Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019

Ο ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Το 2019 είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία χορηγείται το ΕΚΑΣ(Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων), καθώς το επίδομα  αυτό για  τους χαμηλοσυνταξιούχους καταργείται από 1/1/2020.
Πρόκειται για μία ακόμη περικοπή πού επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου.Mε το νόμο αυτό ισοπεδώθηκαν οι συντάξεις(κύριες και επικουρικές), τα εφάπαξ, τα μερίσματα, κόπηκαν ακόμη και οι αναπηρικές συντάξεις, αλλά και οι συντάξεις χηρείας. Μειώθηκαν δραματικά τα ποσά των νέων συντάξεων (από τον Μάιο του 2016) έως 40%. Παράλληλα ο νόμος Κατρούγκαλου δημιούργησε ένα άδικο κοινωνικά και κυρίως αναλογιστικά ασφαλιστικό σύστημα, με συντάξεις οι οποίες είναι πολύ χαμηλότερες από τις εισφορές που θα καταβληθούν.

Σχετική  υπουργική απόφαση καθορίζει ότι για το τρέχον έτος το ΕΚΑΣ καθορίζεται στα 12 ευρώ τον μήνα και καταβάλλεται σε όλους όσοι πληρούν τα ίδια κριτήρια -εισοδηματικά και λοιπά- που ίσχυαν και τον περασμένο χρόνο. Στην πράξη, εάν δεν έχουν αλλάξει τα εισοδήματα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν μειωμένη παροχή από 35 σε 12 ευρώ τον μήνα.
Τονίζεται ότι  ΕΚΑΣ φέτος δικαιούνται όσοι πληρούν αθροιστικά -ακριβώς όπως και πέρσι- τα εξής κριτήρια (δήλωση για το φορολογικό έτος 2017):
- Είναι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση ή είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί πριν από την 12η Μαΐου 2016.
- Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω, καθώς και για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2019, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.
- Έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έως 7.720 ευρώ.
- Έχουν συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως 8.884 ευρώ.
- Έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως 11.000 ευρώ.
- Έχουν συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2018 έως 643 ευρώ.
Παράλληλα, ισχύει και μια σειρά από... αντίδωρα για όσους χάνουν το ΕΚΑΣ και ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες όπως:
α) συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Εφόσον στερούνται πλήρως την παροχή του ΕΚΑΣ, τους χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση της τάξης των 12 ευρώ τον μήνα.
β) σύζυγοι - συνταξιούχοι που και οι δύο στερούνται πλήρως την παροχή του ΕΚΑΣ. Και σε αυτή την περίπτωση, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στον σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ 2019 που έχει απωλεσθεί, ήτοι 12 ευρώ τον μήνα.
Επίσης, απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όλοι όσοι στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ μέχρι την τελική κατάργησή του, την 1η Ιανουαρίου του 2020.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι το δικαιούμενο ποσό ΕΚΑΣ ισούται με τα 2/3 του πλήρους ποσού για τους συνταξιούχους:
α) λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη
β) που δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης, με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα.
Στις περιπτώσεις, δε, προσώπων που είναι συνδικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα τους, άλλως από την κληρονομική μερίδα τους. Τα ποσά ΕΚΑΣ δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας και Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Πάντως ειδική μέριμνα  για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν δικαιούνται ή χάνουν το ΕΚΑΣ λόγω της σταδιακής κατάργησής του περιλαμβάνει η υπουργική απόφαση που καθορίζει το ύψος της φετινής παροχής σε 12 ευρώ τον μήνα.Οι ειδικές προβλέψεις αφορούν συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80%καθώς και περιπτώσεις συζύγων συνταξιούχων που στερούνται πλήρως την παροχή του ΕΚΑΣ. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η απόφαση για το 2019, όπως και για το 2018, ορίζει ότι χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, ισόποση με το απολεσθέν επίδομα. Επίσης, επισημαίνεται ότι όσοι και φέτος χάνουν το ΕΚΑΣ απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Η πρόνοια ισχύει, βέβαια, μόνο μέχρι και την πλήρη κατάργηση του επιδόματος που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο χρόνο.

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
  
 Με  τις επιφυλάξεις της Κομισιόν και την έγκριση των δανειστών αναμένεται να αποφασιστεί προς το τέλος Ιανουαρίου το υψος της αύξησης του  κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.Τα σενάρια είναι δυο:Το  πρώτο προβλέπει «ταβάνι» για την αύξηση το 8% (+49 ευρώ) ενώ με το δεύτερο   προβλέπει  αύξηση 10% (+59 ευρώ). Ο νέος κατώτατος μισθός θα ισχύσει από 1/2/2019 χωρίς ηλικιακή διάκριση αφού θα καταργηθεί ο υποκατώτατος μισθός (510€) για τους νέους κάτω των 25 ετών.
Πάντως στην τελευταία έκθεσή της  η Κομισιόν προέβαλε  ενστάσεις. Α) Κρούει το καμπανάκι του κινδύνου εκτιμώντας ότι η  κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους έως 24 ετών θα  προκαλέσει αύξηση της ανεργίας των νέων σ’ ένα έτος έως και 14,7 %. Β) Για την αύξηση του κατώτατου μισθού τονίζει ότι το ποσοστό αύξησης πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένο  με τη μέση παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και για τις κλαδικές αυξήσεις ζητά ακόμη και να θεσπιστούν  ρήτρες εξαίρεσης, μετά από συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Οι ρήτρες εξαίρεσης η προσωρινές παρεκκλίσεις συνίσταται να ισχύσουν στις επιχειρήσεις που δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα της κρίσης. Γ) επισημαίνει ότι μετά τη φετινή επιτάχυνση της διαδικασίας για την αύξηση του κατώτατου μισθού ,οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν στις επόμενες ετήσιες αναθεωρήσεις του κατώτατου μισθού από το 2020.
Τονίζεται ότι η επιτροπή  εμπειρογνωμόνων πρότεινε στο πόρισμά της το οποίο δεν είναι δεσμευτικό ,το εύρος της αύξησης  να κυμαίνεται από 5% έως 10% αισιοδοξώντας ότι δε θα διαψευστούν οι θετικές προβλέψεις για την οικονομία. Σήμερα  ο κατώτατος μισθός  των 586 ευρώ , κοστίζει στην  επιχείρηση /εργοδότη  855 € μηνιαίως ενώ ο εργαζόμενος τελικά λαμβάνει καθαρά μόνο 574,4 € με τα υπόλοιπα (32,8%) του συνολικού κόστους να καταλήγουν στα ασφαλιστικά ταμεία . Ο μισθωτός (άγαμος άνω των 25 ετών) δεν έχει φορολογικές υποχρεώσεις τουλάχιστον μέχρι το 2020 που αναμένεται να αυξηθεί το αφορολόγητο όριο.Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10%  (645€ μικτά) θα σημαίνει συνολικό κόστος για την επιχείρηση/ εργοδότη 940.7 ευρώ μηνιαίως ενώ η καθαρή αμοιβή για τον εργαζόμενο θα διαμορφωθεί στα 631.2 ευρώ. Καθαρή αύξηση +57.4 ευρώ.
Το επίδομα ανεργίας  αν ο κατώτατος μισθός αυξηθεί κατά  10% , θα ανέλθει στα 396.75 ευρώ από 360 που είναι σήμερα ( +36.75 ευρώ.) Ο ΟΑΕΔ  που θα υποστεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση υπολογίζει πως  μία αύξηση 1% του κατώτατου μισθού θα κοστίσει στον οργανισμό  10.621.000 ευρώ.
Kι ενω  η κυβέρνηση πανηγυρίζει –να θυμηθούμε ότι ο κ.Τσίπρας  είναι υποσχεθεί επαναφορά του κατώτατου στα 751 ευρω-την ιδια ωρα γιγαντώνεται η γενιά των φτωχών εργαζομένων, με μισθό 317 ευρώ(καθαρά), δηλαδή χαμηλότερο ακόμη και από το επίδομα ανεργίας (360 ευρώ) . Μπροστά σε  αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα η κυβέρνηση  μιλάει για αύξηση λίγων ευρώ στους μισθούς, τη στιγμή που με τις αλλεπάλληλες μειώσεις του αφορολογήτου που ψήφισε -ήδη από το 2016 στα 8.636 ευρω , ενώ από το 2020 στα 5.681 ευρω , από 9.545 ευρω το 2014- όλοι οι χαμηλόμισθοι στη χώρα μας θα χάσουν έναν ολόκληρο μισθό.

Toνίζεται ότι ανάλογα με το ποσοστό αύξησης στον κατώτατο μισθό, θα αυξηθούν οι αποδοχές για τη μερική απασχόληση, οι τριετίες, το επίδομα ανεργίας,  η παροχή μητρότητας και τα άλλα επιδόματα που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ. Ακόμη, από το ποσοστό της αύξησης θα επηρεαστεί και η επικουρική σύνταξη, η οποία συναρτάται από το ύψος των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων.
Εάν ο κατώτατος μισθός, αυξηθεί κατά 10%, το επίδομα ανεργίας θα ανέλθει στα 396.75 ευρώ από 360 ευρώ που είναι σήμερα ( +36.75 ευρώ.) Το κόστος θα κληθεί να καλύψει ο ΟΑΕΔ καθώς μία αύξηση 1% του κατώτατου μισθού κοστίζει στον οργανισμό 10.621.000 ευρώ, ενώ αύξηση 10% περίπου 90 εκατ. ευρώ.
Ειδικά για τις 3ετίες, υπενθυμίζεται ότι από το 2012 έχει ανασταλεί η προσαύξηση του μισθού για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά τις 14/2/2012, έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από 10%. Όσοι είχαν έως το 2012 συμπληρώσει προϋπηρεσία, δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για 9 έτη και άνω. Έτσι για παράδειγμα, αν ο μισθός αυξηθεί 10% με μία τριετία θα διαμορφωθεί στα 709 ευρώ και με τρεις τριετίες στα 838 ευρώ.
Αντίστοιχη αύξηση θα έχει και το επίδομα γάμου, 10% επί του μισθού, το οποίο διασώζεται μέσω της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που αναμένεται να υπογράψουν και φέτος οι εργοδοτικοί φορείς με τη ΓΣΕΕ.
Kι ενω  η κυβέρνηση πανηγυρίζει –να θυμηθούμε ότι ο κ.Τσίπρας  είναι υποσχεθεί επαναφορά του κατώτατου στα 751 ευρω-την ιδια ωρα γιγαντώνεται η γενιά των φτωχών εργαζομένων, με μισθό 317 ευρώ(καθαρά), δηλαδή χαμηλότερο ακόμη και από το επίδομα ανεργίας (360 ευρώ) . Μπροστά σε  αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα η κυβέρνηση  μιλάει για αύξηση λίγων ευρώ στους μισθούς, τη στιγμή που με τις αλλεπάλληλες μειώσεις του αφορολογήτου που ψήφισε -ήδη από το 2016 στα 8.636 ευρω , ενώ από το 2020 στα 5.681 ευρω , από 9.545 ευρω το 2014- όλοι οι χαμηλόμισθοι στη χώρα μας θα χάσουν έναν ολόκληρο μισθό.

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

ΣΗΨΗ

’Το έργο δεν είναι ασήμαντο, υπάρχουν προκλήσεις, η πλήρη αποκατάσταση της κανονικότητας, η στήριξη της κοινωνίας’’,ειπε ο πρωθυπουργός στη σύντομη δηλωση του ενοψει της  ψήφου εμπιστοσύνης.Την ίδια ωρα η χωρα βυθίζεται στην οικονομική εξαθλίωση και αναυδοι ολοι παρακολουθούμε τη φαρσοκωμωδία Τσίπρα-Καμμένου και ‘’πρόθυμων’’ βουλευτών .Σήψη και απαξίωση της πολιτικής  από καρεκλοκένταυρους πολιτικούς παλαιάς κοπής που έχουν μοναδικό τους γνώμονα την πολιτική τους επιβίωση.Παρακμιακή εικόνα διάλυσης.Και χωρίς καμμία ελπίδα διαφυγής.Και μέσα  στις στάχτες και  τα αποκαίδια η κοινωνία υποφέρει όσο ποτέ άλλοτε.
Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που αφορούν στους φορολογούμενους που έχουν ‘’σηκώσει ψηλά τα χέρια’’ λόγω της υπερφορολόγησης. Περίπου ένας στους δυο φορολογούμενους έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, ενώ περίπου 800.000 φορολογούμενοι ζουν κάθε μήνα με τον βραχνά της ρύθμισης για την τμηματική εξόφληση παλαιότερων οφειλώn. Το σύνολο των χρεών προς το δημόσιο δεν είναι μόνο 101,6 δισ. ευρώ, καθώς το ποσό αυτό αφορά μόνο στο αρχικό κεφάλαιο, αλλά μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που ανέρχονται σε 80,7 δισ. ευρώ, φτάνει στο ποσό των 182,3 δισ. ευρώ, όσο είναι το ΑΕΠ! Εκρηξη καταγράφεται  και στα χρέη προς  τα ασφαλιστικά ταμεια.Το συνολικό ύψος των οφειλών ξεπέρασε τα 34,3 δισ. ευρώ  ενώ  σε σύνολο 417.942 αιτήσεων, μόνο οι 128.370 παραμένουν ενεργές.
Και φυσικά δεν θα ξεχάσουμε την πρωτοφανή μείωση μισθών και συντάξεων, την αυξηση  της  φτώχειας αλλα και την ‘αριστερή’ εκρηξη της  φορολογίας.
Και μετά από αυτή την κατάντια θα ερθει ο κ.Τσίπρας  να μας υπενθυμίσει- από την καρέκλα του - ότι βγήκαμε από  τα μνημόνια .

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ-ΤΑ ΝΕΑ-16/1/2019

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

H NEA  ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019


ΠΟΙΟΙ ‘ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ ‘ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΡΙΝ ΤΑ 62

 (AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΔΗΓΟΣ).


Παράθυρο για  πρόωρη έξοδο στη σύνταξη εχουν 4 μεγάλες κατηγορίες  ασφαλισμένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οι οποίοι πρωτοασφαλίστηκαν πριν από το 1993- και κατοχύρωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το 2012.

Προκειται για χιλιάδες ασφαλισμένους οι οποιοι σύνταξη µε όρια ηλικίας από 55 έως 62 αποφεύγοντας το αυστηρό πλαίσιο των αντιασφαλιστικών νόµων 4336/2015, 4337/2015 και 4387/2016, που οδήγησαν σε αλµατώδεις αυξήσεις των ηλικιακών ορίων. Επισημαίνεται ότι με την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι το 2022 υπάρχουν δυνατότητες για ευνοϊκότερα όρια ηλικίας εφόσον έχουν κατοχυρωθεί κάποια συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Από το 2022 και μετά έχουμε 67 όριο ηλικίας για 15 έτη ασφάλισης και 62 για 40 έτη ασφάλισης. Οι 4 κατηγορίες ασφαλισμένων που ευνοούνται αφορούν γονείς με ανήλικο παιδί , άνδρες και γυναίκες, που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης, γυναίκες με 10.000 ένσημα στο ΙΚΑ  καθώς  και ομάδα ασφαλισμένων στο δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης. Οι κατηγορίες αυτών των ασφαλισμένων εχουν τη δυνατότητα  να αποχωρήσουν νωρίτερα από την αγορά εργασίας είτε με χαμηλότερα ηλικιακά όρια είτε με τη λήψη μειωμένης – πρόωρης σύνταξης.
Κλειδί» για τη συµπλήρωση του απαραίτητου χρόνου ασφάλισης είναι η αναγνώριση και η εξαγορά πλασµατικών ετών ασφάλισης.

Θα πρέπει ωστόσο  να τονιστεί ότι οσοι συνταξιοδοτηθούν θα  βρεθούν πρό εκπλήξεων όσον αφορά  στα ποσά  των συντάξεων που θα λάβουν .Κι αυτό γιατι με το νόμο αυτό Κατρούγκαλου –εκτός των άλλων- λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού-μειώθηκαν δραματικά τα ποσά των νέων συντάξεων ( συνταξιοδοτήσεις από τον Μάιο του 2016) έως 40%. Παράλληλα ο νόμος Κατρούγκαλου δημιούργησε ένα άδικο κοινωνικά και κυρίως αναλογιστικά ασφαλιστικό σύστημα, με συντάξεις οι οποίες είναι πολύ χαμηλότερες από τις εισφορές που θα καταβληθούν. Ένα σύστημα  στο οποίο όσοι έχουν πληρώσει περισσότερες εισφορές λαµβάνουν τελικά χαµηλότερες συντάξεις! Είναι χαρακτηριστικό ότι   η συντριπτική πλειοψηφία – το 95% – των υπαλλήλων του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα βγαίνει στη σύνταξη με 35 έως 40 χρόνια υπηρεσίας και οι υπάλληλοι αυτοί έχουν μειώσεις από 300 έως 400 ευρώ τον μήνα!

Πάντως διευκρινίζεται ότι το ποσοστό μείωσης της πρόωρης σύνταξης  υπολογίζεται μόνο στο ποσό της εθνικής σύνταξης, ενώ η ανταποδοτική σύνταξη χορηγείται πλήρης. Ετσι το ποσό που μειώνεται ποσοστιαία είναι μόνο το ποσό της εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ. Αντίθετα, το υπόλοιπο ποσό που αναλογεί στις εισφορές του ασφαλισμένου και σχηματίζει την ανταποδοτική σύνταξη καταβάλλεται πλήρες χωρίς καμιά ποινή. Συνεπώς το ανώτατο όριο μείωσης σύνταξης σε περίπτωση εξόδου με μειωμένη είναι 115,2 ευρώ, δηλαδή 30%. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί η μείωση να ξεπεράσει το ποσό αυτό. Αυτό το γεγονός καθιστά αρκετά ελκυστική την επιλογή της μειωμένης, καθώς η μείωση είναι μικρή, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εξόδου πολύ νωρίτερα από τα 62 έτη που είναι το γενικό όριο χορήγησης μειωμένης σύνταξη ή με 40 συνολικά έτη ασφάλισης για την πλήρη.Αντίθετα στην επικουρική σύνταξη η μείωση εξακολουθεί να είναι 30% επί του συνολικού ποσού της σύνταξης.

 Οσον αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κερδισμένοι είναι κυρίως παλαιοί ασφαλισμένοι(πριν το 1993)  οι οποίοι δεν είχαν μέχρι τις 18/8/2015 θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, καθώς δεν συμπλήρωναν μέχρι τότε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις  (έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας) ώστε να συνταξιοδοτηθούν με τα παλαιά και άκρως ευνοϊκότερα όρια ηλικίας. Να σημειωθεί ότι ο νόμος προβλέπει σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας, έως το τέλος του 2021.
1. Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 είχαν ανήλικο και συμπλήρωσαν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης (5.500 ημέρες) την τριετία 2010-2012 για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 2.Ανδρες και γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 και συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης την τριετία 2010-2012. Το μεγαλύτερο μέρος των υποψήφιων συνταξιούχων που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 35ετίας ανήκει στην κατηγορία αυτή, ενώ πολλοί έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης και σε χαμηλότερα των 62 ετών όρια ηλικίας.
3. Γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 και συμπληρώνουν 33 χρόνια και 4 μήνες (10.000 ημέρες ασφάλισης) μέχρι το 2012.
 4.Δημόσιοι υπάλληλοι με 35ετία.
 5.Δημόσιοι υπάλληλοι με 37ετία, εφόσον τα 35 χρόνια τα είχαν συμπληρώσει έως το 2010.

Ειδικά το ισχύον καθεστώς για τη συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων(οι ρυθμίσεις των ν 4336/2015, 4337/2015 και 4387/2016 μετέβαλαν το καθεστώς συνταξιοδότησης των μητέρων, αύξησαν δραματικά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης τους θεσπίζοντας το 55ο ως αφετηριακό ηλικιακό όριο ), εχει ως εξης:

--. Μητέρες ανηλίκων που συνταξιοδοτούνται με τα παλαιά (πριν την  18/8/2015) όρια ηλικίας με μειωμένη σύνταξη και με τα νέα όρια ηλικίας με πλήρη:Πρόκειται για τις μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ που έχουν συμπληρώσει πριν την ισχύ του νέου νόμου δηλαδή πριν την 18/8/2015, το κατά περίπτωση όριο ηλικίας που απαιτούνταν βάσει του προγενέστερου καθεστώτος για την λήψη της μειωμένης σύνταξης αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το κατά περίπτωση όριο ηλικίας για την λήψη πλήρους σύνταξης. Οι μητέρες αυτές μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με βάση τα παλαιά όρια ηλικίας με μειωμένη σύνταξη αλλά το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη αυξάνεται.Οι μητέρες στην περίπτωση που θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυξάνεται και το ποσοστό της μείωσης του ποσού της σύνταξης που θα λάβουν έως και 30%.
-- Μητέρες ανηλίκων που συνταξιοδοτούνται με τα νέα όρια ηλικίας (όπως ισχύουν μετά την 18/8/2015).Πρόκειται για τι μητέρες με ανήλικο  που ενώ έχουν συμπληρώσει πριν την ισχύ του νέου νόμου δηλαδή πριν τις 18/8/2015, τις απαιτούμενες κατά περίπτωση ημέρες ασφάλισης βάσει του προγενέστερου καθεστώτος δεν έχουν συμπληρώσει όμως το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας.Το μεγαλύτερο μέρος των υποψήφιων συνταξιούχων των μητέρων με ανήλικο  ανήκει στην κατηγορία αυτήν.Πρόκειται για ασφαλισμένες που ακολουθώντας τις ευκαιρίες του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου είχαν κατοχυρώσει ή θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για να συνταξιοδοτηθούν σε χαμηλότερα των 67 όρια ηλικίας.Μάλιστα πολλές από αυτές είχαν αναγνωρίσει πλασματικά έτη ασφάλισης προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο για κατοχύρωση η θεμελίωση χρόνο ασφάλισης.Οι ασφαλισμένες της κατηγορίας αυτής δηλ οι ασφαλισμένες που έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης άλλα συμπληρώνουν την ηλικία για συνταξιοδότηση μετά τις 18/8/2015, επιβαρύνονται από τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας.

Η επιβάρυνση εξαρτάται από το πόσο κοντά είναι ηλικιακά με το προβλεπόμενο πριν τον νέο νόμο απαιτούμενο για συνταξιοδότηση όριο ηλικίας.Ανάλογα με την σημερινή τους ηλικία οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα επόμενα χρόνια ακολουθώντας τις νέες αυξήσεις των ορίων ηλικίας και να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από τα 67.Οι μητέρες ανηλίκων που συμπληρώνουν το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου είτε για την λήψη μειωμένης σύνταξης είτε για την λήψη πλήρους σύνταξης θα συνταξιοδοτηθούν με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας με ελάχιστο θεσμοθετούμενο όριο ηλικίας το 55ο έτος.
.--Μητέρες ανηλίκων που δεν έχουν δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω του ανήλικου
Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν οι μητέρες ανηλίκων που σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς συμπλήρωναν τις χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μετά την 1/1/2013 και συνεπώς δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις ανηλίκου σε χαμηλά όρια ηλικίας.
--Μητέρες ανηλίκων που συνταξιοδοτούνται με τα παλαιά (πριν την 18/8/2015) όρια ηλικίας
Οι μητέρες ανηλίκων που μέχρι τις 18/8/2015 είχαν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα δηλαδή  είχαν συμπληρώσει τόσο τις χρονικές όσο και τις ηλικιακές προϋποθέσεις που κατά περίπτωση απαιτούνται, δεν συνταξιοδοτούνται με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας αλλά με τα παλαιά δηλαδή αυτά που ίσχυαν πριν τις 18/8/2015. Συνεπώς οι ασφαλισμένες αυτές, εξαιρούνται ως προς τις μεταβολές των ορίων ηλικίας από τον νέο νόμο και μπορούν όποτε θελήσουν να υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη.

Επίσης το παράθυρο συνταξιοδότησης στο δημόσιο  αφορά τη μειωμένη – πρόωρη σύνταξη, για τη λήψη της οποίας τα όρια ηλικίας δεν διαφοροποιήθηκαν και μπορούν να την επιλέξουν χιλιάδες υπάλληλοι που είχαν τις προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθούν με θεμελίωση ως τις 31/12/2012, αλλά είδαν τα όρια ηλικίας τους να εκτοξεύονται, καθώς δεν είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που έπρεπε τον Αύγουστο του 2015.Η συμπλήρωση της 25ετίας γίνεται με χρήση των πραγματικών ετών ασφάλισης αλλά και αναγνώριση πλασματικών ετών από τα παιδιά, τον στρατό, τις σπουδές και όλες τις κατηγορίες του Ν. 3865/2011.
-Γυναίκες ασφαλισμένες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 55 ετών με μειωμένη σύνταξη, εάν έχουν πρώτη ημέρα ασφάλισης πριν από την 1/1/1993, ακόμη κι αν συμπληρώνουν τα 55 στο μέλλον.
-Γυναίκες και άνδρες ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 56 ετών με μειωμένη σύνταξη, εάν έχουν πρώτη ημέρα ασφάλισης πριν από την 1/1/1993, ακόμη κι αν συμπληρώνουν τα 56 στο μέλλον.
-Γυναίκες και άνδρες ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 56 ετών με μειωμένη σύνταξη, εάν έχουν πρώτη ημέρα ασφάλισης πριν από την 1/1/1993, ακόμη κι αν συμπληρώνουν τα 56 στο μέλλον.


Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

ΤΑ  7  ‘’ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ’  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  ΣΤΟΥΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.Αγριες περικοπές σε μισθούς-συντάξες-εφάπαξ-μερίσματα –επικουρικές και ανατροπές στα ορια ηλικίας  συνταξιοδοτησης και στην εξαγορά πλασματικών ετων επέβαλλε η σημερινή κυβέρνηση στους  δημόσιους υπαλλήλους  τους οποίους εχει οδηγήσει σε οικονομική  εξαθλίωση.Χαρακτηριστικό  των αγριων περικοπών είναι ότι οι νέες συντάξεις με βάση το νόμο Κατρούγκαλου είναι μειωμένες  εως 40% ενώ μεγάλες είναι οι  περικοπές στις επικουρικές, στα εφάπαξ και στα μερίσματα.Ειδικότερα:

1.ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:Η  περικοπή των  νέων  συντάξεων(συνταξιοδοτήσεις από το Μαιο του 2016) για τους  δημόσιους υπαλλήλους με τον νόμο – λαιμητόμο Κατρούγκαλου φτάνει στο 40%. Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕΔΥ ,η μείωση της σύνταξης νέου συνταξιούχου (με τον Ν.4387/16) που βγαίνει στη σύνταξη με 35 χρόνια υπηρεσίας φτάνει στα 330 ευρώ τον μήνα. Η  συντριπτική πλειοψηφία – το 95% – των υπαλλήλων του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα βγαίνει στη σύνταξη με 35 έως 40 χρόνια υπηρεσίας και οι υπάλληλοι αυτοί έχουν μειώσεις από 300 έως 400 ευρώ τον μήνα.

2.ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:Αλλαγές στις συντάξεις του Δημοσίου, σε ό,τι αφορά τα την ηλικία συνταξιοδότησης, φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου.Εκτός από τις μειώμένες συντάξεις για να μπορέσει κάποιος να συνταξιοδοτηθεί, πλέον, θα πρέπει να εργαστεί περίπου δυο ακόμη χρόνια.Ενδεικτικό παράδειγμα είναι όσοι υπηρετούν στο Δημόσιο -γυναίκες και άνδρες- και το 2012 είχαν συμπληρώσει 25 έτη εργασίας, ενώ έχουν ένα ανήλικο παιδί. Ο εν λόγω ασφαλισμένος, αν φέτος συμπληρώσει τα 55 θα βγει στη σύνταξη στα 62 έτη και 6 μήνες. Με τα ισχύοντα το 2018, ωστόσο, θα έβγαινε στη σύνταξη στα 61. Παλιοί και νέοι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν φέτος 35 έτη εργασίας έχουν όριο τα 60 έτη και 6 μήνες. Αν όμως συμπληρώσουν το 58ο έτος της ηλικίας τους το 2020 τότε θα χρειαστεί να εργαστούν έξι, επιπλέον, μήνες. Σε ό,τι αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους που προσελήφθησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1983, έχουν συμπληρώσει 36 έτη στην εργασία και έχουν φθάσουν στην ηλικία των 58 το 2020 θα πάρουν σύνταξη στα 61. Αν, ωστόσο, «κλείσουν» τα 58 έτη ζωής το 2021 θα πάρουν σύνταξη έξι μήνες αργότερα (61 και 6 μήνες). Γονείς, άνδρες και γυναίκες, που είχαν 25ετια το 2011 με ανήλικο παιδί αν συμπλήρωσαν το 52ο έτος το 2018 βγαίνουν σε σύνταξη στα 61 και 10 μήνες.Αντίστοιχα όσοι γονείς είχαν 25ετια και ανήλικο παιδί το 2012 βγαίνουν σε σύνταξη στα 62 και 6 μήνες.

3.ΜΙΣΘΟΙ:Δραματική συρρίκνωση του εισοδήματος τους είχαν στα χρόνια των μνημονίων οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, που είδαν μισθούς και συντάξεις να μειώνονται ακόμα και κατά 40%. Την ίδια στιγμή σε καθεστώς αβεβαιότητας παραμένουν 75.000 εργαζόμενοι με ευέλικτες μορφές απασχόλησης στο Δημόσιο, ενώ σε 'αναμμένα κάρβουνα' είναι 90.000 Δημόσιοι Υπάλληλοι που περιμένουν τις αλλαγές στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.Τα στοιχεία της ΑΔΕΔΥ δείχνουν ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι έχουν χάσει σχεδόν το 40% των μισθών τους από το 2010 μέχρι σήμερα.  Ενδεικτικά να αναφέρεται η περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, το νέο μισθολόγιο με χαμηλότερα κατά 200 ευρώ ανά κατηγορία καταληκτικό μισθό, το πάγωμα της ωρίμανσης για τη διετία 2016- 2017 και  το ψαλίδισμα των επιδομάτων.Όλα αυτά τα μέτρα σε συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου από τα 8.600 ευρώ στα 5.600 έχουν οδηγήσει τους Δημοσίους Υπαλλήλους σε κατάσταση οικονομικής εξαθλίωσης.

4.ΕΦΑΠΑΞ:«Ψαλιδισμένα’ εφάπαξ για το δημόσιο σε ποσοστά που κυμαίνονται  έως 22,3% δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του ΕΤΕΑΕΠ για τις καταβολές που έχουν γίνει με τον νέο τρόπο υπολογισμού.Πρόκειται για εφάπαξ που καταβλήθηκαν σε υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν από το 2014 και μετά.Οι περικοπές είναι αποτέλεσμα του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) με τον οποίο προβλέφθηκε η άτοκη επιστροφή των εισφορών, αντί εφάπαξ, για τα έτη που έχουν οι ασφαλισμένοι από το 2014 και μετά.Στην πράξη, πέραν των μειώσεων ως 38% που επιβλήθηκαν στα εφάπαξ λόγω των παλιών Μνημονίων (2010-2012), αποκαλύπτεται ότι με το τρίτο Μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως με το νόμο Κατρούγκαλου, ήρθαν και νέες μειώσεις που μέχρι σήμερα έχουν αφαιρέσει  ως και 22,3% από το εφάπαξ του Δημοσίου.

5.ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ:Μειώσεις μεσοσταθμικά κατά 44% των επικουρικών από 1/1/2015. Συγκεκριμένα για το μέρος των νέων επικουρικών συντάξεων με ασφαλιστικό χρόνο μέχρι 31/12/2014 , με συντελεστή 0,45 ανά έτος και υπολογισμός της σύνταξης με ασφαλιστικό χρόνο και από 1/1/2015 βάσει ατομικού λογαριασμού, με την μοντέλο νοητής κεφαλαιοποίησης .

6.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:Με το νόμο Κατρούγκαλου τα μερίσματα του ΜΤΠΥ(Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλληλων), περικόπηκαν κατά 43% , καταργήθηκε το ελάχιστο μέρισμα ενώ η βαρβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν οι ασφαλισμένοι ολοκληρώθηκε  με την αλλαγή  της καταβολής του μερίσματος από μηνιαίο σε τριμηνιαίο, με αποτέλεσμα  την περικοπή ενός μερίσματος το έτος 2016.Σήμερα το 45% των δικαιούχων  λαμβάνει μέρισμα κάτω των 100 ευρω.

7.ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ:Αυξημένο κατά 25% θα είναι, το 2019, το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών για τους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς αυξάνονται οι εισφορές εργοδότη κατά 3,33 ποσοστιαίες μονάδες. Στην πράξη, δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν εντός του έτους να κάνουν χρήση πλασματικών χρόνων ασφάλισης θα υπολογίσουν το κόστος με βάση το συνολικό ασφάλιστρο εργαζόμενου και εργοδότη που ισχύει για το τρέχον έτος, ήτοι 16,67% (10% για τον εργοδότη και 6,67% για τον εργαζόμενο). Το 2018 το κόστος είχε διαμορφωθεί στο 13,34% επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου τον μήνα υποβολής της εξαγοράς, ενώ το 2020 το ποσοστό θα οριστεί στο 20%, όπως ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους μισθωτούς.


Όπως δήλωσε σχετικά  στα ‘ΝΕΑ’ ο αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Μπράτης,η  κυβέρνηση διατυμπανίζει , από το περασμένο καλοκαίρι πως δήθεν βγήκαμε από τα μνημόνια.Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο,όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας βιώνουν ,τώρα που μπήκε το νέο έτος πολύ περισσότερο, τις συνέπειες των σκληρών μέτρων που ψήφισε η κυβέρνηση στο προηγούμενο διάστημα .Πρωτοφανείς περικοπές στις κύριες συντάξεις μέχρι και 40% ,μειώσεις στις συντάξεις χηρείας μέχρι 60%,μειώσεις στο εφάπαξ ,εξαΰλωση των επικουρικών συντάξεων κι εξαφάνιση των μερισμάτων.Ταυτόχρονα στο δημόσιο-προσθέτει ο κ.Μπράτης- ζούμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία ως προς τη μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων  υπαλλήλων.Μια ολόκληρη διετία 2016-17 δεν υπολογίζεται για την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ,σύμφωνα με τον Ν4354/15,χωρίς καμιά αιτιολογία.Όλες αυτές οι περικοπές ,σε συνδυασμό με την άγρια φοροεπιδρομή,οδηγούν τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους σε περαιτέρω εξαθλίωση.Όχι μόνο δεν βγήκαμε από τα μνημόνια,λοιπόν,αλλά αυτή τη στιγμή βιώνουμε τις συνέπειες του 4ου και πιο άγριου μνημονίου.,καταλήγει ο κ. Μπράτης.

Τέλος την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου ξεκινά η καταβολή των συνταξεων του Φεβρουαρίου 2019. Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων εχουν ως εξης:
-Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 30 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη.
-Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 30 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη.
-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή.
-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή.
-Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 30 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη.
-Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 4 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα.
-Τα υπόλοιπα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 30 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη.
-Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 30 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη.

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ:ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΙΑ!

Πρωτοφανής εκτόξευση της φτηνής πλήρους απασχόλησης και της γενικευμένης εργασιακής ευελιξίας  καταγράφεται στον ιδιωτικό τομέα την ιδια ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα επικοινωνιακό σόου  με την  πενιχρή αύξηση του κατώτατου μισθού- από τον  Φεβρουάριο- κατά 8%.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η  μείωση της ανεργίας έρχεται με μισθούς 317 ευρώ για έναν στους τρεις και αντικατάσταση θέσεων πλήρους απασχόλησης, με θέσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.Από τις 100 νέες θέσεις, οι 54 είναι θέσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, ύψους 300 ευρώ το μήνα!!!

Τα στοιχεία του συστήματος ‘Εργάνη’ για τον περασμένο Νοεμβριο  δείχνουν ότι :

--Χάθηκαν 33.249 θέσεις εργασίας, πλέον των 120.097 θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο 2018 .Η χώρα μας  παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση των ποσοστών ανεργίας στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή που  η κυβέρνηση επιμένει στο αφήγημά της περί βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης.

-Η μερική απασχόληση εκτοξεύτηκε στο εκρηκτικό ποσοστό για χώρα της ΕΕ του 57,4% .

--Από το 1,5 εκατομ. εργαζομενους οι  422.000 αμοιβονται με μισθούς κάτω των 500 ευρώ.

Kι ενώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει –να θυμηθούμε ότι ο κ.Τσίπρας  είναι υποσχεθεί επαναφορά του κατώτατου στα 751 ευρω-την ιδια ωρα γιγαντώνεται η γενιά των φτωχών εργαζομένων, με μισθό 317 ευρώ(καθαρά), δηλαδή χαμηλότερο ακόμη και από το επίδομα ανεργίας (360 ευρώ) . Μπροστά σε  αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα η κυβέρνηση  μιλάει για αύξηση λίγων ευρώ στους μισθούς, τη στιγμή που με τις αλλεπάλληλες μειώσεις του αφορολογήτου που ψήφισε -ήδη από το 2016 στα 8.636 ευρω , ενώ από το 2020 στα 5.681 ευρω , από 9.545 ευρω το 2014- όλοι οι χαμηλόμισθοι στη χώρα μας θα χάσουν έναν ολόκληρο μισθό.
Μάλιστα τα επίσημα στατιστικά  στοιχεία δείχνουν ότι έχει επέλθει πλήρης αποσύνθεση στην ελληνική αγορά εργασίας όπου το 38% των εργαζομένων έχουν αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο( 3,39 ευρώ την ώρα ή 27,12 ευρώ την ημέρα) μισθό.Εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια το όριο της φτώχειας θα βρεθεί σε υψηλότερα επίπεδα, διότι εκτός από τη μείωση των εισοδημάτων δημιουργείται σταδιακά μια νέα κατηγορία, οι λεγόμενοι εργαζόμενοι - φτωχοί, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα εργάζονται με ευέλικτη μορφή απασχόλησης και οι αμοιβές τους θα κυμαίνονται από 200 έως 300 ευρώ τον μήνα, δηλαδή κάτω από 4.150 ευρώ ετησίως, που είναι το όριο της φτώχειας σήμερα.

Πάντως το δεύτερο 15νθήµερο του Ιανουαρίου περνά από το Υπουργικό Συµβούλιο η αύξηση του κατώτατου µισθού στον ιδιωτικό τομέα, η οποία θα συµπαρασύρει και τις αποδοχές όσων αµείβονται µε τον υποκατώτατο, καθώς και µια σειρά από επιδόµατα και αµοιβές, Η αύξηση του κατώτατου μισθού , που σήμερα είναι 586,08 ευρώ μεικτά για τον άγαμο, νεοπροσλαμβανόμενο, χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς ειδικότητα, εκτιμάται να ανέλθει στα 50 ευρώ,  δηλαδή ποσοστιαία αύξηση κοντά στο 8% .Στην πράξη αυτό σημαίνει πως ο νέος κατώτατος, που θα ισχύει από τον Φεβρουάριο για όλους χωρίς ηλικιακές διακρίσεις, αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στην περιοχή των 630 ευρώ.Ο νέος, αυξημένος κατώτατος μισθός θα ισχύει και για τους νέους έως 25 ετών, οι οποίοι σήμερα εμπίπτουν στην περιοχή του υποκατώτατου των 510 ευρώ μεικτά. Οι  μισθολογικές αυξήσεις αναμένεται να επηρεάσουν τις απολαβές 400.000 μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα.

Υπενθυµίζεται πως επί του ποσού του µισθού υπολογίζονται ποσοστιαία τα «παγωµένα» επιδόµατα προϋπηρεσίας, όπως επίσης και το επίδοµα γάµου  10% λόγω υπαγωγής στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβασης Εργασίας.Με ρήτρα του 2012 έχει ανασταλεί η προσαύξηση του µισθού για προϋπηρεσία που συµπληρώνεται µετά τις 14 Φεβρουαρίου 2012, έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από  10%. Οσοι ωστόσο είχαν έως το 2012 συµπληρώσει πάνω από µία τριετία προϋπηρεσίας δικαιούνται προσαύξηση  10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία ­ 9 ετών και άνω. Με αντίστοιχο τρόπο το κατώτατο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας έως τον Φεβρουάριο του 2012 και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία  18 ετών και άνω.

Δημοφιλείς αναρτήσεις