Κυριακή 26 Απριλίου 2020

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΝΟΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ


Περίπου   120.000  ασφαλισμένους ευνοεί ο νόμος Βρούτση  για το ασφαλιστικό οσον αφορά το  καθεστώς της  διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης.

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος Βρούτση (ν. 4670/2020) καθιερώνει  σύνταξη εξπρές για τους ασφαλισμένους με διαδοχική ασφάλιση, την ώρα που διογκώνεται ο αριθμός των εκκρεμών συντάξεων. Με το νέο καθεστώς για τη διαδοχική ασφάλιση απλοποιείται  το καθεστώς απονοµής σύνταξης σε όσους έχουν περισσότερους από έναν φορέα κύριας ασφάλισης. Παράλληλα γίνεται ευνοικότερη η διαδικασία συνταξιοδότησης περίπου  75.000 ασφαλισμένων με καθεστώς παράλληλης ασφάλισης, οι οποίοι περιμένουν την σύνταξη τους από το 2016

Ειδικότερα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού(νόμος Βρούτση)  το σύστημα της διαδοχικής απλοποιείται, καθώς μειώνεται ο αριθμός των ενσήμων που απαιτούνται από το πρώτο κιόλας στάδιο της διαδικασίας, ώστε να κριθεί το δικαίωμα από τον τελευταίο φορέα ασφάλισης. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους άνω των 67 με αθροιστικά 15ετία να λάβουν σύνταξη  ακόμη κι αν δεν πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις της διαδοχικής.
Μέχρι σήμερα ο ασφαλισμένος έπρεπε να συμπληρώνει συνολικά 1.500 ένσημα στον τελευταίο φορέα εκ των οποίων 500 την τελευταία 5ετία, ώστε το αίτημα να κριθεί από το τελευταίο Ταμείο. Διαφορετικά το αίτημά του μεταφέρονταν στο Ταμείο που είχε τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης και αν δεν θεμελίωνε ούτε εκεί, σε όλα τα υπόλοιπα Ταμεία με φθίνουσα σειρά. Αφού απορρίπτονταν σε όλα αυτά τα βήματα, μπορούσε να πάρει σύνταξη από το  τελευταίο Ταμείο εφόσον είχε 1.000 ένσημα (300 την τελευταία 5ετία). Με την νέα διάταξη, η ευνοϊκή μεταχείριση των μειωμένων προϋποθέσεων – 100 ένσημα συνολικά και 300 την τελευταία 5ετία – έρχεται από το πρώτο βήμα για όλους.
Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται για αιτήσεις από 13 Μαΐου 2016 και μετά, ακόμη και αν έχουν απορριφθεί, όπως επίσης και για όσες εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο. Στις εκκρεμείς αιτήσεις τα οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης. Οι αιτήσεις που έχουν απορριφθεί επανεξετάζονται «κατόπιν όχλησης του ασφαλισμένου» με έναρξη οικονομικών αποτελεσμάτων από την έναρξη ισχύος του νόμου (ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ).
Με το νέο καθεστώς ανοίγει, , ο δρόμος για «πρόωρη» συνταξιοδότηση με τις ευνοϊκές διατάξεις του ΙΚΑ πριν από τα 62 και τα 67 για ασφαλισμένους σε Ταμεία όπως ο πρώην ΟΑΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΥ (κυρίως για φαρμακοποιούς). Αυτό απαιτεί επανασύνδεση με το ΙΚΑ ώστε να συμπληρώνονται συνολικά 1.000 ένσημα εκ των οποίων 300 την τελευταία 5ετία.
Οι κατηγορίες που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα είναι οι παρακάτω:
-Ασφαλισμένοι αρχικά ΙΚΑ και κατόπιν ΟΑΕΕ που μπορούν να συμπληρώσουν 35ετία έως 31/12/2012 και εφόσον είναι σήμερα 60 ετών, μπορούν να αξιοποιήσουν το δικαίωμα του ΙΚΑ για συνταξιοδότηση από τα 58.
-Ασφαλισμένες σε ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ με 5.500 ένσημα ΙΚΑ την στιγμή ενηλικίωσης του παιδιού. Το εν λόγω δικαίωμα αφορά τις παλιές ασφαλισμένες πριν από 31/12/1992. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι κατά την ημερομηνία ενηλικίωσης του παιδιού (που πρέπει να είναι έως 31/12/2012) να είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης (18,4 έτη). Με επικόλληση 300 ενσήμων κι εφόσον συμπληρώνουν συνολικά 1.000 ένσημα ΙΚΑ, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αρκετά έτη νωρίτερα.
– Ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ που θέλουν να φύγουν με μειωμένη στα 62. Το εν λόγω δικαίωμα αφορά παλιούς ασφαλισμένους (πριν 31/12/1992) που είναι κοντά στα 62 και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη. Πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ δεν δίνουν μειωμένη στα 62. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τη νέα διάταξη και να συνταξιοδοτηθούν από το ΙΚΑ με επικόλληση 1.000 ενσήμων εκ των οποίων 300 την τελευταία 5ετία.
Την ίδια ώρα σε αναμονή βρίσκονται αυτή την στιγμή περίπου 80.000 εν δυνάμει συνταξιούχοι με καθεστώς παράλληλης ασφάλισης  που δεν μπορούν να λάβουν ούτε προσωρινή σύνταξη, καθώς από το 2016 μετά την εφαρμογή του Ν. 4387 δεν υπάρχει το απαιτούμενο λογισμικό για τον υπολογισμό τους. Με τις αλλαγές στο νέο νόμο ξεμπλοκάρεται αυτή η διαδικασία, ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένεται ο αριθμός των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν με καθεστώς παράλληλης ασφάλισης να ξεπεράσει σταδιακά τις 300.000.
 Η μεγάλη αλλαγή στο νόμο αφορά όσους είναι ήδη μισθωτοί και έχουν εισόδημα κι από ελεύθερο επάγγελμα, καθώς απαλλάσσονται από την καταβολή 20,28% για το σύνολο του εισοδήματός τους από κάθε πηγή. Συγκεκριμένα όσοι έχουν μεικτό μισθό από 930 ευρώ και πάνω απαλλάσσονται πλήρως από τις διπλές εισφορές και μπορούν να διατηρούν και να «κόβουν» μπλοκάκι χωρίς καμία ασφαλιστική επιβάρυνση, πληρώνοντας μόνο το φόρο 20% και το τέλος χαρτοσήμου 3,6%.
Σημαντικό  ρόλο στο νέο καθεστώς παίζει η δεύτερη από τις νέες ασφαλιστικές κατηγορίες, δηλαδή αυτή των 252 ευρώ, καθώς όπως αναφέρεται στο νόμο, οι μισθωτοί που καλύπτουν πλήρως μέσω του μισθού τους το ποσό αυτής της κατηγορίας για εισφορές σύνταξης και υγείας δεν υποχρεώνονται σε εισφορές για το μπλοκάκι. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο εκάστοτε μηνιαίος μισθός και σε κάθε περίπτωση τα 12 μηνιάτικα χωρίς τα Δώρα. Ειδικά για μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης και για επικουρική – εφάπαξ, η πλήρης απαλλαγή έρχεται αν καλύπτονται και οι εισφορές της 1ης κατηγορίας για επικούριση και πρόνοια από το μισθό. Αυτό συμβαίνει με μισθό 930 ευρώ, οπότε και γι’ αυτές τις κατηγορίες παραμένει το ίδιο πλαφόν.
Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τη 2ηκαι να καταβάλλει την διαφορά μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης. Σε περίπτωση που διακοπεί η μισθωτή απασχόληση, η εισφοροδότησή γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί και το σύνολο της εισφοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο. Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το 2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις