Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

 

 

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ   ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΕΩΣ  80%  ΓΙΑ 100.000  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ!

ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ  -ΟΙ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -

 

Ευνοημένοι –σε ορισμένες περιπτώσεις   με αύξηση στο σύνολο της κύριας  σύνταξης  εως  80%-    είναι περίπου 100.000 εργαζομένοι σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες, αυτοαπασχολουμένοι  αλλά και παράλληλα ασφαλισμένοι σε δύο Ταμεία,   λόγω της προσαύξησης που έχουν στη σύνταξή τους εξαιτίας των αυξημένων εισφορών που καταβάλλουν καθώς και των νέων ποσοστών αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις λόγω της εφαρμογής του νόμου Βρούτση(ν.4670/2020).Ο νόμος  Βρούτση θα εφαρμοστεί  εως τον Απρίλιο -με αναδρομικότητα από την 1/10/2019- με καθυστέρηση ενός  έτους και τα νεα βελτιωμένα ποσοστά  αναπλήρωσης αφορούν αποκλειστικά οσους εχουν πάνω από 30 συντάξιμα  έτη.

Ειδικότερα, εκτός από τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που θα επιφέρει  ο νόμος Βρούτση (οι αυξήσεις των ανταποδοτικών κύριων συντάξεων έως 11,8% θα είναι από 12 ευρώ για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν με 30,1 έτη ασφάλισης έως και 252 ευρώ για όσους έχουν 40 έτη ασφαλιστικού βίου), η προσαύξηση που ισχύει λόγω των αυξημένων εισφορών, με διάταξη του νόμου  Κατρούγκαλου,  οδηγεί  σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και σε διπλασιασμό του ανταποδοτικού ποσού της σύνταξης. Η ρυθμιση   αυτή αφορα  όσους ασφαλισμένους υποβάλλουν ή θα  υποβάλλουν  αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος Ν. 4387/2016 (13.5.2016).Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι όταν συνταξιοδοτηθούν (ή εχουν συνταξιοδοτηθεί) λαμβάνουν υψηλότερο ποσό, καθώς στο παρελθόν είχαν καταβάλει υψηλότερες εισφορές για κύρια σύνταξη, από το γενικό ασφάλιστρο του 20%..Η  προσαύξηση στη σύνταξη γίνεται με έναν ετήσιο συντελεστή που υπολογίζεται σε 0,075% για κάθε μονάδα επιπλέον εισφορά που κατέβαλε ο ασφαλισμένος.Ισχύει για το σύνολο των ετών για τα οποία έχουν καταβληθεί οι επιπλέον αυτές εισφορές, ήτοι ανατρέχει το σύνολο του εργάσιμου βίου κάθε ασφαλισμένου που ανήκει στις συγκεκριμένες κατηγορίες και όχι για το διάστημα από το 2002 και μετά, που ισχύει για τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών.

Για παράδειγμα, παλιοί ασφαλισμένοι (πρώτη ασφάλιση μέχρι 31.12.1992) σε πρώην Ταμεία ΔΕΚΟ - τραπεζών πλήρωναν μέχρι 31.12.2015 εισφορές άνω του 30%.

Πάντως επισημαίνεται ότι το ποσό της κύριας σύνταξης, στις περιπτώσεις τόσο των νέων όσο και των ήδη συνταξιούχων, δεν μπορεί να ξεπερνάει το νέο πλαφόν, ήτοι τις 4.608 ευρώ (μεικτά)-δηλαδή 3.725 καθαρά- που αντιστοιχεί στο 12πλάσιο της ισχύουσας σήμερα βασικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης.

Τονίζεται παράλληλα ότι ο νόμος Βρούτση προβλέπει αυξήσεις στα ποσοστά αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων όσων έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Θα αφορούν τόσο τους «παλιούς» όσο και τους «νέους» συνταξιούχους. Ωστόσο, αυξήσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις θα αφορούν προπαντός τους «νέους» συνταξιούχους.Τα  νέα ποσοστά ισχύουν μετά τα 30 έτη ασφάλισης και οι αυξήσεις μεγαλώνουν όσο οι ασφαλισμένοι πλησιάζουν στα 40 χρόνια.Τα  αναδρομικά  για αυτή την κατηγορία  των συνταξιουχων ‘τρεχουν ΄από τον Οκτώβριο  του 2019.Σχεδιάζεται να δοθούν με τις συντάξεις  Μαρτίου.

Στο   μεταξυ   με διαφορετικό τρόπο θα υπολογίζεται η σύνταξη όσων έχουν παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία, για το διάστημα πριν και μετά το 2017.Όπως διευκρινίζει, σχετική  εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας,  θα υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο τα έτη ασφάλισης μέχρι το 2016 και διαφορετικά τα έτη από το 2017 και μετά.Συγκεκριμένα, βάσει και των αλλαγών που επέφερε σε όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση σε πάνω από δύο Ταμεία η  ασφαλιστική μεταρρύθμιση (νόμος Βρούτση), η εγκύκλιος ορίζει ότι διαστήματα που έχουν διανυθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2016 σε δύο ή περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης. Αντιθέτως, από 1ης Ιανουαρίου και μετά, όταν και δημιουργήθηκε ο ΕΦΚΑ με την ένταξη όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης σε αυτόν, δεν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση. Νοείται μόνο παράλληλη απασχόληση και πολλαπλή καταβολή εισφορών. Ετσι, τα διαστήματα για τα οποία ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει περισσότερες της μιας εισφορές θεωρούνται πλέον ένας, ενιαίος χρόνος ασφάλισης για την κύρια σύνταξη. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, για το διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου του 2016, στον παράλληλο χρόνο ασφάλισης ισχύει προσαύξηση 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο χρόνος ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 στο πρώην Ταμείο (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) καθώς και ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και μετά, με τον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης για το διάστημα έως το τέλος του 2016, που δεν λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος, χρησιμοποιείται για να χορηγηθεί η προσαύξηση, επηρεάζονται βέβαια και τον συντάξιμο μισθό.

----------------------------------------------------------------

 

πινακας

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΛΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ.

-Ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ (εργαζόμενοι στον όμιλο ΟΤΕ, εργαζόμενοι ΕΛΤΑ, εργαζόμενοι ΟΣΕ).

-Ασφαλισμένοι στο πρώην ΟΑΠ - ΔΕΗ (εργαζόμενοι στον όμιλο ΔΕΗ).

-Ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΠ – ΕΤΕ (εργαζόμενοι στον όμιλο τη Εθνικής Τράπεζας).

-Ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΑΥ που κατέβαλλαν την εισφορά του μονοσυνταξιούχου.

-Ασφαλισμένοι στο πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ που κατέβαλαν εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών.

-Ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΑΕΕ που κατέβαλλαν εισφορές σε προαιρετικές κατηγορίες.

-Ασφαλισμένοι παράλληλα σε  δύο  φορείς ασφάλισης για την ίδια αιτία (π.χ. Δημόσιο και ΤΣΑΥ)

-Ασφαλισμένοι παράλληλα σε  δύο  φορείς ασφάλισης για διαφορετική αιτία (π.χ. ΙΚΑ και ΟΑΕΕ)

ΣΗΜ;Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος ασφάλισης κατά την διάρκεια του οποίου ο ασφαλισμένος κατέβαλλε εισφορές άνω του 20% τόσο μεγαλύτερη προσαύξηση δικαιούται. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις