Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

 TΡΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Τρείς σημαντικές, ευνοικές παρεμβάσεις, στο καθεστώς  απασχόλησης συνταξιούχων  φέρνει το  υπουργείο  Εργασίας  σε  συνεργασία με τον  ΕΦΚΑ.Πρόκειται  για εφαρμογή  των παρακάτω  νέων ή ψηφισμένων  διατάξεων με το νόμο Βρούτση(.ν 4670/2020)  οι οποίες  δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί.

1---Καθολική  εφαρμογή της ‘ποινής’ από το  60% στο  30%  με  αναδρομικά  17 μηνών.

2---Εφαρμογη της  ψηφισμενης  διάταξης για  την αξιοποίηση του χρόνου  ασφάλισης.

3-----Αναλογικότερο σύστημα με βαση τις ημέρες  απασχόλησης με μειωση της παρακράτησης  σύνταξης.

Ειδικότερα οι  τρείς παρεμβάσεις   στο πλαίσιο απασχόλησης των συνταξιουχων είναι οι παρακάτω :

1.Εφαρμογη  - με  μεγάλη καθυστέρηση  ανω των  δύο ετών- της διάταξης που προβλεπει  την αξιοποίηση του  χρόνου  ασφάλισης   των  χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται. Οσοι συνταξιούχοι  εργάστηκαν δεν εχουν λάβει ,τη  νόμιμη  αξιοποίηση του  χρόνου  ασφάλισης  ενώ    καταβάλλουν τις αντίστοιχες   ασφαλιστικές εισφορές.Δηλαδή  δεν  εισπράτουν την ανταποδοτικότητα των εισφορών τους,όπως  προβλέπει ο  ισχύον νόμος.Ο  ΕΦΚΑ υποστηρίζει ότι δεν  εχει εγκατασταθεί το  απάραίτητο λογισμικό αφου δόθηκε προτεραιότητα σε  άλλες περιπτώσεις συνταξιούχων(πχ  αναδρομικά κα) παραπέμποντας  την επίλυση για τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με   την ισχύουσα  νομοθεσία,  Ν.4670/2020,οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων. Δηλαδή, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης.

Συγκεκριμένα, ο απασχολούμενος συνταξιούχος, μετά τη διακοπή της αναληφθείσας εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει επιπλέον ποσό στην κύρια και την επικουρική του σύνταξη ως εξής:

-Για την κύρια σύνταξη χορηγείται ποσό το οποίο προκύπτει με βάση τα ισχύοντα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές, φυσικά μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου.

-Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό, που προκύπτει με βάση τα ισχύοντα για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

Χαρακτηριστικό  είναι το  παρακάτω   παράδειγμα  : συνταξιούχος εργάζεται για το διάστημα 1.1.2016 έως και 30.6.2022 και πραγματοποιεί χρόνο ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση 6 έτη και 6 μήνες. Ο υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξής του θα γίνει ως εξής: Αφού αθροίσουμε τις αποδοχές των ετών 1.1.2016 έως και 30.6.2022 διαιρούμε με τους αντίστοιχους μήνες ασφάλισης και βρίσκουμε το μέσο όρο. Το ποσό της προσαύξησης ισούται με το γινόμενο:0,77 ( συντελεστής αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης έως και 15 έτη) Χ 6,5 (έτη ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση) Χ μέσο όρο μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών. Το ποσό που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό (που είναι ίδιος με τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης) προστίθεται στη σύνταξη που ήδη λαμβάνει ο δικαιούχος είτε αυτή η σύνταξη έχει απονεμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 είτε πρόκειται για σύνταξη που επανυπολογίστηκε σύμφωνα με τον Ν.4387/2016(νομος  Κατρούγκαλου).

2.Θα επισπευτεί η   εφαρμογή της ισχύουσας  διάταξης  για τη μείωση της ποινής σε  όλους τους  συνταξιούχους που εργάζονται.Κι αυτό γιατί  διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο  ποσοστό εξακολουθεί να αναμένει πάνω από ένα χρόνο τα αναδρομικά από τη μείωση του πέναλτι από το 60% στο 30% για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται. Αν και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που υπέβαλαν πρόσφατα αιτήσεις βλέπουν τις σωστές περικοπές, υπάρχουν χιλιάδες συνταξιούχοι μετά το 2020 που εξακολουθούν να υφίστανται το μαχαίρι 60% του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις τους.Ο χρόνος αναμονής των αναδρομικών είναι περίπου 17 μήνες.

3. Θα  θεσπιστούν αλλαγές οι οποίες  θα εισάγουν δικαιότερο σύστημα στο «πέναλτι» των εργαζόμενων συνταξιούχων, μειώνοντας την παρακράτηση της σύνταξης . Ως  γνωστόν με το νόμο Βρούτση μειώθηκε η ποινή από 60% σε 30% ,οριζόντια για όλους ανεξάρτητα από τις ημέρες απασχόλησης. Δηλαδή ακόμα και να εργαστεί μία ημέρα το μήνα ο συνταξιούχος θα πληρώσει «πέναλτι» με το ένα τρίτο της σύνταξης.Με τις αλλαγές που προωθούνται , θα εισάγουν αναλογικότερο σύστημα με βάση τις ημέρες απασχόλησης. Δηλαδή, συνταξιούχος με 1.000 ευρώ κύρια σύνταξη και 200 επικουρική , χάνει το 30% του συνόλου των αποδοχών του , ήτοι 360 ευρώ ακόμα και αν δουλεύει τις μισές ημέρες του μήνα.Με αναλογία 15% εφόσον δουλεύει 15 ημέρες θα έχει απώλεια 180 ευρώ , δηλαδή τα μισά.

Τονίζεται ότι  συμφωνα με  τα ισχύοντα ,πρόστιμο ίσο με 12 κύριες και επικουρικές συντάξεις θα κληθεί να καταβάλει στον ΕΦΚΑ όποιος συνταξιούχος εντοπιστεί να μην έχει δηλώσει την παράλληλη, με το καθεστώς συνταξιοδότησης που ήδη διανύει, απασχόληση.---------------------------------------------------------------

ΓΡΑΦΗΜΑ-----------------------------------------------------

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

● Συνταξιούχοι που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα υπόκεινται σε μείωση για το ποσόν της κύριας και επικουρικής τους σύνταξης κατά 30%.

● Οι συνταξιούχοι που εργάζονταν πριν από τον Φεβρουάριο του 2020 θα ενταχθούν στις νέες διατάξεις, εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται, από την 1/3/2022 και μετά.

● Συνταξιούχοι που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης λαμβάνουν συντάξεις μειωμένες κατά 30% μετά τη συμπλήρωση του 61ου έτους, εφόσον αυτή συμπληρώνεται μέχρι την 28/2/2021 ή μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας, εφόσον αυτή συμπληρώνεται από την 1/3/2022 και μετά.

● Η μείωση του 30% είναι η ακαθάριστη σύνταξη ή συντάξεις (επί συρροής συντάξεων), από τις οποίες εξαιρούνται το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα ανικανότητας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις