Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

 

ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 1-1-2022

Νέο τοπίο στο σύστημα της επικουρικής  σύνταξης στη χωρα μας , δημιουργειται  από το νέο ετος ,μετά  την ψηφιση του  σχετικού νομοσχεδιου.Με το νέο  καθεστώς, εισάγονται στοιχεία κεφαλαιοποιητικού συστήματος στις επικουρικές συντάξεις για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (από 1η Ιανουαρίου 2022) που είναι υπόχρεοι επικουρικής ασφάλισης και εθελοντικά για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους έως 35 ετών.Οι εισφορές των νέων θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται, δημιουργώντας ένα αποθεματικό, από το οποίο θα πληρωθούν οι μελλοντικές τους συντάξεις. Οι εισφορές που πληρώνει ο κάθε νέος εργαζόμενος θα πηγαίνουν στη δική του σύνταξη, η οποία θα υπολογίζεται στη βάση του σωρευμένου ποσού εισφορών και αποδόσεων.

Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα παραμένει ως έχει. Δηλαδή 6,5% μέχρι τα μέσα του 2022 και 6% από εκεί και πέρα για τους μισθωτούς και βάσει ασφαλιστικής κλάσης για τους αυτοαπασχολούμενους.

Το αποθεματικό αυτό το διαχειρίζεται ένα νέο δημόσιο ταμείο, το ΤΕΚΑ, που θα επενδύει τις αποταμιεύσεις. Θα υπάρχουν και τρία επενδυτικά προφίλ, μεταξύ των οποίων θα διαλέγει ο ασφαλισμένος: το «συντηρητικό, το «ισορροπημένο» και το «επιθετικό», με δυνατότητα αλλαγήςανά πενταετία. Το σύστημα αυτό ισχύει σε προηγμένες χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία, η Ολλανδία και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε επικουρικές συντάξεις μεγαλύτερες από 43% μέχρι 68%.

Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης θα είναι υποχρεωτικό για το σύνολο των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 1η Ιανουαρίου 2022 και είναι υπόχρεοι επικουρικής ασφάλισης.  Πρόκειται για τους μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τους δικηγόρους και τους μηχανικούς.

Προαιρετικά, αν δηλαδή το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν σε αυτό ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών οι οποίοι είτε δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση (π.χ. ένας λογιστής), είτε είναι ήδη ασφαλισμένοι στο υφιστάμενο σύστημα.  Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα παραμένει ως έχει. Δηλαδή 6,5% μέχρι τα μέσα του 2022 και 6% από εκεί και πέρα.

Κατά το υπουργείο  Εργασίας δεν υπάρχει «τζόγος» με τα χρήματα των ασφαλισμένων, καθώς το νέο σύστημα συνοδεύεται από διπλή δικλείδα ασφαλείας. Αυτή είναι:

-Η πρώτη, που αφορά στους νέους ασφαλισμένους, είναι η εγγύηση του Δημοσίου περί μη αρνητικής απόδοσης. Κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που κάτι πάει στραβά στις διεθνείς αγορές και δεν πάνε καλά οι επενδύσεις, κανείς δεν θα πάρει επικουρική σύνταξη χαμηλότερη από αυτή που αντιστοιχεί στις εισφορές που κατέβαλε, συν τον πληθωρισμό. Πάντως,το πιθανότερο είναι ότι η εγγύηση αυτή να μην χρειαστεί να ενεργοποιηθεί, αν ληφθεί υπόψη η θετική εμπειρία χωρών όπως η Σουηδία, όπου κεφαλαιοποιητικά ασφαλιστικά συστήματα λειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

-Και η δεύτερη που αφορά στους σημερινούς ασφαλισμένους και συνταξιούχους, έγκειται στην δέσμευση ότι από τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση δεν θα επηρεαστεί ούτε η καταβολή ούτε το ύψος των επικουρικών συντάξεων του υφιστάμενου συστήματος, θα υπάρχει μάλιστα ρητή εγγύηση στο νόμο επ’ αυτού. Και τούτο διότι όποιο χρηματοδοτικό κενό υπάρχει θα καλυφθεί χωρίς προβλήματα από τον προϋπολογισμό. Όσον αφορά το πολυσυζητημένο «κόστος μετάβασης», το υπουργείο Εργασίας επικαλείται μελέτες, που δείχνουν ότι το καθαρό κόστος για τα επόμενα 50 χρόνια είναι 120 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ σήμερα κοστίζει 15 δισ. ευρώ το χρόνο η στήριξη του συνταξιοδοτικού συστήματος. Αναφέρεται επίσης στο λεγόμενο «μέρισμα ανάπτυξης», δηλαδή τις επενδύσεις που θα προκύψουν από τις αποταμιεύσεις και τα έσοδα που θα δημιουργηθούν. Δεν πραγματοποιεί όμως την παραμικρή αναφορά σε άλλο σκέλος της ίδιας μελέτης, που αυξάνει την επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό στα 78 δισ. ευρώ. Ούτε φυσικά, στο σκέλος των εσόδων από τις επενδύσεις, που εμπεριέχεται στις αναλογιστικές μελέτες προεξοφλητικό επιτόκιο 3,5% ετησίως, όταν από Διεθνείς Οργανισμούς δεν γίνεται δεκτό επιτόκιο μεγαλύτερο  του 2% στην καλύτερη περίπτωση! Άρα, οι επενδύσεις που υπόσχεται η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, κρίνονται ως ιδιαίτερα επισφαλείς…

----------------------------------------------

ΓΡΑΦΗΜΑ:

ΟΙ ΝΕΕΣ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ(ΑΠΟ 1-1-2022)

*Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 850 ευρώ και 30 έτη ασφάλισης

– Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 170,97 ευρώ αντί 124,60 που παίρνει σήμερα

– Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 188,35 ευρώ αντί 137,27 σήμερα

– Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 202,16 ευρώ αντί 147,33 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

*Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 857 ευρώ και 35 έτη ασφάλισης

– Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 217,28 ευρώ αντί 150,47 που παίρνει σήμερα

– Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 239,37 ευρώ αντί 165,78 σήμερα

– Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 256,92 ευρώ αντί 177, 93 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

*Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 857 ευρώ και 40 έτη ασφάλισης

– Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 270,96 ευρώ αντί 178, 07 που παίρνει σήμερα

– Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 298,52 ευρώ αντί 196,18 σήμερα

– Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 320,40 ευρώ αντί  210,57 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

*Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 1.500 ευρώ με 30 έτη ασφάλισης

-Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 299,19 ευρώ αντί 218,05 που παίρνει σήμερα

– Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 329,62 ευρώ αντί 240,22 σήμερα

– Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 353,78 ευρώ αντί 257,83 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

*Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 1.500 ευρώ με 35 έτη ασφάλισης

– Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 380,23 ευρώ αντί 263,33 που παίρνει σήμερα

– Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 418,90 ευρώ αντί 290,11 σήμερα

– Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 449,61 ευρώ αντί 311,37 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

*Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 1.500 ευρώ με 40 έτη ασφάλισης

– Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 474,18 ευρώ αντί 311,63 που παίρνει σήμερα

– Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 522,41 ευρώ αντί 343,32 σήμερα

– Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 560,70 ευρώ αντί 368,49 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις