Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΕΦΚΑ

-ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΟΔΗΓΟΣ.

 

‘Ξεμπλοκάρουν’ χιλιάδες  συντάξεις που είχαν παγώσει λόγω οφειλών , με το νέο-ευνοικότερο-  καθεστώς που ψήφισε  πρόσφατα το υπουργείο  Εργασίας . Με τις διατάξεις του τροποποιήθηκαν τα όρια των οφειλών που μπορούν να έχουν τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και διευρύνθηκαν οι κατηγορίες ασφαλισμένων – οφειλετών που μπορούν να λάβουν τη σύνταξή τους με την προϋπόθεση ότι η οφειλή τους θα εξοφλείται τμηματικά με παρακράτηση από τη σύνταξη. Πρόκειται κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, επιστήμονες, δικηγόρους, γιατρούς, συμβολαιογράφους αλλά και αγρότες. Αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων που δεν μπορούσε να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω οφειλής, έχει τώρα αυτή τη δυνατότητα, τόσο λόγω της αύξησης του πλαφόν, όσο και λόγω της αποσύνδεσης του ορίου από το είδος της οφειλής, λαμβανομένου υπόψη ότι ο μέσος όρος των προσαυξήσεων στις οφειλές αγγίζει ποσοστό 20% του συνολικού ποσού οφειλής.

Σύμφωνα   με τα επίσημα στοιχεια του ΚΕΑΟ , τα συνολικά χρέη προς τα  ασφαλιστικά ταμεία σημείωσαν νέα αύξηση και προσέγγισαν τον  περασμένο  Μάρτιο τα 38 δισ. ευρώ. Μάλιστα περισσότεροι από 1,573 εκατομμύρια οφειλέτες έχουν οφειλές που δεν ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ.

’ΤΑ  ΝΕΑ’-για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών του παραθέτει ένα χρήσιμο  οδηγό  με  8  ερωτήσεις-απαντήσεις.

Ειδικότερα:

1- Προϋπόθεση καταβολής της σύνταξης είναι ο δικαιούχος να μην έχει χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ που να υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ. Εάν όμως πρόκειται για ασφαλισμένους του ΟΓΑ,το αντίστοιχο όριο είναι τα 6.000 ευρώ. Εάν υπάρχει οφειλή σε περισσότερους του ενός φορείς, τότε πάλι το όριο είναι τα 20.000 ευρώ. Η οφειλή που προκύπτει από εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης προστίθεται στο όριο των 20.000 ευρώ.

2. Για περιπτώσεις όπου η οφειλή είναι μεγαλύτερη των ανωτέρω ορίων, τότε ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον οφειλόμενο ποσό. Η εξόφληση πρέπει να πραγματοποιείται εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής.

3. Δεν ισχύει η παλαιότερη ρύθμιση περί παρακράτησης κάθε μήνα από τη σύνταξη ποσού ίσου με το 25% του ποσού της σύνταξης.

4. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης προσδιορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το ακριβές ποσό της οφειλής. Η σχετική διαδικασία αφορά όλους τους φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, άρα και τον ΟΓΑ. Επίσης, αφορά και όλες τις μορφές συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου).

5. Ο υποψήφιος συνταξιούχος πρέπει να γνωρίζει το ακριβές ποσό της όποιας οφειλής του. Αυτή η ενημέρωση θα παρέχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την ημερομηνία που θα υποβάλει τη σχετική αίτηση συνταξιοδότησης. Ουσιαστικά, η όποια εξόφληση του υπερβάλλοντος τμήματος του χρέους πρέπει να πραγματοποιείται εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής. Από τον χρόνο εξόφλησης του μέρους αυτού του χρέους, εξαρτάται και η έναρξη καταβολής της σύνταξης.

6. Αν ο ασφαλισμένος που έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης εξοφλήσει το υπερβάλλον ποσό από το χρέος του εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός διμήνου από τη γνωστοποίησή του, τότε η σύνταξή του θα ξεκινήσει να καταβάλλεται την πρώτη μέρα από τον επόμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. Εάν όμως ο αιτών δεν εξοφλήσει εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής το υπερβάλλον ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξής του ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησης αυτού του ποσού.

7. Σε περίπτωση που ο αιτών ως ασφαλισμένος είχε υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του, την οποία τηρεί μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, το ύψος των οφειλών του καθορίζεται βάσει του εναπομείναντος ανεξόφλητου ποσού της ρυθμισμένης οφειλής κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού λαμβάνεται υπόψη το υπόλοιπο της ρύθμισης, απαλλαγμένο από επιβαρύνσεις, τόκους και πρόστιμα πέραν του 15% αυτών.Όμως όταν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, ο ασφαλισμένος χάνει τη ρύθμιση οφειλών που είχε. Το ποσό που έχει απομείνει ως οφειλή εντάσσεται στη διαδικασία εξόφλησης ως υποψηφίου συνταξιούχου. Άρα πάλι θα πρέπει εντός διμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης να εξοφλήσει το υπερβάλλον ποσό χρέους, για να μπορέσει να λάβει τη σύνταξή του.Τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, που δεν έχει εκδοθεί ακόμα θετική ή απορριπτική απόφαση ή δεν έχουν τεθεί στο αρχείο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο συνταξιούχο ώστε να εξοφληθεί και εκεί το υπερβάλλον ποσό του χρέους. Πρόκειται για αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή στον ασφαλισμένο ή έχει κοινοποιηθεί η οφειλή, αλλά δεν έχει παρέλθει η δίμηνη προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να εξοφληθεί.

8.Οι τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων – οφειλετών που μπορούν άμεσα να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης είναι:

-. Ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΕΕ) που είχαν βασικές οφειλές άνω των 14.202 ευρώ και συνολικό χρέος (βασική οφειλή και προσαυξήσεις) κάτω από 20.000 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ διαχώριζαν την οφειλή σε κύρια και προσαυξήσεις και απέρριπταν τις αιτήσεις ρύθμισης της οφειλής και αποπληρωμής της μέσω της σύνταξης εάν το ποσό της κύριας οφειλής υπερέβαινε τα 14.202 ευρώ, ακόμη κι αν το σύνολο της οφειλής δεν ξεπερνούσε τα 20.000 ευρώ. Πλέον, με τη νέα διάταξη, η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ. Καταργείται δηλαδή η υφιστάμενη διάκριση σε κεφάλαιο ύψους 14.202 ευρώ και προσαυξήσεις – πρόστιμα ύψους 6.000 ευρώ, κάτι που απλοποιεί τις διαδικασίες.

-. Αυτοαπασχολούμενοι – επιστήμονες, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, εργολήπτες, συμβολαιογράφοι, υγειονομικοί, γενικώς ασφαλισμένοι στο πρώην ΕΤΑΑ, οι οποίοι οφείλουν πάνω από 15.000 ευρώ και έως 20.000 ευρώ. Μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν, καθώς οι αιτήσεις όσων χρωστούσαν από 15.000 ευρώ και πάνω απορρίπτονταν μέχρι το χρέος τους να πέσει στις 15.000. Πλέον το όριο των οφειλών που ξεκλειδώνει την πόρτα της συνταξιοδότησης είναι και γι’ αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων στα 20.000 ευρώ. Συνεπώς όσοι οφείλουν πάνω από 15.000 αλλά κάτω από 20.000 ευρώ μπορούν πλέον άμεσα να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

-. Αγρότες του πρώην ΟΓΑ με χρέη άνω των 4.000 ευρώ και έως 6.000 ευρώ. Ως προς τις οφειλές που προκύπτουν μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό δεν ξεπερνά τα 6.000 ευρώ

---------------------------------------------------------------------

γραφημα

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2021 είναι οι εξής:

 Οι ημερομηνίες πληρωμής (με ΑΜΚΑ) των συντάξεων ΙΚΑ Σεπτεμβρίου 2021 είναι:

 Το ΙΚΑ  θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2021 την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

 -Το ΙΚΑ  θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2021 την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

 Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Σεπτεμβρίου 2021 θα πληρωθούν ως εξής:

 -Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2021 την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις  συντάξεις Σεπτεμβρίου 2021 την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

-Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις  συντάξεις Σεπτεμβρίου 2021 την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

 -Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2021 την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

 -Το Δημόσιο  θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2021 την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

 -Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2021 όπως το Δημόσιο την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Σεπτεμβρίου 2021 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021).

 Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις