση, παραπληγία, τετραπληγία, νεφροπάθεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, ακρωτηριασμός κλπ).
Δ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2ου ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: Καμία μεταβολή δεν επέρχεται ως προς τη θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον ΟΑΕΕ και εξακολουθούν να ισχύουν οι αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις αρθρ. 47 Ν. 2084/92 για δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος και αναπηρίας. Υπενθυμίζουμε ότι για απονομή δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ: Εξαίρεση από το ηλικιακό όριο των 65 ετών και από τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αποτελεί η περίπτωση της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και μόνον σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα. Επισημαίνουμε ότι στο σημείο αυτό επέρχεται με τον νέο νόμο διαφοροποίηση ως προς τον καθορισμό του εξαμήνου, και η αίτηση συνταξιοδότησης στον δεύτερο ασφαλιστικό φορέα θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα και όχι από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης συνταξιοδοτικής απόφασης, όπως ίσχυε από τις διατάξεις αρθρ. 19 παρ. 6 Ν. 2150/93.
2: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1993).
1) ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993 σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης. Επομένως, οι Νέοι ασφαλισμένοι του Οργανισμού θα θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης. Για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε ομοειδή φορέα, δηλαδή σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Επειδή η σχετική διάταξη δεν προβαίνει σε καμία διάκριση, στον απαιτούμενο για συνταξιοδότηση χρόνο συνυπολογίζεται και κάθε άλλος χρόνος ο οποίος αναγνωρίζεται με την κείμενη νομοθεσία ως χρόνος ασφάλισης.
2) ΜΗΤΕΡΕΣ ή ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση γήρατος μητέρων με ανήλικα τέκνα, δηλαδή το 55ο, ανακαθορίζεται από 1-1-2013 στο 65ο. Επομένως με τις διατάξεις της συγκεκριμένης παραγράφου καταργούνται από 1-1-2013 οι ευμενέστερες ως προς την ηλικία συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις των μητέρων με ανήλικα τέκνα και ταυτίζονται πλέον με τα ισχύοντα για τους λοιπούς Νέους ασφαλισμένους δηλαδή συμπληρωμένο το 65ο έτος και 15 έτη ασφάλισης.
Για την κατανόηση και σωστή εφαρμογή των παραπάνω παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις:
· --Η διάταξη αρθρ. 24 Ν. 2084/ 92 περί συνταξιοδότησης μητέρων με ανήλικα τέκνα (55 ετών και 20ετής ασφάλιση) όπως είναι εύλογο, δεν έχει τύχει εφαρμογής μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι η 20ετής ασφάλιση Νέων ασφαλισμένων θα συμπληρωθεί κατά πρώτον από 1-1-2013.
· --Κατά τα έτη 2011, 2012 θα είναι δυνατή η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος μητέρων με ανήλικα τέκνα, με τη συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου πλασματικού χρόνου, και ηλικία 55 ετών.
· ---Από 1-1-2013 η συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων καταργείται.
Επισης το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη γήρατος μητέρων με ανήλικα τέκνα, δηλαδή το 50ο, ανακαθορίζεται από 1-1-2013 στο 60ο. Επομένως καταργούνται από 1-1-2013 οι ευμενέστερες ως προς την ηλικία συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις των μητέρων με ανήλικα τέκνα και για μειωμένη σύνταξη και ταυτίζονται πλέον με τα ισχύοντα για τους λοιπούς Νέους ασφαλισμένους δηλαδή συμπληρωμένο το 60ο έτος και 15 έτη ασφάλισης με ποσόν σύνταξης μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα ηλικίας που υπολείπεται από την έναρξη της συνταξιοδότησης μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Τα παραπάνω αναφερόμενα εφαρμόζονται και στους χήρους πατέρες ανήλικων τέκνων.
Διευκρινιζεται οτι κατά την συνταξιοδότηση μητέρων ή χήρων πατέρων με ανήλικα τέκνα θα πρέπει η ανηλικότητα να συντρέχει κατά το έτος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών ασφάλισης. Εξάλλου καταργούνται από την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από 15-7-2010, οι ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων με τρία ή περισσότερα παιδιά, Εξάλλου, καθώς οι ειδικές προϋποθέσεις για την κατηγορία αυτή των νέων ασφαλισμένων προέβλεπαν 20ετή χρόνο ασφάλισης, η καταργούμενη διάταξη δεν έχει εφαρμοστεί ως σήμερα.
3) ΜΗΤΕΡΕΣ ή ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Οι νέες ασφαλισμένες – μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, άγαμων παιδιών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:
·-- Με συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση
·--- Με συμπληρωμένο το 50ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση,
για λήψη σύνταξης μειωμένης κατά το 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 65 ετών. Οι ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανίκανων τέκνων.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ:
Δεν θίγονται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις και παραμένουν σε ισχύ οι παρακάτω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης νέων(μετα το 1993) ασφαλισμένων:
1) 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών βάσει άρθρου 24 Ν. 2084/92
2) 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών βάσει άρθρου 24 Ν. 2084/92, για σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 για κάθε μήνα υπολειπόμενο του 65ου έτους της ηλικίας
3) 25 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας για συζύγους ή μητέρες – πατέρες αναπήρων βάσει αρθρ. 5 Ν. 3232/04, όπως ισχύει σήμερα
4) 15 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, για άτομα που φέρουν συγκεκριμένης μορφής αναπηρία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις Ν. 612/77 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(ΟΑΕΕ)
Εως και 4 χρόνια ασφάλισης μπορούν να αναγνωρίσουν από διαφορετικές «πηγές» το 2011 οι ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΑΕ)ώστε να συμπληρώσουν τα χρόνια που χρειάζονται με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο και να συνταξιοδοτηθούν. Οι χρόνοι που μπορούν να «αξιοποιηθούν» είναι:
1. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.
2. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και το χρόνο σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής.
3. Ο χρόνος ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο.
4. Ο πλασματικός χρόνος των μητέρων (αφορά μόνο ασφαλισμένες του ΤΣΑ) του άρθρου 141 του Ν. 3655/08 (ΦΕΚ 58 Α) που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών και
5. Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ (ειδικά για την περίπτωση αυτή θα μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι 5 έτη) εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
Για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ οι αναγνωρίσεις θα είναι με εξαγορά με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο ασφαλισμένος κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται με τις διατάξεις του Ν. 1358/1983 όπως ισχύουν κάθε φορά.
Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής θητείας στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνεται κατά 30%. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και εφεξής το ανωτέρω ποσό μειώνεται κατά 50%. Το καταβαλλόμενο ποσό και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει με βάση υπολογισμού το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (165 ευρώ το μήνα).
Η αναγνώριση σπουδών ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά το χρόνο της αποφοίτησης. Ωστόσο, αν κατά το χρόνο φοίτησης στις αναφερόμενες σχολές υπήρχε ασφάλιση σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα ασφάλισης, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος.
Η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών και δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου σπουδών είναι: Αίτηση, βεβαίωση απόκτησης πτυχίου από τη σχολή (να αναφέρεται η διάρκεια φοίτησης), αντίγραφο πτυχίου, υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει ασφάλιση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε άλλο φορέα ασφάλισης και δεν έχει επίσης αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα.
Για όσους είναι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού, θα πρέπει να προσκομιστεί η αναγνώριση πτυχίου εξωτερικού από τον αντίστοιχο επίσημο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή Υπουργείο Εξωτερικών, κ.ά.).
Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Ως χρόνος ανεργίας -πέραν του χρόνου εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ- θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστημα, μετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και την υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου ανεργίας είναι: Αίτηση, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του σε ασφαλιστικό φορέα πριν το χρονικό διάστημα ανεργίας, υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα. Σε περίπτωση εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση για το χρονικό διάστημα που βρίσκονταν σε ανεργία.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος, δεν υπάρχει ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
Ο χρόνος σπουδών καθώς και ο χρόνος ανεργίας αναγνωρίζονται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου. Για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα καταβάλλεται ποσό εξαγοράς, το οποίο προκύπτει από τον υπολογισμό ποσοστού 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, υπολογιζομένων στο 25πλάσιο του ΗΑΕ που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς που προκύπτει από τις παραπάνω αναγνωρίσεις (είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες, είτε με παρακράτηση του 1/4 του ποσού της σύνταξης) και επιπλέον προβλέπεται η επιβολή των αναλογούντων προσθέτων τελών, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μηνιαίας δόσης.

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

ΦΑΤΕ ΜΑΤΙΑ ΨΑΡΙΑ

ΦΑΤΕ ΜΑΤΙΑ ΨΑΡΙΑ
Αρθρο του ΗΛΙΑ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗ στα 'ΝΕΑ'
H τηλεόραση αποδείχθηκε το καλύτερο φάρµακο για την οικονοµική κρίση. Από το πρωί µε τη δροσούλα γίνεται, δωρεάν, η ενηµέρωση από τα πρωινάδικα για ό,τι συµβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο. Κατά το µεσηµέρι µαθαίνεις, πάντα δωρεάν, για τα κουτσοµπολιά. Και προς το βραδάκι εκτός από τις ειδήσεις (βουτηγµένες στη µιζέρια, στην απόγνωση και στην υπερβολή) έχεις τη δυνατότητα επιλογής δεκάδων ταινιών και σίριαλ. Πάντα δωρεάν. Και αν έρχεται Σαββατοκύριακο, µπορείς να ρίξεις και κανέναν χορό, κανένα ζεϊµπέκικο µε τις µουσικές εκποµπές αλλά και να δοκιµάσεις ό,τι έδε
σµα και γλυκό τραβάει η ψυχή σου µε τις εκποµπές µαγειρικής. Οι άνθρωποι βλέπουν ότι η κρίση έχει γονατίσει την κοινωνία και προσφέρουν – αφιλοκερδώς –ψυχαγωγία και φαγητό, άρτο και θεάµατα.
Εκείνο πάντως που µε συγκλονίζει είναι τα σίριαλ. «Κισµέτ», «Το Νησί», τα «Ασηµένια φεγγάρια», οι «Χίλιες και µια νύχτες». Με το δάκρυ να τρέχει κορόµηλο. Βρίσκουµε αφορµή να κλάψουµε. Οχι για την κατάντια µας. Αλλά για τους πρωταγωνιστές. Οπως και µε τις εκποµπές ψυχαγωγίας.? ιασκεδάζουµε βλέποντας τους πρωταγωνιστές να διασκεδάζουν. Και τρώµε µοναδικά πιάτα και γλυκίσµατα.
Μάλιστα, τις προάλλες µε το τέλος, του «Μάστερ σεφ», ήπια τρεις σόδες απανωτά αφου είχα σκάσει στο φαγητό. Και φυσικά προβληµατιζόµαστε από τα ριάλιτι για το κακό χάλι της οικονοµίας, για την πτώχευση, το χρέος και το ευρώ. Το κακό µας το... ευρώ. Η τρόικα είναι παντού. Στο σπίτι µας, στην τσέπη µας, στις συντάξεις. Βουλιάζουµε χωρίς να αλλάζουµε. Πίκρα, απόγνωση, οργή, θυµός, Και µε τις ηλικιωµένες γυναίκες να είναι σε φοβερό δίληµµα τι να κάνουν το κοµπόδεµά τους. Να το βάλουν στην τράπεζα ή να το κρύψουν στο σπίτι αφού και τα δυο κρύβουν κινδύνους; Αισθάνοµαι να καταρρέω, κάπως σαν τη Μανωλίδου.
Οµως στο τέλος καταλαβαίνω πως θα πρέπει να δοξάσουµε τον Θεό που υπάρχει η τηλεόραση. Και τρώµε, και χορεύουµε, και περνάµε την ώρα µας. Και αισθανόµαστε ευτυχισµένοι έστω και µέσω της εικονικής πραγµατικότητας, µε αέρα τηλεοπτικό, ήτοι κοπανιστό. (''ΤΑ ΝΕΑ''4/1/2011).

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

2011: ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΜΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

2011: ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΜΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: Σε μια αγορά εργασίας οπου η ανεργία και οι ευέλικτες μορφές εργασιας κανουν 'θραύση' έρχονται και ανατροπές στα εργασιακά τις οποίες επιφέρει ο νέος νόμος 3899/2010 ειναι οι εξής:
- Καθιερώνονται στον ιδιωτικό τομέα, οι ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερισχύουν έναντι των κλαδικών και των ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων.
Οι επιχειρησιακές συμβάσεις μπορούν να αλλάξουν όλους τους όρους εργασίας και αμοιβής με γνώμονα την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στις συνθήκες της αγοράς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, θα έχουν ως «πάτωμα» τα ελάχιστα όρια μισθών και ημερομισθίων που προβλέπει η εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (σημερα ειναι 740 ευρω). Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα μπορούν, να προβλέπουν ελαστικά ωράρια εργασίας, συμφωνία για τον αριθμό των απολύσεων που θα γίνουν στη διάρκεια του χρόνου (πλην των ομαδικών για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν τα όρια για όλες τις επιχειρήσεις), νέους κανονισμούς εργασίας, ειδικούς όρους για την εκ περιτροπής εργασία, τη μερική απασχόληση κ.ά.
-Ο εργαζόμενος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να την αρνηθεί, την εφαρμογή μιας ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης εφόσον έχει υπογραφεί ανάμεσα στον εργοδότη και τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Αν, μάλιστα, απολυθεί όσο διαρκεί η επιχειρησιακή σύμβαση, ο εργοδότης θα του καταβάλει την αποζημίωση με βάση το νέο μειωμένο μισθό.
Ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας μπορούν να υπογράψουν κάθε εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους με το επιχειρησιακό σωματείο και αν δεν υπάρχει, με το αντίστοιχο κλαδικό ή την αντίστοιχη Ομοσπονδία.
-Στις επιχειρήσεις κάτω των 20 εργαζομένων όπου δεν μπορεί να συσταθεί σωματείο, δεν θα υπογράφονται ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις. Οι όροι αμοιβής και εργασίας θα είναι υποχρεωτικά αυτοί που προβλέπουν η κλαδική ή η ομοιοεπαγγελματική σύμβαση αφού και με το νέο καθεστώς ο εκάστοτε υπουργός διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει και να κηρύξει γενικά υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή ενός επαγγέλματος μια συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία έχει υπογραφεί και δεσμεύει το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Αν δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση, θα ισχύουν ατομικές συμβάσεις με τους όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
-Αν δεν υπογραφεί επιχειρησιακή σύμβαση, θα ισχύει η κλαδική εφόσον τα συνδικάτα έχουν φροντίσει να την υπογράψουν και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις έχουν ζητήσει από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να την κηρύξει ως γενικά υποχρεωτική και για τα μη μέλη τους (διατηρείται η επέκταση).
-Το ΣΕΠΕ(Σωμα Επιθεωρητών Εργασιας) εξέδωσε σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο παρέχοντας οδηγίες προς τους εργοδότες, του εργαζόμενους αλλά και τις επιθεωρήσεις εργασίας για τον τρόπο και τον έλεγχο ορθότητας της υποβολής αιτιολογικών εκθέσεων που αφορούν τη σύναψη Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Ε.Σ.Σ.Ε.) στον ιδιωτικό τομέα Η ερμηνευτική εγκύκλιος που εξέδωσε ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε. εξειδικεύει τη διαδικασία υποβολής της κοινής αιτιολογικής έκθεσης προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο γνωμοδοτεί για την ορθότητα των Επιχειρησιακών Συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμογή του νόμου 3899/17.12.2010. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της αιτιολογικής έκθεσης της Επιχειρησιακής Σύμβασης είναι η ύπαρξη Επιχειρησιακού Σωματείου και εφόσον αυτό δεν υφίσταται συνυπογράφουν για τη σύναψη το Κλαδικό Σωματείο ή ελλείψει αυτού η αντίστοιχη Ομοσπονδία. Με το μέτρο αυτό ανοίγει ο δρόμος για μειώσεις μισθών εως και 26% στον ιδιωτικό τομέα καθως και σε μείωση στο 50% των αποζημιώσεων μετά από απόλυση. Ο νέος νόμος καθιερώνει τις ειδικές συμβάσεις εργασίας και εκτός από τη συμπίεση του βιοτικού επιπέδου εκτιμάται οτι θα προκαλέσουν μια απώλεια εισφορών 2 δισ. ευρώ τον επόμενο χρόνο στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και θα οδηγήσουν, ιδιαίτερα από το 2015 και μετά (με την εφαρμογή των αναλογικών συντάξεων) σε ακόμη χαμηλότερες συντάξεις. Oπως τονίζεται στην εγκύκλιο του ΣΕΠΕ τα μέρη(εργοδότες-εργαζόμενοι) υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή τους για κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο καιγνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα της κατάρτισής της, μέσα σε αποκλειστικήπροθεσμία είκοσι (20) ημερών μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται ηχορήγησή της. Με την ίδια διαδικασία συμφωνείται και η τυχόν παράτασή της.
- Η συλλογική σύμβαση εργασίας αρχίζει από την υπογραφή της. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων η ειδική επιχειρησιακήσυλλογική σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και σε περίπτωση καταγγελίας τηςσύμβασης εργασίας, η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
-Οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά παράβαση των συμφωνημένων στο πλαίσιο της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, συνιστά μη εμπρόθεσμη καταβολή νομίμων αποδοχών.
-Η αιτιολογική Έκθεση κατατίθεται στο τοπικό Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι η έντυπη μορφή κατάθεσης παραμένει στο Αρχείο της Υπηρεσίας και ηηλεκτρονική αποστέλλεται στη Γραμματεία του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. – Γραφείο ΕιδικούΓραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. (mail: gsepe@otenet. gr ).
- Τηρείται Ειδικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου για την από κοινού (εργοδότες &εργαζόμενοι) κατάθεση των Αιτιολογικών Εκθέσεων. Το Πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να περιέχει τις εξής στήλες:
1) Στήλη «Αύξων Αριθμός»,
2) Στήλη «Ημερομηνία Κατάθεσης»,
3) Στήλη «Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας»,
4) Στήλη «Επωνυμία Επιχείρησης»,
5) Στήλη «Επωνυμία Επιχειρησιακού Σωματείου» ή αν δεν υπάρχει «Επωνυμία
αντίστοιχου Κλαδικού Σωματείου ή Ομοσπονδίας»,
6) Στήλη «Ημερομηνία Αποστολής στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.»,
7) Στήλη «Ημερομηνία Γνωμοδότησης Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. - Θετική ή Αρνητική»,
8) Στήλη «Ημερομηνία Κατάθεσης της «Ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας». --Σχετικα με τις αποζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης το σχέδιο νόμου προβλέπει τη μη πληρωμή αποζημίωσης στο νέο που θα απασχολείται «δοκιμαστικά» για 1 χρόνο σε μια επιχείρηση (η δοκιμαστική περίοδος από 2 - 6 μήνες που ήταν αυξάνεται τώρα στον 1 χρόνο). Προβλέπει, ακόμη, την καταβολή 1 μισθού (αντί των 2) σε περίπτωση απόλυσης, με προειδοποίηση, υπαλλήλου που εργάζεται από 1 - 2 χρόνια στον ίδιο εργοδότη. Οι αλλαγές αυτές έχουν γενική εφαρμογή και δεν συνδέονται με τις επιχειρησιακές συμβάσεις.
-Σχετικα με την προσαύξηση ωρομισθίου για τις υπερωρίες που θα κάνει ο μερικώς απασχολούμενος με απόφαση του εργοδότη καταργείται η προσαύξηση 10% του ωρομισθίου που είχε ψηφιστεί πριν από μερικούς μήνες. Ο μερικώς απασχολούμενος, εφόσον του ζητηθεί να εργαστεί επιπλέον ώρες, θα αμείβεται όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
--Για τους «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους ο νεος νομος επανακαθορίζει τη διάρκεια της απασχόλησης των εργαζομένων σε έμμεσο εργοδότη (με τυχόν παρατάσεις) στους 36 μήνες από 18 που είναι σήμερα. Μετά την πάροδο των 36 μηνών ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.
Tελος αυξάνεται από τους 6 στους 9 μήνες το διάστημα που μπορεί ο εργοδότης να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής εργασίας (απασχόληση για λιγότερες ώρες, ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες) αντί να προχωρήσει σε απολύσεις. Ο νόμος τον υποχρεώνει απλώς να ενημερώσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να διαβουλευτεί μαζί τους.
2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Ριζικές αλλαγες στο συστημα κοινωνικης ασφάλισης επιφέρουν απο την 1-1-2011 οι δυοι ασφαλιστικοι νομοι(3863/2010 και 3865/2010). Ετσι προβλέπονται τα εξης:
1. Aύξηση από την 1/1/2011 των απαιτούμενων ετών ασφάλισης και των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους και όσες δεν θεμελιώνουν έως το τέλος του 2010 συνταξιοδοτικό δικαίωμα (όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα, συνταξιοδοτούνται όποτε το αποφασίσουν ακολουθώντας το όριο ηλικίας που ισχύει έως το 2010). H αύξηση των ορίων ολοκληρώνεται, στα περισσότερα ταμεία, το 2015.
2. «Aνακαθορισμό» των συντάξεων έως τα τέλη Iουνίου του 2011 με νέο νόμο με στόχο τη διασφάλιση της «βιωσιμότητας» του Aσφαλιστικού. O δημοσιονομικός περιορισμός που τίθεται είναι «να μην αυξηθεί η δαπάνη για τις πληρωμές συντάξεων πάνω από 2,5% έως το 2060 ( δηλ. να μην ξεπεράσει το 9% από το 6,5% του AEΠ) και την όποια διαφορά προκύψει, θα κληθούν να την «καλύψουν» με νέες περικοπές οι ασφαλισμένοι.
3. Eκπόνηση έως το Mάρτιο του 2011 αναλογιστικών μελετών για τα επικουρικά ταμεία με προοπτική τη μείωση (το αργότερο από το 2012) των επικουρικών συντάξεων που χορηγούν τα ελλειμματικά ταμεία.
4. Nέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων (εφαρμογή της αναλογικής σύνταξης) για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2015. Tο μέτρο θα φέρει μικρές μειώσεις τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου συστήματος για όσους δηλ. είναι ήδη ασφαλισμένοι και πολύ μεγαλύτερες μειώσεις για όσους ασφαλιστούν για πρώτη φορά από την 1/1/2011 (σε αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται με συντελεστές αναπλήρωσης 0,80% για τα πρώτα 15 έτη ασφάλισης έως 1,5% για 39 - 50 έτη ασφάλισης).
5. Bελτίωση του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων (νέοι συντελεστές) για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1/1/2011. Oι νέοι συντελεστές, ωστόσο, μπορεί να μεταβάλλονται στο μέλλον με υπουργικές αποφάσεις και ανάλογα με την κατάσταση των ταμείων.
6. Nέο καθεστώς αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης με δυνατότητα εξαγοράς ή αναγνώρισης έως 4 ετών πλασματικού χρόνου για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011. Tο ποσό για την εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής θητείας (που κοστίζει ακριβά) μειώνεται από 1/1/2011 έως 31/12/2014 κατά 30%.
7. Ένταξη στο IKA των νεοπροσλαμβανόμενων στο Δημόσιο από 1/1/2011.
8. Eπικαιροποίηση της λίστας Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων. H νέα μικρότερη λίστα (η οδηγία είναι να παραμείνει το 10% των επαγγελμάτων) θα εκδοθεί το αργότερο έως την 1η Iουλίου του 2011 και, όπως προβλέπει ο νόμος Λοβέρδου, δεν θα θιγούν όσοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν έως το 2015.
9. Eπανέλεγχο των αναπηρικών συντάξεων με τη λειτουργία Eνιαίου Kέντρου Πιστοποίησης Aναπηρίας και στόχο τη μείωση των αναπηρικών συντάξεων στο 8% - 9% (από 14%).

Δημοφιλείς αναρτήσεις