Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΟριστικά κλείνουν οι πόρτες για πρόωρη συνταξιοδότηση σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία γεγονός που εχει προκαλέσει ένα μεγάλο κύμα φυγής στη σύνταξη.
Μεταξύ των ομάδων που κινδυνευουν με αλλαγες στα ορια συνταξιοδότησης είναι οι εξης:
-- Παλαιοί ασφαλισμένοι (προ του 1983) στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα αποχωρούν με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
-Ειδικά στο δημόσιο οι έγγαμες γυναίκες μπορούν να αποχωρήσουν με 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης, ασφαλισμένοι με 35ετία μέχρι το τέλος του 2012, δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία μέχρι το τέλος του 2012,
-Γυναίκες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα μέχρι το τέλος του 2012, γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος μέχρι το τέλος του 2010 έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη,
-Μητέρες που μέχρι το τέλος του 2012 είχαν 25ετία και ανήλικο τέκνο στο δημόσιο ή στα ειδικά ταμεία,
-Αντρες που τη διετία 2011– 2012 είχαν 25ετία και ανήλικο τέκνο στο δημόσιο αποχωρούν με μειωμένη όρια,
--Μητέρες που μέχρι το τέλος του 2012 είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο στο ΙΚΑ, ασφαλισμένες στον φορέα Νομικών που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ανήλικο τέκνο και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έτη ασφάλισης και
-Τρίτεκνες μητέρες στο δημόσιο και στα ειδικά ταμεία με 20ετία μέχρι το τέλος του 2010 αποχωρούν χωρίς όριο.

Ποιες  γυναίκες δεν θίγονται από τις αλλαγές:
Οι γυναίκες που έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης ως τις 31/12/2012, και σήμερα έχουν «πιάσει» και το όριο ηλικίας για να συνταξιοδοτηθούν με το χρόνο ασφάλισης που είχαν ως το 2012, δεν θίγονται από τις αλλαγές.
Και αυτό γιατί ανήκουν στην κατηγορία των ασφαλισμένων που έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα, δηλαδή έχουν και το χρόνο ασφάλισης αλλά και την ηλικία για να βγούν στη σύνταξη.
Ανεξάρτητα λοιπόν αν τα όρια ηλικίας αυξηθούν, οι εν λόγω γυναίκες δεν θα επηρεαστούν από τη στιγμή που έχουν συμπληρώνει την ηλικία αποχώρησης μαζί με τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.
Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που είχε το 2011 ασφάλιση 5.500 ημέρες στο ΙΚΑ και ανήλικο παιδί τότε, βγαίνει με μειωμένη σύνταξη στα 52 ή με πλήρη στα 57. Αν σήμερα είναι 52 ετών, έχει θεμελιωμένο δικαίωμα για να κάνει αίτηση και να πάρει μειωμένη σύνταξη. Η σύνταξή της θα κοπεί όπως κατά 6% για κάθε ηλικιακό έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας των 57 ετών για πλήρη σύνταξη. Δηλαδή θα έχει μείωση 30% (6%Χ5 έτη που υπολείπονται από το 57ο= 30%). Αν δεν έχε την ηλικία των 52, αλλά τη συμπληρώνει μετά το 2016 και εν πάσει περιπτώσει, μετά την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων στο ασφαλιστικό, τότε θα επηρεαστεί και θα επιβαρυνθεί με αύξηση του ορίου ηλικίας.
Οσες δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης ως τις 31/12/2012, δηλαδή όσες δεν έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα για να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις (όρια ηλικίας και χρόνο ασφάλισης) που ίσχυαν ως τις 31/12/2012, θα επηρεαστούν από τις αλλαγές και θα πρέπει από τώρα να προετοιμάζονται για αύξηση των ορίων ηλικίας στα 62 για μειωμένη και στα 67 για πλήρη σύνταξη το αργότερο από τις αρχές του 2016

Οσον αφορά στις διαπραγματευσεις, σχετικά με τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ,κλείνουν οριστικά(ανεξάρτητα από την πορεία των συζητήσεων)τα παράθυρα εξόδου στη σύνταξη, πριν τα γενικά όρια ηλικίας, δηλαδή με μειωμένη στα 62 και με πλήρη στα 67 ή στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης.Δεν θίγονται όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, εργαζόμενοι σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα καθώς και μητέρες με προστατευόμενα μέλη που έχουν αναπηρίες..Oπως  προβλέπεται στην ελληνικη προταση προς τους δανειστές ,οι ελληνικες αρχες  θα υιοθετήσουν νομοθεσία για να δημιουργήσουν ισχυρά αντικίνητρα για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις με τον ορισμό ποινών και με την σταδιακή εξάλειψη των κεκτημένων δικαιωμάτων των πρόωρων συντάξεων που θα εφαρμοστεί για όλους όσους βγαίνουν στη σύνταξη (εκτός για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με μητέρες με παιδια με αναπηρία και ορισμένες λίγες επιλεγμένες κατηγορίες) μετά την 31 Οκτωβρίου 2015.Μέσω προεδρικού διατάγματος που θα εφαρμοστεί άμεσα θα υπάρξει πρόβλεψη για την προοδευτική προσαρμογή των κανόνων πρόωρης συνταξιοδότησης ώστε το 2022 η συνταξιοδότηση όλων να γίνεται στα 67 διατηρώντας ωστόσο τα θεμελιωμένα δικαιώματα. Η πρόωρη αποχώρηση από το ασφαλιστικό ταμείο θα περιλαμβάνει ένα πέναλτι για την περίοδο μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ύψους 10% επιπλέον του υπάρχοντος 6%.
Επισημαίνεται ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται) που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος. Κατοχυρωμένο δικαίωμα είναι η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να «κλειδώσουν») με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις