Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ


Η επαναφορά της 13ης σύνταξης για τους χαμηλοσυνταξιούχους που παίρνουν έως 700 ευρώ σύνταξη καθως και η αποκατάσταση των απωλειών που έχει υποστεί το σύνολο των συνταξιούχων μέσα σε χρονικό διάστημα μιας πενταετιας    μαζι με την επαναφορά του κατωτατου μισθού θα είναι τα πρωτα μέτρα της νεας κυβέρνησης.Το σχετικό νομοσχέδιο είναι ηδη ετοιμο και θα είναι το πρωτο που θα κατατεθεί στη νεα Βουλή.Ειδικότερα θα προβλέπονται  τα εξης:

 1--.Επαναφορά της 13ης σύνταξης(δώρο Χριστουγέννων) στους συνταξιούχους που παίρνουν έως 700 ευρώ τον μήνα.Η ρύθμιση αφορά 1.162.920 συνταξιούχους ,σύμφωνα με τους υπολογισμούς που ήδη έχουν γίνει και το κόστος που θα βαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό ανέρχεται στα 543 εκατομμύρια ευρώ.Στην κατάθεση του σχετικού νόμου θα αναφέρεται ότι αυτό το μέτρο αποτελεί το «πρώτο βήμα για τη σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών των συντάξεων» και αναμένεται να συνοδεύεται από δέσμευση για αποκατάσταση των απωλειών των συντάξεων μέσα σε διάστημα πέντε ετών.

2--.Επαναφορά του κατώτατου μισθού(ιδιωτικός τομέας) στα προ μνημονίων επίπεδα, δηλαδή στα 751 ευρώ μικτά μηνιαία. Θα προβλέπεται η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα προ των μνημονίων επίπεδα, δηλαδή στα 751 ευρώ μικτά μηνιαία ανεξαρτήτως ηλικίας, από 586 ευρώ μικτά μηνιαία και 511 ευρώ μικτά μηνιαία για τους κάτω των 25 ετών που είχε μειωθεί, και τον επανακαθορισμό του με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που θα συνάπτεται μεταξύ της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών φορέων.Επίσης θα υπάρχει ρύθμιση για την αποκατάσταση του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με την επαναφορά των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης, της μετενέργειας καθώς και του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του ΟΜΕΔ προκειμένου να μπει «φρένο» στις μειώσεις μισθών Ακόμα θα καταργείται η μείωση της διάρκειας της μετενέργειας της ΣΣΕ από έξη στους τρεις μήνες και ο περιορισμός αυτής αποκλειστικά στον βασικό μισθό συν τέσσερα επιδόματα (ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδυνότητας).

Στο μεταξύ την χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε νέες μητέρες, ασφαλισμένες στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προβλέπει εγκύκλιος του Οργανισμού καθορίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήση τους.Ειδικότερα, όπως ορίζει η εγκύκλιος, το Επίδομα θα είναι ύψους 150 ευρώ το μήνα και θα χορηγείται για τέσσερις μήνες. Για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι νέες μητέρες να έχουν πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθένειας σε είδος), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να ασκούν αποκλειστικά το ελεύθερο επάγγελμα.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον περασμένο Οκτώβριο με υπουργική απόφαση του πρωην υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος μητρότητας 200 ευρώ το μήνα, για ένα τετράμηνο, σε ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ.
Ειδικότερα αυτοαπασχολούμενες γυναίκες − άμεσα ασφαλισμένες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είναι η ύπαρξη ταμειακής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας κατά την ημερομηνία του τοκετού, καθώς και να μην δικαιούται η αιτούσα επίδομα μητρότητας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.
Για τη χορήγηση απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Αίτηση της ασφαλισμένης στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.),
β) ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού.
γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.

Η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε. μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων, καταβάλλει στην ασφαλισμένη, εφάπαξ, το επίδομα μητρότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις