Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ(ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΙΓΟΝΤΑΙ)


Χωρίς ΕΚΑΣ θα μείνουν από επόμενο μήνα όσοι συνταξιούχοι του ΙΚΑ παίρνουν σύνταξη (άθροισμα κύριας -επικουρικής) πάνω από 664 ευρώ.Τα πρώτα  ψαλίδια στις συντάξεις και τα επιδόματα σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία   θα αρχίσουν   στις 29 Ιουνίου, δηλαδή με τις συντάξεις Ιουλίου. Εκτιμάται ότι  περίπου 800 εκατ. ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα αφαιρεθουν από 700.00 συνταξιουχους  αρχής γενομένης με την απώλεια του ΕΚΑΣ το  τέλος Ιουνίου, και την αλυσίδα περικοπών από τον Ιούλιο στις επικουρικές, στις συντάξεις άνω των 2000 ευρώ, στο μέρισμα και το εφάπαξ.

Μέχρι το τέλος του χρόνου με την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν:
- 22 εκατ. ευρώ από τις νέες μειωμένες  συντάξεις που θα απονεμηθούν .
- 360 εκατ. από τις μειώσεις στις επικουρικές .
- 168 εκατ. ευρώ από την κατάργηση του ΕΚΑΣ για 90.000 χαμηλοσυνταξιούχους .
- 170 εκατ. ευρώ από τη μείωση του μερίσματος για 280.000 συνταξιούχους του Δημοσίου
- 30 εκατ. ευρώ από τη μείωση του εφάπαξ .
- 22 εκατ. ευρώ από τη μείωση του πλαφόν για τις υψηλές συντάξεις .
- 11 εκατ. ευρώ από την περικοπή  των συντάξεων χηρείας .

Σύμφωνα με αναλυτική εγκύκλιο που εκδόθηκε από το ΙΚΑ  επισημαίνεται πως τροποποιείται το ύψος του εισοδήματος των συνταξιούχων που ελέγχονται για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2016, ανά κατηγορία (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα), καθώς και το ύψος του συνολικού ακαθάριστου ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στους συνταξιούχους το μήνα Μάιο 2016 (μήνας δημοσίευσης του ν. 4387/2016), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, το οποίο ανέρχεται πλέον στο όριο των 664,00 ευρώ.

Εξάλλου, η εγκύκλιος του ΙΚΑ τονίζει πως:

-Δεν προβλέπεται χορήγηση ποσού    ΕΚΑΣ  30  ευρώ μηνιαίως, με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια.
-Δεν χορηγείται το επίδομα σε συνταξιούχους λόγω γήρατος και επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου εάν δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ακόμα και αν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις
-Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω, ανεξάρτητα από την αιτιολογία του αιτήματος που κατέθεσαν στα ΚΕ.Π.Α., που δικαιούνται το Ε.Κ.Α.Σ. σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών, έχει αποσταλεί το αρχείο ΚΕ.Π.Α. στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθούν στο αρχείο πληρωμής, εφόσον αυτοί πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια.
-Θα χορηγηθεί μειωμένο κατά 1/3 το ποσό του ΕΚΑΣ σε όσους λαμβάνουν σύνταξη στην οποία συνυπολογίζονται και χρόνοι ασφάλισης σε χώρες του εξωτερικού.

Επίσης επισημαίνει πως οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου – συνταξιούχου αναπηρίας - εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιδρά στο ποσό του επιδόματος που δικαιούται.

Ωστόσο, εάν ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας κατά το έτος αυτό κριθεί με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 80% και δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, το επίδομα θα διακοπεί από την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν που φέρει το μικρότερο ποσοστό.

Συνολικά χωρίς ΕΚΑΣ ή με χαμηλότερο ποσό επιδόματος θα είναι οι συντάξεις του μηνός Ιουλίου για 100.000 συνταξιούχους καθώς από την 1η Ιουνίου θα ισχύουν νέα εισοδηματικά κριτήρια. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα εκδίδεται σε ετήσια βάση μέχρι το 2019 (τελευταία χρονιά καταβολής του ΕΚΑΣ) θα αναπροσαρμόζονται τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια όσο και ποσά του επιδόματος.


Επίσης:

1—Μεγάλο είναι το  ψαλίδι στις επικουρικές συντάξεις 250.000 συνταξιούχων μέσω του επανυπολογισμού τους με χαμηλότερο συντελεστή 0,45% κατ’ έτος, που θα αναλάβει η ΗΔΙΚΑ (πληροφοριακά συστήματα). Πολλές υψηλές συντάξεις θα κοπούν στη μέση προκειμένου να εξοικονομηθούν 360 εκατ. ευρώ, όπως επιτάσσει το μνημόνιο. Στην πιο επικίνδυνη ζώνη βρίσκονται οι δικαιούχοι επικουρικών που εισπράττουν υψηλή κύρια σύνταξη και παράλληλα η επικουρική τους υπολογίστηκε με υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης χωρίς να έχουν καταβάλει αντίστοιχες εισφορές. Η απώλεια θα φτάσει έως και 350 ευρώ (μείωση 40%-50%) για τις συντάξεις των τουριστικών και ναυτιλιακών πρακτόρων (αναπλήρωση 47%), εμπορικών καταστημάτων (αναπλήρωση 40%), πρατηριούχων υγρών καυσίμων κ.ά. Για παράδειγμα, συνταξιούχος του ΙΚΑ με κύρια σύνταξη 1.300 ευρώ λαμβάνει επικουρική από το Ταμείο Ναυτιλιακών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ) 470 ευρώ. Από τον επόμενο μήνα η επικουρική του θα μειωθεί στα 297 ευρώ. Θα χάσει δηλαδή 173 ευρώ (-37%).Σημειώνεται ότι δεν θίγονται οι συνταξιούχοι που εισπράττουν αθροιστικά κύρια και επικουρική σύνταξη έως 1.300 ευρώ μικτά (1.170 καθαρά). 

2--Μειωμένα έως 45% θα είναι τα 285.000 μερίσματα που θα καταβάλει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων στα τέλη Ιουνίου και θα εισπράξουν οι συνταξιούχοι τον Ιούλιο. Ο νέος τρόπος υπολογισμού φέρνει μεσοσταθμικές μειώσεις 40% έως 45% στα καταβαλλόμενα ποσά και οι διαφορές, που προκύπτουν, θα παρακρατηθούν με τις πληρωμές στα τέλη Σεπτεμβρίου και στα τέλη Δεκεμβρίου. Επιπλέον 15.000 συνταξιούχοι υπολογίζεται ότι θα χάσουν οριστικά τη συγκεκριμένη συνταξιοδοτική παροχή, ενώ για τα επόμενα χρόνια τα μερίσματα θα είναι αντίστοιχα με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί και με βάση συντελεστή αναπλήρωσης, ο οποίος θα καθορίζεται κάθε χρόνο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου.

-3- Mικρότερα θα είναι τα νέα εφάπαξ λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού τους. Οι νέες μειώσεις, στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων κυμαίνονται από 15,6% έως 18,26%, ενώ τα επόμενα εφάπαξ προβλέπεται να είναι ακόμη χαμηλότερα αφού θα υπολογίζονται με βάση τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών λαμβάνοντας υπόψη, ταυτόχρονα, τα συνολικά έσοδα από εισφορές του έτους «εξόδου» του υπαλλήλου.

4. Οι «υψηλές» κύριες συντάξεις που ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ μεικτά θα περιοριστούν έως τις 31/12/2018 στα 2.000 ευρώ και οι πολλαπλές καταβαλλόμενες στον ίδιο συνταξιούχο στα 3.000 ευρώ καθαρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις