Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020


‘ΒΡΟΧΗ’ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΑ  800  ΕΥΡΩ-ΑΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ-ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ-ΑΝΕΡΓΟΥΣ

‘Βροχή’ αιτήσεων ακολούθησε την πρεμιέρα  της πλατφόρμας στο πληροφοριακό  σύστημα ‘ΕΡΓΑΝΗ’(ανοιξε τα  μεσάνυχτα της  Τρίτης) από επιχειρήσεις που έκλεισαν βάσει κρατικής απόφασης ή που πλήττονται βάσει ΚΑΔ.Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος ήταν πως με το άνοιγμα της πλατφόρμας στην «Εργάνη» υποβλήθηκαν 356 φόρμες από εργοδότες, ενώ ανά λεπτό λειτουργίας προσετίθεντο 100 νέες φόρμες.Οι εργοδότες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις για την αποζημίωση των 800 ευρώ και τα ευεργετήματα στα ενοίκια.  Οι εργοδότες δηλώνουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή, καθώς και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση λύθηκε από 1/3/2020 έως 20/3/2020 με απόλυση ή με παραίτηση. 
Υπενθυμίζεται πως οι εργοδότες επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή έχουν χρονικό περιθώριο να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση μέχρι 31 Μαρτίου. Οι υπόλοιποι που πλήττονται βάσει ΚΑΔ θα μπορούν να υποβάλλουν μέχρι 20 Απριλίου. Ειδικότερα σε αυτούς τους εργοδότες που πλήττονται αλλά δεν έχουν κλείσει παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εντύπων σε διαφορετικούς χρόνους και πάντα εντός του διαστήματος από 24.3.2020 έως και 20.4.2020 (χρόνος εφαρμογής του μέτρου) από τον ίδιο εργοδότη, τμηματικά με ξεχωριστές υποβολές, ανάλογα με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας.
Οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν τις δικές τους υπεύθυνες δηλώσεις στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr την άλλη εβδομάδα, πιθανότατα από 1– 10 Απριλίου.
Οι εργοδότες θα εισέλθουν στο Π.Σ. Εργάνη και μέσω της καρτέλας «Ειδικά έντυπα» θα διαλέξουν την επιλογή «Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών και στη συνέχεια θα συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία.
Οι εργοδότες οι επιχειρήσεις των οποίων έχουν κλείσει προσωρινά με εντολή του κράτους υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:
-Tην αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες  από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν κάθε φορά,
-Tα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής,
-Tους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία (απόλυση) είτε με οικειοθελή αποχώρηση (παραίτηση)
Οι εργοδότες που δεν έχουν αναστείλει την λειτουργία τους αλλά πλήττονται βάσει ΚΑΔ και κάνουν χρήση του μέτρου αναστολής συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:
-την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
-τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
-τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση,
Eπισημαίνεται ότι  όπου αναφέρεται ο όρος Επιχείρηση-Εργοδότης νοούνται όλοι όσοι απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Στην κατηγορία υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας.Οι υπόχρεοι εργοδότες υποχρεούνται επίσης να γνωστοποιήσουν αυθημερόν  την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους.
Στο μεταξύ νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και  εργαζομένων  εξήγγειλε το υπουργειο  Εργασιας.Περιλαμβάνονται δυο σημαντικά  μέτρα  για πρώτη φορά ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυταπασχολούμενους τους ατομικούς επιχειρηματίες  τις πληττόμενες από τον κοροναϊό επιχειρήσεις (ΚΑΔ)-  και παράλληλα απασχολούν έως 5  εργαζόμενους Προκειται  για :
1.      Την έκπτωση  25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εφόσον εξοφληθούν στη  προβλεπόμενη ημερομηνία. 
2.       Την είσπραξη  ειδικής αποζημίωσης 800 ευρώ.
Ο  υπουργός  Εργασίας  Γιαννης . Βρούτσης διευκρίνισε πως οι ίδιοι επαγγελματίες  (δηλ. όσοι ανήκουν στη λίστα των ΚΑΔ   και έχουν ως 5 εργαζομένους) μπορούν (αν δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα τις εισφορές του Φεβρουαρίου –Μαρτίου 2020 με έκπτωση 25%) να αναστείλουν  τις πληρωμές τους αυτές έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και, έπειτα να προβούν σε πληρωμή τους σε 4 δόσεις .Εξάλλου  μπορούν  να αναστείλουν έως τον ερχόμενο Ιούνιο τις πληρωμές των δόσεων Μαρτίου –Απριλίου –Μαΐου 2020 για ρυθμισμένες οφειλές.
Αναλυτικά τα ασφαλιστικά –εργασιακά μέτρα ανά κατηγορία δικαιούχων, τα οποία ανακοίνωσε ο Υπ. Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έχουν ως εξής :
1. Μέτρα για τις επιχειρήσεις
Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων  (ανεξάρτητα από το πλήθος των εργαζομένων που απασχολούν, δηλαδή και πάνω από 5 ) που πλήττονται, είτε γιατί το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους είτε γιατί βρίσκονται στην επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπονται:
-Επτάμηνη παράταση  προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 οι οποίες μπορούν  να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα.
- Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020 καθώς και όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.
-Δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους μέχρι το καλοκαίρι. (Αντίθετα ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στις προθεσμίες του ισχύοντα νόμου στις λοιπές επιχειρήσεις).
-Δυνατότητα αξιοποίησης του καθεστώτος αναστολής της σύμβασης εργασίας για τις επιχειρήσεις στην περίμετρο των ΚΑΔ που θα ανακοινωθούν.

   2.Μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυταπασχολούμενους :
-   Ειδική αποζημίωση 800 ευρώ στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους και είναι στους ΚΑΔ προβλέπεται  αποζημίωση 800 ευρώ.
-Πρόσθετη παροχή ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήριξης για την προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να προωθηθεί και να επεκταθεί η εξ αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα στις ειδικές περιπτώσεις επαγγελματιών και εργοδοτών  επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι και λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές
-   Αναστολή    καταβολής  (σ.σ. από  τους επαγγελματίες που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους και είναι στους ΚΑΔ)  των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης  περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Η εξόφλησή των εισφορών των παραπάνω μηνών θα γίνει τμηματικά σε 4 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020.
- Αναστολή της καταβολής (σ.σ. από  τους επαγγελματίες που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους και είναι στους ΚΑΔ)   των δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων- ανεξαρτήτως των διατάξεων που τις διέπουν- των οποίων η υποχρέωση καταβολής λήγει εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου του 2020. Οι οφειλές αυτές και οι ρυθμίσεις παγώνουν και θα αρχίσουν να εξοφλούνται από την 1η Ιουνίου 2020.
-  Μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών  (των επαγγελματιών που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους και είναι στους ΚΑΔ) προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης    περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εφόσον εξοφληθούν στη  προβλεπόμενη ημερομηνία  (σ.σ. και συνεπώς οι υπόχρεοι δεν επιλέξουν την αναστολή πληρωμών έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο).
3.Μέτρα για τους εργαζομένους.
Για τους εργαζόμενους στους οποίους έχει γίνει προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας από τις επιχειρήσεις -  δηλαδή με διοικητική εντολή ή έχουν κλείσει ή έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενες -  προβλέπεται:
-  Αποζημίωση των 800 ευρώ, που είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.
- Πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών τους οφειλών, επί του ονομαστικού τους μισθού, για 45 ημέρες.
-  Διασφάλιση της καταβολής του Δώρου Πάσχα για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
- Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, ακόμη και στην περίπτωση εφαρμογής της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, με την απαγόρευση των απολύσεων και τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.
4.Μέτρα για τους ανέργους. 
-          Δίμηνη παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους σε όσους το δικαίωμα επιδότησης που έληξε ή θα λήξει το πρώτο τρίμηνο του 2020.
-          Αποζημίωση ύψους 800 ευρώ για όσους έχουν αποχωρήσει οικιοθελώς ή έχουν απολυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 εφόσον δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις