Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

ΟΙ 20 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑΜετά απο διάλογο-εξπρές θα γινει,σε δύο δόσεις , η αυξηση στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα μαζι με τις αλλαγές στα εργασιακά. Ο υπουργός Εργασίας Παν. Σκουρλέτης δηλωσε  ότι άμεσα και μέχρι τον Ιούνιο θα έχει κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και για την ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ). «Μετά από χρόνια οι εργαζόμενοι αποκτούν και πάλι φωνή και δικαιώματα» τόνισε ο κ. Σκουρλέτης.

 Οπως αναφέρει  σε επιστολή την οποία απέστειλε χτες, προς τους κοινωνικούς εταίρους, ο υπουργός Εργασίας , ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα  θα εξελιχθεί ως εξης:

α) Από την 1η Οκτωβρίου 2015 και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 ο κατώτατος μισθός όλων των υπαλλήλων της χώρας, ανεξαρτήτως ηλικίας, ορίζεται στα 650 ευρώ. Το κατώτατο ημερομίσθιο όλων των εργατοτεχνιτών της χώρας, ανεξαρτήτως ηλικίας, ορίζεται στα 29,05 ευρώ.
β) Από την 1η Ιουλίου 2016, ο κατώτατος μισθός όλων των υπαλλήλων της χώρας, ανεξαρτήτως ηλικίας, ορίζεται στα 751,39 ευρώ. Το κατώτατο για όλους τους εργατοτεχνίτες της χώρας, ανεξαρτήτως ηλικίας, ημερομίσθιο ορίζεται στα 33,57 ευρώ

Στόχος του υπουργείου Εργασίας, είναι, «η σταδιακή επαναφορά του γενικού κατώτατου μισθού στα επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2012, οπότε και καταργήθηκε με νομοθετική παρέμβαση η τότε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ με τη μείωση κατά 22% (και 32% για τους νέους μέχρι 25 ετών)».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, ο καθορισμός των ελάχιστων μισθολογικών ορίων θα γίνει κατ' αρχήν με «άπαξ νομοθετική παρέμβαση ενώ στη συνέχεια η δοθεί η σκυτάλη στη συλλογική διαπραγμάτευση για τον περαιτέρω καθορισμό τους».

Στην επιστολή του ο κ. Σκουρλέτης θέτει στον κοινωνικό διάλογο τις νομοθετικές παρεμβάσεις τις οποίες προωθεί το υπουργείο Εργασίας και με τις οποίες επανέρχονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι μισθολογικές ωριμάνσεις, εισάγεται συλλογική διαπραγμάτευση σε επίπεδο ομίλων επιχειρήσεων και ενισχύεται ο ρόλος της Διαιτησίας.
Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται ότι, «το μέσον διαμόρφωσης του γενικού κατώτατου μισθού θα είναι στο εξής η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία και θα έχει καθολική εφαρμογή.

Επίσης:
- Καταργείται η αναστολή των αυξήσεων των επιδομάτων πολυετίας και των ωριμάνσεων.
- Εισάγεται η υποχρέωση των διαπραγματευόμενων μερών για κωδικοποίηση των όρων προηγούμενων όρων συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων στο περιεχόμενο των νέων συλλογικών ρυθμίσεων, προκειμένου αυτές να διατηρηθούν σε ισχύ.
- Εισάγεται νέο είδος συλλογικής διαπραγμάτευσης σε επίπεδο ομίλων επιχειρήσεων.
- Καθιερώνεται η υποχρέωση των εργοδοτικών οργανώσεων για διαπραγμάτευση ανεξάρτητα από τη ρητή σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους.
- Ενισχύεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε κλαδικό επίπεδο σε περίπτωση απουσίας κλαδικής εργοδοτικής οργάνωσης μέσα από μεμονωμένους εργοδότες (μέχρι 10) που απασχολούν την πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου με εναλλακτική δυνατότητα την συμμετοχή της υπερκείμενης εργοδοτικής οργάνωσης στις διαπραγματεύσεις.
- Επαναφέρεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τους εργαζόμενους σε περίπτωση συρροής των συλλογικών συμβάσεων.
- Αίρεται η αναστολή της δυνατότητας επέκτασης των κλαδικών και ομοιεπαγγελματικών συμβάσεων όταν υπογράφονται από εργοδοτικές οργανώσεις που τα μέλη τους απασχολούν την πλειοψηφία των εργαζόμενων στον κλάδο.
- Επαναφέρεται η πλήρης μετενέργεια των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων 6 μήνες μετά από τη λήξη τους, με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση προσφυγής στον ΟΜΕΔ.
Σε ότι αφορά τις αλλαγές στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ),
- Δημιουργείται ενιαίο σώμα μεσολαβητών/διαιτητών.
- Δημιουργείται σώμα οικονομικών εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμει με τεχνικές εκθέσεις το έργο των μεσολαβητών/διαιτητών μετά από αίτημά τους.
- Συνεκτιμάται η εν γένει οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων στην κρινόμενη συλλογική διαφορά στο στάδιο της μεσολάβησης και της διαιτησίας.
- Εκλέγεται ο Πρόεδρος του ΟΜΕΔ και επιλέγονται οι μεσολαβητές και οι διαιτητές με αυξημένη πλειοψηφία(2/3) των μελών του 9μελούς διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού .
- Εισάγεται τεκμήριο εγκυρότητας των στοιχείων που επικαλείται η πλευρά των εργαζομένων στο στάδιο της μεσολάβησης και της διαιτησίας, στην περίπτωση που η εργοδοτική πλευρά δεν προσκομίσει στο στάδιο των διαπραγματεύσεων τα αναγκαίο από το νόμο οριζόμενα οικονομικά στοιχεία(συνολικό και επιμέρους μισθολογικό κόστος, λειτουργικές δαπάνες, εν γένει οικονομικά στοιχεία ανά επίπεδο διαπραγμάτευσης, οικονομική πολιτική και πολιτική προσωπικού της επιχείρησης).
- Ενισχύεται ο θεσμός της μεσολάβησης που αποτελεί το βασικό στάδιο επίλυσης των συλλογικών διαφορών με δυνατότητα επαναδιατύπωσης της πρότασης του μεσολαβητή μετά από την αρχική της κατάθεση και την αναζήτηση συγκλίσεων για την οριστική μεσολαβητική πρόταση.
- Διατηρείται η μονομερής προσφυγή σε τριμελούς σύνθεσης διαιτησία όταν το ένα μέρος αρνείται την μεσολάβηση ή απορρίπτει την μεσολαβητική πρόταση.
- Διατηρείται η αρμοδιότητα της διαιτησίας επί του συνόλου της κρινόμενης συλλογικής διαφοράς.
- Καταργείται τέλος, ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας και δικαστικού ελέγχου της διαιτητικής απόφασης με τον δικαστικό έλεγχο να παραμένει σε πρώτο βαθμό μόνο ως προς τη νομιμότητα της διαιτητικής διαδικασίας.
Η πρώτη τριμερής συνάντηση του υπουργου Εργασιας με τους κοινωνικούς εταίρους, θα διεξαχθεί την Τετάρτη του Πάσχα, τις 11.00 το πρωί στο υπουργείο Εργασίας και σύμφωνα με την επιστολή την οποία απέστειλε σήμερα προς τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων πανελλήνιας κλίμακας ο υπουργός Εργασίας πρόκειται για την πρώτη συζήτηση «αναφορικά με το περιεχόμενο των σχεδιαζόμενων νομοθετικών παρεμβάσεων».
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, «ιδιαίτερα για το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ο διάλογος θα συνεχιστεί και το πλαίσιο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής», ενώ επισημαίνει ότι η περίοδος των διαπραγματεύσεων για την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, παραμένει ανοικτή «μετά από τη νομοθέτηση της παράτασης της ισχύος της προηγούμενης μέχρι τις 30/6/2014.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις