Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

ΟΙ 10 ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Ολο το νομοσχέδιο-«σκούπα»,-το οποίο  αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή από τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση εντός του Σεπτεμβρίου και  θα περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υπερωρίες, το εργόσημο, το ηλεκτρονικό μητρώο συνδικαλιστών , την ΕΡΓΑΝΗ καθως και στα έξοδα  κηδείας -παρουσιάζουν ‘ΤΑ ΝΕΑ’.
1 Προβλέπεται η αλλαγή της νομοθεσίας για την επιπλέον εργασία, από την πρώτη κιόλας ώρα, όσων απασχολούνται με ευέλικτες μορφές προκειμένου να καθίσταται ασύμφορη για τους εργοδότες που συστηματικά παρανομούν και επιλέγουν να ασφαλίζουν μερικώς τους εργαζόμενους τους. Η κυριότερη  διάταξη θα αφορά την αύξηση κατά 10% του κόστους της υπερωρίας για τους εργαζόμενους με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, για κάθε ώρα έως τις 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα που αντιστοιχούν στο νόμιμο ωράριο της πλήρους απασχόλησης.Με τον τρόπο αυτό, όσοι εργοδότες δηλώνουν παρανόμως πως το προσωπικό τους απασχολείται με μερική απασχόληση, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για υποκρυπτόμενη πλήρη εργασία,  θα κληθούν να πληρώνουν αυτή την επιλογή τους  με επιπλέον 10% για κάθε ώρα.Η αύξηση θα επιβαρύνει τον εργοδότη και αντίστοιχα θα ενισχύει το ημερομίσθιο του εργαζόμενου για την επιπλέον εργασία, έτσι ώστε η πρόσληψη με πλήρη απασχόληση να συνιστά πιο συμφέρουσα επιλογή για τον επιχειρηματία. Αξίζει να σημειωθεί πως το 10% της αγοράς εργασίας (κυρίως οι υπηρεσίες, ο τουρισμός και ο επισιτισμός) καταφεύγουν στην λύση της υποδηλωμένης εργασίας, ασφαλίζοντας τον εργαζόμενο για λιγότερες ώρες ενώ στην πραγματικότητα δουλεύει πάνω από 8 ώρες
Επισημαίνεται ότι επίσημα  στοιχεία για τις ευέλικτες μορφές εργασίας είναι αποκαλυπτικά καθώς το 2018 στο σύνολο των νέων προσλήψεων κάλυπταν το 54,3%. Οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι οι ετήσιες απώλειες που προκαλούν οι ευέλικτες μορφές στα ταμεία ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως.Σήμερα η απασχόληση των μισθωτών με πενθήμερο είναι 40 ώρες την εβδομάδα και ο εργοδότης έχει δικαίωμα να τους απασχολήσει επιπλέον έως και πέντε ώρες την εβδομάδα, καταβάλλοντας το ημερομίσθιο τους προσαυξημένο κατά 20%.Εάν εφαρμόζεται εξαήμερη εργασία, τότε ο εργοδότης μπορεί να τους απασχολήσει επιπλέον 8 ώρες, καταβάλλοντας το ημερομίσθιο τους προσαυξημένο κατά 20%.Η απασχόληση του μισθωτού άνω των 9 ωρών την ημέρα για πενθήμερη απασχόληση και άνω των 8 ωρών των ημέρα για εξαήμερη εργασία συνιστά υπερωρία, για την πραγματοποίηση της οποίας πρέπει να τηρηθούν συγκεκριμένες διατυπώσεις, ώστε να θεωρηθεί νόμιμη υπερωρία (αμοιβή: καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%), άλλως θεωρείται κατ’ εξαίρεση υπερωρία (αμοιβή: καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%).Τα ίδια όρια όμως ισχύουν και για τους εργαζόμενους με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης με αποτέλεσμα οι εργοδότες για τις επιπλέον ώρες απασχόλησης να καταβάλλουν μόνο το προβλεπόμενο ωρομίσθιο χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις.Έστω ότι ένας εργαζόμενος έχει υπογράψει σύμβαση εργασίας και απασχολείται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης από τη Δευτέρα έως τη Παρασκευή επί 6 ώρες την ημέρα. Σε περίπτωση που του ζητηθεί επιπλέον εργασία 3 ώρες και ο μερικώς απασχολούμενους είναι σε θέση να την παράσχει, τότε θα αμειφθεί για τις επιπλέον ώρες μόνο με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο χωρίς προσαυξήσεις, καθώς υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η απασχόληση πέραν των 9 ωρών. Με αυτό τον τρόπο ο εργοδότης απασχολεί τον μερικώς απασχολούμενου εργαζόμενο, τις ίδιες ώρες με έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.
2.Με άλλη διάταξη θα καθιερωθεί ηλεκτρονικό μητρώο συνδικαλιστών  προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον σκηνές βιαιοπραγίας  για την νομιμοποίηση των συνέδρων , όπως αυτές που σημειώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαμάτα.Με την ηλεκτρονική ταυτότητα θα πιστοποιείται ότι το μέλος του σωματείου φέρει την ιδιότητα του εργαζόμενου και δεν είναι συνταξιούχος η μέλος σωματείου «σφραγίδα».
Παράλληλα θα καθιερωθεί η  ηλεκτρονική ψηφοφορία εξ αποστάσεως και η  λήψη αποφάσεων, με προεξέχουσα  τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη απεργίας.Συνδικαλιστές αλλά και εκπρόσωποι των εργοδοτών επισημαίνουν ωστόσο ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των μελών των οργανώσεων.
3.Εξάλλου με αλλη διάταξη θα προσδίδει νέες δυνατότητες στο σύστημα ‘’Εργάνη’’ ώστε να λειτουργεί ως πολυεργαλείο που θα ελέγχει ποιες ώρες έχει δηλωθεί ο εργαζόμενος ότι θα δουλέψει και πόσο συχνά αυτό αλλάζει , γεγονός που κινεί την υποψία ότι υποκρύπτεται υποδηλωμένη εργασία.Επίσης η Εργάνη θα « βλέπει» πλέον όσους αμείβονται με εργόσημο . Με την προωθούμενη διάταξη , οι εργοδότες θα υποχρεωθούν , καθώς εκδίδουν το εργόσημο στο ταμείο της τράπεζας η ηλεκτρονικά , να δηλώνουν τα στοιχεία του εργαζόμενου που απασχολούν. Με τη μηχανογραφική διασύνδεση , θα μπλοκάρεται η καταβολή επιδομάτων ,όπως είναι το επίδομα ανεργίας για τα άτομα που αμείβονται με εργόσημο.


4. Στο ίδιο νομοσχέδιο θα προστεθεί και μια ασφαλιστική ρύθμιση που θα αφορά στην εξίσωση των εξόδων κηδείας  που χορηγούν τα πρώην ταμεία με δεδομένο ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές από ταμείο σε ταμείο. Σήμερα υπάρχουν λίγα ευγενή ταμεία που χορηγούν ως έξοδα κηδείας το ποσό των 5.000 ευρώ ενώ το πρώην ΙΚΑ χορηγεί 700 ευρώ. Με τη διάταξη  οι γενναιόδωρες παροχές θα εξισωθούν με τις παροχές του ΙΚΑ με αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι των πρώην ταμείων  να χάσουν  μεγάλος μέρος των  προνομίων που απολαμβάνουν μέχρι σήμερα. Ακόμη, το υπουργείο εργασίας υπόσχεται ότι με τις νέες διατάξεις θα συντμηθεί ο χρόνος αναμονής για την καταβολή των εξόδων κηδείας που φτάνει σήμερα και τα δύο χρόνια.

5–Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπου θα αναρτώνται όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (επιχειρησιακές, κλαδικές, και διαιτητικές αποφάσεις) και θα έχουν πρόσβαση σε αυτές το σύνολο των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.
6.Αλλαγή του τρόπου αναγγελίας όσων έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του εργοδότη και του επιχειρησιακού σωματείου στους εργαζόμενους. Εξετάζεται να δοθεί η δυνατότητα στον εργοδότη να δημιουργήσει τον δικό του ιστότοπο, όπου θα αναρτάται η συμφωνία των δυο μερών. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι απαραίτητο να υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων.
7–Το υπουργείο Εργασίας θα εξετάσει τη δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων στα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη συμμετοχή, εφ’ όσον καταστεί εφικτή, θα φορολογείται με 10% και δεν θα επιβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στα ποσά που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος.
8–Θα εξετάσει επίσης την επαναφορά της διάταξης που προέβλεπε ότι δεν γίνονταν δεκτές οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και της διάταξης που όριζε ότι η υποβολή ΑΠΔ δεν γίνεται δεκτή μέσω Διαδικτύου εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
9.Επίσης προωθείται ρύθμιση η οποία θα προβλεπει ότι στην καταγγελία της σύμβασης θα μπορούν να προχωρήσουν οι εργαζόμενοι εφόσον οι εργοδότες καθυστερούν την καταβολή των μισθών άνω των 2 μηνών.Η διάταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς διαπιστώθηκε ότι πολλοί εργαζόμενοι κατήγγειλαν τον εργοδότη τους από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης της πληρωμής και στην συνέχεια τους καταβάλλονταν σχετικά επιδόματα στήριξης τους.Στην συνέχεια έπαιρναν και τα επιδόματα και τους μισθούς, με αποτέλεσμα μετά να αναζητούνται τα χρήματα που καταβλήθηκαν από τα επιδόματα.Έτσι, η διάταξη αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να προχωρήσει σε καταγγελία και να στραφεί εναντίον του εργοδότη. Με την ρύθμιση αυτή προσδιορίζεται χρονικά πότε η καθυστέρηση των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζόμενου από τον εργοδότη θεωρείται αξιόλογη και αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συγκεκριμένο χρονικό όριο που να ορίζει πότε είναι βλαπτική μεταβολή.
10-Θα περιλαμβάνεται  η εξαίρεση εφαρμογής των όρων των κλαδικων συμβάσεων εργασίας θα έχουν μια σειρά επιχειρήσεων που εμφανίζουν οικονομικά προβλήματα.Αυτό σημαίνει ότι όσες επιχειρήσεις εμφανίζουν οικονομικά προβλήματα και δεν έχουν προβεί σε απολύσεις θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τους όρους μιας επιχειρησιακής σύμβασης. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι να δοθεί η δυνατότητα επιβίωσης στις επιχειρήσεις αλλά και να διασφαλιστεί ότι δεν θα απολυθεί κανένας εργαζόμενος.Η διάταξη του υπουργείου Εργασίας θα αναφέρει ότι θα υπάρχει ρήτρα εξαίρεσης από τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας για τις επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν οικονομικά προβλήματα και θα πρέπει να ενταχθούν σε επιχειρησιακή, που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους και που οι αποδοχές δεν υπολείπονται του κατώτατου μισθού.
Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να εξαιρουν από τις κλαδικές συμβάσεις ειδικές κατηγορίες όπως επιχειρήσεις σε περιοχές με ανεργία άνω του μέσου όρου, νέες επιχειρήσεις με εργοδότες κάτω των 25 ετών που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις