Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

 ΠΩΣ-ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΒΡΟΥΤΣΗ)

Το χάρτη των νέων  αυξημένων  κύριων συντάξεων(λόγω των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης) , για όσους  εχουν πάνω από 30 συντάξιμα  ετη, από το νέο  έτος(με αναδρομικότητα από  1.10.2019) αναλύει εγκύκλιος του υπουργείου  Εργασίας (σε  εφαρμογή του νόμου Βρούτση) η οποία καθορίζει και τον τρόπο επαναυπολογισμού των  συντάξεων. Ετσι  ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή των αυξήσεων και των αναδρομικών από 1.10.2019.Τα αναδρομικά  17 μηνων, μαζί με τις νέες  αυξημένες συντάξεις, σχεδιάζεται να καταβληθούν με τις συντάξεις Μαρτίου 2021(τέλη  Φεβρουαρίου).

Επισημαίνεται ότι με  το νέο σύστημα των ποσοστών αναπλήρωσης στη κύρια  σύνταξη,, η μέγιστη μηνιαία αύξηση θα ανέλθει στα 252 ευρώ (11,8%). Αυτή θα τη λάβουν οι συνταξιούχοι οι οποίοι  συνταξιοδοτούνται  με συντάξιμες αποδοχές 3.500 ευρώ το μήνα και 40 έτη ασφάλισης.Συγκεκριμένα, η σύνταξη την οποία θα δικαιούνται, βάσει του νόμου Βρούτση, οι συνταξιούχοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα ανέλθει στα 2.134 ευρώ (ποσοστό αναπλήρωσης 61%) αντί για 1.882 ευρώ που είναι βάσει του νόμου Κατρούγκαλου (ποσοστό αναπλήρωσης 54%). Η αύξηση με 40 έτη ασφάλισης θα είναι μικρότερη, όσο μικρότερες είναι οι συντάξιμες αποδοχές. Το ελάχιστο ποσοστό της ανέρχεται σε 6,8% (με 700 ευρώ συντάξιμες αποδοχές).

Οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι ‘οσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά το νόμο  Κατρούγκαλου(Μαιος 2016) καθως   και οι στρατιωτικοί.Ειδικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών προσαυξάνονται πέραν των νέων ποσοστών κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε έτος μετά το 45ο. Για τις συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες στρατιωτικών κατά τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης καθιερώνονται αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, πέραν των νέων ποσοστών για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας μετά το 45ο έτος. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης μετά το 45ο ανέρχεται σε 1,50% -επιπλέον του 0,50% - και διαμορφώνεται συνολικά σε 2% για κάθε έτος πέραν του 45ου.

Παράλληλα χιλιάδες παλαιοί συνταξιούχοι που έχουν αποχωρήσει πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν από τον Μάιο του 2016, θα έχουν σε μεγάλο βαθμό μόνο λογιστική επίπτωση στη σύνταξή τους, καθώς η δικαιούμενη αύξηση θα απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά.

Ωστόσο αυξήσεις στο καθαρό ποσό αναμένεται να έχουν :

-Περίπου 50.000 παλαιοί συνταξιούχοι (αποχώρηση πριν από τις 12 Μαΐου 2016) με μικρή θετική προσωπική διαφορά κατά μέσο όρο 30 ευρώ περίπου. Ισοφαρίζουν την προσωπική διαφορά και κερδίζουν αύξηση μεσοσταθμικά 30 ευρώ σε 5 ετήσιες δόσεις έως το 2024. Για παράδειγμα αν η συνολική αύξηση είναι 100 ευρώ, η αύξηση για το 2020 θα είναι 20 ευρώ και τα αναδρομικά περίπου 250 ευρώ.

-Περίπου 100.000 παλαιοί συνταξιούχοι με αύξηση από 1/1/2019 (αρνητική προσωπική διαφορά). Δικαιώνονται νέα μεσοσταθμική αύξηση της τάξης των 40 -50 ευρώ σε πέντε ετήσιες δόσεις ως το 2024. Για παράδειγμα αν η συνολική αύξηση είναι 100 ευρώ, η αύξηση για το 2021 θα είναι 20 ευρώ και τα αναδρομικά περίπου 250 ευρώ.

Στην αναλυτική  εγκύκλιο-η οποία συνοδευεται με πίνακες και παραδείγματα-αναλύεται:

– ο τρόπος υπολογισμού των κύριων  συντάξεων από 01.10.2019 και
– ο επανυπολογισμός από 01.10.2019 των συντάξεων που έχουν απονεμηθεί από 13.05.2016 μέχρι 30.09.2019.

Ειδικότερα:

1. Ποσοστά αναπλήρωσης:Για το χρονικό διάστημα έως και 30.09.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης εξακολουθούν και ισχύουν ως είχαν. Με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης  και σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του e-ΕΦΚΑ υπολογίζονται από 01.10.2019 και εφεξής όλες οι συντάξεις του e-ΕΦΚΑ που αφορούν ασφαλισμένους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, πλην όσων χορηγούνται από τον π. ΟΓΑ.

2. Επανυπολογισμός συντάξεων που έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016(νόμος Κατρούγκαλου):Από την 01.10.2019 οι συντάξεις – πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ – που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα νέα  ποσοστά αναπλήρωσης .Από την 01.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη.Αν το ποσό των συντάξεων αυτών, όπως επανυπολογίζεται, είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.Αυτό αφορά αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από 13.05.2016 έως και 30.09.2019, βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι από τις 13.05.2016.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 13.05.2016 έως 30.09.2019, το ποσό της σύνταξης λόγω της εφαρμογής διαφορετικών ποσοστών αναπλήρωσης διαφοροποιείται: (α) για την περίοδο από την έναρξη καταβολής της σύνταξης μέχρι την 30.09.2019 και (β) για την περίοδο από 01.10.2019 και έπειτα. Το ποσό ανά περίοδο προκύπτει από δύο υπολογισμούς:

(α) Πρώτος υπολογισμός για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και έως την 30.09.2019 .

(β) Δεύτερος υπολογισμός για το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 και εφεξής με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης  και σύγκριση των ποσών που προκύπτουν από τον πρώτο και το δεύτερο υπολογισμό για τον καθορισμό του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από 01.10.2019.

3.Προσωπική διαφορά:Τα ποσά που προκύπτουν από το «διπλό υπολογισμό»των ποσοστών αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου και του νομου Βρούτση, συγκρίνονται για να καθοριστεί το καταβαλλόμενο από 01.10.2019 ποσό της σύνταξης.Οι τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης χορηγούνται από 01.10.2019, ως αρνητική προσωπική διαφορά, δηλαδή αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης, η οποία χορηγείται άμεσα, χωρίς δοσολόγιο από 01.10.2019. Αντιθέτως, τυχόν προκύπτουσες μειώσεις με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης οδηγούν στη δημιουργία θετικής προσωπικής διαφοράς που συνεχίζει να χορηγείται από 01.10.2019 ως προσωπική διαφορά.

----------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΒΡΟΥΤΣΗ

1.Για μισθούς ως 1.000 ευρώ οι αυξήσεις  είναι:

-11 ευρώ το μήνα και 120 ευρώ σε ετήσια βάση με 31 έτη ασφάλισης.

-52 ευρώ το μήνα και 624 ευρώ σε ετήσια βάση με 37 έτη ασφάλισης.

-72 ευρώ το μήνα και 864 ευρώ σε ετήσια βάση με 40 έτη.

 

2.Σε μισθούς των 1.750 ευρώ οι αυξήσεις είναι:

-61 ευρώ το μήνα, ή 732 ευρώ το χρόνο με 35 έτη ασφάλισης.

-90 ευρώ το μήνα, ή 1.080 ευρώ το χρόνο με 37 έτη ασφάλισης.

-126 ευρώ το μήνα, ή 1.512 ευρώ το χρόνο με 40 έτη ασφάλισης.

 

3.Στις υψηλές αποδοχές των 3.100 ευρώ οι αυξήσεις συντάξεων είναι:

-122 ευρώ το μήνα, ή 1.464 ευρώ το χρόνο με 35,5 έτη ασφάλισης.

-183 ευρώ το μήνα, ή 2.196 ευρώ το χρόνο με 38 έτη ασφάλισης.

-224 ευρώ το μήνα, ή 2.688 ευρώ το χρόνο με 40 έτη ασφάλισης.

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις