Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020ΠΩΣ  ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο  ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Την ίδια ώρα  που ξεκινά  εντός του μήνα,η διαδικασία για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα,ο ΣΥΡΙΖΑ κατάθεσε πρόταση νόμου για την αύξηση του κατώτατου μισθού .Η πρόταση προβλέπει αύξηση κατά 7,5% το 2020 και 7,5% το 2021 και επιστροφή της αρμοδιότητας καθορισμού του κατώτατου μισθού στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, μέσω εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας από 1.1.2022. Προβλέπει, επίσης, την καθολική επανίσχυση του επιδόματος γάμου.
Συμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα σταλούν τα απαραίτητα έγγραφα μέσω του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας για να ξεκινήσει η διαβούλευση για την αύξηση του κατώτατου μισθού  των 650 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα.
Τονίζεται ότι ο νέος κατώτατος μισθός θα ισχύσει για ένα χρόνο, από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021.Όπως  εγραψαν ‘ΤΑ ΝΕΑ’, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αύξηση κατά 4%-5%, επιπλέον 26 έως 32 ευρώ το μήνα, με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται μεταξύ 676 -682 ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης ο κατώτατος θα φθάσει τα 703 ευρώ σε βάθος τριετίας, επηρεάζοντας 500.000 εργαζόμενους.
Τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διαμόρφωση ου νέου κατώτατου μισθού είναι τα εξής:
-Εντός του τελευταίου 10ήμερου του Φεβρουαρίου η 3μελής Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης – η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ. έναν εκπρόσωπο του υπουργού Οικονομικών και έναν εκπρόσωπο του υπουργού Εργασίας – οφείλει να αποστείλει πρόσκληση προς εξειδικευμένους φορείς, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο ΟΑΕΔ, το ΙΝΕ−Γ.Σ.Ε.Ε., το ΙΜΕ−Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το ΙΟΒΕ, το ΙΝΣΕΤΕ, το ΚΕΠΕ, ο ΟΜΕΔ, το ΙΝ. ΕΜ.Υ. ΕΣΕΕ ώστε να συντάξουν έκθεση για την αξιολόγηση του ισχύοντος κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. Στην έκθεσή τους η ειδικοί φορείς πρέπει να προβούν σε εκτιμήσεις για την προσαρμογή του μισθού «στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες».
-Έως την 31η Μαρτίου πρέπει να υποβληθούν στην επιτροπή διαβούλευσης οι εκθέσεις των εξειδικευμένων φορέων. Η επιτροπή σχηματίζει φάκελο με τις εκθέσεις και τον στέλνει στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων δηλαδή στη ΓΣΕΕ, στον ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ και τον ΣΕΤΕ. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να εκφράσουν γνώμη για την αναπροσαρμογή του μισθού με υποβολή υπομνήματος.
-Μέχρι τις 15 Απριλίου η επιτροπή διαβούλευσης οφείλει να κοινοποιήσει σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους τα υπομνήματα και την τεκμηρίωση κάθε διαβουλευόμενου και να τους προσκαλέσει σε προφορική διαβούλευση.
-Μέχρι το τέλος Απριλίου πρέπει να διαβιβαστεί όλος ο φάκελος με τα υπομνήματα και την τεκμηρίωση των διαβουλευομένων κοινωνικών εταίρων μαζί με τις εκθέσεις των εξειδικευμένων φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, με σκοπό την σύνταξη του Πορίσματος Διαβούλευσης, σε συνεργασία με την 5μελή Επιτροπή Σοφών. Η γνώμη που θα διατυπώνεται στο πόρισμα μπορεί να αποκλίνει ή και να διαφοροποιείται από τις εκθέσεις που υποβάλλονται από τους εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς,
-Μέχρι τις 31 Μαΐου πρέπει να ολοκληρωθεί το πόρισμα και να υποβληθεί στους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας. Ακολούθως το πόρισμα και όλες οι εκθέσεις πρέπει να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας.
-Εντός του τελευταίου 15ημέρου του Ιουνίου ο υπουργός Εργασίας, εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον νέο κατώτατο μισθό. Το πόρισμα δηλαδή δεν είναι δεσμευτικό για την πρόταση του υπουργού, αλλά γνωμοδοτικό. Μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο υπουργός Εργασίας εκδίδει απόφαση καθορισμού του κατωτάτου μισθού.
Επισημαίνεται ότι το επομενο  δίμηνο  θα αποσαφηνιστεί και τι μέλλει γενέσθαι με τις τριετίες, καθώς αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την προσφυγή εκπροσώπων των βιομηχάνων. Με την απόφαση που θα εκδοθεί θα κριθεί αν δεκάδες χιλιάδες μισθωτοί που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για επιδόματα προϋπηρεσίας το 2012, τα δικαιούνται ακόμη ή τα χάνουν, κάτι που θα οδηγήσει σε μείωση μισθού έως και 195 ευρώ το μήνα. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών ζητούν απογυμνωμένο από τις 3ετίες τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, ενώ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υποστηρίζουν ότι οι τριετίες δεν καταργήθηκαν για όσους τις δικαιούνταν το 2012.Σε περίπτωση που η έκβαση της υπόθεσης του κατώτατου μισθού είναι θετική για τους εργαζόμενους, τότε οι μισθοί θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα θα υπάρχουν τα επιδόματα προϋπηρεσίας- τριετίες- και τον Ιούνιο που θα ανακοινωθεί η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα πρέπει να προβλέπονται και οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας για όσους είχαν πάνω από 3 χρόνια εργασίας τον Φεβρουάριο του 2012.Αν, όμως, είναι αρνητική η έκβαση της υπόθεσης, τότε χιλιάδες μισθωτοί θα χάσουν τα επιδόματα προϋπηρεσίας, τα οποία υπολογίζονται από τον περασμένο Φλεβάρη επί του νέου κατώτατου μισθού των 650 ευρώ. Πλέον ο κατώτατος μισθός θα λογίζεται ως ένα ενιαίο ποσό για όλους. Υπενθυμίζεται ότι οι μισθοί δεν μπορούν  να αυξηθούν έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από το 10%.
Toνίζεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού που βρίσκεται στα σχέδια της κυβέρνησης κατά περίπου 4-5% από την 1η Ιουνίου, θα αυξήσει παράλληλα και δεκάδες επιδόματα, μεταξύ αυτών το επίδομα ανεργίας και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.
Ειδικότερα το πιο πιθανό σενάριο προβλέπει για τον κατώτατο μισθό αύξηση από 26 έως 32 ευρώ και τη διαμόρφωσή του στα 676 - 682 ευρώ, δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 4%-5%.
Από την πιθανή αύξηση, θα επηρεαστούν περίπου 800.000 μισθωτοί, που είτε εισπράττουν τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ με πλήρη απασχόληση, είτε εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και λαμβάνουν ως μισθό κάτω από 500 ευρώ και γενικότερα όσοι εξαρτώνται ευθεώς από το ύψος του κατώτατου μισθού.
Παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα αυξηθεί και το επίδομα ανεργίας το οποίο θα διαμορφωθεί στα 416-420 ευρώ καθώς και μια σειρά άλλων επιδομάτων.
Αναλυτικότερα τα επιδόματα που επηρεάζονται είναι τα εξής:
1.τακτικής επιδότησης ανεργίας,
2.επίσχεσης εργασίας,
3.µακροχρόνια ανέργων,
4.ειδικό εποχικό,
5.ειδικό βοήθηµα µετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας,
6.ειδικό βοήθηµα µετά από τρίµηνη παραµονή στα µητρώα του ΟΑΕ∆,
7.ειδικό βοήθηµα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας,
8.αφερεγγυότητας του εργοδότη,
9.διαθεσιµότητας,
10.παροχής προστασίας της µητρότητας,
11.ασκούµενων σπουδαστών ΤΕΙ,
12.πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης,
13.ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων,
14.ειδική συµπληρωµατική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών,
15.επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών,
16.επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόµων,
17.επιδότηση λόγω ανεργίας δασεργατών,
18.επιδότηση λόγω ανεργίας ρητινοσυλλεκτών,
19.βοήθηµα ανεργίας ασφαλισµένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
20.βοήθηµα ανεργίας ασφαλισµένων τ. ΟΑΕΕ,
21.βοήθηµα ανεργίας ασφαλισµένων τ. ΕΤΑΑ,
22.άδειας συµµετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, µαθητές που είναι εργαζόµενοι,
23.Μαθητείας
24.προγράµµατα απασχόλησης
Πως θα διαμορφωθούν
Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας θα αυξηθεί από τα 650 ευρώ στα 676-682 ευρώ. Επίσης θα αυξηθούν:
- Ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων: από 240 ευρώ στα 250-252 ευρώ.
- Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: από 240 ευρώ στα 250-252 ευρώ.
- Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας: από 207 ευρώ στα 215-217 ευρώ
- Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών: από 319,4 ευρώ στα 332-335 ευρώ.
- Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη. Καταβάλλονται έως 3 μισθοί. Για εργαζόμενους που δεν διέπονται από κλαδική σύμβαση καταβάλλονται έως 3 κατώτατοι μισθοί, δηλαδή απο 1.950 ευρώ στα 2.040 ευρώ.
- Προγράμματα απασχόλησης. Οι αμοιβές των Κοινωφελών Προγραμμάτων αναμένεται να διαμορφωθούν από τα 546 ευρώ (καθαρός μισθός) στα περίπου 567 ευρώ.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΙΝΑΚΑΣ
O KATΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ(ΕΥΡΩ)
Λουξεμβούργο: 2.141,99
Ιρλανδία: 1.656,2
Ολλανδία: 1.635,6
Ηνωμένο Βασίλειο: 1.598,69
Βέλγιο: 1.593,81
Γερμανία: 1.584
Γαλλία: 1.539,42
Ισπανία: 1.050
Σλοβενία: 940,58
Μάλτα: 777,1
Ελλάδα: 758,33
Πορτογαλία: 740,83
Πολωνία: 610,79
Λιθουανία: 607
Εσθονία: 584
Σλοβακία: 580
Τσεχία: 574,62
Κροατία: 546,07
Ουγγαρία: 487,1
Ρουμανία: 466,23
Λετονία: 430
Σερβία: 343,49
Μαυροβούνιο: 331,33
Βουλγαρία: 311,89
Αλβανία: 213,45
ΠΗΓΗ  ΕUROSTATΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις