Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

'ΣΦΑΓΗ΄ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Τσεκούρι  εως και 40%  στις επικουρικές συνταξεις  προβλέπει  αποφαση του υφυπουργου Εργασίας  Τ. Πετρόπουλου η οποία  δημοσιευθηκε στην εφημεριδα  της κυβέρνησης.Το μέτρο  θα αφορά περίπου σε 200.000 ήδη συνταξιούχους που εισπράττουν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ μεικτά, δηλαδή 1.170 ευρώ καθαρά.H ρυθμιση θα ισχυσει αναδρομικά .
Οπως προβλέπεται στην αποφαση :
Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μικρότερο ή ίσο των 1.300€, η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης, , επικουρικής σύνταξης και της επανυπολογισθείσας κατά τις ρυθμίσεις της απόφασης, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο. Η προσωπική αυτή διαφορά αποσβέννυται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, όπως αυτή προβλέπεται.
Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.300  ευρω, και το άθροισμα κύριων και επανυπολογισθέντων κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, επικουρικών συντάξεων συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο των 1.300 ευρω, η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται στο ύψος που διαμορφώνεται με τον νέο υπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση η αναπροσαρμογή της επικουρικής σύνταξης εφαρμόζεται σε τέτοιο ύψος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα κύριας και καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου να μην υπολείπεται του ποσού των 1.300 €. Η διαφορά μεταξύ του επανυπολογισμένου της παρούσης ποσού επικουρικής σύνταξης και του ποσού της σύνταξης που τελικά καταβάλλεται, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο, η οποία αποσβέννυται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων. Στον υπολογισμό του αθροίσματος των 1.300€ συμπεριλαμβάνεται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και οι κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης. Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των 1.300 ευρω και όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας. Η διαδικασία εφαρμόζεται και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι 31.12.2014. Για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1.1.2015 και εφεξής καθώς και για όσες κατατεθούν μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, ο υπολογισμός του ποσού της δικαιούμενης επικουρικής σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως 31.12.2014 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 καθώς και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016. Για τους Τομείς, Ταμεία ή Κλάδους του ΕΤΕΑ για τους οποίους υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία, η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται στις πληρωμές επικουρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2016 και για τους υπόλοιπους τομείς το αργότερο στις πληρωμές μηνός Σεπτεμβρίου 2016. Η διαδικασία επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται από τις πληρωμές μηνός Ιουνίου 2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που καταβάλλονται μέχρι την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας παρακρατούνται σε ισόποσες δόσεις το αργότερο μέχρι και τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2016.
Στο μεταξύ μειωμένα  μερίσματα έως και κατά 32% σε 284.000  συνταξιουχους του δημοσίου θα δινει το Μετοχικο Ταμειο Πολιτικων Υπαλληλων (το ελλειμμα  φέτος ήταν 286 εκατομμύρια ευρώ )από αυτό το μηνα.(29 Ιουνιου).. Το ‘κούρεμα’ έχει  αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 και  τα αναδρομικά θα επιστραφούν σε 4  ισόποσες δόσεις από τα μερίσματα που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2016.

Τη  ‘’σφαγή’’ των μερισμάτων για τους  συνταξιούχους  δημόσιους υπαλλήλους προβλεπει εγκύκλιος που εκδόθηκε χτες από  το υπουργείο Εργασίας, σε εφαρμογή του νόμου  Κατρούγκαλου (μειώσεις των νεων συντάξεων, μειώσεις στις επικουρικέςς και  στα εφαπαξ, κατάργηση του ΕΚΑΣ, μειώσεις  στις συντάξεις  χηρείας κα.).

 Στην    εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, για το τρέχον έτος θα ισχύει συντελεστής αναπλήρωσης 0,215%.Επίσης, ότι τα ποσά που έχουν χορηγηθεί από την αρχή του έτους, παρακρατούνται σε δύο ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο.
Οι μειώσεις ξεκινούν από την 1.1.2016 αφού σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό στο εξής η χορήγηση παροχών από το ΜΤΠΥ χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων καθώς και από τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου. Αποκλείεται, έτσι, οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με εξαίρεση τους πόρους έκτακτης χρηματοδότησης των μερισμάτων των εν δυνάμει μερισματούχων των οποίων οι αιτήσεις τους εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή την 12/5/2016.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος του Ταμείου, είναι στο εξής, να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων, μόνο με την αξιοποίηση των καταθέσεων των μετόχων και των περιουσιακών του στοιχείων. Βέβαια, ειδικά για τους μερισματούχους (περίπου 25.000), οι οποίοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις απονομής μερίσματος από τον Μάιο του 2014, αλλά αυτές ακόμα δεν έχουν κριθεί, το υπουργείο Εργασίας προτίθεται να χορηγήσει έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 85 εκατ ευρώ προς το ΜΤΠΥ για να καλύψει τη συγκεκριμένη δαπάνη,

Επίσης στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν έχουν συμπληρώσει, από την έναρξη ισχύος του νόμου και μετά, το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ΜΤΠΥ, μπορούν να τύχουν εφάπαξ επιστροφής των ατομικών τους καταθέσεων. Επίσης, καταργούνται οι διατάξεις που έδιναν το δικαίωμα σε δικαιούχο μερίσματος, άγαμο, να μεταβιβάζει την παροχή στους γονείς ή στους στενούς συγγενής του, (αδελφούς, άγαμες θυγατέρες). Επιπλέον, ειδικά για περιπτώσεις θανάτου, τονίζεται ότι εάν ο δικαιούχος είναι 52 ετών, δικαιούται μέρισμα για μία τριετία, ενώ μετά χάνει την παροχή μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας του. Εάν όμως είναι 55 ετών, δικαιούται το μέρισμα κανονικά. Εξαιρέσεις προκύπτουν μόνο εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, άγαμα, ή ανίκανα προς βιοποριστική εργασία .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις