Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ  ΧΑΡΑΤΣΙΑ
 

Πέντε  ‘χτυπήματα΄’ στους ελεύθερους επαγγελματίες  επιβάλλει η κυβέρνηση το 2019 .Κατ’ αρχάς  η επικείμενη αυξηση του κατώτατου μισθού των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα θα επιβαρύνει  ολους τους ελευθερους επαγγελματίες . Παράλληλα ενσωματώνεται η κατάργηση της έκπτωσης 15% στη βάση υπολογισμού όλων των εισφορών (κύριας ασφάλισης, υγείας, επικουρικού, εφάπαξ) ενώ επιβάλλεται χαράτσι στους τίτλους κτήσης. ( σσ είναι οι πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης για συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ ετησίως).

1.Λόγω της επικείμενης αυξησης του βασικού μισθού των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα,  θα υποστούν επιβάρυνση ολοι  οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρώνουν την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά, υπολογιζόμενη επί του κατώτατου βασικού μισθού.Τονίζεται ότι  η αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα και θα ισχύσει από 1.2.2019 .Εκτιμάται πως θα κινηθεί πέριξ του 5% με 8%, χωρίς να αποκλείεται και το 10%.Η αυξηση αυτή θα εχει εποβάρυνση στις εισφορές όλων των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων και των αμειβομένων με "μπλοκάκι".Και αυτό γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει πως οι κατώτατες εισφορές των επαγγελματιών (ασφαλισμένων στον τέως ΟΑΕΕ και στο τέως ΕΤΑΑ) υπολογίζονται ως ποσοστό (από 26,9% έως 39,7%) επί του μικτού κατώτατου μισθού άγαμου ανειδίκευτου εργάτη.Έτσι μία αύξηση του μικτού κατώτατου μισθού, δηλαδή της βάσης υπολογισμού των κατωτάτων εισφορών των επαγγελματιών, θα οδηγήσει, παράλληλα, σε αύξηση των ποσών που πρέπει να καταβάλλουν οι επαγγελματίες ως κατώτατες εισφορές.Η επιβάρυνση αυτή δεν έχει συνυπολογισθεί (δεδομένου ότι δεν έχει ακόμα αποφασισθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού και το ακριβές ύψος της) στις "μειώσεις" των εισφορών τις οποίες ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο μήνα.

2.Διαμορφωνεται από 1.1.2019  νέο τοπίο  για τους τίτλους κτήσης. ( σσ είναι οι πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης για συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ ετησίως).Ετσι για αποδείξεις  που θα κοπούν από την 1η   Ιανουαρίου 2019  και µετά προβλέπεται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 13,33% για σύνταξη (ΕΦΚΑ) και 6,95% για υγεία (ΕΟΠΥΥ).Οι εισφορές θα υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όποια κι αν είναι αυτή και όπως προκύπτει µετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και άλλων επιβαρύνσεων (τέλος χαρτοσήµου 3,6%). ∆εν υπάρχει ελάχιστο πλαφόν εισφοράς, ενώ όσοι έχουν παράλληλη µισθωτή ή µη µισθωτή απασχόληση καταβάλλουν για κάθε δραστηριότητα την εισφορά που αναλογεί (ειδικά αν κάποιος ασκεί παράλληλα ελεύθερο επάγγελµα -πρ. ΟΑΕΕ- πρέπει να καλύπτει µε ή χωρίς τον τίτλο το ελάχιστο όριο ασφαλιστέου εισοδήµατος). 
Η διαδικασία απογραφής έχει ως εξής: 
-Οι αµειβόµενοι πριν την έκδοση του παραστατικού απογράφονται υποχρεωτικά για αυτή την ιδιότητα στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει βεβαίωση απογραφής. Ο αντισυµβαλλόµενος απογράφεται εφόσον δεν έχει απογραφεί ως εργοδότης του πρώην ΙΚΑ. 
-Ο αµειβόµενος παραδίδει αντίγραφο της βεβαίωσης στον αντισυµβαλλόµενο, ώστε να προχωρήσει στην έκδοση του παραστατικού. 
-Ο αντισυµβαλλόµενος καταχωρίζει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στοιχεία για τον καθορισµό του χρόνου ασφάλισης και του ύψους των εισφορών, µέχρι το τέλος του µήνα που εκδίδεται παραστατικό.
Οι εισφορές βαρύνουν τον αµειβόµενο, παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον αντισυµβαλλόµενοεκδότη του παραστατικού µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα της έκδοσης του παραστατικού.
-Αν δεν αποδοθούν οι εισφορές εµπρόθεσµα, επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις και βαρύνουν τον εκδότη του παραστατικού. Η υπουργική απόφαση αναλύει και τον τρόπο υπολογισµού του χρόνου ασφάλισης, ο οποίος µετράει ως χρόνος στον πρώην ΟΑΕΕ. Ειδικότερα προβλέπεται 
-Υποχρεωτικά απογραφή στον ΕΦΚΑ για τους αµειβόµενους µε αποδείξεις επαγγελµατικήςδαπάνης πως αν δεν υπάρχει σύµβαση εργασίας, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται µε βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού διά του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό µισθό.
-Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει από την εξίσωση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της σύµβασης. Στην περίπτωση που υπάρχει σύµβαση εργασίας µε καθορισµένο αριθµό ηµέρας ή ηµερών απασχόλησης µέχρι 1 πλήρη µήνα ή 25 ηµέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαµβάνεται η ηµέρα ή οι ηµέρες που ορίζονται στη σύµβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ηµερήσιας απασχόλησης.


3. Στα ειδοποιητήρια του ερχόμενου Φεβρουαρίου –για τις εισφορές του Ιανουαρίου του 2019– αναμένεται να ενσωματωθεί η κατάργηση της έκπτωσης 15% στη βάση υπολογισμού όλων των εισφορών (κύριας ασφάλισης, υγείας, επικουρικού, εφάπαξ) όλων των ελεύθερων επαγγελματιών, με συνέπεια να προκύψουν αυξημένες εισφορές για όσους δήλωσαν κάτω από 7.032 ευρώ. Για τον ίδιο λόγο (κατάργηση έκπτωσης), οι μειωμένες εισφορές κύριας ασφάλισης (από το 20% στο 13,35) για όσους δηλώνουν πάνω από 7.032 ευρώ θα έχουν χαμηλότερο "αποτύπωμα" στα καταβλητέο ποσό σε σχέση με εκείνο για το οποίο διατείνεται η κυβέρνηση.Επισημαίνεται ότι η ψηφισμένη   μείωση της εισφοράς κύριας ασφάλισης (από το 20% στο 13,3%) από το 2019  θα ισχύσει μόνο για όσους δήλωσαν εισόδημα πάνω από 7.032 ευρώ ετησίως ή πάνω από 586 ευρώ τον μήνα και όχι για όσους θα δηλώσουν κάτω από 7.032 ευρώ ετησίως. Ετσι, από τη μείωση αποκλείονται οι 3 στους 4 ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι - σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της κυβέρνησης - δηλώνουν στην Εφορία εισόδημα έως 7.032 ευρώ.

 4-Ισχύουν νέες τρέχουσες εισφορές επικουρικού (7%), που θα επιβληθούν στους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς και δικηγόρους (ασφαλισμένοι τέως ΕΤΑΑ). Παράλληλα, θα αρχίσει η αναδρομική εξόφληση των αναδρομικώνεισφορών του επικουρικού για την περίοδο 2017-2018.

5-Επιβάλλονται νέες εισφορές για το εφάπαξ (4%) στους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ.  Ταυτόχρονα, θα "τρέξουν" και οι αναδρομικές εισφορές για τον ίδιο κλάδο για το 2017-2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις