Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019

ΟΛΟ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ  120  ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
 ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ  ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Πριν  τις επερχόμενες εκλογές(26 Μαιου) σχεδιάζει το  υπουργείο  Εργασίας  να ανοιξει την πλατφόρμα για   τη ρυθμιση των 120 δόσεων  για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεια–η οποία  θα μείνει ανοικτή μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.Στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις  που κατατίθεται σήμερα(και παρουσιάστηκε  χτες)  περιλαμβάνονται και  5 θετικές ρυθμίσεις για  εργασιακά και ασφαλίστικά θέματα(συντάξεις  χηρείας,  αιτιολογημένες απολύσεις, βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα κα).
 Στη προωθούμενη  ρύθμιση για πρώτη φορά περιλαμβάνεται κούρεμα της βασικής οφειλής. Οι εισφορές του ασφαλισμένου από το 2002 θα υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο ποσό που προβλέπει ο νόμος 4387/2016(νόμος Κατρούγκαλου), δηλαδή περίπου 160 ευρώ το μήνα. Από αυτόν τον επανυπολογισμό θα προκύπτει το κούρεμα της βασικής οφειλής. Στη συνέχεια θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85% και ο συνδυασμός αυτών των δύο κουρεμάτων θα οδηγεί σε μία νέα οφειλή, μειωμένη μεσοσταθμικά κατά 65%, η οποία θα μπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ.Ειδικά για τους αγρότες, θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων κατά 100%, ενώ, για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση, θα αυξηθεί το όριο οφειλών που μπορούν να έχουν προκειμένου να λάβουν σύνταξη, από 4.000 ευρώ που είναι σήμερα σε 6.000 ευρώ.. Παράλληλα  ευονοουνται περίπου 80.000 ασφαλισμένοι οι οποίοι  είναι σήμερα εγκλωβισμένοι καθώς, ενώ έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά  δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη διότι έχουν οφειλές που ξεπερνούν ένα ορισμένο ύψος. Με τη ρύθμιση θα μπορέσουν να λάβουν σύνταξη αμέσως και να αποπληρώσουν την οφειλή τους μέσω μιας μικρής μηνιαίας παρακράτησης.
Ειδικότερα η ένταξη στη ρύθμιση- εκτός από την αυτόματη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων- μπορεί να προσφέρει διαγραφή μέχρι και 100% προσαυξήσεων και προστίμων αλλά και περικοπή μέχρι και 65% της βασικής οφειλής και μια  ρύθμιση του υπολοίπου της οφειλής σε 120 δόσεις οι οποίες όμως θα έχουν προσαύξηση 5%.Η ρύθμιση είναι μια προσπάθεια να ρυθμιστούν τα χρέη  προς τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία υπερβαίνουν σήμερα τα 35 δισ. ευρώ.Το μέτρο θα αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2018.Θα περιλαμβάνει οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2002. Θα προβλέπει επανυπολογισμό των οφειλών που υφίστανται από 1/1/2002 έως και 31/12/2016 με το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών.
Ειδικότερα τα  βασικότερα σημεία της ρύθμισης  για τις  120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία εχουν ως  εξης:
-1-.Τα χρέη των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων προς τέως ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ.θα εχουν εκπτωση 85% επι των προσαυξήσεων πρόσθετων τελών και τόκων.Η καταβολή θα γίνεται εως 120 δόσεις και το ελάχιστο ποσό της μηναίας δόσης θα είναι τα 50 ευρω.Μπορούν να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές των επαγγελματιών  δημιουργήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018. Οι κύριες οφειλές που δημιουργήθηκαν από 1/1/2002 έως και 31/12/2016 επαναϋπολογίζονται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης τον οποίο αφορούν, σύμφωνα με τα ποσοστά υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του νόμου Κατρούγκαλου (20% για κύρια ασφάλιση). Οι οφειλές του 2017-2018, αλλά και προ του 2002, δεν μπορούν να επαναϋπολογιστούν και άρα θα μείνουν ως έχουν.Ως βάση επαναϋπολογισμού των ληξιπρόθεσμων εισφορών μεταξύ 2002 και 2016 ορίζονται τα 586 ευρώ/μήνα. Όλες οι προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν μεταξύ 2002 και 2016 επαναϋπολογίζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής που προκύπτει και "κουρεύονται" κατά 85%.
2- Χρέη εργοδοτών:Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και τις 31/12/2018. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση επί των προσαυξήσεων κ.λπ. ως εξής:
- Για εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής προβλέπεται έκπτωση 100%.
- Για τμηματική καταβολή της κύριας οφειλής παρέχεται έκπτωση 50%.
3-Οφειλές αγροτών προς τον τέως ΟΓΑ:Όλα τα χρέη των ασφαλισμένων προς Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, που δημιουργήθηκαν έως και τις 31/12/2018, με όλες τις προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, με έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων.Οι μηναιες δόσεις είναι και εδώ εως 120 και το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόης είναι τα  30 ευρω.
Eπίσης:
-- -Η ρύθμιση θα είναι ανοιχτή για ένταξη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και την επόμενη μέρα από την ένταξη θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα. Η αίτηση θα γίνεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ.
- Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων ή την εξόφληση σε λιγότερες δόσεις.
- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της, μπορεί να χορηγείται στον οφειλέτη ασφαλιστική ενημερότητα διμηνιαίας ισχύος, ενώ αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.
-- Η ρύθμιση δεν χάνεται αν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης ή αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν από την ολοκλήρωση της ρύθμισης.
- Η απώλεια της ρύθμισης φέρνει την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την αναβίωση της παλιάς οφειλής μείον το ποσό που έχει καταβληθεί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, την άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων και την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα. 
--Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε παλαιότερη "ενεργή" ρύθμιση, πλην όμως χάνονται τα προτερήματα προηγούμενων ρυθμίσεων.
Eξάλλου η  σύνταξη περίπου 80.000 οφειλετών, που ασφαλίζονταν σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ, θα «ξεμπλοκάρει» μέσω της ρύθμισης των 120 δόσεων. Ειδικά για 30.000 οφειλέτες-αγρότες, η ρύθμιση θα προβλέπει αύξηση του ορίου οφειλών από τις 4.000 στις 6.000 ευρώ, προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, που είναι οι εξής:
· Όριο ηλικίας 67 ετών και τουλάχιστον 15ετία ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στον Κλάδο Πρόσθετης) ή
· Όριο ηλικίας 62 ετών με τουλάχιστον 40ετία ασφάλισης.

Στο ιδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και οι 5 παρακάτω ρυθμίσεις για εργασιακά και ασφαλιστικά  ζητήματα:
1-Καταργείται  το ηλικιακό όριο, που περιόριζε την καταβολή της σύνταξης σε χήρες και χήρους, ενώ το ποσοστό της σύνταξης θα διαμορφωθεί στο 70% από 50% που είναι σήμερα. Ειδικότερα  καταργείται  η ρύθμιση, που προέβλεπε την τριετή μόνο καταβολή της σύνταξης σε χήρους/χήρες ηλικίας κάτω των 55 ετών, ενώ το ποσοστό της σύνταξης χηρείας από το 50% θα διαμορφωθεί στο 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου.
2..Για  τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα  µε τη ρύθµιση που έρχεται επιµηκύνεται από 13 σε 17 χρόνια το χρονικό διάστηµα στο οποίο πρέπει να έχουν συµπληρωθεί οι 1.000 εκ των 3.600 απαιτούµενων ηµερών εργασίας σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα (ΒΑΕ) από συνολικό χρόνο ασφάλισης 4.500 ηµερών ή 15 ετών, για παλαιούς ασφαλισµένους (µέχρι 31/12/1992) προκειµένου οι εργαζόµενοι που απασχολούνται σε αυτά τα επαγγέλµατα να δικαιούνται σύνταξη, µέχρι τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόµενου ορίου ηλικίας ή µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.Σηµειωτέον ότι για τους άνδρες τα όρια ηλικίας στα βαρέα έχουν αυξηθεί κατά δύο έτη από το 2013 και εξής και συγκεκριµένα απαιτείται η συµπλήρωση του 62ου έτους, ενώ για τις γυναίκες το αντίστοιχο όριο ηλικίας διαµορφώνεται στα 55 για όσες κατοχύρωσαν µε χρόνο ασφάλισης εντός του 2010, στα 56 για όσες συµπληρώνουν τον συντάξιµο χρόνο το 2011, στα 57 το 2012 και στα 62 από 1/1/2013 και εφεξής. Με την ίδια διάταξη παρέχεται η δυνατότητα συγκέντρωσης των απαιτούµενων προϋποθέσεων εκ µέρους των ασφαλισµένων (1.000 ένσηµα στα ΒΑΕ) σε ακόµη µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένα µέχρι και τον χρόνο τής εκ µέρους του υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης.
3.Θεσπίζεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική αιτιολόγηση των απολύσεων. Στο εξής, οι απολύσεις θα πρέπει να δικαιολογούνται από βάσιµο λόγο, που να αποδεικνύεται επαρκώς και να συνδέεται µε την ικανότητα ή τη συµπεριφορά των εργαζοµένων ή να βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης. ∆ιαφορετικά η απόλυση είναι άκυρη και οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα επαναπασχόλησης στον εργοδότη τους, ενώ συγχρόνως διατηρούν το δικαίωµα καταβολής των µισθών τους (µισθοί υπερηµερίας).
4.Αυστηροποιούνται τα πρόστιµα όταν διαπιστώνεται ότι ένας εργαζόµενος µε δηλωµένη ηµιαπασχόληση εργάζεται στην πραγµατικότητα µε πλήρες ωράριο.
5.Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης των εργαζοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τα βασικά στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης. Θεσπίζεται σειρά προστατευτικών διατάξεων για τους διανοµείς και µεταφορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις