Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017


 ΙΔΟΥ  ΓΙΑΤΙ ΒΟΥΛΙΑΞΑΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

 Στα 1,5 δίς. ευρω ετησίως εκτιμάται η αιμορραγία στο σύστημα της  κοινωνικής ασφάλισης από τη μεταναστευση 450.000 νεων   ελληνων επιστημόνων στο εξωτερικο.Πρόκειται για εξειδικευμένους  ελλήνες  παραγωγικής ηλικίας (στην πλειοψηφία τους κάτω των 45 ετών)  .
Την ιδια ωρα που η κυβέρνηση συζητά με τους δανειστές τη νεα(14η) περικοπή συνταξεων(μεσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς) το συστημα κοινωνικης ασφάλισης βρίσκεται στα ορια του κράχ και με μελλοντική μαλιστα  επιδεινωση, όπως εξάλλου προκύπτει και από την ανάλυση των στοιχείων του πληθυσμού, της αγοράς εργασίας και της ηλικιακής διάρθρωσης της απασχόλησης

Όπως τονίζει ο κ. Σ. Ρομπόλης ,Ομότ.Καθ.Παντείου Πανεπιστημίου, αναμένεται τόσο κατά την επόμενη δεκαετία, όσο και στο απώτερο μέλλον, να ασκηθούν αντικειμενικά από την εξέλιξη των δεδομένων, σοβαρές πιέσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, στην αγορά εργασίας και στην αναπτυξιακή διαδικασία, λόγω και της συνδυαστικής επίδρασης της γήρανσης του πληθυσμού, της μείωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας και των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Σημειώνεται ότι οι πιέσεις αυτές θα μπορούσαν να απορροφηθούν μόνο στην περίπτωση ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού και της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης δημογραφικής πολιτικής. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι 10  βασικές αιτίες που έφεραν το σύστημα ασφάλισης σε  κατάρρευση είναι οι  παρακάτω:

1.Η ραγδαία μείωση των μισθών πάνω από 28 μονάδες, με κάθε μία (1) από τις οποίες να στερεί 150 εκατ. ευρω  σε εισφορές κατ’έτος από το σύστημα  κοινωνικής ασφάλισης.

2.Η ανορθολογική αξιοποίηση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων κατά την περίοδο 1950-2010 η οποία στέρησε από το σύστημα  κοινωνικής ασφάλισης το ποσό των 100 δις. ευρω(εκτιμήσεις Σάββα Ρομπόλη).

3.Η αύξηση της ανεργίας με κάθε μία (1) μονάδα να στερεί κατ’έτος τουλάχιστον 320 εκατ. ευρω σε εισφορές από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

4.Η έκρηξη της ανασφάλιστης και «μαύρης» εργασίας που στερεί κατ’έτος από το σύστημα 2 δις  ευρω.

5 .Το «κούρεμα» («PSI») των αποθεματικών στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά, που στοίχισε μέχρι σήμερα στα Ταμεία περίπου 12 δις. ευρω.. 

6.Η εκτίναξη όλων των ευελικτων μορφών  απασχόλησης που στερεί από τα Ταμεία 2 δις ευρω  κατ’έτος,Είναι χαρακτηριστικό ότι   το 2009 οι προσλήψεις με ευέλικτες μορφές εργασίας αντιστοιχούσαν στο 21% του συνόλου των προσλήψεων ενώ το 2016 αντιστοιχούν στο 54,7%.Εκτιμάται ότι ως 10 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει το πρόσθετο έλλειμμα στην Κοινωνική Ασφάλιση από το 2017 έως το 2020, από τις ευέλικτες μορφές εργασίας που κάνουν θραύση στη χώρα.

7.Το δημογραφικό.Σήμερα 1,2 εργαζόμενοι (εκ των οποίων οι 6 στους 10 είναι με μισούς μισθούς  λόγω των ευέλικτων μορφών απασχόλησης)συντηρούν έναν συνταξιούχο!  Τη δεκαετία 2020-’30, όπως είναι ο ελληνικός πληθυσμός σήμερα, με τη βάση δεδομένων που υπάρχουν , φαίνεται ότι θα συντελεστεί το φαινόμενο που λέγεται στην κοινωνική ασφάλιση “baby boom”. Δηλαδή, θα έχουμε μία αύξηση των συνταξιούχων λόγω γήρανσης του πληθυσμού. Και τη δεκαετία αυτήν, θα συνταξιοδοτηθούν στην Ελλάδα αυτοί που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960. Και σε αυτή τη δεκαετία έχουμε το υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

8 -Η δραστική περικοπή της κρατικής επιχορήγησης προς τα Ταμεία κατά 900 εκατ. ευρω για το έτος 2010, κατά 1,1 εκατ. ευρω  για το έτος 2011, 1,3 δις ευρω για το έτος 2012, κατά 1,4 δις ευρω περίπου για το 2013, κατά 2,1 δις ευρω  για το 2014, κατά 1,5 δις ευρω περίπου για το 2015, 1,3 δις ευρω για το 2016 και κατά 1,8 δις ευρω για το 2017.

9-Η μείωση των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών κατά 3,9%, στερεί 1 δις ευρω ετησίως περίπου από το σύστημα.

10-Η κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ των Ταμείων επικούρησης που θα στερεί πόρους τουλάχιστον 400-700 εκατ. ευρω  ετησίως από το σύστημα.

Συνολικά εκτιμάται  ότι οι συνταξιούχοι  κατά την περίοδο του Μνημονίου 2010-2016 απώλεσαν 50 και πλέον δις ευρω  από τις συντάξεις τους.

Ως βασικές αιτίες της μεγάλης αυτής απώλειας αναφέρονται, μεταξύ άλλων:

-οι 13 μέχρι σήμερα περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις,
-η κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης,
-η αύξηση από 4 στο 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ στις κύριες συντάξεις,
-η πρωτοθέσπιση αντίστοιχης παρακράτησης 6% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις,
-η μείωση κατά 50% του εφάπαξ,
-η θέσπιση και η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης,
-η αύξηση της παρακράτησης του φόρου,
-η δραστική μείωση του αφορολόγητου,
-η σταδιακη  κατάργηση του ΕΚΑΣ κ.ά.

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ  10.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 10.00 το πρωί ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση του ΟΑΕΔ, που αφορά 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Δικαιούχοι της «επιταγής επανένταξης στην αγορά» του ΟΑΕΔ είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν εφόσον αποφασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας.

Μέσω του προγράμματος επί 12 μήνες θα επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 10 άτομα σε πλήρη απασχόληση και ενδιαφέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από τη ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά μέσω του site του ΟΑΕΔ, ενώ οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα στάδια: Το πρώτο στάδιο διαρκεί όσο και το υπολειπόμενο διάστημα τακτικής επιδότησης του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Σε αυτό το στάδιο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά.

Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους της επιταγής στην αγορά εργασίας λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το επίδομα μακροχρόνια ανέργων ύψους 200 ευρώ το μήνα και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης ύψους 8 ευρώ.

Το δεύτερο στάδιο ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και διαρκεί 12 μήνες. ?ς ποσό επιχορήγησης για το β' στάδιο του προγράμματος ορίζεται το ποσό των 360 ευρώ το μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια το μήνα, για τους επιχορηγούμενους.

Αναλυτικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι διαθέσιμοι στις σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις που είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο τουΟΑΕΔ.

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017Ο ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ
Είναι κατεργάρης αυτός ο μαίστρος.Τρυπώνει παντού.Ψέλνει στα ξανθά μαλλιά της Μαρίας.Και ξεσηκώνει τα φύκια.Πετάει καπέλα και ομπρέλες.Και λαχανιάζει στο θρόισμα τα γέρικα πλατάνια.Στρίβει ασθμαίνοντας στα καντούνια.Παρασύροντας χαρτιά και αποτσίγαρα.Κι έρχεται φουριόζος να δονήσει τα κυκλάμινα στα μπαλκόνια.Ενοχλώντας ακόμη και τις καλαμιές που υποκλίνονται ευλαβικά στο πέρασμά του.Αλλα και τα κατάρτια.Σαν σβούρα τραντάζει τα σχοινιά σε ένα αργόσυρτο βουητό μιάς αλλόκοτης μουσικής.Μαλώνει με τα κύματα που διαμαρτύρονται με κυματισμούς.Και αναγκάζει τους γλάρους να αλλάξουν τις περιπολίες τους.
Είναι κατεργάρης ο μαϊστρος.Σβύνει τα σπίρτα για το τσιγάρο.Και τραντάζει τα πανιά στις βάρκες προσφέροντας τη στύση του.Λαμπάζει τα παραθυρόφυλλα.Σαν εισβολέας λικνίζει τις σημαιες.Χαιδευοντας τα πρόσωπα μας στη βραδινή βόλτα στην παραλία.Μεταφέροντας υπομονετικά ήχους και κουβέντες.Και σαν αλήτης τραγουδάει στις στέγες των σπιτιών.Εξαντλωντας τις φλόγες των κεριών.
Είναι κατεργάρης ο μαϊστρος.Είναι.
ΗΛ.ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
(ΦΩΤΟ: ΚΑΙΤΗ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ-ΛΕΥΚΑΔΑ)

---------------------------------------------------------------

ΒΡΑΔΥΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ- ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Το Κέντρο Nησιωτικού-Μεσογειακού Πολιτισμού ''Μεσόνησος'' και το ΚΕΑΝ(Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΄΄ΚΕΑΝ΄) οργανώνουν σήμερα  Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:00, στο Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη(Πολυγνώτου 9-Πλάκα-Αθήνα), βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση και στη δημιουργία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη Μελίνα Μερκούρη.
Θα διαβαστούν ποιήματα μεγάλων Ελλήνων δημιουργών αλλά και σύγχρονα απο τους:Ηλία Λογοθέτη,Μαρία Ζαχαρή,Ελισάβετ Γράψα και Σπύρο Βούγια.Ποίηματα τους θα διαβάσουν οι :Νίκος Φαραντούρης,Mίμης Κούρτης, Κώστας Κουτσουρέλης, Ηλίας Γεωργάκης, Μαρία Ιγνατιάδου-Καιλή και Σταύρος Μηλιώνης.Πιάνο θα παίξει η Αναστασία Γεωργάκη και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου .Τραγούδι η μεσόφωνος Ιωάννα Βρακατσέλη.EIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017
ΒΡΑΔΥΑ ΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 Το Κέντρο Nησιωτικού-Μεσογειακού Πολιτισμού ''Μεσόνησος'' και το ΚΕΑΝ(Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΄΄ΚΕΑΝ΄)  οργανώνουν την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:00, στο Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη(Πολυγνώτου 9-Πλάκα-Αθήνα),  βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση και στη δημιουργία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη Μελίνα  Μερκούρη.

Θα διαβαστούν ποιήματα μεγάλων Ελλήνων δημιουργών αλλά και σύγχρονα απο τους:Ηλία Λογοθέτη,Μαρία Ζαχαρή,Ελισάβετ  Γράψα και Σπύρο Βούγια.Ποίηματα τους θα διαβάσουν οι :Νίκος Φαραντούρης,Mίμης Κούρτης,  Κώστας Κουτσουρέλης, Ηλίας Γεωργάκης, Μαρία Ιγνατιάδου-Καιλή και Σταύρος Μηλιώνης.Πιάνο θα παίξει η Αναστασία Γεωργάκη και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου .Τραγούδι η μεσόφωνος Ιωάννα Βρακατσέλη.

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Εκθεση ΙΝΕ-ΓΣΕΕ:

ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ –ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟ 30%

Oι μισοί εργαζόμενοι παίρνουν μισθό κάτω από 800 ευρω,το πραγματικό ποσοστό  ανεργίας  αγγίζει το 30%,οι 6 στις 10 προσλήψεις είναι με ευέλικτες μορφές ενώ αυξάνεται δραματικά η φτώχεια.

Αυτα είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα της ετήσιας  έκθεσης του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ(2017) για την ελληνική οικονομία .Στην εκθεση καταγραφεται μεγάλη υποχώρηση στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα και υψηλή ανεργία  που  οδηγούν σε φτωχοποίηση μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.Χαρακτηριστικό της οικονομικής αδυναμίας στην οποία έχουν περιέλθει τα ελληνικά νοικοκυριά είναι η πολύ μεγάλη αύξηση εκείνων που αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες δαπάνες, το ποσοστό των οποίων αυξάνεται από 28,2% το 2010 σε 53,4% το 2015. Η μεγάλη αυτή αύξηση απορρέει αφενός από τη σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και αφετέρου από την κατάρρευση των αποταμιεύσεών τους.Στην έκθεση εκτιμάται ότι η ασκούμενη πολιτική, οι νέες δεσμεύσεις της κυβέρνησης για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και η φοροδοτική κόπωση της ελληνικής κοινωνίας ενδέχεται να περιορίσει τις πληρωμές και κατά συνέπεια να επηρεάσει αρνητικά την φερεγγυότητα του τραπεζικού συστήματος.

Το Ινστιτούτο εκτιμά ότι το πραγματικό ποσοστό ανεργίας είναι πολύ υψηλότερο. Για το λόγο αυτό, προσθέτει στους ανέργους, τους αποθαρρυμένους ανέργους, το λοιπό εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό και τη μη ηθελημένη μερική απασχόληση.Συγκεκριμένα το ποσοστό  ανέρχεται στο 29,6% του εργατικού δυναμικού έναντι 22,6% που εκτίμησε η ΕΛΣΤΑΤ το γ' τρίμηνο του 2016. Εξάλλου, ο δείκτης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε από 27,7% το 2010 σε 35,7% το 2015.

Επίσης από το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ επισημαίνεται ότι:
--Το 68,9% των εργαζομένων με μερική απασχόληση δηλώνει ότι ο λόγος για τον οποίο απασχολείται με αυτή τη μορφή εργασίας είναι ότι δεν μπορούσε να βρει πλήρη απασχόληση.

--     Η μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει να κινείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Εξετάζοντας άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας, παρατηρείται  ότι το ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερο στις γυναίκες (27,2%) σε σχέση με τους άνδρες (18,9%) και στις νεότερες ηλικίες σε σχέση με τις γηραιότερες. Ειδικότερα, η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών βρίσκεται στο 44,2%, στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών στο 33,2%, στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών στο 21,5%, στην ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών στο 18,5% και τέλος στην ηλικιακή ομάδα 65-74 στο 13%. Είναι επίσης σημαντικό να τονίστεί  ότι το επίπεδο εκπαίδευσης έχει μικρή μόνο επίδραση στο επίπεδο της ανεργίας.

--   Σε σχέση με το επίπεδο του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα παρατηρούμε από την επεξεργασία των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (β΄ τρίμηνο του 2016) την εξής κατανομή των καθαρών μηνιαίων αποδοχών και του ποσοστού των μισθωτών, που αμείβονται αντίστοιχα: κάτω των 800 ευρώ ποσοστό 51,6% (15,2% μέχρι 499 ευρώ, 23,6% μεταξύ 500-699 ευρώ και 12,8% μεταξύ 700-800 ευρώ), μεταξύ 800-999 ευρώ ποσοστό 17,3% και άνω των 1.000 ευρώ ποσοστό 17,8% (11,1% μεταξύ 1.000-1.299 ευρώ και 6,7% άνω των 1.300 ευρώ). Αντίστοιχα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα: κάτω των 800 ευρώ ποσοστό 11% (3,1% έως 499 ευρώ, 3,5% μεταξύ 500-699 ευρώ και 4,4% μεταξύ 700-799 ευρώ), μεταξύ 800-999 ευρώ ποσοστό 23,6% και άνω των 1.000 ευρώ ποσοστό 54,4% (38,5% μεταξύ 1.000-1.299 ευρώ και 15,7% άνω των 1.300 ευρώ).

--Στη διάρκεια του 2016 η κατάσταση στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων παρέμεινε αμετάβλητη, καθώς εξακολουθούσαν να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Το 2016 οι εθνικές ή τοπικές κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά λίγες σε αριθμό, ενώ για έβδομη χρονιά οι ΣΣΕ σε επίπεδο επιχείρησης υπερτερούν συντριπτικά. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας το 2016 υπογράφτηκαν μόνο 10 κλαδικές/ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις. Αντίθετα ο αριθμός των επιχειρησιακών ΣΣΕ ανέρχεται σε 318, αντιπροσωπεύοντας το 95,21% του συνόλου των ΣΣΕ.

-- Οι προσλήψεις με πλήρη απασχόληση έχουν υποχωρήσει από 79% το 2009 σε 45,3% το 2016. Παράλληλα, ενώ το 2009 οι προσλήψεις με ευέλικτες μορφές εργασίας αντιστοιχούσαν στο 21% του συνόλου των προσλήψεων, το 2016 αντιστοιχούν στο 54,7%.

--Η περίοδος 2010-2015 συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, όπως εκφράζονται από τους σχετικούς δείκτες φτώχειας και ανισότητας. Ο δείκτης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε από 27,7% το 2010 σε 35,7% το 2015. Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό εντοπίζεται στους ανέργους, το οποίο αυξήθηκε την περίοδο 2010-2015 κατά 14,3%. Το ποσοστό φτώχειας στους μισθωτούς εργαζομένους αυξήθηκε σημαντικά μετά το 2011, και το 2015 βρίσκεται κοντά στο 18%. 

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

ΣΕ  ΤΕΛΜΑ 150.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ!

Σε τέλμα βρίσκονται 150.000 αιτήσεις συνταξιοδοτήσης για κύρια σύνταξη,  δειγμα  της διάλυσης του  συστήματος κοινωνικής ασφάλισης..Μάλιστα πολλοί υποψήφιοι συνταξιούχοι  πεθαίνουν  περιμένοντας να πάρουν τη σύνταξη τους αφού η διάρκεια αναμονής φθάνει και τα τρία χρόνια!

Τα στοιχεία-φωτιά  της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ  για τις εκκρεμείς συντάξεις που παρουσιάζουν τα ‘ΝΕΑ’ δείχνουν ότι σήμερα εκκρεμούν  95.000  παλιές συντάξεις (δηλαδή οι αιτήσεις είχαν υποβλήθεί πριν από το Μαΐου του 2016) και 55.000 νέες συντάξεις(οι αιτήσεις υποβλήθηκαν μετά το νόμο Κατρουγκαλου).

Όπως παρατηρεί ο πρόεδρος της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ Βαγγέλης  Θεοδωρίδης η κατάσταση είναι απελπιστική και σε ορισμένα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ στην Αττική  υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης με εξαιρετικά  μικρό αριθμό εισηγητών για την έκδοση στη συνταξης.Ο κ.Θεοδωρίδης προσθέτει ότι ο μέσος όρος αναμονής για έκδοση σύνταξης φθάνει και τα 2 χρόνια ενώ σε περίπτωση διαδοχικής  ασφάλισης(πάνω από 2 ταμεία) αγγίζει και τα 3 χρόνια!

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι  περίπου 10 μήνες από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου(Μάιος 2016) δεν έχει εκδοθεί ούτε μία κύρια σύνταξη  λόγω της γκάφας του υπουργείου Εργασίας που προέβλεψε το δείκτη μεταβολής μισθού για τον υπολογισμό των νέων  συντάξεων, έναν δείκτη όμως που δεν υπήρχε από την ΕΛΣΤΑΤ.Η σχετικη τροπολογία βρίσκεται υπο  ψηφιση στη Βουλή.

Tονιζεται οτι  το υπουργείο Εργασίας ψηφισε διάταξη για την αποπληρωμή των  95.000 συντάξεων που εκκρεμούν 12-24 μήνες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως και τρία χρόνια.Το πρόγραμμα έχει ημερομηνία οριστικής λήξης την 31η Οκτωβρίου 2017. Μέχρι τότε πρέπει να έχουν πληρωθεί όλες οι εκκρεμείς συντάξεις. Διαφορετικά τα κονδύλια χάνονται και πρέπει να επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό.

Για το ιδιο θέμα ο Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων, κ. Ιωάννης Βρούτσης και ο αναπληρωτής Τομεάρχης, βουλευτής Χίου, κ. Νότης Μηταράκης δηλωσαν ότι  από το Νοέμβριο του 2016 που ψηφίστηκε ο Ν. 4438/2016 και δεσμεύτηκε ποσό έκτακτης επιχορήγησης, ύψους 859.000.000 ευρώ προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, για την έκδοση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, δεν έχει εκδοθεί ούτε μια σύνταξη! Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης παραμένουν όμηροι των ψεύτικων υποσχέσεων και της πρωτοφανούς απραξίας της Κυβέρνησης.Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που η ίδια η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας είχε θέσει και έχει δεσμευτεί, οι 102.000 κύριες συντάξεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα, θα πρέπει να εκδοθούν μέχρι και τον προσεχή Οκτώβριο.
 Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι σήμερα, θα έπρεπε - στους 4 μήνες που μεσολάβησαν - να έχουν ήδη εκδοθεί και απονεμηθεί περίπου 30.000 συντάξεις μαζί με τα αναδρομικά τους. Αντ’ αυτού δεν έχει δοθεί ούτε μια σύνταξη!

Πάντως εκτος από τις κυριες συνταξεις σε εκκρεμότητα από 12 έως και 30 μήνες βρίσκονται περίπου 130.000 αιτήσεις για χορήγηση επικουρικής σύνταξης στο νεοσύστατο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).Το υπουργείο Εργασίας μπορεί να αποφάσισε να στηρίξει τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) για να καταβάλλει τις 95.000 κύριες συντάξεις, που επίσης παραμένουν σε εκκρεμότητα, με το ποσό των 100 εκατ. ευρώ κάθε μήνα, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πράξει κάτι ανάλογο και για το ΕΤΕΑΕΠ. Ο λόγος είναι ότι βάσει νόμου, η επικουρική ασφάλιση και τα εφάπαξ θα καταβάλλονται στο εξής, μόνο από τα έσοδα που θα προκύπτουν από τις μηνιαίες εισφορές που θα προσφέρουν οι ασφαλισμένοι – εργαζόμενοι. Μοναδική στήριξη, θα μπορεί να παρασχεθεί από τα αποθεματικά του ταμείου. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν μπορεί να βοηθήσει το Κράτος, μέσω επιχορήγησης, όπως γινόταν έως τώρα.

Την  ιδια ωρα ο τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων κ. Γιάννης Βρούτσης με δηλωση του καταγγέλει ότι υπάρχει κρυφό έλλειμμα άνω των 300 εκατ. ευρώ από τη μη καταβολή αναδρομικών σε συνταξιούχους.Οπως τονίζει ο ιδιος το ”μεγάλο κόλπο” του Υπουργείου Εργασίας που αφορά τη μη καταβολή των αναδρομικών ποσών σε περίπου 50.000 δικαιούχους επικουρικών συντάξεων μέχρι σήμερα αποκαλύπτουν με καταγγελίες τους συνταξιούχοι.Σύμφωνα με αυτές το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), σήμερα ΕΤΕΑΕΠ, εκδίδει συνταξιοδοτικές αποφάσεις από το Μάιο του 2016, καθώς και σε περιπτώσεις συνταξιούχων του πρώην ΕΤΕΑΜ από 1η Ιανουαρίου 2015, μη καταβάλλοντας τα αναδρομικά που αυτοί δικαιούνται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης τους.Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις το χρονικό διάστημα φθάνει ακόμη και τα 4 έτη.Αποτέλεσμα, η δημιουργία κρυφού ελλείμματος στο Επικουρικό Ταμείο που σύμφωνα με εκτιμήσεις υπερβαίνει τα 300.000.0000 ευρώ, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά και που δημιουργεί κρυφά ελλείμματα στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία πληρώνουν οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι’’.

 

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΓΚΑΦΑ  ΣΕ ΒΑΡΟΣ 100.000  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ!

Γκάφα της πολιτικης ηγεσίας του υπουργειου Εργασιας σε βαρος 100.000 συνταξιουχων ,σχετικά με  το «κάζο» του νόμου Κατρούγκαλου που προέβλεψε το δείκτη μεταβολής μισθού για τον υπολογισμό των νεων  συντάξεων, έναν δείκτη όμως που δεν υπήρχε από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο αρμοδιος  υφυπουργός Εργασιας Τασος Πετρόπουλος  παραδέχτηκε   χτες στη Βουλη  οτι  «η αρμόδια διευθύντρια του Υπουργείου είχε έρθει σε επαφή με την ΕΛΣΤΑΤ από τις 24 Μαΐου του 2016. Ο νόμος όμως που συμπεριλάμβανε τον περιβόητο συντελεστή είχε ήδη ψηφιστεί από τις 9 Μαΐου»! Δηλαδή πρώτα νομοθέτησαν και μετά ρώτησαν την ΕΛΣΤΑΤ εάν μπορούσε να υπάρξει αυτός ο συντελεστής!!!

Υποστηρίζοντας την διορθωτική τροπολογία της νυν υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος επέρριψε τις ευθύνες στις προηγούμενες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που τόσα χρόνια δεν είχαν προβλέψει (!) την εισαγωγή υπολογισμού ενός δείκτη που εισήγαγε ο πρώην υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος στο νομοσχέδιό του...Ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος μάλιστα, το «τερμάτισε» λέγοντας στους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως «είστε τόσο άχρηστοι που δεν κάνατε κάτι που έκαναν όλοι οι λαοί…» δηλαδή ότι δεν φρόντισαν να συγκεντρώσουν στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ για τη δημιουργία δείκτη μεταβολής μισθών ο οποίος βάσει του νόμου Κατρούγκαλου θα αποτελούσε τη βάση για τον υπολογισμό των συντάξεων από το 2016 και μετά.

Τονίζεται οτι μετά το φιάσκο στον υπολογισμό των νέων συντάξεων μέσω της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, το υπουργείο Εργασίας κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή προκειμένου να ξεμπλοκάρει η έκδοση νέων συντάξεων για χιλιάδες δικαιούχους.Εκτιμάται οτι περίπου 100.000  ασφαλισμένοι περιμενουν απο τον περασμένο Μαιο να πάρουν την μειωμένη εως 30% συνταξη τους με βαση το νόμο Κατρούγκαλου.

Η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου , μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ ότι δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί ο δείκτης μεταβολής μισθών για τον υπολογισμό των νέων συντάξεων, κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020 διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με την ίδια τροπολογία  αυξάνονται οι εισφορές υπέρ του εφάπαξ για δεκάδες χιλιάδες παλαιούς ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα και τους δήμους και μάλιστα αναδρομικά από 1/1/2017, καθώς εξισώνονται παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι με ενιαίο ασφάλιστρο 4%. Αφορά όλους τους νέους συνταξιούχους από 13/5/2016 και μετά, καθώς αναπροσαρμόζει τη βάση υπολογισμού της σύνταξής τους, που είναι οι αποδοχές τους από το 2002 και μετά. Αυτές οι αποδοχές «μετράνε», σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, στον υπολογισμό των νέων συντάξεων.

«Είστε μαθητευόμενοι μάγοι της κακιάς ώρας», σχολίασε σκωπτικά από την πλευρά της η βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ευη Χριστοφιλοπούλου, που κατέθεσε τη σχετική επίκαιρη ερώτηση, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την τροπολογία Αχτσιόγλου «μπάλωμα» και το νόμο Κατρούγκαλου «εκτρωματικό και μέγγενη» για τους νέους συνταξιούχους.
«Να καταθέσετε την αλληλογραφία με την ΕΛΣΤΑΤ. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Αν γνωρίζατε το πρόβλημα και το ανεφάρμοστο γιατί δεν το προβλέπατε στο νόμο; Ή Δεν ξέρατε ή ξέρατε και μας κοροϊδεύετε. Γιατί αν ξέρατε το δύσκολο της διαδικασίας έπρεπε να έχετε ορίσει μεταβατική περίοδο στο νόμο», κατέληξε η κ. Χριστοφιλοπούλου. Μάλιστα ο Τάσος Πετρόπουλος προσπαθώντας να δικαιολογήσει το συνεχές «ράβε – ξήλωνε», υποστήριξε ότι «η ζωή είναι ευρύτερη από το νομοθέτη», δηλαδή, ότι ένας νόμος δεν μπορεί ποτέ να καλύψει τα πάντα όπως προκύπτουν στην πραγματική ζωή και γι’ αυτό χρειάζονται οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι.

Δημοφιλείς αναρτήσεις