Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

Tην Μεγάλη Τετάρτη θα καταβληθεί η  πρώτη  δόση για το επίδομα τέκνων και των πολυτεκνικών επιδομάτων του ΟΓΑ για το 2015 .
Την  πρωτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων  (επίδομα τέκνων, ειδικό πολυτεκνικό επίδομα) θα λάβουν περίπου 693.000 οικογένειες και θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλώσει και εισέπρατταν τα επιδόματα του 2014. Περίπου 9.500 δικαιούχοι που έκαναν τροποποιητικές αιτήσεις Α21 το 2014 δεν θα λάβουν την προκαταβολή. Ο έλεγχος σε τροποποιημένες αιτήσεις Α21 συνεχίζεται και οι ενδιαφερόμενοι, για όσες εγκριθούν, θ α ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία πληρωμής με νεότερη ανακοίνωση. Τονίζεται ότι  τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ καταβαλλονται  ανά τρίμηνο και σε 4 δόσεις τον χρόνο .
Κάθε χρόνο απαιτείται νέα αίτηση Α21 μετά τις φορολογικές δηλώσεις. Η προκαταβολή δίνεται βάση των στοιχείων του προηγούμενου έτους δηλαδή τις αιτήσεις Α21 που εχει καταθέσει μέσω taxisnet καθε οικογένεια - δικαιούχος το προηγούμενο έτος και δεν χρειάζεται νέα αίτηση. Αίτηση θα πρέπει να γίνει με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21) συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο μέσω του περιβάλλοντος taxisnet (www.asis.ar), αφού έχει υποβληθεί οριστικά η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1).
 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΓΑ
α) Το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων χορηγείται σε όλες τις οικογένειες, που έχουν από ένα εξαρτώμενο τέκνο και άνω, με βάση την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία. β) Το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών καταβάλλεται στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων είναι: α) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) από τον υπόχρεο της οικογένειας. β) Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21, το οποίο και επέχει θέση αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet.
Σημείωση: Η υποβολή του εντύπου Α21 αρχίζει την ίδια ημερομηνία που ορίζεται για την υποβολή του έντυπου Ε1 και λήγει την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
 Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω ημερομηνία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος.
-    Οι αιτούντες / υπόχρεοι να διαμένουν μόνιμα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα -    Τα τέκνα τους να είναι εξαρτώμενα και να βρίσκονται στην Ελλάδα  .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις