Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  ΤΟΜΕΑ
--ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
-ΤΗΝ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΟ  ΣτΕ

Eως 3.000 ευρώ για την τριετία 2016-2018 είναι το ποσό των αναδρομικών από τα κομένα δώρα που διεκδικουν όχι μονο οι  εν ενεργεία υπαλληλοι της δημόσιας  διοικησης αλλα και ολοι οι  υπαλλήλοι  του  ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Η πλήρης  κατάργηση των επιδομάτων των εορτών και  του επιδόματος αδείας (τα 1000 ευρώ δηλαδή 500+250+250) που έγινε με τον νόμο 4093/12 κρίθηκε αντισυνταγματική.Οι πρώτες περικοπές που έγιναν με τον ν3833/10 και τον ν3845/10 είχαν κριθεί με παλιότερη απόφαση του 2015 ,του ΣτΕ, συνταγματικές.Το αν η απόφαση θα ισχύσει αναδρομικά θα κριθεί από τη δίκη που θα γίνει στην ολομελεια του ΣτΕ  την 1η Φεβρουαρίου 2019. Πάντως η  απόφαση επηρεάζει τόσο τους υπηρετούντες με έννομη σχέση δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ και σε ΝΠΠΔ, τους υπηρετούντες ΙΔΑΧ, όσο και τους υπηρετούντες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι ορος το παρόν δεν χρειάζεται καμία άλλη ενέργεια, πέραν της αίτησης μη παραγραφής, η οποία πρέπει να κατατεθεί μέχρι και σήμερα 31/12/2018 (από όσους δεν κατατέθηκε).

Όπως τονίζει σε δήλωση του  στα ‘ΝΕΑ’ ο αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ κ. Δημήτρης Μπράτης η απόφαση του ΣΤ τμήματος του ΣτΕ που ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία(6-1) κρίνει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν4093/12 με τις οποίες περικόπηκαν εντελώς τα δώρα των Δημοσίων Υπαλλήλων που είχαν διαμορφωθεί,μετά τις περικοπές των ν3833/10και 3845/10,στο ποσό των 1000 ευρώ ετησίως(500 δώρο χριστουγέννων 250 Πάσχα και 250 επίδομα αδείας).
Η κυβέρνηση –προσθέτει ο κ. Μπράτης-μετά και την απόφαση του ΣΤ τμήματος του ΣτΕ ,η οποία κατά την εκτίμηση των νομικών ,δεν θα αλλάξει στην ολομέλεια,οφείλει να επανανομοθετήσει άμεσα τα δώρα και να χορηγήσει τα αναδρομικά σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους,όπως έκανε πρόσφατα με τους ένστολους ,τους πανεπιστημιακούς και τους γιατρούς.Η χώρα δεν πρέπει να γίνει ένα απέραντο δικαστήριο.Ήδη το σύνολο σχεδόν των Δημοσίων υπαλλήλων έχει  καταθέσει στην υπηρεσία τους ,σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΕΔΥ,την αίτηση διακοπής  της παραγραφής των αναδρομικών και αναμένουμε και την απόφαση της ολομέλειας,η οποία εκδικάζει την υπόθεση την 1η του Φλεβάρη του 2019,για να καθορίσουμε τις περαιτέρω ενέργειές μας.

Όπως παρατηρεί ,σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ για τα επιδόματα εορτών και αδείας η δικηγόρος-νομική σύμβουλος  της ΑΔΕΔΥ κ. Μαργαρίτα Παναγοπούλου κατόπιν μίας πρώτης μελέτης των εκδοθεισών αποφάσεων του ΣτΕ, παρατηρούνται τα εξής:

 α) Η απόφαση (το σκεπτικό όλων είναι όμοιο) έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας για λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και στρατιωτικούς (όπως και για τους διαδίκους δικαστικούς υπαλλήλους) που έλαβε χώρα από 1.1.2013 με τον ν.4093/2012(περ.1 της υποπ.Γ1 της παρ.Γ του άρθρου πρώτου αυτού) είναι αντισυνταγματική. Μειοψήφησε ένας και μόνον Σύμβουλος.

β) Η απόφαση δεν όρισε τίποτα αναφορικά με το πότε θα ισχύσει η αντισυνταγματικότητα αυτή, ήτοι αναδρομικά ή για το μέλλον (δηλαδή από την δημοσίευσή της και εφεξής). Ως εκ τούτου, το εν λόγω ζήτημα ενδεχομένως να τεθεί στην Ολομέλεια, στην οποία η ΑΔΕΔΥ μπορεί να ασκήσει παρέμβαση υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ.1 ν.2479/1997 που ορίζει τα εξής: «1.α. Σε δίκη ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία, εν όψει των ισχυρισμών των διαδίκων ή της τυχόν παραπεμπτικής απόφασης, τίθεται ζήτημα αν διάταξη τυπικού νόμου είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα ή όχι, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν παρέμβαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, τα οποία δικαιολογούν έννομο συμφέρον σε σχέση με την κρίση του ζητήματος αυτού, εφόσον το αυτό ζήτημα εκκρεμεί σε δίκη ενώπιον άλλου δικαστηρίου ή δικαστικού σχηματισμού του αυτού κλάδου δικαιοσύνης στην οποία είναι διάδικοι».

 γ) Από το σκεπτικό της αποφάσεως προκύπτει ότι τούτη δεν αφορά ασφαλώς μόνον τους δικαστικούς υπαλλήλους που ήταν διάδικοι στις οικείες υποθέσεις που κρίθηκαν από το ΣτΕ, αλλά όλους τους υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ως εκ τούτου, η απόφαση επηρεάζει τόσο τους υπηρετούντες με έννομη σχέση δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ και σε ΝΠΠΔ, τους υπηρετούντες ΙΔΑΧ, όσο και τους υπηρετούντες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

δ) Για τα διοικητικά δικαστήρια η απόφαση είναι πλήρως δεσμευτική (επί ποινή αναιρέσεως), λόγω του ότι έχει εκδοθεί με την διαδικασία του προδικαστικού ερωτήματος του άρθρου 1 ν.3900/2010 με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απόσχουν από το σκεπτικό της.

ε) Στο σκεπτικό της αποφάσεως, με παραπομπή στην σχετική νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ Ολ.668/2012, 3404-3406/2014, 3372, 3373/2015 κ.α), αναφέρεται ρητώς ότι δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των ν.3833/2010, 3845/2010 και 4024/2011 λόγω των θεσπισθέντων με αυτές μισθολογικών μέτρων (περικοπές αποδοχών και επιδομάτων).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις