Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΟΚ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Tην τραγική κατάσταση που βρίσκονται  τα ασφαλιστικά ταμεία καταγράφει ερευνα της ΠΟΠΟΚΠ(Ομοσπονδία Εργαζομένων  Οργανισμών  Κοινωνικής Πολιτικής) η οποία παρουσιάστηκε  χτες στο πλαίσιο του 31ου συνεδρίου  της Ομοσπονδίας.Τα ιδια στοιχεια δείχνουν ότι στα 4 δισ. ευρώ εκτιμάται η δαπάνη για αποφάσεις συνταξιοδότησης που έχουν κατατεθεί ακόμη και πριν από 3 χρόνια και δεν έχουν ακόμη δοθεί.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εργαζόμενων στα ασφαλιστικά ταμεία, στην... αναμονή βρίσκονται πάνω από 270.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης και αφορούν κύριες και επικουρικές συντάξεις σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, καθώς και εφάπαξ του δημοσίου.Η ΠΟΠΟΚΠ χαρακτηρίζει  ως «πυρηνικό οπλοστάσιο για την καταστροφή και τον αφανισμό της κοινωνικής ασφάλισης» τα όσα προβλέπει η συμφωνία με τους εταίρους .

Ειδικότερα η σημερινή εικόνα  που παρουσιάζουν τα ασφαλιστικά ταμεία εχει ως εξης:

ΙΚΑ
• Προϋπολογιζόμενο έλλειμμα 2015: 930 εκατ.
• Προβλεπόμενο έλλειμμα 2015: 980 εκατ.
• Κρατική χρηματοδότηση: 3.586 (αφορά στα συνολικά ποσά + ΕΚΑΣ)
• Ροή εσόδων: 6,237 δισ έως 8/15 (σχετικά αυξημένα, κυρίως λόγω capital controls & ρύθμισης οφειλών)
• Μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη: 880 εκατ.
• Συντάξεις σε καθυστέρηση: Κύριες 79.644 (35.000 προσωρινές), Επικουρικές 65.000
• Μέσος χρόνος απονομής: 12 μήνες (διαδοχική 20 μήνες)

ΟΑΕΕ
• Προϋπολογιζόμενο έλλειμμα 2015: 550 εκατ.
• Προβλεπόμενο έλλειμμα 2015: 539 εκατ.
• Κρατική χρηματοδότηση: 954 εκατ. (έχει απορροφηθεί το 84%)
• Ροή εσόδων: 1,2 δισ. έως 8/15 (στα περσινά επίπεδα, κυρίως λόγω capital controls & ρύθμισης οφειλών)
• Μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη: 283 εκατ.
• Συντάξεις σε καθυστέρηση: 33.000 (8.500 προσωρινές)
• Μέσος χρόνος απονομής: 12 μήνες (διαδοχική 20 μήνες)

ΟΓΑ
Ειδικά για τον ΟΓΑ και τους ασφαλισμένους του το τρίτο μνημόνιο επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις. Ο αγροτικός κόσμος της χώρας βάλλεται και κινδυνεύει με αφανισμό. Πέρα από τις αλλαγές που αφορούν στη φορολογία, η «εναρμόνιση των κανόνων για τις συνταξιοδοτικές παροχές με το υπόλοιπο ασφαλιστικό σύστημα» και η σύνδεση με τις εισφορές πιθανότατα θα σημαίνει μεγάλες απώλειες και επιβαρύνσεις.
• Αριθμός συνταξιούχων: 678.640 (Σεπ. 2015)
• Μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη: 300 εκατ.
• Ετήσια συνταξιοδοτική δαπάνη: 3.650 εκατ.
• Εκκρεμείς συνταξιοδοτικές υποθέσεις: 30.000 (Σεπ. 2015) - Αφορά υποθέσεις μόνο εσωτερικής νομοθεσίας (όχι με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης ΕΕ & διμερών συμβάσεων)
• Κρατική επιχορήγηση 2015: 3.277 εκατ. (επιχορήγηση Κλάδου Υποχρεωτικής Ασφάλισης + κρατική εισφορά Κλάδου Κύριας Ασφάλισης)
• Απορρόφηση ως σήμερα: 77%

ΕΤΑΑ

Το ΕΤΑΑ αποτελείται από το ΤΣΜΕΜΕ, το ΤΣΑΥ και το Ταμείο Νομικών. Θεωρείται εύρωστος οργανισμός, με εξαίρεση το Ταμείο Νομικών που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια έλλειμμα περίπου 10 εκατ./μήνα. Παρά τη μεγάλη υποστελέχωση αφορά σ’ ένα «σπονδυλωτό» οργανωτικό σχήμα το οποίο με την κατάλληλη ενίσχυση μπορεί να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικό.
Ο ουσιαστικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει πέρα από τα γενικότερα ζητήματα που αφορούν στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, είναι η αναίτια και βίαιη συγχώνευση σε ενιαίο φορέα αλλά και οι μνημονιακές προβλέψεις για άμεση κατάργηση όλων των πόρων (όπως και το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ).

ΕΤΕΑ
• Προϋπολογιζόμενο έλλειμμα 2015: 0 (είχαν προϋπολογιστεί μειώσεις 8% την 1/1/15 & 7% την 1/7/15 λόγω εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος).
• Προβλεπόμενο έλλειμμα 2015: 88 εκατ.
• Κρατική χρηματοδότηση: 70 εκατ. από ΑΚΑΓΕ
• Ροή εσόδων: 1,863 δισ. έως 31/8/2015
• Μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη: 248 εκατ.
• Συντάξεις σε καθυστέρηση: 129.885 (μόνο ΕΤΕΑΜ 65.000)
• Μέσος χρόνος απονομής: 12 μήνες (διαδοχική 20 μήνες) - (ΤΕΑΥΕΚ 3,5 χρόνια).

ΤΠΔΥ
• Εκκρεμείς αιτήσεις: 30.467
• Εκδοθείσες πράξης απονομής: 21.050 (τα εφάπαξ δεν καταβάλλονται
ελλείψει τρόπου υπολογισμού)
• Ταμειακά διαθέσιμα: 200 εκατ. (απαιτούνται συνολικά 823 εκατ.)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις