Κυριακή 16 Μαΐου 2021

 ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΙΣ  ΑΠΕΡΓΙΕΣ

Νέο τοπίο στις απεργίες, με στόχο  την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου     σε  κρίσιμους  τομείς  της οικονομίας( ειδικά  στις ΔΕΚΟ), φέρνει το  υπο διαβούλευση εργασιακό  νομοσχέδιο. Παράλληλα  εξασφαλίζεται η δυνατότητα των εργαζομένων να παρέχουν εργασία, όταν έχει κηρυχθεί, ενώ στην στην περίπτωση που διαπιστώνονται φαινόμενα παρεμπόδισης της ενάσκησης του δικαιώματος αυτού είναι δυνατό με δικαστική απόφαση να διακοπεί η κηρυχθείσα απεργία.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι θα πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη διάρκεια απεργίας σε επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, στους κλάδους: υγείας, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, διύλισης πετρελαίου, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, αποκομιδής απορριμμάτων, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια, Πολιτικής Αεροπορίας, μισθοδοσίας στο Δημόσιο (συντάξεις). Το προσωπικό αυτό προσδιορίζεται με συμφωνία κάθε Νοέμβριο, και αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, τα μέρη προσφεύγουν στην Μεσολάβηση.

Αυτό σήμαινει ότι δεν «θα κατεβάζουν ρολά» στις υπηρεσίες τους οι εργαζόμενοι σε κλάδους κοινής ωφελείας, αλλά θα υποχρεούνται πλέον να παρέχουν το 33% των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.  Οσον αφορά στην περίπτωση απεργιακής κινητοποίησης στο μετρό και στα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οδηγοί δεν θα «τραβούν χειρόφρενο». Παρότι στις απεργίες, έως τώρα, υπήρχε προσωπικό ασφαλείας των εργαζομένων, δεν εκτελούνταν δρομολόγια, καθώς το προσωπικό ασφαλείας είχε την έννοια της διασφάλισης των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων

Με το υπο διαβούλευση εργασιακό νομοσχέδιο,θεσπίζεται η «ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία» κατά τη διάρκεια απεργιών, πέρα από το προσωπικό ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται το μέτρο της επίταξης των απεργών.Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να εκτελείται το 33% των καθημερινών δρομολογίων, θα πρέπει δηλαδή να κυκλοφορεί το ένα τρίτο των συρμών, των λεωφορείων, των τρόλεϊ κ.ο.κ. ανεξαρτήτως ποιοι και πόσοι εργαζόμενοι θα πρέπει βρίσκονται στα πόστα τους, για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, προβλέπει Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας που διασφαλίζει την ελάχιστη εγγυημένη λειτουργία ως προς την παροχή ενός μίνιμουμ (33%) επιπέδου υπηρεσιών σε κρίσιμους κλάδους κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων στις ΔΕΚΟ. Το Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας διατίθεται πέραν του προσωπικού ασφαλείας. 

Η ρύθμιση της «εγγυημένης λειτουργίας» αφορά Οργανισμούς, εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου και ειδικότερα επιχειρήσεις: 

-Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύματα.

-Διύλισης και διανομής ύδατος.

-Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή καυσίμου αερίου.

-Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου.

-Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά τη θάλασσα και τον αέρα.

-Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.

-Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων και αποκομιδής και εναποθέσεως απορριμμάτων. 

-Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια.

-Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους υπηρεσίες ή τμήματα υπηρεσιών που απασχολούνται με την εκκαθάριση και πληρωμή των μισθών του προσωπικού του δημόσιου τομέα

Ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Αυστραλία κ.λπ. Διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν αλλάζει το καθεστώς σε σχέση με το προσωπικό ασφαλείας και δεν αναφέρεται στο πλήθος των εργαζομένων που καλούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, αλλά στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η συνδικαλιστική οργάνωση που κήρυξε την απεργία γνωστοποιεί εγγράφως στον εργοδότη, με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή πριν από την έναρξη της απεργίας, τα ονόματα των εργαζομένων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως προσωπικό ασφαλείας και, αν απαιτείται, ως προσωπικό στοιχειώδους λειτουργίας. Με ευθύνη της συνδικαλιστικής οργάνωσης, το διατιθέμενο προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του υπό τις οδηγίες του εργοδότη, προς εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διατίθεται.

Εξάλλου με το ιδιο σχέδιο νόμου:

-- Το δικαίωμα στην εργασία, όσο και στην απεργία κατοχυρώνονται συνταγματικά. Με τη διάταξη αυτή εξασφαλίζεται η δυνατότητα των εργαζομένων να παρέχουν εργασία, όταν έχει κηρυχθεί, ενώ στην στην περίπτωση που διαπιστώνονται φαινόμενα παρεμπόδισης της ενάσκησης του δικαιώματος αυτού είναι δυνατό με δικαστική απόφαση να διακοπεί η κηρυχθείσα απεργία.

-Εξασφαλίζεται και στις ψηφοφορίες των αιρετών οργάνων και εκπροσώπων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής. Όλες οι οργανώσεις οφείλουν να παρέχουν αυτή τη δυνατότητα στα μέλη τους με λογισμικό που μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Διευκολύνεται, έτσι η έκφραση των μελών, εμπεδώνοντας τη δημοκρατία σε όλες ανεξαιρέτως τις οργανώσεις.

-Επανακαθορίζεται ο αριθμός των προστατευόμενων συνδικαλιστικών στελεχών ανά επιχείρηση και ειδικά ως προς τα επιχειρησιακά σωματεία τίθεται ένα πλαφόν που ορίζεται στο διπλάσιο του προβλεπόμενου αριθμού. Η δε προστασία εξαρτάται από τη δυναμικότητα κάθε σωματείου ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αναδιαμορφώνεται η διατύπωση των λόγων απόλυσης συνδικαλιστικών στελεχών, καθώς είχαν μια περιοριστική αναφορά, χωρίς ρητή πρόβλεψη ακόμη και για ιδιαιτέρως σοβαρά ποινικά αδικήματα, προβλέποντας αντί αυτού, την προστασία που παρέχει σχετική διάταξη που αφορά τις εγκύους και νέες μητέρες. Τα συνδικαλιστικά στελέχη θα μπορούν να απολύονται μόνο για σπουδαίο λόγο που σε συνδυασμό με την αντιστροφή του βάρους απόδειξης διασφαλίζεται ότι η τυχόν απόλυση δεν μπορεί να έχει ούτε ως απώτερη αφορμή τη συνδικαλιστική ιδιότητα. 

-Επιβάλλεται για τον εκσυγχρονισμό των συνδικαλιστικών οργανώσεων να διατηρούν ιστότοπο ώστε να υπάρχει αμεσότερη ενημέρωση των θέσεων και της δράσης τους. Οριοθετείται το δικαίωμα διανομής ανακοινώσεων. Διευκρινίζεται ποια είναι τα πρόσωπα που μπορούν να παραβρίσκονται στις επιθεωρήσεις και ελέγχους από τα αρμόδια όργανα εντός των επιχειρήσεων. 

-Διευκρινίζεται ότι η προηγούμενη προειδοποίηση των 24 ωρών για το έγκυρο της κήρυξης της απεργίας ισχύει για όλες τις μορφές απεργίας, ήτοι και για τις ολιγόωρες στάσεις εργασίας.

 Την ίδια ώρα σαρωτικές αλλαγές  επέρχονται  στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με το εργασιακό  νομοσχέδιο.Πλέον η Επιθεώρηση Εργασίας θα συνίσταται ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Δεν θα υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, σημείωσε ο υπουργός Εργασίας και τόνισε ότι αυτή η Αρχή θα ασκεί τις αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ το οποίο καταργείται.Παράλληλα η νέα Αρχή που θα αντικαταστήσει το ΣΕΠΕ θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ενώ η επιλογή του Διοικητή θα γίνεται με ανοικτό διαγωνισμό και στην Επιτροπή θα προεδρεύει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ.Το έργο της νέας Επιθεώρησης Εργασίας θα είναι ο έλεγχος της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης απασχόλησης των εργαζομένων και η συμφιλίωση και επίλυση των εργατικών διαφορών.Μεταξυ αλλων  νεα αρχή θα λειτουργεί με περισσότερα εχέγγυα αμεροληψίας χωρίς άμεσες ή έμμεσες παρεμβάσεις της όποιας κυβέρνησης. Οι έλεγχοι θα γίνονται όλο το 24ωρο χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία.Το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας επί διαφορών που στοιχειοθετούνται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας (π.χ. απαιτήσεις για δεδουλευμένα, επίδομα άδειας) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για να βγει διαταγή πληρωμής από το δικαστήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις