Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020


 ΜΗΤΕΡΕΣ  ΑΝΗΛΙΚΩΝ :ΤΑ  ‘ΠΑΡΑΘΥΡΑ’  ΓΙΑ  ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ


‘’Παράθυρα’’  για πρόωρη συνταξιοδότηση εχουν με  βάση την ισχύουσα  νομοθεσία- χιλιάδες μητέρες με  ανήλικο  τέκνο στις οποίες  παρέχεται η δυνατότητα   να αξιοποιήσουν   τα μεταβατικά όρια ηλικίας για να κλειδώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν τα 67 και πριν τα 62 μέσα στο 2020.Μάλιστα ειδικά για τις μητέρες των οποίων τα παιδιά ενηλικιώθηκαν μετά την 1/1/2011, υπάρχει και η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης όπως για παράδειγμα για σπουδές, κενά ασφάλισης, επιδοτούμενη ανεργία κ.ά., ώστε να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα ένσημα των 5.500 ημερών ασφάλισης.

Τονίζεται ότι οι ηλικίες συνταξιοδότησης διαφέρουν σε ΙΚΑ, σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και στο Δημόσιο. Διευκρινίζεται οτι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων με βάση και τις αλλαγές που έγιναν τον Αύγουστο του 2015, (τότε που έγιναν και οι τελευταίες αυξήσεις στα όρια ηλικίας), που διατηρούν ηλικιακά όρια χαμηλότερα από τα γενικά ισχύοντα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση που είναι τα 62 χρόνια ηλικίας με 40 χρόνια ασφάλισης ή τα 67 χρόνια ηλικίας με 15 χρόνια ασφάλισης. Στο δημόσιο διατηρούνται χαμηλότερα ηλικιακά όρια από ότι στον ιδιωτικό τομέα.

Αυτές οι κατηγορίες που  ευνούνται   είναι:

1.Στον δημόσιο τομέα:Οι μητέρες ανηλίκων που είχαν 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2010 και είχαν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 18/8/2015 μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη.Αν το ηλικιακό όριο των 50 ετών συμπληρώνονταν μετά τις 18 Αυγούστου αλλά μέσα στο 2015, το νέο ηλικιακό όριο είναι το πεντηκοστό πέμπτο έτος, δηλαδή μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στα 55. Αν το συμπλήρωσαν το 2016 πάνε 56 ετών και 9 μηνών. Αν το συμπλήρωσαν το 2017 πάνε 58 ετών και 5 μηνών.

Επομένως, το αν κάποια ανήκει στην κατηγορία αυτή, γυναικών στο δημόσιο με 25ετία και ανήλικο, μπορεί να ψάξει να το βρει με βάση την ημερομηνία γέννησης της.
Στο δημόσιο επίσης υπάρχει η δυνατότητα για μητέρες και πατέρες ανηλίκων που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη στα 56 έτη ηλικίας.Αν συμπληρώνουν 25ετία το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη στα 58 (αφορά και μητέρες και πατέρες ανηλίκων).Επισημαίνεται  ότι υπάρχουν και τα «πλασματικά χρόνια» που μπορούν κάποιοι να αξιοποιήσουν για να συμπληρώσουν την 25ετία.Υπάρχει ακόμη και η κατηγορία ανδρών και γυναικών της λεγόμενης 35ετίας. Και εδώ σημασία έχει σε ποιο έτος συμπληρώνει ο ασφαλισμένος την 35ετία.

2.Στον ιδιωτικό τομέα:Η κατηγορία μισθωτών μητέρων με ανήλικο τέκνο που είχε 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μειωμένης σύνταξης με βάση το πότε συμπληρώνει το 50ο έτος. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει για τις γυναίκες που συμπλήρωσαν το 50 έτος έως 31/12/2018.
Εκείνες που το συμπληρώνουν από 1/1/2019 και ύστερα θα πρέπει να πάνε στα 62 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν.Οι γυναίκες που έχουν ανήλικο και 5.500 ένσημα έως το 2010 αλλά είναι γεννημένες από το 1969 έως το 1972 δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν είτε με μειωμένη είτε με πλήρη σύνταξη πριν να συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους.

3. Στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών το ανήλικο χρειάζεται ως το 2012 και οι ασφαλισμένες να έχουν 25ετία ως το 2012.

4.Οσον αφορά    την ευκαιρία «πρόωρης» συνταξιοδότησης   που παρέχει ο νόμος  Βρούτση, αυτή αφορά τις παλιές ασφαλισµένες, που πρωτοασφαλίστηκαν πριν από τις 31/12/1992, και µπορεί να αξιοποιηθεί από µητέρες που ως σήµερα έχουν περάσει το µεγαλύτερο µέρος της ασφάλισής τους σε φορείς ελευθέρων επαγγελµατιών, όπως ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ-ΤΣΑ, ΟΑΕΕ-ΤΑΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε .Οι ασφαλισμένες  αυτής  της κατηγορίας  θα πρέπει υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία ενηλικίωσης του τελευταίου τέκνου τους, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά τις 31/12/2012, να έχουν συμπληρώσει σε όλους τους φορείς ασφάλισης συνολικά 5.500 ένσημα ή 18,4 έτη ασφάλισης. Στην πράξη, για να πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης θα πρέπει να συνυπάρχει πριν το 2013 η ανηλικότητα του παιδιού και ο χρόνος ασφάλισης των 5.500 ημερών, ανεξάρτητα του Ταμείου που ήταν ασφαλισμένες εκείνη τη στιγμή.

Ειδικά για τις μητέρες των οποίων τα παιδιά ενηλικιώθηκαν μετά την 1/1/2011, υπάρχει και η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης όπως για παράδειγμα για σπουδές, κενά ασφάλισης, επιδοτούμενη ανεργία κ.α., ώστε να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα ένσημα των 5.500 ημερών ασφάλισης.

Προϋπόθεση  είναι ότι πρέπει να καταστεί τελευταίος φορέας ασφάλισης το πρώην ΙΚΑ, δηλαδή ο κλάδος µισθωτών του ΕΦΚΑ. Σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο που ισχύει από τον περασµένο Φεβρουάριο, για να κριθεί το αίτηµα µε τις προϋποθέσεις του τελευταίου φορέα ασφάλισης, εν προκειµένω από το πρ. ΙΚΑ όπου ισχύουν οι ευνοϊκές διατάξεις για τις µητέρες ανηλίκων, θα πρέπει να συµπληρώνονται στο πρ. ΙΚΑ συνολικά 1.000 ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 300 την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση. Συνεπώς, θα πρέπει να αποκτηθεί ξανά ασφαλιστικός δεσµός µε το ΙΚΑ µέχρι τη συµπλήρωση των εν λόγω ορίων.

Οι ασφαλισµένες που θα κάνουν χρήση της ρύθµισης για έξοδο µε διαδοχική ασφάλιση µπορούν να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία κατά την οποία θεµελιώνουν αναδροµικά δικαίωµα, ακολουθώντας τη νοµοθεσία του πρώην ΙΚΑ και τις αλλαγές των πρόσφατων νόµων του 2010, του 2012 και του 2015.

----------------------------------------------------------

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

* Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με ανήλικο τα 2011 και 5.500 ημέρες ασφάλισης έχει κατοχυρώσει το 52ο έτος για μειωμένη και το 57ο έτος για πλήρη σύνταξη. Με τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν από 19/8/2015, η νέα ηλικία συνταξιοδότησης συναρτάται από το πότε θα πιάσει τα 52 ή τα 57. Έτσι αν κλείνει τα 57 το 2020, θα βγει στα 64,5 σε πλήρη σύναξη. Μπορεί όμως να αποχωρήσει οποτεδήποτε με μειωμένη γιατί έχει κλείσει τα 52 πριν τον Αύγουστο του 2015. Αν όμως έκλεισε τα 52 μετά τον Αύγουστο του 2015, τότε θα πάρει μειωμένη στα 55.
* Ασφαλισμένη σε Ταμείο ΔΕΚΟ ή τράπεζας με 25ετία και ανήλικο το 2011 κατοχύρωσε τα 52 για πλήρη και τα 50 για μειωμένη σύνταξη. Αν έκλεισε τα 52 το 2016 βγαίνει στα 56,9 και στα 58,5 αν έκλεισε τα 52 το 2017. Μειωμένη παίρνει οποτεδήποτε.
* Γονείς στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 με ανήλικο (το 2011 ή μετά το 2011) κατοχύρωσαν το 52ο έτος για πλήρη σύνταξη, που σημαίνει ότι βγαίνουν με τα νέα όρια ηλικίας των 55, 56,9 ή 58,5 ετών αν συμπληρώνουν τα 52 μετά τις 19/8/2015. Η διάταξη για γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο δεν προβλέπει μειωμένη σύνταξη.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις