Δευτέρα 29 Απριλίου 2019

ΟΔΗΓΟΣ - Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΧΡΕΗ  ΠΡΟΣ   ΤΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Tις επόμενες ημέρες θα γίνει η κατάθεση  του νομοσχεδίου για τις  120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά  ταμεία.Η ένταξη στη ρύθμιση- εκτός από την αυτόματη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων- μπορεί να προσφέρει διαγραφή μέχρι και 100% προσαυξήσεων και προστίμων αλλά και περικοπή μέχρι και 65% της βασικής οφειλής και μια  ρύθμιση του υπολοίπου της οφειλής σε 120 δόσεις οι οποίες όμως θα έχουν προσαύξηση 5%.Η ρύθμιση είναι μια προσπάθεια να ρυθμιστούν τα χρέη  προς τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία υπερβαίνουν σήμερα τα 34 δισ. ευρώ.Το μέτρο θα αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2018.Θα περιλαμβάνει οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2002. Θα προβλέπει επανυπολογισμό των οφειλών που υφίστανται από 1/1/2002 έως και 31/12/2016 με το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών.
Ειδικότερα τα  βασικότερα σημεία της ρύθμισης  για τις  120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία εχουν ως  εξης:
--.Τα χρέη των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων προς τέως ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ.θα εχουν εκπτωση 85% επι των προσαυξήσεων πρόσθετων τελών και τόκων.Η καταβολή θα γίνεται εως 120 δόσεις και το ελάχιστο ποσό της μηναίας δόσης θα είναι τα 50 ευρω.Μπορούν να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές των επαγγελματιών  δημιουργήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018. Οι κύριες οφειλές που δημιουργήθηκαν από 1/1/2002 έως και 31/12/2016 επαναϋπολογίζονται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης τον οποίο αφορούν, σύμφωνα με τα ποσοστά υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του νόμου Κατρούγκαλου (20% για κύρια ασφάλιση). Οι οφειλές του 2017-2018, αλλά και προ του 2002, δεν μπορούν να επαναϋπολογιστούν και άρα θα μείνουν ως έχουν.Ως βάση επαναϋπολογισμού των ληξιπρόθεσμων εισφορών μεταξύ 2002 και 2016 ορίζονται τα 586 ευρώ/μήνα. Όλες οι προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν μεταξύ 2002 και 2016 επαναϋπολογίζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής που προκύπτει και "κουρεύονται" κατά 85%.
- Χρέη εργοδοτών:Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και τις 31/12/2018. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση επί των προσαυξήσεων κ.λπ. ως εξής:
- Για εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής προβλέπεται έκπτωση 100%.
- Για τμηματική καταβολή της κύριας οφειλής παρέχεται έκπτωση 50%.
-Οφειλές αγροτών προς τον τέως ΟΓΑ:
Όλα τα χρέη των ασφαλισμένων προς Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, που δημιουργήθηκαν έως και τις 31/12/2018, με όλες τις προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, με έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων.Οι μηναιες δόσεις είναι και εδώ εως 120 και το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόης είναι τα  30 ευρω.
-- -Η ρύθμιση θα είναι ανοιχτή για ένταξη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και την επόμενη μέρα από την ένταξη θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα. Η αίτηση θα γίνεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ
- Στις 120 δόσεις δεν μπορούν να ενταχθούν οφειλές οι οποίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού ή στον νόμο Κατσέλη.
- Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων ή την εξόφληση σε λιγότερες δόσεις.
- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της, μπορεί να χορηγείται στον οφειλέτη ασφαλιστική ενημερότητα διμηνιαίας ισχύος, ενώ αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.
- Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο δόσεις και δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019.
- Η ρύθμιση δεν χάνεται αν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης ή αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν από την ολοκλήρωση της ρύθμισης.
- Η απώλεια της ρύθμισης φέρνει την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την αναβίωση της παλιάς οφειλής μείον το ποσό που έχει καταβληθεί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, την άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων και την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα. 
--Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε παλαιότερη "ενεργή" ρύθμιση, πλην όμως χάνονται τα προτερήματα προηγούμενων ρυθμίσεων.
--Μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, με επιλογές του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2019 και οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις