Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΈως και 100 δόσεις, ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προβλέπουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών.
 Με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνεται μέριμνα για:
· Είσπραξη των σωρευμένων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
· Εκλογίκευση των δόσεων με ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής τους και αποτροπής του φαινομένου σταδιακής εξόδου από τις ρυθμίσεις που υπάγονται οι οφειλέτες.
· Συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, συντήρηση των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων και ανάσχεση του υφεσιακού κλίματος της οικονομίας.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:

· Υπαγωγή στη ρύθμιση όλων των οφειλών ανεξαρτήτου ύψους οφειλής (στο Ν.4305/14 οι 100 δόσεις παρέχοταν για ύψος οφειλής έως 15.000 ευρώ).
· Ευνοϊκότερο επιτόκιο αποπληρωμής: μηδενικό επιτόκιο για οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ, 3% ετησίως για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ (έναντι επιτοκίου 4,56% του πρόσφατου Ν.4305/14 για όλες τις οφειλές ανεξαρτήτως ύψους οφειλής).
· Γενναιόδωρες μειώσεις επί των προσαυξήσεων: 100% μείωση των προσαυξήσεων για εφάπαξ καταβολή ,70% μείωση των προσαυξήσεων για 50 δόσεις (έναντι 60% μείωση για 48 δόσεις του Ν.4305/14) και 50% μείωση των προσαυξήσεων για 100 δόσεις (έναντι 20% μείωση για 100 δόσεις).
· Απώλεια σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μιας δόσης πέραν του ενός μηνός, ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης (χωρίς προσαύξηση λόγω της καθυστέρησης).
· Δυνατότητα ρύθμισης έως και των πρόσφατων οφειλών (όσες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/2ου/2015 έναντι την 1η/10ου/2014 της ρύθμισης του Ν.4305/14).
--Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση:
· Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1η/2ου/2015 και εφεξής.
· Υποβολή αιτήματος υπαγωγής έως την 30/4ου/2015.
--. Ειδική πρόβλεψη για οφειλέτες ασφαλισμένους φυσικά πρόσωπα που είχαν μηδενικό εισόδημα κατά το έτος 2014. Αναστολή όλων των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων, και δυνατότητα να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση έως την 31/03/2016.
-- Ειδική διάταξη για τη ρύθμιση οφειλών των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α και Β βαθμού κλπ με ευνοϊκότερους όρους (έως 150 δόσεις με μείωση επί των προσαυξήσεων 50%)., μετά από απόφαση του Δ.Σ του ΙΚΑ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις