Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

 

ΠΩΣ  ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ   ΚΑΙ  ΜΙΣΘΟΙ(ΤΑ ΠΟΣΑ  ΚΑΙ ΟΙ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.ΤΑ  15  ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ(ΟΔΗΓΟΣ)

 

Κατά  την περίοδο από 25 εως  27  Ιανουαρίου  2023 σχεδιάζεται  να ξεκινήσει από τον  ΕΦΚΑ η πληρωμή των συντάξεων Φεβρυαρίου  με την αυξηση του 7.75%.Η  αύξηση  θα αφορά περίπου 1,7 εκατομ. συνταξιούχους και θα δοθεί με αναδρομική ισχύ από  1.1.2023.

 Οι δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι:  

-Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά. 

-Συνταξιούχοι με μικρή προσωπική διαφορά που θα εξαλειφθεί από την αύξηση των συντάξεων. 

-Συνταξιούχοι με αρνητική προσωπική διαφορά .

‘ΤΑ  ΝΕΑ’  για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών τους,  παραθέτουν ένα  κρίσιμο οδηγό  για τις επικείμενες  αυξησεις των συντάξεων μετά από 12  χρόνια:

1. Η προσωπική διαφορά  κρίνει τις αυξησεις των συντάξεων  των παλιών συντάξεων(πριν το  2016).Όσοι έχουν μεγάλες  προσωπικές διαφορές, οι αυξήσεις που θα λάβουν θα είναι μόνο λογιστικές και όχι πραγματικές. Εκτιμάται ότι με 7,75% αύξηση θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά σχεδόν 100.000 συνταξιούχοι.Κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν 35 έως 40 έτη ασφάλισης σε ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΝΑΤ, Δημοσίου, Τύπου κ.ά.Πολλοί συνταξιούχοι με 35 έτη και άνω έχουν ροκανίσει το μεγαλύτερο κομμάτι της προσωπικής διαφοράς με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση, και με την αύξηση του 2023 θα τη μειώσουν και θα τη μηδενίσουν.  Στελέχη  του  ΕΦΚΑ  τονιζουν ότι  όσοι δεν δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους το 2023, μηδενίζουν ή περιορίζουν το ύψος της προσωπικής διαφοράς προκειμένου να δουν και πραγματικές αυξήσεις κάποια στιγμή στο μέλλον. Ειδικότερα, οι παλαιοί συνταξιούχοι που έχουν θετική προσωπική διαφορά μεγαλύτερη των 60-70 ευρώ εκτιμάται ότι δεν θα δουν καμία καθαρή αύξηση το 2023.

2.  Οι αυξήσεις 7,75% για τους συνταξιούχους θα εφαρμοστούν τόσο στο εθνικό όσο και στο ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης.

3. Οι αυξήσεις για όσους λαμβάνουν μηνιαία κύρια σύνταξη από 500 έως 2.500 ευρώ κυμαίνονται μεταξύ 39 και 194 ευρώ και εξαρτώνται από το αν έχουν ή όχι προσωπική διαφορά.

4..Συντάξεις χηρείας : Ως προς τις συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου, εάν ο θάνατος επέλθει εντός του Νοεμβρίου 2022, η έναρξη καταβολής της σύνταξης λόγω θανάτου είναι η 1η Δεκεμβρίου, επομένως η τελευταία θα αυξηθεί με βάση το συντελεστή αύξησης συντάξεων ως ήδη καταβαλλόμενη την 31.12.2022. Ωστόσο, εάν ο ο θάνατος επέλθει εντός του Δεκεμβρίου 2022, η έναρξη καταβολής της σύνταξης λόγω θανάτου είναι η 1η Ιανουαρίου, επομένως η σύνταξη του θανόντος θα αυξηθεί με βάση το συντελεστή αύξησης συντάξεων ως ήδη καταβαλλόμενη την 31.12.2022 και στη συνέχεια θα γίνει η μεταβίβαση, χωρίς περαιτέρω αύξηση.

5--Από την 1/1/2023 μέσω της αύξησης της Εθνικής Σύνταξης πρόκειται να αυξηθεί και η κατώτατη σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου / συνταξιούχου που δικαιούνται ο / η επιζών σύζυγος και τα τέκνα. Έτσι στις περιπτώσεις θανάτου και μεταβίβασης σύνταξης από  την 1/1/2023 η κατώτατη σύνταξη θα αντιστοιχεί σε 413,76 € από 384 που είναι σήμερα. Την ίδια ώρα αυξάνεται και η ανώτατη σύνταξη η οποία διαμορφώνεται πλέον στις 4.965,12 €.

6-Λόγω της αύξησης της εθνικής σύνταξης, το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, το οποίο έως 31.12.2022 ανερχόταν σε επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (768€), αναπροσαρμόζεται αυτόματα και από 01.01.2023 ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (827,52€).

7-Η βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ του ν. 4169/1961, η οποία μέχρι 31.12.2022 ανερχόταν σε τριακόσια εξήντα ευρώ (360€), από 01.01.2023 αυξάνεται σε τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (387,90€). Επίσης η σύνταξη των ανασφάλιστων υπερήλικων από την   1/1/2023 διαμορφώνεται στα 387,9 €.

8-Ειδικώς για τους δικαιούχους επιδόματος απολύτου αναπηρίας του π. ΟΓΑ, το επίδομα ισούται με το 50% της εκάστοτε σύνταξης, και ως εκ τούτου αυξάνεται λόγω της αύξησης συντάξεων. Το κατώτατο όριο του επιδόματος αντιστοιχεί στην σύνταξη που  προέκυπτε με 25 έτη ασφάλισης στον ΚλάδοΚύριας Ασφάλισης Αγροτών στην 1η ασφαλιστική κατηγορία (248,28€) και δεν επηρεάζεται από την αύξηση συντάξεων.

9-Το επίδομα απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του π. ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ, εφόσον έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100% ισούται με το ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος, το οποίο υπολογίζεται με βάση το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη την 31.12.2011, και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται από την αύξηση συντάξεων.

10. Το επίδομα απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους λόγω γήρατος τυφλούς του π. ΟΓΑ υπολογίζεται με την βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ και αυξάνεται από 01.01.2023 με βάση την αύξηση της βασικής σύνταξης.

11--Το  «Επίδομα νόσου και ανικανότητας»  για τους πολιτικούς υπαλλήλους και στρατιωτικούς που δικαιούνται σύνταξη από πάθημα το οποίο προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας, παρέχεται ανάλογα με τον από το πάθημα βαθμό μείωσης της ικανότητας για εργασία και υπολογίζεται στο μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού.

12--Το εξωιδρυματικό επίδομα που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ δεν αυξάνεται με τον συντελεστή αύξησης συντάξεων, καθώς ως βάση υπολογισμού λαμβάνει το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.12.2011.

13-- Η αύξηση 7.75%  από 01.01.2023 υπολογίζεται επί του πλήρους ποσού της σύνταξης και το καταβαλλόμενο ποσό, λόγω απασχόλησης συνταξιούχου, προσαρμόζεται με βάση το ποσοστό μείωσης 30% που προβλέπεται από το νόμο.

14--Οι συντάξεις λόγω θανάτου μετά την πρώτη τριετία καταβολής, αυξάνονται όπως και οι υπόλοιπες συντάξεις  λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση του κατώτατου ορίου της σύνταξης.

15.Προσωρινή σύνταξη:Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων την 31.12.2022 ποσών της προκαταβολής σύνταξης , του ποσού της προσωρινής σύνταξης και της προκαταβολής σύνταξης.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Παράδειγμα συνταξιούχου χωρίς προσωπική διαφορά

Η Εθνική Σύνταξη του εν λόγω συνταξιούχου από  01.01.2023 αυξάνεται στα 413,76€ ( + 7,75%) από 384€ και η  Ανταποδοτική σύνταξη στα 663,74€  ( +7.75% )από 616. Το νέο ποσό μικτό προ κρατήσεων ποσό ανέρχεται σε  1000€ +7,75% = 1.077,50€. Με την παρακράτηση της εισφοράς υγείας   -64,65€, το καθαρό προ φόρου ποσό ανέρχεται σε 1.012,85€ από 940 ευρώ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 

 

Εντός των επομένων ημερών πρόκειται  να ξεκινησει η διαδικασία  της νεας  αυξησης του  κατωτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2023 ( στα 751 εως 770 ευρω από 713 ευρω), με την κατάθεση σχετικης  τροπολογόιας  από το  υπουργειο Εργασιας.Με τη ψήφιση της τροπολογία αμέσως  θα σταλούν οι προσκλήσεις για την έναρξη του διαλόγου για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.
Η διαδικασία διαλόγου για τον κατώτατο μισθό του έτους 2023 προβλέπεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Μαρτίου 2023.Ουσιαστικά με την αποστολή προσκλήσεων στους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για μελέτη και υποβολή, εκ μέρους τους, των σχετικών εκθέσεων, η

οποία έγινε ξεκινάει η διαδικασία για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2023.

Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας
1. Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης

2. Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση.

3. Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων καθώς και της έκθεσης των φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης.

4.Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 15η Μαρτίου 2023

5. Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα λάβει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου 2023.

Τα  τρία  σενάρια  αυξησης τα οποία  θα βρεθούν στο  τραπέζι των κοινωνικών εταίρων είναι  τα εξης :  

1.Αυξηση κατά 5,5% ώστε ο κατωτατος να  φθάσει  στα  προμνημονιακά επιπεδα  του 751  ευρώ   

2.Αύξηση  κατά  6% της τάξης  ώστε ο βασικός μισθός να οδηγηθεί στο επίπεδο των 756 ευρώ.    

3. Αυξηση κατά 7% - 8% .Σε αυτή την περίπτωση ο μισθός θα αυξηθεί κατά 50 - 57 ευρώ και θα φτάσει στα 763 - 770 ευρώ .  

Η εκτίμηση που υπάρχει πάντως με βάση τις αυξήσεις που έχουν ήδη δοθεί σε εργαζομένους ιδιωτικών επιχειρήσεων, είναι πως η αγορά μπορεί να «αντέξει» μια μεγαλύτερη αύξηση του βασικού μισθού, που αφορά περί τους 650.000 εργαζόμενους.Άλλωστε δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που έχουν ανακοινώσει ακόμη και διψήφιες μισθολογικές αυξήσεις για την επόμενη διετία, ενώ ακόμη και οι μικρομεσαίοι που είχαν να διαχειριστούν έναν δύσκολο χειμώνα, δεδομένης της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, εκτιμάται πως μπορούν να δώσουν αυξήσεις στο προσωπικό τους από την άνοιξη και μετά που εκκινεί η τουριστική σεζόν.  

Τονίζεται  ότι μετά τα μνημόνια με τον κατώτατο μισθό αμείβονται 600.000 έως 650.000 εργαζόμενοι ενώ έως το 2012, οι κατώτερες αμοιβές αφορούσαν μόνο 150.000 μισθωτούς. 

Σημαντικό ρόλο θα παίξει το ποσοστό του πληθωρισμού το οποίο θα δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και εκτιμάται ότι θα εμφανίζει πτωτική τάση ,πιθανότατα 8% .

Ωστόσο τα επίσημα στοιχεία της  ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 2023. Οσο για το ποσοστό του πληθωρισμού το 2023, αυτό εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 5%. 

Πάντως επισημαίνεται ότι οι προηγούμενες αυξήσεις κατά 2% και κατά 7,7% ανέβασε κατά πέντε θέσεις τη χώρα μας – από τη 16η στην 11η θέση – ανάμεσα στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τον κατώτατο μισθό.Ήδη, οι αυξήσεις που χορηγήθηκαν το 2021-22 (9,7%) βελτίωσαν για πρώτη φορά το επίπεδο όσων αμείβονται με τον κατώτατο, και αναμένεται νέα αύξηση τον προσεχή  Απρίλιο  .   


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ   

   

O XAΡΤΗΣ  ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ    

   

1 στους 3 εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, 677.618 (το 28,73%) λαμβάνει μηνιαίο μέσο μισθό 330 ευρώ καθαρά (414,12 ευρώ μεικτά) σύμφωνα με τα στοιχεια του  ΕΦΚΑ   

   

-2.358.554 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα (κοινές επιχειρήσεις),   

   

-1.683.900 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση (71,39%),   

   

-677.618 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων με μερική απασχόληση (28,73%),   

   

-1.050 ευρώ καθαρά (1.209,61 ευρώ μεικτά) ήταν ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης,   

   

-330 ευρώ καθαρά (414,12 ευρώ μεικτά) ήταν ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης και   

   

-870 ευρώ καθαρά (982,60 ευρώ μεικτά) ήταν ο μέσος μισθός για το σύνολο των ασφαλισμένων.   

---------------------------------- 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ  ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 

(ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) 

  

7/2011 :751  ΕΥΡΩ 

2012: 586 ΕΥΡΩ(ΜΕΙΩΣΗ) 

2/2019:650 ΕΥΡΩ 

1/2022:663  ΕΥΡΩ  

5/2022 :713  ΕΥΡΩ  

4/2023 :751 -770  ΕΥΡΩ 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις