Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Δυο νόμοι (3865/2010 και 3863/2010) φέρνουν ριζικές ανατροπές στα ορια ηλικίας συνταξιοδότησης καθως και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων απο το 2011. Το νεο ασφαλιστικό τοπίο διαμορφώνεται ως εξής:
1. ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:
ΔΗΜΟΣΙΟ: Με το νόμο 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» θα γίνουν οι παρακάτω αλλαγές (δημόσιο):
1. Επέρχεται εξίσωση εντός τριών ετών (2011-2013) των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικών στο δημόσιο. Οι μητέρες ανηλίκων οι οποίες στα 25 χρόνια υπηρεσίας θεμελιώνουν δικαίωμα και στα 50 παίρνουν σύνταξη θίγονται περισσότερο, αφού η ηλικία συνταξιοδότησης το 2011 αυξάνεται στα 52, το 2012 στα 55 και το 2013 στα 65. Παρέχεται η δυνατότητα στις μητέρες, αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης έως 5 έτη ως εξής: για τα τρία πρώτα παιδιά -ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για καθένα από τα επόμενα.
2. Εξομοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. Η άμεση αυτή εξίσωση δεν επιφέρει συνταξιοδοτικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται σταδιακά, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
3. Θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (55ο έτος) για τους άνδρες και τις γυναίκες υπαλλήλους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-97.
4. Θεσπίζονται από 1-1-2011 τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:
¦Για όσους έχουν ανήλικο παιδί ή τρία τουλάχιστον παιδιά και συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2011, το 52ο έτος της ηλικίας, για όσους συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ο και για όσους συμπληρώνουν την 25ετία από το έτος 2013 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.
¦Το 50ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο.
¦Το 61ο έτος για όσους υπαλλήλους δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, το οποίο αυξάνεται στο 63ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.
5. Εξομοιώνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη και ορίζεται στο 56ο το έτος 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013. 6. Προβλέπεται ότι άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί από 1-1-1983 και μετά ο προβλεπόμενος σήμερα χρόνος υπηρεσίας των 35 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος των 37 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν από την υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αυξάνεται σταδιακά μέχρι το έτος 2015 στα 40 έτη υπηρεσίας, το δε όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται για το έτος 2011 στο 59ο και από το έτος 2012 και εφεξής στο 60ό. Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν και γι' αυτούς που συμπληρώνουν τα 37 έτη υπηρεσίας από το έτος 2011 και μετά.
7. Εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993, με τις ανάλογες επεμβάσεις στις διατάξεις του ν. 2084/1992. Στην περίπτωση αυτή η εξίσωση γίνεται άμεσα από 1-1-2013 και μετά, δεδομένου ότι οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δεν θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι το έτος 2013.
-ΙΚΑ:
1. Άνδρες ασφαλισμένοι πριν από το 1993:
¦Μέχρι 31/12/2010: 10.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
¦Από 1/1/2011: 10.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 63 ετών.
2. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993:
¦Μέχρι 31/12/2010: 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 60 ετών (ή 55 ετών για μειωμένη σύνταξη).
¦Από 1/1/2011: 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 61 ετών (ή 56 ετών για λήψη μειωμένης σύνταξης).
¦Μέχρι 31/12/2010: 10.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 57 ετών για πλήρη σύνταξη ή 55ετών για μειωμένη (μείωση 6% ετησίως για κάθε χρόνο που υπολείπεται δηλ. στην προκειμένη περίπτωση -12%).
¦Από 1/1/2011: 10.400 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 58 ετών για πλήρη σύνταξη ή 56 ετών για μειωμένη.
3. Άνδρες και γυναίκες με καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών:
¦Μέχρι 31/12/2010: 10.500 ημέρες εργασίας και ηλικία 55 ετών για πλήρη ή 53 ετών για μειωμένη.
¦Από 1/1/2011: 10.500 ημέρες εργασίας και ηλικία 55 + 9 μήνες για πλήρη σύνταξη και 53+9 μήνες για μειωμένη.
4. Γυναίκες ασφαλισμένες στα βαρέα και ανθυγιεινά:
¦Μέχρι 31/12/2010: 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 55ετών.
¦Από 1/1/2011: 4.500 και ηλικία 56 ετών.
5. Γυναίκες - μητέρες με ανήλικα παιδιά:
¦Μέχρι 31/12/2010: 5.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 55 ετών για πλήρη σύνταξη και 50 ετών για μειωμένη.
¦Από 1/1/2011: 5.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 57 ετών για πλήρη και 52ετών για μειωμένη.
6. Η 35ετία ασφαλισμένων στο ΙΚΑ:
¦Μέχρι 31/12/2010: 10.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 58ετών.
¦Από 1/1/2011: 10.800 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 58ετών.

- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ ( ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ)
1. Άνδρες - γυναίκες ασφαλισμένοι από 1/1/1983-31/12/1992:
¦Μέχρι 31/12/2010: 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58ετών.
¦Από 1/1/2011: 36έτη ασφάλισης και ηλικία 58ετών.
2. Γυναίκες ασφαλισμένες που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μέχρι 31/12/1992 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010: ¦25έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών για πλήρη ή 55ετών για μειωμένη.
¦15έτη ασφάλισης και ηλικία 60ετών.
Από 1/1/2011: ¦
25 έτη ασφάλισης και ηλικία 61 ετών για πλήρη και 56 ετών για μειωμένη.
¦15έτη ασφάλισης και ηλικία 61 ετών.
3. Μητέρες με ανήλικα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/1983-31/12/1992:
¦Μέχρι 31/12/2010: 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 50 ετών.
¦Από 1/1/2011: 25έτη ασφάλισης και ηλικία 52 ετών για πλήρη και 50 ετών για μειωμένη.
4. Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 3 παιδιά:
¦Μέχρι 31/12/2010: Με 20 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
¦Από 1/1/2011: Παραμένει η 20ετία αλλά τίθεται το 52ο έτος ως ηλικιακό όριο για την απονομή της σύνταξης (για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης).
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ(Οργανισμος Ααφάλισης Ελευθερων Επαγγελματιων)
¦Μέχρι 31/12/2010: 35έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών.
¦Από 1/1/2011: 36έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών.
Η 37ΕΤΙΑ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ)
-Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2010 τα 37έτη ασφάλισης θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, καταργείται από την 1/1/2011.
Οσον αφορά το ΙΚΑ θα πρέπει να διευκρινιστουν τα εξης:
-Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης ( δηλαδή τα 10.500 ) με αναγνώριση χρόνων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτημα για αναγνώριση μέχρι 31.12.2013. Τα άτομα της κατηγορίας αυτής συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε στο όριο ηλικίας που ισχύει το 2010, δηλαδή στο 58ο.
-Ασφαλισμένη που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της και 4500 ημέρες ασφάλισης το 2012, θα δικαιωθεί πλήρη σύνταξη γήρατος στο 62ο έτος της ηλικίας, δηλαδή ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος 2012. Θεμελιωμένο δικαίωμα για λήψη σύνταξης με 4500 ημέρες ασφάλισης στο 60ο έτος της ηλικίας ( δηλαδή με το ισχύον κατά το έτος 2010 έχουν και οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης εντός του τρέχοντος έτους, με αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992. Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται με την παρ. 18 του κοινοποιούμενου άρθρου, τίθεται προθεσμία μέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ μέρους της ασφαλισμένης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.
- Θεμελιωμένα δικαιώματα με τον χρόνο ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010 θεωρούνται ότι έχουν και οι ασφαλισμένοι/ες που συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης εντός του τρέχοντος έτους, με αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992. Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται με την παρ. 18 του κοινοποιούμενου άρθρου, τίθεται προθεσμία μέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου/ης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.
2. ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 1-1-2011
Οι κατηγοριες αυτες των ασφαλισμένων που δεν επηρεάζονται απο το νεο ασφαλιστικό ειναι οι παρακάτω:
1. Σε οσα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπεται συνταξιοδότηση με 35 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, το δικαίωμα αυτό διατηρείται αφού έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (Δημόσιο, τράπεζες, ΔΕΚΟ, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ). Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ακολουθούνται τα όρια που προβλέπονται και για τους μετά την 1/1/1983 ασφαλισμένους. Υπάρχει βέβαια ο περιορισμός του συντελεστή αναπλήρωσης της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης στο 2% από 1/1/2013.
2: Oσοι θεμελιώνουν φέτος(εως 31-12-2010) συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν θιγονται απο τις αλλαγες που αρχίζουν απο το 2011.
3. Με διάταξη του νεου ασφαλιστικου νόμου 3865/2010 για την 25ετια ΄'γλυτώνουν'' χιλιάδες δημόσιοι υπαλληλους απο τις ανατροπες στο ασφαλιστικό απο την 1-1- 2011. Oσοι δημόσιοι υπαλληλοι ασφαλισμένοι απο 1.1. 1983 εως 31-12-1992 συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης μέχρι τις 31/12/2010, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα (εως 15) έτη ασφάλισης ή να εχουν μείωση της σύνταξης τους με το νεο τροπο υπολογισμού
4. Διατηρούν το δικαίωµα συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ γυναίκες µε ανήλικα παιδιά (στα 55 για πλήρη και στα 50 µε µειωµένη, αντί για τα 65 και 60), εφόσον µέχρι τις 31/12/2010 συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις (5.500 ηµέρες ασφάλισης), ανεξάρτητα αν έχουν και σήµερα ανήλικο παιδί.
3-TA MΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Για οσους συνταξιοδοτηθουν απο την 1.1.2011 για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή και για την προσαύξηση της σύνταξης καθιερώνεται ο πλασματικός χρόνος (εως 7 έτη) με ή χωρις εξαγορά. Με το νομο Λοβέρδου(-το οποίο αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, στις ΔΕΚΟ, τράπεζες, επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενους- τα 7 πλασματικά έτη θεωρούνται 'αντίδοτο'' στις μεγάλες ανατροπές που φέρνει το νεο ασφαλιστικό(συνταξη στα 65, 40 έτη δουλειάς, μείωση συντάξεων). Διευκρινίζεται οτι:
-Όσα πλασματικά έτη εξαγοράζονται θα ειναι για την προσαύξηση της σύνταξης και όσα δεν εξαγοράζονται είναι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
- Χρήση των πλασματικών χρόνων εχουν τη δυνατότητα να κάνουν έχουν πάνω απο 12 συντάξιμα πραγματικά χρόνια. Τα πλασματικά έτη δεν θα ειναι μόνο για να συμπληρώσουν την 40ετια. Δηλαδή μπορούν να εχουν 20 έτη και να προσθέσουν εως 7 πλασματικά κοκ.
Τα 10 μυστικά για συνταξιοδότηση ενωρίτερα απο τα 65 ή για την προσαύξηση της σύνταξης μεσω των 7 πλασματικών ετών ειναι:
1-Η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας με το ισχύον καθεστώς, κοστίζει ποσό ίσο με το 20% του μισθού κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με το νέο καθεστώς, το κόστος θα αντιστοιχεί και πάλι στο 20% του μισθού, αλλά:
-Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 έως 31/12/2014 θα γίνεται έκπτωση 30%.
-Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 θα γίνεται έκπτωση 50% Σημειώνεται πως οι νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου προβλέπουν από το 2011 την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας σε κάθε περίπτωση, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση και αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) και τους δημοσιογράφους
Οι ασφαλισμένοι, που θέλουν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
-Στις περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει μόνο στο ένα Ταμείο τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η επιλογή είναι δική του, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το τελευταίο Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί.
-Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και συνταξιοδοτείται με σύνταξη αναπηρίας, η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση του δικαιώματος απαιτεί 900 ημέρες ασφάλισης.
2: Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης αρχικά ειχε υπολογισθει στο νομοσχεδιο να συγκαταλέγεται ο πλασματικός χρόνος του ν. Πετραλιά. Με τροπολογια στο παρα πέντε(που ψηφιστηκε) για το θέμα αυτο προβλεπεται οτι ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης για τις μητέρες παρέχεται ανεξαρτήτως της ημερομηνίας γέννησης των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι τη δυνατότητα αυτή θα έχουν οι μητέρες που απέκτησαν παιδιά προ της θέσπισης του συγκεκριμένου νόμου προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαραίτητα χρόνια για τη συνταξιοδότησή τους. Οπως είναι γνωστό, με τον νόμο Πετραλιά παρέχεται στις μητέρες πλασματικός χρόνος ασφάλισης ενός έτους για το πρώτο παιδί και δύο ετών για κάθε επόμενο παιδί ως τα τρία παιδιά (συνολικά πέντε έτη). Σημειωνεται οτι το κόστος αυτης της αναγνώρισης επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία και μπορει να κανουν χρηση και οι ανδρες
3 Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες. Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, ενώ δεν χρειάζεται εξαγορά.
4 Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες.
5 Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη.
6 Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές. Καταβάλλεται για κάθε μήνα ποσό υπολογιζόμενο με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
7 Ο χρόνος ανεργίας. Συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χωρίς εξαγορά.
8 Ο προβλεπόμενος από την εθνική συλλογική σύμβαση χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.
9 Ο χρόνος συμμετοχής σε απεργίες(υπολογιζεται για τους μισθωτους κατα μεσο ορο σε 150 ημερες και θα ειναι η ακριβότερη εξαγορα).
10. Οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν -πριν από την εγγραφή τους στον ΟΑΕΕ(πρωην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ)- μέχρι 5 έτη, για τα οποία δεν είχαν πληρωθεί εισφορές.
O χρόνος που θα μπορεί να συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο:
-Σε 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011
-Σε 5 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012
-Σε 6 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2013
-Σε 7 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2014 και μετά.
H συγκεκριμένη ρύθμιση αρχίζει από την 1η Iανουαρίου 2011 ενώ η πληρωμή για τις αναγνωρίσεις θα μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ (εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης) με έκπτωση 15% είτε σε διμηνιαίες δόσεις. Eιδικά για το χρόνο φοίτησης και της ανεργίας για θεμελίωση δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης θα γίνεται με την καταβολή κάθε μήνα ποσοστού 20% για τα ταμεία κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τα επικουρικά επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως θα ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Επισημαίνεται οτι εκτος απο τις ανατροπές στα ορια ηλικιας συνταξιοδοτησης, το νεο ασφαλιστικο φέρνει και τις παρακάτω αλλαγες:
- Nέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων (εφαρμογή της αναλογικής σύνταξης) για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2015. Tο μέτρο θα φέρει μικρές μειώσεις τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου συστήματος για όσους δηλ. είναι ήδη ασφαλισμένοι και πολύ μεγαλύτερες μειώσεις για όσους ασφαλιστούν για πρώτη φορά από την 1/1/2011 (σε αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται με συντελεστές αναπλήρωσης 0,80% για τα πρώτα 15 έτη ασφάλισης έως 1,5% για 39 - 50 έτη ασφάλισης).
- «Aνακαθορισμό» των συντάξεων έως τα τέλη Iουνίου του 2011 με νέο νόμο με στόχο τη διασφάλιση της «βιωσιμότητας» του Aσφαλιστικού. O δημοσιονομικός περιορισμός που τίθεται είναι «να μην αυξηθεί η δαπάνη για τις πληρωμές συντάξεων πάνω από 2,5% έως το 2060 ( δηλ. να μην ξεπεράσει το 9% από το 6,5% του AEΠ) και την όποια διαφορά προκύψει, θα κληθούν να την «καλύψουν» με νέες περικοπές οι ασφαλισμένοι.
-. Eκπόνηση έως το Mάρτιο του 2011 αναλογιστικών μελετών για τα επικουρικά ταμεία με προοπτική τη μείωση (το αργότερο από το 2012) των επικουρικών συντάξεων που χορηγούν τα ελλειμματικά ταμεία.
.. Bελτίωση του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων (νέοι συντελεστές) για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1/1/2011. Oι νέοι συντελεστές, ωστόσο, μπορεί να μεταβάλλονται στο μέλλον με υπουργικές αποφάσεις και ανάλογα με την κατάσταση των ταμείων.
-Ένταξη στο IKA των νεοπροσλαμβανόμενων στο Δημόσιο από 1/1/2011.
- Eπικαιροποίηση της λίστας Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων. H νέα μικρότερη λίστα (η οδηγία είναι να παραμείνει το 10% των επαγγελμάτων) θα εκδοθεί το αργότερο έως την 1η Iουλίου του 2011 και, όπως προβλέπει ο νόμος Λοβέρδου, δεν θα θιγούν όσοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν έως το 2015.
-Eπανέλεγχο των αναπηρικών συντάξεων με τη λειτουργία Eνιαίου Kέντρου Πιστοποίησης Aναπηρίας και στόχο τη μείωση των αναπηρικών συντάξεων στο 8% - 9% (από 14%).
Τελος σημειωνεται οτι εως και 10 χρόνια απο 1.1.2011 ειναι η ΄ποινή΄που επιβάλλει στα ορια ηλικιας συνταξιοδοτησης ο νόμος Λοβέρδου και στους ανεξάρτητα απασχολούμενους(μηχανικοι, γιατροι, φαρμακοποιοι και δικηγόροι).
-XΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:
http: //www. ika. gr/
http: //www. ypakp. gr/
http: //www. opad. gr/
http: //www. mof-glk. gr/syntaxeis. htm
Κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο, μπορείτε να μεταβείτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου μπορείτε να υπολογίσετε τη σύνταξή σας χρησιμοποιώντας τη φόρμα της σελίδας:
http: //www. mof-glk. gr/syntaxeis/ypologismos/politikoi. htm
ΣΗΜ: Πληροφορίες για ασφαλιστικα θέματα παρέχει και το ΙΚΑ στις μονάδες απονομής συντάξεων.

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Ερχεται σκληρός χειµώνας

[ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ]
Ερχεται σκληρός χειµώνας (TA NEA-24/11/2010)

Του Ηλία Π. Γεωργάκη

ΧΡΕΗ, ΠΕΡΑΙΩΣΗ, χαράτσια για ηµιυπαίθριους, οµοβροντία φόρων, περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, πιο εύκολες και πιο φτηνές απολύσεις, λουκέτα παντού, σύνταξη-φιλοδώρηµα στα βαθιά γεράµατα, έκρηξη της ανεργίας. Η Ελλάδα αναστενάζει από τα πρωτοφανή αντιλαϊκά µέτρα της τρόικας. Ο εφιαλτικός συνδυασµός των δυσβάσταχτων οικονοµικών µέτρων και των περικοπών παραγωγικών δαπανών, από τη µια πλευρά, αλλά και της κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους και της εργατικής νοµοθεσίας, από την άλλη, οδηγεί σε βαθιά ύφεση, ανεργία και φτώχεια. Οι πολιτικές του Μνηµονίου στερούνται αναπτυξιακών κινήτρων, συρρικνώνουν την αγοραστική δύναµη των πολιτών και περιορίζουν δραµατικά τη ζήτηση. Μειώνουν το εισόδηµα των εργαζοµένων και των συνταξιούχων, αυξάνουν τον κίνδυνο της φτώχειας, απειλούν την κοινωνική συνοχή. Οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι έχουν εξαντλήσει τα όρια αντοχής τους και δεν θα ανεχθούν την παράταση, πόσω µάλλον την επαύξηση των περικοπών, της λιτότητας, της κατάργησης των ∆ΕΚΟ, των απολύσεων και κάθε εργασιακού και κοινωνικού δικαιώµατος των εργαζοµένων. Προ των πυλών βρίσκεται και η επικράτηση των επιχειρησιακών συµβάσεων έναντι των κλαδικών ή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, µέτρο που οδηγεί στην κατάργηση του κατώτατου µισθού (740 ευρώ). Η απάντηση της τρόικας στις ενστάσεις του υπουργείου Εργασίας για το νέο µέτρο ήταν κυνική και αφοπλιστική: «Εσείς υπογράψατε το Μνηµόνιο. Να ξέρατε τι υπογράψατε. Να µας λέγατε τότε τις διαφωνίες σας...». Στον ιδιωτικό τοµέα, χιλιάδες εργοδότες εκµεταλλεύονται την κρίση και την αύξηση της ανεργίας και υποθάλπουν φαινόµενα ασυδοσίας, παρανοµίας και καταστρατήγησης των συµβάσεων, καθώς και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. Πολλές φορές εµφανίζονται φαινόµενα παραβίασης του ωραρίου εργασίας, µη πληρωµής των υπερωριών, εργαζοµένων που απασχολούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας µε µισθό και σύµβαση µερικής απασχόλησης, όπως και παράνοµης απασχόλησης αλλοδαπών. Μετά τη γενιά των 700 ευρώ έρχεται η γενιά των 640 ευρώ. Με µερική απασχόληση που σηµαίνει και µερική σύνταξη. Και τα χειρότερα έρχονται.
Χάθηκαν τα χαµόγελα, χάθηκαν το κέφι και η αισιοδοξία. Η κατήφεια, το γκρίζο εισέβαλαν στη ζωή µας. Μια ψυχολογία που ταιριάζει µε το φθινόπωρο. Και ακόµη δεν ήρθε ο χειµώνας...( TA NEA-24/11/2010).

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -''ΤΑ ΝΕΑ''-19/11/2010
ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ(ηθοποιός):Πολλοί θεατές παζαρεύουν τα εισιτήρια στο θέατρο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Για τρίτη χρονιά ο Ηλίας Λογοθέτης παίρνει τη µορφή του «καταραµένου» µυθιστοριογράφου Γεωργίου Βιζυηνού στην παράσταση που σκηνοθετεί ο ίδιος, αντλώντας έµπνευση από το «Αµάρτηµα της µητρός µου» (Θέατρο Βαφείο - Λάκης Καραλής). Το αυτοβιογραφικό διήγηµα δραµατοποιείται χωρίς καµία απολύτως αλλαγή στη γλώσσα ή περικοπή του κειµένου. Ο Ηλίας Λογοθέτης, µε 46χρονη θεατρική πορεία, αντιλαµβάνεται το θέατρο ως µια σπουδή, ως έρευνα της δράσης της θεατρικής πράξης. Τονίζει ότι ηθοποιός σηµαίνει µεταφορέας, δεν ποιεί ήθος, µεταφέρει ήθος αν υπάρχει.
Και αποκαλύπτει ότι λόγω της οικονοµικής κρίσης πολλοί θεατές από το τηλέφωνο παζαρεύουν την τιµή του εισιτηρίου.

1 Οικονοµική κρίση και θέατρο;
Η οικονοµική κρίση επηρεάζει τα πάντα. Πολλοί θεατές από το τηλέφωνο παζαρεύουν την τιµή του εισιτηρίου, και µάλιστα ακόµη και τα δύο ευρώ. ∆εν καταλαβαίνει κανείς το µέγεθος της τραγωδίας που µας οδηγεί το Μνηµονιο του Σόρος και των τοκογλύφων.

2 Η σηµερινή Ελλάδα;
Οσµή βρεγµένης κότας.
∆ιαφθορά και απουσία ειλικρίνειας από το πολιτικό σύστηµα και αβέβαιες προοπτικές. Η Πνευµατική Ηγεσία ροχαλίζει.

3 Η νεολαία;
Ενα αµυδρό φως µες στο βαθύ σκοτάδι. Προσπαθεί να προσδώσει χαρούµενα χρώµατα στην κατήφεια του παρόντος, επινοώντας ελπίδες χιµαιρικές.

4 Σαράντα έξι χρόνια στο θεατρικό σανίδι, τι αποκοµίσατε;
Μεγάλες χαρές και µεγάλες στιγµές. Οπως η συνάντησή µου µε τον Πίντερ, τον Γιάννη Χρήστου, τον Τσαρούχη.

5 Οι σηµερινές αξίες του Νεοέλληνα;
Tις ψάχνει στο ∆ιαδίκτυο. Το είδος αυτό που αποκαλείτε «Νεοέλληνα» είναι προστατευόµενο και οι αξίες του περιγράφονται στο εγχειρίδιο του κόµη Ντε Βαλαµόντε, βοηθού επί πολλά χρόνια του Κλοντ Λεβί - Στρος.

6 Το µεγαλύτερο ρίσκο που έχετε πάρει;
Να φύγω από του Πουλιού (η γειτονιά µου). Η µυθική γειτονιά των κανταδόρων και των µποέµ, των σπάνιων αφηγητών και του Καλλίστρατου, ενός νεώτερου Αριστοφάνη και των φοβερών και τροµερών συµµαθητών του, µε κορυφαίο τον Νίκο Σκλαβενίτη, και του µεγάλου Μύστη της Θάλασσας Πάνου και των ∆ιαφωτιστών µου Ζαχαρή και Πανάγου.

7 Γεώργιος Βιζυηνός στο «Αµάρτηµα της µητρός µου».
Ψυχή µου, ψυχή µου, ανάστα, τι καθεύδεις; Η ψυχή µου είναι ανάλαφρη σαν το πουλί που έχει χτίσει τη φωλιά του στον ουρανό. Ταπεινός αφηγητής.

8 Ποιον θεωρείτε καλύτερο ηθοποιό όλων των εποχών;
∆εν µπορώ να απαντήσω σ’ αυτό το ερώτηµα, γιατί σίγουρα κάποιον θα αδικήσω. Είναι σαν να µε ρωτάτε ποιος είναι ο µεγαλύτερος ζωγράφος ή συγγραφέας ή συνθέτης – βέβαια δεν είναι το ίδιο. Ο Γιαν ΜακΚέλεν έχει κάτι το θεϊκό.

9 Ηθοποιός σηµαίνει…
Κατά τη γνώµη µου, σηµαίνει µεταφορέας. ∆εν ποιεί ήθος, µεταφέρει ήθος αν υπάρχει. Και τι γίνεται στην περίπτωση που ο ηθοποιός δεν έχει ήθος; Πώς πρέπει να ονοµάζεται; Ας περιοριστούµε λοιπόν στη λέξη ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ ως άλλοθι.

10 Η θέση του έλληνα ηθοποιού στη σηµερινή κοινωνία;
Το θέµα εδώ είναι ταξικό. Αν δεν ανήκεις στην παντοδύναµη ολιγαρχία του θεάτρου, δεν έχεις θέση ακόµα και στο λεγόµενο «Εθνικό Θέατρο», που µάλλον πρέπει να ονοµαστεί «Οικογενειακό Θέατρο». Οι πραγµατικοί καλλιτέχνες είναι αυτοί που δεν είναι σίγουροι πού ρισκάρουν. Πάντως οι δυνάστες των ηθοποιών είναι οι ίδιοι οι ηθοποιοί.

11 Τηλεόραση και θέατρο;
Η τηλεόραση και το θέατρο βαδίζουν χέρι χέρι. Στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση γίνονται προσπάθειες για την πνευµατική ανύψωση του λαού που τόσο διψά για µόρφωση και καλλιέργεια.

12 Πώς βλέπετε το ελληνικό θέατρο;
Αµφίβολο, σπασµωδικό, µπάσταρδο. Παρ’ όλα αυτά, ελπιδοφόρο.

13 Το νόηµα της ζωής;
Το νόηµα της έννοιας «ζωή» ή το νόηµα του νοήµατος της έννοιας «ζωή», δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Εν πάση περιπτώσει, η ζωή δεν µας δίνεται για να την απολαύσουµε αλλά για να την αντέξουµε και να ξεµπερδέψουµε µαζί της.

14 Ο αγαπηµένος σας ρόλος;
Ο Σπούνερ από τη «Νεκρή ζώνη» του Πίντερ. Είχα την ευτυχία να µε δει στην παράσταση.

15 Η µουσική στη ζωή σας;
Μια κυβέρνηση στο χάος του νου µου. Μια τακτοποίηση των νευρώνων.

16 Σας τροµάζει ο θάνατος;
Η απώλεια των φίλων είναι πιο τροµακτική από την ιδέα του θανάτου.

17 Πώς βλέπετε το ελληνικό σινεµά;
Οψιφανές και οψιγενές κίνηµα των δήθεν πρωτοπόρων κινηµατογραφιστών.

18 Ηθοποιός και τηλεόραση;
Αγάπης αγώνας άγονος. Σχέση συνοικεσίου µε προξενητές και προκαταβολή προίκας. Ενίοτε η πίκρα είναι µεγαλύτερη της προίκας.

19 Το στίγµα του σηµερινού ελληνικού πολιτισµού;
Ο ελληνικός πολιτισµός, ο πιο πλούσιος της ανθρωπότητας, αµύνεται ενάντια στη χυδαιότητα και την αισθητική παραµόρφωση και χαράζει την πορεία του στον χάρτη του µέλλοντος µε την οµορφιά και την εξυπνάδα των ανθρώπων που αµύνονται ενάντια στην υποδούλωση και το ξεπούληµα.

20 Λευκάδα, η γενέτειρά σας;
Ω χώµα µου, που αγνάντια σου ο ολόαγνος πόθος µου αχτιδοβολάει σαν αρραβώνας νέος στον

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ:
ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
-ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ 1-1-2011
Δεκάδες χιλιάδες ειναι οι ασφαλισμένοι και οι ασφαλισμένες που ΄'γλυτώνουν'απο τις ανατροπές που επερχονται στο ασφαλιστικο. Ως γνωστόν οι δυο ασφαλιστικοί νομοι(3863 και 3865/2010)- που ανατρέπουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και μειώνουν τις συντάξεις- θα τεθούν σε εφαρμογή απο την 1.1.2010.
Οι κατηγοριες αυτες των ασφαλισμένων ειναι οι παρακάτω:
1. Σε οσα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπεται συνταξιοδότηση με 35 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, το δικαίωμα αυτό διατηρείται αφού έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (Δημόσιο, τράπεζες, ΔΕΚΟ, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ). Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ακολουθούνται τα όρια που προβλέπονται και για τους μετά την 1/1/1983 ασφαλισμένους. Υπάρχει βέβαια ο περιορισμός του συντελεστή αναπλήρωσης της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης στο 2% από 1/1/2013.
2: Oσοι θεμελιώνουν φέτος(εως 31-12-2010) συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν θιγονται απο τις αλλαγες που αρχίζουν απο το 2011. Διευκρινίζεται ότι, όλες οι αλλαγές στα όρια ηλικίας αναφέρονται μόνο σ’ όσους δεν θα έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010. Επισημαίνεται ότι η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επέρχεται μόνο με τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτουμένων συνταξίμων ετών. Αντίθετα, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας δεν επιδρά στη θεμελίωση. Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας προσδιορίζει, μόνο, το χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης. Κατα συνέπεια, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, “''κλειδώνουν” τα σημερινά όρια ηλικίας και μπορούν να παραμείνουν στη εργασία όσο χρόνο επιθυμούν χωρίς δυσμενείς συνέπειες. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να επισημανθεί, ότι, ειδικότερα για τους ασφαλισμένους (και τις ασφαλισμένες) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπήρξε μία σημαντική νομοθετική παρέμβαση η οποία προβλέπει ότι, οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη συνταξιοδοτούνται με τα όρια ηλικίας που προβλέπονται κατά το χρόνο συμπλήρωσης των συνταξίμων ετών και όχι με τα ηλικιακά όρια που θα ισχύσουν κατά το χρόνο που θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν. Με βάση αυτή τη ρύθμιση κατοχυρώνονται οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που μπορούν, κατά συνέπεια, να παραμείνουν στη εργασία ώστε να ασφαλιστούν για περισσότερα χρόνια και να δικαιούνται υψηλότερη σύνταξη.
3. Με διάταξη του νεου ασφαλιστικου νόμου 3865/2010 για την 25ετια ΄'γλυτώνουν'' χιλιάδες δημόσιοι υπαλληλους απο τις ανατροπες στο ασφαλιστικό απο την 1-1- 2011. Oσοι δημόσιοι υπαλληλοι ασφαλισμένοι απο 1.1. 1983 εως 31-12-1992 συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης μέχρι τις 31/12/2010, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα (εως 15) έτη ασφάλισης ή να εχουν μείωση της σύνταξης τους με το νεο τροπο υπολογισμού. Αυτό πρακτικά σημαίνει οτι οι εργαζόμενοι αυτοί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 35 έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας τα 58 χρόνια ή με 37 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας(ΧΟΗ). Μάλιστα στην 25ετια υπολογίζεται και η προϋπηρεσία σε άλλα ταμεία, εκτός δημοσίου. Επιπρόσθετα η μεγάλη αυτή κατηγορία των ασφαλισμένων δημοσιων υπαλληλων(25ετια ασφάλισης στις 31.12.2010) εκτός απο τα ορια ηλικίας συνταξιοδότησης θα ''γλυτώσουν'' και απο την μείωση της σύνταξης λόγω του νεου υπολογισμου της.
4. ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΚΑ: Διατηρούν το δικαίωµα συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ γυναίκες µε ανήλικα παιδιά (στα 55 για πλήρη και στα 50 µε µειωµένη, αντί για τα 65 και 60), εφόσον µέχρι τις 31/12/2010 συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις (5.500 ηµέρες ασφάλισης), ανεξάρτητα αν έχουν και σήµερα ανήλικο παιδί. Μαλιστα εως και 30% μπορούν να αυξήσουν τη σύνταξή τους όσες γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ συνταξιοδοτήθηκαν μέσα στο 2010 με μειωμένο ποσό ενώ είχαν από τις 15 Ιουλίου (ημερομηνία δημοσίευσης του νέου ασφαλιστικού νόμου) τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη σύνταξη με το καθεστώς των μητέρων με ανήλικα: Δηλαδή, είχαν κατά το παρελθόν τουλάχιστον 5.500 ένσημα και ανήλικο παιδί. Για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί συνταξιοδοτικές αποφάσεις, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης είχε υποβληθεί πριν από την 15/7/2010, απαιτείται η υποβολή αίτησης από τις ενδιαφερόμενες για ανάκληση της συνταξιοδοτικής απόφασης, με έντοκη επιστροφή των ήδη καταβληθεισών συντάξεων και έναρξη καταβολής από ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης». Η έκδοση νέας συνταξιοδοτικής απόφασης, με χρήση της ευνοϊκότερης διάταξης, συμφέρει σε κάθε περίπτωση μακροπρόθεσμα την ασφαλισμένη αφού θα λάβει πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών και όχι μειωμένη στην ίδια ηλικία: Παράδειγμα: Γυναίκα που έχει συνταξιοδοτηθεί τον Απρίλιο στα 55 αντί στα 60, εφόσον είχε ανήλικο παιδί, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 55 με πλήρη σύνταξη υποβάλλοντας αίτηση ακύρωσης της προηγούμενης συνταξιοδοτικής απόφασης και έκδοσης νέας. Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν πριν την 15/7/2010 μπορούν να κριθούν, σύμφωνα με την εγκύκλιο, με έναρξη συνταξιοδότησης την 15/7/2010, εφόσον συναινούν οι ενδιαφερόμενες. Δεδομένου ότι το ισχύον, μέχρι 31.12.2010, όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων είναι το 50ό για μειωμένη σύνταξη και το 55ο για πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μητέρες οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή - που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3863/2010 δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010- συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί, «συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα παραπάνω όρια ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού». Η μείωση της σύνταξης (6% το χρόνο) σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας, θα χωρεί για όσους μήνες υπολείπονται από την αίτηση μέχρι την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 55ετών.
Eάν η συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφαλισμένης με ανήλικο παιδί, γίνεται από 1.1.2011 και μετά, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ασφαλισμένων πριν από την 1.1.1993 αυξάνονται και διαμορφώνονται ως εξής:
-Το 2011 το 57ο έτος για πλήρη και το 52ο έτος για μειωμένη.
-Το 2012 το 60ό έτος για πλήρη και το 55ο έτος για μειωμένη.
-Από την 1/1/2013 και μετά, το 65ο έτος για πλήρη και το 60ό έτος για μειωμένη.
Οπου αυξάνονται από την 1.1.2011 τα όρια ηλικίας, οι ασφαλισμένες ακολουθούν το όριο ηλικίας - όπως αυτό διαμορφώνεται κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία συμπληρώνουν σωρευτικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και το παιδί τους δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του», καταλήγει η εγκύκλιος.

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Η ΒΑΘΕΙΑ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ

Η ΒΑΘΕΙΑ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ
του ΗΛΙΑ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗ(elgeo@dolnet.gr)
''Φοβόμαστε πλέον και τη σκιά μας'', μονολογούσε η ηλικιωμένη κυρία κατεβαίνοντας χτες τις σκάλες του μετρό στην Ομόνοια. Και είχε δικιο. Η ανασφάλεια ειναι πλέον η σημαία της καθημερινότητας. Ληστείες, δολοφονίες, απολύσεις, χρέη στις τράπεζες, αρρώστιες, αυτοκτονίες. Ξυπνάς και τα πρωινάδικα της τηλεόρασης σε.... καλημερίζουν με νέα οικονομικά μέτρα, με νεους φόρους, με θλιβερές ειδήσεις. Κατεβαίνεις στο ισόγειο της πολυκατοικίας και συναντάς μόνο λογαριασμούς και ειδοποιητήρια της εφορίας. Η τράπεζα ειναι πλέον μια αχώριστη φίλη σου. Πάντως κανονικό γράμμα έχουμε χρόνια να δούμε. Και όταν είδαμε μια επιστολή απο την Αμερική ζηλέψαμε τον παραλήπτη. Άλλωστε ο φθόνος αποτελεί το εθνικό μας σπορ. Φθονούμε ολους όσους ζουν καλύτερα απο εμάς. Αμφισβητούμε τα πάντα. Απο την αξιοπιστία των πολιτικών, των ΜΜΕ μέχρι και την επιτυχία ή τις ικανότητες του συναδέλφου μας στο διπλανό γραφείο. Φθονούμε τις επιτυχίες των άλλων. Αγνοώντας τη δική μας κατάντια. Και φυσικά έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη. Όχι μόνο στις εκάστοτε κυβερνήσεις αλλά και στους γύρω μας. Η καχυποψία αντικατέστησε τη φιλία και την αλληλεγγύη. Κάθε χρόνο εχω παρατηρήσει οτι αρχίζουμε να στολίζουμε τα σπίτια μας, με τα Χριστουγενιάτικα, απο τα μέσα Νοεμβρίου. Ειναι βλέπεις αυτή η αίσθηση της μοναξιάς και θέλουμε να βάλουμε στη μίζερη ζωή μας λίγο χρώμα. Έχουμε ανάγκη τη ζεστασιά, ενα χέρι στον ώμο, λίγα λόγια αγάπης. Αναζητάμε τρυφερότητα και αλληλεγγύη σε μια κοινωνία που ο ένας προσπαθεί με κάθε τρόπο να 'βγάλει' το μάτι του άλλου, οπου κυριαρχεί η υποκρισία, το ψέμα, ο φθόνος και το προσωπικό συμφέρον. Αν δεν κάνω λάθος τα λαμπιόνια συμβολίζουν τα όνειρα. Που αναμοσβύνουν και όταν περάσουν οι γιορτές τα ξαναβάζουμε στην αποθήκη. Η φάτνη σε παραπέμπει στο παρελθόν. Σε όμορφες στιγμές αγάπης και ξενοιασιάς. Τότε που υπήρχε το χαμόγελο, η αληθινή αγάπη, η κατανόηση. Και το χριστουγεννιάτικο δένδρο συμβολίζει τη ζωή που θέλαμε αλλά δεν ζήσαμε. Γι αυτό το έλατο ικετεύει τον ουρανό. Οπως καθημερινά όλοι μας παρακαλούμε να βρέξει ή να χιονίσει ώστε να νοιώσουμε τη ζεστασιά της μοναξιάς νοιώθοντας την ασφάλεια του σπιτιού στην ανασφάλεια της ζωής μας. Αλήθεια δεν έχετε παρατηρήσει οτι στις γιορτές φίλων και συγγενών κάθε χρόνο παίρνουμε και δεχόμαστε ολοένα και περισσότερα τηλέφωνα;;; Γιατί αραγε;;; Η απάντηση κι εδώ εχει να κάνει με τη μοναξιά. Ζούμε σε μια εποχή ανασφάλειας και ερημιάς, που έχουμε αποκούμπι πλέον την τηλεόραση. Αυτή πλέον ειναι η συντροφιά μας. Πάνε οι φίλοι, πάνε οι παρέες, τέλος τα γλέντια. Ο καθένας σηκώνει τον σταυρό του μαρτυρίου και ανεβαίνει στον δικό του Γολγοθά. Με το μυαλό ''καρφωμένο'' στα δάνεια, στα χρέη και στις θλιβερές ειδήσεις με αρρώστιες και θανάτους. Και ειναι αλήθεια οτι αυτή η αβάσταχτη μοναξιά, η βαθιά ψυχή της μοναξιάς, μας κινητοποιεί ώστε να τηλεφωνήσουμε ακόμη και σε ξεχασμένους φίλους και γνωστούς για να τους ευχηθούμε. Απογοητευμένοι απο τους πολιτικούς και την κοινωνία, στηρίζουμε πλέον τις ελπίδες μας στον ουρανό. Αγνοώντας ωστόσο οτι αυτός δεν στηρίζεται πουθενά. Ψάχνουμε σε κινητά, σε τηλεοπτικά σίριαλ, σε τυχερά παιγνίδια να βρούμε λιγες σταγόνες ευτυχίας, να ανακαλύψουμε τη ζωή που φεύγει, που τρέχει ασθμαίνοντας. Δυστυχώς...

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις

[ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ]
Χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ δικαιοσύνη είναι πλέον το µεγάλο ζητούµενο σε µια κοινωνία που αναζητά τη διέξοδό της από τη µοναξιά, την ανασφάλεια και την άδικη οικονοµική επιβάρυνση στο όνοµα της τρόικας και του Μνηµονίου. Και δεν είναι µόνο η σοβαρή κρίση (ή µάλλον η απαξίωση) που διέρχεται το πολιτικό σύστηµα. Είναι το ντόµινο που δηµιουργεί η οικονοµική κρίση στην ψυχολογία των µη εχόντων. Ο πολίτης δικαίως θεωρεί ότι έχει να αντιµετωπίσει ένα κράτος-δυνάστη. Και χωρίς να ελπίζει να δει κάποτε φως στο τούνελ.
Οταν τα επίσηµα στοιχεία δείχνουν ότι κάτω από 600 ευρώ τον µήνα παίρνουν οι 6 στους 10 συνταξιούχους, ενώ οι απόµαχοι της δουλειάς σηκώνουν (µαζί µε τους µισθωτούς) – χωρίς να ευθύνονται – τα βάρη της οικονοµικής κρίσης, αυτό σηµαίνει ότι κάθε αποσπασµατική εισοδηµατική ενίσχυση δεν λύνει το τεράστιο πρόβληµα των οικονοµικών απωλειών. Είναι όχι µόνο δίκαιο αλλά και επιτακτικό να προχωρήσει η κυβέρνηση στην επαναχορήγηση της 13ης και 14ης σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους και κυρίως σε όσους λαµβάνουν χαµηλές συντάξεις.
Πού είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, όταν οι πολίτες καταταλαιπωρούνται στα άθλια δηµόσια νοσοκοµεία και πεθαίνουν αβοήθητοι στα ράντζα; Οταν το κράτος προσφέρει δωρεάν παιδεία αλλά τα φροντιστήρια επιβαρύνουν δυσβάσταχτα κάθε µήνα τον οικογενειακό προϋπολογισµό; Οταν αυξάνονται και πληθύνονται τα διόδια σε δρόµους-καρµανιόλες, ενώ το φακελάκι µαζί µε τη διαφθορά είναι καθηµερινά φαινόµενα που διογκώνονται;
Πού βρίσκεται το κράτος στο δικαίωµα στην εργασία, όταν η ανεργία τρέχει ανεξέλεγκτη η µείωση της απασχόλησης και της µισθωτής εργασίας, η αύξηση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης και η συνακόλουθη µείωση της πλήρους και της µόνιµης απασχόλησης, η αύξηση των απολύσεων και το αρνητικό ισοζύγιο στην αναπλήρωση των θέσεων εργασίας, είναι ορισµένες από τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας;
Αραγε σε ποια άλλη ευνοµούµενη Πολιτεία ο πολίτης προσφέρει τεράστιους φόρους χωρίς να έχει τα στοιχειώδη από ένα κράτοςεκδικητή; Και ποιος µπορεί να πιστέψει ότι η έξοδος από την κρίση θα έρθει µέσα από την αναδιανοµή του εισοδήµατος και την ανάπτυξη; Ασφαλώς κανείς. (TA NEA-04/11/2010).

Δημοφιλείς αναρτήσεις