Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020

 
ΑΥΞΗΣΗ  ΕΩΣ 12% ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟ 2021-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αυξάνονται εως 12% οι μισθοι και οι  συντάξεις από το νέο  ετος για  εκατοντάδες χιλιάδες  εργαζόμενους και συνταξιούχους.Στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα η αύξηση θα προέλεθει λόγω της  μείωσης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών και την αναστολή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ενώ για τις συντάξεις λόγω  των νέων αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης  που προβλέπει ο νόμος Βρούτση.Ειδικότερα:

1.ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ :Από 1,45% έως 10,43% θα είναι η αυξηση στα καθαρά ποσά των μηνιαίων μισθών που θα λάβουν από τον Ιανουάριο του 2021 εκατοντάδες χιλιάδες ιδιωτικοί υπάλληλοι  λόγω της   μείωσης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών και την αναστολή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Ειδικότερα, από την 1η-1-2021:

1) Οι μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα μειωθούν κατά 8 έως 78 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ.

2) Οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα παραμείνουν μηδενικές για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 780 ευρώ και θα αυξηθούν κατά 0,80 έως 34,32 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές πάνω από 780 και έως 6.500 ευρώ.

Οι μικρές αυτές αυξήσεις στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα οφείλονται στο γεγονός ότι, εξαιτίας της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, από την 1η-1-2021 οι φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές, δηλαδή αυτές που θα απομένουν μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων, θα είναι αυξημένες. Έτσι, οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα υπολογίζονται από την 1η-1-2021 επί αυξημένων φορολογητέων μηνιαίων αποδοχών με αποτέλεσμα να αυξηθούν.

3) Οι μηνιαίες κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα παραμείνουν μηδενικές για όσους εργαζομένους λαμβάνουν μικτές αποδοχές μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα και θα μηδενιστούν πλέον και για όσους λαμβάνουν μικτές αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, λόγω της προσωρινής κατάργησης της εισφοράς αυτής για τους μισθούς του 2021 στον ιδιωτικό τομέα.  Επισημαίνεται ότι  η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από μισθούς άνω των 12.000 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε μηνιαία φορολογητέα ποσά μισθών άνω των 858 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα.

Μηνιαία φορολογητέα ποσά μισθών άνω των 858 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα θα αντιστοιχούν από την 1η-1-2021 σε ακαθάριστα (μικτά) ποσά μισθών άνω των 1.000 ευρώ, δεδομένου ότι από το επίπεδο αυτό των μικτών αποδοχών και πάνω οι μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα ξεκινούν από τα 141 ευρώ.

Συνεπώς, η προσωρινή κατάργηση των μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα θα ωφελήσει μόνο όσους εργαζομένους λαμβάνουν μικτά ποσά αποδοχών (ποσά μισθών πριν αφαιρεθούν οι κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) άνω των 1.000 ευρώ το μήνα ή φορολογητέα ποσά αποδοχών άνω των 858 ευρώ το μήνα.

Οι εργαζόμενοι αυτών των περιπτώσεων θα αποκομίσουν από την προσωρινή κατάργηση των μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οφέλη τα οποία θα ξεκινούν από 1,07 ευρώ το μήνα για όσους έχουν μικτές αποδοχές 1.070 ευρώ το μήνα και θα φθάνουν έως τα 306,15 ευρώ για όσους έχουν μικτές αποδοχές 6.500 ευρώ το μήνα.

4) Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σήμερα σε καθαρές μηνιαίες αποδοχές από 550 έως 3.354,67 ευρώ (μετά την αφαίρεση των μηνιαίων κρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) θα λάβουν επί των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους αυξήσεις που θα κυμαίνονται σε ποσοστά από 1,45% έως και 10,43% και σε ποσά από 8 έως και 349,83 ευρώ. Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2021, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους θα κυμαίνονται πλέον από 558 έως 3.794,49 ευρώ

2.ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:Αυξήσεις συντάξεων εως και  11,8 %(που φτάνουν ως και τα 252 ευρώ το μήνα )θα έχουν οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται  το νέο έτος ( καθως και οι συνταξιουχοι με αναδρομικα από τον Οκτώβριο του 2019) με τα βελτιωμένα ποσοστά υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4670/2020(νόμος  Βρούτση).. Τα νέα ποσοστά ισχύουν μετά τα 30 έτη ασφάλισης και οι αυξήσεις μεγαλώνουν όσο οι ασφαλισμένοι πλησιάζουν στα 40 χρόνια.

Οι αυξήσεις συντάξεων με τον νέο νόμο για μισθούς ως 1.000 ευρώ είναι:

-11 ευρώ το μήνα και 120 ευρώ σε ετήσια βάση με 31 έτη ασφάλισης.

-52 ευρώ το μήνα και 624 ευρώ σε ετήσια βάση με 37 έτη ασφάλισης.

-72 ευρώ το μήνα και 864 ευρώ σε ετήσια βάση με 40 έτη.

Σε μισθούς των 1.750 ευρώ οι αυξήσεις είναι:

-61 ευρώ το μήνα, ή 732 ευρώ το χρόνο με 35 έτη ασφάλισης.

-90 ευρώ το μήνα, ή 1.080 ευρώ το χρόνο με 37 έτη ασφάλισης.

-126 ευρώ το μήνα, ή 1.512 ευρώ το χρόνο με 40 έτη ασφάλισης.

Στις υψηλές αποδοχές των 3.100 ευρώ οι αυξήσεις συντάξεων είναι:

-122 ευρώ το μήνα, ή 1.464 ευρώ το χρόνο με 35,5 έτη ασφάλισης.

-183 ευρώ το μήνα, ή 2.196 ευρώ το χρόνο με 38 έτη ασφάλισης.

-224 ευρώ το μήνα, ή 2.688 ευρώ το χρόνο με 40 έτη ασφάλισης.

Για τις αιτήσεις του 2020, όπως και για όσες υποβλήθηκαν από 1/10/2019 (που τις καλύπτει ο νέος νόμος) οι αυξήσεις θα περάσουν απευθείας στους συνταξιούχους μόλις βγει η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Τα ίδια βελτιωμένα ποσοστά μέσω του επανυπολογισμού συντάξεων θα εφαρμοστούν και στις συντάξεις που είχαν εκδοθεί ή ήταν σε εκκρεμότητα ως 30/9/2019. Οι αυξήσεις στις παλιές -προ του νέου νόμου- συντάξεις θα  με τι συντάξεις Φεβρουαρίου ή Μαρτίου , με αναδρομικά από 1/10/2019

 ΟΙ 4  κατηγορίες συνταξιούχων   που ευνοούνται είναι οι παρακάτω:

1- Οι νέοι συνταξιούχοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί  με τον νόμο Κατρούγκαλου, καθώς υπέβαλλαν αίτηση από 13 Μαΐου 2016 και μετά δικαιούνται ολόκληρη την αύξηση   στην τσέπη .Για παράδειγμα, αν ο συνταξιούχος έχει αποχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2016, με 1.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές και 39 έτη ασφάλισης, δικαιούται αύξηση 100 ευρώ. Δικαιούται να την λάβει ολόκληρη από την 1η Οκτωβρίου του 2019  και τα αντιστοιχα  αναδρομικά.

2-Περίπου 40.000 νέοι συνταξιούχοι (με αίτηση συνταξιοδότησης από 13 Μαΐου 2016 και μετά) χωρίς προσωπική διαφορά. Δικαιούνται αύξηση στην καταβαλλόμενη σύνταξη, που κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 50 ευρώ . Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη καταβληθεί δικαιούνται και αναδρομικά 800 ευρώ κατά μέσο όρο.  

3-Περίπου 50.000 παλαιοι συνταξιούχοι (αποχώρηση πριν από τις 12 Μαΐου 2016) με μικρή θετική προσωπική διαφορά κατά μέσο όρο 30 ευρώ περίπου. Με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης, ισοφαρίζουν την προσωπική διαφορά και κερδίζουν αύξηση μεσοσταθμικά 30 ευρώ σε 5 ετήσιες δόσεις έως το 2024.

4-Περίπου 100.000 παλαιοι συνταξιούχοι που έλαβαν αύξηση από 1/1/2019 (αρνητική προσωπική διαφορά) με τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτή η κατηγορία  δικαιουνται  νέα μεσοσταθμική αύξηση της τάξης των 40 -50 ευρώ σε πέντε ετήσιες δόσεις εως το 2024.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις