Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ

Στην εξαγορά πλασματικών ετων για ταχύτερη εξοδο στη σύνταξη –ενοψει και των νεων ανατροπων στο ασφαλιστικό-καταφεύγουν ολο και περισσότεροι ασφαλισμένοι.
Οι πλέον τυχεροί, θεωρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς στα 4 με 7 πλασματικά έτη μπορούν να αθροίσουν και τα επιπλέον πλασματικά για τα παιδιά, με αποτέλεσμα τελικά να εξαγοράζουν έως και 12 χρόνια.
Οι χρόνοι που μπορεί κάποιος ασφαλισμένος να αναγνωρίσει είναι:
1. Ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιδότηση ανεργίας.
2. Ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που έλαβε χώρα η ασθένεια.
3. Ο χρόνος σπουδών σε μέσες, ανώτερες και ανώτατες σχολές.
4. Ο χρόνος ανεργίας για τον οποίο δεν έχει επιδοτηθεί ο εργαζόμενος ή παρουσιάζεται γενικώς κενό ασφάλισης, μετά όμως την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε Tαμείου.
5. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία για τις μητέρες λόγωκύησης και λοχείας και μέχρι 119 ημέρες.
6. Ο χρόνος απεργίας για τον οποίο υπάρχει κενό ασφάλισης.
7. Ο πλασματικός χρόνος για τα παιδιά ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής τους, ο οποίος ανέρχεται σε 1 χρόνο για ένα παιδί, 3 χρόνια για 2 παιδιά και 5 χρόνια για 3 παιδιά.
8. Τον χρόνο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και μέχρι 8 χρόνια πριν από την εγγραφή του επαγγελματία στον OΑΕΕ, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.
Προσοχή:Όποιος θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει 4 χρόνια, 5 χρόνια το 2012, 6 χρόνια το 2013 και 7 χρόνια από το 2014 και μετά.Τα 4-7 «πλασματικά» χρόνια μπορούν να αναγνωρίζουν αποκλειστικά όσοι έχουν τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης και θεμελιώνουν από το 2011 και μετά συνταξιοδοτικό δικαίωμα.Όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 αναγνωρίζουν τους χρόνους που ίσχυαν με τους προηγούμενους νόμους (π.χ. στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών κ.λπ.)
Τα «πλασματικά» χρόνια αναγνωρίζονται και στα επικουρικά Tαμεία με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται στα Tαμεία κύριας ασφάλισης. Oι εισφορές βέβαια για την αναγνώριση χρόνου στα επικουρικά Tαμεία είναι πολύ μικρότερες (στις περισσότερες περιπτώσεις 6% επί των συντάξιμων
Το κόστος της εξαγοράς
Για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας το 2010 απαιτούνταν η καταβολή του 20% του τρέχοντος μισθού (εργατική και εργοδοτική εισφορά) για κάθε μήνα στρατιωτικής θητείας συν 6% για το επικουρικό ταμείο. Από το 2011 η αναγνώριση γινόταν με έκπτωση 30% και από το 2015 η έκπτωση ανέρχεται στο 50%.
Αντιθέτως, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικού χρόνου το κόστος περιορίζεται στο 20% του βασικού μισθού.
Ως προς την προσμέτρηση του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας και των ημερών επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας , επισημαίνεται ότι αυτές λαμβάνονται υπόψη, μόνο για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, άρα αυτό γίνεται χωρίς εξαγορά (πληρωμή).
Τι και πώς αναγνωρίζεται
Στην στρατιωτική θητεία εξαγοράζεται όλος ο χρόνος, με 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Έως το 2015 η έκπτωση είναι 30% και ανεβαίνει 50% από το 2015 και μετά. Προβλέπεται περαιτέρω έκπτωση 15% στην εφάπαξ καταβολή.
Στη γονική άδεια ανατροφής, εξαγοράζεται επίσης, όλος ο χρόνος, καταβάλλοντας το ποσοστό εισφοράς που αναλογεί σε εργοδότη και εργαζόμενο για μηνιαίες αποδοχές ίσες με το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά την υποβολή της αίτησης
Στην επιδότηση ασθένειας, αναγνωρίζονται 300 ημέρες, χωρίς εξαγορά.
Αντίστοιχα και στην τακτική ανεργία του ΟΑΕΔ (300 ημέρες χωρίς εξαγορά).
Στην εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών, μπορεί κανείς να εξαγοράσει έως και 2 έτη, καταβάλλοντας εισφορά εργοδότη και εργαζομένου στον οικείο φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
Στο χρόνο σπουδών, μπορεί κανείς να εξαγοράσει το χρόνο που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών της κάθε σχολής, πληρώνοντας το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, για τον φορέα κύριας ασφάλισης και ποσοστό 6% για το επικουρικό.
Το διάστημα ανεργίας, εξαγοράζεται στο σύνολό του, με την καταβολή 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, για τον φορέα κύριας ασφάλισης και ποσοστό 6% για το επικουρικό.
-Ο χρόνος κύησης και λοχείας εξαγοράζεται στο σύνολό του.
-Ο χρόνος απεργίας, επίσης εξαγοράζεται στο σύνολό του, με την καταβολή εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου στον οικείο φορέα (που ασφαλιζόταν ο εργαζόμενος κατά την πραγματοποίηση της απεργίας) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Ο «πλασματικός» χρόνος μητέρων, έως και 5 έτη, αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά στα ταμεία του ιδιωτικού τομέα.
-Ο χρόνος μαθητείας (Stage), εξαγοράζεται έως 1 έτος, με την καταβολή 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά την υποβολή της αίτησης.
-O χρόνος έναρξης πριν την εγγραφή στον OΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες μπορεί να εξαγοραστεί έως και ένα έτος, πληρώνοντας την ασφαλιστική κατηγορία με την οποία ασφαλίζεται κατά την υποβολή της αίτησης.

Aς δούμε όμως αναλυτικά τις περιπτώσεις που συμφέρει η αναγνώριση πλασματικών ετών  :
1. Άνδρες στο ΙΚΑ μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 10.500 ένσημα το 2011 ή 2012 και έχουν ως σήμερα συμπληρωμένο το 58ο έτος ή 59ο έτος της ηλικίας. Για την έξοδο οι απαιτούμενες ημέρες διαμορφώνονται στις 10.800 ή στις 11.100 ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
2. Άνδρες στο ΙΚΑ που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2011 ή το 2012 και είναι σήμερα από 53 ετών και 9 μηνών μέχρι 56 ετών και 6 μηνών.
3. Άνδρες στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011-2012, καθώς ισχύουν μειωμένα όρια ηλικίας.
4. Άνδρες στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν 25έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012 για 35ετία. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 25ετία και οι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 58 ή τα 59 ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
5. Άνδρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011 ή το 2012. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας "κλειδώνουν" δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και πλήρη στα 65.
6. Πατέρας ανηλίκων στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011 ή το 2012. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 25ετία και οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 52 ή τα 55 ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
7. Τρίτεκνοι στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης τη διετία 2011-2012. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 20ετία και οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 52 ή τα 55 ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
8. Γυναίκες στο ΙΚΑ που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης (100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία) και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας μέχρι το τέλος του 2012. Σ΄ αυτήν την περίπτωση το έτος εξόδου στη μειωμένη σύνταξη είναι το 56ο για θεμελίωση το 2011 και το 57ο για θεμελίωση το 2012.
9. Γυναίκες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης, και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους μέχρι το τέλος του 2012. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγοράις "κλειδώνουν" δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών με θεμελίωση το 2011 και 57 ετών για θεμελίωση το 2012.
10. Γυναίκες στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με μόνο τον χρόνο ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 55 ή 56 ή 58 ετών ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
11. Γυναίκες στο ΙΚΑ που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2011 ή το 2012 και συμπληρωμένο ως σήμερα το 55ο έτος της ηλικίας τους. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να λάβουν σύνταξη πλήρη με τη συμπλήρωση του 56ου ή 57ου έτους της ηλικίας τους.
12. Γυναίκες στο ΙΚΑ που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν 10.000 ένσημα το 2011 ή το 2012 και έχουν συμπληρώσει από το 56ο μέχρι το 58ο έτος και 6 μήνες.
13. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ. Νομικών) που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν 35έτη ασφάλισης το 2011 ή το 2012 και συμπληρωμένο ως σήμερα το 58ο ή το 59ο έτος της ηλικίας τους.
14. Μητέρες ανηλίκων στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010. το 2011 ή το 2012. Η έξοδος γίνεται από τα 50 έως τα 55 ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
15. Τρίτεκνες στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστομν 20 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012. Για θεμελίωση το 2010 η έξοδος γίνεται ανεξαρτήτως ορίου, ενώ τη διετία 2011-2012 στα 52 και στα 55.
16. Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ ή στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπέζων που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 5.500 ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012 και έχουν συμπληρώσει από το 50ο έως το 60ο έτος της ηλικίας τους.
17. Μητέρες ανηλίκων στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012 και έχουν συμπληρώσει από το 50ο έως το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις