Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022

 ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ  ΩΦΕΙΛΩΝ  ΣΕ  ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΩΣ  72  ΔΟΣΕΙΣ  ΥΨΟΥΣ  1,5  ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Ξεκίνησε  σήμερα  η διαδικασία για την ρύθμιση των κορονοχρεών των πληγέντων από την πανδημία εργοδοτών - επιχειρήσεων σε 72 έντοκες ή 36 άτοκες δόσεις, καθώς οι οφειλές τους βεβαιώθηκαν στο ΚΕΑΟ(Κέντρο  Είσπραξης  Ασφαλιστικών  Οφειλών). Στην  ρύθμιση εντάσσονται όλα τα χρέη από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης από τον Φεβρουάριο 2020 (απαιτητά από 1η Μαρτίου 2020) έως και Ιούνιο 2021 (απαιτητά έως 31 Ιουλίου 2021).  Εκτιμάται ότι το συνολικό χρέος των εργοδοτών κινειται  κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό προστίθεται στα χρέη των μη μισθωτών, που όπως αποκαλύπτει η 4η τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ είναι 1,7 δισ. ευρώ και ανεβάζει τον συνολικό λογαριασμό της πανδημίας προς τα ταμεία πάνω από τα 3 δισ. ευρώ.  

Επισημαίνεται ότι στην συγκεκριμένη  ρύθμιση εντάσσονται αυτοπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργοδότες, που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, είχαν δηλαδή συμπεριληφθεί οποτεδήποτε στις λίστες ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών (φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα που έχουν οποτεδήποτε χαρακτηρισθεί πληγέντες από την πανδημία).

Μετά την παράταση που δόθηκε η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) ή μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. Για οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από τη πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. κλείνοντας ένα ηλεκτρονικό ραντεβού μέσα από τον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

-Δίνεται η δυνατότητα μετάπτωσης από τις 12 στις 72 δόσεις, των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, και αφορούν στις περιόδους απασχόλησης από Φεβρουάριο του 2020 έως και Ιούνιο του 2021.

-Οι οφειλές ρυθμίζονται σε 36 άτοκες δόσεις ή σε 72 έντοκες δόσεις με επιτόκιο 2,5% ετησίως υπολογιζόμενο. 

-Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. 

-Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης είναι 50 ευρώ.

-Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.

-Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό 2 δόσεων

-Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

-Εφόσον οι ασφαλισμένοι χάσουν την ρύθμιση:

Αναβιώνει ως άμεσα απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό χρέος των εργοδοτών εκτιμάται πως κυμαίνεται κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό προστίθεται στα χρέη των μη μισθωτών, που όπως αποκαλύπτει η 4η τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ είναι 1,7 δισ. ευρώ και ανεβάζει τον συνολικό λογαριασμό της πανδημίας προς τα ταμεία πάνω από τα 3 δισ. ευρώ.  

Μέχρι στιγμής πάντως το ενδιαφέρον των μη μισθωτών είναι χλιαρό για την ρύθμιση, καθώς οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί δεν φαίνεται να ξεπερνούν τις 30.000 

Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλών για 767.645 μη μισθωτούς για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως 30.09.2021. Οι 767.645 μη μισθωτοί οφειλέτες του ΕΦΚΑ μπορούν να βλέπουν το βεβαιωμένο χρέος τους, εφόσον είναι πιστοποιημένοι, στην ηλεκτρονική καρτέλα τους στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, ώστε να το ρυθμίζουν σε έως 72 δόσεις. 

Η ρύθμιση αφορά κορονοχρέη που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού εντός της χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης.3.2020 έως 31η.7.2021, με την προϋπόθεση να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και να έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.

Tην  ιδια ωρα,το συνολικό χρέος στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) στις 30/9/2021 ήταν 38.777.206.032 ευρώ και μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέοςαυξήθηκε κατά 2.243.464.549 ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 1.756.643.967 ευρώ στις κύριες οφειλές και κατά 486.820.582 ευρώ στα πρόσθετα τέλη. Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο 2021 διαβιβάστηκαν οι οφειλές των μη μισθωτών για την χρονική περίοδο από 1/2020 έως 9/2021. 

Αναλυτικά σύμφωνα με την έκθεση του τελευταίου τριμήνου 2021 του ΚΕΑΟ, στο τέλος του Δεκεμβρίου 2021 το συνολικό ποσό των 31.564.266.892 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο, διαμορφώθηκε στα 41.020.670.581 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις