Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

 ΚΡΥΦΗ ΒΟΜΒΑ   1  ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ 300.000 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ


΄Φρένο’ στην έκδοση των εκκρεμών συντάξεων βάζουν τα μέτρα για την πανδημία όταν το στόκ   των συνταξεων(κύριες και επικουρικές), οι οποίες  δεν εκδίδονται, αγγίζει τις  300.000(συνολικού υψους  1  δις. ευρω περίπου), οδηγώντας  σε  αδιέξοδο τους υποψήφιους συνταξιούχους. Μάλιστα το 67% περίπου δεν λαμβάνουν ούτε καν προσωρινή σύνταξη  και καλούνται να επιβιώσουν χωρίς εισόδημα για μια περίοδο που φθάνει τα τέσσερα χρόνια. Παράλληλα  από 13/5/2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4387/2016 , δεν έχει εκδοθεί ούτε μια απόφαση για υποψήφιους συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση.Την ίδια ώρα καταγράφεται  αύξηση των αιτήσεων για συνταξιοδότηση  της τάξης του 30%.

Τα  στοιχεία  δείχνουν ότι  οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις ήταν 105.000 τον Ιανουάριο 2019, ανήλθαν σε 125.075 τον Ιούλιο 2019, για να φτάσουν 165.000 τον Μάρτιο 2020 , ενώ τον Σεπτέμβριο ανέρχονταν  σε 163.224(έκθεση ‘ΗΛΙΟΣ’) .Σε  αυτές  θα πρέπει να προστεθούν 121.572 εκκρεμείς υποθέσεις επικουρικών συντάξεων που παραμένουν επί σειρά ετών σε αναμονή, καθώς  και άλλες 18.527 υποθέσεις διεθνών συντάξεων.

Όπως  επισημαινουν οι συνδικαλιστές του ΕΦΚΑ              η κατάσταση  είναι  δραματικη διότι το προσωπικό μειώνεται .Δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό για να εξυπηρετήσει όσους διεκδικούν σύνταξη  ενώ  παρατηρούν ότι ο εκσυγχρονισμός με τη ψηφιακή σύνταξη, ανήκει στο μέλλον.

Μπροστά σε  αυτό τον’’ γολγοθά’’ το υπουργειο Εργασίας  προωθεί το συστημα της  ψηφιακής συνταξης από το 2021  , την αυξηση της προσωρινής σύνταξης ενώ καθιερωνεται  και  η προκαταβολή για το εφάπαξ.Ειδικότερα:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:Με τις  συνταξεις Δεκεμβριου οι οποίες καταβαλονται από 24  εως 30  Νοεμβρίου εχει προγραμματιστεί η αυξηση των προσωριών συντάξεων, όπως εχει εξαγγειλει ο  υπουργός Εργασίας  Γ. Βρούτσης. Η προσωρινή στα Ταμεία μισθωτών αυξάνεται στο 80% του μέσου μισθού του τελευταίου έτους, αντί 50% που είχε υπολογιστεί στις αιτήσεις από 13/5/2016. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους και τους αγρότες αυξάνεται στο 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου 12μήνου, αντί 50% που είχε υπολογιστεί στις αιτήσεις από 13/5/2016.Στις συντάξεις χηρείας η προσωρινή αυξάνεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος και ουσιαστικά θα λαμβάνεται εξαρχής η οριστική σύνταξη, καθώς αντιστοιχεί στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Στις αναπηρικές θα καταβάλλονται, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, ως εξής: α) προσωρινή 75% με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% και β) προσωρινή 50% με αναπηρία έως 66,99%. Επίσης, έρχονται αναδρομικά όπου έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης από τις 13/5/2016 και δεν έχει εκδοθεί η οριστική σύνταξη. Η αύξηση προσωρινής σύνταξης ισχύει για όσους υπέβαλαν τις αιτήσεις τους σε έντυπη μορφή και όχι ηλεκτρονικά.

ΕΦΑΠΑΞ:Ως γνωστόν, ποτέ δεν προβλεπόταν προκαταβολή για το εφάπαξ, και με νομοθετική παρέμβαση που έχει ψηφιστεί(Ν.4714/2020)  θα παρέχεται για πρώτη φορά προκαταβολή στους φορείς απονομής όλων των 31 πρώην ταμείων πρόνοιας τα οποία έχουν συγχωνευθεί στο ΕΤΕΑΕΠ(δημόσιος και ιδιωτικός  τομέας). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η προκαταβολή αναμένεται να κυμαίνεται από 50% έως 80%, ενώ το ακριβές ποσοστό πρόκειται να καθοριστεί το επόμενο διάστημα με υπουργική απόφαση από τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση. Οι προκαταβολές θα χορηγούνται μέσα στο τρίμηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο αφότου βγει η συνταξιοδοτική απόφαση.Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε πρώην Ταμεία, κλάδους, τομείς και λογαριασμούς του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ χορηγείται η εφάπαξ παροχή του τελευταίου Ταμείου, κλάδου, τομέα ή λογαριασμού και όταν βεβαιωθεί ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης εκδίδεται απόφαση χορήγησης της συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις. Με τον τρόπο αυτόν επιταχύνεται η απονομή εφάπαξ στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της δικαιούμενης εφάπαξ παροχής στους δικαιούχους ασφαλισμένους. Δικαιούχοι της προκαταβολής είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι οι οποίοι έλαβαν κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω οριστικής αναπηρίας. Προϋποθέσεις χορήγησης της προκαταβολής είναι:

α) Η πάροδος τριών μηνών από την υποβολή αίτησης χορήγησης εφάπαξ παροχής.

β) Η έκδοση οριστικής απόφασης κύριας σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας.

γ) Η πραγματοποίηση ελάχιστου χρόνου ασφάλισης 20 ετών αυτοτελώς σε έναν πρώην φορέα απονομής εφάπαξ.

Το ύψος της προκαταβολής προκύπτει ως ποσοστό επί ποσού της εφάπαξ παροχής ανά πρώην φορέα απονομής εφάπαξ. Το ποσοστό και το ποσό ανά πρώην φορέα απονομής εφάπαξ επικαιροποιούνται με συνυπολογισμό των νεότερων διαθέσιμων στοιχείων. 

Η έκδοση της προσωρινής απόφασης χορήγησης του ανωτέρω ποσού πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του eΕΦΚΑ. Για την εκτέλεση της απόφασης τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες ελέγχου και παρακράτησης τυχόν οφειλών προς τον eΕΦΚΑ, τη Φορολογική Διοίκηση, τα ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς του Δημοσίου.

Στην περίπτωση προκαταβολής ποσού μεγαλύτερου από εκείνο της οριστικής απόφασης απονομής εφάπαξ παροχής, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αποσβέννυται με μηνιαία παρακράτηση από το ποσό της κύριας σύνταξης σύμφωνα με τα ισχύοντα περί παρακράτησης σε κάθε πρώην φορέα απονομής κύριας σύνταξης και από το ποσό της επικουρικής σύνταξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 4670/2020. Τα ποσά που παρακρατούνται αποδίδονται στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται το ποσοστό και το ποσό της προκαταβολής της εφάπαξ παροχής που χορηγείται ανά πρώην φορέα απονομής εφάπαξ, οι εκκρεμείς αιτήσεις απονομής εφάπαξ, που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση, η διαδικασία απονομής της προκαταβολής, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού εντύπου απονομής της εφάπαξ παροχής, η διαδικασία επικαιροποίησης του ποσοστού και του ποσού ανά πρώην φορέα απονομής εφάπαξ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Σημειώνεται ότι τα εφάπαξ είχαν υποστεί μεγάλες μειώσεις από τα μνημόνια. Μειώσεις έως 38% επιβλήθηκαν στα εφάπαξ λόγω των παλιών μνημονίων (2010-2012), ενώ με τον νόμο Κατρούγκαλου (ΣΥΡΙΖΑ) ήρθαν και νέες μειώσεις έως και 22,3%.

 ------------------------------------------------------------------------------------

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ   ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

-Συντάξεις χηρείας και συντάξεις αγροτών (έχει ήδη υλοποιηθεί).

-: Συντάξεις αναπηρίας και γήρατος υγειονομικών,  από τον Μάρτιο του 2021 και μετά.

-: Συντάξεις γήρατος μισθωτών, δημοσίου και μηχανικών,  από τον Αύγουστο του 2021 και μετά.

-: Συντάξεις γήρατος ελεύθερων επαγγελματιών, νομικών και εργαζομένων στον Τύπο από τον Δεκέμβριο του 2021 και μετά.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις