Τρίτη 7 Μαΐου 2019

ΤΑ 4 ΚΛΕΙΔΙΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Τέσσερα είναι τα  σημεία-  κλειδιά  για την ενταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.Το σχετικό νομοσχέδιο  κατατέθηκε ήδη  στη Βουλή.Επισημαίνεται ότι  οι αιτήσεις για ένταξη στη ρύθμιση θα γίνονται δεκτές ως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η πλατφόρμα υποβολής τους θα ανοίξει αμέσως μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ.
Προβλέπεται κούρεμα της βασικής οφειλής λόγω του υπολογισμού και των προσαυξήσεων κατά 85% για όλους. Με αυτή τη διπλή περικοπή, επέρχεται μεσοσταθμική μείωση κατά 65% στο σύνολο της οφειλής .Αυτή η οφειλή θα εξοφλείται σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Στη ρύθμιση θα εντάσσονται όλες οι οφειλές μέχρι και το τέλος του 2018. Εντάσσονται φυσικά και νομικά πρόσωπα χωρίς εισοδηματικά ή άλλα περιουσιακά κριτήρια ενώ στη ρύθμιση υπάγονται και οι εργοδοτικές οφειλές. Ειδικά για τις οφειλές των επιχειρήσεων, δεν θα υπάρχει κούρεμα αλλά διαγραφή προσαυξήσεων κατά 100% αν πληρώσουν εφάπαξ και 50% αν πληρώσουν σε δόσεις. Ειδικά για τους αγρότες, η ρύθμιση προβλέπει ότι θα υπάρχει διαγραφή των προσαυξήσεων ενώ η ελάχιστη δόση θα διαμορφώνεται στα 30 ευρώ. Για τους αγρότες ανεβαίνει το όριο οφειλής για να πάρει σύνταξη από τις 4000 στις 6000 ευρώ.
Ειδικότερα τα  4  κλειδιά  για την ενταξη στη ρυθμιση των 120 δόσεων για τα χρέη προς  τα ασφαλιστικά ταμεία είναι τα εξης:
 1.Μη μισθωτοί:
Για τις οφειλές από τις ατομικές εισφορές των μη μισθωτών σε πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ η ρύθμιση προβλέπει:
Εθελοντικό επανυπολογισμό οφειλών της περιόδου 2002 -2016 με βάση τα ποσοστιαία ασφάλιστρα για κύρια, επικουρική σύνταξη, υγεία και πρόνοια του νόμου Κατρούγκαλου. Ως βάση υπολογισμού υιοθετείται ο κατώτατος μισθός του 2018 (586,08 ευρώ) με αποτέλεσμα να πέσουν όλοι στην ελάχιστη εισφορά (157 ευρώ ανά οφειλόμενο μήνα για πρώην ΟΑΕΕ, 222 ευρώ ανά οφειλόμενο μήνα για δικηγόρους, μηχανικούς, 181 ευρώ ανά οφειλόμενο μήνα για γιατρούς).
Ο επανυπολογισμός θα γίνεται μετά από αίτηση και συναίνεση του οφειλέτη καθώς θα συνεπάγεται και μείωση συντάξιμου μισθού. Ο οφειλέτης θα μπορεί να ενταχθεί στην ρύθμιση και χωρίς επανυπολογισμό, ώστε να επωφεληθεί από τις δόσεις.
Οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2001, όπως και όσες ανήκουν στην διετία 2017 – 2018 δεν επανυπολογίζονται.
Αυτόματο κούρεμα του συνόλου των προσαυξήσεων κατά 85%. Για τα χρέη της περιόδου 2002- 2016 θα επανυπολογίζονται και οι προσαυξήσεις με βάση την νέα οφειλή ενώ η έκπτωση θα αποδίδεται στα νέα πρόστιμα.
Αποπληρωμή του νέου ποσού σε έως 120 δόσεις. Ο οφειλέτης επιλέγει μόνος του το πλήθος των δόσεων, με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. Οι δόσεις θα έχουν τόκο 5% ετησίως υπολογισμένο.
2.Αγρότες
Οι αγρότες θα ρυθμίζουν τις οφειλές τους από απλήρωτες εισφορές στον πρώην ΟΓΑ με κούρεμα του συνόλου των προσαυξήσεων στο 100% αλλά δεν θα επανυπολογίζουν την βασική οφειλή τους καθώς καθώς σε κάποιες κλάσεις πριν το 2007 είχαν μικρότερες εισφορές από την ελάχιστη του νόμου Κατρούγκαλου. Έπειτα από την διαγραφή των προσαυξήσεων θα αποπληρώνουν την βασική οφειλή σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.
3.Εργοδότες
Για τους εργοδότες που οφείλουν εισφορές στο πρώην ΙΚΑ προβλέπεται να ισχύει η αποπληρωμή σε 120 δόσεις, με 50% έκπτωση στα πρόστιμα. Εναλλακτικά θα δίδεται 100% έκπτωση στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα αν γίνει ολοσχερής εφάπαξ εξόφληση της βασικής οφειλής. Θα εντάσσονται οφειλές εργοδοτών έως και το 2018 με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.
4.Συνταξιοδότηση
Περίπου 80.000 μη μισθωτοί, ηλικίας άνω των 62 ετών αναμένεται να απεγκλωβιστούν και να συνταξιοδοτηθούν μέσα από την ρύθμιση, καθώς έχουν οφειλές που δεν επιτρέπουν την συνταξιοδότηση (άνω των 20.000€ στον πρ. ΟΑΕΕ, 4.000€ στον πρ. ΟΓΑ, 15.000€ στο πρ. ΕΤΑΑ). Ειδικά για τους αγρότες το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση του ορίου οφειλών που ξεκλειδώνει την πόρτα της συνταξιοδότησης, από τις 4.000 στις 6.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως οι περίπου 30.000 «εγκλωβισμένοι» αγρότες θα απεγκλωβιστούν με ευνοικούς όρους. Δεδομένου ότι οι προσαυξήσεις θα κουρεύονται κατά 100% για τους αγρότες, όσοι έχουν αρχική βασική οφειλή έως 6.000 ευρώ θα μπορέσουν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης αμέσως μετά την ένταξη στην ρύθμιση. Οι αγρότες συνταξιοδοτούνται με :
· Όριο ηλικίας 67 ετών και τουλάχιστον15ετία ασφάλισης(συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στον Κλάδο Πρόσθετης) ή
· Όριο ηλικίας 62 ετών με τουλάχιστον 40ετία ασφάλισης.
Η διαδικασία είναι ίδια για όλους: Εφόσον η νέα οφειλή πέφτει κάτω από τα προβλεπόμενα όρια (20.000€ για ΟΑΕΕ, 15.000€ για ΕΤΑΑ και 6.000€ για ΟΓΑ) - είτε άµεσα είτε κατά τη διάρκεια της ρύθµισης – οι οφειλέτες θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Εφόσον η αίτηση δεν µπορεί να υποβληθεί άµεσα, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις κάθε µήνα (έως 120) και µέχρι να αποπληρωθεί το υπερβάλλον ποσό. Από την υποβολή της αίτησης αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο µεσοδιάστηµα παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδροµικά.
Εξάλλου στο ίδιο νομοσχέδιο προβλεπονται  ρυθμίσεις για  ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα.Ειδικότερα:
-.Συντάξεις Χηρείας.Καταργείται το ηλικιακό όριο των 55 ετών και οι συντάξεις χηρείας θα καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Την ίδια ώρα προωθείται διπλή αύξηση για τις 45.000 ήδη εκδοθείσες συντάξεις χηρείας που έχουν υπολογιστεί με τον νόμο Κατρούγκαλου όπως και για όλες τις μελλοντικές. Η χήρα / ο χήρος θα δικαιούται πλέον το 70% της σύνταξης του θανόντα αντί για το 50% (αύξηση 40% του δικαιούμενου ποσού), ενώ καταργείται και το «ψαλίδι» που επιβάλλονταν με τον επανυπολογισμό της σύνταξης του θανόντα. Με τη συγκεκριμένη διάταξη που προωθείται, οι χήρες που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα μπορούν να διατηρήσουν, από τώρα και στο εξής, «προσωπική διαφορά». Επίσης διατηρείται η σύνταξη λόγω θανάτου που δικαιούνται τα άγαμα παιδιά μέχρι την ηλικία των 24 ετών ανεξάρτητα από το αν σπουδάζουν ή όχι.
-Βαρέα και ανθυγιεινά:Η διάταξη επιμηκύνει από 13 σε 17 χρόνια το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τα 1.000 εκ των 3.600 απαιτούμενων ενσήμων ΒΑΕ από συνολικό χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών, για ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992, προκειμένου να δικαιούνται σύνταξης. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα συγκέντρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων σε ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι και την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις