Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019


 ΟΔΗΓΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ  120 ΔΟΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Για  μετά το Πάσχα  μετατίθεται η κατάθεση του νομοσχεδίου για τις  120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά  ταμεία.Η ένταξη στη ρύθμιση- εκτός από την αυτόματη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων- μπορεί να προσφέρει διαγραφή μέχρι και 100% προσαυξήσεων και προστίμων αλλά και περικοπή μέχρι και 65% της βασικής οφειλής και μια  ρύθμιση του υπολοίπου της οφειλής σε 120 δόσεις οι οποίες όμως θα έχουν προσαύξηση 5%.Η ρύθμιση είναι μια προσπάθεια να ρυθμιστούν τα χρέη  προς τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία υπερβαίνουν σήμερα τα 34 δισ. ευρώ.Eιδικότερα:
--Το μέτρο θα αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2018.
--.Θα περιλαμβάνει οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2002. Θα προβλέπει επανυπολογισμό των οφειλών που υφίστανται από 1/1/2002 έως και 31/12/2016 με το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών.
--Θα προβλέπει έκπτωση 85% επί των προσαυξήσεων, προστίμων κ.λπ.
--.Θα είναι μέχρι 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρω.
--.Για την υπαγωγή στην νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι εισφορές από 1/1/2019 και εφεξής.
-Θα γίνεται κούρεμα βασικής οφειλής, μέσω επανυπολογισμού με βάση τη χαμηλότερη εισφορά του ν. 4387/2016 για τα έτη 2002 έως 2016, εν συνεχεία θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85% και η νέα οφειλή, με μείωση της τάξης του 65% μεσοσταθμικά, θα αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρω.
-Οι  αγρότες θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση κανονικά. Επειδή ο επανυπολογισμός δεν έχει κάτι να τους εισφέρει, γιατί είχαν χαμηλές εισφορές το προηγούμενο διάστημα, θα υπάρχει κούρεμα προσαυξήσεων 100% και εν συνεχεία 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρω..
-Για τις οφειλές των επιχειρήσεων εντάσσονται και οι εργοδοτικές οφειλές για τους εργαζόμενούς τους. Γι’ αυτές δεν θα υπάρχει κούρεμα βασικής οφειλής. Θα υπάρχουν 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρω. Για εφάπαξ εξόφληση θα υπάρχει 100% κούρεμα προσαυξήσεων και για εξόφληση σε δόσεις 50% κούρεμα προσαυξήσεων.
-Η ρύθμιση θα είναι ανοιχτή για ένταξη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και την επόμενη μέρα από την ένταξη θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα. Η αίτηση θα γίνεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ και ο ασφαλισμένος θα επιλέγει αν θέλει και το κούρεμα της βασικής
-.Η υπαγωγή στις νέες ρυθμίσεις θα είναι μέχρι τις 30/9/2019.Την επόμενη μέρα από την ένταξη θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα.
-Η αίτηση θα γίνεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ και ο ασφαλισμένος θα επιλέγει αν θέλει και το κούρεμα της βασικής
-Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται:
α) Αν δεν καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις της ρύθμισης.
β) Αν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η/1/2019.
γ) Αν δεν καταβληθούν εντός 3 μηνών από την άρση της αναστολής οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης και δεν υπήχθησαν, με επιλογή του οφειλέτη, στη ρύθμιση.
δ) Αν δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.
Ωστόσο, η ρύθμιση δεν χάνεται εάν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η/1/2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οι όροι της οποίας τηρούνται.
-Απεγκλωβίζονται   περίπου 80.000 ασφαλισμένοι που έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη, λόγω αυξημένων χρεών στα ασφαλιστικά Ταμεία
Με τον επανυπολογισμό και το «κούρεμα» της αρχικής οφειλής έως και 65% και των προσαυξήσεων έως και 85% ,ο ‘εγκλωβισμένος’ θα μπορέσει να μειώσει την οφειλή κάτω από 20.000 ευρώ και να υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Ο οφειλέτης που σήμερα δε δικαιούται σύνταξη μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων έως εξής:
- Η οφειλή κουρεύεται μέσω του επαναυπολογισμού με το νέο καθεστώς . Αν η νέα οφειλή είναι κάτω από 20.000 , ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.

Οι οφειλές του καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).

- Η υποχρέωση καταβολής καθορίζεται ως εξής:

α) Έως την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης,

β) Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα του προηγούμενου εδαφίου παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό. Δηλαδή αν λάβει αναδρομικά 12 μηνών, θα αφαιρεθούν αθροιστικά οι 12 δόσεις.

Οι επόμενες δόσεις παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης κάθε επόμενου μήνα από αυτόν της έναρξης καταβολής της σύνταξης.
Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της οφειλόμενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παρακρατείται αθροιστικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό.

γ) Αν η αίτηση συνταξιοδότησης απορριφθεί, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

- Αν έχουν καταβληθεί εφάπαξ ποσά για την εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών με σκοπό τη συνταξιοδότηση και τα ποσά αυτά δεν επαρκούν για το σκοπό αυτό, η οφειλή δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων , κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, ως εξής:

α) Η αρχική οφειλή, δίχως των συνυπολογισμό των καταβολών, επαναυπολογίζεται με το νέο καθεστώς.

β) Από το ποσό της νέας οφειλής, αφαιρείται το ποσό που καταβλήθηκε.

γ) Το ποσό της οφειλής εντάσσεται στη ρύθμιση.

Αν το ποσό της οφειλής, που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό, είναι μικρότερο από αυτό που καταβλήθηκε, το υπερβάλλον δεν αναζητείται

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019


ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
-(ΤΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ).
Σε δυο μέτωπα  κινούνται οι δικαστικές  διεκδικήσεις των συνταξιούχων για τα κομμένα  δώρα και τα αναδρομικά με την κυβέρνηση να αρνείται την καταβολή τους λόγω του τεράστιου  δημοσιονομικού κόστους.
Ηδη  νέο μέτωπο ανοιξε από τους νέους συνταξιούχους, που διεκδικούν υψηλότερες συντάξεις. Πρόκειται για όσους αποχώρησαν από τις 13 Μαΐου 2016 και έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και έχουν δικαίωμα προσωπικής διαφοράς. Πρόκειται για περισσότερους από 150.000 νέους συνταξιούχους των οποίων η σύνταξη είναι σημαντικά μειωμένη, πάνω από 20%, σε σχέση με αυτή που θα έπαιρναν εάν υπέβαλαν την αίτηση συνταξιοδότησης κάποιους μήνες ή ακόμη και κάποιες ημέρες νωρίτερα, πριν δηλαδή από την ψήφιση του επίμαχου νόμου Κατρούγκαλου. Αυτοί, δικαιώθηκαν, βάσει του νόμου, ένα τμήμα της λεγόμενης «προσωπικής διαφοράς» στο πλαίσιο της τριετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέφθηκε.Συγκεκριμένα, ο νόμος του 2016 προέβλεψε ότι για τις αιτήσεις που θα κατατεθούν το 2016, εάν το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης με το νόμο Κατρούγκαλου υπολείπεται σε ποσοστό άνω του 20% του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς, ο συνταξιούχος θα πάρει το μισό, δηλαδή το 50% ως προσωπική διαφορά. Δηλαδή, για παράδειγμα αν κάποιος ασφαλισμένος ΟΑΕΕ θα ελάμβανε με τις παλιές διατάξεις 1.300 ευρώ και με τις διατάξεις του 2016 έλαβε 1.000 ευρώ (διαφορά 23%), τότε θα πρέπει να λάβει τα 150 ευρώ ως «προσωπική διαφορά» και η σύνταξή τους θα διαμορφωθεί στα 1.150 ευρώ.Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2017 και ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες δικαιούνται το 1/3 της διαφοράς (δηλαδή το 33,3%), ενώ όσοι έφυγαν το 2018 το 1/4 δηλαδή το 25%. Από το 2019 και εφεξής, δεν υπάρχει προσωπική διαφορά για τους νέους συνταξιούχους.
Ηδη χιλιάδες συνταξιούχοι  έχουν καταθέσει αγωγές κατά της συνταξιοδοτικής απόφασης, κάνοντας λόγο για άνιση μεταχείριση μεταξύ ασφαλισμένων που συνταξιοδοτήθηκαν ακόμη και μια μέρα διαφορά. Παράλληλα, βέβαια διεκδικούν υψηλότερο ποσό σύνταξης, επισημαίνοντας ότι η σύγκριση της νέας σύνταξης του ν.4387/2016 έπρεπε να γίνει με αυτήν που θα προέκυπτε χωρίς όμως να συμπεριληφθούν οι περικοπές των νόμων 4051 και 4093 του 2012, καθώς έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ, με την απόφαση του Ιουνίου του 2015. Δηλαδή το παλαιό ποσό, που χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο σύγκρισης, θα έπρεπε σύμφωνα με τους συνταξιούχους αλλά και τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει τις υποθέσεις τους, να είναι αυξημένο, χωρίς να υπολογίζονται τα «ψαλίδια» του 2012.Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα, η προσωπική τους διαφορά και κατά συνέπεια η τελική τους σύνταξη να είναι μεγαλύτερη ενώ κάποιοι, που σήμερα δεν δικαιούνται προσωπική διαφορά, θα έπρεπε να λαμβάνουν.
Σημειώνεται ότι μαζικές είναι οι αγωγές και από παλιούς συνταξιούχους(συνταξιοδοτηθεντες πρίν το 2016).Σε αυτούς πρέπει να επιστραφούν οι μειώσεις από τους νόμους 4051 και 4093 γιατί ο ΕΦΚΑ τις επιβάλλει παρανόμως από τον Ιούνιο του 2015 όταν κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ. Τα ποσά για ένα έτος αναδρομικών φτάνουν έως τα 6.500 ευρώ,
Τονίζεται ότι  τα τρία ανώτερα δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι τα δώρα είναι ισόβιες παροχές που ακολουθούν τον συνταξιούχο και μετά τον θάνατο τους τα κληροδόχα μέλη.Οι διεκδικήσεις  αφορουν στην αναδρομική επιστροφή των περικοπών(συντάξεων και δωρων) τις οποίες υπέστησαν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων  το 2011-2012, δεδομένης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Από την πλευρά της η κυβέρνηση θεωρεί πως ο ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από τις 13/5/2016 έχει ενσωματώσει τις αποφάσεις του ΣτΕ (2015) και, συνεπώς, οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν αμφισβητούν τον εν λόγω νόμο, μαζί και τις συντάξεις που προκύπτουν βάσει αυτού. Δηλαδή, τόσο εκείνες τις οποίες αιτήθηκαν οι ασφαλισμένοι από τις 13/5/2016 και έπειτα (σ.σ. "νέες συντάξεις") όσο και εκείνες που ήδη καταβαλλόταν στις 12/5/2016 (σ.σ. "παλιές συντάξεις".Ετσι το ερώτημα που τίθεται είναι αν η κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής των περικοπών για την περίοδο μεταξύ 9/6/2015 (σ.σ. ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του ΣτΕ ) και 12/5/2016 (τελευταία ημέρα ισχύος των προ του νόμου Κατρούγκαλου διατάξεων).
Πάντως κρίσιμο ρόλο για την τύχη των διεκδικούμενων αναδρομικών των συνταξιούχων  εκτιμάται ότι θα παίξει η επικείμενη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τα δώρα των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων.
Θα  πρέπει  να αναφερθεί πως το μηνιαίο κόστος των διεκδικούμενων αναδρομικών -εφόσον επιστρέφονταν σε όλους- υπολογίζεται στα 175 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2,1 δισ. τον χρόνο, κι αυτό μόνο από τις περικοπές που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Αν προστεθούν και τα δώρα που καταργήθηκαν εντελώς το 2012, τότε ο… λογαριασμός φτάνει στο δυσθεώρητο ποσό των 4,2 δισ. τον χρόνο. Οι περικοπές αφορούν περίπου 1,2 εκατ. συνταξιούχους, ενώ η κατάργηση των δώρων αφορά τους πάντες, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια. Ανάλογα με τις δικαστικές κρίσεις, τα ποσά των αναδρομικών μπορεί να αφορούν περίοδο από 10 μήνες έως και πάνω από τέσσερα χρόνια
Τα ποσά των αναδρομικών από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 που τα δικαστήρια αναγνωρίζουν δικαίωμα επιστροφής υπέρ των συνταξιούχων είναι:
-Από 10 ως και 100 ευρώ το μήνα για τις επικουρικές ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζών και Δημοσίου που κυμαίνονταν μεταξύ 230 και 655 ευρώ ως το 2012. Οι αντισυνταγματικές αυτές μειώσεις που επιστρέφονται μέσω δικαστηρίων επιβλήθηκαν με το νόμο 4051, είναι σε ποσοστό 10% για επικουρικές από 200 ως 250 ευρώ, 15% από τα 250 ως τα 300 ευρώ και 20% από τα 300 ευρώ και άνω και μπήκαν μετά τις δυο περικοπές που είχαν προηγηθεί από τους νόμους 3986 και 4024 του 2011. Αυτές οι μειώσεις (ν.4051/2012) είναι από 10 ως 100 ευρώ το μήνα ανάλογα με το ποσό που λαμβάνει και το ταμείο που ανήκει κάθε συνταξιούχος και μπήκαν από τον Μάιο του 2012 και μετά. Αυτό το «ψαλίδι» έκρινε ως αντισυνταγματικό το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Ιούνιο του 2015 και πλέον (2018) τα δικαστήρια αρχίζουν να δικαιώνουν τους συνταξιούχους που έκαναν αγωγές για τα αναδρομικά τους.
-Από 2 ευρώ το μήνα ως 70 ευρώ το μήνα για τις μειώσεις 12% στις κύριες συντάξεις με το νόμο 4051 στο τμήμα που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Η μείωση επιβάλλεται μέχρι και σήμερα αφού πρώτα αφαιρεθούν από τη μικτή σύνταξη οι περικοπές της ΕΑΣ (ν. 4001/11) και του νόμου 4024 (περικοπή 20% σε τμήμα άνω των 1.200 ευρώ). Η μείωση 4051 στις κύριες είναι αντισυνταγματική και την επιστρέφουν τα δικαστήρια.
-Από 46 ως και 272 ευρώ το μήνα για τις μειώσεις του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις ή στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων ή και μερισμάτων που υπερβαίνον τα 1.000 ευρώ. Η μείωση είναι 5% ως 10% αν το άθροισμα είναι από 1.000 ως 1.500 ευρώ, 10% ως τις 2.000 ευρώ, 15% αν το άθροισμα είναι ως 3.000 ευρώ και 20% για άθροισμα συντάξεων άνω των 3.000 ευρώ.


ΜΕΤΑ ΑΠΟ 33 ΜΗΝΕΣ  ΠΗΡΕ ΣΥΝΤΑΞΗ 345 ΕΥΡΩ!!!
Εγγραφο-ντοκουμέντο με το οποίο αποδεικνύεται η πρωτοφανής καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων και  η ταλαιπωρία των υποψήφιων συνταξιούχων,  αποκαλύπτουν ‘ΤΑ ΝΕΑ’’.Η Π.Μ.εργαζόμενη στο δημόσιο με 30 χρόνια υπηρεσίας και 33 μήνες  αναμονής από την ημέρα  που κατέθεσε αιτηση συνταξιοδότησης,  ενημερώθηκε από τον ΕΦΚΑ ότι θα πάρει μειωμένη εθνική συνταξη 345 ευρω, έναντι οριστικής σύνταξης.Πρόκειται για συνταξη με  παράλληλη  ασφάλιση.Η συγεκριμένη ασφαλισμένη θα περιμένει(αγνωστο πόσο) να πάρει την οριστική της σύνταξη ώστε  στη συνέχεια να  πάρει την επικουρική και το  εφάπαξ!!!
Είναι μια από τις χιλιάδες περιπτώσεις  ασφαλισμένων , θύματα της διάλυσης  που παρουσιάζει ο ΕΦΚΑ που αναγκάζονται να  ζούν με  τα ψίχουλα  της προσωρινής σύνταξης των 345  ευρώ.
Επισημαίνεται ότι ο ακριβής αριθμός των συνταξιοδοτικών αιτημάτων παραμένει άγνωστος, καθώς στον αριθμό των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων δεν εμφανίζεται το σύνολο των εκκρεμών αιτήσεων. Ο τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΝΔ, κ. Ι. Βρούτσης, εμφανίζει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές εκκρεμείς συντάξεις ξεπερνούν τις 250.000.Το υπουργείο Εργασίας με τη σειρά του εμμέσως παραδέχεται ότι δεν έχει επιτευχθεί ο εξαγγελθείς στόχος για τον «μηδενισμό των εκκρεμοτήτων», αλλά υπολογίζει ότι το σύνολο των εκκρεμών αιτήσεων σε ΕΦΚΑ αλλά και επικουρικό δεν ξεπερνούν τις 112.000.
Eιναι  χαρακτηριστικό ότι οι ιδιοι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ και των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον Μάιο του 2016 διότι δεν υπάρχει λογισμικό! Ειδικά για τους  δημόσιους υπαλλήλους η κατάσταση είναι κυριολεκτικά τραγική, με χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης να βρίσκονται σε εκκρεμότητα.Αρκεί να αναφερθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Μαρτίου έχουν πρωτοκολληθεί 35.000 έγγραφα για συντάξεις και περιμένουν να διεκπεραιωθούν από τους… 10 υπαλλήλους! Με δεδομένο ότι οι 50 που αποσπάστηκαν να βοηθήσουν θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις σε 25 μέρες!
Τονιζεται ότι το ολο θέμα εχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, το οποίο στη σχετικη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε, τονίζει ότι η καθυστέρηση απονομής των συντάξεων δεν οφείλεται απλά μόνο σε δυσλειτουργία των φορέων που είναι αρμόδιοι για την απονομή των συντάξεων , αλλά σε σκοπιμότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όσους αναμένουν την απονομή σύνταξης προκειμένου να δημιουργεί υπέρ πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ το οποίο εμφανίζει και προς τους Δανειστές.
Υπενθυμίζεται  ότι  μέχρι τώρα η υπουργός Εργασίας  Έφη Αχτσιόγλου έχει δώσει έξι  διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για το πότε θα δοθούν οι εκκρεμείς συντάξεις.
‘’Η ταλαιπωρία των υποψήφιων συνταξιούχων συνεχίζεται, παρατηρεί ο πρόεδρος της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ Βαγγέλης Θεοδωρίδης. Σήμερα εκκρεμούν 97.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης (κύριες).
Η πολιτική ηγεσία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ και κυρίως του Υπουργείου Εργασίας-προσθέτει ο κ. Θεοδωρίδης- αντί να ασχοληθεί με την ουσιαστική αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος, προσπαθεί με διάφορα επικοινωνιακά τεχνάσματα να εξωραΐσει την κατάσταση διαψεύδοντας …. τον εαυτό της. Συγκεκριμένα, ενώ σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 3 χρόνια από την ισχύ του Ν. 4387/2016, δεν έχει δώσει ακόμα διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού ορισμένων κατηγοριών σύνταξης. Για παράδειγμα, σε συναδέλφους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στα ασφαλιστικά ταμεία και τα Ν.Π.Δ.Δ. και αποχώρησαν μετά τις 13/5/2016, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 600 άτομα, δεν έχει εκδοθεί ακόμα οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα, η πολιτική ηγεσία προχώρησε σε αντικατάσταση και μετακίνηση έμπειρων ως προς τα συνταξιοδοτικά θέματα υπηρεσιακών στελεχών με κριτήρια καθαρά εξωϋπηρεσιακά. Οι μετακινήσεις αυτές τελμάτωσαν την κατάσταση, αντί να τη βελτιώσουν.Για μας τους εργαζόμενους, όπως έχουμε κατ΄ επανάληψη τονίσει, η έγκαιρη απονομή σύνταξης αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προς αυτήν την κατεύθυνση’’,κατέληξε ο κ. Θεοδωρίδης.
Στο μεταξύ πιο νωρίς θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι λόγω της γιορτής του Πάσχα. Μέσα στη Μεγάλη Βδομάδα, θα πληρωθούν οι συντάξεις. 
Συγκεκριμένα:
-Το Δημόσιο θα πληρώσει τις συντάξεις τη Μεγάλη Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019.
-Το ΙΚΑ τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019.
-Για τα υπόλοιπα ταμεία οι συντάξεις του Μαΐου θα πληρωθούν ως εξής:
-Το ΝΑΤ θα πληρώσει τις συντάξεις τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019.
-Ο ΟΑΕΕ θα δώσει τις συντάξεις Μαΐου 2019 τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 2019.
-Ο ΟΓΑ θα πληρώσει τις συντάξεις Μαΐου 2019 τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 2019.
-Τα υπόλοιπα ταμεία του υπουργείου Εργασίας θα πληρώσουν τις συντάξεις τη Μεγάλη Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019.
-Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Μαΐου θα καταβληθούν τη Μεγάλη Τετάρτη.
-Το ΕΤΕΑΕΠ θα δώσει τις επικουρικές συντάξεις στις 3 Μαΐου 2019.

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019


ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 67 ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΝ ΄ΚΟΥΡΕΜΕΝΗ’ ΚΑΤΑ 40% ΣΥΝΤΑΞΗ!
 Οι πρωτοφανείς μειώσεις στη σύνταξη που φτάνουν στα μέχρι το 40% των εν ενεργεία αποδοχών έχουν οδηγήσει τους εκπαιδευτικους  να παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τα 67 έτη. Μαλιστα κατά 330 ευρώ είναι η μείωση που επέρχεται στις κύριες συντάξεις στα 35 χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών.
Όπως προκύπτει από μελέτη, για τις επιπτώσεις στο νόμο Κατρούγκαλου που εγινε από τη Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.,οι δραματικές επιπτώσεις του Νόμου Κατρούγκαλου στους εκπαιδευτικούς φαίνονται από τον αριθμό των συνταξιοδοτήσεων. Ενώ από το 2011 ως το 2015 ο μέσος όρος αποχωρήσεων στην πανεπιστημιακή εκπαιδευση (ΠΕ) ήταν 1400 εκπαιδευτικοι  από το 2016 και μετά είναι μόλις 300!!
Όπως τονίζει ο  Αντιπρόεδρος  της ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(ΔΟΕ)Σταύρος  Πετράκης οι επιπτώσεις του νόμου Κατρούγκαλου στην εκπαίδευση και στους εκπαιδευτικούς είναι δραματικές. Οι πρωτοφανείς μειώσεις στη σύνταξη που φτάνουν στα μέχρι το 40% των εν ενεργεία αποδοχών έχουν οδηγήσει τους εκπκούς να παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τα 67 χρόνια με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της εκπκής διαδικασίας ,αλλά και για,τους ίδιους. Δεν βγαίνουν νωρίτερα στη σύνταξη γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με μειωμένες κατά 40% αποδοχές.Γι αυτό και παρατείνουν τον χρόνο παραμονής τους για να μπορούν να παίρνουν τον μισθό τους, προσθέτει ο Σ.Πετράκης. Για να προσθέσει:’’Αυτό που έκανε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με τα όρια ηλικίας είναι πρωτοφανές.Αύξησε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των εκπκών μέχρι 12 χρόνια. Γι αυτό και για μας ο νόμος αυτός δεν επιδέχεται καμιά βελτίωση και πρέπει να καταργηθεί.’’
Σύμφωνα με την ιδια μελέτη:
-Ο Νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις, που ψήφισε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (Ν. 4387/2016), ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται από τις 13/05/2016 ολοκληρώνεται -για όσους βγαίνουν στη σύνταξη από 1/1/2019- με μειώσεις που φτάνουν μέχρι κα το 40% των συντάξιμων αποδοχών. Καμία προσωπική διαφορά, πλέον, καμία προστασία!
-Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ψήφισε, πρώτα, τον Αύγουστο του 2015, (Ν. 4336 τρίτο μνημόνιο) την αύξηση των ορίων ηλικίας για όλους στα 67, χωρίς καμία εξαίρεση. Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί μέχρι την ψήφιση του τρίτου μνημονίου από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (Αύγουστος του 2015) είχαν ειδικές διατάξεις (Ν. 3075/02) που ψηφίστηκαν το 2002, ύστερα από κινητοποιήσεις χρόνων, οι οποίες προέβλεπαν ως όρια ηλικίας τα 55 και τα 60, ανάλογα με το έτος πρόσληψης.Αυτή την ειδική ρύθμιση κατάργησε με το τρίτο μνημόνιο η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και αύξησε τα όρια ηλικίας των εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση μέχρι 12 έτη!! Στις δε μητέρες με ανήλικο (που μπορούσαν να αποχωρήσουν στα 50) αύξησαν τα όρια ηλικίας μέχρι και 17 έτη!!
-Μετά την πρωτοφανή αύξηση των ορίων ηλικίας ήρθε με τον Νόμο Κατρούγκαλου να ολοκληρώσει πλήρως την κατεδάφιση του ασφαλιστικού συστήματος. Ο Νόμος αυτός μειώνει τις κύριες συντάξεις μέχρι και 40%, τις συντάξεις χηρείας μέχρι 60%, τις επικουρικές συντάξεις κατά 50% και το εφάπαξ κατά 20%.
-Οι πρωτοφανείς μειώσεις γίνονται αφενός μεν με τα εξευτελιστικά ποσοστά αναπλήρωσης που δίνει, αφετέρου δε με τον υπολογισμό της σύνταξης στο σύνολο των αποδοχών του εργασιακού βίου (από το 2002 και μετά) και όχι  την τελευταία πενταετία, όπως ίσχυε.
-Ο Νόμος Κατρούγκαλου (ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) είναι κατά πολύ χειρότερος των προηγούμενων μνημονιακών νόμων (Ν3863 και 3865/10), αφού με εκείνους τους νόμους το ποσοστό αναπλήρωσης ήταν 45.85% στα 35 χρόνια και 60 % στα 40 χρόνια υπηρεσίας. Επίσης, οι νόμοι εκείνοι υπολόγιζαν τις συντάξεις, με τον νέο τρόπο, για τα χρόνια ασφάλισης που θα είχε ο ασφαλισμένος μετά το 2013. Για τα χρόνια που είχε ως το 2013 η σύνταξή του υπολογιζόταν ως το 2007 στο 80% του τελευταίου μισθού και από το 2007 ως το 2013 στο 70% της καλύτερης πενταετίας.
Επισημαίνεται ότι τρία  χρόνια μετά την εφαρμογή του ο νόμος “Κατρούγκαλου”(εκτός από τις  δραματικές περικοπες) έχει μετατρέψει το ασφαλιστικό σε ένα άδικο και μη ανταποδοτικό σύστημα με συντελεστές αναπλήρωσης που δεν ανταποδίδουν δίκαια τις καταβαλλόμενες εισφορές, λειτουργώντας περισσότερο ως προνοιακό σύστημα και λιγότερο ως ασφαλιστικό. Επι της ουσίας το ποσό της σύνταξης μειώνεται αναλογικά όσο αυξάνονται τα έτη ασφάλισης και οι εισφορές. Σημειώνεται ότι την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό και την αντικατάστασή του με ένα βιώσιμο σύστημα τριών πυλώνων, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο ιδιωτικός τομέας, εχει προανήγγειλει ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης,.«Το υπάρχον σύστημα εξαντλεί τα όριά του, το σύστημα είναι άδικο, πριμοδοτεί συγκεκριμένες κατηγορίες ενώ αφήνει εκτεθειμένες άλλες. Είναι αμφίβολο αν είναι βιώσιμο, καθώς δεν ακολουθεί τις δημογραφικές τάσεις», ανέφερε ενδεικτικά ο κ. Μητσοτάκης.

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019


ΔΙΑΛΥΣΗ
Η είδηση ότι στον ΕΦΚΑ  διαγράφουν αιτήσεις συντάξεων για να παρουσιάσουν μειωμένο αριθμό εκκρεμοτήτων στην τρόικα,  δεν εκπλήσσει κανέναν.Με τεχνάσματα και ψέμματα  προσπαθούν να κρύψουν την ανικανότητα τους.
Η πλήρης διάλυση του συστήματος κοινωνικής  ασφάλισης  γίνεται αντιληπτή στις καθημερινές συναλλαγές  των ασφαλισμένων και συνταξιούχων.Μαζι με τις 21  περικοπές που επέφερε ο νόμος Κατρούγκαλου , προχώρησαν στην ενοποίηση ολων των υπο διάλυση ασφαλιστικών  ταμείων για να δημιουργηθεί ο υπερ- διαλυμένος ΕΦΚΑ.Ηδη   αυξάνεται αντί να μειώνεται ο χρόνος έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε σημείο να  βρίσκονται σήμερα σε τέλμα περιπου  190.000  συντάξεις(κύριες, επικουρικές και εφάπαξ) με το χρόνο αναμονής να φθάνει και τα 6 χρόνια.Μάλιστα  καταγράφεται το φαινόμενο να πεθαίνουν ασφαλισμενοι περιμένοντας να πάρουν τη σύνταξη τους!
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της  διάλυσης (και της εξαπάτησης ),  οι ιδιοι οι  υπάλληλοι του ΙΚΑ και των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον Μάιο του 2016 διότι δεν υπάρχει λογισμικό! Ειδικά για τους  δημόσιους υπαλλήλους η κατάσταση είναι κυριολεκτικά τραγική, με χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης να βρίσκονται σε εκκρεμότητα.Αρκεί να αναφερθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Μαρτίου έχουν πρωτοκολληθεί 35.000 έγγραφα για συντάξεις και περιμένουν να διεκπεραιωθούν από τους… 10 υπαλλήλους! Με δεδομένο ότι οι 50 που αποσπάστηκαν να βοηθήσουν θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις σε 25 μέρες!
Επισημαίνεται ότι το ολο θέμα εχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, το οποίο στη σχετικη μηνητυρια αναφορά που κατέθεσε, τονίζει ότι η καθυστέρηση απονομής των συντάξεων δεν οφείλεται απλά μόνο σε δυσλειτουργία των φορέων που είναι αρμόδιοι για την απονομή των συντάξεων , αλλά σε σκοπιμότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όσους αναμένουν την απονομή σύνταξης προκειμένου να δημιουργεί υπέρ πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ το οποίο εμφανίζει και προς τους Δανειστές.
Να θυμήσουμε  ότι  μέχρι τώρα η υπουργός Εργασίας  Έφη Αχτσιόγλου έχει δώσει έξι  διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για το πότε θα δοθούν οι εκκρεμεις συντάξεις:
Συγκεκριμένα, έχει διαβεβαιώσει για το ίδιο ζήτημα, κατά χρονολογική σειρά:      
31/1/ 2017: "Μέχρι τον Οκτώβρη του 2017 .
9/10/2017: "Η πλήρης εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων θα λάβει χώρα οπωσδήποτε μέχρι τον Ιούνιο του 2018".
20/3/2018: "Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης συνολικά είναι για τον Αύγουστο του 2018".
10/8/2018: “Το στοίχημα του Αυγούστου θα πάει λίγους μήνες πιο κάτω”.  
3/9/2018: “Kαθαρίζουμε το στοκ μέχρι το τέλος της χρονιάς” .
13/1/2019:  “Kαι νομίζω ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουν όλες  αποπληρωθεί” .
‘Αλλαλα τα χείλη των άσφαλισμένων΄…
ΗΛΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ-'ΤΑ ΝΕΑ'-10/4/2019

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Σε τραγική κατάσταση έχουν περιέλθει οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί από την υπερφορολόγηση των εισοδημάτων τους και τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές που τους επιβάλλονται, καταγγέλλει οΠανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).

Το θέμα του οικονομικού στραγγαλισμού των γιατρών συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ όπου και παρατέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που οδηγούν σε οικονομική ασφυξία τους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ΠΙΣ από την αρχή του έτους χάθηκε η έκπτωση του 15% του εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές.

Από 1.2.2019 αυξήθηκε η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από τα 586,08 ευρώ στα 650 ευρώ λόγω θέσπισης νέου μεικτού κατώτατου μισθού άγαμου ανειδίκευτου εργάτη. Αυτό σημαίνει νέα ελάχιστη εισφορά στα 130 ευρώ τον μήνα.
Η νέα ελάχιστη εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) ανέρχεται στα 45,17 ευρώ τον μήνα.

Σημαντικά αυξημένες είναι οι εισφορές για τους αυτοαπασχολούμενους όσον αφορά τον ΕΤΕΑΕΠ, με αιφνιδιαστική ασφυκτική προθεσμία αποπληρωμής των ειδοποιητηρίων για πρόνοια (εφάπαξ) του τρέχοντος έτους (49,44 ευρώ για το Α’ δίμηνο του 2019) καθώς και τα αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2017 (281,28 ευρώ x 2 για τη διετία 2017/18 με ρύθμιση).

Για το ΕΤΕΑΕΠ (εφάπαξ), η νέα ελάχιστη μηνιαία εισφορά πρόνοιας είναι 26 ευρώ από 23,44 ευρώ. Το νέο κατώτατο τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα επί του οποίου υπολογίζονται οι ελάχιστες εισφορές είναι ανέρχεται σε 7.800 ευρώ (από 7.032 ευρώ).


«Συμπερασματικά, η εφαρμοσθείσα μείωση του συντελεστή για τη σύνταξη από το 20% στο 13,33% εξανεμίζεται ιδίως για τα μικρομεσαία εισοδήματα. Το 50-70% του εισοδήματος του ελευθεροεπαγγελματία ιατρού κατάσχεται υπέρ φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, με ελάχιστη ανταποδοτική αξία» αναφέρει το προεδρείο του ΠΙΣ, προσθέτοντας πως «το «ακριβό» δικαίωμα στην εργασία και στον βιοπορισμό στη χώρα μας έχει δημιουργήσει μία αυξανόμενη τάση φυγής στο εξωτερικό των νέων ιατρών αλλά και ιατρών που ασκούν πολυετή ιδιωτικό έργο».

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΣΤΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΧΗΡΕΙΑΣ

Αναστέλλεται η ενεργοποίηση κόφτη του ηλικιακού ορίου των 55 ετών για τις συντάξεις χηρείας οι οποίες θα αυξηθούν αναδρομικά κατά 40%. Η διάταξη που θεραπεύει εκ των υστέρων το σκληρό καθεστώς που επέβαλε ο νόμος Καντρούγκαλου θα περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας το οποίο με αιχμή τη διάταξη για τη ρύθμιση των 120 δόσεων αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. 
Με το ισχύον καθεστώς η σύνταξη χηρείας αποδίδεται ποσοστιαία στους δικαιούχους (σύζυγο, παιδιά) μετά τον υπολογισμό της με το νέο σύστημα. Η χήρα / ο χήρος δικαιούται το 50% της επανυπολογισμένης σύνταξης ενώ με την ρύθμιση που προωθείται θα δικαιούται το 70%. Δηλαδή αν η σύνταξη του θανόντος ήταν 1000 ευρώ η χείρα δικαιούνται 700 ευρώ αντί 500. Η αύξηση σύμφωνα με πληροφορίες θα δοθεί αναδρομικά από το 2016  και θα αφορά περίπου 40.000 συντάξεις χηρείας που έχουν ήδη εκδοθεί με το καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου

Η ηλικία των 55 ετών ως κόφτης για την καταβολή σύνταξης χηρείας στην πράξη θα εφαρμοζόταν για πρώτη φορά  το Μάιο του 2019, δηλαδή αφού είχαν παρέλθει τρία χρόνια από το θάνατο ο οποίος επήλθε μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου . Με την προωθούμενη διάταξη ο κόφτης θα ενεργοποιηθεί όταν το ποσοστό ανεργίας υποχωρήσει κάτω από το 10%.
 Μέχρι σήμερα ίσχυε ότι εάν ο επιζών σύζυγος έχει συμπληρώσει τα 55 την ημερομηνία θανάτου χορηγείται σύνταξη εφ’ όρου ζωής. Εάν δεν έχει συμπληρώσει τα 55 χορηγείται σύνταξη για μία τριετία και εάν το 55ο έτος συμπληρώνεται εντός αυτής της τριετίας, τότε η σύνταξη επαναχορηγείται στα 67 δια βίου. Αν το 55ο έτος της ηλικίας δεν συμπληρώνεται εντός της τριετίας, μετά τη λήξη της η σύνταξη διακόπτεται και δεν επαναχορηγείται. Εάν η χήρα ή ο χήρος έχουν άγαμα και ανήλικα παιδιά έως 18 ετών ή έως 24 ετών, εφόσον αυτά σπουδάζουν, η σύνταξη χηρείας συνεχίζει να καταβάλλεται και μετά την πάροδο της τριετίας, ανεξαρτήτως ηλικιακού ορίου, στον επιζώντα σύζυγο. Δηλαδή αν η χήρα έχει ανήλικα παιδιά ή παιδιά σπουδαστές έως 24 ετών, δεν χάνει τη σύνταξη ακόμη κι αν είναι αρκετά μικρότερη από 55.

Το σχέδιο λαμβάνει μέριμνα και για τις χήρες / τους χήρους που βρίσκονται αντιμέτωποι με «ψαλίδι» της σύνταξης χηρείας, επειδή μετά την πάροδο της πρώτης 3ετίας εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται ή λαμβάνουν άλλη σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Με το προωθούμενο νομοσχέδιο ,σύμφωνα με πληροφορίες , θα διασφαλίζει πως μετά την 3ετία η σύνταξη θα καταβάλλεται μεν στο 50% σε όσους δουλεύουν, αυτοαπασχολούνται ή έχουν άλλη σύνταξη αλλά χωρίς να πέφτει κανείς κάτω από το κατώτατο όριο των360 – 384 ευρώ ανάλογα με τα έτη ασφάλισης του θανόντα.


Δημοφιλείς αναρτήσεις