Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

 

 

 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ:ΠΟΣΟ  ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 

Σενάρια  αυξησης  του κατώτατου μισθού από 5,5% εως 9.5%  θα βρεθούν στο τραπεζι κυβέρνησης και κοινωνικων εταιρων το προσεχες  διάστημα με την αύξηση να ισΧυει από  1/4/2023  και να συμπαρασύρει μια σειρά επιδομάτων αλλα και τους  ενδιάμεσους μισθους στον ιδιωτικο τομέα.

Τα   επικρατέστερα  σενάρια  για το υψος της  αυξησης του κατωτατου μισθου,είναι τα παρακάτω:

1.Αυξηση 5,5% με τον κατωτατο να φθάνει στα  751  ευρω(από  713), δηλαδη στα προ μνημονιων επίπεδα.

2.Αύξηση 7,75%   στα  768 ευρω.Αυτο σημαίνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα ευθυγραμμιστεί με την αύξηση των συντάξεων, με αποτέλεσμα να κυμανθεί στο επίπεδο του 7,75% 

3.Αύξηση 9,9%   στα 785€ .Δηλαδή η αύξηση του κατώτατου μισθού θα ευθυγραμμιστεί με τον μέσο πληθωρισμό του 2022 (τη μέση ετήσια αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) που κυμάνθηκε στο 9,9%

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της  τράπεζας  της  Ελλάδος  για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του κατώτατου μισθού, ο μέσος μισθός ανά εργαζόμενο αυξάνεται κατά 0,44 της ποσοστιαίας μονάδας.

Αυτό σημαίνει πως:

-αν έχουμε αύξηση του κατώτατου στο 7,75% το 2023, ο μέσος μισθός θα πρέπει να αυξηθεί κατά 3,41%.

-αν έχουμε αύξηση κατά 9,9% του βασικού μισθού το 2023. ο μέσος μισθός θα πρέπει να αυξηθεί κατά 4,35%.

Για παράδειγμα: 

Μισθός 1.000 ευρώ θα πρέπει να αυξηθεί 43,5 ευρώ = 1.043 ευρώ (στο δεύτερο σενάριο) 

Μισθός 1.200 ευρώ θα πρέπει να αυξηθεί 52,2 ευρώ = 1.252 ευρώ (στο δεύτερο σενάριο) 

. Δεν υπάρχει υποχρέωση αύξησης των μισθών άνω του νέου ορίου του κατώτατου. Αν ο μισθωτός δεν καλύπτεται από κλαδική σύμβαση και ο μισθός του κανονίζεται από ατομική σύμβαση και είναι - για παράδειγμα - άνω των 800 ευρώ δεν υπάρχει καμία υποχρέωση του εργοδότη για αύξηση λόγω αύξησης του κατώτατου.

Επισημαίνεται ότι η αύξηση του  κατώτατου μισθου   από την 1η Απριλίου 2023 ,θα συμπαρασύρει το επίδομα ανεργίας  αλλά και μια σειρά επιδομάτων που καταβάλει η ΔΥΠΑ  (πρώην ΟΑΕΔ).

.

Επίδομα ανεργίας: Σήμερα το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται σε 438 ευρώ. Με την αύξηση του μισθού κατά 5.5%  την 1η Απριλίου 2023 θα διαμορφωθεί στα 462 ευρώ ενώ με αύξηση 8.5% θα ανέλθει σε 475.2 ευρώ.

Το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος). Αντίθετα, το ειδικό επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας το οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ τον μήνα δεν πρόκειται να αυξηθεί, καθώς πρόκειται για σταθερό ποσό.

Επίσης αναπροσαρμόζονται σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.

Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

-Βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους. Σήμερα το βοήθημα για τους αυτοαπασχολούμενους που μένουν άνεργοι διαμορφώνεται στα 438 ευρώ και από 1η Απριλίου θα ανέλθει από 462 έως 475.2 ευρώ.

-Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας:  Ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα 227.6  Με την νέα αύξηση θα φτάσει από 1η Απριλίου από 240 έως 247 ευρώ. Το εν λόγω ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν είναι εποχικοί (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).

-Βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας: Ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα στα 350.2 και από 1η Απριλίου θα κυμαίνεται από 369.4 έως 380 ευρώ.

-Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων. Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα είναι  262,65 ευρώ. Από την 1η Απριλίου θα κυμαίνεται από 277 έως 285 ευρώ.

-Ειδικά εποχικά βοηθήματα: Οι οικοδόμοι εισπράττουν το 70% του 37πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα 825 ευρώ. Με την αύξηση θα εισπράξουν από 870 έως 895 ευρώ.

-Ειδική παροχή μητρότητας: Ισούται με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή σήμερα είναι 713 ευρώ από 1η Απριλίου θα κυμαίνεται από 751 έως 770 ευρώ

-Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη:Καταβάλλονται έως 3 μισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. Για εργαζόμενους οι οποίοι δεν διέπονται από κλαδική σύμβαση καταβάλλονται έως 3 κατώτατοι μισθοί, δηλαδή 2.139 ευρώ σήμερα και 2256 έως 2320 ευρώ  από την 1η Απριλίου .

Άλλες αποζημιώσεις της ΔΥΠΑ:

η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας ,

η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, κ.α.

Προγράμματα επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Αμοιβές Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Οι ωφελούμενοι εισπράττουν καθαρές ημερήσιες αμοιβές στο 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε κατώτατου μηνιαίου μισθού, δηλαδή 24,52 ευρώ σήμερα και 25.8 έως 26.6 ευρώ από την 1η Απριλίου

Η αποζημίωση για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης ισούται με το 75% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα είναι 23,88 ευρώ και από την 1η Απριλίου θα κυμαίνεται από 25 έως 26 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις