Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ 1,1  ΕΚΑΤΟΜ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ-

ΤΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

’Ταμείο’’ πάνε  μέσα στον Οκτώβριο περίπου  1,1  εκατομμύριο παλιοί συνταξιούχοι   με την εφάπαξ την καταβολή αναδρομικών -  δυο ταχυτήτων-ύψους 1,4  δις. ευρώ  . Τα αναδρομικά θα είναι  διαφορετικά  για τους συνταξιούχους του  ιδιωτικού τομέα με αυτά του δημοσίου(σσ  στο δημόσιο θα είναι ψαλιδισμένα). Η τροπολογία που κατατέθηκε  σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα λάβουν αναδρομικά ύψους 500 εκατ. ευρώ για το 11μηνο 2015-2016, χωρίς να αναμένεται πλέον η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Η τροπολογία  ψηφίζεται αύριο.

Σε  ολους  τους  δικαιούχους το μεσοσταθμικό ποσό των αναδρομικών κινείται σε 1.300 – 1.500 ευρώ.

Το ύψος των αναδρομικών κυμαίνεται για κάθε συνταξιούχο από 550 έως 7.800 ευρώ μεικτά.Ειδικότερα όσοι είχαν το 2012 άθροισμα συντάξεων: 

• 1.000 – 1.100 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 550 ευρώ
• 1.100 – 1.500 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 800 ευρώ
• 1.500 – 2.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 2.600 ευρώ
• 2.000 – 3.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 5.500 ευρώ.

Τα μεγάλα ποσά που ξεπερνούν τις 7.000 ευρώ αφορούν κυρίως συνταξιούχους με άθροισμα συντάξεων το 2012 άνω των 3.000 ευρώ. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για διπλοσυνταξιούχους που εισπράττουν δυο η περισσότερες κύριες συντάξεις (π.χ. χηρείας και γήρατος ή δυο γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος από δήμοσιο και ιδιωτικό τομέα κ.α.) και υψηλοσυνταξιουχους του ΙΚΑ, των ΔΕΚΟ – Τραπεζών και του Δημοσίου που είχαν υψηλές και πολύ υψηλές συντάξεις το 2012.

Τονίζεται ότι :

-«Ψαλιδισμένο» κατά 30% θα ειναι το 11μηνο των αναδρομικών για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.Στους συνταξιούχους του Δημοσίου επιστρέφονται τα ποσά από την μείωση του νόμου 4093/2012, που επέβαλλε κλιμακωτό «ψαλίδι» 5% - 20% σε συνταξιοδοτικό εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ, όχι όμως και η περικοπή του νόμου 4051 του 2012, η οποία επιστρέφεται μόνο στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και αφορά συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ. Ετσι οι συνταξιούχοι του δημοσίου θα λάβουν πίσω τα ποσά του 11μηνου που αντιστοιχούν σε μια  μείωση και ειδικότερα το «ψαλίδι» 5%, 10%, 15%, 20% για αθροιστικά ποσά 1.000 ευρώ, 1.500, 000 και 3.000 στο άθροισμα κύριων και επικουρικών αντίστοιχα. Άλλωστε, με την απόφαση 1277/2018 της Ολομέλειας  Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του ν.4093/2012, που αφορούσε στις περικοπές των συντάξεων Δημοσίου πάνω από τα 1.000 ευρώΗ ίδια φόρμουλα που εφαρμόζεται στο Δημόσιο – με τη μονή επιστροφή για τις συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ - θα ισχύσει και για τους συνταξιούχους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε άλλα πρώην Ταμεία, καθώς και για το προσωπικό του ΟΣΕ και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού Σιδηροδρομικών Δικτύων.

 -- Ολοι οι παλιοί συνταξιούχοι δεν θα λάβουν αναδρομικά για επικουρικές συντάξεις και δώρα, ούτε για το συγκεκριμένο διάστημα των 11 μηνών (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016). Με αυτό ως δεδομένο, οι χαμηλοσυνταξιούχοι από όλα τα πρώην Ταμεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με μικτό συνταξιοδοτικό εισόδημα το 2012 κάτω από 1.000 ευρώ δεν θα λάβουν τώρα αναδρομικά.

-Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα(πρωην  ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τραπεζων και ΟΑΕΕ) θα λάβουν πίσω τα ποσά του 11μηνου που αντιστοιχούν σε δυο μειώσεις και ειδικότερα τη μείωση 12% στο τμήμα της κύριας σύνταξης που υπερέβαινε τα 300 ευρώ (νόμος 4051/2012), καθώς και τη μείωση της κύριας σύνταξης με κλίμακα 5%, 10%, 15%, 20% για αθροιστικά ποσά 1.000 ευρώ, 1.500, 2.000 και 3.000 στο άθροισμα κύριων  και επικουρικών αντίστοιχα

-Οσοι έχουν προσφύγει δικαστικά στην περίπτωση που στο μέλλον τα δικαστήρια τους δικαιώσουν, τα ποσά που θα κερδηθούν θα καταβληθούν ανά δικαστική απόφαση αφαιρουμένων των αναδρομικών που έκαστος των συνταξιούχων θα λάβει επι του παρόντος. Για  όσους  δεν εχουν καταβάλει αγωγές  η καταβολή των αναδρομικών κλείνει το θέμα και δεν μπορεί να διεκδικηθεί κάτι νέο. Από την ημερομηνία καταβολής των χρημάτων καμιά άλλη απαίτηση δεν μπορεί να σταθεί.

-Θα  καταβληθούν  «έξτρα» αναδρομικά στους συνταξιούχους ναυτικούς του πρ. ΝΑΤ. Συγκεκριμένα επιστρέφεται( για το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016), η μείωση 7% που είχε επιβληθεί από το 2012 και με βάση ΚΥΑ των συναρμόδιων υπουργών, στις κύριες συντάξεις των απόμαχων ναυτικών του πρ. ΝΑΤ.  

-Τα ποσά που θα καταβληθούν στους συνταξιούχους είναι άτοκα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα από το δημόσιο ή τρίτους και δεν μπορούν να δεσμευτούν ή να συμψηφιστούν με βεβαιωμένα χρέη, προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

--Τα ποσά θα δοθούν τώρα χωρίς παρακράτηση  φόρου και χωρίς παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης. Τα ποσά που θα δοθούν θα φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  Δηλαδή τα ποσά θα φορολογηθούν ως κανονικό εισόδημα του χρόνου και δεν θα γίνει προκαταβολικά η φορολόγηση τους, Εξετάζεται να δοθούν και σε κληρονόμους.

- -Αμέσως μετά την καταβολή των αναδρομικών τόσο για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, όσο και του δημοσίου δεν υφίσταται κάποια μελλοντική αξίωση για μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4093/2012. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για τις εκκρεμείς δίκες ενώπιον των δικαστηρίων, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο 11μηνο.

Υπογραμμίζεται ότι νέο  χρονοδιάγραμμα καταβολής  των   αλλων αναδρομικών διαμορφώνεται ως εξης:

 -Στα μέσα  Οκτωβρίου θα καταβληθούν και τα αναδρομικά των συντάξεων  χηρείας  που δεν έχουν ακόμη αυξηθεί από το 50% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Ειδικότερα θα καταβληθούν όλες οι συντάξεις χηρείας που αντιμετώπισαν το πρόβλημα του 50% που έπρεπε να γίνει 70% και αφορά έναν ολόκληρο χρόνο.Οι συγκεκριμένες συντάξεις  θα λάβουν το 70% συν τα αναδρομικά τους για ένα χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020.

 -Οκτώβριος 2020: Αυξήσεις ως 288 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους με προσωρινή σύνταξη από τον Μάιο του 2016 και μετά. Τα αναδρομικά θα είναι ως και 50 μηνών.

-Νοέμβριος 2020: Καταβάλλονται  αυξήσεις ως 75% στις συντάξεις των συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται, με αναδρομικά 9 μηνών.

-Δεκέμβριος 2020: Ερχεται ο επανυπολογισμός κύριων συντάξεων με 30 έτη ασφάλισης και πάνω με αυξήσεις ως και 8% με αναδρομικά 12μήνο( από Οκτώβριο του 2019).

-----------------------------------------------------------


Τα ποσά των επιστροφών:

-Συνταξιούχοι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ασφαλισμένοι στο πρ. ΙΚΑ αναμένεται να λάβουν από 550 έως 4.500 ευρώ.

-Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ – τραπεζών  θα λάβουν από 1.300 έως 7.800 ευρώ

-Συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες (πρ. ΟΑΕΕ) πρέπει να περιμένουν ποσά από 1.400 - 3.400 ευρώ

-Συνταξιούχοι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι στο πρ. ΕΤΑΑ αναμένεται να λάβουν ποσά από 1.400 έως 6.000 ευρώ.

-Συνταξιούχοι Δημοσίου με κύρια σύνταξη 1.600 ευρώ θα λάβουν 1.600 ευρώ, με κύρια σύνταξη 2.000 ευρώ θα λάβουν περί τα 1.860 ευρώ. Με κύρια σύνταξη 2.500 ευρώ θα λάβουν 3.300 ευρώ.

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις