Δευτέρα, 29 Απριλίου 2019

ΟΔΗΓΟΣ - Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΧΡΕΗ  ΠΡΟΣ   ΤΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Tις επόμενες ημέρες θα γίνει η κατάθεση  του νομοσχεδίου για τις  120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά  ταμεία.Η ένταξη στη ρύθμιση- εκτός από την αυτόματη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων- μπορεί να προσφέρει διαγραφή μέχρι και 100% προσαυξήσεων και προστίμων αλλά και περικοπή μέχρι και 65% της βασικής οφειλής και μια  ρύθμιση του υπολοίπου της οφειλής σε 120 δόσεις οι οποίες όμως θα έχουν προσαύξηση 5%.Η ρύθμιση είναι μια προσπάθεια να ρυθμιστούν τα χρέη  προς τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία υπερβαίνουν σήμερα τα 34 δισ. ευρώ.Το μέτρο θα αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2018.Θα περιλαμβάνει οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2002. Θα προβλέπει επανυπολογισμό των οφειλών που υφίστανται από 1/1/2002 έως και 31/12/2016 με το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών.
Ειδικότερα τα  βασικότερα σημεία της ρύθμισης  για τις  120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία εχουν ως  εξης:
--.Τα χρέη των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων προς τέως ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ.θα εχουν εκπτωση 85% επι των προσαυξήσεων πρόσθετων τελών και τόκων.Η καταβολή θα γίνεται εως 120 δόσεις και το ελάχιστο ποσό της μηναίας δόσης θα είναι τα 50 ευρω.Μπορούν να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές των επαγγελματιών  δημιουργήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018. Οι κύριες οφειλές που δημιουργήθηκαν από 1/1/2002 έως και 31/12/2016 επαναϋπολογίζονται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης τον οποίο αφορούν, σύμφωνα με τα ποσοστά υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του νόμου Κατρούγκαλου (20% για κύρια ασφάλιση). Οι οφειλές του 2017-2018, αλλά και προ του 2002, δεν μπορούν να επαναϋπολογιστούν και άρα θα μείνουν ως έχουν.Ως βάση επαναϋπολογισμού των ληξιπρόθεσμων εισφορών μεταξύ 2002 και 2016 ορίζονται τα 586 ευρώ/μήνα. Όλες οι προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν μεταξύ 2002 και 2016 επαναϋπολογίζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής που προκύπτει και "κουρεύονται" κατά 85%.
- Χρέη εργοδοτών:Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και τις 31/12/2018. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση επί των προσαυξήσεων κ.λπ. ως εξής:
- Για εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής προβλέπεται έκπτωση 100%.
- Για τμηματική καταβολή της κύριας οφειλής παρέχεται έκπτωση 50%.
-Οφειλές αγροτών προς τον τέως ΟΓΑ:
Όλα τα χρέη των ασφαλισμένων προς Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, που δημιουργήθηκαν έως και τις 31/12/2018, με όλες τις προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, με έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων.Οι μηναιες δόσεις είναι και εδώ εως 120 και το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόης είναι τα  30 ευρω.
-- -Η ρύθμιση θα είναι ανοιχτή για ένταξη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και την επόμενη μέρα από την ένταξη θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα. Η αίτηση θα γίνεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ
- Στις 120 δόσεις δεν μπορούν να ενταχθούν οφειλές οι οποίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού ή στον νόμο Κατσέλη.
- Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων ή την εξόφληση σε λιγότερες δόσεις.
- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της, μπορεί να χορηγείται στον οφειλέτη ασφαλιστική ενημερότητα διμηνιαίας ισχύος, ενώ αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.
- Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο δόσεις και δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019.
- Η ρύθμιση δεν χάνεται αν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης ή αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν από την ολοκλήρωση της ρύθμισης.
- Η απώλεια της ρύθμισης φέρνει την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την αναβίωση της παλιάς οφειλής μείον το ποσό που έχει καταβληθεί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, την άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων και την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα. 
--Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε παλαιότερη "ενεργή" ρύθμιση, πλην όμως χάνονται τα προτερήματα προηγούμενων ρυθμίσεων.
--Μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, με επιλογές του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2019 και οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου.

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟ ''ΚΟΜΜΑΤΙ''ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Το έθιμο του «σπασίματος της στάμνας» , το κομμάτι ή οι μπότηδες, είναι κοινό στα Επτάνησα με τη μεγάλη διαφορά ότι η Κέρκυρα –λόγω των έξυπνων και εξωστρεφών ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοικησης, κατάφερε να το μετατρέψει , εδώ και χρόνια, σε μια μοναδική τουριστική ατραξιόν προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες.
Στην γειτονική Κέρκυρα είναι το έθιμο και οι στιγμές που όλοι οι επισκέπτες αλλά και οι ντόπιοι κάτοικοι περιμένουν .Από όλα τα μπαλκόνια και σε κάθε σπίτι του νησιού οι κάτοικοι πετούν στο δρόμο μεγάλα πήλινα κανάτια η στάμνες γεμάτα νερό την ίδια ώρα που όλες οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπάνε χαρμόσυνα.
Το ιδιο ακριβως έθιμο , ‘ το κομμάτι’’αναβιώνει εδώ και πολλά χρόνια και στη Λευκάδα.Με τη διαφορά ότι οι εκάστοτε δήμαρχοι και εκπρόσωποι των επαγγελματιών δεν ξέρουν να το προωθήσουν εκτός Λευκάδας . Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στην πόλη της Λευκάδας,μόλις σημάνει η πρώτη καμπάνα οι λευκαδίτισσες νοικοκυρές «ρίχνουν το κομμάτι», δηλαδή να πετάνε από ψηλά για να σπάσει με κρότο κάποιο πήλινο «αγγειό» (πιάτο, παδέλα, σκουτέλα, μπότη, πινιάτα κλπ) που τους βρίσκεται.
Στη Λευκάδα, δυστυχώς, η εσωστρέφεια , η δημοσιουπαλληλική νοοτροπία και οι ιδεοληψίες εχουν οδηγήσει το νησί σε ένα τέλμα.Παντού.Ακόμη και στην προβολή των τοπικών εθίμων.
Στα Ιόνια νησιά το έθιμο «το σπάσιμο της στάμνας» πραγματοποιείται με την πρώτη Ανάσταση, που γίνεται να ξημερώνει Μεγάλο Σάββατο, τότε που ο ιερέας λέει το «Χριστός Ανέστη» και οι χριστιανοί σπάνε πήλινα αγγεία ή κάνουν με ότι μπορούν θόρυβο για να διώξουν το κακό του θανάτου.Έχουν ειπωθεί πολλά για την έλευση αυτού του εθίμου, που άλλοι το θεωρούν ξενικό και άλλοι, πως είναι αρχαιοελληνικής προέλευσης.
Πρώτη εκδοχή είναι, πως, οι Ενετοί κατά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς έσπαγαν τις παλιές στάμνες, στην μεγαλύτερη γιορτή τους,- ως φόρο- στο νέο χρόνο, προκειμένου να τους φέρει νέα αγαθά στο σπίτι τους. Οι Ορθόδοξοι μετέφεραν το έθιμο, όπως λένε κάποιοι μελετητές, την Λαμπρή, λόγω που αυτή η εορτή θεωρείται η μεγαλύτερη για αυτούς.Μια άλλη εκδοχή που φαίνεται να έρχεται από τον μεσαίωνα, είναι αυτή που θέλει να γίνεται το σπάσιμο της στάμνας, για να φύγουν μακριά τα «μολυσμένα» κακά πνεύματα που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους.
Μια τρίτη εκδοχή είναι αυτή που λέει, πως επειδή μέσα στη στάμνα τα παλιά χρόνια φύλαγαν τα φάρμακα για να συντηρηθούν, λόγω που εκεί υπήρχε δροσιά, όταν έρχεται η χαρά που πατάει τον θάνατο όπως είναι η Ανάσταση του Χριστού μας, είναι μια ευκαιρία να σπάσουμε τη στάμνα, ως πράξη συμβολική ενάντια στο κακό.
Η τέταρτη εκδοχή έχει παγανιστική προέλευση, και θέλει να δείξει, πως καθώς η φύση οργιάζει την άνοιξη, για τη συλλογή των καρπών απαιτούνται νέα κανάτια και δοχεία για την αποθήκευσή τους. Αυτός είναι και ο λόγος, που σπάμε τα παλιά κανάτια στην Ανάσταση του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού.
------------------------------------------------------
ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ(του Νότη Μπρανέλλου):
Και για να θυμηθούμε τα παλιά μπρανελίστικα, αναδημοσιεύω "Το κομμάτι" του αείμνηστου Παναγιώτη Τ. Ματαφιά (Νότη Μπρανέλου), απο το βιβλίο του με τίτλο "Απ' τον Αη-Μηνά ίσαμε τον Πόντε, Αθήνα 1992":
- Δε μ' λες, μωρ' θειά (μώρα μου κιόλας) μη (μ)πάει κι έπεσε το κομμάτι, και δε (ν)το πήρα χαμπέρι;.
- Όχι, μαρή θυατέρα, είναι μπονόρα ακόμα, στο (ν)ύπνο σου δα το ειδες;
- Δε (γκ)ξέρω. Εδεκεί π' σάρωνα, μου κάστ'κε ότ' άκ'σα τη μουζ'κή.
- Όχι, μαρή κουρεμαδιά, είναι μπονόρα σου λέου. Ύστερα απ' τσ' εννιά η ώρα να (ν)το λογαριάζ'ς. Δε μ' λες τώρα, για να πούμε και τίποτσ' άλλο, έβαψες πολλά αυγά μαρή;
- Ένα (γ)κόρακα, χριστιανή μου. Δε (γ)ξέρω τι τον ηύρε το (γ)καλοφούρτουνο το ν'κοκύρ' μου, να (ν)τονε χαρώ, και μου κουβάλ'σε δέκα ντουζίνες, η τζόγια μου, «λες και θα μας κομ-παρίρ'νε οι Αγγλογάλλ'». Κάμε κόντο. Μήτε στα «δώδεκα βαγγέλια» δεν άδειασα να πάου η καψερή, ο Θέος να με σ'χωρέσει.
- Μπα, μαρή κοπέλα μ'. Δε μ' λες κάνε, τ' αρνί σας το σφάξατε;
- Μπαααα, θειά μ'. Καρτερώ το μπαρμπα-Χρήστο το Μένιο. Η αφεντιά του μας το σφάζ' ούλες τσι χρονιές. Είναι φίλος, βλέπ'ς, με το ν'κοκύρ' μου. Του δίνει και τη (μ)προβιά κάθε χρόνο!
- Εγώ, καψόπαιδο, εφώναξα εχτές το μπάρμπ' Αργύρ' και ξεντριγάρ'σα.
- Ναι, είδα τσου «σταυρούς στη (μ)πόρτα» σας. Και του χρόνου να 'στενε καλά.
Δε μ' λες, αλήθεια, θεια, η αφεντιά σου θα (γ)ξέρ'ς. Τι πράμα είν' αλήθεια αυτό το κομμάτι; ¶κου, να γυρίζ', λέει, κάθε Μεγασάββα η μουζ'κή στα σοκκάκια και να βαρεί τ' «διάνα» κι οι ν'κοκυράδες, απ' όπ' βρεθούνε, να τσακίζ'νε στσου δρόμ'ς ότ' παλιαγγειό τσου βρίσκεται. Μπορείς να μ' πεις η αφεντιά σου, τι σένια είναι, η αφεντιά τσου;
- Εθίματα, μαρή θυατέρα. Παλιά εθίματα των γιορτώνε. Τι θέλ'ς να 'ναι; Έτσ'
τα 'βραμε απ' τσου παλιότερους, έτσ' τα βαστάμε και στσι μέρες μας. «Μικρή Ανάσταση» μου την είπε, νια μέρα π' τονε ρώτησα κι εγώ, ο σιορ Πίπ'ς, ο νόντσολος τ' ¶η-Μηνά. Αλλά τώρα, στο (γ)καιρό μας, δεν τα πιεντάνε και πολύ - πολύ. Παλιότερα, καψόπαιδο, ο κοσμάκ'ς τα στ'μάρ'ζε πλειότερο απ'
τσου τωρινούς και μάλ'στα μου πολύ τα χαιρόντανε. Θ'μάμαι νια βολά, σα σήμερα, όπως κατέβαινε η μουζ'κή στο παζάρ' απ' τα Χάβρ'κα για τη (μ)πιάτσα, εδεκεί στο σοκκάκι του Μαρκά, πετιέται απ' το τσαγκάρ'κό του ο Γιώργ'ς ο Κράλ'ς, Θεός σχωρέστονε κι απ'θώνει καταμεσίς του δρόμ' ένανε θεόρατο μπότη, από κειούς εκεί με τ'ν αλ'φή απόξ', ξέρ'ς μαρή, π' βάν'νε το λάδ', μ' ένα φ'τίλ'
απάν' στη μσ'ούδα του, αναμμένο. Οραντίς και το βλέπ'νε οι μουζ'κάντ'δες, σκιαχτήκανε και το βάν'νε στα κοσάκια. Σκορπίσανε και μήτε δ'νήθηκε να (ν)τσου σ΄μασ' άλλο ο μακαρίτ'ς ο μπάρμπα Νιόνιος ο Τσ'ρώτος, π' τσόκανε το «δάσκαλο».
- Έτσ' λ'πόν! . Και δε μ' λες αλήθεια, θεια. Όλο τι πράντσα λογαριάζεις να 'τ'μάσεις;
- Τι πράντσα, μαρή κοπέλα μ', σα (γ)και δε (ν)τα ξέρ'ς, ρωτάς. Απόψε το πατσαλίκι αυγοκομμένο, όπως το καλεί η βραδιά. Αύριο τσότσο κρέας με μανέστρα και τ'ν άλλ' τ' αρνί ψ'μένο. Αυτά. Τα ξέρ'ς. Δε (ν)τα ξέρ'ς τώρα;.
- Θα (ν)το ψήσ'τε στο σουβλί;
- Ναίσκε, μαρή. Όξ' στ'ν αδειά, αντάμα με το (γ)κ'νιάδο μου και το λαλά μου.
Κάθε χρόνο έτσ' κάν'με, από έσπαλε. Θέλ'νε, βλέπ'ς, άμα το σ'κών'νε, να ρίχν'νε και τσι κουμπουριές τσου, για το καλό τα' χρόνου. Το δ'κό σας θα (ν)το βάλ'τε στο φούρνο, ε; Είδα το δ'κόνε σου, τ' απολιώρα, πόφερν' αποκλάδια.
- Τι να κάμ'με, θεια μου; Είμαστε βλέπ'ς κι οι δύο κονκασάδοι.
- Και για Ανάσταση, πού λέτε να πάτε;
- Εδεδώ στ' (μ)πιάτσα, λέμε να βγούμε, στον Αη-Σπ'ρίδωνα για πιο σιμά. Ας πάου τώρα ν' αποσώσω κάτ' δ'λειές που τ'ς έχω στ' μέση, μη (μ)πάει κι έρτ' ο μπάρμπα Χρήστος για το καλότ'χο τ' αρνί. - Τότενες, γεια σ' μαρή θυατέρα μου και καλή σας Ανάσταση.
- Αμήν, θεια μου, παρομοίως, με τ' φαμελιά σου.
--------------------------------------------------------------------------------
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ-ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ-ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΥΓΕΙΑ-ΔΥΝΑΜΗ-ΧΑΜΟΓΕΛΟ


ΓΑΛΕΡΕΣ

Την ιδια ωρα που ο ένας στους τρεις μισθωτούς στην Ελλάδα απασχολείται πλέον με  ευέλικτη  απασχόληση και μισθό – φιλοδώρημα  κάτω από το όριο της φτώχειας, η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατι –όπως ισχυρίζεται-‘’η αυξηση του κατώτατου μισθού συμβάλλει στην τόνωση της αγοράς και την δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας’.
Ωστόσο η  αλήθεια είναι  διαφορετική.Και σκληρή.Στον ιδιωτικο  τομέα  επικρατεί ενας  εργασιακός μεσαίωνας πρωτοφανής  για τα ελληνικά δεδομένα. Οι εργασιακές «γαλέρες» του ιδιωτικού τομέα είναι εδώ. Με εξευτελιστικούς μισθούς, ανασφάλιστη εργασία και πλήρη ανατροπή των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.Περίπου ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι  μένουν απλήρωτοι εως και ένα ετος  την ίδια ώρα που οι ευελικτες μορφές απασχόλησης  αποτελουν  πλέον καθεστώς .Ετσι γιγαντώνεται η γενιά των φτωχών εργαζομένων, με μισθό 317 ευρώ(καθαρά), δηλαδή χαμηλότερο ακόμη και από το επίδομα ανεργίας (360 ευρώ).
Παράλληλα διογκώνεται το  κύμα μετανάστευσης των νέων- μιλάμε για διαρροή «εγκεφάλων» . Σχεδόν, σε κάθε ελληνική οικογένεια ή στον στενό περίγυρό της υπάρχει και ένα μέλος της, το οποίο αναγκάστηκε να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό.Χρόνο με το χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των νέων επιστημόνων που επιλέγουν την έξοδο από τη χώρα και την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις αυτές, έκθεση της Eurostat κάνει λόγο για μελλοντικό δημογραφικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα λόγω της μετανάστευσης των νέων ανθρώπων υψηλού μορφωτικού επιπέδου.
Και ας μην ξεχνάμε ότι εξανεμίζονται α οφέλη από την αύξηση του κατώτατου μισθού το 2020, συνεπεία της δραστικής μείωσης του αφορολόγητου ορίου που αποφάσισε πριν από δύο χρόνια η κυβέρνηση. Το όφελος «ψαλιδίζεται», σε ορισμένες περιπτώσεις κατά 60%, καθώς οι εργαζόμενοι που αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό θα κληθούν να πληρώσουν υψηλό φόρο.Ως  γνωστόν  από τον Ιανουάριο του 2020 μειώνεται το αφορολόγητο όριο από τις 8.636 ευρώ στις 5.685 ευρώ (η έκπτωση φόρου μειώνεται από τα 1.900 ευρώ στα 1.250 ευρώ) επιβαρύνοντας εκατομμύρια φορολογουμένους, ενώ ταυτόχρονα ο πρώτος φορολογικός συντελεστής θα περιοριστεί στο 20% από 22% που είναι σήμερα.
Και  για να μην εχετε αμφιβολίες για το ότι ζουν στο κόσμο τους  και προσπαθουν να επιβιώσουν πολιτικά με ψέματα και παραπληροφόρηση ,διαβάστε πρόσφατη- σχετική- δήλωση του πρωθυπουργού:«Βάλαμε τέλος στο αίσχος της εργασιακής ζούγκλας. Επαναφέραμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, με σκληρές προσπάθειες. Καταπολεμήσαμε την αδήλωτη εργασία, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ, καταργήσαμε τον υποκατώτατο για τους νέους, μια ρατσιστική διάκριση. Με σύγκρουση, όχι μόνο με τους δανειστές, αλλά και στο εσωτερικό με τους εργοδότες, με τον ΣΕΒ. Δημιουργώντας πάνω από 350.000 νέες θέσεις εργασίας» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

ΤΑ ΝΕΑ-25/4/2019-ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019


TO ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

''Αγιάζι ουράνιας ομορφιάς γιαλίζει στα μαλλιά του... Μακριά χτυπούν καμπάνες από κρύσταλλο:
Αύριο, αύριο, αύριο, το Πάσχα του Θεού!"(ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ).
-------------
Πάσχα. Πάσχα στη Λευκάδα. Μοσχοβολιές στον αέρα. Μάραθος, μυρτιές, αγράμπελες, κρίνοι, παπαρούνες. Ξωκλήσια, αγριολούλουδα. Η μυρωδιά του κεριού καθώς λιώνει στην πασχαλινή λαμπάδα. Η ανθισμένη φύση. Τα χελιδόνια. Ο έρωτας. Τα κόκκινα αυγα. Οι ασβεστωμένες αυλές. Ο οβελίας. Οι χαρμόσυνες καμπάνες. Πάσχα στη Λευκάδα. Στην Κυρα Φανερωμένη, στους Αγίους Αναργύρους, στην Παναγία των Ξένων. Οι φίλοι, οι παλιοί συμμαθητές. Βόλτα στο Κάστρο και στη Γύρα. Αγνάντεμα στον Αη Γιάννη. Περισυλλογή στο ηλιοβασίλεμα. Δραπέτευση στα καταπράσινα περιβόλια. Στους λουλουδιασμένους αγρούς. Το φωτισμένο χαμόγελο της Μυρτώς. Η χαρά του Παναγιώτη. Το 'κομμάτι'. Ο κατανυκτικός Επιτάφιος. Η παράδοση. Οι προσδοκίες. Τα όνειρα. Οι ελπίδες.
Πάντως θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ στα Πασχαλινά Λευκαδίτικα έθιμα:
 Το Μεγάλο Σάββατο, νωρίς, το πρωί, οι γυναίκες βγαίνουν στο παράθυρο και «ρίχνουν το κομμάτι» στο δρόμο. Πετούν δηλαδή ένα πήλινο αγγείο, πιάτο, λαγήνι, μπότη και στην ανάγκη ένα κεραμίδι ή κάτι γυάλινο - γενικά ένα εύθραυστο δοχείο που γίνεται κομμάτια. Τα συντρίμμια του σκεύους δεν κάνει να τα μαζέψουν την ίδια μέρα. Το κομμάτι - λέει η παράδοση - το ρίχνουν για να σπάσει η θλίψη, η ησυχία και το πένθος της Μεγάλης Εβδομάδας. Ύστερα, με το χτύπημα της καμπάνας, βγαίνει η Φιλαρμονική στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και παίζει εμβατήρια.

Την Μεγάλη Παρασκευή στην πολη-τα παλιά χρόνια- λειτουργούσαν όλες σχεδόν οι εκκλησίες της πόλης και έβγαιναν περισσότεροι επιτάφιοι. Κάποτε οι επιτάφιοι έβγαιναν τα ξημερώματα του Μεγ. Σαββάτου. Αργότερα, γινόταν «συνάντηση επιταφίων» στην Πλατεία. Όταν περνούσαν οι επιτάφιοι απ' την Πλατεία, οι φιλοπαίγμονες «Μπρανέλοι» αφορμή ήθελαν για ν' αρχίσουν τα πειράγματα προς τις άλλες ενορίες. Μόλις έφτανε ο κάθε επιτάφιος στην πλατεία, ακούγονταν τα παρακάτω επιφωνήματα: Για τον επιτάφιο του Αγίου Μηνά: Τσαφ - τσουφ (επειδή στην περιοχή είχαν τα εργαστήρια τους οι «χάβροι», οι σιδηρουργοί). Για του Αγ. Γεωργίου και του Αγ. Δημητρίου (από τα «Ψαρέικα», με τους πολλούς ενορίτες, ψαράδες): Γαρίδα - γαρίδα! Για την ενορία των ναυτικών, τον ¶γ. Χαράλαμπο: Όρτσα - Μπόντζα ή Αμόλα σκότα! Για της Αγ. Παρασκευής, με τις φιλόκαλλες ενορίτισσες: Οι φκιασιδούδες έρχονται! Για την ενορία της «μεγαλοοικογένειας» Τσαρλαμπά κ.ά., τον ¶γ. Σπυρίδωνα: Τα ψηλά καπέλα! Και για τη Βαγγελίστρα: Ωχ! Βαγγελίστρα μου.

ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ:
Κι επειδή ξεχάσαμε τις παραδόσεις και τα παλιά μπρανελίστικα, αναδημοσιεύω "Το κομμάτι" του αείμνηστου Παναγιώτη Τ. Ματαφιά (Νότη Μπρανέλου), απο το βιβλίο του με τίτλο "Απ' τον Αη-Μηνά ίσαμε τον Πόντε, Αθήνα 1992":
- Δε μ' λες, μωρ' θειά (μώρα μου κιόλας) μη (μ)πάει κι έπεσε το κομμάτι, και δε (ν)το πήρα χαμπέρι;.
- Όχι, μαρή θυατέρα, είναι μπονόρα ακόμα, στο (ν)ύπνο σου δα το ειδες;
- Δε (γκ)ξέρω. Εδεκεί π' σάρωνα, μου κάστ'κε ότ' άκ'σα τη μουζ'κή.
- Όχι, μαρή κουρεμαδιά, είναι μπονόρα σου λέου. Ύστερα απ' τσ' εννιά η ώρα να (ν)το λογαριάζ'ς. Δε μ' λες τώρα, για να πούμε και τίποτσ' άλλο, έβαψες πολλά αυγά μαρή;
- Ένα (γ)κόρακα, χριστιανή μου. Δε (γ)ξέρω τι τον ηύρε το (γ)καλοφούρτουνο το ν'κοκύρ' μου, να (ν)τονε χαρώ, και μου κουβάλ'σε δέκα ντουζίνες, η τζόγια μου, «λες και θα μας κομ-παρίρ'νε οι Αγγλογάλλ'». Κάμε κόντο. Μήτε στα «δώδεκα βαγγέλια» δεν άδειασα να πάου η καψερή, ο Θέος να με σ'χωρέσει.
- Μπα, μαρή κοπέλα μ'. Δε μ' λες κάνε, τ' αρνί σας το σφάξατε;
- Μπαααα, θειά μ'. Καρτερώ το μπαρμπα-Χρήστο το Μένιο. Η αφεντιά του μας το σφάζ' ούλες τσι χρονιές. Είναι φίλος, βλέπ'ς, με το ν'κοκύρ' μου. Του δίνει και τη (μ)προβιά κάθε χρόνο!
- Εγώ, καψόπαιδο, εφώναξα εχτές το μπάρμπ' Αργύρ' και ξεντριγάρ'σα.
- Ναι, είδα τσου «σταυρούς στη (μ)πόρτα» σας. Και του χρόνου να 'στενε καλά.
Δε μ' λες, αλήθεια, θεια, η αφεντιά σου θα (γ)ξέρ'ς. Τι πράμα είν' αλήθεια αυτό το κομμάτι; ¶κου, να γυρίζ', λέει, κάθε Μεγασάββα η μουζ'κή στα σοκκάκια και να βαρεί τ' «διάνα» κι οι ν'κοκυράδες, απ' όπ' βρεθούνε, να τσακίζ'νε στσου δρόμ'ς ότ' παλιαγγειό τσου βρίσκεται. Μπορείς να μ' πεις η αφεντιά σου, τι σένια είναι, η αφεντιά τσου;
- Εθίματα, μαρή θυατέρα. Παλιά εθίματα των γιορτώνε. Τι θέλ'ς να 'ναι; Έτσ'
τα 'βραμε απ' τσου παλιότερους, έτσ' τα βαστάμε και στσι μέρες μας. «Μικρή Ανάσταση» μου την είπε, νια μέρα π' τονε ρώτησα κι εγώ, ο σιορ Πίπ'ς, ο νόντσολος τ' ¶η-Μηνά. Αλλά τώρα, στο (γ)καιρό μας, δεν τα πιεντάνε και πολύ - πολύ. Παλιότερα, καψόπαιδο, ο κοσμάκ'ς τα στ'μάρ'ζε πλειότερο απ'
τσου τωρινούς και μάλ'στα μου πολύ τα χαιρόντανε. Θ'μάμαι νια βολά, σα σήμερα, όπως κατέβαινε η μουζ'κή στο παζάρ' απ' τα Χάβρ'κα για τη (μ)πιάτσα, εδεκεί στο σοκκάκι του Μαρκά, πετιέται απ' το τσαγκάρ'κό του ο Γιώργ'ς ο Κράλ'ς, Θεός σχωρέστονε κι απ'θώνει καταμεσίς του δρόμ' ένανε θεόρατο μπότη, από κειούς εκεί με τ'ν αλ'φή απόξ', ξέρ'ς μαρή, π' βάν'νε το λάδ', μ' ένα φ'τίλ'
απάν' στη μσ'ούδα του, αναμμένο. Οραντίς και το βλέπ'νε οι μουζ'κάντ'δες, σκιαχτήκανε και το βάν'νε στα κοσάκια. Σκορπίσανε και μήτε δ'νήθηκε να (ν)τσου σ΄μασ' άλλο ο μακαρίτ'ς ο μπάρμπα Νιόνιος ο Τσ'ρώτος, π' τσόκανε το «δάσκαλο».
- Έτσ' λ'πόν! . Και δε μ' λες αλήθεια, θεια. Όλο τι πράντσα λογαριάζεις να 'τ'μάσεις;
- Τι πράντσα, μαρή κοπέλα μ', σα (γ)και δε (ν)τα ξέρ'ς, ρωτάς. Απόψε το πατσαλίκι αυγοκομμένο, όπως το καλεί η βραδιά. Αύριο τσότσο κρέας με μανέστρα και τ'ν άλλ' τ' αρνί ψ'μένο. Αυτά. Τα ξέρ'ς. Δε (ν)τα ξέρ'ς τώρα;.
- Θα (ν)το ψήσ'τε στο σουβλί;
- Ναίσκε, μαρή. Όξ' στ'ν αδειά, αντάμα με το (γ)κ'νιάδο μου και το λαλά μου.
Κάθε χρόνο έτσ' κάν'με, από έσπαλε. Θέλ'νε, βλέπ'ς, άμα το σ'κών'νε, να ρίχν'νε και τσι κουμπουριές τσου, για το καλό τα' χρόνου. Το δ'κό σας θα (ν)το βάλ'τε στο φούρνο, ε; Είδα το δ'κόνε σου, τ' απολιώρα, πόφερν' αποκλάδια.
- Τι να κάμ'με, θεια μου; Είμαστε βλέπ'ς κι οι δύο κονκασάδοι.
- Και για Ανάσταση, πού λέτε να πάτε;
- Εδεδώ στ' (μ)πιάτσα, λέμε να βγούμε, στον Αη-Σπ'ρίδωνα για πιο σιμά. Ας πάου τώρα ν' αποσώσω κάτ' δ'λειές που τ'ς έχω στ' μέση, μη (μ)πάει κι έρτ' ο μπάρμπα Χρήστος για το καλότ'χο τ' αρνί. - Τότενες, γεια σ' μαρή θυατέρα μου και καλή σας Ανάσταση.
- Αμήν, θεια μου, παρομοίως, με τ' φαμελιά σου.


-------------------------------------------------------------------------

--Από καρδιάς εύχομαι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛA με ΥΓΕΙΑ.

ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019


ΝΟΜΟΣ  ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ:ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ  ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ-ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΕΣ

Μεγάλες περικοπές σε συντάξεις και επιδόματα , χαράτσια στους ελευθερους επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους  αλλα  και  αδικίες, είναι το τρίπτυχο  που επέφερε  στους   ασφαλισμένους και συνταξιούχους  ο νόμος Κατρούγκαλου(ν.4387/2016) ο οποίος  συμπληρώνει τρία χρόνια από την εφαρμογή του.
Η μείωση των συντάξεων με το νομο Κατρούγκαλου (συνταξεις από το Μαιο του 2016)είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη.  Ο νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις που ψήφισε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (Ν. 4387/2016), ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται από τις 13/5/2016, ολοκληρώνεται - για όσους βγαίνουν στη σύνταξη από 1/1/2019 - με μειώσεις που φτάνουν μέχρι κα το 40% των συντάξιμων αποδοχών.
 Διαπιστώνεται  ετσι ότι ο νόμος Κατρούγκαλου είναι κατά πολύ χειρότερος των προηγούμενων μνημονιακών νόμων (Ν. 3863 και 3865/10), αφού με εκείνους τους νόμους το ποσοστό αναπλήρωσης ήταν 45,85% στα 35 χρόνια και 60% στα 40 χρόνια υπηρεσίας. Επίσης, οι νόμοι εκείνοι υπολόγιζαν τις συντάξεις με τον νέο τρόπο για τα χρόνια ασφάλισης που θα είχε ο ασφαλισμένος μετά το 2013. Για τα χρόνια που είχε ώς το 2013 η σύνταξή του υπολογιζόταν ώς το 2007 στο 80% του τελευταίου μισθού και από το 2007 ώς το 2013 στο 70% της καλύτερης πενταετίας.
Χαρακτηριστικά  των περικοπών είναι τα παρακάτω  παραδείματα:
1.Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕΔΥ, η μείωση της σύνταξης νέου συνταξιούχου (με τον Ν. 4387/16) που βγαίνει στη σύνταξη με 35 χρόνια υπηρεσίας φτάνει στα 330 ευρώ τον μήνα. Η συντριπτική πλειοψηφία – το 95% – των υπαλλήλων του Δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, βγαίνει στη σύνταξη με 35 έως 40 χρόνια υπηρεσίας και οι υπάλληλοι αυτοί έχουν μειώσεις από 300 έως 400 ευρώ τον μήνα.
2.Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ εντοπίστηκε περίπτωση ασφαλισμένου με 11.604 ημερομίσθια, δηλαδή με σχεδόν 40 έτη ασφάλισης, ο οποίος πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου θα λάμβανε 1.843,95 ευρώ μεικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό της σύνταξής του, αυτή θα μειωθεί κατά 438,38 ευρώ, στα 1.405,57 ευρώ μεικτά. Σε άλλη περίπτωση ασφαλισμένου με 11.875 ημερομίσθια προκύπτει διαφορά 378 ευρώ, δηλαδή από 1.949,16 η σύνταξη θα υποχωρήσει στα 1.571,16 ευρώ.
Παράλληλα  διαπιστώνεται ότι  η μικρή ανταποδοτικότητα στις συντάξεις, που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου, ενθαρρύνει την εισφοροδιαφυγή.Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που παρατίθεται σε  πρόσφατη  μελέτη  του ΙΟΒΕ σύμφωνα με το οποίο ένας χαμηλόμισθος ασφαλισμένος για 15 έτη εξασφαλίζει σύνταξη ίση με το 77% της σύνταξης που θα εξασφάλιζε αν συμπλήρωνε τα διπλάσια (30) έτη ασφάλισης. Τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του ο νόμος Κατρούγκαλου (εκτός από τις δραματικές περικοπές) έχει μετατρέψει το Ασφαλιστικό σε ένα άδικο και μη ανταποδοτικό σύστημα με συντελεστές αναπλήρωσης που δεν ανταποδίδουν δίκαια τις καταβαλλόμενες εισφορές, λειτουργώντας περισσότερο ως προνοιακό σύστημα και λιγότερο ως ασφαλιστικό.
Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, «με τον νόμο Κατρούγκαλου καταγράφονται αδικίες εις βάρος ασφαλισμένων που καταβάλλουν μεγάλες εισφορές επί πολλά χρόνια προς όφελος άλλων που έχουν μικρότερη ασφαλιστική συνεισφορά.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν ασφαλισμένοι με υψηλές συντάξιμες αποδοχές που υφίστανται μεγάλες μειώσεις. Μάλιστα, με τον ίδιο νόμο οι συντάξεις είναι χαμηλότερες από τις εισφορές που καταβάλλονται. Από το 2019 και μετά οι συντάξεις του δημόσιου συστήματος ασφάλισης θα είναι υποχρηματοδοτημένες.Δηλαδή οι εισφορές που καταβάλλονται θα είναι πολύ υψηλότερες από τις τελικές συντάξεις!
Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Δημήτρης Μπράτης  παρατηρει ότι έχει περάσει σχεδόν ενάμισης χρόνος και ακόμα δεν έχει βγει η απόφαση για την αντισυνταγματικότητα του νόμου Κατρούγκαλου.  Χαρακτήρισε τον Νόμο Κατρούγκαλου ως τον χειρότερο όλων των μνημονιακών νόμων, αφού συνεπάγεται μειώσεις έως 40% στις κύριες συντάξεις (330 ευρώ το μήνα στα 35 χρόνια υπηρεσίας), 50% στις επικουρικές, 60% στις συντάξεις χηρείας και 20% στο εφάπαξ. Για αυτό, τόνισε, ο νόμος αυτός δεν παίρνει καμία διόρθωση ή βελτίωση και πρέπει άμεσα να καταργηθεί και να καθιερωθεί ένα σύστημα ασφαλιστικό που θα εγγυάται, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, αξιοπρεπείς συντάξεις στους συνταξιούχους.
Επισημαίνεται ότι οι 22 περικοπές που έγιναν από τον νόμο Κατρούγκαλου είναι οι εξής:
1. Αύξηση του ποσοστού εισφοράς υπέρ Υγείας από 4% σε 6% για το σύνολο των κύριων συντάξεων και επιβολή εισφοράς 6% υπέρ Υγείας στις επικουρικές συντάξεις.
2. Κατάργηση του ορίου κατώτατης σύνταξης που ήταν 486 ευρώ ( ΙΚΑ).
3 Σταδιακή αλλαγή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1/1/2022. Τα νέα όρια είναι : 62 έτη για πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης και 67 έτη με 15 έτη.
4. Επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων από 1/6/2016 και περικοπές σε συνταξιούχους με άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης στα 1.170 ευρώ καθαρά.
5. Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική σύνταξη (ETEA) κατά μία ποσοστιαία μονάδα συνολικά (από 3% για ασφαλισμένο και 3% για εργοδότη, σε 3,5% και 3,5% αντίστοιχα), για τα έτη 2016-2018 και κατά μισή ποσοστιαία μονάδα για τα έτη 2019-2022. Επιβολή ρήτρας βιωσιμότητας στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.
6. Μειώσεις από 1/1/2016 στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων μεσοσταθμικά κατά 35%, αύξηση μηνιαίας εισφοράς κατά 12,5%, από 4% σε 4,5%, και επιβολή ρήτρας βιωσιμότητας.
7. Μειώσεις στα εφάπαξ - μέχρι 31/12/2013 - κατά τουλάχιστον 20%.
8. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ για 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και αλλαγή των κριτηρίων υπαγωγής μέχρι τις 31/12/2019.  
9. Περικοπή των συντάξεων χηρείας σύμφωνα με τον ν. 4387/2016 μετά τις 13/5/2016 τουλάχιστον κατά 42% σε σχέση με το 2014 και θέσπιση τόσο ηλικιακού ορίου όσο και περιορισμού της καταβαλλόμενης σύνταξης.  
10.  Κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος συζύγου στις κύριες συντάξεις καθώς και πλήρης κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων στις επικουρικές.
11. Επιβολή πλαφόν στα 2.000 ευρώ για τις κύριες συντάξεις και στα 3.000 (καθαρά) για κάθε συνταξιούχο μέχρι 31/12/2018.
12.  Μειώσεις μεσοσταθμικά κατά 44% των επικουρικών από 1/1/2015.
13.  Μείωση της Εθνικής Σύνταξης για τις συντάξεις αναπηρίας. Τα 384 ευρώ θα λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της Εθνικής Σύνταξης, ενώ με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99% χορηγείται το 50%.
14.  Αύξηση του κόστους εξαγοράς για την αναγνώριση πλασματικών ετών. Μέχρι 13/5/2016 το μηνιαίο κόστος εξαγοράς ήταν στο 25πλάσιο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που είχε ορισθεί στις 31/12/2011, με τον ν. 4387/2016 το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται με τον μισθό ή εισόδημα του τελευταίου μήνα πριν από την εξαγορά (δηλ. με τα όρια 586 έως 5.860 ευρώ μηνιαίως).
15.  Μείωση σε ποσοστό 60% του ποσού της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, των δικαιούχων που αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, και σε ποσοστό 100% στους δικαιούχους που απασχολούνται στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.
16.  Αλλαγή στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών - αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.
α. Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται από 1/1/2017 με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα (μετά την αφαίρεση ασφαλιστικών εισφορών), το 2018 το μεικτό εισόδημα με έκπτωση 15% και από 1/1/2019 στο μεικτό εισόδημα (χωρίς την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών).
β. Σταδιακή προσαρμογή του ποσοστού 20% για κύρια σύνταξη στους αγρότες μέχρι το 2022, ενώ την πλήρη Εθνική Σύνταξη των 384 ευρώ θα τη λαμβάνουν από το 2031.
γ. Επιβολή εισφορών υπέρ Υγείας στους αγρότες και επιστήμονες 6,95% από το 2017.
17.  Δημιουργία αντικινήτρων για ασφάλιση μετά τα 25 έτη υπηρεσίας και για αμοιβές πάνω από 1.300 ευρώ.
18.  Η προστασία που προέβλεπε ο ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις που η νέα σύνταξηυπολείπεται τουλάχιστον 20% της σύνταξης με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού, καταργείται στις 31/12/2018.
19.  Πάγωμα όλων των συντάξεων μέχρι και το 2022.  
20. Οι συντάξεις που εκδίδονται από τις 12.5.2016 και μετά, είναι μειωμένες μεσοσταθμικά κατά τουλάχιστον 35%-40% σε σχέση με το 2014.
21.  Περικόπηκαν οι επικουρικές συντάξεις τον Αύγουστο του 2016 στην περίπτωση αθροίσματος κύριων και επικουρικών που υπερέβαιναν τα 1.300 ευρώ.
22. Καταργήθηκαν οι διπλές συντάξεις για όσους είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης και πλήρωναν εισφορές σε δύο Ταμεία.
Παράλληλα ο ιδιος νόμος επέφερτε χαράτσια στους ελευθερους επαγγελματίες και στους αυτοαπασχολουμενους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.Μετά την ψήφιση του νόμου και την δημοσίευση του στην εφημερίδα της κυβέρνησης (12/5/2016) ακολούθησε μπαράζ προσφυγών όλων των επιστημονικών φορέων της χώρας, καθώς και των εμπόρων (ΕΣΕΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ). Οι προσφεύγοντες κατά του νόμου, ζητούσαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικός ο επίμαχος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016, ‘η συγκεκριμένα άρθρα αυτού, καθώς και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. Οι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας χαρακτήρισαν αυτό τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών τους ως «χαράτσι» που διογκώνει τα βάρη τους καθώς αυξάνει εισφορές υπέρ επικούρησης και εφάπαξ, και οδηγεί σε εξοντωτικές επιβαρύνσεις.
Την ιδια ωρα στάση αναμονής τηρούν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, προσδοκώντας τη δικαίωσή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά και την γνωστή  απόφαση του Μισθοδικείου η οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των  συντάξεων των δικαστών και εισαγγελέων.Η σημαντικότερη απόφαση του ΣτΕ κατά του νόμου Κατρούγκαλου δεν έχει ακόμη εκδοθεί , καθυστερει σημαντικά ( εκδικάστηκε στις 4-10-2017),  αναμένεται εντός των προσεχών μηνών. Συνολικά έγιναν στο ΣτΕ 23 προσφυγές κατά του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) με τον οποίο καθορίστηκε ο νέος τρόπος ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, καθώς και οι νέες ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών.Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει φορείς και οργανώσεις πολιτών, μεταξύ των οποίων ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η ΑΔΕΔΥ, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, Ενώσεις αποστράτων αξιωματικών κ.λπ., οι οποίοι ζητούν να ακυρωθεί ο ασφαλιστικός νόμος.

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Της Σοφίας Κοψιδά-Γαληνού

«Εδώ διαβαίν’ ο Λάζαρος με δώδεκ’ Αποστόλους
Και πάλι ξαναγύρισε με δεκατρείς Αγγέλους.
Όπου διαβεί κι όπου σταθεί πηγάδια θεμελιώνει,
πηγάδια, πετροπήγαδα κι αυλές μαρμαρωμένες
και κεραμίδια χάλκινα και πόρτες ατσαλένιες.»

Σάββατο του Λαζάρου τα παιδιά μ’ ένα μπουκέτο αγριολούλουδα στο χέρι, γυρνώντας
από πόρτα σε πόρτα έλεγαν το «Λάζαρο» και οι νοικοκυρές τα φίλευαν.

Αύριο των Βαγιώνε το πρωί πηγαίναμε στην εκκλησιά. Τελειώνοντας η θεία
λειτουργία, παίρναμε από ένα μεγάλο πανέρι ένα κλαράκι δάφνης και βάγια (ένα
μπουκέτο από δεντρολίβανο και δαφνόκλαδα). Η υποδοχή του Χριστού στην
Ιερουσαλήμ μετά βαΐων και κλάδων.

Μεγάλη Δευτέρα μέχρι το Μεγάλο Σάββατο νηστεία. Ο Μαρκάς γέμιζε από
καποσάντους, πίνες, αχιβάδες, καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αχινούς.Στο
Παζάρι σε πανέρια πουλούσαν κουκούτσες βραστές ζεστές (άγριες αγγιναρούλες) και
παγούρους βραστούς από το ιβάρι. Τέρμα ο πατσάς στο μαγαζί του Λαυράνου
(Κουφάκια). Τώρα πουλούσε κουκιά ξερά βρασμένα, πασπαλισμένα με ρίγανη. Και πιο
πέρα ο Καλόγερος (παρατσούκλι) πουλούσε βραστές γλυκοπατάτες.

Στα σπίτια οι νοικοκυρές άρχιζαν ν’ ασπρίζουν, να μαζεύουν τα χειμωνιάτικα
ρούχα, βελέντζες, μαλλινοσέντονα, φλοκάτες και να πλένουν τις κολτρίνες (έτσι
έλεγαν τότε τις κουρτίνες).

Μεγάλη Πέμπτη το πρωί οι γυναίκες πήγαιναν στο Νεκροταφείο για να ρίξουν
τρισάγιο. Γυρνώντας έβαφαν τ’ αβγά τους και έφτιαναν τα κουλουράκια τους (τότε
τα τσουρέκια δεν τα ξέραμε). Το απόγευμα στα καφενεία κρεμούσαν το φάντε
μπαστούνι και τέρμα η κοντσίνα κλπ. Τα καφενεία έκλειναν. Οι ραδιοφωνικοί
σταθμοί (τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις) σταματούσαν τα τραγούδια. Οι καμπάνες
χτυπούσαν κάθε τόσο πένθιμα. Πέθανε ο Χριστός!

Μεγάλη Παρασκευή μικροί-μεγάλοι μια βόλτα στο Νεκροταφείο. Τρισάγια, όμως, δε
γίνονταν. Ήταν το τρισάγιο του Χριστού έλεγε η μάνα μου.

Γυρνώντας από το Νεκροταφείο σταματούσαμε στον Αη-Μ’νά. Εκεί πουλούσαν αρνιά
(ζώντα). Οι πατεράδες μας αγόραζαν αρνάκι ή κατσικάκι ζωντανό για το Πάσχα, να
μείνει μια νύχτα στο σπίτι. Εάν στην οικογένεια υπήρχε αχρόνιστος νεκρός, τότε
στο σπίτι έπρεπε να μπει σφαγμένο και χωρίς κεφάλι αρνί.

Στο σπίτι ούτε μαγείρεμα, ούτε σκούπισμα. Υπήρχε νεκρός, ο Χριστός. Οι μεγάλες
γυναίκες με ένα κουταλάκι έβαζαν στο στόμα τους ξίδι.
«Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα.
Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται.
Σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι,
οι άνομοι και τα σκυλιά και οι καταραμένοι,
για να σταυρώσουν το Χριστό τον πάντων βασιλέα.
Ο Κύριος εθέλησε να μπει σε περιβόλι,
να λάβει δείπνο μυστικό και να τον λάβουν όλοι.
Η Παναγιά σαν τ’ άκουσε έπεσε και λιγόθει.
Σταμνί νερό της ρίξανε, τρία ποτήρια μόσχο
και τρία με ροδόσταμο, για να της έρθ’ ο νους της.
Μα σαν της ήρθ’ ο λογισμός, μα σαν της ήρθ’ ο νους της,
πού ‘ναι μαχαίρι να σφαγώ, πού ‘ναι γκρεμός να πέσω»
τραγουδούσε η μάνα μου και η γιαγιά μου κλαίγοντας, μοιρολογώντας το Χριστό.

Μεγάλο Σάββατο πρωί στις 9 η μπάντα του Δήμου παιάνιζε γιορτινά στην αγορά από
την Πλατεία ως τον Αη-Μ’νά. Οι καμπάνες χτυπούσαν χαρούμενα και οι νοικοκυρές
έριχναν το κομμάτι (ένα πήλινο πιάτο, μια παδέλα, ότι είχε κρατήσει γι’ αυτό η
κάθε μια). Ήταν σημάδι της πρώτης Ανάστασης. Ο τάφος του Χριστού εσείσθη. Τότε
οι χασάπηδες ή οι νοικοκυραίοι έσφαζαν το αρνί στο αυλάκι του δρόμου και η μάνα
ή η πρώτη κόρη με το πρώτο αίμα του αρνιού σε ένα βαμβάκι έκανε 4 σταυρούς στην
εξώπορτα.
Το μεσημέρι οι νοικοκυρές μαζεύονταν στη βρύση της γειτονιάς (στα σπίτια δεν
υπήρχαν βρύσες, είχαμε μόνο μπότηδες και λαγήνες) να πλύνουν και να γυρίσουν τα
έντερα από το αρνάκι για το βράδυ. Εκεί πείραζε η μια την άλλη για το βράδυ
μετά την Ανάσταση.

Το βράδυ στην εκκλησία για την Ανάσταση με το κερί στο χέρι για το «Χριστός
Ανέστη».Α! να διακόψω την περιγραφή για να σας πω για μιαν Ανάσταση, όταν ο μπαμπάς μου
ζούσε στη Λευκάδα (γιατί τα τελευταία του χρόνια ζούσε στην Αθήνα και ήρθε και
πέθανε στη Λευκάδα). Πήγαμε, λοιπόν, έξω από την Ευαγγελίστρια, κοντά στο
σπίτι. Ο παπάς άρχισε να διαβάζει το Ευαγγέλιο «η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία
του Ιακώβου». Και τότε φωνάζει ψέλνοντας ο Κερατόκωλος «και η Μαρία του
Μπατιάλη» (μια γειτόνισσα). Περιττό να σας πω τι έγινε!

Μετά, στο σπίτι για πατσά (όχι μαγειρίτσα). Πατσάς και κόκκινα αβγά. Την ημέρα
του Πάσχα σούπα αυγολέμονο και τη Δευτέρα το αρνάκι ή το κατσικάκι ψητό με
πατάτες στο φούρνο της γειτονιάς. Το απόγευμα βόλτα για σουμάδα. Το βράδυ στου
Κατσή για αμυγδαλωτά ή πάστα στον Πρεβεζάνο.
Ζωοδόχου Πηγής βόλτα στη Σπασμένη Βρύση, γιατί γιόρταζε η εκκλησία, γινόταν
πανηγύρι. Και την Κυριακή του Θωμά γιορτάζαμε στο εκκλησάκι του Αγίου Θωμά
κοντά στο Νεκροταφείο, που ήταν η εκκλησία του. Εκεί ο Κακανιέζος πουλούσε
κουλουράκια περασμένα σε σπάγκο.
Αν τα διαβάσουν νέοι άνθρωποι αυτά που γράφω, ίσως να απορούν πότε γινότανε
αυτά. Και όμως ήταν η ζωή μας, ο υπέροχος τρόπος ζωής μας
Πώς να ξεχάσω, μετά τα Πάσχα, τον τρόπο που η μάνα μου και οι γειτόνισσές μας
έπλεναν τις μαντανίες, τα μαλλινοσέντονα, τις κουρελούδες και τα στρωσίδια.

Κανόνιζαν όλες μαζί και ειδοποιούσαν το Δήμο τον Κορομηλέο, που είχε ένα
στενόμακρο κάρο που το τραβούσε ένα άλογο. Φόρτωναν εκεί τα ρούχα που θα
έπλεναν, αναβαίνανε οι ίδιες μαζί και τα παιδιά τους και μιλώντας και γελώντας
φτάνανε στη Σπασμένη Βρύση.

Εκεί το νερό έτρεχε άφθονο. Έβαζαν οι μάνες μας τα ρούχα στο νερό, τα μούσκευαν
και μετά τα έβαζαν σε μια πέτρα και τα κοπανούσαν μ’ ένα κόπανο, τα ξέβγαλαν
και τα άπλωναν να στεγνώσουν, ενώ εμείς παίζαμε, κρυβόμαστε, γελούσαμε…Και αργά
το απόγευμα, ο Δήμος ξανάρχονταν. Στεγνά τα ρούχα κι εμείς ξανά επάνω και πίσω.

Κουρασμένοι όλοι, οι μανάδες από τη δουλειά, εμείς από το τροχάδην και την
ολοήμερη σχεδόν τρέλα μας από τα παιχνίδια, όμως γεμάτοι από αθωότητα, από
αγάπη του ενός για τον άλλο, από συντροφικότητα. 

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019


FAKE NEWS

Ηταν Φλεβάρης  του 2017  όταν ο  υφυπουργός Εργασίας  Τ. Πετρόπουλος  δήλωσε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες όχι μόνο είναι δυσαρεστημένοι, αλλά του ζητούν να πληρώνουν μεγαλύτερες εισφορές, προσδοκώντας μεγαλύτερες συντάξεις.«Με σταματούν και μου ζητούν να αυξήσω τις εισφορές», είπε χαρακτηριστικά,  τότε,ο κ.Πετρόπουλος.Ο ιδιος έπεσε σε νεα γκάφα λίγο αργότερα στη Βουλή  και αντί να πει «Fake News», μπερδεύτηκε και είπε «Fak News».Κι ας μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα κυβερνητικό αλαλούμ προκάλεσε η  δήλωση του ιδίου  για το ενδεχόμενο καταβολής έκτακτου επιδόματος υπό τη μορφή δώρου Πάσχα σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Κι επειδή μιλάμε για  Fake News (τα οποία αναπαράγουν, σύμφωνα με την κυβέρνηση τα ΜΜΕ),καταγράψτε(και κρατήστε στη μνήμη σας) την τελευταία δήλωση του κ. Πετρόπουλου ‘’Θα δώσουμε τα αναδρομικά   (στους συνταξιούχους)που μπορούμε και χωρίς δικαστικές αποφάσεις’’.
Με  τεχνάσματα, αλχημείες και πρωτοφανή  ψέματα  προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες ότι η πολιτική τους είναι επιτυχής  όταν η μεσαία τάξη εχει ‘εξαφανιστεί’ από τη  φτώχεια  ενώ τα χρέη διογκώνονται καθημερινά.Την ιδια ωρα:
-Τα χαράτσια στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους επιστήμονες βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη  αφου η κυβέρνηση με την υπερφολόγηση και τις εισφορές ‘δημεύει΄τα εισόδηματα  τους.Οι εκπροσωποι των γιατρών, των δικηγόρων και των μηχανικών  ΄σηκώνουν τα χέρια ψηλά’ και αποκαλύπτουν ότι με τις νέες εισφορές για επικουρική κάλυψη και τα αναδρομικά παλιότερων ετών, που προστίθενται στις εισφορές του ΕΦΚΑ και τη φορολογία, η συνολική επιβάρυνση δεν ξεπερνά απλώς το 100% του εισοδήματος. Πρέπει να δανειστούν για να πληρώσουν το κράτος!

-Από την 1-1-2019 καμία νέα(μειωμένη ) σύνταξη -όλων των ταμείων- δεν εκδίδεται, από αστοχία λογισμικού ενώ προκύπτει ότι ο αριθμός των εκκρεμών συντάξεων (κύριων, επικουρικών και εφάπαξ) όχι μόνο δεν μηδενίστηκε αλλά ξεπερνά τις 250.000, με σαφώς αυξητική τάση.
--Τρία  χρόνια μετά την εφαρμογή του ο νόμος “Κατρούγκαλου”(εκτός από τις  δραματικές περικοπές που επέφερε ) έχει μετατρέψει το ασφαλιστικό σε ένα άδικο και μη ανταποδοτικό σύστημα με συντελεστές αναπλήρωσης που δεν ανταποδίδουν δίκαια τις καταβαλλόμενες εισφορές, λειτουργώντας περισσότερο ως προνοιακό σύστημα και λιγότερο ως ασφαλιστικό. Επι της ουσίας το ποσό της σύνταξης μειώνεται αναλογικά όσο αυξάνονται τα έτη ασφάλισης και οι εισφορές.
Τελικά  εχει δικιο ο  κ. Πετρόπουλος. Η  σκληρή πραγματικότητα  μιας  αδιέξοδης και αντιλαικης πολιτικής από την κυβέρνηση  είναι Fake News.Το  ζούμε ολοι καθημερινά…
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ-''ΤΑ ΝΕΑ''-19/4/2019

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019


 ΟΔΗΓΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ  120 ΔΟΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Για  μετά το Πάσχα  μετατίθεται η κατάθεση του νομοσχεδίου για τις  120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά  ταμεία.Η ένταξη στη ρύθμιση- εκτός από την αυτόματη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων- μπορεί να προσφέρει διαγραφή μέχρι και 100% προσαυξήσεων και προστίμων αλλά και περικοπή μέχρι και 65% της βασικής οφειλής και μια  ρύθμιση του υπολοίπου της οφειλής σε 120 δόσεις οι οποίες όμως θα έχουν προσαύξηση 5%.Η ρύθμιση είναι μια προσπάθεια να ρυθμιστούν τα χρέη  προς τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία υπερβαίνουν σήμερα τα 34 δισ. ευρώ.Eιδικότερα:
--Το μέτρο θα αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2018.
--.Θα περιλαμβάνει οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2002. Θα προβλέπει επανυπολογισμό των οφειλών που υφίστανται από 1/1/2002 έως και 31/12/2016 με το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών.
--Θα προβλέπει έκπτωση 85% επί των προσαυξήσεων, προστίμων κ.λπ.
--.Θα είναι μέχρι 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρω.
--.Για την υπαγωγή στην νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι εισφορές από 1/1/2019 και εφεξής.
-Θα γίνεται κούρεμα βασικής οφειλής, μέσω επανυπολογισμού με βάση τη χαμηλότερη εισφορά του ν. 4387/2016 για τα έτη 2002 έως 2016, εν συνεχεία θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85% και η νέα οφειλή, με μείωση της τάξης του 65% μεσοσταθμικά, θα αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρω.
-Οι  αγρότες θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση κανονικά. Επειδή ο επανυπολογισμός δεν έχει κάτι να τους εισφέρει, γιατί είχαν χαμηλές εισφορές το προηγούμενο διάστημα, θα υπάρχει κούρεμα προσαυξήσεων 100% και εν συνεχεία 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρω..
-Για τις οφειλές των επιχειρήσεων εντάσσονται και οι εργοδοτικές οφειλές για τους εργαζόμενούς τους. Γι’ αυτές δεν θα υπάρχει κούρεμα βασικής οφειλής. Θα υπάρχουν 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρω. Για εφάπαξ εξόφληση θα υπάρχει 100% κούρεμα προσαυξήσεων και για εξόφληση σε δόσεις 50% κούρεμα προσαυξήσεων.
-Η ρύθμιση θα είναι ανοιχτή για ένταξη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και την επόμενη μέρα από την ένταξη θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα. Η αίτηση θα γίνεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ και ο ασφαλισμένος θα επιλέγει αν θέλει και το κούρεμα της βασικής
-.Η υπαγωγή στις νέες ρυθμίσεις θα είναι μέχρι τις 30/9/2019.Την επόμενη μέρα από την ένταξη θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα.
-Η αίτηση θα γίνεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ και ο ασφαλισμένος θα επιλέγει αν θέλει και το κούρεμα της βασικής
-Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται:
α) Αν δεν καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις της ρύθμισης.
β) Αν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η/1/2019.
γ) Αν δεν καταβληθούν εντός 3 μηνών από την άρση της αναστολής οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης και δεν υπήχθησαν, με επιλογή του οφειλέτη, στη ρύθμιση.
δ) Αν δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.
Ωστόσο, η ρύθμιση δεν χάνεται εάν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η/1/2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οι όροι της οποίας τηρούνται.
-Απεγκλωβίζονται   περίπου 80.000 ασφαλισμένοι που έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη, λόγω αυξημένων χρεών στα ασφαλιστικά Ταμεία
Με τον επανυπολογισμό και το «κούρεμα» της αρχικής οφειλής έως και 65% και των προσαυξήσεων έως και 85% ,ο ‘εγκλωβισμένος’ θα μπορέσει να μειώσει την οφειλή κάτω από 20.000 ευρώ και να υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Ο οφειλέτης που σήμερα δε δικαιούται σύνταξη μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων έως εξής:
- Η οφειλή κουρεύεται μέσω του επαναυπολογισμού με το νέο καθεστώς . Αν η νέα οφειλή είναι κάτω από 20.000 , ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.

Οι οφειλές του καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).

- Η υποχρέωση καταβολής καθορίζεται ως εξής:

α) Έως την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης,

β) Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα του προηγούμενου εδαφίου παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό. Δηλαδή αν λάβει αναδρομικά 12 μηνών, θα αφαιρεθούν αθροιστικά οι 12 δόσεις.

Οι επόμενες δόσεις παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης κάθε επόμενου μήνα από αυτόν της έναρξης καταβολής της σύνταξης.
Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της οφειλόμενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παρακρατείται αθροιστικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό.

γ) Αν η αίτηση συνταξιοδότησης απορριφθεί, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

- Αν έχουν καταβληθεί εφάπαξ ποσά για την εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών με σκοπό τη συνταξιοδότηση και τα ποσά αυτά δεν επαρκούν για το σκοπό αυτό, η οφειλή δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων , κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, ως εξής:

α) Η αρχική οφειλή, δίχως των συνυπολογισμό των καταβολών, επαναυπολογίζεται με το νέο καθεστώς.

β) Από το ποσό της νέας οφειλής, αφαιρείται το ποσό που καταβλήθηκε.

γ) Το ποσό της οφειλής εντάσσεται στη ρύθμιση.

Αν το ποσό της οφειλής, που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό, είναι μικρότερο από αυτό που καταβλήθηκε, το υπερβάλλον δεν αναζητείται

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019


ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
-(ΤΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ).
Σε δυο μέτωπα  κινούνται οι δικαστικές  διεκδικήσεις των συνταξιούχων για τα κομμένα  δώρα και τα αναδρομικά με την κυβέρνηση να αρνείται την καταβολή τους λόγω του τεράστιου  δημοσιονομικού κόστους.
Ηδη  νέο μέτωπο ανοιξε από τους νέους συνταξιούχους, που διεκδικούν υψηλότερες συντάξεις. Πρόκειται για όσους αποχώρησαν από τις 13 Μαΐου 2016 και έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και έχουν δικαίωμα προσωπικής διαφοράς. Πρόκειται για περισσότερους από 150.000 νέους συνταξιούχους των οποίων η σύνταξη είναι σημαντικά μειωμένη, πάνω από 20%, σε σχέση με αυτή που θα έπαιρναν εάν υπέβαλαν την αίτηση συνταξιοδότησης κάποιους μήνες ή ακόμη και κάποιες ημέρες νωρίτερα, πριν δηλαδή από την ψήφιση του επίμαχου νόμου Κατρούγκαλου. Αυτοί, δικαιώθηκαν, βάσει του νόμου, ένα τμήμα της λεγόμενης «προσωπικής διαφοράς» στο πλαίσιο της τριετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέφθηκε.Συγκεκριμένα, ο νόμος του 2016 προέβλεψε ότι για τις αιτήσεις που θα κατατεθούν το 2016, εάν το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης με το νόμο Κατρούγκαλου υπολείπεται σε ποσοστό άνω του 20% του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς, ο συνταξιούχος θα πάρει το μισό, δηλαδή το 50% ως προσωπική διαφορά. Δηλαδή, για παράδειγμα αν κάποιος ασφαλισμένος ΟΑΕΕ θα ελάμβανε με τις παλιές διατάξεις 1.300 ευρώ και με τις διατάξεις του 2016 έλαβε 1.000 ευρώ (διαφορά 23%), τότε θα πρέπει να λάβει τα 150 ευρώ ως «προσωπική διαφορά» και η σύνταξή τους θα διαμορφωθεί στα 1.150 ευρώ.Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2017 και ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες δικαιούνται το 1/3 της διαφοράς (δηλαδή το 33,3%), ενώ όσοι έφυγαν το 2018 το 1/4 δηλαδή το 25%. Από το 2019 και εφεξής, δεν υπάρχει προσωπική διαφορά για τους νέους συνταξιούχους.
Ηδη χιλιάδες συνταξιούχοι  έχουν καταθέσει αγωγές κατά της συνταξιοδοτικής απόφασης, κάνοντας λόγο για άνιση μεταχείριση μεταξύ ασφαλισμένων που συνταξιοδοτήθηκαν ακόμη και μια μέρα διαφορά. Παράλληλα, βέβαια διεκδικούν υψηλότερο ποσό σύνταξης, επισημαίνοντας ότι η σύγκριση της νέας σύνταξης του ν.4387/2016 έπρεπε να γίνει με αυτήν που θα προέκυπτε χωρίς όμως να συμπεριληφθούν οι περικοπές των νόμων 4051 και 4093 του 2012, καθώς έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ, με την απόφαση του Ιουνίου του 2015. Δηλαδή το παλαιό ποσό, που χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο σύγκρισης, θα έπρεπε σύμφωνα με τους συνταξιούχους αλλά και τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει τις υποθέσεις τους, να είναι αυξημένο, χωρίς να υπολογίζονται τα «ψαλίδια» του 2012.Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα, η προσωπική τους διαφορά και κατά συνέπεια η τελική τους σύνταξη να είναι μεγαλύτερη ενώ κάποιοι, που σήμερα δεν δικαιούνται προσωπική διαφορά, θα έπρεπε να λαμβάνουν.
Σημειώνεται ότι μαζικές είναι οι αγωγές και από παλιούς συνταξιούχους(συνταξιοδοτηθεντες πρίν το 2016).Σε αυτούς πρέπει να επιστραφούν οι μειώσεις από τους νόμους 4051 και 4093 γιατί ο ΕΦΚΑ τις επιβάλλει παρανόμως από τον Ιούνιο του 2015 όταν κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ. Τα ποσά για ένα έτος αναδρομικών φτάνουν έως τα 6.500 ευρώ,
Τονίζεται ότι  τα τρία ανώτερα δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι τα δώρα είναι ισόβιες παροχές που ακολουθούν τον συνταξιούχο και μετά τον θάνατο τους τα κληροδόχα μέλη.Οι διεκδικήσεις  αφορουν στην αναδρομική επιστροφή των περικοπών(συντάξεων και δωρων) τις οποίες υπέστησαν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων  το 2011-2012, δεδομένης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Από την πλευρά της η κυβέρνηση θεωρεί πως ο ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από τις 13/5/2016 έχει ενσωματώσει τις αποφάσεις του ΣτΕ (2015) και, συνεπώς, οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν αμφισβητούν τον εν λόγω νόμο, μαζί και τις συντάξεις που προκύπτουν βάσει αυτού. Δηλαδή, τόσο εκείνες τις οποίες αιτήθηκαν οι ασφαλισμένοι από τις 13/5/2016 και έπειτα (σ.σ. "νέες συντάξεις") όσο και εκείνες που ήδη καταβαλλόταν στις 12/5/2016 (σ.σ. "παλιές συντάξεις".Ετσι το ερώτημα που τίθεται είναι αν η κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής των περικοπών για την περίοδο μεταξύ 9/6/2015 (σ.σ. ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του ΣτΕ ) και 12/5/2016 (τελευταία ημέρα ισχύος των προ του νόμου Κατρούγκαλου διατάξεων).
Πάντως κρίσιμο ρόλο για την τύχη των διεκδικούμενων αναδρομικών των συνταξιούχων  εκτιμάται ότι θα παίξει η επικείμενη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τα δώρα των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων.
Θα  πρέπει  να αναφερθεί πως το μηνιαίο κόστος των διεκδικούμενων αναδρομικών -εφόσον επιστρέφονταν σε όλους- υπολογίζεται στα 175 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2,1 δισ. τον χρόνο, κι αυτό μόνο από τις περικοπές που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Αν προστεθούν και τα δώρα που καταργήθηκαν εντελώς το 2012, τότε ο… λογαριασμός φτάνει στο δυσθεώρητο ποσό των 4,2 δισ. τον χρόνο. Οι περικοπές αφορούν περίπου 1,2 εκατ. συνταξιούχους, ενώ η κατάργηση των δώρων αφορά τους πάντες, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια. Ανάλογα με τις δικαστικές κρίσεις, τα ποσά των αναδρομικών μπορεί να αφορούν περίοδο από 10 μήνες έως και πάνω από τέσσερα χρόνια
Τα ποσά των αναδρομικών από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 που τα δικαστήρια αναγνωρίζουν δικαίωμα επιστροφής υπέρ των συνταξιούχων είναι:
-Από 10 ως και 100 ευρώ το μήνα για τις επικουρικές ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζών και Δημοσίου που κυμαίνονταν μεταξύ 230 και 655 ευρώ ως το 2012. Οι αντισυνταγματικές αυτές μειώσεις που επιστρέφονται μέσω δικαστηρίων επιβλήθηκαν με το νόμο 4051, είναι σε ποσοστό 10% για επικουρικές από 200 ως 250 ευρώ, 15% από τα 250 ως τα 300 ευρώ και 20% από τα 300 ευρώ και άνω και μπήκαν μετά τις δυο περικοπές που είχαν προηγηθεί από τους νόμους 3986 και 4024 του 2011. Αυτές οι μειώσεις (ν.4051/2012) είναι από 10 ως 100 ευρώ το μήνα ανάλογα με το ποσό που λαμβάνει και το ταμείο που ανήκει κάθε συνταξιούχος και μπήκαν από τον Μάιο του 2012 και μετά. Αυτό το «ψαλίδι» έκρινε ως αντισυνταγματικό το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Ιούνιο του 2015 και πλέον (2018) τα δικαστήρια αρχίζουν να δικαιώνουν τους συνταξιούχους που έκαναν αγωγές για τα αναδρομικά τους.
-Από 2 ευρώ το μήνα ως 70 ευρώ το μήνα για τις μειώσεις 12% στις κύριες συντάξεις με το νόμο 4051 στο τμήμα που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Η μείωση επιβάλλεται μέχρι και σήμερα αφού πρώτα αφαιρεθούν από τη μικτή σύνταξη οι περικοπές της ΕΑΣ (ν. 4001/11) και του νόμου 4024 (περικοπή 20% σε τμήμα άνω των 1.200 ευρώ). Η μείωση 4051 στις κύριες είναι αντισυνταγματική και την επιστρέφουν τα δικαστήρια.
-Από 46 ως και 272 ευρώ το μήνα για τις μειώσεις του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις ή στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων ή και μερισμάτων που υπερβαίνον τα 1.000 ευρώ. Η μείωση είναι 5% ως 10% αν το άθροισμα είναι από 1.000 ως 1.500 ευρώ, 10% ως τις 2.000 ευρώ, 15% αν το άθροισμα είναι ως 3.000 ευρώ και 20% για άθροισμα συντάξεων άνω των 3.000 ευρώ.


ΜΕΤΑ ΑΠΟ 33 ΜΗΝΕΣ  ΠΗΡΕ ΣΥΝΤΑΞΗ 345 ΕΥΡΩ!!!
Εγγραφο-ντοκουμέντο με το οποίο αποδεικνύεται η πρωτοφανής καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων και  η ταλαιπωρία των υποψήφιων συνταξιούχων,  αποκαλύπτουν ‘ΤΑ ΝΕΑ’’.Η Π.Μ.εργαζόμενη στο δημόσιο με 30 χρόνια υπηρεσίας και 33 μήνες  αναμονής από την ημέρα  που κατέθεσε αιτηση συνταξιοδότησης,  ενημερώθηκε από τον ΕΦΚΑ ότι θα πάρει μειωμένη εθνική συνταξη 345 ευρω, έναντι οριστικής σύνταξης.Πρόκειται για συνταξη με  παράλληλη  ασφάλιση.Η συγεκριμένη ασφαλισμένη θα περιμένει(αγνωστο πόσο) να πάρει την οριστική της σύνταξη ώστε  στη συνέχεια να  πάρει την επικουρική και το  εφάπαξ!!!
Είναι μια από τις χιλιάδες περιπτώσεις  ασφαλισμένων , θύματα της διάλυσης  που παρουσιάζει ο ΕΦΚΑ που αναγκάζονται να  ζούν με  τα ψίχουλα  της προσωρινής σύνταξης των 345  ευρώ.
Επισημαίνεται ότι ο ακριβής αριθμός των συνταξιοδοτικών αιτημάτων παραμένει άγνωστος, καθώς στον αριθμό των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων δεν εμφανίζεται το σύνολο των εκκρεμών αιτήσεων. Ο τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΝΔ, κ. Ι. Βρούτσης, εμφανίζει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές εκκρεμείς συντάξεις ξεπερνούν τις 250.000.Το υπουργείο Εργασίας με τη σειρά του εμμέσως παραδέχεται ότι δεν έχει επιτευχθεί ο εξαγγελθείς στόχος για τον «μηδενισμό των εκκρεμοτήτων», αλλά υπολογίζει ότι το σύνολο των εκκρεμών αιτήσεων σε ΕΦΚΑ αλλά και επικουρικό δεν ξεπερνούν τις 112.000.
Eιναι  χαρακτηριστικό ότι οι ιδιοι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ και των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον Μάιο του 2016 διότι δεν υπάρχει λογισμικό! Ειδικά για τους  δημόσιους υπαλλήλους η κατάσταση είναι κυριολεκτικά τραγική, με χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης να βρίσκονται σε εκκρεμότητα.Αρκεί να αναφερθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Μαρτίου έχουν πρωτοκολληθεί 35.000 έγγραφα για συντάξεις και περιμένουν να διεκπεραιωθούν από τους… 10 υπαλλήλους! Με δεδομένο ότι οι 50 που αποσπάστηκαν να βοηθήσουν θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις σε 25 μέρες!
Τονιζεται ότι το ολο θέμα εχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, το οποίο στη σχετικη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε, τονίζει ότι η καθυστέρηση απονομής των συντάξεων δεν οφείλεται απλά μόνο σε δυσλειτουργία των φορέων που είναι αρμόδιοι για την απονομή των συντάξεων , αλλά σε σκοπιμότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όσους αναμένουν την απονομή σύνταξης προκειμένου να δημιουργεί υπέρ πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ το οποίο εμφανίζει και προς τους Δανειστές.
Υπενθυμίζεται  ότι  μέχρι τώρα η υπουργός Εργασίας  Έφη Αχτσιόγλου έχει δώσει έξι  διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για το πότε θα δοθούν οι εκκρεμείς συντάξεις.
‘’Η ταλαιπωρία των υποψήφιων συνταξιούχων συνεχίζεται, παρατηρεί ο πρόεδρος της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ Βαγγέλης Θεοδωρίδης. Σήμερα εκκρεμούν 97.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης (κύριες).
Η πολιτική ηγεσία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ και κυρίως του Υπουργείου Εργασίας-προσθέτει ο κ. Θεοδωρίδης- αντί να ασχοληθεί με την ουσιαστική αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος, προσπαθεί με διάφορα επικοινωνιακά τεχνάσματα να εξωραΐσει την κατάσταση διαψεύδοντας …. τον εαυτό της. Συγκεκριμένα, ενώ σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 3 χρόνια από την ισχύ του Ν. 4387/2016, δεν έχει δώσει ακόμα διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού ορισμένων κατηγοριών σύνταξης. Για παράδειγμα, σε συναδέλφους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στα ασφαλιστικά ταμεία και τα Ν.Π.Δ.Δ. και αποχώρησαν μετά τις 13/5/2016, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 600 άτομα, δεν έχει εκδοθεί ακόμα οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα, η πολιτική ηγεσία προχώρησε σε αντικατάσταση και μετακίνηση έμπειρων ως προς τα συνταξιοδοτικά θέματα υπηρεσιακών στελεχών με κριτήρια καθαρά εξωϋπηρεσιακά. Οι μετακινήσεις αυτές τελμάτωσαν την κατάσταση, αντί να τη βελτιώσουν.Για μας τους εργαζόμενους, όπως έχουμε κατ΄ επανάληψη τονίσει, η έγκαιρη απονομή σύνταξης αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προς αυτήν την κατεύθυνση’’,κατέληξε ο κ. Θεοδωρίδης.
Στο μεταξύ πιο νωρίς θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι λόγω της γιορτής του Πάσχα. Μέσα στη Μεγάλη Βδομάδα, θα πληρωθούν οι συντάξεις. 
Συγκεκριμένα:
-Το Δημόσιο θα πληρώσει τις συντάξεις τη Μεγάλη Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019.
-Το ΙΚΑ τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019.
-Για τα υπόλοιπα ταμεία οι συντάξεις του Μαΐου θα πληρωθούν ως εξής:
-Το ΝΑΤ θα πληρώσει τις συντάξεις τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019.
-Ο ΟΑΕΕ θα δώσει τις συντάξεις Μαΐου 2019 τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 2019.
-Ο ΟΓΑ θα πληρώσει τις συντάξεις Μαΐου 2019 τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 2019.
-Τα υπόλοιπα ταμεία του υπουργείου Εργασίας θα πληρώσουν τις συντάξεις τη Μεγάλη Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019.
-Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Μαΐου θα καταβληθούν τη Μεγάλη Τετάρτη.
-Το ΕΤΕΑΕΠ θα δώσει τις επικουρικές συντάξεις στις 3 Μαΐου 2019.

Δημοφιλείς αναρτήσεις