Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Μειώσεις  θα  εχουν από 1η Μαρτίου  οι συνταξιουχοι που ξεκίνησαν να εργάζονται πριν από τις 13/5/2016 ενώ  παράλληλα ανεφάρμοστη  παραμένει-  εδώ και δυο  χρόνια-η  διάταξη  του νόμου Βρούτση όσον  αφορά την αξιοποίηση του  χρόνου  ασφάλισης   των  χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται

Ειδικότερα οι συνταξιούχοι που απασχολούντο έχοντας την ιδιότητα αυτή πριν την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (13-5-2016) δεν υπέστησαν τις επιπτώσεις της μείωσης της σύνταξης, κατ' αρχάς κατά 60% και από τον Μάρτιο του 2020 κατά 30%.

Γι' αυτούς προβλέφθηκε ότι θα υποστούν τις μειώσεις που υπέστησαν και οι συνταξιούχοι που απέκτησαν ιδιότητα απασχολούμενου συνταξιούχου μετά τις 13-5-2016, κατ' αρχάς από 1-3-2021, με τροποποίηση, δε, της σχετικής διάταξης από 1-3-2022. Η κατηγορία αυτή εφόσον συνεχίζουν και μετά την 1-3-2022, θα υποστούν μείωση τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική τους σύνταξη. Εκείνο που δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό είναι ότι οι συνταξιούχοι αυτοί καθώς και όλοι οι άλλοι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2021, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν την απασχόληση ή αυταπασχόλησή τους αυτή στις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, μέχρι την ενεργοποίηση μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής που προβλέπεται να δημιουργηθεί, σύμφωνα με την ίδια υπουργική απόφαση.Η υποχρέωση αυτή είναι ανεξάρτητα από το αν είχαν δηλώσει την απασχόλησή τους όταν την ξεκίνησαν. Η παράλειψη ή η μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση αυτή συνεπάγεται βαρύτατες συνέπειες για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, αφού αν διαπιστωθεί η μη υποβολή της σχετικής δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος 12 μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων του «παραβάτη».

Την ιδια ώρα,  πάντως, ανεφάρμοστη  παραμένει εδώ  και δύο  χρόνια η  διάταξη  του νόμου  Βρούτση  Ν.4670/2020 (της σημερινής  κυβέρνησης)  όσον  αφορά την αξιοποίηση του  χρόνου  ασφάλισης   των  χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται.Ηδη  καταγράφονται  έντονες  διαμαρτυρίες  αλλά  και δικαστικές  προσφυγές.Οσοι  συνταξιούχοι  εργάστηκαν δεν εχουν λάβει ,τη  νόμιμη  αξιοποίηση του  χρόνου  ασφάλισης  ενώ    καταβάλλουν τις αντίστοιχες   ασφαλιστικές εισφορές.Δηλαδή  δεν  εισπράτουν την ανταποδοτικότητα των εισφορών τους,όπως  προβλεπει ο  ισχύον νόμος.

Σύμφωνα με   την ισχύουσα  νομοθεσία,  Ν.4670/2020,οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων. Δηλαδή, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης.

Συγκεκριμένα, ο απασχολούμενος συνταξιούχος, μετά τη διακοπή της αναληφθείσας εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει επιπλέον ποσό στην κύρια και την επικουρική του σύνταξη ως εξής:

-Για την κύρια σύνταξη χορηγείται ποσό το οποίο προκύπτει με βάση τα ισχύοντα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές, φυσικά μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου.

-Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό, που προκύπτει με βάση τα ισχύοντα για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

Χαρακτηριστικό  είναι το  παρακάτω   παράδειγμα  : συνταξιούχος εργάζεται για το διάστημα 1.1.2016 έως και 30.6.2022 και πραγματοποιεί χρόνο ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση 6 έτη και 6 μήνες. Ο υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξής του θα γίνει ως εξής: Αφού αθροίσουμε τις αποδοχές των ετών 1.1.2016 έως και 30.6.2022 διαιρούμε με τους αντίστοιχους μήνες ασφάλισης και βρίσκουμε το μέσο όρο. Το ποσό της προσαύξησης ισούται με το γινόμενο:0,77 ( συντελεστής αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης έως και 15 έτη) Χ 6,5 (έτη ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση) Χ μέσο όρο μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών. Το ποσό που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό (που είναι ίδιος με τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης) προστίθεται στη σύνταξη που ήδη λαμβάνει ο δικαιούχος είτε αυτή η σύνταξη έχει απονεμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 είτε πρόκειται για σύνταξη που επανυπολογίστηκε σύμφωνα με τον Ν.4387/2016(νομος  Κατρούγκαλου).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις