Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

 ΔΙΠΛΑ  ‘’ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

1-ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  260.000 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

2-ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 15.000 ΜΕ  ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ.

Τα  ειδοποιητήρια για την  εκκαθάριση των εισφορών για περίπου 260.000 παράλληλα ασφαλισμένους και  ο καταλογισμός των εισφορών για τους αμειβόμενους με τίτλους κτήσης, έρχονται τον Οκτώβριο από τον ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια για την εξόφληση των χρεωστικών υπολοίπων της εκκαθάρισης των εισφορών για τους παράλληλα απασχολούμενους επαγγελματίες του έτους 2021 που διατηρούσαν και μισθωτή εργασία για μέρος ή ολόκληρο το έτος.

Λόγω έλλειψης του σχετικού λογισμικού, η εκκαθάριση καθυστέρησε 9 μήνες.

Υπολογίζεται ότι για περίπου 50.000 θα προκύψουν χρεωστικά υπόλοιπα, τα οποία θα αποπληρωθούν σε δόσεις. Η αποπληρωμή των επιπλέον εισφορών κατά μέσο όρο 600- 700 ευρώ θα γίνει σε πολλές δόσεις, φτάνοντας ακόμη και τις 12. Για την συντριπτική πλειοψηφία των παράλληλα ασφαλισμένων ελεύθερων επαγγελματιών, θα προκύψουν πιστωτικά ή μηδενικά υπόλοιπα. Δηλαδή, είτε θα δικαιούνται να λάβουν επιστροφές εισφορών, είτε δεν λάβουν, αλλά ούτε και θα υποχρεούνται να καταβάλλουν καμία διαφορά στον e-ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που διατηρούσαν παράλληλα μισθωτή εργασία για μέρος ή ολόκληρο το 2021 και έχουν καταβάλει τις εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή τους απασχόληση βάσει των ασφαλιστέων τους αποδοχών. Οι συγκεκριμένοι καλούνται πλέον να πληρώσουν και για τις μη μισθωτές υπηρεσίες, μόνο στην περίπτωση που οι καταβληθείσες εισφορές είναι χαμηλότερες των 262 ευρώ (2η ασφαλιστική κατηγορία συν 10 ευρώ για ανεργία). Εκτός εάν ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία, οπότε πρέπει να καταβάλει υψηλότερες εισφορές.

Ωφελημένοι είναι οι παραλλήλως απασχολούμενοι, οι οποίοι καλύπτουν το πλαφόν των εισφορών από τη μισθωτή τους απασχόληση (αντιστοιχεί σε μισθό 930 ευρώ), οπότε και δεν απαιτείται να καταβάλλουν επιπλέον εισφορά. Για την εν λόγω κατηγορία αυτομάτως αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών.

Εξάλλου τον  Οκτώβριο αναμένεται να  ξεκινήσει η εισφοροδότηση των περίπου 10.000 με 15.000 αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (ΠΠΥ) -πρώην Τίτλους Κτήσης, πρώην Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης- μετά από τη πολύμηνη καθυστέρηση παράδοσης του σχετικού λογισμικού. Οι εισφορές θα αναζητηθούν από τις επιχειρήσεις που απασχόλησαν περιστασιακά κάποιον και τον αντάμειψαν με το συγκεκριμένο Παραστατικό.

Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει οξύ γιατί οι εισφορές θα πρέπει να καταβληθούν αναδρομικά από το 2020, καθώς η εφαρμογή της διάταξης εκκρεμεί εδώ και δύο χρόνια, από τον νόμο Βρούτση.

Πηγές του ΕΦΚΑ αναφέρουν ότι τα αναδρομικά θα αναζητηθούν σε πολλές δόσεις -τουλάχιστον οκτώ- καθώς πολλοί αμειβόμενοι με απόδειξη δαπάνης ενδέχεται να μην εργάζονται σήμερα.

Σύμφωνα με τη διάταξη, έχουν τεθεί ως ανώτατο όριο τα 210 ευρώ στο ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς. Δηλαδή η εισφορά αντιστοιχεί στην πρώτη μηνιαία ασφαλιστική κατηγορία των μη μισθωτών και είναι 155 ευρώ για την κύρια ασφάλιση και 55 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη ανά ΠΠΥ, ρύθμιση που στοχεύει στον περιορισμό της υπέρμετρης παρακράτησης εισφορών από ΠΠΥ, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει πρόσωπα με παραστατικά χαμηλής αξίας να δημιουργήσουν χρόνο ασφάλισης.

Ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει αμοιβές μέσω των ΠΠΥ έως 10.000 ευρώ μεικτά ετησίως.

Μετά την επιβολή των εισφορών για τα παραστατικά που εκδόθηκαν το 2022, 2021 και 2020, θα ακολουθήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ η εκκαθάριση των εισφορών από παραστατικά που έχουν εκδοθεί το διάστημα από 01.02.2019 έως 31.12.2019 με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς ο νόμος του 2017 δεν εφαρμόστηκε.

Σύμφωνα με τη διάταξη το ποσοστό των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (ΠΠΥ) καθορίζεται για την κύρια σύνταξη στα 13,33% και για υγειονομική περίθαλψη στο 6,95%.

Ο χρόνος ασφάλισης για τους εν λόγω απασχολούμενους-επαγγελματίες προκύπτει από τις καταβληθείσες εισφορές και προβλέπεται ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να ξεπερνάει τον ένα μήνα ανά παραστατικό, αποσυνδέοντας στην ουσία το ύψος του παραστατικού από τον ασφαλιστικό χρόνο με τον οποίο αντιστοιχίζεται. Σε συνδυασμό με την αντίστοιχη νομοθεσία του υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης από ΠΠΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες ανά έτος.

  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις