Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ’ ΣΕ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ!!!‘Ραβασάκια’σε πεθαμένους   για  παλιές οφειλές  από το  σεισμό του 2003(και όχι μόνο)  στελνει το ΙΚΑ Λευκάδας.
Επιστολές του ΙΚΑ (και μάλιστα συστημένες οι οποίες επιστρέφονται στα ΕΛΤΑ) στέλνονται σε πεθαμένους   αφού δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των  τμημάτων του Ιδρύματος.Ειναι ένα  δείγμα της εικόνας διάλυσης  του παρουσιάζει ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χωρας.Δηλαδή το τμήμα εσόδων χωρίς να έχει συνεργασία με το τμήμα συντάξεων (όπου γνωρίζει για το θάνατο )στέλνει τη  συστημένη  επιστολή μέσω ΕΚΤΑ χωρίς να γνωρίζει ότι ο παραλήπτης δεν βρίσκεται  στη ζωή!!!Μαλιστα  οι οφειλές(για τις οποίες δεν λαμβάνουν καμμία γνώση οι συγγενείς του θανόντα) επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη και ανάγονται σε βάθος δεκαετίας κυρίως σε ότι αφορά οφειλές για οικοδομικά έργα από το σεισμό της Λευκάδας το  20013.Στις επιστολές του το ΙΚΑ ζητεί από τον πεθαμένο  οφειλέτη ‘’να προσέλθετε για ρύθμιση ή εξόφληση  της οφειλής σας  εντός 15 ημερών από την παραλαβή της παρούσας.Σε αντίθετη περίπτωση και μετά  το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα υποχρεωθούμε να  λάβουμε τα προβλεπόμενα από το ΝΔ 356/1974 αναγκαστικά  μέτρα (κατάσχεση , πλειστηριασμοί, κατάσχεση εις χείρας τρίτων κλπ) κατά του οφειλέτη καθώς  και των κατά νόμων υπεύθυνων αυτού , προκειμένου να εισπραχθεί η απαίτηση του ιδρύματος.’’.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η ανάρμοστη  και αλλαζονική συμπεριφορά  του διευθυντή του ΙΚΑ Λευκάδος για τον  οποίο έχουν γίνει  καταγγελίες και έχει στοιχεία εις βάρος του η διοίκηση του ΙΚΑ.

Στο μεταξύ αυξάνονται με αμείωτο ρυθμό οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σύμφωνα με την 4η έκθεση του “Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών” (ΚΕΑΟ). Έτσι, στο τέλος του 2015 οι βεβαιωμένες προς είσπραξη οφειλές έφθασαν τα 15,3 δισεκατομμύρια ευρώ, από 14,3 δισεκατομμύρια ευρώ, που ήσαν τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου. Προβληματισμό προκαλεί, το γεγονός, ότι το ποσοστό των οφειλών, που παραμένει σε ρύθμιση, ανέρχεται μόλις σε 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην έκθεση επισημαίνεται, ότι το 39% των οφειλετών έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ ο καθένας, ενώ λίγοι μεγαλοοφειλέτες, ήτοι 1.028, συγκεντρώνουν το 23% των χρεών.
Ενδεικτικό του προβλήματος της εισφοροαποφυγής είναι και το στοιχείο της έκθεσης του ΚΕΑΟ , που δείχνει, ότι το 19,18% των οφειλών δημιουργήθηκε από οφειλέτες, που ξεκίνησαν να χρωστούν για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 80,82% (ποσό 12,4 δισεκατομμυρίων ευρώ) ξεκίνησε να οφείλει στα Ταμεία πριν από το 2009.Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2015, από το ΚΕΑΟ είχαν αποσταλεί 261.906 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, ενώ το συνολικό ποσό των οφειλών έφθανε στα 10,07 δισεκατομμύρια ευρώ
Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2015, από το ΚΕΑΟ είχαν αποσταλεί 261.906 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Τον Δεκέμβριο ξεκίνησε η ηλεκτρονική αποστολή κατασχετηρίων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων, και πλέον, η κοινοποίηση των κατασχετηρίων εγγράφων, η παραλαβή των εκθέσεων επίδοσης, καθώς και η αποστολή των δηλώσεων τρίτου, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.Το συνολικό ποσό των οφειλών, για τις οποίες ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα, ανήλθε στα 10,07 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσό, που απώλεσε ρύθμιση και επίσης ξεκίνησε η ίδια διαδικασία, ανήλθε στα 1,09 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, το ποσό των ρυθμισμένων οφειλών φθάνει στα 5,24 δισεκατομμύρια ευρώ.Από την κεντρική παρακολούθηση οφειλετών, που πραγματοποιεί το ΚΕΑΟ, διαπιστώνεται, ότι έντονη παραβατικότητα παρατηρείται σε μονοπρόσωπες ΕΠΕ και σε Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις