Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

 


ΟΔΗΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

 

Ένα χρήσιμο, επικαιροποιημένο οδηγό, με  12  ερωτήσεις-απαντήσεις για τους  υποψήφιους  συνταξιούχους παρέχει ο ΕΦΚΑ,  ρίχνοντας  φως  σε  σημεία-κλειδιά όσον αφορά τη διαδικασία  συνταξιοδότησης.Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές που επέρχονται στα όρια ηλικίας    συνταξιοδότησης  από το νέο  ετος δεν αφορούν ολους τους  ασφαλισμενους  και  υπάρχουν δυο μεγάλα  παράθυρα  για να συνεχίσουν εργαζόμενοι με τις  ισχύουσες διατάξεις.Αυτά  είναι: 

1.Οσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία σύνταξης μέχρι 31/12/2021, δεν θίγονται από  τις  αλλαγές της ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν από 1/1/2022 και εφεξής. 

2.Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα αλλά συμπληρώνουν το μεταβατικό όριο των διατάξεων του μετά την 1.1.2022, η σύνταξή τους καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο -μεταβατικό- όριο ηλικίας.Παράλληλα το δικαίωμα για αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί και ισχύει κανονικά και δεν καταργείται μετά την 1/1/2021. 

ΟΙ 12 ερωτήσεις-απάντήσεις για το καθεστώς  συνταξιοδότησης που παρέχει ο ΕΦΚΑ έχουν  ως εξής: 

 1:Τι σημαίνει «θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος»; 

ΑΠ:Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχουν συμπληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σύνταξης. Για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία ημερών ασφάλισης και της ηλικίας. Από την ημερομηνία κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το θεμελιωμένο δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί με αίτηση συνταξιοδότησης οποτεδήποτε. 

2.ΕΡ:Ποιος νόμος καθορίζει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος; 

ΑΠ:Από τις 19 Αυγούστου 2015 ισχύουν ενιαίες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για όλους τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 .Οι ασφαλισμένοι      οι οποιοι  πριν από την ημερομηνία αυτή είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις αυτές. 

 3.ΕΡ:Είχα ασφαλιστεί στον τ. ΟΑΕΕ και έχω συμπληρώσει τις ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες εργασίας και την ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά οφείλω ασφαλιστικές εισφορές. Με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να μου χορηγηθεί σύνταξη λόγω γήρατος, εθνική και ανταποδοτική; 

ΑΠ:Οι ασφαλισμένοι στον τ. ΟΑΕΕ που έχουν συμπληρώσει τις ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες εργασίας και την ηλικία συνταξιοδότησης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος εφόσον οι οφειλές τους από ασφαλιστικές εισφορές δεν ξεπερνούν τις 20.000,00€ (14.202,00€ κεφάλαιο και τόκοι). Το ποσό της οφειλής παρακρατείται από τη σύνταξη σε σαράντα μηνιαίες δόσεις. Οι δόσεις ανέρχονται σε 60 για όσους έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης από 01.10.2019 με εξαίρεση όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών του Ν. 4611/2019. Το ποσό που τυχόν υπερβαίνει το παραπάνω όριο πρέπει να εξοφληθεί εντός δίμηνης προθεσμίας από την νόμιμη κοινοποίηση του εγγράφου περί οφειλής.. Εάν δεν είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί σύνταξη λόγω οφειλής, δεν χορηγείται ούτε η εθνική σύνταξη. 

 4.ΕΡ:Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Πρέπει να διακόψω την επαγγελματική μου δραστηριότητα προκειμένου να υποβάλω αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος; 

Δεν απαιτείται πλέον διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας των ελεύθερων επαγγελματιών προκειμένου να ασκήσουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται βέβαια να δηλώσουν στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί εργασίας συνταξιούχων. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους επαγγελματίες που κατέχουν ειδική άδεια άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος (π.χ., φυσικοθεραπευτές, οδοντοτεχνίτες, βενζινοπώλες, ηλεκτρολόγοι κ.λπ.), την οποία θα εξακολουθήσουν να κατέχουν για όσο χρονικό διάστημα δραστηριοποιούνται μετά την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης. 

5.ΕΡ:Μητέρα, ασφαλισμένη ως μισθωτή πριν από την 1/1/1993, με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2010 και παιδί που ενηλικιώθηκε μετά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών, σε ποια ηλικία μπορεί να πάρει πλήρη ή μειωμένη σύνταξη; 

ΑΠ:Επειδή έχει κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις του 2010, μετά την ισχύ του ν. 4336/2015 δικαιούται να λάβει σύνταξη πλήρη ή μειωμένη στο όριο ηλικίας που καθορίζει ο ν. 4336/2015 και αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο συμπλήρωσαν το κατοχυρωμένο όριο ηλικίας.
Παράδειγμα: Το 2010 κατοχυρώθηκε το όριο ηλικίας των 50 ετών για μειωμένη σύνταξη και η ηλικία αυτή συμπληρώνεται το 2016. Χορηγείται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών. 

 6.ΕΡ:Για να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη σε μητέρα ανηλίκου, πρέπει να υπάρχει εργασία την τελευταία πενταετία με 100 ημέρες κάθε χρόνο; 

ΑΠ:Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων δεν απαιτείται εργασία την τελευταία πενταετία. 

7.ΕΡ:Πατέρας, ασφαλισμένος ως μισθωτός για πρώτη φορά πριν από την 1/1/1993, ο οποίος είχε συμπληρώσει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης όταν το τέκνο ήταν ανήλικο, σήμερα είναι χήρος. Δικαιούται σύνταξη ως πατέρας ανηλίκου τέκνου και σε ποια ηλικία; 

ΑΠ:Εφόσον πριν από την ενηλικίωση του τέκνου του είχε συμπληρώσει τις απαιτούμενες 5.500 ημέρες και κατά την υποβολή της αίτησης είναι χήρος δικαιούται σύνταξη ως χήρος πατέρας ανηλίκου.Η ηλικία στην οποία κατοχυρώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα καθορίζεται από το έτος στο οποίο συνυπήρχαν η ανηλικότητα του τέκνου και οι 5.500 ημέρες ασφάλισης:
Για το έτος 2010: πλήρης 55 μειωμένη 50
Για το έτος 2011: πλήρης 57 μειωμένη 52
Για το έτος 2012: πλήρης 60 μειωμένη 55
Για το έτος 2013 και μετά: πλήρης 67 μειωμένη 62
Η σύνταξη μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεως όταν θα έχει συμπληρώσει ο ασφαλισμένος την ηλικία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4336/2016 με κριτήριο το έτος στο οποίο συμπληρώνει τα ανωτέρω κατοχυρωμένα όρια ηλικίας . 

8.ΕΡ:Για να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος σε μισθωτό με 10.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 7.500 στα βαρέα, πρέπει να εργάζεται τα τελευταία πέντε χρόνια και να έχει 100 ημέρες ασφάλισης κάθε χρόνο; 

ΑΠ:Για να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη με το συγκεκριμένο χρόνο ασφάλισης δεν απαιτούνται 100 ημέρες εργασίας τα τελευταία χρόνια. 

9.ΕΡ:Μισθωτός, ασφαλισμένος για πρώτη φορά πριν από την 1/1/1993, που είχε συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας του την 31/12/2012 με συνεχή ασφάλιση τα τελευταία 5 χρόνια, πότε δικαιούται μειωμένη σύνταξη; 

ΑΠ:Εφόσον στις 31/12/2010 είχε θεμελιώσει δικαίωμα για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, μπορεί να το ασκήσει οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, είναι η πραγματοποίηση 100 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση ή πριν από το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας. 

10.ΕΡ:Μισθωτός, ασφαλισμένος για πρώτη φορά πριν από την 1/1/1993, ο οποίος συμπλήρωσε 10.000 ημέρες ασφάλισης εντός του έτους 2010, πότε δικαιούται πλήρη σύνταξη και πότε μειωμένη και από ποιο όριο ηλικίας θα υπολογιστεί η μείωση; 

ΑΠ:Εφόσον οι 10.000 ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 31/12/2010, έχει κατοχυρώσει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας. Σε περίπτωση που το 62ο έτος της ηλικίας συμπληρώνεται από 19/8/2015 και μετά, η σύνταξη χορηγείται στο όριο ηλικίας που αντιστοιχεί στο 62ο έτος της ηλικίας κατά το έτος συμπλήρωσής του.Επίσης, μπορεί να λάβει μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, εφόσον έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης κάθε χρόνο την πενταετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης. Το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του ή του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας, με ανώτατο ποσοστό μείωσης 30%. 

11.ΕΡ:Μισθωτός, ασφαλισμένος για πρώτη φορά πριν από την 1/1/1993, που συμπλήρωσε 10.000 ημέρες ασφάλισης εντός του έτους 2011, πότε δικαιούται πλήρη σύνταξη και πότε μειωμένη και από ποιο όριο ηλικίας θα υπολογιστεί η μείωση; 

ΑΠ:Εφόσον οι 10.000 ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 31/12/2011, κατοχυρώνεται το δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας και όπως αυτό διαμορφώνεται με το ν. 4336/2015. Επίσης, μπορεί να λάβει μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, και όπως αυτό διαμορφώνεται με το ν. 4336/2015 εφόσον έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης κάθε χρόνο την πενταετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης. Το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας του ή του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας, με ανώτατο ποσοστό μείωσης 30%. 

12.ΕΡ:Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος; 

ΑΠ:Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων (4.500 Η.Ε.) που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, στην ηλικία των 67 ετών. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις