Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Οι 8 νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό

Οι 8 νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό

1. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Στο αναθεωρημένο μνημόνιο ορίζεται ρητώς ότι οι
όποιες προσαρμογές χρειαστούν στις παραμέτρους του κύριου ασφαλιστικού
συστήματος, καθώς και η μεταρρύθμιση των επικουρικών ταμείων και των ταμείων
πρόνοιας θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2011, ύστερα από διαβούλευση
με την τρόικα. Τα επικουρικά ταμεία -τα οποία αυτήν τη στιγμή καλύπτουν
περίπου 800.000 συνταξιούχους- θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις παροχές τους
με βάση την οικονομική τους βιωσιμότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όσα
Ταμεία δεν είναι οικονομικά βιώσιμα, θα πρέπει να περικόψουν τις επικουρικές
συντάξεις, οι οποίες θα πέσουν ακόμα και κάτω από το 20% του συντάξιμου
μισθού. Σήμερα οι επικουρικές συντάξεις παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις
στα ασφαλιστικά ταμεία και μπορεί να φτάνουν έως και το 80% του συντάξιμου
μισθού. Εκτιμάται οτι εννέα στα δέκα επικουρικά ταμεία κινδυνεύουν να μην
«περάσουν» τις εξετάσεις και να αναγκαστούν να μειώσουν τις συντάξεις Ηδη
εγκρίθηκε η διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη
αναδόχου που θα εκπονήσει τις απαιτούμενες αναλογιστικές μελέτες για τα
ταμεία επικουρικής ασφάλισης. Τον διαγωνισμό θα διενεργήσει η Εθνική
Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) και η προϋπολογισμένη δαπάνη υπολογίζεται σε 185.000
ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τον φετινό προϋπολογισμό της αρχής. Συμφωνα με
τον κυβερνητικο σχεδιασμό όσοι ασφαλιστικοί φορείς έχουν ελλείμματα, θα
πρέπει να μειώσουν τις καταβαλλόμενες συντάξεις. Το ποσοστό της μείωσης δεν
θα είναι ενιαίο, αλλά θα εξαρτάται από την κατάσταση του κάθε Ταμείου.
Στόχος είναι οι επικουρικές συντάξεις να διαμορφώνονται στο 20% του
συντάξιμου μισθού. Κυκλοι του υπουργειου Εργασιας τονιζαν οτι δεν είναι
δυνατόν επιοκουρικα ταμεια να χορηγούν συντάξεις στο 40% ή και 45% της
κύριας σύνταξης και σε πέντε χρόνια να μην έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν
τις παροχές τους!. Οι όποιες μειώσεις στις συντάξεις θα γίνουν σε δόσεις για
να μην υπάρξουν βίαιες ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Μαλιστα
εξετάζεται να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος από 3 έως και 10 χρόνια,
ανάλογα με το ποσοστό μείωσης σε κάθε ασφαλιστικό φορέα. Οριστικά οι αλλαγές
θα αγγίξουν τους νέους συνταξιούχους, δηλαδή όσους εγκαταλείψουν την εργασία
τους μετά το 2012.

2. ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ: Για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ισχύουν οι
ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου με βάση τις οποίες δεν θα θιγούν όσοι
έχουν συμπληρώσει τις ελάχιστεςπροϋποθέσεις (δηλαδή 4500 ένσημα εκ των
οποίων τα 3600 είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά), ενώ από 1/7/2010 θα
εφαρμοστεί η νέα λίστα. Οι όποιες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
για όσους εξαιρεθούν από τη νέα λίστα ή ενταχθούν σε αυτή θα ξεκινήσουν
σταδιακά από 1/1/2012 και για τις περισσότερες κατηγορίες από 1/1/2015.

3. ΜΗΤΕΡΕΣ: Για τις μητέρες ασφαλισμένες θα παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς
του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Δηλαδή θα
δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς του συγκεκριμένου διαστήματος, ώστε να
συνυπολογίζεται και στα συντάξιμα έτη και στο ύψος της σύνταξης. Ως γνωστόν

με το νόμο 3863/2010, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.

4. ΕΚΑΣ: Αλλαγή των προϋποθέσεων χορήγησης του ΕΚΑΣ. Τα νέα εισοδηματικά
κριτήρια, θα περιορίσουν τους δικαιούχους κατά περίπου 20.000. Και αυτό,
γιατί στα εισοδηματικά κριτήρια του νέου έτους, θα υπολογίζονται όλα τα
εισοδήματα, ακόμη και αυτά που προέρχονται από τόκους καταθέσεων ή μερίσματα
και φορολογούνται αυτοτελώς. Στόχος του υπουργείου είναι να περιοριστούν οι

δικαιούχοι, κόβοντας τους «εισοδηματίες» που λαμβάνουν επίδομα και
ταυτόχρονα έχουν έσοδα πολλών δεκάδων χιλιάδων από πηγές εκτός σύνταξης.

5. ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Καθιερωνεται η κάρτα εργασίας με την οποία απεικονίζεται
ηλεκτρονικά η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του εργαζόμενου, καθώς και το
ωράριο εργασίας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία καταχωρούνται με On-Line σύνδεση
στο κεντρικό σύστημα (Ι.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ.). Θεσμοθετείται υποχρέωση
του ΣΕΠΕ(Επιθεωρητές εργασιας) να επιβάλλει κυρώσεις και για την ανασφάλιστη
εργασία. Επισημαίνεται ότι η ένταξη της επιχείρησης στο σύστημα ηλεκτρονικής

καταγραφής (κάρτα εργασίας) από κοινού με την έγκαιρη καταβολή των
ασφαλιστικών τους εισφορών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση σταδιακά από τον
Ιούλιο του 2011 μέχρι το 2013 των ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% (εργοδότες
και εργαζόμενοι). Κατα το υπουργειο Εργασίας το όφελος από την εφαρμογή της
κάρτας εργασίας για τον εργοδότη θα είναι η σημαντική μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών και άρα η μείωση του μη μισθολογικού κόστους. ευρώ
εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει το μέτρο της κάρτας εργασίας θα έχει όφελος:

6. ΟΦΕΙΛΕΣ: Θα υπάρξει νέα ρύθμιση οφειλών, προς τα ασφαλιστικά ταμεια η
οποία θα συνδέεται με την καταβολή των τρεχουσών εισφορών κι ένα μέρος, της
τάξης του 20%, των «παγωμένων» οφειλών, κάθε μήνα.

7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Μεσω ενός νεου σωματος-το Σώμα Πιστοποιημένων
Εισηγητων(ΣΠΕ), θα γίνεται η διαδικασία της υποχρεωτικής προσωρινής σύνταξης
η οποία θα απονέμεται σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεια σε διάστημα ενός μηνός.

8. ΕΡΓΟΣΗΜΟ: Από 1-3-2011 σχεδιάζει η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να θέσει σε
εφαρμογή τη διάταξη του Ν. 3863/10 με την οποία η ασφάλιση του
απασχολούμενου οικιακού προσωπικού θα γίνεται με το ειδικό εργόσημο, με τη
ειδική πολύπτυχη επιταγή συγκεκριμένης χρηματικής αξίας. Στο ποσό του
εργόσημου θα περιλαμβάνεται το ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό
της εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου. Ο απασχολούμενος θα παραλαμβάνει από
τον εργοδότη όπου απασχολήθηκε, το εργόσημο (μορφή επιταγής) και θα το
εξοφλεί σε οποιαδήποτε τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση με τον οικείο
ασφαλιστικό οργανισμό, εν προκειμένω με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στη συνέχεια το
πιστωτικό ίδρυμα θα αποδίδει τις εισφορές στο ΙΚΑ και θα καταχωρείται η
ασφάλιση στον εργαζόμενο. Με τη διάταξη που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ φιλοδοξεί να περιορίσει την ανασφάλιστη εργασία, που στις
περιπτώσεις απασχόλησης οικιακού προσωπικού ανέρχεται σε ιδιαίτερα μεγάλα
ποσοστά,

Το ποσοστό του ασφαλίστρου ανέρχεται σε 35,40% (22,18% εργοδότη-13,22%
ασφαλισμένου) επί των προβλεπόμενων ή των συμφωνημένων αποδοχών που δεν
μπορεί να είναι κατώτερες του εκάστοτε ισχύοντος Ημερομισθίου Ανειδίκευτου
Εργάτη (33,04 ευρώ). Στις συνήθεις περιπτώσεις, για τις οικιακές βοηθούς,
υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης για 4 ώρες ημερησίως που αμείβεται με το 50%
του ΗΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, η θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας προϋποθέτει
την πραγματοποίηση 90 ημερών απασχόλησης κατά το προηγούμενο έτος ή το
προηγούμενο 15μηνο αφαιρουμένων των 3 τελευταίων μηνών πριν την υποβολή του
αιτήματος.


Ας δούμε ορισμένες περιπτώσεις απασχολούμενου οικιακού προσωπικού που θα
αφορα η ρύθμιση με το εργόσημο.

-Υπηρεσίες οικογενειακής φροντίδας (καθαριότητα κλπ).

-Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων.

-Μικροεπισκευές με εξαίρεση εκείνων που συνιστούν οικοδομικές εργασίες

-Φυλάξη και μεταφορά παιδιών, ηλικιωμένων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.

-Υπηρεσίες αισθητικής φροντίδας (κομμωτική, περιποίηση προσώπου-σώματος).

-Νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων.

-Εργάτες γης που δεν καλύπτονται από τον ΟΓΑ.

Για την έναρξη της ασφάλισης ο εργοδότης πρέπει να απογραφεί στο αρμόδιο
Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκεί δηλαδή όπου θα παρέχεται η εργασία.

1 σχόλιο:

fapes-mapes είπε...

Πόσο πιθανή είναι ξανά μία αλλαγή των βασικών παραμέτρων του ασφαλιστικού κ.Γεωργάκη εντός των πρώτων μηνών του 2011;
Μπορεί να έχουμε αλλαγή του ασφαλιστικού ενώ ΔΕΝ έχει εφαρμοστεί το προ ολίγων μηνών ψηφισθέν;
Ευχαριστώ πολύ

Δημοφιλείς αναρτήσεις