Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

 ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2022-ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΟΙΟΙ  ΧΑΝΟΥΝ-ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ  ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ

 

Οσοι  ασφαλισμένοι  μέχρι το 31/12/2021 έχουν συγκεντρώσει και τον κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την προβλεπόμενη ηλικία, θα μπορούν και μετά την 1-1-2022 να συνταξιοδοτηθούν με βάση τα  σημερινά ευνοικά μεταβατικά όρια ηλικίας  συνταξιοδότησης. Παράλληλα  όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν  τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 , ακόμη και όταν συμπληρώνουν τα μεταβατικά ηλικιακά όρια μετά την 1/1/2022 , διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τα μεταβατικά ευνοικά  ηλικιακά όρια , όπως αυτά προβλέπονται από το νόμο 4336/2015. Εάν, για παράδειγμα, ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει την 40ετία που απαιτείται για σύνταξη στο 62ο έτος της ηλικίας του και το έτος 2022 θα είναι 60 ετών, θα πρέπει να περιμένει άλλα δύο χρόνια για να συνταξιοδοτηθεί το 2024 με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα.

Αντίθετα όσοι  ασφαλισμένοι στην περίοδο των μεταβατικών διατάξεων δεν είχαν συμπληρώσει ούτε το όριο ηλικίας ούτε τα συντάξιμα χρόνια,  θίγονται  από τις ανατροπές  στα όρια ηλικίας  συνταξιοδότησης από το1-1- 2022. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας θα  συνταξιοδοτηθούν   στα 67 με 15 τουλάχιστον χρόνια ασφάλισης ή στα 62 με μειωμένη σύνταξη ή με πλήρη αν έχει 40 συντάξιμα έτη.

Οι  διευκρινήσεις  αυτές  παρέχονται από τους ειδικούς της κοινωνικής  ασφάλισης με αφορμή τη σύγχυση που επικρατεί  στους  ασφαλισμένους, ενόψει των αλλαγών από 1-1-2022  αλλα και την έκρηξη των αιτήσεων συνταξιοδότησης που καταγράφεται με αφορμή  αυτές  τις αλλαγές.

Επισημαίνεται ότι η  θεμελίωση  του  συνταξιοδοτικού  δικαιώματος  λόγω  γήρατος  επέρχεται  όταν  ο  ασφαλισμένος  πληροί  σωρευτικά τις ακόλουθες  δύο  προϋποθέσεις: α) Έχει  συμπληρώσει  το  όριο  ηλικίας  για  συνταξιοδότηση  και  β)  έχει  πραγματοποιήσει  τον  απαιτούμενο  χρόνο  ασφάλισης  για  τη  λήψη  του  ποσού  που  αναλογεί. Κατοχυρωμένο  δικαίωμα  είναι  η  δυνατότητα  των  ασφαλισμένων  να  συνταξιοδοτηθούν,  δηλαδή  «να  κλειδώσουν  τη  δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν» με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος  συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης. 

Ως γνωστόν –με βάση την ισχύουσα νομοθεσία-αρχής γενομένης από την 01.01.2022 τα δεδομένα για την κοινωνική ασφάλιση ανατρέπονται, καθώς καταργούνται οι ευνοϊκές διατάξεις που αφορούν χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποχωρήσουν είτε με πλήρη είτε με μειωμένη σύνταξη γήρατος πριν το 62ο έτος της ηλικίας τους. Επί της ουσίας θεσπίζεται ως γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος το 62ο έτος ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).Παράλληλα από την 1/1/2021(με βάση  την ισχύουσα νομοθεσία)  θα έρθουν  αλλαγές και οι ηλικίες συνταξιοδότησης θα αυξηθούν κατά 6 μήνες για σύνταξη με 35ετία από Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου και κατά 11 μήνες για σύνταξη με 37ετία από το Δημόσιο με προϋπόθεση την 25ετία ως το 2010.

Όπως  παρατηρεί ο  εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος, ‘οσοι μέχρι το 2021 έχουν συγκεντρώσει και τον κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την προβλεπόμενη ηλικία, θα μπορούν και μετά την 1-1-2022 να συνταξιοδοτηθούν με βάση τα λεγόμενα μεταβατικά όρια ηλικίας. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους ασφαλισμένους που είχαν συγκεντρώσει με βάση τις μεταβατικές ρυθμίσεις τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης πριν την 1-1-2022, δεν θα έχουν όμως συμπληρώσει το μεταβατικό ηλικιακό όριο. Θεωρώ πως και αυτοί θα διατηρήσουν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο και θα μπορούν και μετά την 1-1-2022 να συνταξιοδοτηθούν με βάση το ηλικιακό αυτό όριο, επισημαίνει ο κ. Μπούρλος.

Από την πλευρά του ο πρωην υπουργός, ειδικός σε θέματα  κοινωνικής  ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης επισημαινει ότι ‘σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν  τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 , ακόμη και όταν συμπληρώνουν τα μεταβατικά ηλικιακά όρια μετά την 1/1/2022 , διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τα μεταβατικά ηλικιακά όρια , όπως αυτά προβλέπονται από το νόμο 4336/2015. Παράλληλα θεωρώ αδιανόητο –προσθέτει ο κ. Κουτρουμάνης-να συζητάμε οποιαδήποτε αύξηση των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των 62 και των 67 ετών  . Η σύνδεση με τη μεταβολή του  προσδόκιμου επιβίωσης έγινε με το παραπάνω, όταν το 2012 με το νόμο 4093 αυξήθηκαν κατά 2 έτη τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης  από τα 60 και 65 στα 62 και 67 αντίστοιχα ‘’.

Την ιδια αποψη επικροτει και η ΕΝΥΠΕΚΚ  σύμφωνα με την οποία ‘’ η κατά περίπτωση κατοχυρωμένη ηλικία συνταξιοδότησης, που αποτυπώνεται , συμπληρωθεί από την 1.1.2022 και μετά, η θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης γίνεται με τη συμπλήρωση αυτής της κατοχυρωμένης ηλικίας. Εάν κατά την ημερομηνία αυτή δεν πληρούνται και οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις, το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών μεταγενέστερα.’’

-------------------------------------------------------------------

 

1.ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ  ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 Πρόσληψη από 01.01.1983 και 25ετία το 2010

    Με 37 έτη στο σύνολο (και με ένσημα πριν από το 1983)   

  Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 

Το 2020

60,3

Το 2021

61,2

Από 2022

62 με 40 χρόνια

 

Πρόσληψη από 01.01.1983 και 25ετία το 2010 ή 2011

   Με 35 ή 36 έτη στο σύνολο και ηλικία 58   

  Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης  

Το 2020

61

Το 2021

61,6

Από 2022

62

 

-Γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο

  Ηλικία 52 ετών  

  Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης  

Το 2020

63,7

Το 2021

65,3

Το 2022

67

 

-Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο

  Ηλικία 55 ετών  

  Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης  

Το 2020

64

Το 2021

65,6

Το 2022

67

 

 

2.ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ  ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ π. ΙΚΑ

 

-Πλήρης σύνταξη μητέρων (ασφάλισης ως 31.12.1992)

Με ανήλικο και 5.500 ένσημα ως το 2010

  Ηλικία 55 ετών  

Ηλικία συνταξιοδότησης

  Πλήρης  

Μειωμένη

Το 2020

64

  55 (από 19.8.2020)  

Το 2021

65,6

56,9

Το 2022

67

58,5

 -----------------------------------------------------------

-Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011

  Ηλικία 57 ετών  

Ηλικία συνταξιοδότησης

  Πλήρης  

Μειωμένη

Το 2020

64,6

  55 (από 19.8.2020)  

Το 2021

65,9

56,9

Το 2022

67

58,5

 

-Σύνταξη με 10.500 ένσημα (35 έτη) ως το 2012 (άνδρες και γυναίκες)

10.500 ένσημα ως το 2011

  Ηλικία 58 ετών  

  Ηλικία συνταξιοδότησης  

Το 2020

61

Το 2021

61,6

Το 2022

62

 -----------------------------------------

10.500 ένσημα ως το 2012

  Ηλικία 59 ετών  

  Ηλικία συνταξιοδότησης  

Το 2020

61,3

Το 2021

61,8

Το 2022

62


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις