Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Ξεκινά αύριο, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 00:01, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος.Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 30η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00, για όσους υποβάλουν αίτηση μέσω των ΚΠΑ 2 και ώρα 23:59 για όσους υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο. Η δε παραλαβή των δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την επόμενη μέρα (1/12/2015).
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης.
Όσον αφορά την έναρξη υποβολής των αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία.
Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών: Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών –ανυψωτικών - οδοποιητικών - γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες.
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν από το διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, www.oaed.gr
Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις ημέρες ασφάλισης, στο εισόδημα και, για τους πολίτες τρίτων χωρών, στην άδεια διαμονής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΑΕΔ μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της Γ.Γ.Π.Σ. και του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα.

Με εξαίρεση τους απασχολούμενους στον οικοδομικό κλάδο, οι λοιπές κατηγορίες δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ(ΜΝΗΜΟΝΙΟ)

Από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται  το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).Αυτό προβλεπει η πρωτη εγκυκλιος του υπουργειου Εργασιας η οποία εκδοθηκε  σήμερα σε εφαρογη του νεου μνημονίου.
Αναλυτικά η εγκύκλιος:
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94, τεύχος Α714.8.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η παράγραφος 27 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α'). Έτσι, με την ανωτέρω διάταξη επέρχονται μεταβολές ως προς τα καταβαλλόμενα ποσά σύνταξης λόγω γήρατος για όσους συνταξιοδοτούνται από 1.7.2015 και μετά, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των κατωτάτων ορίων σύνταξης, και τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α').
Επίσης, με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α') αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α').
Ειδικότερα:
α. Με την περίπτωση 1α της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 προβλέπεται ότι όσων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης αρχίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν το προκύπτον οργανικό ποσό σύνταξης είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου, τότε χορηγείται το οργανικό αυτό ποσό σύνταξης. Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης.
Σε περίπτωση, βέβαια, που το οργανικό ποσό σύνταξης υπερβαίνει το ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης, τότε εξ αρχής καταβάλλεται το οργανικό ποσό σύνταξης.
β. Με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (Α'115). Έτσι, ο υπολογισμός της σύνταξης βάσει του άρθρου 4 του ν. 3863/2010 ισχύει για τους υπαχθέντες σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και την 31.12.2010 των οποίων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας αρχίζει από 1.1.2015.
γ. Με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015, με την οποία αντικαθίσταται, αφ' ης ίσχυσε, η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, προβλέπεται ότι τα ποσά κατωτάτων ορίων σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που καταβάλλονται από τους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται μέχρι και 31.12.2021 στο ύψος που ισχύει την 31.7.2015.
δ. Με την υποπαράγραφο Ε3 προβλέπεται η σταδιακή σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 αύξηση των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, ορίζεται ότι από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (11,Α).
Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία προβλέπεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, για όλους τους ασφαλισμένους των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά έως την 01.01.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3863/2010 (115, Α'), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.Τέλος, ορίζεται ότι θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣΕνιαίους κανόνες για τον υπολογισμό των νέων συντάξεων από το 2016 -μαζι με την ενοποιηση των ασφαλιστικων ταμειων- θα προβλέπει το νέο ασφαλιστικό . Στόχος του νέου ασφαλιστικού είναι να  περιοριστεί  η  συνταξιοδοτική δαπάνη μέσω της στενότερης σύνδεσης των παροχών με τις εισφορές που έχουν καταβάλλει οι ασφαλισμένοι στη διάρκεια ακόμη και ολόκληρου του εργασιακού βίου. Ως «ευνοϊκά» καθεστώτα «φωτογραφίζονται» ο υπολογισμός της σύνταξης με βάση τον τελευταίο μισθό (Δημόσιο - ΔΕΚΟ) ή την καλύτερη πενταετία ή διετία όπως και τα υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης του μισθού (ακόμη και πάνω από 70%) που εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη για τον χρόνο ασφάλισης έως το 2010.

Στην ‘’Επιτροπή σοφών’’- η οποία θα πρέπει να καταθέσει το πόρισμα της  έως τις 10 Οκτωβρίου -έχουν κατατεθεί, ήδη, τρεις διαφορετικές προτάσεις για τον τρόπο υπολογισμού των νέων συντάξεων πέρα από την εγγυημένη από το κράτος βασική σύνταξη (με βάση τις εισφορές ολόκληρου του εργασιακού βίου για όλους και τα ποσοστά αναπλήρωσης του ν. 3863/10 ή με ανώτατο όριο σύνταξης και ενοποίηση κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή μέσω της εφαρμογής ενός πλήρως κεφαλαιοποιητικού συστήματος με «ατομικές μερίδες» για τους ασφαλισμένους μετά το 1992). Ειδική ομάδα εργασίας έχει συγκροτηθεί, στο πλαίσιο της Επιτροπής, για να εισηγηθεί «αντίβαρα» για τις περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις σε συνάρτηση με τα οικονομικά δεδομένα των Ταμείων αλλά και με την κατευθυντήρια «οδηγία» του τρίτου μνημονίου που επιβάλλει τη στενότερη σύνδεση εισφορών και παροχών.

Οι τρείς προτάσεις   που εχουν κατατεθεί στην  επιτροπή  προβλέπουν τα εξης:

-- Η πρόταση του πρώην υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου, που προβλέπει την καθιέρωση εθνικής σύνταξης και συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης για τους νέους συνταξιούχους, καθώς και ένα διπλό σύστημα με εθνική και αναλογική σύνταξη για τους ήδη συνταξιούχους.
-- Η πρόταση του πρώην διοικητή του ΙΚΑ Μιλτιάδη Νεκτάριου για την εφαρμογή του σουηδικού μοντέλου, με τον διαχωρισμό των ασφαλισμένων σε πριν και μετά το 1992. Πρόκειται για κατεξοχήν μοντέλο που χρησιμοποιεί τη νοητή κεφαλαιοποίηση, εισάγει όμως και έντονα κεφαλαιοποιητικά στοιχεία. Βάσει αυτής, θα δημιουργηθεί ένα ταμείο κύριας και ένα επικουρικής ασφάλισης, όπου θα υπαχθούν υποχρεωτικά όσοι ασφαλίστηκαν μετά το 1992. Ανώτατο όριο αναπλήρωσης θα είναι το 75% του συντάξιμου μισθού, εκ του οποίου το 50% θα είναι εγγυημένο από το κράτος ενώ το υπόλοιπο 25% θα προέρχεται από προγράμματα επαγγελματικής ασφάλισης. Οι κύριες συντάξεις θα χορηγούνται με διανεμητικό σύστημα και καθορισμένες εισφορές, ενώ οι επικουρικές με κεφαλαιοποιητικό σύστημα.
-- Μια άλλη  πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός ταμείου μισθωτών, με ξεχωριστό κλάδο αυτοαπασχολούμενων, καθώς και ξεχωριστό ταμείο αγροτών. Συγκεκριμένα, το ταμείο μισθωτών θα καταβάλλει την ενιαία εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική με βάση τις εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, για τους μισθωτούς. Το ΙΚΑ θα αποτελέσει τον ασφαλιστικό «κορμό» της μισθωτής εργασίας, ενώ ξεχωριστός κλάδος θα υπάρχει για τους αυτοαπασχολούμενους. Όσον αφορά στον ΟΓΑ, προτείνεται να διατηρηθεί ως Ταμείο ασφάλισης των αγροτών λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει, αλλά και ως προνοιακό Ταμείο.Παράλληλα θα υπάρξει δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης μέσω της δημιουργίας εναλλακτικών (προσωπικών) επιλογών θεμελίωσης επιπρόσθετων ασφαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία θα προέρχονται: α) από επαγγελματικά ταμεία, β) από τις ιδιωτικές ασφαλίσεις.

Τονίζεται ότι μικρότερες συντάξεις θα απονέμουν τα Ταμεία σε όσους και όσες συνταξιοδοτούνται από 1-1-2015 καθώς ο νέος τρόπος υπολογισμού (καταβολή βασικής + αναλογικής σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης από την 1/1/2011 και μετά) «κρύβει» μειώσεις κυρίως λόγω των περικοπών που έχουν γίνει στους μισθούς την τελευταία πενταετία. «Κλειδί» για το ύψος των νέων συντάξεων, με βάση τον ν. 3863/10, θα είναι τα έτη ασφάλισης (όσο περισσότερα είναι, τόσο υψηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης του μισθού θα δίνεται χωρίς ωστόσο να φτάνει στα επίπεδα που ήταν έως το 2010), το ύψος των ασφαλιζόμενων αποδοχών και το ποσό της βασικής σύνταξης το οποίο θα αυξομειώνεται, κάθε χρόνο, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας και των τιμών. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η μείωση συντάξεων θα είναι περίπου στο 3% σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Οι απώλειες θα είναι, ωστόσο, μεγαλύτερες σε βάθος χρόνου.
Συγκεκριμένα οσοι συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2015 θα λαμβάνουν ένα τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής τους έως 31/12/2010 σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων τους (ποσοστά αναπλήρωσης από 70% και πάνω για 35ετία) και δεύτερο τμήμα, αναλογικό του χρόνου ασφάλισής τους από 1/1/2011 με βάση τις εισφορές και μέρος της βασικής σύνταξης.
Η σύνταξη ενός ασφαλισμένου για πρώτη φορά από την 1η/1/2011 και μετά, θα υπολογιστεί, για ολόκληρο τον εργασιακό βίο, με βάση τα νέα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης του ν. 3863/10 .Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αγώνα δρόμου για να εφαρμοστουν οι μνημονιακες δεσμευσεις στις συντάξεις ξεκινησαν οι υπηρεσιες του υπουργειου Εργασιας με τον υπουργό Εργασιας Γ.Κατρούγκαλο να δεσμευεται  ότι δεν θα γινουν οριζόντιες περικοπές.
H κυβέρνηση πρέπει να κόψει σχεδόν 4 δις. ευρώ ή το 12,7% από φέτος μέχρι το 2018 από τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, βάσει της μνημονιακής συμφωνίας. Κατά 1,5% πρέπει να περικοπούν φέτος,  κατά 5,8% το 2016 και κατά 5,4% το 2016-17.
"Αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν με ισοδύναμα, θα γίνει περικοπή συντάξεων", σημείωσε χτες σε δηλώσεις του ο πρωην γεν.γραμ. του υπουργείου Εργασιας Γ. Ρωμανιάς, προσδιορίζοντας μάλιστα το μεσοσταθμικό ποσοστό της περικοπής για συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ στο 11%-13%.

Παράλληλα θα πρέπει εντός του Οκτωβρίου να έχει σχηματιστεί η κυβερνητική πρόταση για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος και προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται και το πόρισμα της έπιτροπής Σοφών’’ που έχει συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας.Η πρόταση που επικρατεί  προβλέπει την ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής σύνταξης και την απονομή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, μιας εθνικής σύνταξης συνδεδεμένης με το «κατώφλι» κινδύνου φτώχειας (60% του μέσου εισοδήματος) και μιας ανταποδοτικής, με βάση τις εισφορές που θα έχουν καταβληθεί στις ατομικές μερίδες κάθε ασφαλισμένου σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος της νοητής κεφαλαιοποίησης.
Παράλληλα θα πρέπει να εφαρμοστούν ταχύτατα  τα παρακάτω μνημονιακά  μέτρα για το ασφαλιστικό:
-Νομοθέτηση έως τον Οκτώβριο του 2015 και εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2016 των εξής:
- Στενότερη σύνδεση εισφορών - παροχών
- Διεύρυνση και εκσυγχρονισμό βάσης εισφορών για αυταπασχολούμενους με στόχευση στο πραγματικό εισόδημα (από το ονομαστικό που ισχύει σήμερα), εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο εισφορών. Εξετάζεται ήδη πρόταση για σύνδεση εισφορών ΟΑΕΕ με το πραγματοποιηθέν εισόδημα, θέτοντας παράλληλα ένα κατώτατο επίπεδο εισφορών.
- Αναθεώρηση και εξορθολογισμό όλων των διαφορετικών συστημάτων εγγυημένων συντάξεων με βάση τις εισφορές και τον έλεγχο των πόρων.
- Διευθέτηση όλων των λοιπών ζητημάτων για την πλήρη ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων και κατάργηση σε τρία έτη της χρηματοδότησης από κρατικούς πόρους.
- Έως 31 Οκτωβρίου 2015 κατάργηση έμμεσων φόρων υπέρ συντάξεων και αντιστάθμιση είτε με μείωση παροχών ή με αύξηση εισφορών.
- Αναλογική και σταδιακή εναρμόνιση των παροχών ΟΓΑ με τα υπόλοιπα ταμεία.
- Επιπλέον 10% ποινή στην ισχύουσα (6% ανά έτος) για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.
- Αύξηση συντάξεων στον ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους.
- Σταδιακή κατάργηση ΕΚΑΣ μέχρι το τέλος του 2019, αρχίζοντας με το υψηλότερο 20% των δικαιούχων από Μάρτιο 2016.
- Έως Οκτώβριο του 2015 εξεύρεση αντισταθμιστικών της δικαστικής απόφασης του 2012 για τα συνταξιοδοτικά μέτρα.
- Έως τον Δεκέμβριο του 2015 ενοποίηση όλων των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης σε μία ενιαία οντότητα, στηριγμένο στη δομή και την οργάνωση του ΙΚΑ, με κεντρικό μητρώο και ενιαίες υπηρεσίες. Μέχρι τέλος 2016 δημιουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων, ενώ η δήλωση και η είσπραξη εισφορών μεταβιβάζεται ως αρμοδιότητα στη φορολογική διοίκηση μέχρι το τέλος 2017
Στο μεταξύ  αύριο αρχίζει η καταβολή των μειωμένων συντάξεων.Ετσι  αυριο θα καταβληθουν οι συντάξεις Οκτωβρίου  του ΙΚΑ .
Εξάλλου για το δημόσιο η καταβολή σύνταξης του μηνός Σεπτεμβρίου 2015 στους δικαιούχους, θα γίνει 29/09/2015 και για τους νέους συνταξιούχους στις 10  Οκτωβρίου Το ΝΑΤ  ΚΑΙ το  ΤΑ.ΠΟ.ΤΕ στις 1/10/2015.Οι  ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα καταβάλουν τις συντάξεις στους ασφαλισμένους τη 1/10/2015 .
Mε τις συντάξεις Οκτωβρίου  οι συνταξιούχοι θα δουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση από αυτή που διαπίστωσαν τον προηγούμενο μήνα, αφού θα παρακρατηθούν αναδρομικά οι αυξημένες εισφορές υπέρ υγείας (6% από 4% στις κύριες και επιπλέον 6% στις επικουρικές) για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου.Το τρίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, μαζί με τις νέες, αυξημένες εισφορές, θα παρακρατηθούν και τα αναδρομικά από τις κρατήσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου σε τρεις ισόποσες δόσεις.


Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ:ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥN


 Ανοικτό αφήνει το ενδεχόμενο μείωσης των  υψηλών συντάξεων ο υπουργός Εργασιας Γ.Κατρούγκαλος. «Εμείς επιδιώκουμε να μη μειωθεί καμία σύνταξη και μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα μειωθούν οι κατώτατες και οι μεσαίες συντάξεις οπωσδήποτε», τόνισε ο Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας στον realfm 97.8. «Από εκεί και μετά, ανάλογα με τις προτάσεις που θα διαμορφωθούν, ανάλογα με τον τρόπο που διαμορφώνεται η εισπραξιμότητα του συστήματος και η συνολική πορεία της οικονομίας, θα δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν οι τελικές καταστάσεις», τόνισε ο υπουργός Εργασίας και πρόσθεσε: «Πρέπει να μας απασχολεί και το αν θα πάρουν σύνταξη οι νυν εργαζόμενοι , να μην είναι η ασφαλιστική εισφορά απλώς ένας φόρος που πηγαίνει, για να πληρώνονται οι νυν συνταξιούχοι και να μην υπάρχει ελπίδα να πάρουν σύνταξη οι νυν εργαζόμενοι. Μην κοιτάμε, άρα, μόνο τους συνταξιούχους κι αυτοί είναι στη φροντίδα μας, προφανώς οι πιο αδύναμοι -δεν μπορούν να ελπίζουν σε τίποτα άλλο- να έχουμε στο μυαλό μας συνολικά την πορεία του ασφαλιστικού συστήματος». 
Όπως είπε ο ίδιος, «κάνουμε τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, για να μη μειωθούν οι μειώσεις στις συντάξεις που προβλέπουν τα μνημόνια» και πρόσθεσε: «Αν χρειαστεί ψαλίδισμα, αυτό θα πέσει μόνο στις μεγάλες συντάξεις». Στο ερώτημα πάνω από ποιο πόσο είναι ο πήχυς των μεγάλων συντάξεων, απάντησε: «Θεωρώ μικρές συντάξεις τις κάτω από 1.000 ευρώ, και μεσαίες αυτές που είναι ανάμεσα στα 1.000-1.500 ευρώ».
Ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε πως «στο Μνημόνιο, επειδή δεν είχαμε διαπραγματευτική ισχύ να το αποτρέψουμε, έχουν μπει και ορισμένες δυσμενείς υποχρεώσεις. Εγώ θεωρώ δυσμενή κατ΄αρχήν την υποχρέωση να συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε την κατά τη γνώμη αντιασφαλιστική νομοθεσία του 2010, ακριβώς γιατί αυτή οδηγεί σε μείωση του υπολογισμού των κατώτατων συντάξεων και θα συμπαρασύρει προς τα κάτω τις κατώτατες συντάξεις, αρά τις συντάξεις των πιο αδύναμων 
Δεύτερον δυσμενές: τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές που σημαίνει ότι τα ελλείμματα που αναγκαστικά δημιουργούνται, δεν θα μπορεί το κράτος να τα αναπληρώνει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Τρίτον, την υποχρέωση από το 2016, το 20% των δικαιούχων του ΕΚΑΣ, αυτών που είναι σχετικά πιο ψηλά, να περικόψουμε το ΕΚΑΣ γι΄αυτούς». Σύμφωνα με τον υπουργό, «επειδή και τα τρία τα θεωρώ δυσμενή αλλά δεν είχα τη διαπραγματευτική ισχύ να τα βγάλω από το μνημόνιο, ζήτησα να έρθει το κουαρτέτο στο υπουργείο - ο μόνος υπουργός που τους είχα δεχθεί στο υπουργείο μου- και του είχα προτείνει ως συνολικό εναλλακτικό την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού.

Τους είπα ότι “αν εμείς εξορθολογίσουμε το ασφαλιστικό από το να είναι πλίνθοι και κέραμοι αν εμείς πράγματι μπορέσουμε να κάνουμε ένα σύστημα με ενιαίους και δίκαιους κανόνες θα το δεχθείτε;”. Μου είπαν “ποσοτικοποιήστε τις άλλες, να τις δούμε και ναι. Ετσι, στο μνημόνιο μαζί με όλα τα κακά, υπάρχει η δυνατότητα η δική μας. Αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να κάνουμε εμείς προ από πολλά χρόνια».

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΝΕΑ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝΣτα… τάρταρα εφεραν τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα τα capital controls.Ετσι κάτω από τα 815 ευρώ  είναι σήμερα ο μέσος καθαρός μισθός στην Ελλάδα(ιδιωτικός τομέας)  ενώ με μηνιαιο μισθό  346 ευρώ απασχολούνται μισό εκατομμύριο  μερικώς απασχολούμενοι!Μετά την επιβολή των capital controls οι επιχειρήσεις  προχώρησαν  σε νεα    περικοπή των μισθών  είτε με την αλλαγή των συμβάσεων εργασίας (από πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής εργασία) είτε ακόμη και με την απευθείας μείωση των ονομαστικών αποδοχών μέσω των ατομικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων.
 Συμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αυτή τη στιγμή, διαμορφώνεται μόλις στα 1008,13 ευρώ μεικτά. Επί αυτού του μισθού επιβάλλονται οι ακόλουθες κρατήσεις:
-- 156 ευρώ ως ασφαλιστική εισφορά.
37 ευρώ ως παρακράτηση για τον φόρο εισοδήματος.

Τα στοιχεια της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δειχνουν  ότι ο δείκτης για τους μισθούς κατά το 2ο τρίμηνο του 2015 υποχώρησε κατά 4,2% συγκριτικά με το β’ τρίμηνο του 2014. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ 10ετίας. Από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για την περίοδο 2006-2015 προκύπτει ότι ουδέποτε σε αυτή την περίοδο, έχει καταγραφεί τέτοια τιμή στον συγκεκριμένο δείκτη. Μάλιστα, αν κανείς πάει ακόμη πιο πίσω στον χρόνο, θα διαπιστώσει ότι οι μισθοί οδεύουν ολοταχώς προς τα επίπεδα της …δραχμής, δηλαδή τα επίπεδα που ίσχυαν το 2002.

Τονίζεται ότι η  νέα  έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνικη οικονομία(2015) αναδεικνύει  τη δραματική υποβάθμιση του επιπέδου ζωής των ελλήνων επισημαίνοντας τα εξής:

--. Η αγοραστική δύναμη του πραγματικού κατώτατου μισθού την περίοδο 2010-2014 μειώθηκε κατά 24,9% και κατά 34,5% για τους νέους κάτω των 25 ετών.

-- Η θέση της Ελλάδος στην κατάταξη των χωρών που έχουν θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό κατρακύλησε από την έβδομη στη δέκατη θέση (ή στην ενδέκατη μετά την εισαγωγή του κατώτατου μισθού στη Γερμανία από το 2015). Είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο κατώτατο μισθό της Ισπανίας, της Μάλτας και της Σλοβενίας, σε αντίστοιχο επίπεδο με τον κατώτατο μισθό της Πολωνίας.

--. Η μερική απασχόληση έχει κατακλύσει την αγορά σε ποσοστό 70%. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν θέσεις πλήρους απασχόλησης η οι εργαζόμενοι δέχονται λόγω της ανεργίας  να αμείβονται με το μισθό της μερικής απασχόλησης παρότι δουλεύουν 8ωρο.

-- Το ποσοστό απόλυτης φτώχειας των μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2009 ανερχόταν στο 7,6%, ενώ το 2012 στο 19,7%. Για τους αυτοαπασχολούμενους πλήρους απασχόλησης το ποσοστό απόλυτης φτώχειας υπολογιζόταν το 2009 στο 23,5%, ενώ το 2012 είχε αυξηθεί στο 37,4%. Μεταξύ των απασχολουμένων, πιο σημαντική ήταν η επιδείνωση του αντίστοιχου ποσοστού των εργαζομένων μερικής απασχόλησης, για τους οποίους το ποσοστό απόλυτης φτώχειας από 30,1% το 2009 αυξήθηκε σε 51,7% το 2012. Το ποσοστό φτώχειας των ανέργων αυξήθηκε από 34,8% το 2009 σε 65,5% το 2012.Αύξηση καταγράφεται στα ποσοστά φτώχειας των συνταξιούχων, από 18,6% σε 31,3%, αλλά και των υπόλοιπων οικονομικά μη ενεργών ατόμων, στους οποίους το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε από 27,5% το 2009 σε 54% το 2012.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ


Ακίνητα, μισθοί και συντάξεις θα κατάσχονται για χρέη  προς τα ασφαλιστικά ταμεία.Ειδικότερα από τις  αρχες Οκτωβρίου   ‘’ξεμπλοκάρει’’  η διαδικασία αποστολής  από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών(ΚΕΑΟ)  των ειδοποιητηρίων προς τους οφειλέτες, για χρέη που προσεγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ .Παράλληλα  το ΚΕΑΟ   θα αποκτήσει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 600.000 οφειλετών.Τονίζεται ότι η  δυνατότητα πρόσβασης στο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών περιλαμβάνεται ως προαπαιτούμενο για την επόμενη αξιολόγηση στο 3ο Μνημόνιο, παράλληλα με τη διασύνδεση του ΚΕΑΟ με το TAXIS.
Σημειωνεται ότι από το σύνολο των οφειλετών προς τα ταμεία, περίπου 300.000 έχουν ήδη ενταχθεί στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων. Το ΚΕΑΟ όμως θα μπορεί να ελέγξει και αυτές τις περιπτώσεις οφειλετών, για να διαπιστώσει εάν έχουν την οικονομική επάρκεια να εξοφλήσουν ακόμα και νωρίτερα την οφειλή τους.
Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία του ΚΕΑΟ, έως τα τέλη Ιουνίου είχαν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο των οφειλετών χρέη από απλήρωτες εισφορές ύψους 14,5 δισ. ευρώ, ενώ αναγκαστικά μέτρα είχαν ληφθεί, έως τότε, για τα 8,6 δισ. ευρώ. Δηλαδή χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, από την 1η Οκτωβρίου και εντός τριών μηνών το αργότερο, για την είσπραξη επιπλέον 5,9 δισ. ευρώ.
Στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΚΕΑΟ έχει «μεταφερθεί», έως σήμερα, από τα ασφαλιστικά ταμεία μόνο τo 25% των οφειλετών καισυγκεκριμένα 268.544 οφειλέτες με οφειλές 14,5 δισ. ευρώ.Οι οφειλέτες του ΚΕΑΟ σε ποσοστό 74,30% (οι 199.456) χρωστούν έως 50.000 ευρώ και συνολικά 3,4 δισ. ευρώ, δηλαδή όσο είναι το χρέος των μεγαλο-οφειλετών με χρέος άνω του 1 εκατ. ευρώ (978 επιχειρήσεις ή το 0,36% του συνολικού αριθμού των οφειλετών).Εως 15.000 ευρώ χρωστούν 114.418 (το 43%), το 19,27% χρωστά από 15.000 ? 30.000 ευρώ και το 12,40% ποσά από 30.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι στη ρύθμιση των 100 δόσεων, 128.716 οφειλέτες ρύθμισαν χρέη της τάξης των 3,8 δισ. ευρώ και ήδη έχουν εισπραχθεί 151,4 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές εισπράξεις από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ τον περασμένο Ιούνιο ξεπέρασαν τα 670 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 358 εκατ. ευρώ είχαν εισπραχθεί έως τις 31/12/2015.

Από το σύνολο των 268.544 οφειλετών που έχει στα μητρώα του το ΚΕΑΟ, το 74%, δηλαδή 199.456 οφειλέτες, χρωστούν ποσά έως 50.000 ευρώ ο καθένας, που αθροιστικά φτάνουν τα 3,4 δισ. ευρώ. Είναι αξιοσημείωτο ότι το παραπάνω ποσό ισούται με τα χρέη άνω του 1.000.000 ευρώ που έχουν δημιουργήσει προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία μόλις 978 επιχειρήσεις (ή 0,36% του συνόλου).Χρέη έως 15.000 ευρώ έχουν 114.418 οφειλέτες (43%), από 15.001 έως 30.000 ευρώ χρωστάει το 19,3% του συνόλου και το 12,4% έχει χρέη από 30.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΣτις 29 Σεπτεμβρίου θα αρχίζει η καταβολή των μειωμένων συντάξεων.Οι συντάξεις Οκτωβρίου 2015 του ΙΚΑ θα καταβληθούν στις 29/09/2015 .
Για το δημόσιο η καταβολή σύνταξης του μηνός Σεπτεμβρίου 2015 στους δικαιούχους, θα γίνει 29/09/2015 και για τους νέους συνταξιούχους στις 10  Οκτωβρίου Το ΝΑΤ  ΚΑΙ το  ΤΑ.ΠΟ.ΤΕ στις 1/10/2015.Οι  ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα καταβάλουν τις συντάξεις στους ασφαλισμένους τη 1/10/2015 .
Mε τις συντάξεις Οκτωβρίου  οι συνταξιούχοι θα δουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση από αυτή που διαπίστωσαν τον προηγούμενο μήνα, αφού θα παρακρατηθούν αναδρομικά οι αυξημένες εισφορές υπέρ υγείας (6% από 4% στις κύριες και επιπλέον 6% στις επικουρικές) για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου.Το τρίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, μαζί με τις νέες, αυξημένες εισφορές, θα παρακρατηθούν και τα αναδρομικά από τις κρατήσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Στο μεταξύ από τη νεα ηγεσία του υπουργειου Εργασιας αναμενεται να εκδοθουν   οι εφαρμοστικές αποφάσεις ή εγκυκλίοι για τους ακόλουθους νόμους ή νομικές διατάξεις όπως προβλεπεται στο τρίτο μνημόνιο:
1. Την εφαρμογή του νόμου 3863/2010 και του 3865/2010 για το νέο τρόπο υπολογισμού της κύριας σύνταξης μετά την 1η Ιανουαρίου 2015
2. Τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας για όσους δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μέχρι 1 Ιανουαρίου 2022, βάσει των προβλέψεων του νόμου 4336/2015.
3. Το  επιπλέον ποσοστό μείωσης για την πρόωρη σύνταξη γήρατος.
4. Τις ομάδες ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και των γονέων με ανίκανα τέκνα.
5. Τη λήψη μόνο του οργανικού ποσού σύνταξης για όσους συνταξιοδοτηθούν από την 1η Ιουλίου 2015 και μετά, έως τη συμπλήρωση του 67ου έτους

6. Τις λεπτομέρειες για την ένταξη 11 επικουρικών ταμείων και κλάδων, μαζί και του προσωπικού τους στο ΕΤΕΑ διατάξεων, ενώ η δεύτερη θα ρυθμίζει θέματα διάθεσης στο ΕΤΕΑ.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

10 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣΝέες μειώσεις περιμένουν τους συνταξιούχους για μετά  τις εκλογές λόγω των μέτρων του τρίτου μνημονίου(4334/2015 και 4336/2015).Ήδη οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί μειώσεις στις συντάξεις τους  έως 45%. Τονίζεται ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι 6 στους 10 συνταξιούχους στη χώρα μας παίρνουν σύνταξη κάτω από 700 ευρω και μάλιστα το 44.8% των συνταξιούχων παίρνουν μηνιαία σύνταξη κάτω από το όριο σχετικής  φτώχειας των 665 ευρω. Συνολικά  η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 664,69 ευρώ, ενώ η μέση επικουρική σύνταξη φτάνει έως και τα 168,40 ευρώ.
                           
 Τα 10 μέτρα τα οποία  θα πλήξουν, μετά τις εκλογές, όλες τις συντάξεις (κύριες και επικουρικές), όλους τους συνταξιούχους (παλιούς και νέους) και όλα τα Ταμεία ανεξαιρέτως, είναι οι παρακάτω

1.Στο τέλος  του Σεπτεμβρίου, με τις συντάξεις Οκτωβρίου, οι συνταξιούχοι θα δουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση από αυτή που διαπίστωσαν τον προηγούμενο μήνα, αφού θα παρακρατηθούν αναδρομικά οι αυξημένες εισφορές υπέρ υγείας (6% από 4% στις κύριες και επιπλέον 6% στις επικουρικές) για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου.Το τρίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, μαζί με τις νέες, αυξημένες εισφορές, θα παρακρατηθούν και τα αναδρομικά από τις κρατήσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου σε τρεις ισόποσες δόσεις.

2 .Σταδιακή μείωση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ έως την κατάργησή του το τέλος του 2019. Το μέτρο αυτό αφορά 380.000 συνταξιούχους.Σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο, άμεσα(2016) προωθείται η κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20% των δικαιούχων με τα αναλογικά υψηλότερα εισοδήματα (το μέτρο αφορά 80.000 συνταξιούχους).
3.Χορήγηση της κατώτατης σύνταξης  μόνο σε όσους συνταξιούχους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, με περικοπή του μη ανταποδοτικού μέρους (καταβολή μόνο του «οργανικού» μέρους).Το μέτρο αυτό θα επιφέρει μείωση έως και 40% σε χιλιάδες πρόωρα συνταξιοδοτουμένους με τις προϋποθέσεις των ελαχίστων ορίων (4.500 ένσημα), δηλαδή στις χαμηλότερες συντάξεις.  

4--Νέες μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις των ήδη συνταξιούχων αναμένονται σύμφωνα με εκτιμήσεις ,με την αρχή να γίνεται  από τους 122.000 συνταξιούχους ένστολους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους, πρώην ναυτικούς και τεχνικούς Τύπου, καθώς σε εφαρμογή του 3ου Μνημονίου, από την 1η Σεπτεμβρίου τα ταμεία ή κλάδοι τους εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), το οποίο μετατρέπεται στο μοναδικό υπερ-επικουρικό, με συνολικά 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους. Η πρώτη περικοπή εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 5,2%, όσο δηλαδή μειώθηκαν και οι επικουρικές όλων των υπόλοιπων συνταξιούχων του ΕΤΕΑ από την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2014.

5- Αύξηση της ποινής σε όσους επιλέξουν να στραφούν στην πρόωρη συνταξιοδότηση, με μεγάλους χαμένους τους πενηντάρηδες. Η εξτρά περικοπή θα είναι 10% και θα διαρκεί μέχρι να φτάσει ο ασφαλισμένος το όριο της πλήρους συνταξιοδότησης (δηλαδή μάξιμουμ για μία πενταετία).
6- Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, με μεικτό τρόπο, βάσει του νόμου 3863/2010. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής τους έως 31/12/2010 υπολογίζεται με τις διατάξεις που ίσχυαν. Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1/1/2011 έως την ημερομηνία εξόδου υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές των νόμων 3863 και 3865/2010, με την προσθήκη τμήματος της βασικής σύνταξης. Σε πολλές περιπτώσεις η αλλαγή αυτή οδηγεί σε μικρές μειώσεις στις συντάξεις.

7--.Σταδιακή κατάργηση όλων των εξαιρέσεων χρηματοδότησης Ταμείων από τον κρατικό προϋπολογισμό και εναρμόνιση των ασφαλιστικών εισφορών και των παροχών, με τη δομή και τις προϋποθέσεις του ΙΚΑ για όλα τα Ταμεία από 1-7-2015. Τα μέτρα αυτά θα επιφέρουν αυξήσεις των εισφορών σε ΟΓΑ, ΝΑΤ και ΟΑΕΕ, αφού θα επέλθει δραματική περικοπή της επιχορήγησης στον ΟΓΑ (σήμερα εγγίζει το 80% των εσόδων του), στο ΝΑΤ (σχεδόν το 90% των εσόδων του) και στον ΟΑΕΕ (πάνω από το 50% των εσόδων του).  
8-.Κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων  που ακόμη λαμβάνουν κάποια Ταμεία μέχρι 31-10-2015. Αυτό θα επιφέρει δραστικές αυξήσεις στις εισφορές ή μεγάλες μειώσεις των παροχών. Το μέτρο αυτό θα έχει άμεση επίπτωση σε μια σειρά από Ταμεία που εισπράττουν έσοδα μέσω φόρων υπέρ τρίτων.

9- Νέος τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει σε προσθετες  μειώσεις. 


10:.Πάγωμα της κατώτερης σύνταξης στη σημερινή ονομαστική της αξία ως το 2021 ..

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΑ 20 ΜΕΤΡΑ- ΣΟΚ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ(ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΕΝΦΙΑ-ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ)


Νέα  φοροεπιδρομή , μειώσεις  συντάξεων και  πρόσθετες δραματικές  οικονομικές επιπτώσεις στα ‘εξουθενωμένα ‘ νοικοκυριά φέρνουν τα μέτρα του νέου μνημονίου αμέσως μετά   τις  εκλογές. Καταλήγουμε δηλαδή  στην ολοκληρωτική καταστροφή της οικονομίας και τη φτωχοποίηση της κοινωνίας. Νέες μειώσεις περιμένουν ειδικά τους συνταξιούχους ,για μετά  τις εκλογές, λόγω των μέτρων του τρίτου μνημονίου(4334/2015 και 4336/2015).Ήδη οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί μειώσεις στις συντάξεις τους  έως 45%. Τονίζεται ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι 6 στους 10 συνταξιούχους στη χώρα μας παίρνουν σύνταξη κάτω από 700 ευρω και μάλιστα το 44.8% των συνταξιούχων παίρνουν μηνιαία σύνταξη κάτω από το όριο σχετικής  φτώχειας των 665 ευρω. Συνολικά  η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 664,69 ευρώ, ενώ η μέση επικουρική σύνταξη φτάνει έως και τα 168,40 ευρώ

Ο ΄πικρός’ λογαριασμός  με τα 20   μέτρα-φωτιά - που ερχονται μετά τις εκλογές- εχει ως εξης:

1.Στο τέλος  του Σεπτεμβρίου, με τις συντάξεις Οκτωβρίου, οι συνταξιούχοι θα δουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση από αυτή που διαπίστωσαν τον προηγούμενο μήνα, αφού θα παρακρατηθούν αναδρομικά οι αυξημένες εισφορές υπέρ υγείας (6% από 4% στις κύριες και επιπλέον 6% στις επικουρικές) για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου.Το τρίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, μαζί με τις νέες, αυξημένες εισφορές, θα παρακρατηθούν και τα αναδρομικά από τις κρατήσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου σε τρεις ισόποσες δόσεις.

2 .Σταδιακή μείωση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ έως την κατάργησή του το τέλος του 2019. Το μέτρο αυτό αφορά 380.000 συνταξιούχους.Σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο, άμεσα(2016) προωθείται η κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20% των δικαιούχων με τα αναλογικά υψηλότερα εισοδήματα (το μέτρο αφορά 80.000 συνταξιούχους).
3.Χορήγηση της κατώτατης σύνταξης  μόνο σε όσους συνταξιούχους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, με περικοπή του μη ανταποδοτικού μέρους (καταβολή μόνο του «οργανικού» μέρους).Το μέτρο αυτό θα επιφέρει μείωση έως και 40% σε χιλιάδες πρόωρα συνταξιοδοτουμένους με τις προϋποθέσεις των ελαχίστων ορίων (4.500 ένσημα), δηλαδή στις χαμηλότερες συντάξεις.  

4--Νέες μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις των ήδη συνταξιούχων αναμένονται σύμφωνα με εκτιμήσεις ,με την αρχή να γίνεται  από τους 122.000 συνταξιούχους ένστολους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους, πρώην ναυτικούς και τεχνικούς Τύπου, καθώς σε εφαρμογή του 3ου Μνημονίου, από την 1η Σεπτεμβρίου τα ταμεία ή κλάδοι τους εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), το οποίο μετατρέπεται στο μοναδικό υπερ-επικουρικό, με συνολικά 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους. Η πρώτη περικοπή εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 5,2%, όσο δηλαδή μειώθηκαν και οι επικουρικές όλων των υπόλοιπων συνταξιούχων του ΕΤΕΑ από την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2014.

5- Αύξηση της ποινής σε όσους επιλέξουν να στραφούν στην πρόωρη συνταξιοδότηση, με μεγάλους χαμένους τους πενηντάρηδες. Η εξτρά περικοπή θα είναι 10% και θα διαρκεί μέχρι να φτάσει ο ασφαλισμένος το όριο της πλήρους συνταξιοδότησης (δηλαδή μάξιμουμ για μία πενταετία).
6- Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, με μεικτό τρόπο, βάσει του νόμου 3863/2010. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής τους έως 31/12/2010 υπολογίζεται με τις διατάξεις που ίσχυαν. Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1/1/2011 έως την ημερομηνία εξόδου υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές των νόμων 3863 και 3865/2010, με την προσθήκη τμήματος της βασικής σύνταξης. Σε πολλές περιπτώσεις η αλλαγή αυτή οδηγεί σε μικρές μειώσεις στις συντάξεις.

7:.Σταδιακή κατάργηση όλων των εξαιρέσεων χρηματοδότησης Ταμείων από τον κρατικό προϋπολογισμό και εναρμόνιση των ασφαλιστικών εισφορών και των παροχών, με τη δομή και τις προϋποθέσεις του ΙΚΑ για όλα τα Ταμεία από 1-7-2015. Τα μέτρα αυτά θα επιφέρουν αυξήσεις των εισφορών σε ΟΓΑ, ΝΑΤ και ΟΑΕΕ, αφού θα επέλθει δραματική περικοπή της επιχορήγησης στον ΟΓΑ (σήμερα εγγίζει το 80% των εσόδων του), στο ΝΑΤ (σχεδόν το 90% των εσόδων του) και στον ΟΑΕΕ (πάνω από το 50% των εσόδων του).  
8:.Κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων  που ακόμη λαμβάνουν κάποια Ταμεία μέχρι 31-10-2015. Αυτό θα επιφέρει δραστικές αυξήσεις στις εισφορές ή μεγάλες μειώσεις των παροχών. Το μέτρο αυτό θα έχει άμεση επίπτωση σε μια σειρά από Ταμεία που εισπράττουν έσοδα μέσω φόρων υπέρ τρίτων.

9: Νέος τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει σε προσθετες  μειώσεις. 

10:.Πάγωμα της κατώτερης σύνταξης στη σημερινή ονομαστική της αξία ως το 2021 .11:Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ στο ίδιο ύψος, αλλά σε πέντε δόσεις φέτος, αντί για έξι πέρυσι(σς τα ‘ραβασάκια’ ερχονται στο τέλος του μήνα) .
12: Η μείωση της επιδότησης του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης για τους αγρότες Εξάλλου  μέσα σε δύο μήνες θα πρέπει να έχει τελειώσει το ζήτημα της φορολόγησης των αγροτών με τον συντελεστή να αυξάνεται από το 13% στο 20% για το 2016 και στη συνέχεια στο 26%. Το ίδιο μέτρο θα ισχύσει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 2017 και μετά.
13:Η πληρωμή φόρου εισοδήματος μετά τις συνεχείς παρατάσεις που χορηγήθηκαν στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων .
14: Η αυξημένη προκαταβολή φόρου .
15: Η πληρωμή των νέων εκκαθαριστικών μετά την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης .
16 :Η απόδοση ΦΠΑ, για πρώτη φορά με τους αυξημένους συντελεστές, τον Αύγουστο για τις μεγάλες επιχειρήσεις που αποδίδουν ανά μήνα και τον Οκτώβριο για τις μικρομεσαίες που αποδίδουν ΦΠΑ ανά τρίμηνο .
17. Η αύξηση των διδάκτρων των ιδιωτικών σχολείων μετά την επιβολή ΦΠΑ 23% στους μη δημόσιους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης .
18 :Η κατάργηση της έκπτωσης 30% και η αντίστοιχη αύξηση του ΦΠΑ για τα «αναπτυγμένα» νησιά από 1 Οκτωβρίου 2015
19: Η αύξηση του φόρου ασφαλίστρων κατά 25% για τον κλάδο πυρός και 50% για τον κλάδο αυτοκινήτων .
20: Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2016  καθως και η πληρωμή του αυξημένου φόρου πολυτελούς διαβίωσης για σκάφη πάνω από 5 μέτρα και για αυτοκίνητα πάνω από 2.500cc .


Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

'ΚΟΛΛΙΑΣ'': ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

    Όσοι την επισκέφθηκαν εντυπωσιάστηκαν. Και σίγουρα ξαναπάνε. Φιγουράρει στους τουριστικούς οδηγούς της Ευρώπης και της Αμερικής ως η καλύτερη ψαροταβέρνα της Αθήνας.Και καθημερινά κερδίζει φίλους και εντυπώσεις.Γιατί δέν ειναι  ΄δήθεν''.
    Η διάσημη ψαροταβέρνα 'ΚΟΛΛΙΑΣ''στη λεωφ. Συγγρού στην Αθήνα(Λεωφ. Συγγρού 303-τηλ. 2109408620--κλειστά Κυριακή βράδυ-(http: //www. kollias.gr), πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε μια απο τις κορυφαίες στο είδος της. Εκτός απο τα ολόφρεσκα ψάρια(απο λαβράκι πελαγίσιο μεχρι ροφούς και γοβιούς) προσφέρονται χέλια, φούσκες, πίνες,πορφύρες, αχινοσαλάτα, όλα των ειδών τα όστρακα όπως, χτένια, πετροσωλήνες, πεταλίδες, στρείδια κλπ), καλαμάρια φρέσκα( ολων των μεγεθών), καβουροδαγκάνες, μακαρονάδες με αστακό ή γαρίδες ή με αχινό, τριων ειδών ψωμιά δικής του παραγωγής,35 είδη τσίπουρου και ούζου απο όλη την Ελλάδα, μεγάλη κάβα κρασιών, αλμυρά, διάφορες σαλάτες και για το τέλος μια μεγάλη ποικιλία γλυκών και φρούτων. Ο Τάσος Κόλλιας κατόρθωσε να δημιουργήσει ενα μαγαζί με φινέτσα και κουλτούρα, με χαμηλές τιμες και άψογη ποιότητα και σέρβις. Γνωστός χρόνια τώρα από την ομώνυμη ταβέρνα του στον Πειραιά(Ταμπούρια) το στέκι του στην λεωφόρο Συγγρού (διπλα στη BMW )καθημερινά(μεσημέρι-βραδυ) ειναι γεμάτο απο όσους ξέρουν από ψάρι. Και επιτρέψτε μου ως νησιώτης και γιός ψαρά, να έχω άποψη: 
    Σίγουρα τέτοια ταβέρνα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. (http: //www. kollias.gr).

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ξεκίνησε την Παρασεκυή  11/9  η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015 - 2016. Το Πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών διάρκειας από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 15.10.2015 έως την 30.09.2016 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ που ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης.
Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού από το έτος 2012 και εξής και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το έτος 2014:
* είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή
* έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
* έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
* συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.
Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.
Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων του προγράμματος είναι 150.000 άτομα. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ.
Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα, όπως αυτά περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, που διαθέτουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή του.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους και παρόχους, μέχρι την 24.09.2015 και ώρα 23:59. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών.
Αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως την 25.09.2015, και ώρα 15:00. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για τους παρόχους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.


Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:ΠΟΙΟΙ ΘΊΓΟΝΤΑΙ


 Από 5 εως 17 ετη  εργασίας  είναι η ‘επιβάρυνση΄που επιβάλλεται στους ασφαλισμένους με την σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων .
Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας ισχύουν από τις 19 Αυγούστου2015  ανεξάρτητα αν ο νομος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 14/08.(ν.4336). Πάντως η διαδικασία απονομής νέων συντάξεων παραμένει ‘παγωμένη’’ λόγω της μη έκδοσης των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.Τονίζεται ότι  για όσους είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, τίθεται ως όριο, από τώρα, η ηλικία των 58 ετών που, επίσης, θα προσαυξάνεται κατ’ έτος έως τα 62. Το μέτρο θίγει κατηγορίες ασφαλισμένων πριν από το 1993 που είχαν «κλειδώσει» δικαιώματα, αλλά, δεν είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ηλικιακά όρια ή τα έτη ασφάλισης.Για παράδειγμα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ μητέρα ανηλίκου με 5.500 ημέρες ασφάλισης στις 31/12/2010 που θα έβγαινε στα 50 και σήμερα είναι 47 ετών, θα «βγει» το 2018 σε ηλικία 60,1 ετών με μειωμένη ή στα 67 με πλήρη. Με το νέο καθεστώς πλήρη σύνταξη θα χορηγείται έως το 2022 είτε στα 62 με 40 έτη ασφάλισης (περιλαμβανομένων των έως 7 πλασματικών) είτε στα 67 με λιγότερη έτη (από 15 και πάνω) εξαιρουμένων μόνο των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά και των γονέων αναπήρων παιδιών. Παράλληλα γίνεται απαγορευτική η πρόωρη συνταξιοδότηση καθώς αυξάνεται η ποινή - μείωση της σύνταξης κατά 10%. Για παράδειγμα σε πρόωρη κατά 7 έτη συνταξιοδότηση η μείωση του ποσού της σύνταξης θα φτάνει το 52% (6%Χ7 έτη +10%).
Οι αλλαγές ανα ταμείο έχουν ως εξης:

1- ΙΚΑ:Από την αύξηση των ορίων ηλικίας επηρεάζονται οι μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ που μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα με 5.500 ένσημα και ανήλικο αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης (2010, 2011, 2012) είχαν την δυνατότητα να αποχωρήσουν από το 55ο ή 57ο ή 60ο έτος για πλήρη και 50ο, 52ο ή 55ο για μειωμένη αντίστοιχα. 

2-ΔΗΜΟΣΙΟ: Εκτιμάται πως ανέρχονται σε 70.000 οι δημόσιοι υπάλληλοι, ηλικίας 50, 51, 52 ετών, που θα χρειαστεί να εργαστούν επιπλέον πέντε χρόνια. Η επιβάρυνση θα είναι μικρότερη για όσους είναι 55, 56 ετών.

Οι  αυξήσεις των ορίων ηλικίας επηρεάζουν τις μητέρες ανηλίκων που είχαν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης και ανηλικότητα τεκνου έως τις 31/12/2010 αλλά δεν έχουν κλείσει τα 50, ηλικία που θα μπορούσαν να βγουν με πλήρη σύνταξη. Επηρεάζονται επίσης γονείς ανηλίκων που είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι 31/12/2011 και 31/12/2012 ακόμα και με εξαγορές πλασματικών χρόνων και κατοχύρωσαν δικαίωμα για συνταξιοδότηση από τα 52 ή τα 55 αντίστοιχα με πλήρη αλλά είναι σήμερα μικρότεροι.Χαμένες και οι τρίτεκνες μητέρες που είχαν συμπληρώσει 20 χρόνια μέχρι 31/12/2010 και μπορούσαν να βγουν στην σύνταξη άνευ ορίου ηλικίας. Επίσης τρίτεκνοι και άνω που είχαν συμπληρώσει 20ετία μέχρι 31/12/2011 και 31/12/2012 και μπορούσαν να βγουν στην σύνταξη από τα 52 ή τα 55 αντίστοιχα.
3- ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ:Στα ταμεία των πρώην ΔΕΚΟ  το όριο ηλικίας  αλλάζει για  τις  μητέρες ανηλίκων που είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι 31/12/2010 και μπορούσαν να αποχωρήσουν στα 50 με πλήρη σύνταξη. Επίσης, θίγονται μητέρες ανηλίκων που είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι 31/12/2011 και 31/12/2012 και κατοχύρωσαν δικαίωμα για σύνταξη από τα 52 ή τα 55 με πλήρη και τα 50 ή 55 με μειωμένη αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για τις τρίτεκνες που μπορούσαν να αποχωρήσουν με όριο ηλικίας τα 50 ή τα 52 ή τα 55 ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης. Στα εν λόγω ταμεία οι γυναίκες ασφαλισμένες μπορούν να κάνουν χρήση των γενικών προϋποθέσεων που υπάρχουν στο ΙΚΑ για συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα.


Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ
Ο Άγιος Νικόλαος, ένα μικροσκοπικό νησί, 3 χλμ πριν την είσοδο της Λευκάδας (φαίνεται από το δρόμο), ήταν το ησυχαστήριο του οικουμενικού Λευκαδίτη  ποιητή Αγγελου Σικελιανού. Πάνω στο νησάκι βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Την προχριστιανική εποχή, στη θέση της εκκλησίας υπήρχε το ιερό της Αινειάδος Αφροδίτης.Εκεί βρισκόταν, από την εποχή των Κορινθίων μέχρι την  Αγγλοκρατία, το εξωτερικό λιμάνι της Λευκάδας και στο νησί μάλλον λειτουργούσε λοιμοκαθαρτήριο.  Με βάση τη Ρωμαϊκή Αρχαιολογία και την Αινειάδα, το ταξίδι του Αινεία προς τη Δύση ξεκίνησε με την άφιξή του στην Παλλήνη της Χαλκιδικής, νότια ακριβώς από την πόλη Αίνεια, και ολοκληρώνεται στο Δρέπανον στης Σικελίας (το σημερινό Τράπανι).Στην πορεία προς την Ιταλία, ο Αινείας με τους Τρώες του ξεχειμώνιασαν στη Ζάκυνθο, όπου αφιέρωσαν αγώνες κυρίως δρόμου εφήβων στο νεοσύστατο ναό της Αφροδίτης. Στην Αφροδίτη και τον Αινείαν αφιερώθηκαν ξόανα. Συνέχισαν στη Λευκάδα, όπου αφιέρωσαν ναό στην Αφροδίτη Αινειάδα.( σς νομίσματα της Λευκάδας φέρουν στον εμπροσθότυπο εικόνα του Αινεία και στον οπισθότυπο 2 σκουφιά των Διοσκούρων.) Η  παράδοση θέλει να στάθμευσε εκεί το πλοίο που μετέφερε τα λείψανα του Αγίου Νικολάου από τα Μύρα της Λυκίας στο Μπάρι της Ν. Ιταλίας κατά το έτος 1087.Για να φθάσεις δια θαλάσσης στο νησάκι μοναχά δυο διαβάσεις υπάρχουν, το μικρό και το μεγάλο Διαβασίδι, το Ντούσμαν  ( δουσμάνι), που πρέπει να τις ξέρεις καλά, για να διαβείς, όπως εκανε ο αείμηστος  πατέρας μου Πάνος Γεωργάκης (Λαμπούρης) που ψάρευε συχνά στην περιοχή.Το νησάκι πάντως μετά το θάνατο του  Σπύρου  Γκανάρα, που είχε  τοποθετήσει  μέτρα προστασίας, κινδυνεύει  από τη μανία των κυμμάτων.
Για τη ζωή του μεγάλου Λευκαδίτη ποιητή και της Εύας στο νησάκι, έγραψε ο Τ. Μαμαλούκας το 1951 (έτος που πέθανε ο Σικελιανός) στην τοπική εφημερίδα «Λευκάς».
«Ο Σικελιανός με τη γυναίκα του ζούσαν χειμώνα καλοκαίρι σε μια σκηνή μια ζωή ροβινσώνων. Μια ανιψιά του Σικελιανού, μια υπηρέτρια, 3-4 ψαράδες - ιπποκόμοι και ένας μαύρος ήταν η συντροφιά και το προσωπικό τους. Ψάρεμα με τα δύο μονόξυλα, κυνήγι στην απέναντι Ακαρνανία και έφιπποι περίπατοι πάλι στην Ακαρνανία με τα δυο ταχύτατα Σέρβικα άλογά τους. Η Εύα δεινή αμαζόνα, αληθινή της εποχής εκείνης αμαζόνα με τη χλαμύδα της που κυμάτιζε στον αέρα. Γιατί η Εύα ζούσε σαν αρχαία Ελληνίδα και έτσι ντυνότανε. Χλαμύδα που κρατούσε μια πόρπη στη μέση, σανδάλια και τα πλούσια κόκκινα μαλλιά της συγκρατούσε μια ταινία με μαιάνδρους. Ο κόσμος τους αγαπούσε και τους σέβονταν, μα όταν περνούσε η Εύα η περιέργεια κατανικούσε το σεβασμό και τρέχανε όλοι να την δουν. Τρεχάτε η «ζόρκα» (γυμνή).

Ο Σικελιανός έζησε τα καλύτερά του χρόνια στο ερημικό αυτό νησάκι. Ξαπλωμένος πολλές φορές μέσα στη ρηχή θάλασσα, και με τα χέρια ακουμπισμένα στη ξηρά, σ’ ένα σανίδι-πινακίδα έγραφε τα ποιήματά του. Τις βροχερές μέρες και τα’ ατελείωτα βράδια του χειμώνα στη σκηνή του κλεισμένος με την Εύα, διάβαζε και έγραφε πάντα. Εκεί στον Άϊ-Νικόλα γεννήθηκε και το μοναδικό τους παιδί. Ο Γλαύκος. Ολίγων μηνών, πριν μάθει να περπατά, έμαθε κολύμπι. Γι’ αυτό δεν το δυσκόλεψαν ποτέ τα ρούχα του γιατί ήταν πάντα ολόγυμνο. Μια μικρά αποικία ερημιτών ζούσε τη ξεχωριστή ζωή της. Βασιλιάς στο μικρό του βασίλειο, ο Σικελιανός, δε δέχθηκε ποτέ επισκέψεις, εκτός από ελάχιστους συγγενείς του και ζούσε με τις ιδέες του, την αγάπη της Εύας και τη λατρεία του προσωπικού του, που σαγήνευε με την καλοσύνη της ψυχής του και υποχρέωνε με τη γενναιοδωρία του. Μα ήτο και καμιά φορά και ….τιμωρός. Η ανιψιά του για κάποια απειθαρχία της τιμωρήθηκε σκληρά. Κοπέλα 17 χρονών με μια κατάμαυρη πλούσια κόμη που της άρεσε να ανεμίζει σαν χαίτη. Ένα μεσημέρι που κοιμόταν αληθινά ναρκωμένη στου καλοκαιριού τη λάβα, ο ποιητής της έκοψε τα άφθονα μαλλιά της. Η Σάσα ξύπνησε και κατά τη συνήθεια της θέλησε ν’ ανεμίσει τα όμορφα μαλλιά της. Μα το κεφάλι κινήθηκε γυμνό! Ύστερα από έξι μήνες, όταν μεγάλωσαν πάλι τα μαλλιά της, η τιμωρημένη έφευγε για Αλεξάνδρεια».
FOTO N.DANILIDIS

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΓΚΡΕΜΝΟΙ(ΛΕΥΚΑΔΑ): ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


ΕΓΚΡΕΜΝΟΙ(ΛΕΥΚΑΔΑ): ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Οι Εγκρεμνοί είναι παραλία που βρίσκεται στην νοτιοδυτική Λευκάδα. Έχει έκταση περίπου 2 χλμ. και βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. Αν και η πρόσβαση στην παραλία είναι σχετικά δύσκολη, εφόσον οι επισκέπτες πρέπει να κατέβουν περίπου 340 σκαλιά για να φτάσουν σε αυτή, ελκύει ετησίως πολύ κόσμο και θεωρείται μια από τις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδος λόγω των καταγάλανων νερών της. Απέχει 38 χιλιόμετρα από τη πόλη της Λευκάδας και 4 χιλιόμετρα από το χωριό Αθάνι.
Τον Αύγουστο του 2013 το αμερικάνικο δίκτυο του CNN, κατέτασσε τους Εγκρεμνούς στην 2η θέση της λίστας με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου .Θεωρείται η δεύτερη καλύτερη παραλία της Ελλάδας σύμφωνα με το Tripadvisor

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΧΑΣΑΜΕ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ.STOPΟλοι δέχονται ότι η Λευκάδα είναι ένα νησί με μοναδικές φυσικές ομορφιές και  εχει το μεγάλο πλεονέκτημα της ευκολης πρόσβασης.Ωστόσο οι ιδιοι οι επισκέπτες  μένουν εκπληκτοι με την σοβαρή ελλειψη υποδομών . Η μιζέρια,η αδιαφορία και η δημοσιουπάλληλική νοοτροπία είναι βαθιά ριζωμένα στο νησί. Δυστυχώς (περαν των ελαχίστων εξαιρέσεων) δεν ειχε -μεχρι τωρα- και τους σωστους ανθρωπους που θα αγωνιστουν- με όραμα-πέρα από προσωπικά και κομματικά συμφέροντα -για να σηκώσουν ‘ψηλά’ το νησί.Χάθηκαν τετραετίες με την διαχειριση των προβλημάτων και όχι την αντιμετωπιση τους.Χαθηκαν τετραετιες με αρμοδιους χωρις τολμη και φαντασία.Και φυσικά χωρίς όραμα.Και είναι δεδομένο ότι θα προβλήματα θα οξυνθούν αφού τα επομενα χρόνια η Λευκάδα θα δεχθεί μια ανευ προηγουμένου τουριστική ‘εισβολή’’ λόγω των νεων αυτοκινητόδρομων.Και οσοι βλέπουν μπροστά  διαπιστώνουν ότι αν δεν γίνει το υποθαλάσσιο τούνελ, οι ουρές αναμονής για εισοδο στο νησί θα φθάνουν μέχρι τη Βόνιτσα με σοβαρές επιπτώσεις στην κυκλοφοριακή επιβάρυνση της πόλης αλλα και στον αναπτυσσόμενο θαλάσσιο τουρισμό.Oι διακοπές νερού σε περίοδο μάλιστα που η τουριστική περίοδος βρίσκονταν στο αποκορύφωμά της, αποδεικνύει ότι η ανικανότητα δεν  έχει όρια.Και αντι να υπάρξει εστω και μία παραίτηση  βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αλαζονικές συμπεριφορές.Η κουλτούρα του δημόσιου υπαλλήλου με τον καταγγελτικό λόγο έχει οδηγήσει το νησί σε τριτοκοσμικές κατατάσεις.Βροχή τα παράπονα και η αγανάκτηση των πολιτών.Η ανικανότητα να αντιμετωπιστουν εστω και απλά προβλήματα είναι οφθαλμοφανής για τον επισκέπτη.
 Μπαίνεις στην πόλη και στη γέφυρα σε υποδέχονται δυο κανόνια αντι να βάλουν( οι ανεγκέφαλοι) τις προτομές του Βαλαωρίτη και του Σικελιανού.Πιο δίπλα μια παράγκα αλλά ένα παράνομο καρνάγιο, δείχνει πώς ΄δένει’ με το βενετσιάνικο κάστρο του 13ου αιώνα.Η εκδίκηση της γυφτιάς.Κανείς δεν ασχολείται, κανείς δεν ενδιαφέρεται.Μπαινεις στη Λευκάδα και συναντάς τα ερειπωμενα κτίρια  το  τουριστικό περίπτερο και το οινοποιείο του ΤΑΟΛ.Μνημεία ανικανότητας.Φυσικά οι αμμόλοφοι συμπληρώνουν το ολο σκηνικό που εκδηλώνει την εικόνα εγκατάλειψης.Βαδίζεις προς  την πόλη και ψάχνεις να βρείς καμία ενημερωτική πινακίδα, δηλαδή πώς θα πάς στον προορισμό σου.Αν δεν ρωτήσεις κάποιον περαστικό είναι σιγουρο ότι χάθηκες.Δείγμα ανικανότητας και  ωχαδελφισμού προς τον επισκέπτη.φυσικά δεν γίνεται λόγος για τις διασταυρώσεις-καρμανιόλες και την απουσία σηματοδοτών.
Χωματόδρομος προς τους Εγκρεμνούς, τη δημοφιλέστερη παραλία του νησιού.Καμμια μέριμνα για οργανωμένα πάρκινκ στις παραλίες. Και φυσικά αν κάνεις το λάθος να προσπαθήσεις να παρκάρεις, εχεις χάσει το χρόνο και την υπομονή σου.Κανείς δεν ασχολειται, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Και ερχεσαι να περπατήσεις στην πόλη και στα ομορφα καντούνια της  και διαπιστώνεις ότι ολη η πόλη  εχει  μετατραπει σε ένα απέραντο πάρκινκ.Παντού αυτοκίνητα και μηχανάκια παρκαρισμένα και βεβαια καμία μεριμνα για τα ΑΜΕΑ.Και από την άλλη πλευρά η παραλία του Αη Γιάννη σε εγκατάλειψη .  Και δεν θα αναφερθω στο θλιβερό θέαμα του σκουπιδότοπου , ουτε στην ανικανότητα να αποπερατωθεί το νέο θέατρο.Η εγκατάλειψη είναι παντού.Το νοσοκομείο σε διάλυση με τους ντόπιους  και τους τουρίστες να σταυροκοπιούνται να μην αρρωστήσουν.Φυσικά και στον πολιτισμό η κατάσταση είιναι αποκαρδιωτική.Εχουμε μουσεία και βιβλιοθηκες και δεν το γνωρίζει κανείς.Πλήρης απνοια . Και είναι φυσιολογικό, με όλα αυτά (και τοσα άλλα) η Λευκάδα να  υποδέχεται χαμηλου επιπέδου τουρισμό.


ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ 10 ΣΗΜΕΙΑ

Τις  προτάσεις τους για ένα νέο, δημοσιονομικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα  το οποίο θα εφαρμοστεί  το 2106 αρχισαν να διατυπωνουν   τα 12 μέλη της  επιτροπής σοφών που εχει συσταθεί στο υπουργειο Εργασίας. Το εργο  της επιτροπής- με την παράδοση του σχετικού πορίσματος- θα πρέπει να ολοκληρωθεί  εντός του Οκτωβρίου. Το νέο σύστημα θα πρέπει να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα και να εξασφαλίζει κοινωνική και διαγενεακή δικαιοσύνη, μέσω ομοιόμορφων και γενικών κανόνων εφαρμογής.
Τονίζεται ότι το συστημα κοινωνικής ασφάλισης βρίσκεται  στα ορια κατάρρευσης.Ειναι χαρακτηριστικό ότι το έλλειμμα στα ταμεία κύριας ασφάλισης υπολογίζεται να φτάσει το 2016 στα 2,4 δισ. ευρώ, ποσό που είναι αδύνατο να «καλυφθεί» από τα μέτρα που ήδη έχουν ψηφιστεί και τα οποία θα αρχίσουν να «ωριμάζουν» από το 2018 και μετά (άμεση εξοικονόμηση φέρνουν μόνο οι αυξημένες εισφορές ασθενείας των συνταξιούχων που, όμως, αποδίδονται στον ΕΟΠΥΥ). Αλλωστε μνημονιακή δέσμευση είναι η μείωση της κρατικής συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1,9% του ΑΕΠ, έως το 2018, ήτοι κατά περίπου 3,5 δισ. ευρώ.
 Σύμφωνα  με πληροφορίες, μεταξύ  των προτάσεων που διατυπώνονται αλλα και τις μνημονιακές δεσμευσεις,το  περίγραμμα  του νέου  ασφαλιστικού  συστήματος θα αποτελείται από τα παρακάτω  10 σημεία:
1 :Τη χορήγηση συντάξεων με βάση τις εισφορές ολόκληρου του εργασιακού βίου και χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης (του ν. 3863/10) ακόμη και για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους -που διατηρούν, παρά τις τελευταίες αλλαγές στο Ασφαλιστικό, ευνοϊκότερο τρόπο υπολογισμού για τον χρόνο ασφάλισης έως το 2010.. Η εφαρμογή ενιαίου τρόπου υπολογισμού όλων των συντάξεων θα  καταργήσει τα ειδικά καθεστώτα που εξακολουθούν να ισχύουν κυρίως στα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών κ.α.) 
2.Τη δημιουργία ενός Ταμείου-γίγας το 2016 για ολους τους ασφαλισμένους με  την καταβολή μιας σύνταξης και ενιαίους όρους εισφορών και παροχών -το οποίο θα αφορά  6 εκατ. ασφαλισμένους και 2,6 εκατ. συνταξιούχους . Οι παροχές του ΙΚΑ θα αποτελέσουν τον ‘’οδηγό’’  στις νέες αλλαγές, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε πρόσθετες  περικοπές συντάξεων ή αυξηση των ασφαλιστικών εισφορών  και για τους ήδη συνταξιούχους. H επικουρική σύνταξη θα ενσωματωθεί στη κύρια  και στην μειωμένη καταβαλλομένη(ενιαία )σύνταξη θα υπάρξει πλαφόν. Το νέο σύστημα  μέσω της φορολογίας θα εξασφαλίζει τη βασική σύνταξη η οποία δεν θα είναι κάτω από το επίπεδο του ορίου φτώχειας. Σε αυτήν θα προστίθεται η ανταποδοτική σύνταξη που θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις εισφορές.
3-Αυξηση  των εσόδων στο ασφαλιστικο συστημα όπως πχ νέοι πόροι από τα τυχερά παιχνίδια αλλά και τα μελλοντικά έσοδα από την αξιοποίηση φυσικού πλούτου της χώρας, όπως οι υδρογονάνθρακες.
4--Διαχωρισμό της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης από το συνταξιοδοτικό σύστημα .
5-Διασύνδεση των εισφορών των αυτοαπασχολουμενων  με τον τζίρο των επιχειρήσεων ή το πραγματικό εισόδημα των ασφαλισμένων .
6. Σταδιακή αύξηση των εργοδοτικών εισφορών ως ισοδύναμο μέτρο για τη μη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις.
7. Μέτρα για την  πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας που μπορεί να φέρει στα ταμεία των ασφαλιστικών ταμείων ποσά ως και 40 δισ. ευρώ ανά έτος δεδομένου ότι η αδήλωτη εργασία εκτιμάται στο 24% του συνόλου του ΑΕΠ της χώρας.
8 :Καθιέρωση στενότερης σύνδεσης μεταξύ εισφορών και παροχών.
9.:Κατάργηση εντός τριών ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους και την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις εισφορές σε όλα τα ταμεία, με βάση το ΙΚΑ .
10-Σταδιακή εναρμόνιση των κανόνων για τις συντάξεις του ΟΓΑ με αυτά που ισχύουν στα άλλα ταμεία.


Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής για το ασφαλιστικό  είναι τα εξής:

1. Αννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρος
2. Βασίλης Ανδρουλάκης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Διονύσιος Γράβαρης, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής.
4. Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας.
5. Κωνσταντίνος Κρεμαλής, ομ. Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας.
6. Σταυρούλα Κτιστάκη, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας.
7. Φρόλη Κουσκουνά, Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
8. Σπύρος Μαρκάτης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας.
9. Δημήτριος Μπούρλος, Δικηγόρος, εξειδικευμένος σε συνταξιοδοτικά θέματα.
10. Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
11. Αθηνά Πετρόγλου, Δικηγόρος, εξειδικευμένη σε συνταξιοδοτικά θέματα.
12. Αγγελος Στεργίου, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις