Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΕ  ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΟΕΔΑ

Μόνο  κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού  γίνεται ,από   σήμερα  Δευτέρα, η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία σε ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ καθώς αναστέλλεται  η συναλλαγή με φυσική παρουσία για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας όλες οι συναλλαγές του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ με τους πολίτες θα γίνονται είτε στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους είτε με προγραμματισμένα ραντεβού στα υποκαταστημάτα σε όλη την Ελλάδα.
Με στόχο τον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών και τη δραστική μείωση του συγχρωτισμού στις υπηρεσίες, ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ προχωρούν σε ανασχεδιασμό του τρόπου εξυπηρέτησης των πολιτών δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιώνπου παρέχουν στις ιστοσελίδες τους  δηλαδή :www.efka.gov.grκαι www.oaed.grαντίστοιχα. 
. Για όσες συναλλαγές δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός προγραμματίζονται ραντεβού ως εξής: 
-Στον e-ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι, οι εργοδότες και οι συνταξιούχοι θα υποβάλλουν το αίτημά τους τηλεφωνικά ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr/menoumespiti επιλέγοντας την κατηγορία του αιτήματος, το αρμόδιο υποκατάστημα και συμπληρώνοντας την περιγραφή του αιτήματος. Ακολούθως θα λαμβάνουν e-mail ή τηλεφωνική κλήση και θα καλούνται συγκεκριμένη ώρα στο υποκατάστημα για να εξυπηρετηθούν. 
-Στον ΟΑΕΔ, όλοι οι άνεργοι θα υποβάλλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.oaed.gr/menoumespiti επιλέγοντας την κατηγορία του αιτήματος και το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Ακολούθως θα λαμβάνουν e-mail ή τηλεφωνική κλήση και θα καλούνται συγκεκριμένη ώρα στο ΚΠΑ2 για να εξυπηρετηθούν. 
Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ που καθίστανται πλέον υποχρεωτικές είναι οι εξής: 
1.e-ΕΦΚΑ
-Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ, τις οποίες οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι μπορούν να εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα www.amka.gr, επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;».
-Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότητας. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να αναζητούν τη σχετική πληροφορία στην ιστοσελίδα www.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα». Σημειώνεται ότι στις 15/3/2020 παρατάθηκε μέχρι 30/4/2020 η ασφαλιστική ικανότητα σε 40.941 έμμεσα ασφαλισμένους που διέθεταν ασφαλιστική ικανότητα στις 29/2/2020. 
-Οι καταβολές καθυστερούμενων οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων στις Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο, τις οποίες οι συναλλασσόμενοι θα διενεργούν ηλεκτρονικά μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με χρήση της αντίστοιχης Ταυτότητας Οφειλέτη.
-Η καταχώρηση ανανέωσης άδειας διαμονής για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για τις περιπτώσεις αυτές ολοκληρώνεται η επεξεργασία αρχείου από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και θα χορηγηθεί αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα στους δικαιούχους. Κατ’ εξαίρεση εξυπηρετούνται μόνο περιπτώσεις για τις οποίες αποδεικνύεται η ύπαρξη άμεσης ιατρικής ανάγκης.
-Η έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να το εκτυπώνουν στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή Ασφαλισμένοι →Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ασφαλισμένων→Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών.
-Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας. Οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουναπό τo μεσημέρι της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2020την αίτηση στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή Ασφαλισμένοι →Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ασφαλισμένων→Έκδοση ΕΚΑΑ. Με την υποβολή της αίτησης θα μπορούν να εκτυπώνουν το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ)και στη συνέχεια θα λαμβάνουν ταχυδρομικά την κάρτα στη διεύθυνση τους.
-Η χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας για χρήση μεταξύ άλλων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν από το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2020τη βεβαίωση στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή Ασφαλισμένοι →Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ασφαλισμένων →Έκδοση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας.
-Η παροχή πληροφοριών για την πορεία συνταξιοδοτικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017, τις οποίες οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, μέσω της επιλογής Συνταξιούχοι →Παρακολούθηση Πορείας Αίτησης.
-Η υποβολή νέων αιτημάτων κύριας σύνταξης και επικουρικής για το τέως ΕΤΕΑΜ. Οι ασφαλισμένοι θα υποβάλουν το αίτημα τους στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στην επιλογή: Συνταξιούχοι→Ηλεκτρονική Αίτηση Συνταξιοδότησης. Στη συνέχεια θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ραντεβού στο αρμόδιο υποκατάστημα.
2.ΟΑΕΔ
Η υποβολή αίτησης για το Επίδομα μακροχρονίως ανέργων.
Η υποβολή αίτησης για το Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων.
Η υποβολή αίτησης για το Ειδικό εποχικό βοήθημα.
Η υποβολή αίτησης για το Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας.
Η υποβολή αίτησης για το Ειδικό βοήθημα μετά από 3μηνη παραμονή στο Μητρώο.
Η υποβολή αίτησης για το Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας.
Η υποβολή αίτησης για το Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας.
Η υποβολή αίτησης για την Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.
Η υποβολή αίτησης για την Συμπληρωματική παροχή μητρότητας.
Η υποβολή αίτησης για την Άδεια σπουδαστών / φοιτητών.
Η χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ανεργίας.
Η χορήγηση Βεβαίωσης Λήψης Επιδόματος Ανεργίας.
Η χορήγηση Βεβαίωσης Εξατομικευμένης προσέγγισης.
Η χορήγηση Βεβαίωσης Ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους.
Η χορήγηση Βεβαίωσης Προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.
Η χορήγηση Βεβαίωσης Αυτασφάλισης.
Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βρίσκονται εδώ: 
Επίσης, η υποχρεωτική δήλωση παρουσίας των επιδοτουμένων ανέργων, έως την 31.03.2020 θα πραγματοποιείται με αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των αρμόδιων ΚΠΑ2, με το οποίο θα δηλώνεται από τον άνεργο ότι εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις επιδότησης. 
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΚΠΑ2 βρίσκονται εδώ: 
Τέλος, όλες οι συνεντεύξεις ανέργων με εργασιακούς συμβούλους, είτε είναι προγραμματισμένες είτε πρόκειται να προγραμματιστούν, θα διεξάγονται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία.
Για να βρείτε το ΚΠΑ2στο οποία ανήκετε με βάση τη διεύθυνσή σας, πατήστε εδώ:
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι συναλλασσόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του ΟΑΕΔ στον αριθμό 11320(Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 έως 14:30, αστική χρονοχρέωση).
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις